of 12 /12

Izolaterski Radovi

 • Author
  -

 • View
  60

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija za termo i hidro izolaterske radove

Text of Izolaterski Radovi

 • Izolatorski radovi obuhvataju izradu svih vrsta zvune izolacije, toplotne izolacije i hidroizolacije, ukljuujui izradu slojeva za izjednaavanje pritiska difuzne pare i parne brane, kao i razliite oblike zatite ugraene izolacije.

 • Da bi se odreeni materijal mogao racionalno primeniti kao termoizolacioni mora zadovoljavati brojne zahteve:koeficijent toplotne provodljivosti (),postojanost pri povienoj temperaturi i temperaturnim promenama,postojanost pod atmosferskim uticajima,zapreminsku masu i vrstou na pritisak, promenljivost zapremine i oblika,vlanost i higroskropnost, ...

 • Mineralna vuna, zapreminske mase 40 - 80 kg/m3. Ima koeficijent toplotne provodljivosti 0,041 W/moK.Ekspandirana pluta , ima zapreminsku masu samo 100 - 130 kg/m3Staklena vuna - Proizvodi se u rastresitom stanju i u tom obliku slui za ispunu upljina i teko dostupnih mesta

 • Materijali na bazi drvenih vlakana ili drvene vune, imaju zapreminsku masu 200 - 400 kg/m3. Imaju koeficijent toplotne provodljivosti 0,052 - 0,060 W/moK a.Heraklit i TarolitPenoplasti - To su vetaki termoizolacioni materijali.Stropor ima elijastu strukturu koja mu daje malu zapreminsku masu (15 - 30 kg/m3) i nizak koeficijent toplotne provodljivosti (0,028 - 0,037 W/moK).

 • Suvi postupakMokri postupak- Takvim sluajevima pripadaju malterisanje fasadnih zidova i izrada cementnih kouljica spravljenih sa agregatom proizvedenim od ekspandirane gline. Proizvodnjom perlita i keramzita dobijena je mogunost da se sa slojem za pad od lakog betona dobije i sloj dobrog termoizolatora jer vetaki punioci imaju bolja termoizolaciona svojstva od prirodnog agregata,.

 • Hidroizolacionim radovima se moraju zatititi sve zatrpane i/ili kvaene povrine objekta a to su: temeljne ploe i podrumski prostori, ravni krovovi, sanitarni vorovi, kuhinje, kupatila i sva druga mesta u kojima dolazi do stalnog ili povremenog izlivanja vode ili postoje drugi, slini oblici agresivnog ili tetnog dejstva okoline na objekat i njegove sadraje

 • Najbitnije osobine hidroizolacionih materijala su:-da su vodonepropustni i ne upijaju vodu,-da su postojani u dodiru sa vodom i rastvorenim materijama, -da u toku i nakon ugradnje nisu tetni po ljude i okolinu,-da dobro prianjaju uz povrine na koje se ugrauju,-da prihvataju izolacione i druge materijale koji se nanose na njih

 • Podela hidroizolacije:-vieslojne (deformabilne) hidroizolacije, i-krute hidroizolacijePodela prema eksplatacionim uslovima:1. hidroizolaciju protiv vode pod pritiskom, i2. hidroizolaciju protiv vode koja nije pod pritiskom.

 • Ugraivanje hidroizolacije:-Topli i hladni postupakUgraivanje slojeva hidroizolacije-potpuno lepljena hidroizolacija -mestimino lepljena-hidroizolacija nevezana za podlogu

 • Postavljanje hidroizolacione membrane (zavarivanje) na povrinu ukopanog dela zida:Topli postupak se zasniva na primeni vruih bitumenskih premaza ili na primeni tehnike zavarivanja. Hladni namazi predstavljaju meavine bitumena, vode, emulgatora i filera (kameno brano iji je kvalitet propisan standardom JUS B.B3.045).