of 29 /29
DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku, Sjedište društva: Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor, Republika Hrvatska. Registracija pri Trgovačkom sudu u Zagrebu; MBS: 080337435, OIB: 27165475250; MB: 00848204. Tem. kapital 20,000.00 kuna uplaćen u cijelosti. Članovi Uprave: Branko Doračić, ing.građ. & dr.sc. Alan Štimac, dipl.ing.el. Kunski žiro računi: 2340009-1110442537 Privredna banka Zagreb d.d.; 2360000-1101304418 Zagrebačka banka d.d.; Devizni žiro račun: HR17 2340 0091 1104 4253 7 Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, / SWIFT PBZGHR2X Naručitelj: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. Dobrota 24 20 213 Čilipi Izrada elaborata i strateške karte buke Zračne luke Dubrovnik - HR sažetak Strateška karta buke Zračne luke Dubrovnik za ocjensku godinu 2014. Oznaka dokumenta: 2015-SKB-022/02

Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih...

Page 1: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku, Sjedište društva: Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor, Republika Hrvatska.

Registracija pri Trgovačkom sudu u Zagrebu; MBS: 080337435, OIB: 27165475250; MB: 00848204. Tem. kapital 20,000.00 kuna uplaćen u cijelosti.

Članovi Uprave: Branko Doračić, ing.građ. & dr.sc. Alan Štimac, dipl.ing.el.

Kunski žiro računi: 2340009-1110442537 Privredna banka Zagreb d.d.; 2360000-1101304418 Zagrebačka banka d.d.;

Devizni žiro račun: HR17 2340 0091 1104 4253 7 Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, / SWIFT PBZGHR2X

Naručitelj: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.

Dobrota 24

20 213 Čilipi

Izrada elaborata i strateške karte buke

Zračne luke Dubrovnik - HR sažetak

Strateška karta buke Zračne luke Dubrovnik za ocjensku

godinu 2014.

Oznaka dokumenta: 2015-SKB-022/02

Page 2: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

1. SAŽETAK

Projekt strateške karte buke Zračne luke Dubrovnik izrađen je u skladu s zahtjevima

Smjernice 2002/49 Europskog parlamenta i Vijeća u svezi ocjenjivanja i upravljanja bukom,

Zakona o zaštiti od buke (NN 153/13; 55/13; 30/09) te Zakonom o zračnom prometu (NN

84/11; 54/13; 127/13; 92/14) čime je ocjenjena buka zračnog prometa odnosno

industrijskih pogona i postrojenja Zračne luke Dubrovnik na području Općina Konavle i Župa

Dubrovačka. Strateška karta buke izrađena je kombiniranim metodama računalnog

modeliranja buke okoliša i akustičkih mjerenja prilikom čega je za analizu buke zračnog

prometa u okolini Zračne luke Dubrovnik korišten međunarodni standard ECAC.CEAC Doc.

29 „Normirana metoda proračuna krivulja – jednakih razina – buke u okolini civilnih zračnih

luka“, dok ja za analizu buke stajanke zrakoplova korišten standard ISO 9613-2: „Akustika

– Gušenje zvuka pri širenju na otvorenom, 2. dio: Opća metoda proračuna“. U okviru

računalne analize buke okoliša izrađen je akustički model zračne luke koji je uključivao niz

podataka koji opisuju topografiju poletno sletne staze (npr. koordinate referentne točke,

nadmorsku visinu, krajnje točke i širinu), meteorološke uvjete kao i sve podatke iz

aerodromskih dijagrama. Područje izrade akustičkog modela obuhvaća pravokutno područje

veličine cca 20 x 20 km za koje je izrađen digitalni model reljefa uključujući pokrov terena i

položaj građevinskih objekata s relativnom visinom. Za analizu buke zračnog prometa

obrađena je svaka operacija zrakoplova, prilikom čega je provedena klasifikacija s obzirom

na vrstu operacije (dolazak/odlazak), datum i vrijeme operacije, odredište za odlazne

operacija kao i vrsta zrakoplova s obzirom na ICAO (International Civil Aviation

Organization) međunarodne kodove zrakoplova koji sadrže podatak o emisiji buke pojedinih

vrsta zrakoplova. Tijekom 2014.g. obrađeno je ukupno 16367 operacija, s prosječnim

dnevnim brojem operacija cca 44,8. Od navedenog broja, cca 36 operacija se odvija tijekom

razdoblja dana, 6,5 tijekom razdoblja večeri, dok se približno 2 operacije odvijaju tijekom

razdoblja noći. Iz podataka o prometu vidljivo je da se skoro 2/3 operacija odvija preko

praga 12, što u bitnome opisuje oblik kontura buke na području općine Konavle. Za razliku

od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke

uključeni su i izvori koji nisu obuhvaćeni preporučenom metodom za proračun buke zračnog

prometa, a moguće je da utječu na razine buke u najbližim dijelovima naselja Općine

Konavle, a u bitnome potječu sa stajanke zrakoplova. Polazna osnova za analizu utjecaja

buke sa 19 stajanki Zračne luke Dubrovnik bio je prostorni smještaj stajanki nadopunjen s

rezultatima akustičkih mjerenja provedenih tijekom kolovoza/rujna 2015.g. na 10 najčešćih

vrsta zrakoplova koji čine preko 90% od ukupnog broja operacija na zračnoj luci.

