Click here to load reader

IZBOR SREDNJE ŠKOLE/ZANIMANJAos-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images... · PDF file1. gimnazije - op će - jezične ... elektrotehnika i računalstvo, graditeljstvo

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of IZBOR SREDNJE...

 • IZBOR SREDNJE KOLE/ZANIMANJA

  O Dragutina Tadijanovia, Zagreb

  Edita Bosnar, struni suradnik pedagog - mentor

  ,

 • Zakonodavni okvir

  Pravilnik o elementima i kriterijima izbora

  kandidata za upis u 1.r. S (web kole)

  Odluka o upisu kandidata u 1.r. S

  Zakon o odgoju i obrazovanju u O i S

  Dravni pedagoki standard

  Nacionalni okvirni kurikulum

 • DONOENJE ODLUKE O IZBORU KOLE I ZANIMANJA

  odluke osmaa esto voene srcem, matom, nerealne,

  nepromiljene

  TO TO MI SE DOPADA, TO U I BITI

  faze profesionalnog razvoja:

  - matanje (do 6.r.)

  - istraivanje (javlja se s pubertetom 7./8.r.)

  - realistina faza (analiza, usklaivanje, planiranje)

 • TO BIRAJU NAI OSMAI

  44%

  12%

  7%

  16%

  8%

  3%

  29%

  8%

  Gimnazija

  Strukovne - tehnike kole

  Ekonomska, Upravno-pravna,Hotelijersko -turistika S

  Strukovna - medicinska kola

  Umjetnika

  Ostalo

  Neodluni

  Nerealan izbor

  INT

  ER

  ES

  I Z

  A

  KO

  LU

  / ZA

  NIM

  AN

  JA

 • DONOENJE ODLUKE O IZBORU KOLE I ZANIMANJA

  Uloga roditelja:

  - podrka, pomo, savjetovanje

  - pruanje informacija

  - poticanje na istraivanje

  - roditelj kao model ponaanja

  Odluka se ne smije donijeti na brzinu to je odluka djeteta,

  a ne roditelja.

 • TO UTJEE NA ODABIR KOLE I ZANIMANJA

  1. VRIJEDNOSTI

  - skup vjerovanja o tome to je dobro/poeljno

  - usvajamo ih u obitelji, koli, drutvu

  - bitno utjeu na odreivanje naih ciljeva

  - osobne i profesionalne vrijednosti

 • Vrijednost Opis vrijednosti

  Autoritet Vi kontrolirate druge na radnom mjestu.

  Popularnost Privlaenje pozornosti drugih, drutvena prepoznatljivost.

  Stvaralatvo Koristite se matom i tako dobivate nove ideje u radu.

  Fleksibilanost Imate posao u kojem vi sami odreujete radno vrijeme.

  Pomaganje drugima Pruate neposrednu pomo osobama kojima je potrebna.

  Nezavisnost Sami odreujete koji ete dio posla kada i kako obaviti.

  Utjecajnost Utjeete na stavove i odluke drugih.

  Intelektualna stimulacija Imate posao koji zahtijeva dosta razmiljanja, zakljuivanje,odluivanje,...

 • 2. INTERESI

  ono to volimo, to dobro radimo, to nas zabavlja, u emu se osjeamo uspjeni

  6 tipova prof. interesaREALISTIA N

  ISTRAIVAKI KONVENCIONALNI

  PODUZETNIKI

  SOCIJALNI

  UMJETNIKI

 • 3. SPOSOBNOSTI - intelektualne, senzorne, motorike

  INTELIGENCIJA matematiko logika prirodoslovna verbalna mjetnika prostorna tjelesna meuljudska - interpersonalna poznavanje sebe - intrapersonalna duhovna

  utjecaj nasljea, okoline i vlastite aktivnosti

  vano prepoznati podruje u kojem dijete ima izraene sposobnosti

 • 5. MOTIVACIJA, TEMPERAMENT I KARAKTER

  MOTIVACIJA = ono to nas pokree prema zadovoljavanju naih potreba/ciljeva

  biti motiviran = imati cilj + ulagati napor da ga postignemo

  unutarnja i vanjska

  TEMERAMENT = nain emocionalnog doivljavanja i reagiranja

  preteno uvjetovan naslijeem

  KARAKTER = rezultat uenja i odgoja

  odnos prema drugima, sebi i radu

 • 6. ZDRAVLJE

  Za koja zanimanja ogranienje predstavljaju ...

