Izlaz the Best 27.4.2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

evotigajaro nah!

Citation preview

Sheet1Frekvencijske tabeleC:\Magistarski rad Senada dralovi2.savFrekvencijske tabele1. Veinsko vlasnitvo Vaeg preduzea je : Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Dravno930.030.030.0Privatno2170.070.0100.0Total30100.0100.02. Profitnost djelatnosti Vae grupacije (industrije, grane) u odnosu na prosjek bosanskohercegovake privrede je : Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Niska516.716.716.7Ne izlazi iz bosanskohercegovakog prosjeka1756.756.773.3Iznadprosjeno profitna u odnosu na bosanskohercegovaki pro826.726.7100.0Total30100.0100.04. Kako biste Vae preduzee ocijenili u odnosu na njegov konkurentski poloaj Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Trini lider1756.756.756.7Izaziva (pokuava ostvariti vodei poloaj)723.323.380.0Osrednji konkurent413.313.393.3Fokuser (pokriva zatienu trinu niu)26.76.7100.0Total30100.0100.05.1. Rangirajte kategorije (od 1 do 9) koje odreuju strateko ponaanje Vaeg preduzea (1- najvei rang, 9-najmanji rang) - to vea dobit / profit: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1516.716.716.72516.716.733.33826.726.760.04413.313.373.3526.76.780.06310.010.090.0713.33.393.3826.76.7100.0Total30100.0100.05.2. to vei ukupni prihod Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1310.010.010.02516.716.726.73826.726.753.3426.76.760.05620.020.080.06310.010.090.0726.76.796.7813.33.3100.0Total30100.0100.05.3. to vei trini udjel Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1723.323.323.32310.010.033.33310.010.043.34723.323.366.75620.020.086.7613.33.390.0726.76.796.7813.33.3100.0Total30100.0100.05.4. to vei izvoz Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 113.33.33.3213.33.36.7326.76.713.3426.76.720.05516.716.736.76826.726.763.37413.313.376.78723.323.3100.0Total30100.0100.05.5. to manji trokovi Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 113.33.33.32826.726.730.03413.313.343.34930.030.073.3526.76.780.0626.76.786.77310.010.096.7813.33.3100.0Total30100.0100.05.6. to vea sigurnost poslovanja Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1930.030.030.02620.020.050.0326.76.756.74310.010.066.75310.010.076.76310.010.086.77310.010.096.7813.33.3100.0Total30100.0100.05.7. Opstati i preivjeti Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1413.313.313.3226.76.720.0313.33.323.3426.76.730.05413.313.343.36413.313.356.77413.313.370.08930.030.0100.0Total30100.0100.05.8. to vee plate za zaposlenike Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 326.76.76.7413.33.310.05310.010.020.06620.020.040.071136.736.776.78723.323.3100.0Total30100.0100.05.9. Neto drugo (upiite sami) Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 930100.0100.0100.06. Sa aspekta resursne teorije, konkurentska prednost Vaeg preduzea utemeljena je na: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Resurse1963.363.363.3Kljune kompetencije1136.736.7100.0Total30100.0100.07. Konkurentska prednost Vaeg preduzea sa aspekta Porterovih generikih strategija temelji se na: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Niim trokovima1033.333.333.3Diferenciranju u odnosu na konkurenciju1446.746.780.0Strategiji fokusiranja sa trokovnim vostvom620.020.0100.0Total30100.0100.08.1. Na primarni fokus je irenje ukupnog trita za nae proizvode i usluge kroz pridobijanje novih korisnika. Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem13.33.33.3Ne slaem se413.313.316.7Niti se slaem,niti ne slaem310.010.026.7Slaem se1446.746.773.3Apsolutno se slaem826.726.7100.0Total30100.0100.08.2. Na primarni fokus je na preotimanju trinog uea konkurentima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem26.76.76.7Ne slaem se1240.040.046.7Niti se slaem,niti ne slaem930.030.076.7Slaem se516.716.793.3Apsolutno se slaem26.76.7100.0Total30100.0100.08.3. Na primarni fokus je na poveanju stope upotrebe naih proizvoda i usluga kod postojeih korisnika Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem13.33.33.3Ne slaem se310.010.013.3Niti se slaem,niti ne slaem723.323.336.7Slaem se1240.040.076.7Apsolutno