IZRA ¤’UNAVANJE ENERGETSKE I NUTRITIVNE 27.2.2018 1 IZRA ¤’UNAVANJE ENERGETSKE I NUTRITIVNE VREDNOSTI

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZRA ¤’UNAVANJE ENERGETSKE I NUTRITIVNE 27.2.2018 1 IZRA ¤’UNAVANJE...

 • 27.2.2018

  1

  IZRAČUNAVANJE ENERGETSKE I

  NUTRITIVNE VREDNOSTI

  Prost procentni račun

  1g proteina = 4,1kcal

  1g uglj.hidrata = 4,1kcal

  1g lipida = 9,3kcal

 • 27.2.2018

  2

  Primer 1

  Izračunati energetsku vrednost obroka (kcal) ako je ukupna masa obroka 200g, a sastoji se iz :

  30% uglj. hidrata 10% proteina 10% masti 49,95% vode 0,025% min. materija 0,025% vitamina

 • 27.2.2018

  3

  200g : 100% = mugljj.hid. : 30%

  muglj.hid. =

  muglj.hid. = 60g

  200 x 30 100

  200g : 100% = mprot. : 10%

  mprot. =

  mprot. = 20g

  200 x 10 100

  200g : 100% = mmasti : 10%

  mmasti =

  mmasti = 20g

  200 x 10 100

  Eobroka = Euglj.hid.x muglj.hid.+ Eprot.x mprot.+ Emastix mmasti

  Eobroka = 4,1kcal x 60g + 4,1kcal x 20g + 9,3kcal x 20g

  Eobroka = 514kcal

 • 27.2.2018

  4

  Primer 2 Izračunati energetsku vrednost obroka (kJ) koji se sastoji iz sledećih sirovina:

  50g pšeničnog brašna T-400 25g vode 3g kvasca 2g kuhinjske soli

  150g svinjskog mesa

  20g paradajza (svežeg) 30g crvene paprike

 • 27.2.2018

  5

  Pšenično brašno T-400 (50g): E100g= EP x mP + EL x mL +EUH x mUH E100g= 4,1kcal x 10g + 9,3kcal x 2g + 4,1kcal x 76g E100g= 371,2kcal

  100g : 371,2kcal = 50g : E1

  E1= 185,6kcal

  Kvasac (3g): E100g= EP x mP + EL x mL +EUH x mUH E100g= 4,1kcal x 16,2g + 9,3kcal x 1,3g + 4,1kcal x

  5,5g E100g= 101,1kcal

  100g : 101,1kcal = 3g : E2

  E2= 3kcal

  Svinjsko meso (150g): E100g= EP x mP + EL x mL +EUH x mUH E100g= 4,1kcal x 15,1g + 9,3kcal x 35g E100g= 387,4kcal

  100g : 387,4kcal = 150g : E3

  E3= 581,1kcal

 • 27.2.2018

  6

  Paradajz (20g): E100g= 4,1kcal x 1g + 9,3kcal x 0,3g + 4,1kcal x

  3,1g E100g= 19,6kcal

  100g : 19,6kcal = 20g : E4

  E4= 3,92kcal Crvena paprika (30g): E100g= 4,1kcal x 1,2g + 9,3kcal x 0,2g + 4,1kcal x

  5,1g E100g= 27,7kcal

  100g : 27,7kcal = 30g : E5

  E5= 8,31kcal

  Eobroka= E1 + E2 + E3 + E4 + E5 Eobroka= 185,5 + 3 + 581,1 + 3,92 + 8,31 Eobroka= 781,8kcal Eobroka= 781,8 x 4,184 Eobroka= 3271kJ

 • 27.2.2018

  7

  Zadatak 1 Izračunati energetsku vrednost 100g obroka izraženu u kJ ako se zna da je u porciji od 250g sadržano 75g ugljenih hidrata, 25g proteina, 25g lipida, 0,06g min. mat. i 0,06g vitamina.

