IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTI - sanacija ozelenjivanje ure£¯enje zemlji¥ ta podru ¤’je vrijednog

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTI - sanacija ozelenjivanje ure£¯enje zemlji¥ ta podru ¤’je vrijednog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTI - sanacija ozelenjivanje ure£¯enje...

 • Pečat predstavničkog tijela:

  Istovje tnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

  (ime, prezime i potpis)

  Predsjednik predstavničkog tijela:

  Pečat nadležnog tijela:

  (ime, prezime i potpis)

  Stručni tim u izrad i plana:

  1. 2. 3. 4.

  10. 11. 12.

  Koordinator p lana:

  (ime, prezime i potpis)

  Pravna osoba koja je Pečat pravne osobe koja je

  Odgovorna osoba:

  Pečat tije la odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  (ime, prezime i potpis)

  Javna rasprava (datum objave): Javni uvid održan od: do:

  Odluka predstavničkog tijela o izradi plana Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno g lasilo): (službeno g lasilo):

  izrad ila plan: izrad ila plan:

  5. 6. 7.

  13. 14. 15.

  8. 16.

  ZAVOD ZA URBANIZAM

  I IZGRADNJU D.D.

  9. 17.

  OSIJEK

  18.

  19. lipnja 2015. 29. lipnja 2015. 13. srpnja 2015.

  mr.sc. LJILJANA BELAJDŽIĆ, dipl.ing.građ.

  NIKOLA ŠKARO, dipl. iur.

  Zlatica Škarić, d ip l. ing. arh.

  Zla tica Škarić, d ip l. ing. arh. Denis Stanić, d ip l. ing. građ. Josip Pastuović, mag. ing. mech. Damir Miljački, dipl. ing. el. Vesna Jukić, dipl. ing. građ. Ivanka Jerčić Leskur, ing. arh.

  ANTO ĐAPIĆ, dipl.iur.

  GRANICA

  OBUHVAT GUP-A

  LEGENDA

  VODNE POVRŠINE

  ZAŠTITA

  PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

  OBLIKOVANJE ZEMLJIŠTA UZ INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE

  NAPUŠTENO EKSPLOATACIJSKO POLJE

  SANACIJA

  OZELENJIVANJE

  UREÐENJE ZEMLJIŠTA

  PODRUČJE VRIJEDNOG DIJELA PRIRODE IZVAN ZAŠTIČENIH PODRUČJA

  PREPARCELACIJA

  PODRUČJE UGROŽENO BUKOM

  NAPUŠTENO ODLAGALIŠTE OTPADA

  ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

  IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG

  PLANA GRADA OSIJEKA

  4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I

  ZAŠTITE PROSTORA 4.2. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I

  ZAŠTITE

  4.2.1. UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

  4.2.1.

  S

  1ha

  500m 1km0

  Županija: OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

  Općina/Grad: OSIJEK

  Naziv prostornog plana:

  Naziv kartografskog prikaza:

  Bro j kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: 1 : 10 0004.2.1.

  IZMJENE I DOPUNE

  GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA OSIJEKA

  UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH

  VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA