Click here to load reader

Izv. prof. art. Sanda Majurec Životopis, znanstvena, nastavna Simfonijski orkestar Radio Praga, Zagrebačka filharmonija, Zagrebački simfonijski orkestar, Zagrebački čembalisti

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izv. prof. art. Sanda Majurec Životopis, znanstvena, nastavna Simfonijski orkestar Radio Praga,...

 • Izv. prof. art. Sanda Majurec

  Životopis, znanstvena, nastavna i stručna djelatnost

  Rođena je 1971. god. u Malom Lošinju. U Zagrebu boravi od 1986. god. gdje pohađa

  Funkcionalnu muzičku školu (danas: Glazbeno učilište Elly Bašić), u klasi prof. Ljerke Čavić

  – Tomčik.

  Muzičku akademiju u Zagrebu upisuje 1990., klavir, u klasi prof. Jakše Zlatara. Nakon

  završene prve godine klavira upisuje kompoziciju (1991.) koju je diplomirala 1997. u razredu

  prof. Stanka Horvata. Od 1996. studira čembalo u razredu prof. Višnje Mažuran, diplomirala

  1999.

  Dobitnica je dvije Rektorove nagrade: za kompoziciju Albertinino prijepodne, za violinu i

  gitaru, i Saxophonia, za kvartet saksofona te za izvedbu Mahlerove 8. simfonije.

  Dobitnica je Nagrade Hrvatskog glazbenog zavoda kao jedna od najboljih diplomanata 1997.

  god.

  Dobitnica je nagrade Ministarstva kulture za poticaj hrvatskog glazbenog stvaralaštva za

  2007. god. za skladbu Etida, za klavir.

  Dobitnica je 3. nagrade na međunarodnom natjecanju Lipanjski zvuci u Petrinji za 2010. god.

  za skladbu Zrdprmapan za muški zbor.

  Dobitnica je 2. Nagrade na Omiš guitar fest-u 2012. god. za skladbu Pebbles and Ripples za

  gitaru.

  Usavršavala se u Semmeringu kod Ericha Urbannera i u Szombatelyju kod Michaela Jarrella.

  Pohađala je Ljetnu školu nove glazbe u Darmstadtu.

  Surađivala je sa skladateljem elektroničke glazbe Robertom Zanata u stvaranju skladbi

  Cablogramma i Cifre per quartetto d'archi za elektroniku i akustične instrumente.

  2006. god. boravila je u Centru za kompozitore u Visbyju, Švedska, u sklopu kulturne

  suradnje između Hrvatske i Švedske.

  Služi se engleskim i talijanskim jezikom.

 • 1996. – 2003. godine stalni je djelatnik Glazbenog učilišta Elly Bašić gdje predaje obavezne

  teoretske predmete i izborni predmet Vježbe iz kompozicije učenicima srednje glazbene

  skole. Od 2003. god na Glazbenom učilištu predaje Vježbe iz kompozicije kao vanjski

  suradnik.

  1997 – 2008. god. vanjski je suradnik na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje predaje

  Harmoniju na klaviru.

  Od 2003. god. zaposlena je na Katedri za glazbu Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J.

  Strossmayer u Osijeku (danas: Umjetnička akademija, Odsjek za glazbu).

  Zvanje docenta je stekla 19. prosinca 2001. god., a zvanje izvanrednog profesora 10. ožujka

  2009. god.

  Još od studentskih dana surađuje s istaknutim umjetnicima i ansamblima: Pavle Dešpalj, Uroš

  Lajovic, Ratko Vojtek, Martina Zadro, Snježana Rucner, Marija Čepulić, Martina Filjak, Dani

  Bošnjak, Edin Karamazov, kvartet Mondrian, Zagrebački kvartet, Zagrebački kvartet

  saksofona, Zagrebački gitaristički kvartet, kvartet Porin, duo Exchange, Cantus ansambl,

  Simfonijski orkestar Radio Praga, Zagrebačka filharmonija, Zagrebački simfonijski orkestar,

  Zagrebački čembalisti.

  Njezine skladbe izvode se na koncertima i festivalima u zemlji i inozemstvu: Muzički

  biennale Zagreb, Glazbena tribina u Puli, Osorske glazbene večeri, ciklus koncerata

  Zagrebačke filharmonije, festival mladih skladatelja u Solunu, Bartòk festival u

  Szombatelyju, Mali festival čembala, ljetna scena Amadeo te pojedinačni koncerti u

  Hrvatskoj i inozemstvu. Također, veliki broj skladbi izveden je na Hrvatskom radiju.

  27. listopada 2011. održan je koncert Generacija 40 povodom četrdesetog rođendana

  Skladatelja Frane Đurovića , Antuna Tomislava Šabana i Sande Majurec. Izvedene su Četiri

  pjesme nizašto za dva soprana i komorni ansambl u izvedbi Nine Kobler, Davorke Horvat i

  Cantus ansambla pod ravnanjem Berislava Šipuša.

  Na narudžbu Muzičkog biennala Zagreb 2013. god. skladala je balet Nychthemeron u suradnji

  s koreografom Stašom Zurovcem. Balet se postavljen i premijerno izveden u Mariborskom

  narodnom gledališču 22. ožujka te, u istoj postavi, izveden na Muzičkom biennalu 9. travnja.

 • Kao čembalistica usavršavala se na brojnim seminarima barokne glazbe i plesa Aestas musica

  u Varaždinu kod Laurencea Cummingsa. Nastupa u zemlji i inozemstvu izvodeći kako

  solistička i komorna djela bogatog baroknog repertoara tako i vlastite skladbe. Izdvaja nastupe

  s Varaždinskim komornim orkestrom pod ravnanjem Catherine Macintosh, s Hrvatskim

  baroknim ansamblom pod ravnanjem Laurencea Cummingsa i Stefana Montanarija te na

  festivalu Esteban Salas u Havani, nastupe u Torontu i Buenos Airesu te izvedbe solističkih,

  dvostrukih i trostrukih koncerata J. S. Bacha na Malom festivalu čembala. Jedna je od

  utemeljitelja Malog festivala čembala i osnivača Hrvatske udruge čembalista i Continuo.

  Opis nastavne i stručne djelatnosti

  1997 – 2009.

  1997 – 2003.

  Zaposlena u glazbenoj školi Elly Bašić, potom na Glazbenom učilištu Elly Bašić kao profesor

  teorijskih glazbenih predmeta: Harmonije, Polifonije, Glazbenih oblika i izbornog predmeta

  Vježbe iz kompozicije.

  Od 2003.

  Zaposlena na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2004. na novoosnovanoj Umjetničkoj

  akademiji u Osijeku. Kao docent 2003 – 2009. predavala je predmete Partiture II, Harmonija I

  i II, Harmonija na klaviru I i II, Uvod u harmoniju moderne te Analitička harmonija.

  1998 – 2008.

  Kao vanjski suradnik na Muzičkoj akademiji u Zagrebu predaje predmet Harmonija na

  klaviru za studente 1. i 2. godine kompozicije, glazbene teorije, dirigiranja, orgulja i čembala.

  2004.

  Sudjelovala je u izradi programa bolonjskog procesa za preddiplomske i diplomske za studij

  Glazbene pedagogije

  Održala je predavanje na Stručnom vijeću: ''Razvoj kreativnosti / Stvaranje muzičke

  predstave''

  2005.

  Kao suorganizatorica na III. Malom festivalu čembala poticala je skladatelje na stvaranje

  novih djela za čembalo praizvedbama i narudžbom kompozicije od skladateljice S.Drakulić:

  Čembalada za dva čembala četveroručno. Te i druge skladbe čembalisti su izveli na

  Glazbenoj tribini u Puli 2005. god (T. Uhlik: Rondo, Emil Cosetto: Kolo, Ante Knešaurek:

  Preludij i fuga i dr.)

  Održala je predavanje na Stručnom vijeću: ''Barokna suita – poziv na ples''

 • 2006.

  Boravila je u Visbyju, Švedska, u Centru za kompozitore, gdje je skladala Četiri pjesme

  nizašto na poticaj voditelja Cantus ansambla, Berislava Šipuša.

  2007.

  Na Glazbenoj tribini u Puli kao moderator vodila je tribinu ''Obrazovanje skladatelja –

  težimo li kreativnosti?''

  2009 – 2013.

  Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, studij Glazbene pedagogije kao izvanredni profesor

  predaje i nositeljica je sljedećih predmeta:

  ak. god. 2008/2009.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija;

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Viktorija Čop;

  ak. god. 2009/2010.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija;

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Viktorija Čop;

  ak. god. 2010/2011.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija;

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Zlata Životić;

  ak. god. 2011/2012.

  Harmonija I, Harmonija II,

  Harmonija na klaviru I i Harmonija na klaviru II – ass. Zlata Životić

  Harmonija (studij Pjevanja i Klavira)

  ak. god. 2012/2013.

  Harmonija I, Harmonija II, Analitička harmonija

  Harmonija (studij Pjevanja i Klavira)

  2003 – 2012.

  Radi kao vanjski suradnik na Glazbenom učilištu Elly Bašić gdje predaje predmet Vježbe iz

  kompozicije na kojem je više od dvadeset polaznika razvijalo glazbenu kreativnost, a neki su

  danas priznati diplomirani skladatelji: Ivana Kiš, Viktorija Čop, Bianca Ban, Danijel Legin,

  Tibor Szirovicza, Luka Marohnić.

 • Svake godine održava produkcije učeničkih skladbi.

  2009.

  Mentorica u izradi završnih radova:

  Vedran Oršolić: Olivier Messiaen, Kvartet za kraj vremena;

  Martina Bator: Tonski sustavi;

  Krešimir Arambašić: Vrste modulacija;

  i diplomskih radova:

  Miroslav Badrov: Praktični aspekti obrade dječjih pjesama;

  Martina Mikić: Basso Continuo.

  2010.

  Vodila je seminar iz kompozicije za profesore u organizaciji udruge Funkcionalne muzičke

  pedagogije, pod naslovom ''Kompoziranje i muzičko čarobiranje''.

  Autorica je albuma skladbi učenika srednje škole, Kaleidofon.

  3. nagrada na međunarodnom natjecanju Lipanjski zvuci u Petrinji za skladbu Zdrprmapan,

  za muški zbor.

  2010 - 2013.

  Članica je Stručnog povjerenstva Ministarstva kulture za poticanje hrvatskog glazbenog

  stvaralaštva.

  2011.

  Mentorica je u izradi diplomskog rada:

  Filip Janković: Dodekafonija i serijalizam.

  2012.

  2. nagrada za najbolju skladbu za gitaru, na Omiš guitar fest-u, za skladbu Pebbles and

  Pipples.

  Mentorica je u izradi završnog rada:

  Paško Dorbić: Harmonija na tamburi.

  2012 – 2013.

  Članica je komisije za dodjelu nagr

Search related