of 4 /4
Izvedbeni kurikulum je izbor IKT dejavnosti po posameznih vsebinskih sklopih/temah iz oddanih LP učiteljev predmeta v projektu. 1 »IZVEDBENI KURIKULUM« ZA LIKOVNO UMETNOST V 1. letniku srednje šole Avtorji: mag. Vlasta Henigsman; Franc Grobelšek Urednica: mag. Natalija F. Kocjančič, ZRSŠ Vsebinski sklop/tema Cilji sklopa/teme iz UN Dejavnosti učencev z IKT Prednostna kompetenca 21.st. Potrebna IKT znanja in uporaba orodij + viri Samostojno domače delo z IKT Konstrukcijsko risanje predmetov. Risanje z viziranjem. Dijaki poglobijo načela perspektivičnega in konstrukcijskega risanja; Se seznanijo z vlogo risbe v tradicionalnih in sodobnih likovnih delih; Primerjajo in analizirajo lastna risarska dela, dela sošolcev ter umetniške risbe z vidika likovnega jezika, kar primerjajo z vsebinsko analizo (sporočilnost in namen dela); Rišejo (domišljijsko, ekspresivno, abstraktno ali realistično) risbo z različnimi linearnimi vrednotami po izbranem kompozicijskem načelu; Rišejo predmete po pravilih perspektivičnega risanja in proporca Samostojno izberejo oblikovalne strategije; Vrednotijo lastna dela in dela vrstnikov. Rešujejo pripravljeno gradivo o konstrukcijskem risanju na i-tabli. Ogledajo si film o risanju po opazovanju, postopek viziranja. Praktično delo – konstrukcijsko risanje s pomočjo viziranja. Narišejo motiv po opazovanju z določanjem različnih velikosti opazovanih elementov. Postavljen predmetov na mizi z ogljem na papir. Konstrukcijske risbe fotografirajo za svoj album likovnih izdelkov. Ustvarjalnost Kritično mišljenje Informacijska pismenost. Sposobnost reševanja problemov Sodelovanje Uporaba programa za interaktivne table. https://www.youtube.com/wat ch?v=aRJQl7KfLGY (20.1.2015) https://www.youtube.com/wat ch?v=T3PGcMxEHM0 (20.1.2015) Uporaba tabličnega računalnika s fotoaparatom.

»IZVEDBENI KURIKULUM« ZA LIKOVNO UMETNOST V 1 ...arhiv.inovativna-sola.si/images/inovativna/Izvedbeni...Izvedbeni kurikulum je izbor IKT dejavnosti po posameznih vsebinskih sklopih/temah

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of »IZVEDBENI KURIKULUM« ZA LIKOVNO UMETNOST V 1...

 • Izvedbeni kurikulum je izbor IKT dejavnosti po posameznih vsebinskih sklopih/temah iz oddanih LP učiteljev predmeta v projektu. 1

  »IZVEDBENI KURIKULUM« ZA LIKOVNO UMETNOST V 1. letniku srednje šole

  Avtorji: mag. Vlasta Henigsman; Franc Grobelšek

  Urednica: mag. Natalija F. Kocjančič, ZRSŠ

  Vsebinski sklop/tema

  Cilji sklopa/teme iz UN Dejavnosti učencev z IKT Prednostna kompetenca

  21.st.

  Potrebna IKT znanja in uporaba orodij + viri

  Samostojno domače delo z IKT

  Konstrukcijsko risanje predmetov. Risanje z viziranjem.

  Dijaki poglobijo načela perspektivičnega in konstrukcijskega risanja;

  Se seznanijo z vlogo risbe v tradicionalnih in sodobnih likovnih delih;

  Primerjajo in analizirajo lastna risarska dela, dela sošolcev ter umetniške risbe z vidika likovnega jezika, kar primerjajo z vsebinsko analizo (sporočilnost in namen dela);

  Rišejo (domišljijsko, ekspresivno, abstraktno ali realistično) risbo z različnimi linearnimi vrednotami po izbranem kompozicijskem načelu;

  Rišejo predmete po pravilih perspektivičnega risanja in proporca

  Samostojno izberejo oblikovalne strategije;

  Vrednotijo lastna dela in dela vrstnikov.

