Izgradnja tima

 • View
  54

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izgradnja tima. Grupno i kooperativno u čenje Dipl.men.spec.pos.ekon . Sanja Doj činović sanja.d @ apeiron-uni.eu.  Št a je tim? . Znate li što znači riječ TIM (engl. TEAM)? T ogether E veryone A chieves M ore. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Izgradnja tima

 • Izgradnja timaGrupno i kooperativno uenje

  Dipl.men.spec.pos.ekon. Sanja Dojinovi sanja.d@apeiron-uni.eu

 • ta je tim?Znate li to znai rije TIM (engl. TEAM)?

  Together Everyone Achieves More

 • Tim je skupina ljudi koji imaju zajednike ciljeve i koji usklaeno djeluju da bi ih ostvarili.

  Pozitivan timski duh podrazumjeva:iskrenost otvorenost potovanje stalno praenje kvaliteta izvravanja zadataka

 • Timski radTimski rad nije isto to i rad u grupi. Da bi grupa ljudi bila tim, mora imati odreene karakteristike.Tim je:Mala grupa Zajedniki pristupaju zadatku Komplementarna znanja i vjetine Zajedniki ciljevi Konkretni ciljevi Zajednika odgovornost Entuzijazam Zajedniki identitet Zajedniki proivljeni dogaaji Uzajamna naklonost lanova

 • Uloge iodgovornosti(Ko ta radi?)

  Vanjska saradnjaKulturaCiljevi i planiranje(ta radimo i zato?)

  Rezultat:Zajednika posveenost ciljevima timaVOA TIMAOdnosi(Kako radimo zajedno?)

  Rezultat:Visokoproduktivna radna okolina

  Rezultat:OdgovornostProcesi i procedure(ta izvravamo?)

  Rezultat:Efikasni radni timovi

  Ostali uesniciUticaj vanske okolineFunkcinalne grupe ta je najvanije u timovima?

 • 10 karakteristika dobrog tima

 • Razvoj timameusobno pomaganje radi shvatanja linih vrijednosti, snaga i slabosti lanova timaradovanje razliitostima lanova tima podsticanje svake linosti da se razvija i izraava pronalaenje dobrih osobina lanova tima i posla u kome e one doi do izraaja pruanje podrke lanu tima kojem nedostaje neka osobina ili kod kojeg je potrebno ispraviti nepoeljnu osobinu Potovanje i uvaavanje linost svakog lana

 • Faze razvoja tima

 • Faza I-Stvaranjetimatransformacija pojedinca u lana tima lanovi tima se upoznaju sa: prirodom zadatka drugim lanovima tima (njihovim osobinama, motivima, stilovima rada i sl.)

 • Faza II - Pojaanje intenziteta (Storming)lanovi tima se obino osjeaju monijima i kompetentnijima nego to to zaista jesu faza entuzijazma, ali i prvih razoarenja pojava grupne polarizacije i traenje rtvenog jarca

 • Faza III - Odreivanje normi (Norming)u ovoj fazi broj lanova tima je obino manji od poetnog upoznaju se s vlastitom ulogom, sa svojim i tuim snagama i slabostima ovu fazu karakterie potovanje, spremnost na saradnju i uopte prijateljska atmosfera

 • Faza IV - Izvoenje (Performing)osjeaj bliskosti meu lanovima tima nema borbe za mo, jer su lanovi prihvatili svoje uloge tim je uspjean i usmjeren na zadatak

 • Faza V - Zavravanje (Adjourning)faza kroz koju ne prolaze svi timovi dogaa se nakon zavravanja zadatka zbog kojeg je tim nastao osjeaj ponosa, ali i mnogi drugi osjeaji

 • ta ini timskog igraa?OsbenostIndividualizam protiv kolektivizmaInterpersonalne vjetineVjetine rjeavanja sukobaVjetine saradnikog rjeavanja problemaKomunikacijske vjetineVjetine upravljanjaRazvijati i uspostaviti ciljeveKontrolisati, nadgledati, pruiti feedbackPostaviti radna pravila i dodijeliti zadatke

 • Tipovi uesnika u timu

  Koordinator: lan tima koji je orijentisan na zadatak i njegova uloga se sastoji u tome da na najbolji nain doe do informacija vezeanih za problem kojim se bavi tim. Koordinator ima samopouzdanje, dobar nain govora, sluanja. Trudi se da svi zajedno budu to efikasniji.Radnik u timu: Takoe otvorena, ali manje dominantna osoba. Uvijek fleksibilna i otvorena za nova iskustva i ideje. Ima sposobnosi za dentifikaciju problema, kao i unoenje harmonije u grupu.Specijalista: Osoba posveena profesiji. Moe da pripada gotovo bilo kojoj kategoriji linosti.