  E100g obroka= 1075,3kJ

  Vrsta rada Muškarci - kcal Žene - kcal

  Lak rad 2700 2000

  Srednje težak rad 3000 2200

  Težak rad 3500 2600

  Veoma težak rad 4000 3000

  Dnevne energetske potrebe u zavisnosti od 4 kategorije rada:

 • 27.2.2018

  8

  Prema preporukama piramide ishrane:

  � hleb, cerealije, pirinač i testenine............. ......40% � povrće................................................................18% � voće....................................................................17% � mleko, jogurt i mlečni proizvodi......................10% � meso, piletina, riba, leguminoze, jaja i orasi...10% � masnoće, ulja, slatkiši........................................5%

  Primer 3 Koliko je potrebno mleka (punomasnog) u dnevnoj ishrani pri ukupnim dnevnim en. potrebama od 2500kcal? (punomasno mleko ima 64kcal u 100g)

  Prema preporukama mleko, jogurt i mlečni proizvodi treba da učestvuju 10%

  2500kcal : 100% = X : 10%

  X= = 250kcal 2500 x 10

  100

 • 27.2.2018

  9

  100g mleka : 64kcal = mmleka : 250kcal

  mmleka=

  mmleka= 390g

  100g x 250kcal

  64kcal

  Primer 4 Ako je energetska vrednost 100g pšeničnog hleba 234kcal, koja količina hleba (izražena u gramima) je potrebna ženskoj osobi koja se bavi srednje teškim radom?

  Dnevne energetske potrebe za ženu koja se bavi srednje teškim radom iznose 2200kcal

  Prema preporukama hleb, cerealije, pirinač i testenine treba da učestvuju 40%

 • 27.2.2018

  10

  2200kcal : 100% = X : 40%

  X= = 880kcal 2200 x 40

  100

  100g hleba : 234kcal = mhleba : 880kcal

  mhleba=

  mhleba= 376g

  100g x 880kcal

  234kcal

  Zadatak 2 Koliko je g pirinča potrebno u dnevnoj ishrani muškarca koji se bavi lakim radom? (100g pirinča ima 1460kJ, 7g proteina, 1g lipida, 78g ugljenih hidrata)

  mpirinča=309g

 • 27.2.2018

  11

  Obed Procentualni udeo

  Doručak 35 – 40%

  Užina I 5 – 10%

  Ručak 25 – 30%

  Užina II 5 – 10%

  Večera 20 – 25%

  Procentualni udeo pojedinih obeda u odnosu na ukupni dnevni obrok

  Primer 4 Da li doručak koji se sastoji iz:

  energetski zadovoljava potrebe muškarca čije su ukupne dnevne energetske potrebe 3000kcal?

 • 27.2.2018

  12

  En. vrednost 100g proizvoda iznosi: jaja.....163kcal sir.......390kcal ulje.....930kcal hleb....246kcal jogurt....53,3kcal

  jaja: ukupno učešće jestivog dela u gramima (zbog otpada) u obroku: 100% – 5,5%= 94,5% 100g :100% = mjaja : 94,5% mjaja= 94,5g

  * Vrednosti u Nutritivnoj tabeli su date kao količine hranlj. mat. koje organizam dobija iz 100g sirovih nečišćenih namirnica kad je % otpada naznačen

  En. vrednost jaja:

  100g jaja = 163kcal (iz Nutritivne tablice) Ejaja= 163kcal

  En. vrednost sira:

  100g sira : 390kcal = 50g : Esira

  Esira=

  Esira= 195kcal

  50g x 390kcal

  100g

 • 27.2.2018

  13

  En. vrednost ulja:

  100g ulja : 930kcal = 5g : Eulja

  Eulja=

  Eulja= 46,5kcal

  5g x 930kcal

  100g

  En. vrednost hleba:

  100g hleba : 246kcal = 150g : Ehleba

  Ehleba=

  Ehleba= 369kcal

  150g x 246kcal

  100g

  En. vrednost jogurta:

  100g jogurta : 53,3kcal = 200g : Ejog.