  oteenja vida

  sluha

  motorike

  alergije

  bolesti srca i krvnih ila...

 • SREDNJOKOLSKI PROGRAMI I SVIJET RADA

  jasna slika odreenog zanimanja:- to toniji opis posla- uvjeti rada- potrebna znanja, vjetine i osobine za rad- zapreke za obavljanje poslova- potrebno obrazovanje/kolovanje- mogunost zapoljavanja i napredovanja

  povezivanje svojih vrijednosti, interesa, sposobnosti, osobina s odreenim zanimanjem, kolom i programom

  KOLASVIJET RADA

  TKO SAM

 • PODACI HZZ-a o strukturi nezaposlenih prema stupnju obrazovanja u Zagrebu

  3.1

  18

  27.8

  31.3

  7.5

  12.3

  BEZ O O S (3.g.) S (4.g.) via kola fakultet i viistupnjevi obr.

 • SREDNJOKOLSKI SUSTAV RH

  1. gimnazije - ope- jezine- prirodoslovno matematike- klasine, sportska

  2. umjetnike kole glazba, ples, likovna umjetnost i dizajn

  3. strukovne kole:a) tehnike, ekonomske, medicinske i dr. (4, tj. 5 god.)b) industrijske i obrtnike kole (3-godinje)

  4. novi programi - tehnika, ekonomska, turistika gimnazija

  na kraju etverogodinjeg kolovanja - dravna matura

 • ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U 1.R. S

  ZAJEDNIKI ELEMENT VREDNOVANJA

  etvero/petero godinji programi:: opi uspjeh na dvije decimale od 5. do 8.r.

  ocjene iz HJ, matematike i glavnog stranog jezika (7. i 8.r.)

  ocjene iz tri nastavna predmeta vana za nastavak kolovanja u 7. i 8.r. = ukupno 80 bodova temeljem k. uspjeha

  dva predmeta odreuje MZO, a trei samostalno S

  Trogodinji strukovni programi:

  opi uspjeh od 5. do 8.r. (max. 20 )

  ocjene iz HJ, matematike i glavnog stranog jezika u 7. i 8.r.

  = ukupno max. 50 bodova

 • SUSTAV BODOVANJA (4./5. god. programi)

  RAZ.Opi uspjeh na dvije decimale od 5. do 8.r.

  Zakljune ocjene iz triosnovna predmeta

  Zakljune ocjene iz tri predmeta vana za nastavak

  obrazovanja UK.

  HJ MAT.PRVI STRANI JEZIK

  PROPISANI PREDMET

  PROPISANI PREDMET

  PO IZBORU

  S

  5.r. 5,00

  6.r. 5,007.r. 5,00 5 5 5 5 5 58.r 5,00 5 5 5 5 5 5

  UKUP. 20,00 10 10 10 10 10 10 80,00

  - primjer za izraun bodova na web- u kole

 • Popis predmeta vanih za nastavak obrazovanja (MZO) na web stranici kole

  opa, jezina, turistika gimnazija, turizam i ugostiteljstvo povijest i geografija

  prirodoslovno-matematika, tehnika gimnazija, strojarstvo fizika i kemija

  prirodoslovna, zdravstvena gimnazija - biologija i kemija

  ekonomija i trgovina povijest i geografija

  elektrotehnika i raunalstvo, graditeljstvo i geodezija fizika i tehnika kultura

  grafika tehnologija fizika i likovna kultura

  promet i logistika fizika ili geografija i tehnika kultura

  zdravstvo biologija i kemija

  Na web-u kole dostupni i podaci o najmanjem broju bodova

  potrebnom za upis u neki program u 2016./2017.