 • Kreativac: Osoba koja je zapravo izvor ideja i kreativnosti u timu. Osobe koje su kreativci u timu su inteleginentni, introvertni i dominantni.Graditelj, dizajner: Ovakva osoba je orijentisana na zadatak, uspeno radi i pod pritiskom. Ovakva osoba je dominantna, ekstravagantna, dinamina i vrlo napeta.Finisher: Osoba koja dovrava. Ne ume da se zatiti, introvertna i rijetko sposobna da delegira. Ali, vrlo marljiva i savjesna.Operator, implementator: Postojan i kontrolisan. Vrlo sposoban, i disciplinovan. Sposoban da ideju pretvori u akciju. Procjenjiva: Osobe koje su vie kritiari nego kreatori. Sposobne su za duboku analizu ciljeva, inspiriu druge,korektni su.Podstreka: Pozitivna osoba i entuzijasta. Dominantna je, ekstrovertna koja naginje preteranom optimizmu

 • Zastupljenost timskih ulogatrebaju biti zastupljene sve ili gotovo sve timske uloge svaki lan moe imati jednu, dvije ili tri uloge, u skladu sa svojim osobinama linosti tim treba dobro obaviti posao, pritom potujui sve uloge svojih lanova

 • Uloga voe tima

  Voa ima centralnu ulogu u timu. On moe i mora prenijeti u manjoj ili veoj mjeri dijelove svoje kompleksne uloge na ostale lanove. Osnovni zadaci voe tima se sastoje u:izgradnji standarda i principa radaprilagoavanju sopstvene uloge iskrslim problemima u funkcionisanju timapodsticanju lanova tima da se aktivno ukljue u iznalaenje novih puteva ka ostvarenju ciljevapodsticanju i nagraivanju svakog uspjeha u saradnji i ostvarenu zadataka

 • Ponaanje voe tima

 • Tipovi timova

 • Funkcionalni timovi Uesnici dnevno rade zajedno na slinim zadacima

 • Projektni timoviUesnici rade na specifinim problemima, razvijaju potencijalna rjeenja, i esto pokreu akcije

 • Virtuelni timoviUesnici koji koriste tehnologiju kako bi zajendiki radili na udaljenim lokacijama

 • Samoupravljivi timovi (self-managed)Uesnici rade zajedno na potpunom rjeenju problema

 • Matrini (cross-functional)timoviUesnici iz razliitih podruja prepoznaju i rjeavaju zajednike probleme

 • Grupno uenjePrednosti rada u grupama:Zajedniko uenje pomae razvoju vjetina i ponaanja, kao to je saradnja i timski radRazvija odgovornost za uenje kod pojedincaEfikasnije i efektivnije od individualnog uenjaOmoguava razmjenu informacijatedi vrijemeesto oslobaa stresa od ispitaPomae kod rjeavanja velikih zadataka

 • Startegije grupnog uenjaitanje sadraja

  Grupa od 4 studentaSvaki student uzima odreeni dio gradiva i savladava gaRazmjena informacija

 • SNS

  Koristi se za savladavanje Strahova, Nesigurnosti i SumnjiUtvrditi problemBrejnstormingGrupna raspravaRazmatranje svih pitanja koja izazivaju brigu

 • etiri ugla

  Koristi se da bi se obezbjedilo uee svih studenata u grupnim aktivnostimaPriremaPostavljanje pitanjaSvrstavanjeObrazloenje

 • Viestruko glasanje

  Koristi se kao pomo za postavljene ciljeve kada grupe imaju problema kod donoenja odlukaIdentifikacija problemaPomo barinstorming tehnike (biljeiti na tabli ili papiru)Svaki lan bira svoje prioriteteSvode se ocjene prioriteta za svaki elementEliminacija 1/3 elemenataPonavljanje procesa

 • Tehnika nominalne grupe

  Koristi se kao pomo u postavljanju ciljeva i prioritetaIdentifikacija problema ili aktivnostiPomo barinstorming tehnike kod odreivanja prioriteta (biljeiti na tabli ili papiru)Svaki lan grupe odreuje prioritete

 • Slagalica II

  Koristi se za razvijanje vjetina i strunosti potrebnih za uspjeno uestvovanje u grupnim aktivnostima (fokusira se na vjetine govora, saradnje, razmiljanja i rjeavanja problema)Definisanje grupnog projektaPodjela na grupeDodjela temaPodjela na ekspertske grupePonovno spajanje orginalne grupeRezultati

 • Dijagram uzroka i posljedica (riblja kost)

  Razvrstavaju i povezuju uzroke i posljedice kao to je problem, dogaaj ili pitanje; koriste se kao kreativan proces za stvaranje i organizovanje vanijih i manje vanih uzroka posljedice; prednost je jaanje grupePodjela kompletne grupe na manje grupeDodjela pitanja, problema ili dogaajaBiljeenje uzroka

 • 4. Pravljenje dijagrama

  5. Ispitivanje uzoraka koje su napravile grupe6. Prouavanje dijagrama7. Svaka grupa moe da predstavi svoj dijagram

 • Dijagram slinostiKoristi se kada je potrebno novo razmiljanje usljed sloenosti injenica i misliGrupa bira pitanje ili problem za razmatranjeIspisivanje odgovora na karticeFiziko sortiranje karticaDiskusijaBiranje naslovaKonani naslovi

 • OdslikavanjeUpoznavanje sa ulogama meu liderima i sljedbenicima; naglaava potrebu za uzajamnim potovanjem i saradnjomPodjela na paroveJedan partner lider/drugi sljedbenikOdsliakvanje u odreenom vremenskom trajanjuZamjena ulogaRasprava