Za procjenu analize izloženosti stanovništva preuzeti su podaci od strane Državnog zavoda

za statistiku i Državne geodetske uprave temeljeni na popisu stanovništva iz 2011.g.

Temeljem podataka popisnih krugova na području obuhvata projekta uključeno je cca

16800 stanovnika u cca 5200 kućanstava što daje cca 3,2 osobe/kućanstvu. Po izradi

akustičkog modela i verifikaciji istog, proračun razina buke zračnog prometa je proveden

korištenjem programskog paketa Integrated Noise Model (INM), inačice v.7.0d (2013-06),

Page 3: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

Federal Aviation Administration, Office of Environment and Energy (AEE-100). Sukladno

zakonskim uvjetima, kao i stručnoj praksi, tijekom proračuna razina buke, korišteni su

indikatori buke zračnog prometa Lnight i Lden prilikom čega je izračunata razina buke u mreži

10 m x 10 m. Na identičan način provedena je i analiza razina buke stajanke kako bi se

procijenila važnost buke sa stajanke zrakoplova. Rezultati izloženosti stanovništva pokazuju

izloženost cca 1800 stanovnika u 600 stambenih jedinica razinama (55-59,99) dB(A)

indikatora buke Lden, dok je cca 100 stanovnika izloženo razinama (50-54,99) dB(A)

indikatora buke Lnight. Postojeće opterećenje bukom sa stajanke ukazuje da u okolini Zračne

luke ne postoji stanovništvo koje je izloženo razinama buke koje struka smatra kao

mogućim izvorom smetnje za život i boravak. Na osnovu rezultata strateške karte buke,

pokrenuta je analiza konfliktnih razina buke te su prepoznata 5 (pet) „područja upravljanja

bukom“. Tijekom postupka akcijskog planiranja, kroz tri stupnja aktivnosti provesti će se

analiza svakih od navedenih područja kako bi se ocijenile mogućnosti provedbe određenih

aktivnosti koje bi pridonijele boljem upravljanju razinama buke okoliša. Temeljem

provedene ocjene biti će razrađeni prijedlozi scenarija za upravljanja bukom, te će

predloženi scenariji biti predmet akcijskog plana upravljanja bukom okoliša Zračne luke

Dubrovnik.

Page 4: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

STRATEŠKA KARTA BUKE

I AKCIJSKI PLAN

UPRAVLJANJA BUKOM

ZRAČNE LUKE DUBROVNIK

Page 5: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise measurement

Sažetak

O projektu i području obuhvata Podaci o modelu zračne luke Podaci o zračnom prometu Podaci o industrijskim pogonima Rezultati O akcijskom planiranju

Page 6: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise measurement

Područje obuhvata

Površina ≈ 47 km2, opseg ≈ 91 km Općina Konavle i Župa Dubrovačka 16802 stanovnika

Page 7: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise measurement

Metodologija izrade strateške karte buke slijedi iz:

Smjernice 2002/49/EC – “Relating to the assessment and management of environmental noise”, i

Preporuke 2003/613/EC od 2003-08-06 “Guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and related emission data”.

Karta buke izrađuju se pomoću računalnih metoda proračuna emisije i propagacije zvuka/buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru poznatih karakteristika uz korištenje akustičkih mjerenja.

Kako se izradila strateška karta buke ???

Page 8: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Korištene računalne metode

ECAC.CEAC Doc. 29 »Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports«, 2nd Edition; 1997.

Preporuka Europske komisije 2003/613/EC od 2003–08-05 za revidirane privremene računalne metode za proračun buke, industrijskih postrojenja, zračni, cestovni i pružni promet i njima povezanim podacima o emisiji buke.

ISO 9613-2: „Akustika – Gušenje zvuka pri širenju na otvorenom, 2. dio: Opća metoda proračuna“.