 • 2. DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA

  sposobnosti , darovitost i znanja uenika:

  - posebne provjere (umjetnike kole, grafika kola)

  - rezultati natjecanja u znanju od 5. do 8. r. u organizaciji

  AZOO-a na dravnoj razini (izravan upis ili dodatni bodovi)

  - sportska natjecanja od 5.do 8.r. kolska sportska drutva

  - dravna razina (dodatni bodovi)

  - upis u razredne odjele za sportae - uenici uvrteni na

  rang listu odreenog nacionalnog sportskog saveza

 • 3. POSEBNI ELEMENTI VREDNOVANJA

  3.1. uenici sa zdravstvenim tekoama 1 dodatni bod obavezan odlazak u HZZ na prof. informiranje i savjetovanje dobiva se preporuka za dodatni bod za odreene programe

  3.2. uenici s oteanim uvjetima kolovanja 1 dodatni bod

  oba/jedan roditelj s dugotrajnom tekom bolesti lijenik ope prakse

  dugotrajna nezaposlenost oba roditelja CZSS

  samohrani roditelj korisnik socijalne skrbi (koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam skrbi o svome djetetu i uzdrava ga) CZSS

  jedan roditelj preminuo (smrtovnica)

  uenik bez odgovarajue roditeljske skrbi

  3.3. uenici romske manjine

 • 3. POSEBNI ELEMENTI VREDNOVANJA

  3.4. uenici koji rade po individualiziranim odg.-obr.

  programima

  pravo na izravan upis obavezan odlazak u HZZ na profesionalno informiranje i

  usmjeravanje dobiva se preporuka za izravan upis (max. 6 programa) koordinator edukacijska rehabilitatorica kole

  NIJE MOGUE KORISTITI OVU OLAKICU IISTOVREMENO PRAVO NA UPIS U REDOVNOMUPISNOM POSTUPKU

  POSTUPAK UPISA PROVODI GRADSKI URED

 • UPIS TROGODINJIH OBRTNIKIH ZANIMANJA

  bodovi na osnovu ocjena (max. 50) zdravstvena sposobnost - potvrda medicine rada ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom

  popis HOK-a

 • mogua prijava 6 programa/kola

  uenik moe upisati kao prvi strani jezik i jezik koji nije uio kao prvi u O

  treba proi provjeru znanja koju organizira S provjera u jednoj koli vrijedi i za ostale prijavljene S

  etvero/peterogodinje S mogu odrediti minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata tzv. bodovni prag

  neke S - testiraju i boduju znanje uenika

 • ROKOVI odreuje Ministarstvo ljetni (pred kraj nastavne godine) i jesenski

  POSTUPAK E-UPISA:

  1. Uenicima dodijeljen elektroniki identitet (uitelj informatike Orest Graljuk).

  2. Svaki uenik dobiva mobitelom svoj PIN kojim se se koristititijekom postupka prijave i upisa.

  3. Prijava i upis putem interneta - stranica www.upisi.hr

 • POVJERENSTVO

  razrednici

  tehnika podrka uitelj Orest [email protected]

  savjetodavna pomo i informacije pedagoginja

  [email protected]

  dodatna savjetodavna pomo za uenike s posebnim potrebama edukacijska rehabilitatorica Jasna KudekMiroevi

  Novi roditeljski sastanak odmah po aktivaciji www.upisi.hr (lipanj).

  Sve informacije pratite na web stranici kole Profesionalno

  informiranje i usmjeravanje - 2018./2019.

 • Aktivnosti do kraja nastavne godine

  Radionice za razredne odjele:

  1. Programi i uvjeti upisa u srednje kole

  2. Moje vrijednosti, interesi i sposobnosti utjecaj na odabir S i zanimanja

  3