of 9 /9
IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas...

Page 1: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

IVANA JUHASJASMINA IGWATOVI]

ZBIRKA ZADATAKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Page 2: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

Ивана ЈухасЈасмина Игњатовић

МУДРИЦАСРПСКИ ЈЕЗИК 2збирка задатака за други разред основне школе

ГЛАВНИ УРЕДНИКПроф. др Бошко Влаховић

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦАДоц. др Наташа Филиповић

РЕЦЕНЗЕНТИПроф. др Наташа Вујисић ЖивковићВесна Дрезгић, професорка разредне наставеНебојша Влаховић, професор разредне наставе

ИЛУСТРАЦИЈЕ И ДИЗАЈНЈасмина Игњатовић

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРАСпоменка Трипковић

ИЗДАВАЧЕдука д.о.о. БеоградУл. Змаја од Ноћаја бр. 10/1Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903Сајт: www.eduka.rs; имејл: [email protected]

ЗА ИЗДАВАЧАПроф. др Бошко Влаховић, директор

ШТАМПА

ИЗДАЊЕ

ТИРАЖ

Page 3: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

УЧИМО О ЈЕЗИКУ

УЧИМО ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

САМОГЛАСНИЦИ И СУГЛАСНИЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6СЛОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7УПИТНА РЕЧЦА ЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8РЕЧЦА НЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9ТАЧКА (.), УПИТНИК (?), УЗВИЧНИК (!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10ВЕЛИКО СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ЗАПЕТА (,) И ДВЕ ТАЧКЕ (:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13СКРАЋЕНИЦЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14БРОЈЕВИ И ДАТУМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15ОБАВЕШТАЈНА РЕЧЕНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16УЗВИЧНА И ЗАПОВЕДНА РЕЧЕНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17УПИТНА РЕЧЕНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18ПОТВРДНА И ОДРИЧНА РЕЧЕНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19ИМЕНИЦЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20РОД И БРОЈ ИМЕНИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21РЕЧИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ РАДЊУ (ГЛАГОЛИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22ПРОШЛО, САДАШЊЕ И БУДУЋЕ ВРЕМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24РЕЧИ КОЈИМА НЕШТО ОПИСУЈЕМО (ПРИДЕВИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26ИГРАМО СЕ РЕЧИМА И РЕЧЕНИЦАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28САДА ЗНАШ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

А а, Е е, Ј ј, О о, К k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34M m, T t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35I i, N n, Nj nj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36S s, Š š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37НАУЧИЛИ СМО... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Z z, Ž ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39L l, Lj lj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40U u, V v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41F f, G g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42НАУЧИЛИ СМО... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43D d, Dž dž, Đ đ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44C c, Č č, Ć ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45P p, R r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46B b, H h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47NAUČILI SMO SVA ŠTAMPANA SLOVA LATINICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48SADA ZNAŠ ŠTAMPANA SLOVA ABECEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5

33

Page 4: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

ЧИТАМО И РАЗУМЕМО ПРОЧИТАНО

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

DANI RASPUSTA – Monja Jović . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52ČEKAM KRUŠKE POLEĐUŠKE – Zvonimir Kostić Palanski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53BAKA I ONI DRUGI – Vlada Stojiljković . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54PROTESTNA GRADSKA PESMA – Dragomir Đorđević . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55BAJKA O RIBARU I RIBICI (odlomak) – Aleksandar Sergejevič Puškin . . . . . . . . . . . 56STRIP O RIBARU I RIBICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57STARI SULTAN – dramski tekst prema delu braće Grim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58BAMBI (odlomak) – Feliks Salten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60DVA MRAVA – narodna basna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61МЕДВЕДОВА ЖЕНИДБА – народна шаљива песма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62ТРИ ЛОВЦА – народна шаљива прича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64ПОПУЛАРНИ ТЕКСТОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65САДА ЗНАШ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

ПИШЕМО ПИСМО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86ПРИЧА НА ОСНОВУ СЛИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87ЗАПОЧЕТА ПРИЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88ПРИЧА НА ОСНОВУ РЕЧИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89ПРОЧИТАО/ПРОЧИТАЛА САМ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90ГЛЕДАО/ГЛЕДАЛА САМ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91ОПИСУЈЕМО СЛИКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92ОПИСУЈЕМО ЖИВОТИЊУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93ОПИСУЈЕМО ОСОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94ДОГАЂАЈ КОЈИ НЕЋУ ЗАБОРАВИТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95МОЈА БИБЛИОТЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96РЕЧНИК НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

51

85

UČIMO PISANA SLOVA LATINICEA a, J j, O o, E e, K k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68M m, T t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69I i, N n, Nj nj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70S s, Š š . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71NAUČILI SMO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Z z, Ž ž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73L l, Lj lj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74U u, V v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75F f, G g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76NAUČILI SMO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77D d, Dž dž, Đ đ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78C c, Č č, Ć ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79P p, R r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80B b, H h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81NAUČILI SMO SVA PISANA SLOVA LATINICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82SADA ZNAŠ PISANA SLOVA ABECEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

67

Page 5: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

5

УЧИМО О ЈЕЗИКУКРОЗ ВЕЖБУ ЋЕШ НАУЧИТИ:

• шта су самогласници, а шта сугласници;• шта је слог;

• да правилно пишеш речце НЕ и ЛИ;• када се пише тачка (.), упитник (?) и узвичник (!);

• када се пише велико слово;• када се пишу две тачке (:) и запета (,);

• шта су скраћенице;• да разликујеш обавештајну, упитну, узвичну и

заповедну реченицу;• шта је потврдна, а шта одрична реченица;

• шта су именице и да одредиш род и број именица;• шта су глаголи;

• да одредиш прошло, садашње и будуће време вршења радње.