Page 9: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise measurement

Proces izrade strateške karte buke ULAZNI PODACI IZRADA I PRORAČUN MODELA IZLAZNI PODACI

Proračun razina Ocjena izloženosti

Numerički podaci Informacija za javnost

Podaci o zračnoj luci

3D Model terena

Foto-snimke

Uvjeti korištenja prostora

Podaci o prometu

Zgrade, zidovi, objekti

Podaci o stanovništvu

Ostalo

Pokrov terena

Akustička mjerenja

Page 10: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Ulazni podaci za stratešku kartu buke Podaci o zračnoj luci Referentna točka zračne luke; podaci o PSS Pomaknuti pragovi; visine prijelaza praga; koordinate praga prilaženja Koordinate početka polijetanja Meteorološki uvjeti uzletišta

Podaci o digitalnom modelu terena; pokrovu terena Kretanje zrakoplova Podaci o letovima zrakoplova; ukupni broj letova Stupanj udaljenosti i profili letova Korištenje PSS; putanje zrakoplova; rasap putanja; pridruživanje zrakoplova

putanjama Zamjenske vrste zrakoplova pri modeliranju

Podaci o industrijskim pogonima i postrojenjima Podaci o stanovništvu i stambenim jedinicama

Page 11: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

3D model terena

Page 12: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Pokrov terena

Page 13: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Podaci ukupnom broju letova za 2014 g.

Vremensko razdoblje

Broj ukupnih operacija godišnje

Udio dolazaka

preko praga 12

Udio odlazaka

preko praga 12

Udio dolazaka

preko praga 30

Udio odlazaka

preko praga 30

Udio dolazaka

bez podataka o

smjeru

Udio odlazaka bez podataka o

smjeru

dan 13210 32,36% 22,42% 5,11% 5,03% 2,90% 12,89%

večer 2370 7,01% 3,02% 0,18% 1,21% 0,41% 2,47%

noć 787 1,77% 1,72% 0,04% 0,32% 0,04% 0,93%

24 h (dan-večer-

noć) 16367 41,14% 27,16% 5,50% 6,56% 3,35% 16,28%

Page 14: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

O tipovima zrakoplova

Tip zrakoplova

Broj operacija

Udio u ukupnom prometu

A319 3779 23,1% A320 2889 17,7% DH8D 1950 11,9% B738 1498 9,2% A321 1112 6,8% B733 706 4,3% B734 522 3,2% E190 349 2,1% B737 186 1,1% SR22 172 1,1% B752 168 1,0%

Page 15: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Akustička mjerenja na stajanci zrakoplova

Page 16: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Prikaz jednog mjernog mjesta

Page 17: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Stajanka zrakoplova

Page 18: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

construction design of noise abatement measures

Podaci o stanovništvu

Page 19: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Proračunate razina buke zračnog prometa - Lnight

Page 20: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Proračunate razina buke zračnog prometa - Lden

Page 21: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)

Page 22: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)

Page 23: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Proračunate razina buke industrijskih izvora (stajanke)

Page 24: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Izloženosti stanovništva tijekom 24 h

Page 25: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Izloženost stanovništva tijekom noći

Page 26: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Postupak akcijskog planiranja upravljanja bukom

Analiza područja s razinama buke Lnight > 50 dB(A) i Lden >55 dB(A)

Izrada konfliktne karte buke

Proračun prioritetnih razina prekoračenja

Definiranje 5 područja upravljanja bukom (skr. „PUB”)

Određivanje prioriteta

Izrada scenarija mjera upravljanja bukom

Analiza projekta zaštite od buke stajanke

Prijedlog prostorno-planskih mjera

Analiza tehnoloških trendova razvoja zrakoplova u razdoblju do

2032.g.

Page 27: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Područja upravljanja bukom

Page 28: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

noise pred ict ion and impact assessment

Sadržaj akcijskog plana upravljanja bukom naziv s definiranim sadržajem, opis naseljenoga područja koji je bio predmet razmatranja, podatke o naručitelju i ovlaštenoga subjekta za izradu akcijskoga plana, pravnu osnovu za provedbu akcijskoga plana, važeće dopuštene razine buke, pregled rezultata izrađene strateške karte buke, ocjenu stanja buke na temelju procijenjenoga broja ljudi izloženih

određenim razinama buke, prepoznavanje problema i situacija koje treba poboljšati,

sažetak rezultata javne rasprave, postojeće i do sada predviđene mjere zaštite od buke, aktivnosti koje naručitelj izrade akcijskoga plana namjerava poduzeti u

sljedećih pet godina, uključujući sve mjere za očuvanje tihih područja, dugoročnu strategiju zaštite od buke, elemente vrednovanja provedbe akcijskoga plana, procjenu smanjenja broja ljudi na koje djeluje buka preko dopuštenih

razina.

Page 29: Izrada elaborata i strateške karte buke - Airport Dubrovnik. Upravljanje bukom.pdf · od proteklih projekata upravljanja bukom zračnog prometa, u ovoj strateškoj karti buke uključeni

env ironmenta l no ise management consu l tancy

Izrada:

DARH 2 d.o.o. za arhitekturu i akustiku

Ljubičin prolaz 3, 10 430 Samobor

Voditelj projekta: dr.sc. Alan Štimac

http://www.darh2.hr ; [email protected]