  Ejog.=

  Ejog.= 106,6kcal

  200g x 53,3kcal

  100g

  Eukupno= Ejaja + Esira + Eulja + Ehleba + Ejogurta Eukupno = 163 + 195 + 46,5 + 369 + 106,6

  Eukupno = 880,1kcal

 • 27.2.2018

  14

  Doručak treba da zadovolji 35 – 40% en. potreba

  Za en. potrebe od 3000kcal to iznosi:

  (3000 x 35)/100 = 1050kcal

  (3000 x 40)/100 = 1200 kcal

  (1050kcal – 1200kcal)

  Eukupno= 880,1kcal

  Zadatak iz vežbi: Svaki student će dobiti podatke (sastojke) za određeno jelo

  Na osnovu tih podataka, prema vrednostima iz Nutritivnih tabela koje se nalaze na sajtu (studenti.mojsajt.rs) treba:

  1. obratiti pažnju da li se cela namirnica iskoristi ili samo njen deo

  2. izračunati teorijsku energetsku vrednost jela

 • 27.2.2018

  15

  3. izračunati udeo pojedinih nutrijenata u jelu na osnovu nutritivnog sastava svih sastojaka

  Primer: Potaž od pečuraka (za 10 porcija) - šampinjoni...500g - crni luk.........300g - puter.............50g - brašno..........20g - jaja.................6kom - kis. pavlaka....500g - peršunov list...5g

 • 27.2.2018

  16

  Iz nutritivnih tablica se vidi da je jestivi deo: šampinjona.....90% (otpad je 10%) crnog luka.......90% (otpad je 10%) jaja....................89% (otpad je 11%)

  - šampinjoni...500g-10%= 450g - crni luk.........300g-10%=270g - puter.............50g - brašno..........20g - jaja.................6kom x 60g=360g - kis. pavlaka....500g - peršunov list...5g

  Σ 1655g (za 10 porcija) 165,5g po porciji

  kcal

  proteini

  lipidi

  uglj. hidrati

 • 27.2.2018

  17

  šampinjoni: 100g : 16kcal = 50g :Ešamp. Ešamp.= (16 x 50)/100 = 8kcal P(proteini): 100g : 2,3 = 50g : X

  X= (2,3 x 50)/100= 1,15g UH(uglj. hid.): 100g : 1 = 50g : X

  X= (1 x 50)/100= 0,5g L(lipidi):100g : 0,4 = 50g : X

  X= (0,4 x 50)/100= 0,2g crni luk: 100g : 24kcal = 30g :Eluk Eluk= (24 x 30)/100 = 7,2 kcal P(proteini): 100g : 0,9 = 30g : X

  X= (0,9 x 30)/100= 0,27g

  UH(uglj. hid.): 100g : 5,2 = 30g : X X= (5,2 x 30)/100= 1,56g

  L(lipidi):nema ih

  puter: 100g : 751kcal = 5g :Eputer Eputer.= (5 x 751)/100 = 37,5 kcal P(proteini): 100g : 1 = 5g : X

  X= (1 x 5)/100= 0,05g UH(uglj. hid.): nema ih L(lipidi):100g : 83 = 5g : X

  X= (83 x 5)/100= 4,15g

 • 27.2.2018

  18

  brašno: 100g : 350kcal = 2g :Ebrašno Ebrašno= (2 x 350)/100 = 7 kcal P(proteini): 100g : 9,8 = 2g : X

  X= (9,8 x 2)/100= 0,2g UH(uglj. hid.): 100g : 80,1 = 2g : X

  X= (80,1 x 2)/100= 1,6g L(lipidi):100g : 1,2 = 2g : X

  X= (1,2 x 2)/100= 0,02g

  jaja: 1 jaje =60g iskoristivi deo je 89% za 6 jaja: 6x60= 360g

  100g : 151kcal = 36g :Ejaja Ejaja= (151 x 36)/100 = 54,36kcal P(proteini): 100g : 13 = 36g : X

  X= (13 x 36)/100= 4,68g UH(uglj. hid.): nema ih L(lipidi):100g : 11 = 36g : X

  X= (11 x 36)/100= 3,96g kisela pavlaka: 100g : 206kcal = 50g :Ek.pavlaka Ek.pavlaka= (206 x 50)/100 = 103 kcal P(proteini): 100g : 2,8 = 50g : X

  X= (2,8 x 50)/100= 1,4g UH(uglj. hid.): 100g : 3,9 = 50g : X

  X= (3,9 x 50)/100= 1,95g

 • 27.2.2018

  19

  L(lipidi):100g : 21 = 50g : X X= (21 x 50)/100= 10,5g

  peršunov list: 100g : 20kcal = 0,5g :Ep.list Ep.list= (20 x 0,5)/100 = 0,1 kcal P(proteini): 100g : 4 = 0,5g : X

  X= (4 x 0,5)/10