UVEK SE TRUDI DA PI[E[ PRAVILNO.

^AK I KADA PI[E[ ^ESTITKU, RAZGLEDNICU ILI PORUKU.

Page 6: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

6

САМОГЛАСНИЦИ И СУГЛАСНИЦИУЧИМО О ЈЕЗИКУ

1. 2.

3.

5.

6.

4.

7.

Подвуци све самогласнике у песми. Заокружи све сугласнике.

У упиши самогласнике који недостају.

Напиши по једну реч која почиње датим самогласницима.

Напиши по једну реч која се завршава датим сугласницима.

У упиши сугласнике који недостају.

Напиши по две речи са одређеним бројем самогласника.

• један самогласник:

• два самогласника:

• три самогласника:

BROJAWE

Mom~ilo Te{i}

Da li znate, qudi moji,

da bez gre{ke zna da broji

~ak do deset Mi}a –

pomo}u prsti}a?

Kad mu ka`u: „Daqe, sine?”,

tad obu}u svoju skine

odmah s nogu Mi}a –

jer mu treba za brojawe

jo{ deset prsti}a...

M

S

I T

B

A

KU E

PH

O

NL

R K

L V

S R

D M

Z B

M [

P @

V Z

V K

\ K

Z C

N S

P S

S T

] P

^ P

X M

J @

I

U

D

B

Page 7: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

7

СЛОГУЧИМО О ЈЕЗИКУ

* Објашњење непознатих речи је на страни 97.

1. 2.

3.

4.

5.

Растави речи на слогове као што је започето.

Спој линијом слогове који чине речи.

Заокружи речи које су правилно подељене на слогове.

Усправном линијом подели написане речи на слогове.

Од написаних слогова састави шест речи. Слогови се не могу понављати.

Кажи шта примећујеш. Које слово замењује самогласник у овим случајевима?

MEGDAN*Zoroslav Spevak

Re{avali mi{ i slon

ko je od wih {ampion

u boksu .

Raspalio mi{ slona ,

protivnika od pet tona ,

po nosu .

Pa ga napao jo{ ja~e ,

slon po~eo da pla~e

na sav glas .

Iz oka mu suza pade

i pokopa mi{u nade

u isti ~as .

pru nik

put za~

ko ga

vo gon

kar fer

va ta

MUDRICA TI OTKRIVA RAZBRAJALICE ili BROJALICE su {aqive i zabavne de~je pesmice. One se izgovaraju tako {to se re~i razdvajaju na slogove. Na primer: EN-CI MEN-CI NA KA-MEN-CI...

Page 8: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

8

УПИТНА РЕЧЦА „ЛИ”1.

2.

3.

4.

Правилно препиши реченице.

Напиши питања као што је започето.

Обавештајне реченице су одговори. Напиши питања користећи речцу ЛИ.

Напиши упитну реченицу којом ћеш питати:

Дали су ти дали поклон за рођендан?

Јесули појели целу торту?

Желишли да знаш шта су ти пожелели?

Волим чоколаду. Читам књигу.

Идем у школу.

• родитеље да идеш код друга/другарице;

• друга/другарицу да ти позајми оловку;

• учитеља/учитељицу да изађеш из учионице.

Ивана је отишла.

Спремила је собу.

Понела је кишобран.

Брзо ће се вратити.

Гледам филм.

Пишем писмо. Играм се.

Волиш ли чоколаду?

УЧИМО О ЈЕЗИКУ

IGRAMO SE I U^IMO Igraj se sa drugom/drugaricom. Jedno od vas neka zamisli neki predmet. Drugo postavqa pitawa (Da li je od drveta? Da li je providno?...) sve dok ne pogodi o kom se predmetu radi. Odgovori treba da budu DA ili NE. Kada do|ete do ta~nog re{ewa, zamenite uloge.

Page 9: IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI] ZBIRKA ZADATAKA ZA …. razred/Mudrica Srpski 2.pdf · ivana juhas jasmina igwatovi] zbirka zadataka za drugi razred osnovne [kole

9

РЕЧЦА „НЕ”1.

2.

3.

4.

Напиши речи у одричном облику.

Заокружи правилно написане речи.

Правилно напиши дате реченице.

Дате реченице напиши као одричне.

У укрштеницу упиши одричне облике задатих речи.

Јана незна добро да плива.

Јанко не ће да седи сам.

Не мам ту књигу!

Немогу да стигнем на време.

Мила пере судове са мамом.

Иван једе чоколадну крофну.

Лена залива цветну башту.

Урош тренира тенис у Београду.

1 – ЗНА

2 – РАДИ

3 – ИМА

4 – МОЖЕ

5 – ЈЕДЕ

ГЛЕДА – НЕ ГЛЕДА

СЕДИ –

ПИШЕ –

КУВА –

НЕ МОГУ НЕМОГУ НЕ ЗНАМ НЕЗНАМ

НЕ ЋУ НЕЋУ НЕ МАМ НЕМАМ

НЕ УМЕ НЕУМЕ НЕ МОЈ НЕМОЈ

ЦРТА –

СКАЧЕ –

ЗНА –

ЧИТА –

УЧИМО О ЈЕЗИКУ