  Rešujejo pripravljeno gradivo o konstrukcijskem risanju na i-tabli. Ogledajo si film o risanju po opazovanju, postopek viziranja. Praktično delo – konstrukcijsko risanje s pomočjo viziranja. Narišejo motiv po opazovanju z določanjem različnih velikosti opazovanih elementov. Postavljen predmetov na mizi z ogljem na papir. Konstrukcijske risbe fotografirajo za svoj album likovnih izdelkov.

  Ustvarjalnost Kritično mišljenje Informacijska pismenost. Sposobnost reševanja problemov Sodelovanje

  Uporaba programa za interaktivne table. https://www.youtube.com/watch?v=aRJQl7KfLGY (20.1.2015) https://www.youtube.com/watch?v=T3PGcMxEHM0 (20.1.2015) Uporaba tabličnega računalnika s fotoaparatom.

  https://www.youtube.com/watch?v=aRJQl7KfLGYhttps://www.youtube.com/watch?v=aRJQl7KfLGYhttps://www.youtube.com/watch?v=T3PGcMxEHM0https://www.youtube.com/watch?v=T3PGcMxEHM0

 • Izvedbeni kurikulum je izbor IKT dejavnosti po posameznih vsebinskih sklopih/temah iz oddanih LP učiteljev predmeta v projektu. 2

  Vsebinski sklop/tema

  Cilji sklopa/teme iz UN Dejavnosti učencev z IKT Prednostna kompetenca

  21.st.

  Potrebna IKT znanja in uporaba orodij + viri

  Samostojno domače delo z IKT

  Količinsko barvno nasprotje – kvantitativni kontrast

  Dijaki bogatijo osnovnošolsko znanje o barvah; Osvojijo pojma likovni pomen barvnih odnosov (harmonij in kontrastov); Nadgradijo pojma barvne modelacije in modulacije; Razširijo znanje o barvnem tonu in odtenkih (valerski ključi – tonska analiza slike); Usvojijo značilnosti osnovnih slikarskih tehnik; Primerjajo in analizirajo lastna slikarska dela, dela sošolcev ter umetnikov z vidika likovnega jezika, kar primerjajo z vsebinsko analizo (sporočilnost in namen dela); Ustvarijo (domišljijsko, ekspresivno, abstraktno in barvno) kompozicijo po izbranih oblikovalnih načelih; Nadgradijo občutek za barvna ravnovesja; Samoiniciativno zbirajo materiale in orodja za likovno izražanje; Samostojno in dosledno oblikujejo slikarsko nalogo; Nadgradijo občutljivost za barvno skladnost.

  Dijaki si ogledajo si predstavitev o valerskih ključih in se o njej pogovorijo s profesorjem: Izdelajo digitalno barvno kompozicijo in digitalni grafit (lik. motiv: Moja digitalna kompozicija ali poljuben). a)Dijaki (dvojice) iz priročnih materialov sestavijo barvno kompozicijo v izbranem kontrastu (asemblaž) in jo fotografirajo. Kompozicijo nato s pomočjo digitalnih orodij, ki jih nudi program, po občutku preoblikujejo. b) Dijaki v slikarskem programu (mspaint) s pomočjo ustreznih digitalnih orodij in barv izdelajo napis in ozadje (izdelava digitalnega grafita na poljubno temo (mir, ljubezen, kajenje…). Na spletni strani: z vpisovanjem gesla extreme fonts v iskalnik google si ogledajo nekaj primerov različnega oblikovanja pisav (razumevanje povezave med obliko in vsebino besede).