se slaem723.323.3100.0Total30100.0100.08.4. Na primarni fokus je ulazak na trine segmente na kojima nismo prisutni Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem13.33.33.3Ne slaem se723.323.326.7Niti se slaem,niti ne slaem723.323.350.0Slaem se1240.040.090.0Apsolutno se slaem310.010.0100.0Total30100.0100.08.5. Na primarni fokus je na smanjenju trokova i poveanju efikasnosti Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem13.33.33.3Niti se slaem,niti ne slaem310.010.013.3Slaem se930.030.043.3Apsolutno se slaem1756.756.7100.0Total30100.0100.09.1. Kvalitet proizvoda/usluga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno nevano13.33.33.3Vano620.020.023.3Apsolutno vano2376.776.7100.0Total30100.0100.09.2. Karakteristike prozvoda/usluga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Vano1653.353.353.3Apsolutno vano1446.746.7100.0Total30100.0100.09.3. Dizajn proizvoda/usluga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno nevano413.313.313.3Nevano13.33.316.7Niti je vano, niti nevano310.010.026.7Vano1033.333.360.0Apsolutno vano1240.040.0100.0Total30100.0100.09.4. irok asortiman proizvoda/usluga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nevano413.313.313.3Niti je vano, niti nevano516.716.730.0Vano1343.343.373.3Apsolutno vano826.726.7100.0Total30100.0100.09.5. Inovativnost proizvoda/usluga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno nevano13.33.33.3Nevano310.010.013.3Niti je vano, niti nevano413.313.326.7Vano1446.746.773.3Apsolutno vano826.726.7100.0Total30100.0100.09.6. Diferencijacija proizvoda/usluga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nevano413.313.313.3Niti je vano, niti nevano930.030.043.3Vano1446.746.790.0Apsolutno vano310.010.0100.0Total30100.0100.09.7. Podrka potroaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Niti je vano, niti nevano13.33.33.3Vano1343.343.346.7Apsolutno vano1653.353.3100.0Total30100.0100.09.8. Promocija/oglaavanje Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno nevano310.010.010.0Niti je vano, niti nevano723.323.333.3Vano1653.353.386.7Apsolutno vano413.313.3100.0Total30100.0100.09.9. Prodajno osoblje/prodaja Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Niti je vano, niti nevano723.323.323.3Vano1550.050.073.3Apsolutno vano826.726.7100.0Total30100.0100.09.10. Sistem distribucije Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nevano13.33.33.3Niti je vano, niti nevano13.33.36.7Vano2170.070.076.7Apsolutno vano723.323.3100.0Total30100.0100.09.11. Cijena Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Vano2066.766.766.7Apsolutno vano1033.333.3100.0Total30100.0100.09.12. Pristup izvorima finansiranja Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nevano13.33.33.3Niti je vano, niti nevano413.313.316.7Vano2170.070.086.7Apsolutno vano413.313.3100.0Total30100.0100.09.13. Reputacija kompanije/branda Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Niti je vano, niti nevano310.010.010.0Vano1033.333.343.3Apsolutno vano1756.756.7100.0Total30100.0100.0 Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 0620.020.020.0Niti je vano, niti nevano26.76.726.7Vano516.716.743.3Apsolutno vano1756.756.7100.0Total30100.0100.09.15. Kreiranje bliskih odnosa sa kljunim potroaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nevano13.33.33.3Niti je vano, niti nevano413.313.316.7Vano1240.040.056.7Apsolutno vano1343.343.3100.0Total30100.0100.09.16. Niski trokovi proizvodnje i/ili pruanja usluga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Niti je vano, niti nevano13.33.33.3Vano1756.756.760.0Apsolutno vano1240.040.0100.0Total30100.0100.09.17. Odnos sa posrednicima u kanalu distribucije Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Niti je vano, niti nevano723.323.323.3Vano1860.060.083.3Apsolutno vano516.716.7100.0Total30100.0100.09.18. Odnos sa dobavljaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Vano2170.070.070.0Apsolutno vano930.030.0100.0Total30100.0100.09.19. Dobar informacioni sistem Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 013.33.33.3Niti je vano, niti nevano13.33.36.7Vano1756.756.763.3Apsolutno vano1136.736.7100.0Total30100.0100.09.20. Ulaganje u istraivanje trita Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nevano13.33.33.3Niti je vano, niti nevano723.323.326.7Vano1756.756.783.3Apsolutno vano516.716.7100.0Total30100.0100.010.1. Potroai bi se izloili znatnim trokovima ukoliko bi odluili da nae proizvode i usluge zamjene konkurentskim. Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem310.010.010.0Ne slaem se826.726.736.7Niti se slaem,niti ne slaem1033.333.370.0Slaem se930.030.0100.0Total30100.0100.010.2. Nau konkurentsku prednost je teko kopirati zbog toga to je za takvo neto potreban pristup resursima koje samo mi imamo. Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem13.33.33.3Ne slaem se516.716.720.0Niti se slaem,niti ne slaem516.716.736.7Slaem se1446.746.783.3Apsolutno se slaem516.716.7100.0Total30100.0100.010.3. Konkurenti nemaju jasnu predstavu o nainu na koji smo kreirali konkurentsku prednost. Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Apsolutno se ne slaem310.010.010.0Ne slaem se413.313.323.3Niti se slaem,niti ne slaem826.726.750.0Slaem se1343.343.393.3Apsolutno se slaem26.76.7100.0Total30100.0100.010.4. Konkurenti mogu kopirati nau konkurentsku prednost ali bi to bilo neekonomino za njih. Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Ne slaem se413.313.313.3Niti se slaem,niti ne slaem1343.343.356.7Slaem se1343.343.3100.0Total30100.0100.01. Koja od ponuenih tvrdnji najbolje odgovara nabavnoj funkciji u Vaem preduzeu: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nabava je pasivna funkcija- operativna funkcija koja rutinsk26.76.76.7Nabava je nezavisna funkcija--nabava ima uticaj na profitabi516.716.723.3Nabava je funkcija podrke- nabava poboljava konkurentsku s516.716.740.0Nabava je integrativna funkcija- nabava je potpuno ukljuena1860.060.0100.0Total30100.0100.02. U lancu vrijednosti Vaeg preduzea nabavna funkcija je: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Aktivnost podrke u lancu vrijednosti930.030.030.0Dio primarnih aktivnosti lanca vrijednosti2170.070.0100.0Total30100.0100.03. U kontekstu strategija Vaeg preduzea nabava je: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % U strategiji usmjerenoj na izvrenje zadataka uz minimalne t930.030.030.0U strategiji usmjerenoj na stvaranje vrijednosti2170.070.0100.0Total30100.0100.04. Upravljanje trokovima nabave u Vaem preduzeu je orijentisano: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Funkcionalno- istrauje uinke i trokove pojedinih funkcion413.313.313.3Procesno- zasniva se na injenici da je nabava dio lanca pro1860.060.073.3Sistemom nabave mree preduzea- proirenje826.726.7100.0Total30100.0100.05. Koja od slijedeih izjava opisuje aktualno ukljuivanje nabavne funkcije i formalni proces stratekog planiranja u Vaem preduzeu? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Sudjelovanje nabave je ogranieno na provoenje plana koji j620.020.020.0Nabava je djelimino ukljuena u razvoj stratekih planova i310.010.030.0Nabava je aktivno ukljuena u sve faze procesa stratekog pl2170.070.0100.0Total30100.0100.06. Da li je nabavna funkcija organizacijski podijeljena na izvrioce stratekih i operativnih zadataka? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Da930.030.030.0Ne2170.070.0100.0Total30100.0100.07. Da li Vae preduzee ima definisanu viziju i misiju nabavne funkcije? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Da1446.746.746.7Ne1653.353.3100.0Total30100.0100.08. Ako je Va odgovor "da", definirajte viziju i misiju Vaeg preduzea Broj ispitanika%MissingSystem30100.09. Kome odgovara direktor funkcije nabave u Vaem poduzeu? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Top menadment2170.070.070.0Nii nivoi930.030.0100.0Total30100.0100.010. Da li je dolo do promjene u nivou sudjelovanja nabave u korporativnom stratekom planiranju u Vaem preduzeu u prethodnih pet godina? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nabava je ostala na istom nivou1033.333.333.3Nabava je postala vie ukljuena u posljednjih pet godina2066.766.7100.0Total30100.0100.011. Da nabava sudjeluje u procesu stratekog planiranja do nivoa kojeg Vi smatrate potrebnim, Vae bi preduzee imalo koristi. Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Ne slaem se1963.363.363.3Ne znam13.33.366.7Slaem se1033.333.3100.0Total30100.0100.012.1. Jae usmjeravanje na pojedine kategorije nabave - Rangirajte (1-4) primjenu nabavnih strategija usmjerenih na stvaranje vrijednosti u Vaem preduzeu ( 1- najvea, 4- najmanja): Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1826.726.726.721136.736.763.33620.020.083.34516.716.7100.0Total30100.0100.012.2. Upravljanje odnosima s dobavljaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 11240.040.040.021136.736.776.73516.716.793.3426.76.7100.0Total30100.0100.012.3. Upravljanje u mrei nabave koja esto ima globalno obiljeje Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1516.716.716.7213.33.320.03723.323.343.341756.756.7100.0Total30100.0100.012.4. Upravljanje znanjem (tehnologija, ljudi, odnosi, talenti, vjetine, inovacije) Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1516.716.716.72723.323.340.031240.040.080.04620.020.0100.0Total30100.0100.013. U nabavnom procesu u Vaem preduzeu formirane su kategorije objekata nabave s aspekta doprinosa stvaranju ukupne vrijednosti: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Da516.716.716.7Ne1136.736.753.3Djelimino1446.746.7100.0Total30100.0100.014. U odnosima s dobavljaima orijentirani ste na: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Domae dobavljae826.726.726.7Strane dobavljae13.33.330.0Domae i strane dobavljae2170.070.0100.0Total30100.0100.015. U nabavnom procesu u Vaem preduzeu formirane su baze dobavljaa prema stratekoj vanosti? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Da1136.736.736.7Ne620.020.056.7Djelimino1343.343.3100.0Total30100.0100.016.1. Cijena - Kriteriji za izbor dobavljaa sudjeluju u strategiji nabave sljedeim intenzitetom ( 1- najvei, 6-najmanji): Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 1620.020.020.021653.353.373.33620.020.093.3426.76.7100.0Total30100.0100.016.2. Kvalitet Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 12480.080.080.02620.020.0100.0Total30100.0100.016.3. Rokovi isporuke Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 2723.323.323.331446.746.770.04826.726.796.7513.33.3100.0Total30100.0100.0 Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 3620.020.020.041653.353.373.35826.726.7100.0Total30100.0100.0 Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 213.33.33.33413.313.316.74413.313.330.052170.070.0100.0Total30100.0100.016.6. Ostalo (molim navedite) Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 630100.0100.0100.017.1. Politika nabave u Vaem preduzeu orijentisana je na: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % kooperaciju (suradnju s partnerima kroz win-win odnose) ili2273.373.373.3konkurenciju ( win-lose odnosi s partnerima i dobavljaima)826.726.7100.0Total30100.0100.017.2. Politika nabave u Vaem preduzeu orijentisana je na: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % lokalizaciju (kupovina materijala s lokalnog trita) ili1446.746.746.7globalizaciju (kupovina materijala sa svjetskog trita)1653.353.3100.0Total30100.0100.017.3. Politika nabave u Vaem preduzeu orijentisana je na: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % centralizaciju (nabavna funkcija je organizirana u jednom ce2170.070.070.0decentralizaciju (nabavna funkcija je decentralizirana na vi930.030.0100.0Total30100.0100.017.4. Politika nabave u Vaem preduzeu orijentisana je na: Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % personalizaciju (preferirate osobne kontakte i odnose s part1653.353.353.3elektronizaciju (preferirate elektroniki nain poslovanja)1446.746.7100.0Total30100.0100.0V18IIdio Broj ispitanika%MissingSystem30100.0V19IIdio Broj ispitanika%MissingSystem30100.020. Primjenjuje li se u Vaem preduzeu sistem lanaca nabave povezanih u mreu? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Da413.313.313.3Ne2686.786.7100.0Total30100.0100.021. Ako je Va odgovor "da", da li upravljanje mreom nabave ima globalno obiljeje? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Da310.075.075.0Ne13.325.0100.0Total413.3100.0MissingSystem2686.7Total30100.022. Koja od Drucker-ovih strategija najvie odgovara provoenju procesa nabave u Vaem preduzeu? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Biti prvi, ali istovremeno i najbolji- nabavna funkcija u or826.726.726.7Pronalaenje i osvajanje specijalizovanih "ekolokih nia" 13.33.330.0Promjena ekonomskih karakteristika proizvoda trita i privr2170.070.0100.0Total30100.0100.023. Koje od poduzetnikih strategija najvie odgovara provoenju procesa nabave u Vaem preduzeu? Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Strategija potpunog planiranja1136.736.736.7Strategija kritine take310.010.046.7Reaktivistika strategija310.010.056.7Rutina, standardno ponaanje1343.343.3100.0Total30100.0100.024.1. Istraivanje potreba i dispozicija materijala Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji1446.746.750.0Visok1240.040.090.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.024.2. Voenje rauna o uslovima isporuke Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 0620.020.020.0Osrednji13.33.323.3Visok1653.353.376.7Izuzetno visok723.323.3100.0Total30100.0100.024.3. Voenje rauna o pouzdanosti isporuke Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji310.010.010.0Visok1446.746.756.7Izuzetno visok1343.343.3100.0Total30100.0100.024.4. Voenje rauna o rokovima isporuke Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Visok1446.746.746.7Izuzetno visok1653.353.3100.0Total30100.0100.024.5. Fleksibilnost isporuke Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak310.010.010.0Osrednji1033.333.343.3Visok1446.746.790.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.024.6. Kalkulacija nabavnih cijena Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji413.313.316.7Visok1343.343.360.0Izuzetno visok1240.040.0100.0Total30100.0100.024.7. Optimizacija trokova nabave Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji413.313.313.3Visok2066.766.780.0Izuzetno visok620.020.0100.0Total30100.0100.024.8. Popusti u nabavi Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji826.726.726.7Visok1653.353.380.0Izuzetno visok620.020.0100.0Total30100.0100.024.9. Optimizacija trokova skladitenja Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak310.010.010.0Osrednji1033.333.343.3Visok1446.746.790.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.024.10. Optimizacija zaliha Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji826.726.730.0Visok1653.353.383.3Izuzetno visok516.716.7100.0Total30100.0100.024.11. Provedba benchmarkinga i vrijednosne analize Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak310.010.010.0Osrednji930.030.040.0Visok1653.353.393.3Izuzetno visok26.76.7100.0Total30100.0100.024.12. Razvoj odnosa s dobavljaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji310.010.013.3Visok2066.766.780.0Izuzetno visok620.020.0100.0Total30100.0100.0 Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji413.313.316.7Visok2066.766.783.3Izuzetno visok516.716.7100.0Total30100.0100.024.14. Uspostava komunikacionih i informacijskih odnosa u preduzeu i s dobavljaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji723.323.323.3Visok2066.766.790.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.024.15. Motivacija i izobrazba kadrova nabave Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji826.726.730.0Visok1756.756.786.7Izuzetno visok413.313.3100.0Total30100.0100.024.16. Rjeavanje permanentno prisutnih suprotnosti, odnosno sukoba Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji1240.040.043.3Visok1033.333.376.7Izuzetno visok723.323.3100.0Total30100.0100.024.17. Donoenje odluka uz odgovarajue strategije smanjenja rizika Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji723.323.326.7Visok1653.353.380.0Izuzetno visok620.020.0100.0Total30100.0100.024.18. Voenje rauna o zatiti okolia Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji516.716.720.0Visok1033.333.353.3Izuzetno visok1446.746.7100.0Total30100.0100.024.19. Izrada strategije nabave Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji516.716.720.0Visok1756.756.776.7Izuzetno visok723.323.3100.0Total30100.0100.025.1. Planiranje potranje Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji516.716.720.0Visok2273.373.393.3Izuzetno visok26.76.7100.0Total30100.0100.025.2. Definisanje specifikacija Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak310.010.010.0Osrednji413.313.323.3Visok1446.746.770.0Izuzetno visok930.030.0100.0Total30100.0100.025.3. Stvaranje baze dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji310.010.013.3Visok2273.373.386.7Izuzetno visok413.313.3100.0Total30100.0100.025.4. Definisanje strategije nabave Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % 013.33.33.3Nizak310.010.013.3Osrednji413.313.326.7Visok1756.756.783.3Izuzetno visok516.716.7100.0Total30100.0100.025.5. Evaluacija dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji516.716.716.7Visok1756.756.773.3Izuzetno visok826.726.7100.0Total30100.0100.025.6. Pregovaranje i odabir dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji516.716.716.7Visok1756.756.773.3Izuzetno visok826.726.7100.0Total30100.0100.025.7. Operacionalizacija ugovora Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji620.020.020.0Visok1860.060.080.0Izuzetno visok620.020.0100.0Total30100.0100.025.8. Procesiranje narudbi Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji723.323.326.7Visok1653.353.380.0Izuzetno visok620.020.0100.0Total30100.0100.025.9. Kontrola strategije nabave Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji620.020.023.3Visok1756.756.780.0Izuzetno visok620.020.0100.0Total30100.0100.026.1. Sve koliine pravilno su povezane slinim kategorijama i dobavljaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak13.33.33.3Nizak310.010.013.3Osrednji620.020.033.3Visok1860.060.093.3Izuzetno visok26.76.7100.0Total30100.0100.026.2.Odreivanje najbolje cijene primjenjuje se kontinuiranom usporedbom cijena( licitiranje, evaluacija novih ponuda) Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji413.313.316.7Visok1756.756.773.3Izuzetno visok826.726.7100.0Total30100.0100.026.4.Stalni razvoj i racionalizacija specifikacija upotrebom irokog spektra razliitih tehnika kao to su oblikovanje naspram troka, smanjenje kolaborativnog troka ili upravljanje potranjom Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak413.313.313.3Osrednji930.030.043.3Visok1756.756.7100.0Total30100.0100.026.5.Stalna optimizacija vrijednosnog lanca nabave postizanjem slojevitosti dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji1240.040.043.3Visok1653.353.396.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.026.6.Stalni razvoj odnosa s dobavljaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji826.726.726.7Visok1446.746.773.3Izuzetno visok826.726.7100.0Total30100.0100.027.1. % operativnog prorauna nabave za posjete dobavljaima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak413.313.313.3Osrednji1860.060.073.3Visok723.323.396.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.027.2. Omjer dobavljaa potvrene kvalitete naspram ukupnog broja dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji1033.333.333.3Visok1860.060.093.3Izuzetno visok26.76.7100.0Total30100.0100.027.3. % isporuka osloboenih inspekcije i materijalnih oteenja Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak516.716.716.7Osrednji1343.343.360.0Visok1240.040.0100.0Total30100.0100.027.4. Ukupan broj dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji1240.040.043.3Visok1343.343.386.7Izuzetno visok413.313.3100.0Total30100.0100.027.5. Omjer dobavljaa koji uestvuju u poetnom oblikovanju proizvoda ili drugim zajednikim aktivnostima dodane vrijednosti Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak310.010.010.0Nizak310.010.020.0Osrednji930.030.050.0Visok1550.050.0100.0Total30100.0100.027.6. Poveanje prihoda kao rezultat tehnologije koju je osigurao dobavlja, a koja razlikuje proizvode za kupce Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak13.33.33.3Nizak723.323.326.7Osrednji723.323.350.0Visok1550.050.0100.0Total30100.0100.027.7. % operativnog prorauna koji se alocira za edukaciju dobavljaa i njihov razvoj Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak413.313.313.3Nizak826.726.740.0Osrednji1240.040.080.0Visok620.020.0100.0Total30100.0100.0 Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak13.33.33.3Nizak516.716.720.0Osrednji1240.040.060.0Visok1033.333.393.3Izuzetno visok26.76.7100.0Total30100.0100.027.9. Indikator vremena isporuka (lead time) dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Osrednji1240.040.040.0Visok1446.746.786.7Izuzetno visok413.313.3100.0Total30100.0100.027.10. Doprinos nabave profitabilnosti poslovanja, rentabilnosti investicija i ekonomskim korporativnim mjerama dodane vrijednosti Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji723.323.326.7Visok1860.060.086.7Izuzetno visok413.313.3100.0Total30100.0100.027.11. Uspjeh nabave u postizanju smanjenja trokova s dobavljaima drugog i treeg ranga Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji1033.333.336.7Visok1653.353.390.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.027.12. % vrijednosti nabave u dugoronim ugovorima Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak13.33.33.3Nizak13.33.36.7Osrednji413.313.320.0Visok2066.766.786.7Izuzetno visok413.313.3100.0Total30100.0100.027.13. Uteda postignuta krovnim ugovorima za cijelo preduzee Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji826.726.730.0Visok1446.746.776.7Izuzetno visok723.323.3100.0Total30100.0100.027.14. Doprinos nabave smanjenju cikljinog trajanja razvoja proizvoda Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak26.76.76.7Nizak516.716.723.3Osrednji1033.333.356.7Visok1033.333.390.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.027.15. % vrijednosti stavki koje su nabavljene iz jedinstvenih izvora Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji1653.353.356.7Visok1033.333.390.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.027.16. % vrijednosti nabave koja se obavezuje dobavljaima najbolje uspjenosti Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak13.33.33.3Nizak310.010.013.3Osrednji1033.333.346.7Visok1653.353.3100.0Total30100.0100.027.17. % vrijednosti nabave na temelju elektronike razmjene podataka ili sistemima temeljenim na internetu Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak310.010.010.0Nizak310.010.020.0Osrednji1240.040.060.0Visok1033.333.393.3Izuzetno visok26.76.7100.0Total30100.0100.027.18. % ukupnih isporuka na temelju JIT-a (upravo na vrijeme) Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak13.33.33.3Nizak310.010.013.3Osrednji930.030.043.3Visok1653.353.396.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.027.19. Nivo kvaliteta dobavljaa, opravdanosti trokova i uspjenost trokova i uspjenost isporuke na nivou ciljeva uspjenosti svjetske klase Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji516.716.720.0Visok2170.070.090.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.027.20. Trokovi razvoja dobavljaa i beneficije Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak516.716.716.7Osrednji1240.040.056.7Visok1240.040.096.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.027.21. Kontinuirane mjere poboljanja uspjenosti dobavljaa Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak310.010.010.0Osrednji930.030.040.0Visok1756.756.796.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.027.22. Smanjenje obrtnog kapitala putem aktivnosti nabave i lanca nabave Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak13.33.33.3Osrednji1033.333.336.7Visok1653.353.390.0Izuzetno visok310.010.0100.0Total30100.0100.027.23 Doprinos profitabilnosti ulaganja i aktive realizovan iz nastojanja strateke nabave Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak310.010.010.0Osrednji826.726.736.7Visok1860.060.096.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.027.24. Uteda postignuta smanjenjem broja dijelova Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Izuzetno nizak13.33.33.3Nizak26.76.710.0Osrednji1446.746.756.7Visok1240.040.096.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.027.25. Uteda postignuta standardizacijom Broj ispitanika%Validni %Kumulativni % Nizak310.010.010.0Osrednji1033.333.343.3Visok1653.353.396.7Izuzetno visok13.33.3100.0Total30100.0100.0Grafovi