  Informacijska pismenost Sodelovanje Raziskovanje in preučevanje

  http://www.slideshare.net/teorijaforme/valeri-i-valerski-kljuevi (26. 1. 2015) Osnovno poznavanje dela z najosnovnejšimi uporabniškimi orodji in vhodno izhodnimi napravami. Osnovno poznavanje programov za likovno ustvarjanje in obdelavo slik (Slikar, Photo filtre, Gimp, iPhoto, Irfan , ArtRage...) Uporaba digitalnega fotoaparata. http://www.astrokaktus.com/Di

  gitalPhotography/splet/splet_fot

  oaparat_kako_deluje.html

  (20.1.2015) Prenos fotografije na računalnik in v ustrezen program za oblikovanje fotografij. http://www.youtube.com/watch

  ?v=UOLkoX0BJek

  (20.1.2015) https://www.google.si/search?q

  =extreme+fonts&tbm=isch&tbo

  =u&source=univ&sa=X&ei=Tr

  0hUvueB4LWtAbaqoHYDA&v

  ed=0CDMQsAQ&biw=1680&b

  ih=912 (20.1.2015)

  Z digitalnim fotoaparatom fotografirajo kadre iz svoje okolice na katerih je opaziti obravnavani kontrast (lahko sestavijo tudi lastno kompozicijo). Izdelke odložijo na dogovorjeno mesto v spletni učilnici.

  http://www.astrokaktus.com/DigitalPhotography/splet/splet_fotoaparat_kako_deluje.htmlhttp://www.astrokaktus.com/DigitalPhotography/splet/splet_fotoaparat_kako_deluje.htmlhttp://www.astrokaktus.com/DigitalPhotography/splet/splet_fotoaparat_kako_deluje.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=UOLkoX0BJekhttp://www.youtube.com/watch?v=UOLkoX0BJekhttps://www.google.si/search?q=extreme+fonts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tr0hUvueB4LWtAbaqoHYDA&ved=0CDMQsAQ&biw=1680&bih=912https://www.google.si/search?q=extreme+fonts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tr0hUvueB4LWtAbaqoHYDA&ved=0CDMQsAQ&biw=1680&bih=912https://www.google.si/search?q=extreme+fonts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tr0hUvueB4LWtAbaqoHYDA&ved=0CDMQsAQ&biw=1680&bih=912https://www.google.si/search?q=extreme+fonts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tr0hUvueB4LWtAbaqoHYDA&ved=0CDMQsAQ&biw=1680&bih=912https://www.google.si/search?q=extreme+fonts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tr0hUvueB4LWtAbaqoHYDA&ved=0CDMQsAQ&biw=1680&bih=912https://www.google.si/search?q=extreme+fonts&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tr0hUvueB4LWtAbaqoHYDA&ved=0CDMQsAQ&biw=1680&bih=912

 • Izvedbeni kurikulum je izbor IKT dejavnosti po posameznih vsebinskih sklopih/temah iz oddanih LP učiteljev predmeta v projektu. 3

  Vsebinski sklop/tema

  Cilji sklopa/teme iz UN Dejavnosti učencev z IKT Prednostna kompetenca

  21.st.

  Potrebna IKT znanja in uporaba orodij + viri

  Samostojno domače delo z IKT

  Tonsko slikanje

  Ob primerih likovnih del, ob likovnih izdelkih učencev, pa tudi ob zgledih iz narave in okolja spoznavajo likovne pojme povezane z oblikovanjem na ploskvi. Nadgradijo občutek za gradnjo iluzije, prostora. Razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del.

  Izdelava tiskanega medija (naslovnice, plakata, ovitka CD, ..) Dijaki skenirajo lastne risbe, fotografirajo različne motive ali poiščejo ustrezne fotografije na internetu in jih shranijo. Nato jih uporabijo pri izdelavi tiskanega medija. ( Po potrebi jim poljubno spreminjajo barvne vrednosti in globino, da reducirajo barvni spekter). Spreminjajo tudi barvne kontraste in z različnimi digitalnimi orodji posegajo v slike. Slike poljubno kombinirajo in sestavijo lastno kompozicijo ustreznih dimenzij, ki ji dodajo ustrezne napise in jih barvno uskladijo.

  Kritično mišljenje

  Ustvarjalnost

  Osnovno poznavanje programov za likovno ustvarjanje in obdelavo slik (Slikar, Photo filtre, Gimp, iPhoto, Irfan , ArtRage...)

  Z digitalnim fotoaparatom pripravijo gradivo za obdelavo (upoštevajo likovne zakonitosti). Gradivo oddajo v spletni učilnici.

  Modeliranje človeške figure (mala/velika plastika)

  Razumejo oblikovalne strategije v sodobni kiparski praksi, Poznajo posebnosti likovnih tehnik izražanja v prostoru (postopki, orodja in materiali za oblikovanje kipov).

  Rešujejo pripravljeno gradivo na i-tabli. Oblikovanje človeške figure/portreta iz gline z upoštevanjem proporcev – izdelava reliefa. Vrednotenje in ocenjevanje.

  Informacijska pismenost Sposobnost reševanja problemov Sodelovanje Raziskovanje

  Uporaba programa za interaktivne table. Uporaba tabličnega računalnika (Windows 8).

  Ogledajo si postopek izdelave reliefa: https://www.youtube.com/watch?v=emvS3APe1ac (26. 1. 2015) https://www.youtube.com/watch?v=6HVdhBHCH5Q (26. 1. 2015)

  Kompozicija v arhitekturi

  Dijaki razširijo znanje o naravnem in kulturnem prostoru; Poglobijo znanje o arhitekturnih

  Rešujejo avtorsko gradivo o kompoziciji v arhitekturi na i-tabli. Iščejo stavbe znanih arhitektov.

  Ustvarjalnost

  Uporaba programa za interaktivne table. Uporaba tabličnega

  https://www.youtube.com/watch?v=emvS3APe1achttps://www.youtube.com/watch?v=emvS3APe1achttps://www.youtube.com/watch?v=emvS3APe1achttps://www.youtube.com/watch?v=6HVdhBHCH5Qhttps://www.youtube.com/watch?v=6HVdhBHCH5Qhttps://www.youtube.com/watch?v=6HVdhBHCH5Q

 • Izvedbeni kurikulum je izbor IKT dejavnosti po posameznih vsebinskih sklopih/temah iz oddanih LP učiteljev predmeta v projektu. 4

  Vsebinski sklop/tema

  Cilji sklopa/teme iz UN Dejavnosti učencev z IKT Prednostna kompetenca

  21.st.

  Potrebna IKT znanja in uporaba orodij + viri

  Samostojno domače delo z IKT

  Komponiranje prostorske tvorbe z dodajanjem ali odvzemanjem delov. Oblikovanje iz naravnih ali odpadnih materialov.

  elementih in elementih urbanizma; Razvijajo smisel za načrtno in projektno delo Primerjajo in analizirajo lasna dela, dela sošolcev ter dela arhitektov z vidika likovnega jezika, kar primerjajo z vsebinsko analizo (sporočilnost in namen dela); Oblikujejo različne (domišljijske in abstraktne) prostorske tvorbe. Nadgradijo občutek za estetsko ureditev prostora; Pridobijo likovni občutek za oblikovanje prostorov in oblikovanje s prostori.

  Razgovor o različnih zamislih arhitektov, novih idejah, uporabi materialov. Narišejo idejno skico makete, se uskladijo in v skupini oblikujejo izbrano rešitev z materiali, orodji in pripomočki v prostoru, ki ji namenijo večji del likovne naloge. Dijaki oblikujejo prostorske tvorbe iz naravnih ali odpadnih materialov.

  Kritično mišljenje Informacijska pismenost Sposobnost reševanja problemov

  računalnika (Windows 8). (Youtube, iskalnik slik). Risanje v programu na tablici.