145
I PENERIMAAN TEBU DI EMPLASEMEN 1. Digital Crane Scale Merk Jumlah : 4 buah. Operasi 2 buah. Kapasitas : 10 ton. Rata-rata tebu/truk : 7 ton. Waktu timbang : 2,5 menit – 3,0 menit. Operasi 06.00 – 6.00 : 24 jam/hari. Kapasitas giling : 24 x (60/2,5) x 18 = 4.032 TCD. (untuk setiap 1 buah DCS) 2. Digital Crane Scale. Merk : DHUTO Jumlah : 3 buah. Kapasitas : 10 ton. Rata-rata tebu/truk : 7 ton. Waktu timbang : 2,5 menit. Operasi 06.00 – 06.00 : 24 jam/hari. Kapasitas penimbangan : 24 x (60/2,5) x 18 = 4.032 TCD. 3. Cane Transloading Crane/Utara. Merk : DEMAG. Jumlah : 2 buah. Kapasitas : 10 ton. Rata-rata tebu/truk : 7 ton. Waktu timbang : 3 menit. Operasi 06.00 – 06.00 : 24 jam/hari. Kapasitas giling : 24 x (60/3) x 18 = 3.360 TCD. 4. Cane Transloading Crane/Selatan. Merk : DEMAG. Jumlah : 2 buah. (2 Hoist, power 12,5 kW). Kapasitas : 8 ton. Rata-rata tebu/truk : 7 ton. Waktu timbang : 3 menit.

itungan anyar

Embed Size (px)

Citation preview

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 1/145

I  PENERIMAAN TEBU DI EMPLASEMEN

1. Digital Crane Scale

Merk 

Jumlah : 4 buah. Operasi 2 buah.

Kapasitas : 10 ton.

Rata-rata tebu/truk : 7 ton.

Waktu timbang : 2,5 menit – 3,0 menit.Operasi 06.00 – 6.00 : 24 jam/hari.

Kapasitas giling : 24 x (60/2,5) x 18 = 4.032 TCD. (untuk setiap 1 buah DCS)

2. Digital Crane Scale.

Merk : DHUTO

Jumlah : 3 buah.

Kapasitas : 10 ton.

Rata-rata tebu/truk : 7 ton.

Waktu timbang : 2,5 menit.

Operasi 06.00 – 06.00 : 24 jam/hari.

Kapasitas penimbangan : 24 x (60/2,5) x 18 = 4.032 TCD.

3.  Cane Transloading Crane/Utara.

Merk : DEMAG.

Jumlah : 2 buah.

Kapasitas : 10 ton.

Rata-rata tebu/truk : 7 ton.Waktu timbang : 3 menit.

Operasi 06.00 – 06.00 : 24 jam/hari.

Kapasitas giling : 24 x (60/3) x 18 = 3.360 TCD.

4.  Cane Transloading Crane/Selatan.

Merk : DEMAG.

Jumlah : 2 buah. (2 Hoist, power 12,5 kW).

Kapasitas : 8 ton.

Rata-rata tebu/truk : 7 ton.

Waktu timbang : 3 menit.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 2/145

Operasi 06.00 – 06.00 : 24 jam/hari.

Kapasitas giling : 24 x (60/3) x 18 = 3.360 TCD.

Kapasitas gilingt total : 3.360 + 3.360 = 6.720 TCD

II PELEPASAN TEBU (CANE UNLOADING)

Jumlah : 1 unit.

Power : 30 kW.

Tiap tarikan : 10 - 15 lori tebu.

Muatan per lori rata-rata : 7 ton.Kecepatan linier : 3 lori/menit, setara dengan 16 m/menit.

Kapasitas giling : 0,3 x 24 x 60 x 3 x 7 = 9.072 TCD.

Lier penarik lori (SIEMENS)

Jumlah : 1 unit.

Power : 30 kW.

Tiap tarikan : 10 - 15 lori tebu.

Muatan per lori rata-rata : 7 ton.

Kecepatan linier : 3 lori/menit, setara dengan 11 m/menit.

Kapasitas giling : 0,3 x 24 x 60 x 3 x 7 = 9.072 TCD.

3.  Crane pelepas tebu dari lori/timur.

Merk : Demag.

Jumlah : 2 unit. (2 Hoist, Power 12,5 kW).Kapasitas cane crane : 8 ton/charge.

Rata-rata tebu per lori : 7 ton.

Waktu pelepasan : 2 menit/charge.

Kapasitas cane crane : 24 x (60/2) x 7 = 5.040 TCD.

4.  Crane pelepas tebu dari lori/tengah.

Merk : Demag.

Jumlah : 2 unit. (2 Hoist, Power 12,5 kW).

Kapasitas cane crane : 8 ton/charge.

Rata-rata tebu per lori : 7 ton.

Lier penarik lori (DEMAG)

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 3/145

Waktu pelepasan : 2 menit/charge.

Kapasitas cane crane : 24 x (60/2) x 7 = 5.040 TCD.

5.  Crane pelepas tebu dari lori dan truk/barat.

Merk : Demag.

Jumlah : 2 unit. (2 Hoist, Power 12,5 kW).

Kapasitas cane crane : 8 ton/charge.

Rata-rata tebu per lori : 7 ton.

Waktu pelepasan : 2 menit/charge.

Kapasitas cane crane : 24 x (60/2) x 7 = 5.040 TCD.Kapasitas giling total : 5.040 + 5.040 + 5.040 = 15.120 TCD.

Panjang : 6,2 m.

Lebar : 7,75 m.

Luas meja tebu : 48,0 m .

Power : 22 kW.

Efisiensi : 90 %.

Kapasitas giling : 24 X 1,5 S (Hugot 1986, p 18) .

Kap. Giling berdasarkan luas (S) =(6,2x 7,75 x 1,5 x 24 x 0,9) = 1.556 TCD.

Kap. Giling berdasarkan power (T) = 24 x 6 x T

24 x 6 x 22 x 0,9 = 2851 TCD.

Kap. Giling berdasarkan kecepatan = 1 x tebu x bulk density x kec x 60 x 24

5x0,75x0,15x6x0,9x60x24 = 4.374 TCD.

7.  Meja tebu II (Tengah).

Tahun :

Panjang : 6,0 m.

Lebar : 7,5 m.

Luas meja tebu : 45,0 m .

Power : 15 kW.

Efisiensi : 90 %.

Kap. Giling berdasarkan kecepatan = 5x0,75x0,15x6x0,9x60x24 = 4.374 TCD.

Meja tebu I

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 4/145

8.  Meja tebu III (Barat).

Tahun :

Panjang : 6,0 m.

Lebar : 7,5 m.

Luas meja tebu : 45,0 m .

Power : 15 kW.

Efisiensi : 90 %.

Kap. Giling berdasarkan kecepatan = 5x0,75x0,15x6x0,9x60x24 = 4.374 TCD.

Kapasitas total = 4.374 + 4.374 + 4.374 = 13.122 TCD.

III CANE PREPARATION

1.  Horizontal cane carrier.

Type : Slat Carrier. (Power 132 kW DC motor).

Tahun : 1976

Lebar : 2000 mm.

Tinggi : 1500 mm. (Tinggi maks 1750 mm).

Panjang : 40.000 mm.

Power DC Motor : 132 kW

Kecepatan linier carrier  : 12,5 m/min. (DC motor kec. 0 – 13,8 m/min). 132 kW.Bulk Density : 0,15 ton/m . (Hugot 86, p 23) .

Kapasitas cane carrier = 24 x 60 x 12,5 x 2 x 1,5 x 0,15 = 8.100 TCD.

2.  Cane carrier elevator.

Type : Rake Carrier. Buatan Walkers.Tahun : 1976

Lebar : 2000 mm.

Tinggi : 700 mm. (Tinggi maks 1000 mm).

Panjang : 17.000 mm.

Jml rantai dgn block type : 70 buah.

Jml rantai tanpa block type : 70 buah.

Kecepatan : 22,5 m/min. (DC motor 132 kW).

Bulk Density : 0,16 ton/m . (Hugot 86, p 23) .

Kapasitas cane carrier = 24 x 60 x 22,5 x 0,7 x 2 x 0,16 = 7.258 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 5/145

Tahun : 1976

Diameter  : 635 mm (25”).Panjang : 1524 mm (60”).Jumlah disck : 10 buah.

Jumlah pisau bengkok : 40 buah.

Kebutuhan power : 13,3 kW/tfh. (Hugot 86, p 43) .

Kapasitas : 24 x 448/(13,3x13,5/100) = 5.988 TCD.

Diameter  : 635 mm (25”).Panjang :1524 mm (60”).Jumlah disck : 10 buah.

Jumlah pisau bengkok : 40 buah.

Sabut tebu : 13,5 %.

Kebutuhan power : 14,1 kW/tfh. (Hugot 86, p 43).

Kapasitas : 24 x 448/(14,1x13,5/100) = 9.456 TCD.

Tahun :

Diameter  : 1066 mm (42”).Panjang : 1524 mm (60”).Jumlah disk : 8 buah.

Jumlah hammer : 32 buahKebutuhan power : 60 kW/tfh. (Hugot 86, p 70) .

Sabut tebu : 13,5 %.

Kapasitas : 24 x 2420/(60x13,5/100) = 7.170 TCD.

6.  Carding drum

Tahun : 1976.

Panjang : 1960 mm.

Diameter : 620 mm.

Jumlah piringan : 13 buah.

Jumlah rusuk : 52 buah.

Pisau tebu I (Cane Cutter I).

Pisau Tebu II (Cane Cutter II).

Unigrator (HDHS).

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 6/145

Power elektro motor : 75 kW.

Rpm : 1450.

Rpm output : 300.

Sabut tebu : 13,50 %.

BJ serpihan tebu : 0,150 kg/dm .

Faktor : 0,02.

Kapasitas giling : 0,02x300x1,9x0,15x60x24x100/13,5 = 18.240 TCD.

ST GILINGAN

Ukuran diameter x panjang Gil I   : 36” x 72” (915 x 1830 m), rpm 3,7.Ukuran diameter x panjang Gil II   : 36” x 72” (915 x 1830 m), rpm 3,7.Ukuran diameter x panjang Gil III : 36” x 72” (915 x 1830 m), rpm 3,7.Ukuran diameter x panjang Gil IV   :36” x 72” (915 x 1830 m), rpm 3,7.Sabut tebu : 13,50 %.

Jumlah rol : 15 buah.

Koef preparasi 2 CC + UG : 1,22 (Hugot 86, p 190) .

Kap gil (A) = {0,9 x c x n x (1 – 0,006.n.D) L.D2.√N} / f (Hugot 86, p 23).A = kapasitas seri gilingan dengan pisau tebu (tch)

c = faktor preparasi untuk unigrator  

n = putaran rol gilingan (rpm)

L = panjang rol gilingan (m)

D = diameter rol gilingan (m)

 N = jumlah rol gilingan (buah)f = sabut tebu (%)

Kapasitas giling : {0,9x1,22x3,7x(1-0,06x3,7x0,915)x1,830x0,915 √15}/0,135: 142 TCH = 3.415 TCD

Catatan

IV 2.  Mesin penggerak gilingan.

a.  Gilingan I

Turbin uap : DRESSER RAND.

Untuk meningkatkan kapasitas giling dapat mengoperasikan dengan menaikkan putaran rol menjadi 4 – 6 rpm.

Rol gilingan.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 7/145

Power : 990 HP.

Inlet press (M) : 20 kg/cm .

Inlet temp (M) : 330 C.

Min max continue rpm : 3500 – 4500.Critical speed : 7062.

Over speed trip : 4950.

Operasional : 3800.

Gearbox HSR : Lufkin.

Input rpm : 3513. .

Unit rating : 2958.Ratio : 42,159 : 1.

Oil capacity : 95 galons.

App power : 900 HP.

Gearbox LSR : Lufkin.

Input rpm : 83,4.

Unit rating : 1611.

Ratio : 23,837 : 1.

Oil capacity : 520 galons.

App power : 900 HP.

Kebutuhan power : 28 hp/tfh. (hugot 86, p 228) .

Sabut tebu : 13,50 %.

Kapasitas giling : (24 x 990/28)/0,135 = 6.286 TCD.

 b.  Gilingan IITurbin uap : DRESSER RAND.

Power : 990 HP.

Inlet press (M) : 20 kg/cm2.

Inlet temp (M) : 330 C.

Min max continue rpm : 3500 – 5000.Critical speed : 7062.

Over speed trip : 5500.

Operasional : 3800.

Gearbox HSR : Lufkin.

Input rpm : 3513.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 8/145

Unit rating : 1617.

Ratio : 42,159 : 1.

Oil capacity : 95 galons.

App power : 1200 HP.

Gearbox LSR : Lufkin.

Input rpm : 83,4.

Unit rating : 1611.

Ratio : 23,837 : 1.

Oil capacity : 520 galons.

App power : 900 HP.Power  Kebutuhan power : 24 hp/tfh. (hugot 86, p 228) .

Sabut tebu : 13,50 %.

Kapasitas giling : (24 x 990/24)/0,135 = 7.333 TCD.

c.  Gilingan III

Turbin uap : DRESSER RAND.

Power : 750 kW.

Inlet press (M) : 20 kg/cm2.

Inlet temp (M) : 330 C.

Min max continue rpm : 3459.

Critical speed : 8510.

Over speed trip : 4500.

Operasional : 3900.

Gearbox HSR : SHIMADZU.Input rpm : 3459.

Unit rating : 83,4.

Ratio : 42,159 : 1.

Oil capacity : 95 galons.

App power : 900 HP.

Gearbox LSR : WELSH.

Input rpm : 83,4.

Unit rating : 1611.

Ratio : 23,837 : 1.

Oil capacity : 520 galons.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 9/145

App power : 1080 HP.

Kebutuhan power : 19 hp/tfh. (hugot 86, p 228) .

Sabut tebu : 13,50 %.

Kapasitas giling : (24 x 750/1,341/19)/0,135 = 9.410 TCD.

d.  Gilingan IV

Turbin uap : EBARA.

Power : 900 HP.

Inlet press (M) : 20 kg/cm2.

Inlet temp (M) : 330 C.Max continue rpm : 3467.

Critical speed : 8510.

Over speed trip : 3817.

Operasional : 3900.

Gearbox HSR : SHIMADZU.

Input rpm : 3465.

Unit rating : 1617.

Ratio : 42,159 : 1.

Oil capacity : 95 galons.

App power : 750 kW.

Gearbox LSR : WELSH.

Input rpm : 83,4.

Unit rating : 1611.

Ratio : 23,837 : 1.Oil capacity : 520 galons.

App power : 1080 HP.

Kebutuhan power : 18 hp/tfh. (hugot 86, p 228) .

Sabut tebu : 13,50 %.

Kapasitas giling : (24 x 900/18)/0,135 = 8.889 TCD.

e.  Gilingan V

Turbin uap : DRESSER RAND.

Power : 990 HP.

Inlet press (M) : 20 kg/cm2.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 10/145

Inlet temp (M) : 325 C.

Max continue rpm : 5000.

Critical speed : 7062.

Over speed trip : 5500.

Operasional : 3700.

Gearbox HSR : LUFKIN.

Input rpm : 3513.

Unit rating : 1617.

Ratio : 42,159 : 1.

Oil capacity : 95 galons.App power : 900 HP.

Gearbox LSR : LUFKIN.

Input rpm : 83,4.

Unit rating : 1611.

Ratio : 23,837 : 1.

Oil capacity : 520 galons.

App power : 900 HP.

Kebutuhan power : 17 hp/tfh. (hugot 86, p 228) .

Sabut tebu : 13,50 %.

Kapasitas giling : (24 x 990/17)/0,135 = 10.353 TCD.

3.  Intermediate Carrier.

IMC I, II, III, IV : Type rake

Power : 50 HP (37 kW).Kebutuhan power : 0,075 kW/tch. (Hugot 86, p 80) .

Efisiensi : 80 %.

Kapasitas giling = (37/0,075) x 24 x 0,80 = 9.472 TCD.

a.  IMC I

Buatan : Walkers.

Kecepatan linier rake : 22,8 m/min.

Jumlah rantai cakar : 15 buah.

Power EM penggerak : 37 kW.

Gearbox : 50 HP.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 11/145

Ratio : 40 : 1.

BJ ampas gilingan I : 0,50 ton/m .

Ampas gilingan I % tebu : 45 %.

Lebar intermediate carrier : 2 m.

Tinggi ampas : 0,2 m.

Kapasitas giling : (2x0,2x0,50x24x60x22,8x100)/45 = 12.787 TCD.

b.  IMC II

Buatan : Walkers.

Kecepatan linier rake : 22,2 m/min.Jumlah rantai cakar : 14 buah.

Power EM penggerak : 37 kW.

Gearbox : 50 HP.

Ratio : 40 : 1.

BJ ampas gilingan II : 0,40 ton/m .

Ampas gilingan I % tebu : 40 %.

Lebar intermediate carrier : 2 m.

Tinggi ampas : 0,2 m.

Kapasitas giling : (2x0,2x0,40x24x60x22,2x100)/40 = 12.787 TCD.

c.  IMC III

Buatan : Walkers.

Kecepatan linier rake : 21,6 m/min.

Jumlah rantai cakar : 15 buah.Power EM penggerak : 37 kW.

Gearbox : 50 HP.

Ratio : 40 : 1.

BJ ampas gilingan III : 0,38 ton/m .

Ampas gilingan I % tebu : 35 %.

Lebar intermediate carrier : 2 m.

Tinggi ampas : 0,2 m.

Kapasitas giling : (2x0,2x0,38x24x60x21,6 x100)/35 = 13.508 TCD.

d.  IMC IV

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 12/145

Buatan : Barata.

Kecepatan linier rake : 20,9 m/min.

Jumlah rantai cakar : 24 buah.

Power EM penggerak : 37 kW.

Gearbox : 50 HP.

Ratio : 41 : 1.

BJ ampas gilingan IV : 0,30 ton/m .

Ampas gilingan I % tebu : 30 %.

Lebar intermediate carrier : 2 m.

Tinggi ampas : 0,15 m.Kapasitas giling : (2x0,15x0,30x24x60x20,9x100)/30 = 9.029 TCD.

4.  Pompa nira mentah gilingan (sebelum saringan

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 360 m /jam, dan 270 m /jam.

Head : 60 mka.

Power : 75 kW.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas pompa = 24x360x100/101,86x1,05x0,80 = 7.125 TCD.

5.  DSM screen.

Jumlah : 3 buah (operasi 2 buah).

Panjang : 1,90 m.

Lebar : 1,70 m.

Luas : 9,69 m .

Kebutuhan luas tapis : 0,0354 m /tch. (Hugot 86, p 354) .

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Kapasitas = 9,69/0,0354x24x100/101,86 = 6450 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 13/145

6.  Pompa nira mentah sesudah DSM screen.

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 270 m /jam.

Head : 60 mka.

Power : 75 kW.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.Kapasitas pompa = 24x270x100/101,86x1,05x0,80 = 5.344 TCD.

7.  Pompa nira mentah tersaring III.

Type : Centrifugal.

Jumlah : 1 buah.

Kapasitas : 300 m /jam.

Head : 60 mka.

Power : 75 kW.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas pompa = 24x300x100/101,86x1,05x0,80 = 5.938 TCD.

8.  Pompa Imbibisi Nira Gilingan III.Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 150 m /jam, dan 210 m /jam.

Head : 40 mka.

Power : 75 kW.

 Nira gil III % tebu : 45,77 %.

BJ nira mentah : 1,02 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas pompa = 24x150x100/45,77x1,02x0,80 = 6.418 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 14/145

9.  Pompa Imbibisi Nira Gilingan IV.

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 150 m /jam, dan 210 m /jam.

Head : 40 mka.

Power : 55 kW.

 Nira gil IV % tebu : 28,77 %.

BJ nira mentah : 1,00 ton/m .Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas pompa = 24x150x100/28,77x1,00x0,80 = 10.010 TCD.

10.  Pompa Imbibisi Nira Gilingan V.

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 150 m /jam.

Head : 40 mka.

Power : 55 kW.

 Nira gil V % tebu : 11,00 %.

BJ nira mentah : 1,00 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas pompa = 24x150x100/11x1,00x0,80 = 26.182 TCD.

11.  Flow meter air imbibisi.

Merk : KIYRIY.

Type : Magnetic flowmeter.

Tekanan maks : 230 psi.

Faktor : 0,8597.

Diameter/suhu : 4 inch / suhu 80 C.

Rate : 56,30 m /jam.

Imbibisi % tebu : 30 %.

Kapasitas giling = 24x56,30x100/30 = 4.504 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 15/145

  ST PEMURNIAN

1.  Timbangan nira mentah

Type : Boulogne.

Kap. timbangan/charge : 7,5 ton.

Jumlah penimbangan/jam : 40 kali.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling = (24x100/1,0186x40x7,5x1,05) = 7.068 TCD.

2.  Tangki nira mentah tertimbang

Diameter : 4800 mm.

Tinggi : 2500 mm.

Volume efektif : 45 m .

Retention time : 10 menit.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling = 45x60/10x24x100/1,0186x1,05 = 6.680 TCD.

3.  Pompa nira mentah tertimbang

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 270 m /jam.Head : 60 mka.

V Power : 75 kW dan 132 kW.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas pompa = 24x270x80x101,86x1,05)/(100x100)

= 5.544 TCD./12.320 TCD.

Kapasitas giling = (24x600x80x100x1,05)/(101,86x100)

= 11.875 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 16/145

4.  Pompa nira mentah tersulfitir I

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 270 m /jam.

Head : 60 mka.

Power : 75 kW. 101 kW.

 Nm sulfitasi % tebu : 114,69 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.Kapasitas giling = 24x270x80x100x1,05)/(114,69x100)

= 4.746 TCD.

Kapasitas giling = 24x600x80x100x1,05)/(114,69x100)

= 10.547 TCD.

5.  Bejana Pemanas (juice heater)

Pemanas I : No 1 LP 200 m .

: No 2 LP 200 m .

: No 3 LP 200 m .

Pemanas II : No 4 LP 200 m .

: No 5 LP 200 m .

: No 6 LP 200 m .

Jumlah LP PP I : 600 m .

Kebutuhan LP : 4 m /TCH, (Hugot 86, p 462) .Kapasitas giling = 24x(600/4) = 3.600 TCD.

Jumlah LP PP II : 600 m .

Kebutuhan LP : 4 m /TCH, (Hugot 86, p 462) .

Kapasitas giling = 24x(600/4) = 3.600 TCD.

6.  Pompa kondensat JH 1 s/d 6

Jumlah semua pompa : 12 buah (masing-masing JH = 12 buah).

Kapasitas masing-masing : 12 m /jam.

Head : 40 mka.

Power : 7,5 kW.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 17/145

Jumlah pipa : 200(3,14x0,033x3) = 643 buah.

Berat nira : 0,785x0,033 x643x3x1,05 = 1,73 ton.

Kebutuhan uap : (1,73x0,92x40)/532x60 = 7,2 ton/jam.

Kapasitas giling : 12/7,2x3600 = 6.000 TCD.

7.  Defekator 

Defekator I/II

Diameter I / II : 1,50 m / 1,20 m.

Tinggi I / II : 3,27 m / 1,40 m.

Volume I / II : 5,79 m / 1,59 m .Waktu tinggal : 3 menit.

 NM ses tertimbang % tebu : 114,66 %.

BJ : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling : (volume I&II/wt)x24x60xbj/(nm%tebu/100).

Kapasitas : {(5,79 + 1,59)/3} 24x60x1,05 = 3.244 TCD.

  114,66/100

8.  Kalkbus tromol kapur (pemadam kapur)

Diameter : 1,25 m.

Panjang : 4,00 m.

Volume : 4,91 m .

Power : 2,2 kW.

Waktu tinggal : 15 menit.

Kapasitas pengisian : 80 kg.Kebutuhan kapur tohor : 120 kg/100 ton tebu.

Kapasitas giling = (24x60x80x100)/(120x15) = 6.400 TCD.

9.  Peti tunggu susu kapur 

Jumlah : 2 buah.

Diameter : 3800 mm.

Tinggi : 1450 mm.

Volume : 16,44 m .

Jumlah : 1 buah.

Diameter : 2800 mm.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 18/145

Tinggi : 1500 mm.

Volume : 9,23 m .

Waktu tinggal : 4 jam.

 Nira mentah % tebu : 113,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Kebutuhan susu kapur : 20 ltr/ton tebu.

Kapasitas giling = (24x(16,44+16,44+9,23)x1000x100x1,05)/(20x4x113,86)

= 11.650 TCD.

10.  Flash Tank Jumlah : 2 buah.

Diameter : 1,45 m.

Tinggi : 3,25 m.

Volume efektif : 5,40 m .

Waktu tinggal : 1,7 menit. (empiris) .

 Nira sulfitasi % tebu : 113,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling = (2x24x60x100x5,4x1,05)/(1,7x113,86) = 8.436 TCD.

11.  Clarifier (Multi Tray) I

Diameter : 10,36 m.

Tinggi : 5,49 m.

Volume : 400 m .

Kebutuhan volume : 1,4 m /tch. (Hugot 86, p 445) .Kapasitas = 24x400/1,4 = 6.857 TCD.

12.  Clarifier (Multi Tray) II

Diameter : 9,14 m.

Tinggi : 5,49 m.

Volume : 360 m .

Kebutuhan volume : 1,4 m /tch. (Hugot 86, p 445) .

Kapasitas = 24x360/1,4 = 6.172 TCD.

13.  Tobong belerang

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 19/145

Luas bakar nm I : 2,20 m . Cadangan LB 1,8 m .

Luas bakar nm II : 2,20 m .

Jumlah luas bakar : 4,4 m .

Kebutuhan LB : 0,04 m /100 tcd.

Kapasitas giling : 4,4/0,04x100 = 11.000 TCD.

Luas bakar nk I : 1,80 m .

Luas bakar nk II : 1,80 m .

Jumlah luas bakar : 3,60 m .

Kebutuhan Luas untuk nk : 0,025 m /100 tcd.Kapasitas tobong utk nk : 3,6/0,025x100 tcd = 14.400 TCD.

14.  Sulfitator nira mentah

Jumlah : 2 buah. Operasi 2 buah.

Diameter : 2,6 m.

Tinggi : 3,65 m.

Volume efektif : 19,6 m .

Waktu tinggal : 6 menit.

 Nira sulfitasi % tebu : 114,69 %.

Kapasitas giling = (2x19,6x24x60x100)/(6x113,89) = 8.203 TCD.

15.  Rotary Vacuum Filter 

Jumlah : 3 buah.

Operasi : 2 buah.LT Yord I (120”x165”) : 40 m . Barat.

LT Yord II (120”x165”) : 40 m . Timur.

LT Weltest (144”x295”) : 80 m . Utara.

Kebutuhan LT : 0,3 m /tch. (Hugot 86, p 481) .

Kapasitas giling Yord I : 40/0,3x24 = 3.200 TCD.

Kapasitas giling Yord II : 40/0,3x24 = 3.200 TCD.

Kapasitas giling : (40+40)/0,3x24 = 6.400 TCD.

16.  Pompa vacuum RVF

a.  Merk : DEM.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 20/145

Seri : 2BA 3310-3A.

Power EM : 37 kW.

Rpm : 1450 kW.

Kapasitas : 39 m /min.

Kebutuhan udara : 1,25 m /m /min.

L. tapis RVF Yord I : 40 m .

Efisiensi pompa : 80%.

Kapasitas giling : (40x1,25x0,8)/39x3200 = 3.282 TCD.

 b.  Merk : NASH.Seri : Size CL 2300.

Power EM : 37 kW.

Rpm : 640 kW.

Kapasitas : 39 m /min.

Kebutuhan udara : 1,25 m /m /min.

L. tapis RVF Yord I : 40 m .

Efisiensi pompa : 80%.

Kapasitas giling : (40x1,25x0,8)/39x3200 = 3.282 TCD.

Kapasitas total : 6.564.

17.  Kondensor RVF

Jumlah : 2 buah.

Diameter : 1200 mm.

Tinggi : 2650 mm.Volume : 3,0 m .

Jumlah : 1 buah.

Diameter : 1000 mm.

Tinggi : 2500 mm.

Volume : 1,96 m .

Kebutuhan vol. : 0,05 m /m .

Luas tapis 2 bh RVF : 80 m .

Kap giling 2 kond 2 RVF : ((3+1,96)/0,05)x6400 = 7.936 TCD.

18.  Pompa Filtrat Yord I

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 21/145

Jumlah : 1 unit.

Operasi : 1 unit.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 40 mka.

 Nira tapis % tebu : 10 %.

BJ nira tapis : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,05)/(10/100) = 8.467 TCD.

19.  Pompa Filtrat Yord IIJumlah : 2 unit.

Operasi : 1 unit.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 40 mka.

 Nira tapis % tebu : 10 %.

BJ nira tapis : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,05)/(10/100) = 8.467 TCD.

20.  Pompa Filtrat Weltest

Jumlah : 3 unit.

Operasi : 2 unit.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 40 mka. Nira tapis % tebu : 10 %.

BJ nira tapis : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,05)/(10/100) = 8.467 TCD.

21.  Conveyor blotong

Jumlah : 1 buah.

Panjang : 15000 mm.

Lebar : 900 mm.

Lebar tebaran blotong : 400 mm.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 22/145

Kec. Linier conveyor : 12 m/min.

Blotong % tebu : 3,27 %.

Tebal blotong : 50 mm.

BJ blotong : 1 kg/dm .

Efisiensi : 80%.

Kapasitas giling : 24x60x12x0,4x0,05x0,8x100/3,27 = 8.455 TCD.

22.  Tangki Nira Jernih (CJT)

Jumlah : 1 buah.

Diameter : 6500 mm.Tinggi : 3000 m.

Volume : 100,00 m .

Volume efektif : 100,00 x 80% = 80 m .

Retention time : 15 menit.

 Nira jernih % tebu : 100,77 %.

BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling = (80/15x24x60x1,05)/(100,77/100) = 8.002 TCD.

23.  Pompa Nira Jernih (CJP) I

Jumlah : 1 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 350 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira encer % tebu : 100,77 %.BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Rendemen pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x350x80x100x1,05)/(100,77x100) = 7.002 TCD.

24.  Pompa Nira Jernih (CJP) II

Jumlah : 1 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 600 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira encer % tebu : 100,77 %.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 23/145

BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Rendemen pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x600x80x100x1,05)/(100,77x100) = 12.004 TCD.

25.  Pompa Nira Jernih (CJP) III

Jumlah : 1 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 324 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira encer % tebu : 100,77 %.BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Rendemen pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x324x80x100x1,05)/(100,77x100) = 6.482 TCD.

26.  Pemanas III ALVA LAVAL

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 2 buah.

LP/PHE : 98 m .

Jumlah LP : 196 m .

Kebutuhan LP : 2 m /tch.

Kapasitas giling : (600/2x24) = 7.200 TCD.

27.  Pompa Kondens PP III Alfa Laval

Jumlah : 4 buah.Operasi : 2 buah.

Kapasitas : 18 m /jam.

Head : 60 mka.

BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Rendemen pompa : 80 %.

Kebutuhan pemanas : S = (μAΔTm – W.cp.dt)/(λ.BJ) = 19,1 m /jam.

Kapasitas giling = 18/19,1x6720 = 6.333 TCD.

ST PENGUAPAN

1.  LP Evaporator no 1 FFPE : 4000 m .

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 24/145

LP Evaporator no 2 FFPE : 4000 m .

LP Evaporator baru : 4000 m .

LP Evaporator no 1 : 1500 m .

LP Evaporator no 2 : 1500 m .

LP Evaporator no 3 : 1500 m .

LP Evaporator no 4 : 1200 m .

LP Evaporator no 5 : 1200 m .

LP Evaporator no 6 : 1200 m .

Jumlah LP maksimal : 18900 m . (LP 1200 m off 1 buah).

Jumlah LP minimal : 12100 m . (LP 4000 + 4000 m off).Kebutuhan LP : 28 m /tch. (Hugot86, p 609) .

Kapasitas maks sesuai LP : 18900/28x24 = 16.200 TCD.

Kapasitas min sesuai LP : 12100/28x24 = 10.371 TCD.

2.  Pompa kondensat masing-masing unit = 2 bh,

Air diuapkan dari FFPE I : 4000 x 33 = 132 ton/jam.

Pompa konden FFPE I : 132 m /jam.

Air diuapkan dari FFPE II : 4000 x 33 = 132 ton/jam.

Pompa konden FFPE II : 132 m /jam.

Air diuapkan dari evaporator baru : 4000 x 33 = 132 ton/jam.

Pompa konden evaporator baru : 100 m /jam.

Air diuapkan dari evaporator 1 : 1500 x 33 = 49,50 ton/jam. (Sebagai Eva I)

VI Pompa konden evaporator 1 : 102 m /jam.

Air diuapkan dari evaporator 2 : 1500 x 33 = 49,50 ton/jam. (Sebagai Eva I)Pompa konden evaporator 2 : 102 m /jam.

Air diuapkan dari evaporator 3 : 1500 x 33 = 49,50 ton/jam. (Sebagai Eva I)

Pompa konden evaporator 3 : 102 m /jam.

Air diuapkan dari evaporator 4 : 1200 x 29 = 34,80 ton/jam. (Sebagai Eva II)

Pompa konden evaporator 4 : 102 m /jam.

Air diuapkan dari evaporator 5 : 1200 x 29 = 34,80 ton/jam. (Sebagai Eva III)

Pompa konden evaporator 5 : 102 m /jam.

Air diuapkan dari evaporator 6 : 1200 x 33 = 27,60 ton/jam. (Sebagai Eva IV)

Pompa konden evaporator 6 : 102 m /jam.

Catatan :

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 25/145

 Hugot 86, p 580. Kecepatan penguapan tiap badan evaporator.

 Eva no. I II III IV  Kg/m LP/jam 35 33 29 23

Air diuapkan eva 1 : 49,5 ton/jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling min. : (102x0,8)/49,5x10371 = 17.096 TCD.

3.  Kondensor evaporator.

Diameter : 2,165 m.Tinggi : 6,15 m.

Volume : 22,6 m .

Kebutuhan volume : 0,75 m /ton uap per jam. (Hugot 86, p 858) .

Ton uap badan akhir : 27,6 ton/jam.

Kapasitas giling = (22,6/(0,75x27,6))x6943 = 7.580 TCD.

4.  Pompa vacuum evaporator Barat.

Type : Rotary.

Penggerak EM : 75 HP.

Jumlah pompa : 1 buah.

Kapasitas : 39 m /min.

Jumlah uap badan akhir : 27,6 m /ton uap.

Udara tak mengembun : 100 m /ton uap. (Hugot 86, p 871) .

Efisiensi pompa : 80 %.Kapasitas giling : {(39x60)/(27,6x100)}x6,943x0,80 = 4.709 TCD.

5.  Pompa vacuum evaporator Timur.

Type : Rotary.

Penggerak : Elektromotor.

Jumlah pompa : 1 buah.

Kapasitas : 63 m /min.

Jumlah uap badan akhir : 27,6 m /ton uap.

Udara tak mengembun : 100 m /ton uap. (Hugot 86, p 871) .

Efisiensi pompa : 80 %.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 26/145

Kapasitas giling : {(63x60)/(27,6x100)}x6,943x0,80 = 7.607 TCD.

6.  Pompa injeksi evaporator dan vacuum pan /

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 1440 m /jam.

Head : 60 mka.

Kebutuhan air injeksi : 40 ton/ton uap. (Hugot 86, p 864) .

Air duapkan badan akhir : 27,6 m /ton uap.

Efisiensi pompa : 80 %.Kapasitas giling : {1440/(40x27,6)}x6,943x80/100 = 7.245 TCD.

7.  Pompa injeksi evaporator dan vacuum pan /

Jumlah : 1 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 1602 m /jam.

Head : 60 mka.

Kebutuhan air injeksi : 40 ton/ton uap. (Hugot 86, p 864) .

Air duapkan badan akhir : 27,6 m /ton uap.

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling : {1602/(40x27,6)}x6,943x80/100 = 8.060 TCD.

8.  Pompa nira kental evaporator.

Jumlah : 2 buah.Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira kental % tebu : 20, 97 %.

BJ nira encer : 1,32 ton/m .

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,32)/(20,97x100) = 5.076 TCD.

9.  Pompa nira kental sulfitasi.

Jumlah : 3 buah.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 27/145

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira kental % tebu : 20, 97 %.

BJ nira encer : 1,32 ton/m .

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,32)/(20,97x100) = 5.076 TCD.

ST MASAKAN.  usunan a an asa an.

Pan Untuk masak LP (m2) Volume (m3) Type S/V Keterangan

 No. Cald/ Coil

1 A2 240 40 Calandria 6.00 Kond. Individu

2. A 240 40 Calandria 6.00 Kond. Individu

3 C 240 40 Calandria 6.00 Kond. Individu

4 D 210 40 Calandria 5.25 Kond. Individu

5 D2 210 40 Calandria 5.25 Kond. Individu

6 A2 240 40 Calandria 6.00 Kond. Individu

7. A 240 40 Calandria 6.00 Kond. Individu

8. A 350 50 Calandria 7.00 Kond. Individu

9. A 350 50 Calandria 7.00 Kond. Individu

Jumlah 2320 380 6.10

Kebutuhan LP : 9 m /tch. (Hugot 86,p 670) .Kapasitas giling berdasar LP : 2320/9x24 = 6.187 TCD.

Kebutuhan volume : 1,6 m /tch. (Hugot 86,p 669) .

Kapasitas giling berdasar vol : 380/1,6x24 = 5.700 TCD.

2.  Kondensor individu Pan.

Jumlah : 9 buah.

Diameter : 1,73 m.

Tinggi : 4,10 m.

VII Volume / kondensor : 9,9 m .

Uap dari VP : 57,4 ton/jam.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 28/145

Kebutuhan vol kondensor : 0,75 m /ton uap perjam. (Hugot 86, p 858) .

Kapasitas giling : (9x9,9)/(0,75x57,4)x5700 = 11.797 TCD.

3.  Pompa vacuum individu Pan.

Type : Rotary.

Jumlah : 9 buah.

Kapasitas pompa : 16 m /menit.

Head : 60 mka.Jumlah uap : 57,4 ton/jam.

Udara yang tak mengembun : 100 m /ton uap. (Hugot 86, p 871) .

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling : (16x9x60x0,8)/(100x57,4)x2880 = 6.864 TCD.

4.  Pompa injeksi vacuum Pan 1 - 9.

Jumlah : 2 buah.

Kapasitas pompa : 2178 m /jam.

Head : 60 mka.

Kebutuhan air injeksi : 40 ton/ton uap. (Hugot 86, p 871) .

Air diuapkan dari VP 1 - 9 : 57,4 ton/jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling : {(178x2)/(40x57,4)}x5700x0,80 = 8.651 TCD.

5.  Palung Pendingin A no. 1 s/d 6.

Jumlah : 6 buah.

Vol. jumlah palung. : 240 m . (6 bh @ 40 m ).

Retention time : 4 jam.

Masakan A % tebu : 27,67 %.

BJ masakan A : 1,51 ton/m .

Kapasitas giling : (240/4x24x1,51)/(27,67/100) = 7.858 TCD.

6.  Palung Pendingin C no. 7 & 8.

Ton air diuapkan dan kebutuhan uap untuk St. Masakan.

 No BJ Msk m3 vol

Perubahan brix Wkt

msk Fac Ton air Ton uap

Pan/msk Awal Akhir (jam) cuci diuapkan dibutuhkan

5 / D1 1.39 40 82 99 3 1.4 4.5 5.3

4 / D2 1.39 40 82 98 4 1.4 3.2 3.8

3 / C 1.42 40 82 94 4 1.4 2.5 3

2 / A1 1.42 40 82 94 2 1.3 4.7 5.7

1 / A2 1.42 40 59 94 3 1.3 9.2 11

6 / A3 1.42 40 59 94 4 1.3 6.9 8.2

7 / A2 1.42 40 59 94 3 1.3 9.2 11

8 / A2 1.42 50 59 94 3 1.3 11.5 13.7

9 / A1 1.42 50 82 94 2 1.3 5.9 7.1

Jumlah 380 57.4 68.9

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 29/145

Jumlah : 2 buah.

Vol. jumlah palung. : 80 m . (2 bh @ 40 m ).

Retention time : 4 jam.

Masakan C % tebu : 10,07 %.

BJ masakan C : 1,52 ton/m .

Kapasitas giling : (80/4x24x1,52)/(10,07/100) = 7.245 TCD.

7.  Palung Pendingin D no. 9.

Jumlah : 1 buah, untuk transit ke RCC.

Vol. jumlah palung. : 40 m .Retention time : 2 jam.

Masakan D % tebu : 10,84 %.

BJ masakan D : 1,53 ton/m .

Kapasitas giling : (40/4x24x1,53)/(10,84/100) = 6.775 TCD.

8.  Pompa rota massecuite A.

Jumlah : 4 buah.

Operasi : 3 buah.

Kapasitas : 59,4m /jam. @ 19,8 m /jam.

Masakan A % tebu : 27,67 %.

BJ masakan : 1,51.

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling : 59,4x100/27,67x1,51x80/100x24 = 6.224 TCD.

9.  Pompa rota massecuite C.

Jumlah : 1 buah.

Kapasitas : 19,8 m /jam.

Masakan C % tebu : 10,07 %.

BJ masakan : 1,52.

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling : 19,8x100/10,07x1,52x80/100x24 = 5.738 TCD.

10.  Pompa rota massecuite D.

Jumlah : 2 buah. Operasi 1 buah.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 30/145

Kapasitas : 19,8 m /jam.

Masakan C % tebu : 10,86 %.

BJ masakan : 1,53.

Efisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling : 19,8x100/10,84x1,53x80/100x24 = 5.366 TCD.

11.  Peti tunggu nira kental

Jumlah : 1 buah.

Ukuran p x l x t : 2,22 x 4,0 x 2,0 m.

Volume jumlah : 17,76 m . NK sulfitasi % tebu : 20,97 %.

Waktu tinggal : 0,4 jam.

BJ nira kental : 1,32 ton/m .

Kapasitas giling : (17,76/0,4x24x1,32)/(20,97/100) = 6.708 TCD.

12.  Peti tunggu nira kental sulfitasi.

Jumlah : 5 buah.

Ukuran p x l x t : 2,22 x 4,0 x 2,0 m.

Volume jumlah : 88,8 m . @ 17,76 m .

 NK sulfitasi % tebu : 20,97 %.

Waktu tinggal : 2 jam.

BJ nira kental : 1,32 ton/m .

Kapasitas giling : (17,76/0,4x24x1,32)/(20,97/100) = 6.708 TCD.

13.  Peti tunggu klare SHS.

Jumlah : 1 buah.

Volume : 20 m .

Klare SHS % tebu : 4,38 %.

Waktu tinggal : 2 jam.

BJ klare SHS : 1,39 ton/m .

Kapasitas giling : (20/2x24x1,39)/(4,38/100) = 7.616 TCD.

14.  Peti stroop A.

Jumlah : 4 buah.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 31/145

Volume jumlah : 220 m .

Klare SHS % tebu : 12,27 %.

Waktu tinggal : 6 jam.

BJ klare SHS : 1,45 ton/m .

Kapasitas giling : (220/6x24x1,45)/(12,27/100) = 10.399 TCD.

15.  Peti stroop C.

Jumlah : 3 buah.

Volume jumlah : 147 m . @ 49 m .

Klare SHS % tebu : 5,83 %.Waktu tinggal : 6 jam.

BJ klare SHS : 1,45 ton/m .

Kapasitas giling : (147/6x24x1,45)/(5,83/100) = 14.642 TCD.

16.  Peti klare D.

Jumlah : 2 buah.

Volume jumlah : 40 m . @ 20 m .

Klare SHS % tebu : 2,60 %.

Waktu tinggal : 6 jam.

BJ klare SHS : 1,44 ton/m .

Kapasitas giling : (40/6x24x1,44)/(2,60/100) = 8.862 TCD.

17.  Einwurf trog (Peti Babonan C).

Jumlah : 1 buah.Volume jumlah : 37 m .

Magma C % tebu : 4,83 %.

Waktu tinggal : 4 jam.

BJ klare D : 1,44 ton/m .

Kebutuhan volume : 0,31 m /tch. (Std Asembagus) .

Kapasitas giling : (37/4x1,44)/4,83/100 = 6.619 TCD.

18.  Seed vessel A.

Jumlah : 1 buah.

Volume jumlah : 29 m .

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 32/145

Bibitan A % tebu : 9,20 %.

Waktu tinggal : 2 jam.

BJ bibitan masakan A : 1,50 ton/m .

Kapasitas giling : (29/2x24x1,50)/(9,20/100) = 5.674 TCD.

19.  Seed vessel D.

Jumlah : 1 buah.

Volume jumlah : 29 m .

Bibitan D % tebu : 5,24 %.

Waktu tinggal : 2 jam.BJ bibitan masakan D : 1,51 ton/m .

Kapasitas giling : (29/2x24x1,51)/(5,42/100) = 9.695 TCD.

ST PUTERAN

A. Low Grade Fugal (LGF)

1.  Rapid Cool Crystallizer 

Jumlah : 8 buah.

Volume jumlah : 376 m .

Masakan D % tebu : 10,84 %.

Waktu tinggal : 20 jam.

BJ masakan D : 1,53 ton/m .

Kapasitas giling : (376/20x24x1,53)/(10,84/100) = 6.368 TCD.

2.  Reheater Jumlah : 1 buah.

Volume jumlah : 10 m .

Masakan D % tebu : 10,84 %.

Waktu tinggal : 0,5 jam.

BJ masakan D : 1,53 ton/m .

Kapasitas giling : (10/0,5x24x1,53)/(10,84/100) = 6.775 TCD.

3.  Puteran D1

a.  Western State Titan 1300

Jumlah : 1 unit, operasi 1 unit.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 33/145

Type : Titan – 1300.Kapasitas : 30 ton cuite/jam.

Power : 125 kW.

VIII RPM : 1800.

Masakan D % tebu : 10,84 %.

Jam operasi : 24 jam.

Kapasitas giling : 24x100/10,84x30x1 = 6.642 TCD.

 b.  Broad Bent tahun 2006

Jumlah : 2 unit, operasi 2 unit.Type : SPV - 1425.

Kapasitas : 20 ton cuite/jam.

Power : 110 kW.

RPM max : 1800.

Masakan D % tebu : 10,84 %.

Jam operasi : 24 jam.

Kapasitas giling : 24x100/10,84x20x2 = 8.856 TCD.

c.  BMA

Jumlah : 2 unit, operasi 2 unit (no. 4 & 5).

Type : K – 2300.Kapasitas : 20 ton cuite/jam.

Power : 90 kW.

RPM max : 1800.Masakan D % tebu : 10,84 %.

Jam operasi : 24 jam.

Kapasitas giling : 24x100/10,84x20x2 = 8.856 TCD.

Kapasitas giling total untuk D1 adalah 24.354

4.  Magma mixer D1

Ukuran : 306 x 100 x 80 cm.

Volume : 2,0 m .

Waktu tinggal : 0,2 jam (12 menit).

Gula D1 % tebu : 5,36 %.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 34/145

BJ gula D1 : 1,47 ton/m .

Kapasitas giling : (2/0,2x24x1,47)/(5,36/100) = 6.582 TCD.

5.  Pompa Tetes

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 2 buah.

Kapasitas : 9,3 m /jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Tetes % tebu : 5,32 %.

BJ tetes : 1,48 ton/m .Kapasitas giling : 24x2x9,3x0,8x100/5,32x1,48 = 9.935 TCD.

6.  Pompa rota magma D1

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 15 m3/jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Magma D I % tebu : 5,36 %.

BJ magma D I : 1,5 ton/m3.

Kapasitas giling : 24x15x0,8x100/5,36x1,5x1 = 8.060 TCD.

7.  Puteran D2

a.  Hein Lehman

Jumlah : 1 unit, operasi 1 unit. (No. 6).Type : Konti 10 DC.

Kapasitas : 20 ton cuite/jam.

Power : 110 kW.

RPM : 1500.

Masakan D1 % tebu : 5,36 %.

Jam operasi : 24 jam.

Kapasitas giling : 24x100/5,36x20x1 = 8.955 TCD.

 b.  Western State

Jumlah : 1 unit, operasi 1 unit. (No. 7)

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 35/145

Type : CC – 100.Kapasitas : 10 ton cuite/jam.

Power : 55 kW.

Diameter : 1300 mm.

RPM max : 2000.

Masakan D1 % tebu : 5,36 %.

Jam operasi : 24 jam.

Kapasitas giling : 24x100/5,36x10x1 = 4.478 TCD.

Kapasitas giling total untuk D2 adalah 13.433

8.  Magma mixer D2

Ukuran : 200 x 50 x 55 cm.

Volume : 0,65 m .

Waktu tinggal : 0,1 jam (6 menit).

Gula D2 % tebu : 3,36 %.

BJ gula D2 : 1,53 ton/m .

Kapasitas giling : (0,65/0,1x24x1,53)/(3,36/100) = 7.104 TCD.

9.  Pompa rota magma D2

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah. Power 11 kW.

Kapasitas : 15 m /jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Magma D II % tebu : 3,36 %.BJ magma D II : 1,5 ton/m .

Kapasitas giling : 24x15x0,8x100/3,36x1,5x1 = 12.857 TCD.

10.  Pompa klare D

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 10,08 m /jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Klare D % tebu : 2,60 %.

BJ klare D : 1,44 ton/m .

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 36/145

Kapasitas giling : 24x10,08x0,8x100/2,60x1,44x1 = 10.719 TCD.

11.  Puteran C

a.  Western State

Jumlah : 1 unit, operasi 1 unit. (No. 8).

Type : CC - 100.

Kapasitas : 10 ton cuite/jam.

Power : 55 kW.

RPM max : 2000.

Masakan C % tebu : 10,07 %.Jam operasi : 24 jam.

Kapasitas giling : 24x100/10,04x10x1 = 2.383 TCD.

 b.  Broad Bent

Jumlah : 1 unit, operasi 1 unit. (No. 9).

Type : N - 1750.

Kapasitas : 20 ton cuite/jam.

Power : 110 kW.

RPM max : 1800.

Masakan C % tebu : 10,07 %.

Jam operasi : 24 jam.

Kapasitas giling : 24x100/10,07x20x1 = 4.767 TCD.

Kapasitas giling C total adalah 7.150 TCD.

12.  Magma mixer C

Ukuran : 290 x 50 x 55 cm.

Volume : 0,70 m .

Waktu tinggal : 0,08 jam (5 menit).

Gula C % tebu : 4,83 %.

BJ gula C : 1,53 ton/m .

Kapasitas giling : (0,7/0,08x24x1,53)/(4,83/100) = 6.652 TCD.

13.  Pompa rota magma C

Jumlah : 2 buah. Power 15 kW.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 37/145

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 15 m /jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Magma C % tebu : 4,83 %.

BJ magma C : 1,5 ton/m .

Kapasitas giling : 24x15x0,8x100/4,83x1,5x1 = 8.944 TCD.

14.  Pompa stroop C

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.Kapasitas : 9,6 m /jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Stroop C % tebu : 5,83 %.

BJ stroop C : 1,46 ton/m .

Kapasitas giling : 24x9,6x0,8x100/5,83x1,46x1 = 4.616 TCD.

B. High Grade Fugal (HGF)

1.  Feed mixer masakan A

Jumlah : 1 buah.

Panjang : 18 m.

Lebar : 1,2 m.

Tinggi : 1,5 m.

Lbr rusuk trapesium alas : 0,6 m.

Volume : 54,65 m .Waktu tinggal : 1 jam.

Masakan A % tebu : 27,67 %.

BJ masakan A : 1,51 ton/m .

Kapasitas giling : (54,65/1x24x1,51)/(27,67/100) = 7.158 TCD.

2.  Puteran A

a.  TSK tahun 2006

Jumlah : 3 unit.

Operasi : 2 unit.

Ukuran : 53” x 40”.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 38/145

Rpm max : 1300.

Waktu/charge : 3 menit.

Kapasitas/charge : 1,34 m3/charge.

Masakan A % tebu : 27,67 % tebu.

BJ masakan : 1,51 ton/m3.

Jam operasi : 22 jam/hari.

Kapasitas giling : 22x60/3x100/27,67x1,34x1,51x2 = 6.435 TCD.

 b.  Krupp

Jumlah : 2 unit.Operasi : 1 unit.

Waktu/charge : 3 menit.

Ukuran : 50” x 42”.Rpm max : 1460.

Kapasitas/charge : 0,96 m /charge.

Masakan A % tebu : 27,67 % tebu.

BJ masakan : 1,51 ton/m .

Jam operasi : 22 jam/hari.

Kapasitas giling : 22x60/3x100/27,67x0,96x1,51x1 = 2.305 TCD.

Kapasitas giling total HGF A 6435 + 2305 = 8.740 TCD.

3.  Magma mixer A

Jumlah : 1 buah.

Ukuran : 400 x 158 x 88 cm.Volume efektif : 5,0 m .

Waktu tinggal : 0,2 jam (12 menit).

Gula A % tebu : 13,72 %.

BJ gula A : 1,5 ton/m .

Kapasitas giling : (5/0,2x24x1,51)/(13,72/100) = 6.603 TCD.

4.  Pompa rota magma A

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 19,8 m /jam.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 39/145

Efisiensi pompa : 80 %.

Magma A % tebu : 13,72 %.

BJ magma A : 1,5 ton/m .

Kapasitas giling : 24x19,8x0,8x100/13,72x1,5x1 = 4.156 TCD.

5.  Pompa stroop A

Jumlah : 4 buah.

Operasi : 2 buah.

Kapasitas : 16,02 m /jam.

Efisiensi pompa : 80 %.Stroop A % tebu : 12,27 %.

BJ stroop A : 1,46 ton/m .

Kapasitas giling : 24x16,02x0,8x100/12,27x1,46x2 = 7.320 TCD.

6.  Feed mixer SHS

Panjang : 9,8 m.

Lebar : 1,0 m.

Tinggi : 1,15 m.

Volume efektif : 7,0 m .

Waktu tinggal : 0,25 jam.

Magma A % tebu : 13,72 %.

BJ magma A % tebu : 1,51 ton/m .

Kapasitas giling : (7,0/0,25x24x1,51)/(13,72/100) = 7.396 TCD.

7.  Puteran SHS

a.  Krupp

Jumlah : 2 unit.

Operasi : 1 unit.

Ukuran basket d x t : 50” x 42”.Rpm max : 1460.

Waktu/charge : 3 menit.

Kapasitas/charge : 0,57 m3/charge.

Magma A % tebu : 13,72 % tebu.

BJ magma : 1,51 ton/m3.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 40/145

Jam operasi : 22 jam/hari.

Kapasitas giling : 22x60/3x100/13,72x0,57x1,51x1 = 2.760 TCD.

 b.  TSK V-1300

Jumlah : 2 unit.

Operasi : 1 unit.

Ukuran basket d x t : 53” x 40”.Rpm max : 1300.

Waktu/charge : 3 menit.

Kapasitas/charge : 0,467 m3/charge.

Magma A % tebu : 13,72 % tebu.BJ magma : 1,51 ton/m3.

Jam operasi : 22 jam/hari.

Kapasitas giling : 22x60/3x100/13,72x0,46x1,51x1 = 2.278 TCD.

c.  TSK V-1750

Jumlah : 1 unit.

Operasi : 1 unit.

Ukuran basket d x t : 53” x 42”.Rpm max : 1300.

Waktu/charge : 3 menit.

Kapasitas/charge : 1,34 m3/charge.

Magma A % tebu : 13,72 % tebu.

BJ magma : 1,51 ton/m3.

Jam operasi : 22 jam/hari.Kapasitas giling : 22x60/3x100/13,72x1,34x1,51x1 = 6.489 TCD.

Kapasitas siling total SHS adalah 11.527 TCD.

8.  Pompa klare SHS

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 10,02 m /jam.

Efisiensi pompa : 80 %.

Klare SHS % tebu : 4,38 %.

BJ klare A : 1,39 ton/m .

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 41/145

Kapasitas giling : 24x10,02x0,8x100/4,38x1,39x1 = 6.105 TCD.

9.  Sugar Conveyor I

Type : Grass Hoper.

Ukuran : 7200 x 920 x 250 mm.

Penampang gula : 0,15 x 0,9 = 0,135 m .

Power : 2 buah @ 11 kW.

Rpm output : 50.

Pemindahan gula/stroke : 0,10 m.

Faktor slip : 80 %.BJ gula : 0,7 ton/m .

Gula % tebu : 7,69 %.

Kapasitas giling : (50x0,1x0,135x0,8x0,7x24x60x100/7,69) = 7.078 TCD.

10.  Sugar Conveyor II

Type : Grass Hoper.

Ukuran : 14400 x 1260 x 270 mm.

Penampang gula : 0,15 x 1,2 = 0,24 m .

Power : 2 buah @ 11 kW.

Rpm output : 40.

Pemindahan gula/stroke : 0,10 m.

Faktor slip : 80 %.

BJ gula : 0,7 ton/m .

Gula % tebu : 7,69 %.Kapasitas giling : (40x0,1x0,18x0,8x0,7x24x60x100/7,69) = 7.550 TCD.

11.  Sugar Dryer and Cooler 

a.  Merk : Kawasaki.

Panjang : 16000 mm.

Lebar : 1500 mm.

Kapasitas : 25 ton/jam.

Gula % tebu : 7,69.

Efisiensei : 80 %.

Kapasitas giling : 24x25x0,8x100/7,69x1 = 6.242 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 42/145

 b.  Merk : Buatan Ponco Eng.

Panjang : 16000 mm.

Lebar : 1500 mm.

Kapasitas : 25 ton/jam.

Gula % tebu : 7,77.

Efisiensei : 60 %.

Kapasitas giling : 24x25x0,8x100/7,69x1 = 4.633 TCD.

12.  Bucket Elevator IKapasitas : 25 ton/jam.

Efisiensi : 80 %.

Gula % tebu : 7,69 %.

Kapasitas giling : 24x25x0,8x100/7,69x1 = 6.242 TCD.

13.  Bucket Elevator II

Kapasitas : 25 ton/jam.

Efisiensi : 80 %.

Gula % tebu : 7,69 %.

Kapasitas giling : 24x25x0,8x100/7,69x1 = 6.242 TCD.

14.  Vibrating Screen

Kapasitas : 25 ton/jam.

Efisiensi : 80 %.Gula % tebu : 7,69 %.

Kapasitas giling : 24x25x0,8x100/7,69x1 = 6.242 TCD.

15.  Sugar Bin

Kapasitas : 25 ton/jam.

Efisiensi : 80 %.

Gula % tebu : 7,69 %.

Kapasitas giling : 24x25x0,8x100/7,69x1 = 6.242 TCD.

16.  Timbangan produksi

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 43/145

Jumlah : 2 unit.

Operasi : 1 unit.

Berat/zag : 50 kg.

SHS % tebu : 7,69.

Efisiensi : 80 %.

Waktu timbang/zag : 0,15 menit.

Kapasitas giling : 24x60/0,15x100/7,69x50/1000x1x0,8 = 4.993 TCD.

17.  High remelt/leburan krikilan, gula halus

Diameter : 1,5 m.Tinggi : 1,8 m.

Volume efektif : 2,0 m .

Waktu tinggal : 2 jam.

Gula halus & krikilan % tebu : 0,2 %.

BJ leburan : 1,32 ton/m .

Kapasitas giling : (2/2x24x1,32)/(0,2/100) = 15.480 TCD.

18.  Low remelt/leburan krengsengan masakan.

a.  Leburan krengsengan masakan A

Diameter : 2 m.

Tinggi : 2,7 m.

Volume efektif : 5,0 m .

Waktu tinggal : 2 jam.

Krengsengan mskn A % tebu : 0,15 %.BJ krengsengan : 1,32 ton/m .

Kapasitas giling : (5/2x24x1,32)/(0,15/100) = 52.800 TCD.

 b.  Leburan krengsengan masakan C & D

Diameter : 2 m.

Tinggi : 2,7 m.

Volume efektif : 5,0 m .

Waktu tinggal : 2 jam.

Krengsengan mskn A % tebu : 0,1 %.

BJ krengsengan : 1,32 ton/m .

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 44/145

Kapasitas giling : (5/2x24x1,32)/(0,1/100) = 79.200 TCD.

ST KETEL (BOILER)

1.  Baggase reclaimer 

Ukuran : 45 x 17 x 3,75 m.

Volume : 2678 m .

Waktu tinggal : 10 jam.

BJ ampas akhir : 0,4 ton/m .

Ampas % tebu : 30,1 %.

Kapasitas giling : 2678/10x24x100/30,1x0,4 = 8.541 TCD.

2.  Yoshimine I : 75 ton/jam.

3.  Yoshimine II : 75 ton/jam.

4.  Cheng Chen : 30 ton/jam.

Total kapasitas : 180 ton/jam.

Steam flow : 80 %.

Uap % tebu maks : 55 %.

Kapasitas giling : 24x100/55x180x0,8 = 6.284 TCD.

ST LISTRIK (POWER HOUSE)

Catatan : 

Pemakaian daya full listrik adalah 30 kW/tch.

Pemakaian daya sebagian uap dan lainnya dengan

Perhitungan ini dipakai 20 kW/tch.

1.  Turbin Alternator SNM

IX Penggerak turbin : 4.500 kW.

Alternator : 4.500 kW.

Beban operasi : 80 %.

Kebutuhan power : 15 kW/tch.

Kapasitas giling : 4.500/15x0,8x24 = 5.760 TCD.

2.  Turbin Alternator Shinko

Penggerak turbin : 4.500 kW.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 45/145

Alternator : 4.500 kW.

Beban operasi : 80 %.

Kebutuhan power : 15 kW/tch.

Kapasitas giling : 4.500/15x0,8x24 = 5.760 TCD.

3.  Diesel Mitsubishi

Penggerak diesel : 850 kW.

Alternator : 850 kW.

Beban operasi : 80 %.

X Kebutuhan power : 20 kW/tch.Kapasitas giling : 850/20x0,8x24 = 816 TCD. (Stand by) .

4.  Diesel Deutz

Penggerak diesel : 650 kW.

Alternator : 650 kW.

Beban operasi : 80 %.

Kebutuhan power : 20 kW/tch.

Kapasitas giling : 650/20x0,8x24 = 624 TCD. (Stand by) .

5.  PLN

Daya : 444 kW (555 kVA, Trafo = 630 kVA).

Beban operasi : 90 %.

Kebutuhan power : 20 kW/tch.

Kapasitas giling : 444/20x0,9x24 = 480 TCD.

GUDANG GULA & TANGKI TETES

1.  Gudang Gula

Jumlah : 7 gudang. (7000, 4000, 3500, 8000, 8500, 7500, 4500 ton)

Total kapasitas gudang : 43.000 ton.

Penyaluran % produk : 60 %.

SHS % tebu : 7,69 %.

Hari giling : 175 hari.

Kapasitas giling : 43000/{(100-60)/100)x0,0769x175} = 7.988 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 46/145

2.  Tangki Tetes

Jumlah : 4 tangki.

Total kapasitas gudang : 12.500 ton.

Penyaluran % produk : 80 %.

SHS % tebu : 5,32 %.

Hari giling : 175 hari.

Kapasitas giling : 12500/{(100-80)/100)x0,0532x175} = 6.715 TCD.

XI

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 47/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 48/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 49/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 50/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 51/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 52/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 53/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 54/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 55/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 56/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 57/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 58/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 59/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 60/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 61/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 62/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 63/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 64/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 65/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 66/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 67/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 68/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 69/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 70/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 71/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 72/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 73/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 74/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 75/145

TERPASANG < 55005501-

6000

I Penerimaan tebu di emplasemen

1 DCS 4 bh EHP @ kap 10 ton 4,032

2 DCS 3 bh @ kap 10 ton 4,0323 Cane transloading crane/utara Demag 3,920   v

4 Cane transloading crane/Selatan Demag 3,920   v

5 Kapasitas giling crane transloading total 7,840

II Pelepas Tebu (Cane Unloading)

1 Lier penarik tebu Brt 30 kW 9,072

2 Lier penarik tebu Tmr 22 kW 9,072

3 Crane pelepas dr lori Tmr kap 8 ton 5,040 v

4 Crane pelepas dr lori Tgh kap 8 ton 5,040 v

5 Crane pelepas dr lori Brt kap 16 ton 5,040 v

Kap gil crane unloading total 15,120

6 Meja tebu I Tmr pxl 6,0x7,5 m 4,374 v

7 Meja tebu II Tgh pxl 6,0x7,5 m 4,374 v

8 Meja tebu III Brt pxl 6,0x7,5 m 4,374 v

Kap gil meja tebu total 13,122

III Cane Preparation

1 Horizontal cane carrier, 132 kW DC motor 8,100

2 Cane carrier Elevator, 132 kW DC motor 7,258

3 Cane cutter I, TU 448 kW 5,988 v

4 Cane cutter II, TU 750 kW 9,4565 Heavy Duty Hammer Shredder, 3245 kW 7,170

6 Carding Drum 18,240

IV Stasiun Gilingan

1 Gilingan 42"x84", 15 buah 5,185 v

2 a.Power gilingan I, TU 990 HP 6,286

b.Power gilingan II, TU 990 HP 7,333

c.Power gilingan III, TU 750 HP 9,410

d.Power gilingan IV, TU 990 HP 8,889

e.Power gilingan V, TU 990 HP 10,353

3 IMC I, II, III, IV berdasarkan power @ 37 kW 9,472

a.IMC I brdsr kecep linier 22,8 m/min 14,592

b.IMC II brdsr kecep linier 22,2 m/min 12,787

c.IMC III brdsr kecep linier 21,6 m/min 13,508

d.IMC IV brdsr kecep linier 20,9 m/min 9,029

4 Pompa nm seb tersaring kap 270 dan 360 m3/jam 7,125

5 DSM Screen, 3 segmen @ 1,9x1,7 m 6,450

6 Pompa nm ses tersaring 2 bh @ kap 270 m3/jam 5,344 v

7 Pompa nm ses tersaring III kap 300 m3/jam 5,938 v

XIII. GROUPING AWAL PERALATAN PG GEMPOLKREP TH 2009

NO NAMA ALAT

KAPASITAS GILIN

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 76/145

8 Pompa imbibisi nira gil III, kap 150 & 210 m3/jam 6,418

9 Pompa imbibisi nira gil IV, kap 150 & 210 m3/jam 10,010

10 Pompa imbibisi nira gil V, 2 bh @ kap 150 m3/jam 26,182

11 Flowmeter air imbibisi, rate 56,30 m3/jam 4,504 v

V Stasiun Pemurnian

1 Timb Boulogne nm, kap 7,5 ton/charge, 40 kali/jam 7,0682 Tangki nm tertimbang vol 45 m3 6,680

3 Pompa nm tertimbang kap 270 dan 600 m3/jam 5,344 v

4 Pompa nm sulfitasi kap 270 dan 600 m3/jam 4,746 v

5 a.Bejana pemanas PP I 3 bh @ 200 m2 3,600 v

b.Bejana pemanas PP II 3 bh @ 200 m2 3,600 v

6 Pompa kondens 6 bh JH 12 bh @ kap 12 m3/jam 6,000 v

7 Defekator I dan II vol (5,79+1,59)m3 3,244 v

8 Kalkbus tromol kapur vol 4,91 m3 6,400

9 Peti tunggu susu kapur 3 bh jml vol 42,11 m3 11,650

10 a.Tobong belerang nm 2 bh @ LB 2,2 m2 11,000

b.Tobong belerang nk 2 bh @ LB 1,8 m2 14,400

11 Sulfitator nm 2 bh @ vol (19,6+19,6) m3 8,203

12 Flash tank vol 5,4 m3 8,436

13 Clarifier I vol 400 m3 6,857

14 Clarifier II vol 360 m3 6,172

15 Rotary vacuum filter 3 bh 40,40,80 m2 6,400

16 Pompa vacuum RVF 2 bh @ kap 39 m3/min 6,564

17 Kondensor RVF 3,0 dan 1,49 m3 7,936

18 Pompa filtrat Yord I kap 42 m3/jam 8,467

19 Pompa filtrat Yord II kap 42 m3/jam 8,467

20 Pompa filtrat Weltes 3 bh @ kap 42 m3/jam 8,46721 Conveyor blotong 15x0,9 m, kecep 12 m/min 8,455

22 Tangki nira jernih CJT vol 100 m3 8,002

23 Pompa nira jernih CJP I kap 350 m3/jam 7,002

24 Pompa nira jernih CJP II kap 600 m3/jam 12,004

25 Pompa nira jernih CJP III kap 324 m3/jam 6,482

26 Pemanas Alfa Laval 2 bh @ LP 98 m2 6,720

27 Pompa kondens Alfa Laval 4 bh @ kap 18 m3/jam 6,785

VI Stasiun Penguapan

1 a.Evaporator kap maksimum, LP 14900 m2 12,774

b.Evaporator kap minimum, LP 8100 m2 6,943

2 Pompa kondens Eva 12 bh kap 132 & 102 m3/jam 11,445

3 Kondensor Evaporator Vol 23 m3 7,714

4 Pompa vacuum Eva I (Brt) kap 39 m3/min 4,709 v

5 Pompa vacuum Eva II (Tmr) kap 69 m3/min 7,607

6 Pompa injeksi Eva+VP, brt selt kap 1440 m3/jam 7,245

7 Pompa injeksi Eva+VP, tmr kap 1602 m3/jam 8,060

8 Pompa nira kental Eva 2 bh @ kap 42 m3/jam 5,076 v

9 Pompa nira kental sulfitasi 3 bh @ kap 42 m3/jam 5,076 v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 77/145

VII Stasiun Masakan

1 a.Masakan (VP) 9 unit, brdsr LP 6,187

b.Masakan (VP) 9 unit, brdsr Volume 5,700 v

2 Kondensor individu 9 bh @ 9,9 m3 11,797

3 Pompa vac ind VP 1-9 2 bh @ kap 16 m3/min 6,864

4 Pompa injeksi indiv VP 1-9 2 bh @ kap 2178 m3/jam 8,6515 Palung pendingin msk A 6 bh @ 40 m3 7,858

6 Palung pendingin msk C 2 bh @ 40 m3 7,245

7 Palung pendingin msk D 1 bh @ 40 m3 6,775

8 Pompa rota mascuite A 4 bh @ kap 19,8 m3/j, opr. 3 bh 6,224

9 Pompa rota mascuite C 2 bh @ kap 19,8 m3/j, opr. 1 bh 5,738 v

10 Pompa rota mascuite D 2 bh @ kap 19,8 m3/j, opr. 1 bh 5,366

11 Einwurf trog babonan C vol 37 m3 6,619

12 Seed Vessel A, Vol 29 m3 5,674 v

13 Seed Vessel D, Vol 29 m3 9,695

14 Peti tunggu nira kental, 1 bh vol 17,76 m3 6,708

15 Peti tunggu nira kental sulfitasi, 5 bh vol 17,76 m3 6,708

16 Peti tunggu klare SHS 1 bh vol 20 m3 7,616

17 Peti Strop A 4 bh @ 55 m3 10,399

18 Peti Strop C 3 bh @ 49 m3 14,624

19 Peti Strop D 2 bh @ 20 m3 8,862

VIII Stasiun Puteran

A Low Grade Fugal (LGF)

1 Rapid Cool Crystalizer 8 bh jml vol 376 m3 6,368

2 Re Heater 1 bh vol 10 m3 6,775

3 a.Puteran D I WS Titan 1300, 1 unit kap 20 ton/jam 6,642b.Puteran D I Broad Bent 2 unit @ kap 20 ton/jam 8,856

c.Puteran D I BMA 2 unit @ kap 20 ton/jam 8,856

kap giling D I total 24,354

4 Magma mixer D I vol 2,0 m3 6,582

5 Pompa tetes 2 bh @ 9,3 m3/jam 9,935

6 Pompa rota magma D I 2 bh @ 15 m3/jam, opr 1 bh 8,060

7 a.Puteran D II HL K-10 DC, 1 unit kap 20 ton/jam 8,955

b.Puteran D II BMA, 1 unit kap 20 ton/jam 4,478 v

Kap giling Put D II total 13,433

8 Magma mixer D II, vol 0,65 m3 7,104

9 Pompa rota magma D II 2 bh @ kap 15 m3/jam, opr 1 bh 12,857

10 Pompa klare D 2 bh @ 10,08 m3/jam, opr 1 bh 10,719

11 a.Puteran C WS CC100 1 unit kap 10 ton/jam 55 kW 2,383 v

b.Puteran C WS CC100 1 unit kap 20 ton/jam 110 kW 4,767 v

Kap giling Put C total 7,150

12 Magma mixer C, vol 0,7 m3 6,652

13 Pompa rota magma C2 bh @ 15 m3/jam, opr 1 bh 8,944

14 Pompa Strop C 2 bh @ 9,6 m3/jam, opr 1 bh 4,616

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 78/145

B High Grade Fugals (HGF)

1 Feed mixer A, vol 54,65 m3 7,158

2 a.Put A TSK 3 unit @ kap 1,34 m3/charge, operasi 2 bh 6,435

b.Put A KRUPP 2 unit @ kap 0,96 m3/charge, operasi 1 bh 2,305 v

Kap giling Put A total 8,740

3 Magma mixer A, vol 5 m3 6,603

4 Pompa rota magma A 2 bh @ 19,8 m3/jam, opr 1 bh 4,156 v5 Pompa Strop A 4 bh @ 16,02 m3/jam, opr 2 bh 7,320

6 Feed mixer SHS vol 7,0 m3 7,396

7 a.Put SHS TSK 2 unit kap 0,46 m3/jam & 1,34 m3/jam 6,489

b.Put SHS KRUPP 2 bh @ kap 0,57 m3/jam 2,278 v

Kap giling Put SHS total 11,527

8 Pompa klare SHS 2 bh @ kap 10,02 m3/jam, opr 1 bh 6,105

9 Grass hopper gula I uk 7x0,92 m 7,078

10 Grass hopper gula II uk 14,4x1,26 m 7,550

11 Sugar Dryer & Cooler 2 bh @ kap 25 ton/jam, opr 1 bh 6,242

12 Bucket Elevator I Kap 25 ton/jam 6,242

13 Bucket Elevator II Kap 25 ton/jam 6,242

14 Vibrating Screen 25 ton/jam 6,242

15 Sugar Bin 40 ton 6,242

16 Timbangan Produksi 2 unit 50 kg/charge, opr 1 bh 4,993 v

17 High remelt vol 2,0 m3, krikilan, halus 15,840

18 a.Low remelt krengsengan masakan A vol 5 m3 52,800

b.Low remelt krengsengan masakan D vol 5 m3 79,200

IX Stasiun Ketel (Boiler)

1 Yoshimine I kap 75 ton/jam, beban 80 %

2 Yoshimine II kap 75 ton/jam, beban 80 %3 Cheng Chen kap 30 ton/jam, beban 80 %

Jumlah 144 ton/jam 6,284

4 Baggase reclaimer uk 45x17x3,75 m 8,541

X Stasiun Listrik

1 TA SNM 4500 kw, beban 80 % 5,760 v

2 TA SHINKO 4500 kw, beban 80 % 5,760 v

3 Diesel Mitsubishi 850 kW 816 v

4 Diesel Deutz 650 kW 624 v

5 PLN 444 kW 480 v

XI Gudang Gula dan Tangki Tetes

1 Gudang Gula 7 bh, kap 43.000 ton 6,668

2 Tangki Tetes 4 bh, kap 12.500 ton 4,165 v

XII Lain - Lain

1 Spray pond kecil luas 315 m2

2 Spray pond besar luas 1350 m2

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 79/145

Jumlah luas 1665 m2

3 Pompa pendingin 3 bh, @ kap 2178 m3/jam 5,740 v

4 Pompa Brantas kap 1800 m3/jam

5 Pompa Brantas kap 2400 m3/jam

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 80/145

6001-

6500> 6501

v

v

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

KET

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 81/145

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 82/145

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 83/145

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 84/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 85/145

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 PENGELOMPOKAN (GROUPING)

Dari hasil perhitungan tidak hanya menggunakan angka standard dari Literatur,

tetapi kita juga mengadakan pendekatan dengan data pendukung operasional,

sehingga hasil perhitungan dan realisasi lebih rasional.

Grouping kita jadikan 4 kelompok :Kapasitas < 5.500 TCD

Kapasitas antara 5.501 – 6.000 TCDKapasitas antara 6.001 – 6.500 TCDKapasitas > 6.501 TCD

Dari grouping kita tahu bahwa peralatan yang dominan kapasitasnya > 6.500 TCD,

ini berarti merupakan potensi untuk mengoperasikan pabri k pada kapasitas yang 

optimum 6.600 TCD cukup besar.

Beberapa peralatan yang kapasitasnya < 6.500 TCD, perlu kita tinjau dan upaya

peningkatan kapasitasnya.

3.2 KAPASITAS PERALATAN < 6.500 TCD, DAN

SARAN UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS MENUJU 6.600 TCD

Peralatan yang kapasitasnya kurang untuk giling 6600 TCD kita coba upayakan untuk

mendaya gunakan yang lebih optimal, dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1.  Cane Preparation

a.  Cane Cutter (Pisau Tebu) I dengan power 448 kW kapasitas dicapai 5.988 TCD.

Upaya Jangka pendek (mengoptimalkan alat yang ada) :

  Turbin di afriting sehingga power naik 10 % (bila turbin belum pernah diafriting)

  Jarak pisau dengan slat carrier dipertinggi dari 300 mm menjadi 400 mm, denganmemasang pengatur jarak di bawah CC I.

  Mengurangi 50 % pisau bengkok, diganti pisau lurus dan memperkecil diameter 

  dies rotor ± 100 mm (pemasangan 50 % pisau bengkok harus overleiping)

  Governor turbin harus dikalibrasi yang standard (set pointer dan proses

 pointer deviasi maksimum 2 % dimaksudkan bila turbin menerima beban

kejut Rpm turbin tidak drop)

Upaya jangka panjang :

  Power turbin penggerak diganti lengkap dengan gear boxnya.

 b.  HDHS power masih mampu untuk giling 7170 TCD

  Namun pada beberapa tahun terakhir ada masalah bearing mudah aus, rotor bergetar, dan block bearing aus (Jawa = mingkup).

Upaya pembenahan :

Kedudukan bearing pada konis poros harus 100 % menempel dengan sempurna.

Permukaan bedplat untuk kedudukan block bearing harus 100 % rata hasil

masining setelah perbaikan pengelasan.

  Rpm motor carding drum perlu dicheck (300/350/menit)

  Ruji – ruji carding drum disetting maksimal 50 mm terhadap slat carrier, dan

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 86/145

  ujung ruji – ruji diperkeras supaya tidak mudah aus.  Power elektro motor diperbesar sehubungan peningkatan kapasitas yang

mulai terpasang sampai saat ini.

2.  Stasiun Gilingan

a.  Kinerja 15 buah Rol Gilingan potensinya hanya 5185 TCD

Upaya jangka pendek :  Rpm turbin ditingkatkan menjadi 3500 s/d 4500 – 5000 (terlampir)  Rotor turbin harus dibalancing sesuai rpm kebutuhan 4500/5000.

  Over speed trip disetting 5 % diatas Rpm normal.

  Tekanan olie bantalan dinaikkan ± 10 %.

  ̶   Setting governour disesuaikan.

Rpm input HSR ditingkatkan dengan cara :

  Bantalan/metal pinion diganti baru untuk Rpm 4500/5000.

  -  Bantalan/metal pinion lama lobang dan alur minyak diperbesar serta meningkatkan

tekanan olie bantalan.

 b.  Penyetelan Gilingan   Kapasitas penyetelan 90 % kapasitas inclusif.

  Harga C/Fibre Index mengacu 5 gilingan dengan pengerjaan pendahuluan lain.

Rpm turbin penggerak minimal Rpm nominal.

Air imbibisi diberikan 100 % di ampas 4 untuk 5 unit gilingan.

Kedalaman alur rol gilingan IV dan V dari 43,5 mm menjadi 55 mm,

 performance akan lebih baik.

  Perlu dihitung dengan rol baru dan hasil perhitungan HOH disimulasi posisi

kontak pinion gear.

  Perlu dihitung dengan rol aus/bekas dan hasil perhitungan HOH disimulasi

kontak pinion, hal tersebut juga untuk menentukan umur pemakaian rol gilingan.  Diwaktu simulasi usahakan dengan gambar skala 1:1.

c.  DSM Screen kapasitas dicapai 6450 TCD

Sebagian nira tumpah di ampas I, kerja pemerahan gilingan II, dan seterusnya.

Upaya jangka pendek :

- Talang pembagi nira diatas DSM dipasang pembersih ampas dengan rpm 4 – 5. Flow pompa diusahakan konstan dengan cara tangki tarik pompa

diusahakan alirannya tangensial, kapasitas pompa disesuaikan dengan inputnya.

Upaya jangka panjang :

Penambahan luasan DSM disarankan 1,2 dari perhitungan, hal tersebut

kehilangan luasan untuk parkir ampas. Bila nira mentah % tebu 100 dibutuhkan luasan 0,0354 m2/ton tebu.

  Jadi untuk kapasitas 6500 TCD dibutuhkan luas DSM 9,58 m2, kapasitas

giling 7000 TCD dibutuhkan 10,32 m2.

DSM Screen diganti dengan Type Rotary Cus Cus

d.  Flowmeter air imbibisi kapasitas 4504 TCD

Upaya :

Pompa air imbibisi menggunakan yang headnya >= 60 mka.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 87/145

3.  Stasiun Pemurnian

a.  1 bh pompa nira mentah tertimbang 270 m3/jam, kapasitas 5344 TCD.

Upaya :

Yang dioperasikan yang kapasitasnya 600 m3/jam

 b.  1 bh pompa nira mentah sulfitasi 270 m3/jam, kapasitas 4746 TCD.

Upaya :

Yang dioperasikan yang kapasitasnya 600 m3/jamc.  3 bh bejana pemanas PPI @ 200 m2, kapasitas 3600 TCD.

Upaya :

Menurunkan velocity, dan memperbaiki kualitas sekrap.

d.  3 bh bejana pemanas PPII @ 200 m2, kapasitas 3600 TCD.

Upaya :

Menurunkan velocity, dan memperbaiki kualitas sekrap.

e.  1 bh pompa konden 12 m3/jam tiap juice heater, kapasitas 6000 TCD.

Upaya :

Bila kapasitas kurang dapat dioperasikan 2 buah.

f.  2 bh defekator volume 7,38 m3, kapasitas 3244 TCD.Upaya :

Memperbaiki kualitas susu kapur, menekan waktu tinggal dari 3 menit menjadi 1,5

  menit.

Menambah volume defekator menjadi 15 m3.

g.  1 bh kalkbus tromol kapur vol 4,91 m3, kapasitas 6400 TCD.

Upaya :

Meningkatkan kualitas kapur/batu kapur.

h.  Clarifier II 360 m3, kapasitas 6172 TCD.

Upaya :

Yang dioperasikan volume 400 m3, yang 360 m3 untuk cadangan.i.  Rotary vacuum filter 80 m2, kapasitas 6400 TCD.

Upaya :

Yang dioperasikan (40+80) m2, interchange.

4.  Stasiun Penguapan

a.  Pompa vacuum eva 39 m3/min, kapasitas 4709 TCD.

Upaya :

Yang dioperasikan kapasitas 63 m3/jam

 b.  Pompa nira kental 42 m3/jam, kapasitas 5076 TCD.

Upaya : Bila kapasitas kurang dapat mengoperasikan 2 buah.

c.  Pompa nira kental sulfitasi 42 m3/jam, kapasitas 5076 TCD.

Upaya :

Bila kapasitas kurang dapat mengoperasikan 2 buah.

5.  Stasiun Masakan

a.  Vacuum pan (Pan Masak) 9 unit, kapasitas 5700 TCD.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 88/145

Upaya :

Tambah 1 buah vacuum pan LP 350 m2, vol 50 m3.

 b.  3 bh pompa rota mascuite A 59,4 m3/jam, kapasitas 6224 TCD.

Upaya :

Bila kapasitas kurang dapat mengoperasikan 4 pompa rota.

c.  1 bh pompa rota mascuite C 19,8 m3/jam, kapasitas 5738 TCD.

Upaya : Memperbaiki mutu masakan C, dan pola masak.

d.  1 bh pompa rota mascuite D 19,8 m3/jam, kapasitas 5366 TCD.

Upaya :

Bila kapasitas kurang dapat mengoperasikan 4 pompa rota.

e.  1 bh seed vessel A vol 29 m3, kapasitas 5674 TCD

Upaya :

Memperbaiki pola masak, dan kualitas masakan.

6.  Stasiun Puteran

Low Grade Fugals.a.  Rapid cool crystalizer vol 376 m3, kapasitas 6368 TCD.

Upaya :

Memperbaiki sistem pendingin, suhu air masuk sesuai suhu kamar.

High Grade Fugals

a.  Beban HGF dalam giling 2009 belum optimal sesuai type masing – masing HGF. b.  Untuk HGF KRUPP peralatan filter tidak ada, beban hanya mengandalkan timer

saja.

Upaya :

Meningkatkan kapasitas pompa rota mascuite A ke feed mixer, agar tetap berisi

± 80 % Melengkapi filer plat pada HGF yang tidak ada filernya, dan HGF KRUPP yang rusak

segera diperbaiki.

 Hal ini dilakukan agar dapat menambah siklus dan mengoptimalkan kapasitas masing –masing HGF, dan diharapkan HGF tidak dioperasikan semua, untuk cadangan.

c.  1 bh Dryer Cooler 25 ton/jam, kapasitas 6242 TCD.

Upaya :

Memperbaiki kualitas kristal, dan bila kapasitasnya masih kurang, dapat

mengoperasikan 2 dryer dan cooler.

7.  Stasiun Ketel

a.  Operasional, pembebanan 80 %, khusus untuk ketel Cheng Chen hanya mampu

dibebani12 – 20 ton/jam (< 60 %).Upaya :

Mengoptimalkan pemanfaatan bleeding uap nira I, bila masih kurang dapat menambah

 beban ketel sampai 90 %.

Khusus ketel Cheng Chen, dicheck yang berhubungan dengan pembakaran antara lain :

  Air heater unit.

  Saluran udara dan saluran gas.

  Demper – demper.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 89/145

  Bocoran tembokan dll.

8.  Power House

a.  Operasional hanya 1 bh TA, kapasitas 5760 TCD.

Upaya :

Menekan pemakaian power di Stasiun Puteran, dengan mengoptimalkan kapasitas

HGF dan LGF, sehingga ada HGF dan LGF yang stand by.

9.  Gudang Gula

a.  Tangki tetes, kapasitas 4165 TCD

Upaya :

Meningkatkan penyaluran tetes menjadi 80 % lebih produksi tetes/hari.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 90/145

TERPASANG < 5500 5501-6000 6001-6500

I Penerimaan tebu di emplasemen

1 DCS 4 bh EHP @ kap 10 ton 4,032

2 DCS 3 bh @ kap 10 ton 4,032

3 Cane transloading crane/utara Demag 3,920  v

4 Cane transloading crane/Selatan Demag 3,920   v

5 Kapasitas giling crane transloading total 7,840

II Pelepas Tebu (Cane Unloading)

1 Lier penarik tebu Brt 30 kW 9,072

2 Lier penarik tebu Tmr 22 kW 9,072

3 Crane pelepas dr lori Tmr kap 8 ton 5,040 v

4 Crane pelepas dr lori Tgh kap 8 ton 5,040 v

5 Crane pelepas dr lori Brt kap 16 ton 5,040 v

Kap gil crane unloading total 15,120

6 Meja tebu I Tmr pxl 6,0x7,5 m 4,374 v

7 Meja tebu II Tgh pxl 6,0x7,5 m 4,374 v

8 Meja tebu III Brt pxl 6,0x7,5 m 4,374 v

Kap gil meja tebu total 13,122

III Cane Preparation

1 Horizontal cane carrier, 132 kW DC motor 8,100

2 Cane carrier Elevator, 132 kW DC motor 7,258

3 Cane cutter I, TU 448 kW 6,737

4 Cane cutter II, TU 750 kW 9,456

5 Heavy Duty Hammer Shredder, 3245 kW 7,1706 Carding Drum 18,240

IV Stasiun Gilingan

1 Gilingan 42"x84", 15 buah 6,600

2 a.Power gilingan I, TU 990 HP 6,600

b.Power gilingan II, TU 990 HP 7,333

c.Power gilingan III, TU 750 HP 9,410

d.Power gilingan IV, TU 990 HP 8,889

e.Power gilingan V, TU 990 HP 10,353

3 IMC I, II, III, IV berdasarkan power @ 37 kW 9,472

a.IMC I brdsr kecep linier 22,8 m/min 14,592

b.IMC II brdsr kecep linier 22,2 m/min 12,787

c.IMC III brdsr kecep linier 21,6 m/min 13,508

d.IMC IV brdsr kecep linier 20,9 m/min 9,029

4 Pompa nm seb tersaring kap 270 dan 360 m3/ja 7,125

5 DSM Screen, 3 segmen @ 1,9x1,7 m, perbaikan 6,600

6 Pompa nm ses tersaring 2 bh @ kap 270 m3/jam 10,686

7 Pompa nm ses tersaring III kap 300 m3/jam 11,876

8 Pompa imbibisi nira gil III, kap 150 & 210 m3/ja 8,985

3.3. GROUPING AKHIR PERALATAN PG GEMPOLKREP TH 2009

NO NAMA ALATKAPASITAS GILING

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 91/145

9 Pompa imbibisi nira gil IV, kap 150 & 210 m3/ja 10,010

10 Pompa imbibisi nira gil V, 2 bh @ kap 150 m3/ja 26,182

11 Flowmeter air imbibisi, rate 56,30 m3/jam 6,600

V Stasiun Pemurnian

1 Timb Boulogne nm, kap 7,5 ton/charge, 40 kali/j 7,068

2 Tangki nm tertimbang vol 45 m3 6,6803 Pompa nm tertimbang kap 270 dan 600 m3/jam 11,875

4 Pompa nm sulfitasi kap 270 dan 600 m3/jam, op 10,547

5 a.Bejana pemanas PP I 3 bh @ 200 m2 6,600

b.Bejana pemanas PP II 3 bh @ 200 m2 6,600

6 Pompa kondens 6 bh JH 12 bh @ kap 12 m3/jam 12,000

7 Defekator I dan II vol (5,79+1,59)m3 6,600

8 Kalkbus tromol kapur vol 4,91 m3 6,600

9 Peti tunggu susu kapur 3 bh jml vol 42,11 m3 11,650

10 a.Tobong belerang nm 2 bh @ LB 2,2 m2 11,000

b.Tobong belerang nk 2 bh @ LB 1,8 m2 14,400

11 Sulfitator nm 2 bh @ vol (19,6+19,6) m3 8,203

12 Flash tank vol 5,4 m3 8,436

13 Clarifier I vol 400 m3 6,857

14 Clarifier II vol 360 m3 6,172

15 Rotary vacuum filter 3 bh, operasi 2 bh (40 + 80) 9,600

16 Pompa vacuum RVF 2 bh @ kap 39 m3/min 6,564

17 Kondensor RVF 3,0 dan 1,49 m3 7,936

18 Pompa filtrat Yord I kap 42 m3/jam 8,467

19 Pompa filtrat Yord II kap 42 m3/jam 8,467

20 Pompa filtrat Weltes 3 bh @ kap 42 m3/jam 8,467

21 Conveyor blotong 15x0,9 m, kecep 12 m/min 8,45522 Tangki nira jernih CJT vol 100 m3 8,002

23 Pompa nira jernih CJP I kap 350 m3/jam 7,002

24 Pompa nira jernih CJP II kap 600 m3/jam 12,004

25 Pompa nira jernih CJP III kap 324 m3/jam 6,482

26 Pemanas Alfa Laval 2 bh @ LP 98 m2 6,720

27 Pompa kondens Alfa Laval 4 bh @ kap 18 m3/ja 6,785

VI Stasiun Penguapan

1 a.Evaporator kap maksimum, LP 14900 m2 12,774

b.Evaporator kap minimum, LP 8100 m2 6,943

2 Pompa kondens Eva 12 bh kap 132 & 102 m3/ja 11,445

3 Kondensor Evaporator Vol 23 m3 7,714

4 Pompa vacuum Eva I (Brt) kap 39 m3/min 4,709

5 Pompa vacuum Eva II (Tmr) kap 69 m3/min 7,607

6 Pompa injeksi Eva+VP, brt selt kap 1440 m3/jam 7,245

7 Pompa injeksi Eva+VP, tmr kap 1602 m3/jam 8,060

8 Pompa nira kental Eva 2 bh @ kap 42 m3/jam 10,152

9 Pompa nira kental sulfitasi 3 bh @ kap 42 m3/ja 10,152

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 92/145

VII Stasiun Masakan

1 a.Masakan (VP) 9 unit, brdsr LP 6,600

b.Masakan (VP) 9 unit, brdsr Volume 6,600

2 Kondensor individu 9 bh @ 9,9 m3 11,797

3 Pompa vac ind VP 1-9 2 bh @ kap 16 m3/min 6,864

4 Pompa injeksi indiv VP 1-9 2 bh @ kap 2178 m3 8,651

5 Palung pendingin msk A 6 bh @ 40 m3 7,8586 Palung pendingin msk C 2 bh @ 40 m3 7,245

7 Palung pendingin msk D 1 bh @ 40 m3 6,775

8 Pompa rota mascuite A 4 bh @ kap 19,8 m3/j, o 12,448

9 Pompa rota mascuite C 2 bh @ kap 19,8 m3/j, o 11,476

10 Pompa rota mascuite D 2 bh @ kap 19,8 m3/j, o 10,732

11 Einwurf trog babonan C vol 37 m3 6,619

12 Seed Vessel A, Vol 29 m3, perbaikan pola masak 6,600

13 Seed Vessel D, Vol 29 m3 9,695

14 Peti tunggu nira kental, 1 bh vol 17,76 m3 6,708

15 Peti tunggu nira kental sulfitasi, 5 bh vol 17,76 m 6,708

16 Peti tunggu klare SHS 1 bh vol 20 m3 7,616

17 Peti Strop A 4 bh @ 55 m3 10,399

18 Peti Strop C 3 bh @ 49 m3 14,624

19 Peti Strop D 2 bh @ 20 m3 8,862

VIII Stasiun Puteran

A Low Grade Fugal (LGF)

1 RCC 8 bh jml vol 376 m3, perbaikan kualitas pen 6,600

2 Re Heater 1 bh vol 10 m3 6,775

3 a.Puteran D I WS Titan 1300, 1 unit kap 20 ton/j 6,642

b.Puteran D I Broad Bent 2 unit @ kap 20 ton/ja 8,856c.Puteran D I BMA 2 unit @ kap 20 ton/jam 8,856

kap giling D I total 24,354

4 Magma mixer D I vol 2,0 m3 6,582

5 Pompa tetes 2 bh @ 9,3 m3/jam 9,935

6 Pompa rota magma D I 2 bh @ 15 m3/jam, opr 8,060

7 a.Puteran D II HL K-10 DC, 1 unit kap 20 ton/jam 8,955

b.Puteran D II BMA, 1 unit kap 20 ton/jam 4,478 v

Kap giling Put D II total 13,433

8 Magma mixer D II, vol 0,65 m3 7,104

9 Pompa rota magma D II 2 bh @ kap 15 m3/jam, 12,857

10 Pompa klare D 2 bh @ 10,08 m3/jam, opr 1 bh 10,719

11 a.Puteran C WS CC100 1 unit kap 10 ton/jam 55 2,383 v

b.Puteran C WS CC100 1 unit kap 20 ton/jam 11 4,767 v

Kap giling Put C total 7,150

12 Magma mixer C, vol 0,7 m3 6,652

13 Pompa rota magma C2 bh @ 15 m3/jam, opr 1 8,944

14 Pompa Strop C 2 bh @ 9,6 m3/jam, opr 2 bh 9,232

B High Grade Fugals (HGF)

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 93/145

1 Feed mixer A, vol 54,65 m3 7,158

2 a.Put A TSK 3 unit @ kap 1,34 m3/charge, opera 6,435 v

b.Put A KRUPP 2 unit @ kap 0,96 m3/charge, op 2,305 v

Kap giling Put A total 8,740

3 Magma mixer A, vol 5 m3 6,603

4 Pompa rota magma A 2 bh @ 19,8 m3/jam, opr 4,156 v

5 Pompa Strop A 4 bh @ 16,02 m3/jam, opr 2 bh 7,3206 Feed mixer SHS vol 7,0 m3 7,396

7 a.Put SHS TSK 2 unit kap 0,46 m3/jam & 1,34 m 6,489 v

b.Put SHS KRUPP 2 bh @ kap 0,57 m3/jam 2,278 v

Kap giling Put SHS total 11,527

8 Pompa klare SHS 2 bh @ kap 10,02 m3/jam, opr 12,210

9 Grass hopper gula I uk 7x0,92 m 7,078

10 Grass hopper gula II uk 14,4x1,26 m 7,550

11 Sugar Dryer & Cooler 2 bh @ kap 25 ton/jam, op 10,143

12 Bucket Elevator I Kap 25 ton/jam 10,143

13 Bucket Elevator II Kap 25 ton/jam 10,143

14 Vibrating Screen 25 ton/jam 10,143

15 Sugar Bin 40 ton, menekan waktu tinggal menja 12,484

16 Timbangan Produksi 2 unit 50 kg/charge, opr 2 9,986

17 High remelt vol 2,0 m3, krikilan, halus 15,840

18 a.Low remelt krengsengan masakan A vol 5 m3 52,800

b.Low remelt krengsengan masakan D vol 5 m3 79,200

IX Stasiun Ketel (Boiler)

1 Yoshimine I kap 75 ton/jam, beban 65 ton/jam

2 Yoshimine II kap 75 ton/jam, beban 65 ton/jam

3 Cheng Chen kap 30 ton/jam, beban 80 %Jumlah 154 ton/jam 7,070

4 Baggase reclaimer uk 45x17x3,75 m 8,541

X Stasiun Listrik

1 TA SNM 4500 kw, beban 80 % 5,760

2 TA SHINKO 4500 kw, beban 4200 kW 6,696

3 Diesel Mitsubishi 850 kW 816 v

4 Diesel Deutz 650 kW 624 v

5 PLN 444 kW 480 v

XI Gudang Gula dan Tangki Tetes

1 Gudang Gula 7 bh, kap 43.000 ton, afvor >= 60 7,988

2 Tangki Tetes 4 bh, kap 12.500 ton, afvor >= 80 % 6,715

XII Lain - Lain

1 Spray pond kecil luas 315 m2

2 Spray pond besar luas 1350 m2

Jumlah luas 1665 m2

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 94/145

3 Pompa pendingin 3 bh, @ kap 2178 m3/jam, op 11,480

4 Pompa Brantas kap 1800 m3/jam

5 Pompa Brantas kap 2400 m3/jam

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 95/145

> 6501

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Keterangan

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 96/145

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Cad.

v

v

v

v

v

v

vv

Cad.

v

Cad.

v

v

v

v

v

v

Cad.

v

v

v

v

v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 97/145

v

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

vv

v

v

v

v

v

Cad.

v

v

v

v

v

v

v

v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 98/145

v

1 Cad.

1 Cad.

v

v

vv

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Cad.

v

Cad.

Cad.

v

v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 99/145

v

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 100/145

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN.

4.1  KESIMPULAN.

Dari hasil Kajian Perhitungan Kapasitas Peralatan Pabrik Gula Gempolkrep tahun 2009

menuju kapasitas giling 6600 TCD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari sejumlah peralatan yang ada di Pabrik Gula Gempolkrep dominan dapat

dibebani giling > 6500 TCD.2. Dari beberapa peralatan yang kapasitasnya kurang dari 6500 TCD, namun dapat

ditingkatkan kapasitasnya dengan sarana yang ada, adalah :

Pompa nm ses tersaring, Pompa nm tertimbang, Pompa nm sulfitasi, Rotary Vacuum

Filter, Pompa nira kental evaporator dan nira kental sulfitasi, Pompa rota mascuite D, C

dan A, dan Dryer & cooler, masing – masing menambah mengoperasikan cadangan bila perlu.

3. Dengan Perbaikan Kualitas bahan yang diolah atau bahan pembantu :

Defekator dengan perbaikan susu kapur atau kapur tohornya.

Seed vessel A dan D dengan perbaikan pola masak dan mutu masakan.

Rapid Cool Crystalizer dengan perbaikan mutu air pendinginnya.

4. Dengan perbaikan sistem adalah :- Operasional gilingan mengatur feeding dan rpm masing – masing gilingan. Pemberian imbibisi air dengan mengatur / setting debit, suhu, tempat.

Operasional evaporator, pengaturan formasi eva dan pemanfaatan uni I.

Ketel Cheng Chen dengan pemeriksaan demper, air heater dsb.

Gudang gula dan tangki tetes, dengan meningkatkan afvoer gula menjadi lebih besar

60 % produksi harian, dan afvoer tetes menjadi > 80 % produksi tetes harian.

5. Beberapa peralatan yang kapasitasnya kurang dari 6500 TCD, namun dapat

ditingkatkan kapasitasnya dengan perobahan/modifikasi, adalah :

CCI setting clearence dan modifikasi pisau bengkok menjadi lurus 50 % jumlahnya.

DSM Screen dengan pemasangan sarana setelan kedudukan saringan.6. Peralatan yang kapasitasnya kurang dari 6500 TCD, yang peningkatannya dengan

 penambahan alat baru (investasi) adalah :

Pan masakan, menambah 1 (satu) buah Vacuum Pan LP 350 m2 dan Volume 50 m3.

SARAN – SARAN.

4.2 1. Dari data peralatan Gilingan yang ada, agar Rpm Operasional giling memperhatikan

  persyaratan operasi gearbox masing – masing gilingan.2. Disamping potensi masing – masing peralatan maka pertimbangan formasi alat

utamanya di Stasiun Evaporator dan Masakan harus disusun secara cermat.

3. Agar tidak menggangu waktu proses maka kualitas bahan/material yang diolah mulai

dari nira sampai masakan agar sesuai dengan kaidah atau syarat – syarat yang telah

ditentukan dalam SOP.4. Untuk peralatan pada proses kontinyu, peralatan cadangan sebaiknya tidak

dioperasikan bersama – sama (harus ready for use).

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 101/145

Lampiran 1

PABRIK GULA : GEMPOLKREP PERALATAN : 2CC + 1UG + 5 GIL

KAPASITAS : 6.600 TCD SKEMA MASAK : ACD

GILING TAHUN : 2009

A. MATERIAL BALANCE

1) MATERIAL BALANCE STASIUN GILINGANN0 URAIAN ton % % % %

BERAT % TEBU % POL % BRIX HK ZK BJ

1 Tebu 6.600 100.00 10.05 13.97 71.90

2 Air Imbibisi 2.230 33.79

3 Nira menta 6.815 103.65 9.06 12.44 72.83

4 Koreksi kotoran 0.25

5 Nira 1 3.248 49.21 13.34 18.03 73.99

6 Nira 2 3.567 54.05 5.14 7.35 69.93

7 Nira 3 3.062 46.40 3.67 5.59 65.65

8 Nira 4 1.925 29.17 2.95 4.55 64.84

9 Nira 5 736.000 11.15 1.76 2.87 61.32

10 Ampas 1.989 30.13 2.29 48.55

11 Sabut 13.50

KINERJA Satuan % Keterangan

1 Nilai nira N % 11.46

2 KNT % 77.48

3 Potensi Re % 8.88

4 HPB I % 63.51

5 HPB Tot % 91.95

6 HPG % 93.137 PSHK % 97.45

8 Eff Gilingan% 89.60

2) MATERIAL BALANCE STASIUN PEMURNIAN

N0 URAIAN BERAT % TEBU % POL % BRIX HK ZK BJ

1 ira menta 6.815 103.26 9.06 12.44 72.83 10,000

2 Susu kapur 125.4 1.90

3 Nira tapis 212 9.50 9.20 12.80 71.88

4 ira terkapu 7.814 114.66 9.28 12.90 71.90

5 SO2 1.88 0.03

6 Flokulan 0.02 0.00

7 ira tersulfit 7.569 114.69 9.28 12.90 71.90

8 Nira Kotor 341 10.00 9.20 12.80 71.88

9 Air siraman 98 1.48

10 Blotong 216 2.49 2.00 30.60

11 Nira encer 6.651 100.77 9.17 12.34 74.31

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 102/145

ton/jam

m3/jam

275.0

92.9

270.6

126.5

144.7

124.9

79.5

30.4

m3/jam

270.6

8.4

310.6

300.9

13.6

264.2

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 103/145

3. MATERIAL BALANCE STASIUN PENGUAPAN

Tekanan Suhu

kg/cm2 o

C

1 Uap bekas 1.0 121 525.1

2 Uap nira 1 0.7 115 529.1

3 Uap nira 2 0.2 105 535.6

4 PP 1 masuk (Uni II) 30

5 PP 1 keluar 756 PP 1 masuk (Uni I) 75

7 PP 2 keluar 95

8 PP 2 masuk (Ube) 95

9 PP 2 keluar 115

1 24.4 584.9

2 11.1 266.1

3 11.2 268.1

4 8.5 205.2

No Uraian Berat %Tebu %Pol %Brix %HK ZK BJ m3/jam

1 Nira encer 6.651 100.77 9.17 12.34 74.31 1.0489 264.2

2 Jumlah air 5.267 79.8 1.0000 219.4

3 Air diuapk 2.807 42.53 1.0000 117

4 Air diuapk 1.210 18.33 1.0000 50.4

5 Air diuapk 625 9.47 1.0000 26

6 Air diuapk 625 9.47 1.0000 26

7 Nira Eva 1 3.844 58.24 21.35 1.0915 146.7

8 Nira Eva 2 2.634 39.91 31.16 1.1455 95.8

9 Nira Eva 3 2.009 30.44 40.85 1.1982 69.9

10 Nira Eva 4 1.384 20.97 45 59.3 75.89 1.3209 43.7

Pemanfaatan bleeding 

No UraianPanas

Latent

Keteranga

n

No Uraian ton/jam ton/hari Keterangan

 Bleeding  uni II

 Bleeding  uni II

Ube untuk PP 2

Ube untuk PP 3

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 104/145

4 MATERIAL BALANCE STASIUN MASAKAN DAN PUTERAN

No Uraian Berat %Tebu %Pol %Brix %HK Ton Brix BJ m3/jam

1 Masak - A

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 105/145

Sirup / Nir 1383.97 20.97 45.00 59.30 75.89 820.70 1.32 43.70

Klare SHS 180.74 2.74 63.76 73.29 87.00 132.50 1.39 5.40

Magma C 185.47 2.81 93.78 98.90 94.80 183.40 1.53 5.00

Masakan A 1262.88 19.13 71.10 90.00 79.00 1136.60 1.51 34.80

2 Masak - C

Strop A u/ 252.78 3.83 53.27 83.23 64.00 210.40 1.45 7.20

Magma D2 163.38 2.48 92.89 98.40 94.40 160.80 1.53 4.40

Masakan C 394.84 5.98 68.71 94.00 73.10 371.20 1.53 10.80

3 Masak bibitan D (Ds)

Strop A u/ 329.29 4.99 53.27 83.23 64.00 274.10 1.45 9.40Camp str C 518.91 7.86 53.88 88.99 60.55 461.80 1.47 14.70

Masakan b 294.70 4.47 59.52 93.00 64.00 274.10 1.50 8.20

4 Masak - D

Bibitan D u 294.70 4.47 59.52 93.00 64.00 274.10 1.50 8.20

Strop C u/ 225.79 3.42 42.98 83.14 51.70 187.70 1.45 6.50

Klare D u/ 126.61 1.92 58.66 77.29 75.90 97.90 1.44 3.70

Masakan D 569.73 8.63 57.96 98.23 59.00 559.60 1.53 15.50

5 Strop A tot 582.07 8.82 53.27 83.23 64.00 484.50 1.45 16.70

6 Strop C tot 225.79 3.42 42.98 83.14 51.70 187.70 1.45 6.50

7 Klare D tot 126.61 1.92 58.66 77.29 75.90 97.90 1.45 3.70

8 Klare SHS 180.74 2.74 63.76 73.29 87.00 132.50 1.39 5.40

9 Gula A 655.74 9.94 96.67 99.45 97.20 652.10 1.53 17.80

10 Gula C 187.18 2.84 93.10 98.00 95.00 183.40 1.53 5.10

11 Gula D1 260.97 3.95 86.61 99.10 87.40 258.60 1.48 7.40

12 Gula D2 163.38 2.48 92.89 98.40 94.40 160.80 1.53 4.40

13 Tetes 342.07 5.18 30.45 88.00 34.60 301.00 1.48 9.70

14 Produksi S 519.83 7.88 99.77 99.97 99.80 519.70 1.55 14.00

B STEAM BALANCE

B1 UAP BARU

I DATA  

Tekanan uap baru 17 kg/cm2

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 106/145

Suhu 325oC

Tekanan steam chest 10 kg/cm2

λ uap baru 743

Tekanan uap bekas 0.8 kg/cm2

λ uap bekas 624

Δλ  119

η 0.8

ρ 0.92

Bocoran 3 %

I I PERHITUNGAN  

1 St Gil ingan  Power Satuan Jumlah uap Satuan  

TU CC 1 448 kW 4.5 ton/jam

TU CC 2 750 kW 7.6 ton/jam

TU HDHS 2421 kW 24.6 ton/jam

TU Gilingan 1 739 kW 7.5 ton/jam

TU Gilingan 2 739 kW 7.5 ton/jam

TU Gilingan 3 671 kW 6.8 ton/jam

TU Gilingan 4 739 kW 7.5 ton/jam

TU Gilingan 5 739 kW 7.5 ton/jam

Jumlah 7246 kW 73.5 ton/jam  

2 St Ketel 

TU IDF Yoshimine 1 440 kW 4.5 ton/jam

TU FDF 160 kW 1.6 ton/jam

TU BFWP 130 kW 1.3 ton/jam

TU IDF Yoshimine 2 360 kW 3.7 ton/jam

TU FDF 160 kW 1.6 ton/jam

TU BFWP 160 kW 4.7 ton/jam

TU IDF Cheng-chen 130 kW 1.3 ton/jam

TU BFWP 55 kW 0.6 ton/jam

Jumlah 1755 kW 19.3 ton/jam  

3 St Tengah 

TU Pompa sirkulasi 448 kW 4.5 ton/jam

Keterangan 

FDF EM 160 KW

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 107/145

4 Power H ouse 

TA SNM 4500 KW 4500 kW ton/jam

TA SHINKO 4500 KW 4200 kW 42.6 ton/jam

DA DEUTZ 650 650 kW ton/jam

DA Mitsubushi 650 kW ton/jam

PLN 444 kW ton/jam

5 Suplesi  2.9 ton/jam

7 ton/jam

149.9 ton/jam 

III NERACA UAP BARU

No Uraian

1 Yoshimine 62.5 ton/jam 73.5 ton/jam

2 Yoshimine 52.5 ton/jam 19.3 ton/jam

3 Cheng-che 25 ton/jam 4.5 ton/jam

42.6 ton/jam

7 ton/jam

2.6 ton/jam

Jumlah 149.9 ton/jam 149.9 ton/jam

B2 UAP BEKAS

1.

Vol B.J Berat wkt msk Fac cuci

m3 ton Awal Akhir jam

1 5/D1 40 1.39 55.6 82 99 3 1.4 4.5 5.3

2 4/D2 40 1.39 55.6 82 98 4 1.4 3.2 3.8

3 3/C 40 1.39 55.6 82 94 4 1.4 2.5 3

4 2/A1 40 1.42 55.8 82 94 2 1.3 4.7 5.7

5 1/A2 40 1.42 55.8 59 94 3 1.3 9.2 11

6 6/A3 40 1.42 55.8 59 94 4 1.3 6.9 8.2

Operasi 1 bh

 stand-by

 stand-by

 stand-by

6 Lain -lain (

Juml ah pekaian uap 

Produksi Uraian Pemakaian Keterangan

St Gilingan

St Ketel

St Tengah

St Power House

Lain - lain

Suplesi

Jumlah

No No Pan Perubahan brixon a r

diuapka

ton uap

dibutuhk 

an

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 108/145

7 7/A2 40 1.42 55.8 59 94 3 1.3 9.2 11

8 8/A2 50 1.42 71 94 94 3 1.3 11.5 13.7

9 9/A1 50 1.42 71 94 94 2 1.3 5.9 7.1

536 57.4 68.9

II PEMANFAATAN BLEEDING

Tekanan Suhu

kg/cm2 o

C

1 Uap bekas 1.0 121 525.1 24.4 ton/jam

2 Uap nira 1 0.7 115 529.1

3 Uap nira 2 0.2 105 535.6 11.1 ton/jam

4 PP 1 masuk (Uni II) 30 68.9 ton/jam

5 PP 1 keluar 75 66.6 ton/jam

6 PP 1 masuk (Uni I) 75 13.4 ton/jam

7 PP 2 keluar 95 11.2 ton/jam

8 PP 2 masuk (Ube) 95 0 ton/jam

9 PP 2 keluar 115 115.5 ton/jam

13.4 ton/jam

III NERACA UAP BEKAS

Kehilangan 2%

No Uraian

1 St Gilingan 72.1 ton/jam 115.5 ton/jam2 St Ketel 18.9 ton/jam 13.4 ton/jam

3 St Tengah 4.5 ton/jam 11.2 ton/jam

4 St Power H 41.8 ton/jam 0 ton/jam

5 Suplesi 2.9 ton/jam

Jumlah 140.1 ton/jam 140.1 ton/jam  

C WATER 

I PERHITUNGAN

Kehilangan 2%

II NERACA AIR ( WATER BALANCE )

No UraianPanas

latenKeterangan

Bleeding Uni 1 untuk PP 1

Bleeding Uni 1 untuk PP2

Bleeding Uni 1 untuk Masakan

Potensial bleeding Uni 1

Kekurangan Uni 1

Ube untuk PP 2

Ube untuk PP 3

Ube untuk Eva 1

Ube untuk Masakan

Produksi Uraian Pemakaian Keterangan

EvaporatorMasakan

PP 2

PP 3

Jumlah 

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 109/145

No Uraian

1 Evaporato 113.2 ton/jam 68.7 ton/jam

2 Evaporato 50.4 ton/jam 68.7 ton/jam

3 Masakan 67.5 ton/jam 27.5 ton/jam

4 PP 2 0 ton/jam

5 PP 3 0 ton/jam

Jumlah 231.1 ton/jam 231.1 ton/jam  

D BAHAN BAKAR 

I. PERHITUNGAN1. Kalor dalam ampas 1732 kcal/kg

2. Efisiensi ketel 75 %

3. Kalor berguna ampa 1299 kcal/kg

4. λ Uba tek 17 kg/cm2

737 kcal/kg

5. λ Air pengisi ketel 9 95 kcal/kg

6. λ Uap berguna 642 kcal/kg

7. Ratio uap/ampas 2

II. NERACA BAHAN BAKAR 

No Uraian

1 Ampas ter 82.9 ton/jam 30.9 ton/jam

30.9 ton/jam

12.3 ton/jam8.8 ton/jam

Jumlah 82.9 ton/jam 82.9 ton/jam  

LAMPIRAN 2

Produksi Uraian Pemakaian Keterangan

Yoshimine 1 Blowdown 10%

Yoshimine 2 Konden PP tidak

Cheng-chen masuk APK

Jumlah 

Produksi Uraian Pemakaian Keterangan

Yoshimine 1

Yoshimine 2

Cheng-chenSurplus

Jumlah 

PERHITUNGAN PERALATAN PABRIK GULA GEMPOLKREP TAHUN 2009

PABRIK GULA : GEMPOLKREP TANDEM : 2 CC + 1 HDHS + 5 GIL

TAHUN GILING : 2009 SKEMA MASAK : ACD

KAPASITAS INCL : 6600 TCD TANGGAL : 05 OKTOBER 2009

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 110/145

I .

1.

EHP

10 ton

4 buah

7 ton

2.5 menit

14 jam2352 TCD

2.

DHUTO

10 ton

3 buah

7 ton

2.5 menit

14 jam

2352 TCD

3

DEMAG

2 unit

10 ton/charge

7 ton

3 menit

14 jam

3920 TCD

4

DEMAG

No UraianSpek tek

yg adaSatuan Keterangan

PENERIMAAN TEBU DI EM 

Digital Crane Scale

Merk

Kapasitas

Jumlah

Beban truk rata - rata

Waktu timbang/truk

Waktu operasiKapasitas giling

Digital Crane Scale

Merk

Kapasitas

Jumlah

Beban truk rata - rata

Waktu timbang/truk

Waktu operasi

Kapasitas giling

Cane Transloading Crane Utara

Merk

Tahun

Jumlah

Kapasitas cane crane

Rata - rata beban tebu truck

Waktu pelepasan

Waktu operasi

Kapasitas giling

Cane Transloading Crane Selatan

Merk

Tahun

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 111/145

2 unit

8 ton/charge

7 ton

3 menit

14 jam

3920 TCD

7840 TCD

I I 

11 unit

30 KW

15 KW

3 lori/menit

7 ton/lori

9072 TCD

2

1 unit

22 KW

33 KW

3 lori/menit

7 ton/lori

9072 TCD

3

DEMAG

2 unit

8 ton/charge

7 ton

2 menit

5040 TCD

Jumlah

Kapasitas cane crane

Rata - rata beban tebu truck

Waktu pelepasan

Waktu operasi

Kapasitas giling

Kapasitas crane transloading total

PELEPAS TEBU (CANE UNL

Lier tebu BaratJumlah

Power

Gear box

Kecepatan

Berat muatan

Kapasitas giling

Lier tebu Timur

Jumlah

Power

Gear box

Kecepatan

Berat muatan

Kapasitas giling

Crane pelepas tebu dari lori timur

Merk

Tahun

Jumlah

Kapasitas cane crane

Rata - rata beban lori

Waktu pelepasan

Kapasitas giling

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 112/145

4

DEMAG

2 unit

8 ton/charge

7 ton

2 menit

5040 TCD

5DEMAG

1 unit

16 ton/charge

7 ton

2 menit

5040 TCD

15120 TCD

6

5 m

7.5 m

37.5 m2

15 KW

90 %

2607 TCD

0.15 ton/m3

0.75 m

6 m/min

4374 TCD

7

5 m

7.5 m

Crane pelepas tebu dari lori tenga

Merk

Tahun

Jumlah

Kapasitas cane crane

Rata - rata beban lori

Waktu pelepasan

Kapasitas giling

Crane pelepas tebu dari lori baratMerk

Tahun

Jumlah

Kapasitas cane crane

Rata - rata beban lori

Waktu pelepasan

Kapasitas giling

Kapasitas giling total

Meja tebu 1 ( Timur )

Panjang

Lebar

Luas

Power

Efisiensi

Kapasitas giling berdasarkan powe

Bulk density

Tinggi tebu

Kecepatan linier

Kapasitas gi ling berdasarkan kece

Meja tebu 1 ( Tengah )

Panjang

Lebar

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 113/145

37.5 m2

11 KW

90 %

1912 TCD

0.15 ton/m3

0.75 m

6 m/min

4374 TCD

8

5 m

7.5 m

37.5 m2

15 KW

90 %

2607 TCD

4374 TCD

13122 TCD

I I I 

1

Slat carrier

70000 mm2000 mm

1500 mm

12.5 m/min

0.15 ton/m3

8100 TCD

2

Rake

17000 mm

2000 mm

Luas

Power

Efisiensi

Kapasitas giling berdasarkan powe

Bulk density

Tinggi tebu

Kecepatan linier

Kapasitas gi ling berdasarkan kece

Meja tebu 1 ( Barat )Panjang

Lebar

Luas

Power

Efisiensi

Kapasitas giling

Kapasitas gi ling berdasarkan kece

Kapasitas giling total

CANE PREPARATION 

Horisontal cane carrier

Tipe

PanjangLebar

Tinggi

Kecepatan max

Bulk density

Kapasitas cane carrier

Cane Carrier Elevator

Tipe

Panjang

Lebar

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 114/145

700 mm

22.5 m/min

0.16 ton/m3

7258 TCD

3

1500 mm

1800 mm

448 KW700 rpm

13.5 %

13.3 KW/tfh

5988 TCD

4

1450 mm

1800 mm

750 KW

700 rpm

13.5 %

14.1 KW/tfh

9456 TCD

5

1500 mm

2000 mm

2421 KW

1000 rpm

60 %

13.5 KW/tfh

7173 TCD

Tinggi

Kecepatan max

Bulk density

Kapasitas cane carrier saat miring

Pisau tebu 1 ( Cane cutter 1 )

Tahun

Diameter rotary

Panjang

Penggerak turbinRpm Output

Sabut tebu

Kebutuhan power

Kapasitas giling

Pisau tebu 2 ( Cane cutter 2 )

Tahun

Diameter rotary

Panjang

Penggerak turbin

Rpm Output

Sabut tebu

Kebutuhan power

Kapasitas giling

HDHS

Diameter

Panjang

Penggerak turbin

Putaran

Kebutuhan power

Sabut tebu

Kapasitas giling

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 115/145

6

1000 mm

2000 mm

300 rpm

75 KW/tfh

14 %

0.15 kg/dm3

0.02

18240 TCD

I V 

1

42" x 84"

37,8 x 84"

42" x 84"

37,8 x 84"

42" x 84"

37,8 x 84"

42" x 84"

37,8 x 84"

42" x 84"

37,8 x 84"

1067 m

2134 m

13.5 %

3.7 rpm

1.22

15 buah

5186 TCD

2

esser Rand

Drum perata ( Carding drum )

Diameter

Panjang

Putaran

Kebutuhan power

Sabut tebu

BJ Serpihan tebu

Faktor

Kapasitas giling

ST. GI LI NGAN 

Rol Gilingan

Ukuran roll gilingan 1 42" x 84" Tinggi alur 55 mm

Pressure Feeder Tinggi alur 43,5 mm

Ukuran roll gilingan 2 42" x 84" Tinggi alur 55 mm

Pressure Feeder Tinggi alur 43,5 mm

Ukuran roll gilingan 3 42" x 84" Tinggi alur 55 mm

Pressure Feeder Tinggi alur 43,5 mm

Ukuran roll gilingan 4 42" x 84" Tinggi alur 44 mm

Pressure Feeder Tinggi alur 43,5 mm

Ukuran roll gilingan 5 42" x 84" Tinggi alur 44 mm

Pressure Feeder Tinggi alur 43,5 mm

Diameter roll 42"

Panjang roll 84"

Sabut tebu

Putaran

Koefisien preparasi Untuk UG 1,2, HDHS 1,6

Jumlah roll

Kapasitas giling  Hugot 86, p 23

Penggerak roll gilingan

a. Gilingan 1

Turbin uap

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 116/145

990 HP

28 HP/tfh

13.5 %

6286 TCD

esser Rand

990 HP24 HP/tfh

13.5 %

7333 TCD

esser Rand

750 KW

19 HP/tfh

13.5 %

9411 TCD

EBARA

900 HP

18 HP/tfh

13.5 %

8889 TCD

esser Rand

990 HP

Tahun

Power

Kebutuhan power

Sabut % tebu

Kapasitas giling

a. Gilingan 2

Turbin uap

Tahun

PowerKebutuhan power

Sabut % tebu

Kapasitas giling

a. Gilingan 3

Turbin uap

Tahun

Power

Kebutuhan power

Sabut % tebu

Kapasitas giling

a. Gilingan 4

Turbin uapTahun

Power

Kebutuhan power

Sabut % tebu

Kapasitas giling

a. Gilingan 5

Turbin uap

Tahun

Power

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 117/145

17 HP/tfh

13.5 %

10353 TCD

3

Rake/cakar

37

0.075

80

9472

22.8 m/min

0.5 ton/m3

45 %

2 m

0.2 m

14592 TCD

22.2 m/min

0.4 ton/m3

40 %2 m

0.2 m

12787 TCD

21.6 m/min

0.38 ton/m3

35 %

2 m

0.2 m

Kebutuhan power

Sabut % tebu

Kapasitas giling

Intermediate carrier

IMC 1,2,3,4

Power

Kebutuhan power

Efisiensi

Kapasitas giling berdasarkan powe

a. IMC 1

Kecepatan linier rake

BJ Ampas gilingan 1

Ampas gilingan 1 % tebu

Lebar intermediate carrier

Tinggi ampas

Kapasitas giling

b. IMC 2

Kecepatan linier rake

BJ Ampas gilingan 2

Ampas gilingan 2 % tebu

Lebar intermediate carrier

Tinggi ampas

Kapasitas giling

c. IMC 3

Kecepatan linier rake

BJ Ampas gilingan 3

Ampas gilingan 3 % tebu

Lebar intermediate carrier

Tinggi ampas

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 118/145

13508 TCD

20.9 m/min

0.3 ton/m3

30 %

2 m

0.15 m

9029 TCD

4

2 unit

1 unit

360 m3/jam

60 mka

101.86 %

1.05 ton/m3

80 %

7125 TCD

5

3 buah

1.9 m1.7 m

9.69 m2

101.86 %

1.05 ton/m3

0.0354 m2/tch

6450 TCD

6

2 unit

1 unit

Kapasitas giling

d. IMC 4

Kecepatan linier rake

BJ Ampas gilingan 4

Ampas gilingan 4 % tebu

Lebar intermediate carrier

Tinggi ampas

Kapasitas giling

Pompa nira kasar ( seb saringan )

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Nira mentah % tebu

BJ Nira mentah

Efisiensi pompa

Kapasitas giling

DSM Screen

Jumlah

PanjangLebar

Luas

Nira mentah%tebu

BJ Nira mentah

Kebutuhan luas tapis perforated p

Kapasitas giling

Pompa nira mentah tersaring 1 da

Jumlah

Operasi

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 119/145

270 m3/jam

60 mka

80 %

101.86 %

1.05 ton/m3

5344 TCD

7

1 unit

1 unit

300 m3/jam

60 mka

80 %

101.86 %

1.05 ton/m3

5938 TCD

8

2 unit

1 unit

150 m3/jam

40 mka

80 %

45.77 %

1.02 ton/m3

6418 TCD

9

2 unit

1 unit

150 m3/jam

40 mka

Kapasitas

Head

Efisiensi pompa

Nira mentah%tebu

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

Pompa nira mentah tersaring 3

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Efisiensi pompa

Nira mentah%tebu

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

Pompa nira mentah tersaring 3

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Efisiensi pompa

Nira mentah%tebu

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

Pompa nira mentah tersaring 4

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 120/145

80 %

29 %

1.06 ton/m3

10010 TCD

10

2 unit

1 unit

150 m3/jam

40 mka

80 %

11 %

1 ton/m3

26182 TCD

11

KIYRIY

230 psi

0.8597

4 inchi

80 oC

56.3 m3/jam

30 %

4500 TCD

V

1

Boulogne

7.5 ton/charge

40 kali

101.86 %

Efisiensi pompa

Nira mentah%tebu

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

Pompa nira mentah tersaring 5

Jumlah

Operasi

Kapasitas

HeadEfisiensi pompa

Nira mentah%tebu

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

Flow meter air imbibisi

Merk

TipeMagnetic

flow

Tekanan maksimal

Faktor

Diameter

Suhu

Rate

Imbibisi % tebu

Kapasitas

ST. PEMURNIAN

Timbangan nira mentah

Tipe

Kapasitas timbang/charge

Jumlah penimbangan/jam

Nira mentah % tebu

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 121/145

1.05 ton/m3

7069 TCD

2

800 x 2500 mm

45 m3

10 menit

1.05 ton/m3

101.86 %

6680 TCD

3

Centrifugal

2 unit

1 unit

270 m3/jam

60 mka

80 %

101.86 %

1.05 ton/m3

5344 TCD

Centrifugal

1 unit

1 unit

270 m3/jam

60 mka

80 %

101.86 %

1.05 ton/m3

5344 TCD

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

Tangki nira mentah tertimbang

Ukuran ( D x T )

Volume efektif 

Retention time

BJ Nira mentah

Nira mentah % tebu

Kapasitas giling

a. Pompa nira mentah tertimbang

Tipe

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Efisiensi pompa

Nira mentah%tebu

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

b. Pompa nira mentah tertimbang

Tipe

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Efisiensi pompa

Nira mentah sulfitasi

BJ Nira mentah

Kapasitas giling

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 122/145

11875 TCD

4

Centrifugal

2 unit

1 unit

270 m3/jam

60 mka

80 %

114.69 %1.05 ton/m

3

4746 TCD

10547 TCD

5

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m

2

200 m2

600 m2

4 m2/tch

3600 TCD

600 m2

4 m2/tch

3600 TCD

Kapasitas total

Pompa nira mentah sulfitasi 1

Tipe

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Efisiensi pompa

Nira mentah%tebuBJ Nira mentah

Kapasitas giling (270)

Kapasitas giling (600)

Bejana pemanas ( Juice Heater )

Pemanas ke 1

- No 1 LP

- No 2 LP

-No 3 LP

Pemanas ke 2

-No 4 LP

-No 5 LP-No 6 LP

Jumlah LP PP 1 terpakai

Kebutuhan LP

Kapasitas giling

Jumlah LP PP 2 terpakai

Kebutuhan LP

Kapasitas giling

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 123/145

6

12 buah

12 m3/jam

40 m

7.5 KW

643 buah

1.05 ton/m3

40 oC

0.92kcal/

o

C/ja7.2 ton/jam

1.73 ton

6011 TCD

7

1.5 m

3.27 m

5.79 m3

5.5 KW

1.2 m

1.4 m

1.59 m3

3 min

114.66 %

1.05 ton/m3

3244 TCD

8

1.25 m

4 m

4.91 m3

Pompa kondensat JH 1 s/d 6

Jumlah semua

Kapasitas

Head

Power

Jumlah pipa

BJ Nira

Suhu tersrap

Panas jenis nira

Kebutuhan uap pemanas

Berat nira

Kapasitas giling

a. Defekator 1

Diameter

Tinggi

Volume

Power EM

b. Defekator 2

Diameter

Tinggi

Volume

Waktu tinggal

Nira mentah setelah ditimbang

BJ nira

Kapasitas giling

Pemadam kapur

Diameter

Panjang

Volume

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 124/145

2.2 KW

15 min

120 kg/100 TT

80 kg

6400 TCD

9

2 buah

3,8/1,45 m

32.88 m3

2.8 m

1.5 m

9.23 m3

42.11 m3

4 min

113.86 %

1.05 ton/m3

20 ltr/ton teb

11650 TCD

10

2.2 m2

2.2 m2

4.4 m2

0.04 m2/100 T

11000 TCD

1.8 m2

1.8 m2

3.6 m2

0.025 m2/100 T

14400 TCD

Power

Waktu tinggal

Kebutuhan kapur tohor

Kapasitas pengisian

Kapasitas giling

Peti tunggu susu kapur

Jumlah

Diameter/tinggi

Volume jumlahDiameter

Tinggi

Volume jumlah

Volume peti 1,2,3

Waktu tinggal

Nira mentah % tebu

BJ Nira mentah

Kebutuhan susu kapur

Kapasitas giling

Tobong belerang

Luas bakar TB NM 1

Luas bakar TB NM 2

Jumlah luas bakar

Kebutuhan LB

Kapasitas giling

Luas bakar TB NK 1

Luas bakar TB NK 2

Jumlah luas bakar

Luas dibutuhkan nira kental

Kapasitas tobong untuk nira kenta

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 125/145

11

2 buah

2.6 m

3.65 m

19.6 m3

6 min

114.69 %

8203 TCD

12 2 unit

1,45/3,25 m

5.4 m3

1.7 min

113.89 %

1.05 ton/m3

8434 TCD

13

10.36 m

5.49 m

400 m3

1.4 m3/tch

6857 TCD

14

9.14 m

5.49 m

360 m3

1.4 m3/tch

6172 TCD

13029 TCD

Sulfitator nira mentah

Jumlah

Diameter

Tinggi

Volume

Waktu tinggal

Nira sulfitasi % tebu

Kapasitas

Flash tank

Diameter/panjang

Volume efektif 40%

Waktu tinggal

Nira sulfitasi % tebu

BJ Nira mentah

Kapasitas

Door Clarifier 1

Diameter

Tinggi

Volume

Kebutuhan volume

Kapasitas

Door Clarifier 2

Diameter

Tinggi

Volume

Kebutuhan volume

Kapasitas

Kapasitas total

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 126/145

15

3 buah

2 buah

40 m2

40 m2

80 m2

0.3 m2/tch

3200 TCD3200 TCD

6400 TCD

6400 TCD

16

DEM

A 3310 3A

37 KW

1450 rpm

39 m3/jam

1.25 m3/m

2/mi

40 m2

80 %3282 TCD

NASH

CL 2300

37 KW

640 rpm

39 m3/jam

1.25 m3/m

2/mi

40 m2

80 %

Rotary Vacuum filter

Jumlah

Terpakai

Luas tapis yord 1 ( 120" x 165" )

Luas tapis yord 2 ( 120" x 165" )

Luas tapis weltest ( 144" x 295" )

Kebutuhan LT

Kapasitas giling yord 1Kapasitas giling yord 2

Kapasitas giling weltest

Kapasitas giling 2 unit terkecil

Pompa vacuum RVF

a. Merk

Seri

Power EM

Puteran

Kapasitas

Kebutuhan udara

Luas tapis RVF Yord 1

Efisiensi pompaKapasitas giling

b. Merk

Seri

Power EM

Puteran

Kapasitas

Kebutuhan udara

Luas tapis RVF Yord 1

Efisiensi pompa

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 127/145

3282 TCD

6564 TCD

17

2 buah

1200 m

2650 m

3 m3

1 buah

1000 m2500 m

1.96 m3

0.05 m3/m

2

80 m2

7936 TCD

18

2 unit

1 unit

42 m3/jam

40 mka

10 %

1.05 ton/m3

80 %

8467 TCD

19

2 unit

1 unit

42 m3/jam

40 mka

10 %

Kapasitas giling

Kapasitas total

Kondensor Rotary Vacuum filter

Jumlah

Diameter

Tinggi

Volume

Jumlah

DiameterTinggi

Volume

Kebutuhan volume

Luas tapiS 2 buah RVF

Kapasitas giling 2 kondensor 2 RVF

Pompa Filtrat Yord 1

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Nira tapis % tebu

BJ Nira tapis

Efisiensi pompa

Kapasitas giling

Pompa Filtrat Yord 2

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Nira tapis % tebu

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 128/145

1.05 ton/m3

80 %

8467 TCD

20

3 unit

1 unit

42 m3/jam

40 mka

10 %

1.05 ton/m3

80 %

8467 TCD

21

1 buah

15000 mm

900 mm

0.4 mm

12 m/min

3.27 %

0.05 m

1 kg/ltr80 %

8455 TCD

22

1 buah

6.5 m

3 m

100 m3

80 m3

15 min

BJ Nira tapis

Efisiensi pompa

Kapasitas giling

Pompa Filtrat Weltest

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Nira tapis % tebu

BJ Nira tapis

Efisiensi pompa

Kapasitas giling

Conveyor blotong

Jumlah

Panjang

Lebar

Lebar tebaran blotong

Kecepatan linier blotong

Blotong%tebu

Tebal blotong

BJ BlotongEfisiensi

Kapasitas giling

Tangki Nira jernih

Jumlah

Diameter

Tinggi

Volume

Volume efektif 

Retention time

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 129/145

1.05 ton/m3

100.77 %

8002 TCD

23

1 unit

1 unit

350 m3/jam

100.77 %

1.05 ton/m3

60 m

80 %

7002 TCD

24

1 unit

1 unit

600 m3/jam

100.77 %

1.05 ton/m3

60 m

80 %

12004 TCD

25

1 unit

1 unit

324 m3/jam

100.77 %

1.05 ton/m3

60 m

80 %

BJ Nira jernih

Nira jernih % tebu

Kapasitas giling

Pompa Nira jernih 1 (CJP)

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Nira encer % tebu

BJ Nira encer

Head

Efisiensi pompa

Kapasitas giling

Pompa Nira jernih 2 (CJP)

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Nira encer % tebu

BJ Nira encer

Head

Efisiensi pompa

Kapasitas giling

Pompa Nira jernih 3 (CJP)

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Nira encer % tebu

BJ Nira encer

Head

Efisiensi pompa

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 130/145

6482 TCD

26

2 unit

2 unit

98 m2

196 m2

0.7 m2/tch

6720 TCD

27

4 unit

2 unit

18 m3/jam

60 m

80 %

1.05 ton/m3

19.1 m3/jam

6333 TCD

VI

14000 m

2

4000 m2

1500 m2

1500 m2

1500 m2

1200 m2

1200 m2

1200 m2

Kapasitas giling

Pemanas 3 ALFA LAVAL

Jumlah

Operasi

Luas pemanas

Jumlah LP

Kebutuhan LP

Kapasitas

Pompa Kondens PP 3

Jumlah

Operasi

Kapasitas

Head

Efisiensi pompa

BJ Nira encer

Kebutuhan pemanas

Kapasitas giling

ST PENGUAPAN

LP Evaporator No :1 FFPE Air diuapkan = 33 x 4000 = 132000 kg/jam

2 FFPE Air diuapkan = 33 x 4000 = 132000 kg/jam

1 ROBERT Air diuapkan = 33 x 1500 = 49500 kg/jam

2 ROBERT Air diuapkan = 33 x 1500 = 49500 kg/jam

3 ROBERT Air diuapkan = 33 x 1500 = 49500 kg/jam

4 ROBERT Air diuapkan = 29 x 1200 = 34800 kg/jam

5 ROBERT Air diuapkan = 25 x 1200 = 30000 kg/jam

6 ROBERT Air diuapkan = 23 x 1200= 27600 kg/jam

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 131/145

14900 m2

8100 m2

12771 TCD

6943 TCD

2

132 m3/jam

132m

3

/jam102 m

3/jam

102 m3/jam

102 m3/jam

102 m3/jam

102 m3/jam

102 m3/jam

49.5 ton/jam

80 %

11445 TCD

3

2.165 m

6.15 m

22.6 m3

0.75 m3/ton ua

27.6 ton/jam

7580 TCD

4

Rotary

75 HP

1 unit

Jumlah LP terbesar

Jumlah LP terkecil

Kapasitas giling maksimal

Kapasitas giling minimal

Pompa kondensat

Evaporator No :

1 FFPE Air diuapkan

2 FFPE

1 ROBERT

2 ROBERT

3 ROBERT

4 ROBERT

5 ROBERT

6 ROBERT

Air diuapkan dari Eva 1

Efisiensi pompa

Kapasitas giling minimal

Kondensor Evaporator

Diameter

Tinggi

Volume

Kebutuhan volume

Ton uap badan akhir

Kapasitas giling

Pompa vacuum evaporator

Tipe

Penggerak EM Jalan gantian

Jumlah pompa

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 132/145

39 m3/min

1 unit

27.6 ton/jam

100 m3/ton ua

80 %

4709 TCD

Kapasitas pompa

Operasi

Jumlah uap terpompa

Udara tak mengembun

Efisiensi pompa

Kapasitas giling

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 133/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 134/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 135/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 136/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 137/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 138/145

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 139/145

Peralatan Keterangan

1.  Timbangan nira mentah

Type : Boulogne.

Kap. timbangan/charge : 7,5 ton.

Jumlah penimbangan/jam : 40 kali. Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling = (24x100/1,0186x40x7,5x1,05) = 7.068 TCD.

2.  Tangki nira mentah tertimbang

Diameter : 4800 mm.

Tinggi : 2500 mm.

Volume efektif : 45 m .

Retention time : 10 menit.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .Kapasitas giling = 45x60/10x24x100/1,0186x1,05 = 6.680 TCD.

3.  Pompa nira mentah tertimbang

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 270 m /jam.

Head : 60 mka.

Power : 75 kW dan 132 kW.

 Nira mentah % tebu : 101,86 %.BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas pompa = 24x270x80x101,86x1,05)/(100x100)

= 5.544 TCD./12.320 TCD.

Kapasitas giling = (24x600x80x100x1,05)/(101,86x100)

= 11.875 TCD.

4.  Pompa nira mentah tersulfitir I

Type : Centrifugal.

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 1 buah.Kapasitas : 270 m /jam.

Head : 60 mka.

Power : 75 kW. 101 kW.

 Nm sulfitasi % tebu : 114,69 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = 24x270x80x100x1,05)/(114,69x100)

= 4.746 TCD.

  STASIUN PEMURNIAN

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 140/145

Peralatan Keterangan

Kapasitas giling = 24x600x80x100x1,05)/(114,69x100)

= 10.547 TCD.

5.  Bejana Pemanas (juice heater)

Pemanas I : No 1 LP 200 m .

: No 2 LP 200 m .: No 3 LP 200 m .

Pemanas II : No 4 LP 200 m .

: No 5 LP 200 m .

: No 6 LP 200 m .

Jumlah LP PP I : 600 m .

Kebutuhan LP : 4 m /TCH, (Hugot 86, p 462) .

Kapasitas giling = 24x(600/4) = 3.600 TCD.

Jumlah LP PP II : 600 m .

Kebutuhan LP : 4 m /TCH, (Hugot 86, p 462) .

Kapasitas giling = 24x(600/4) = 3.600 TCD.

6.  Pompa kondensat JH 1 s/d 6

Jumlah semua pompa : 12 buah (masing-masing JH = 12 buah).

Kapasitas masing-masing : 12 m /jam.

Head : 40 mka.

Power : 7,5 kW.

Jumlah pipa : 200(3,14x0,033x3) = 643 buah.

Berat nira : 0,785x0,033 x643x3x1,05 = 1,73 ton.

Kebutuhan uap : (1,73x0,92x40)/532x60 = 7,2 ton/jam.

Kapasitas giling : 12/7,2x3600 = 6.000 TCD.

7.  Defekator 

Defekator I/II

Diameter I / II : 1,50 m / 1,20 m.

Tinggi I / II : 3,27 m / 1,40 m.

Volume I / II : 5,79 m / 1,59 m .

Waktu tinggal : 3 menit.

 NM ses tertimbang % tebu : 114,66 %.

BJ : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling : (volume I&II/wt)x24x60xbj/(nm%tebu/100).

Kapasitas : {(5,79 + 1,59)/3} 24x60x1,05 = 3.244 TCD.

  114,66/100

8.  Kalkbus tromol kapur (pemadam kapur)

Diameter : 1,25 m.

Panjang : 4,00 m.

Volume : 4,91 m .

Power : 2,2 kW.

Waktu tinggal : 15 menit.

Kapasitas pengisian : 80 kg.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 141/145

Peralatan Keterangan

Kebutuhan kapur tohor : 120 kg/100 ton tebu.

Kapasitas giling = (24x60x80x100)/(120x15) = 6.400 TCD.

9.  Peti tunggu susu kapur 

Jumlah : 2 buah.

Diameter : 3800 mm.Tinggi : 1450 mm.

Volume : 16,44 m .

Jumlah : 1 buah.

Diameter : 2800 mm.

Tinggi : 1500 mm.

Volume : 9,23 m .

Waktu tinggal : 4 jam.

 Nira mentah % tebu : 113,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .

Kebutuhan susu kapur : 20 ltr/ton tebu.

Kapasitas giling == 11.650 TCD.

10.  Flash Tank 

Jumlah : 2 buah.

Diameter : 1,45 m.

Tinggi : 3,25 m.

Volume efektif : 5,40 m .

Waktu tinggal : 1,7 menit. (empiris) .

 Nira sulfitasi % tebu : 113,86 %.

BJ nira mentah : 1,05 ton/m .Kapasitas giling = (2x24x60x100x5,4x1,05)/(1,7x113,86) = 8.436

11.  Clarifier (Multi Tray) I

Diameter : 10,36 m.

Tinggi : 5,49 m.

Volume : 400 m .

Kebutuhan volume : 1,4 m /tch. (Hugot 86, p 445) .

Kapasitas = 24x400/1,4 = 6.857 TCD.

12.  Clarifier (Multi Tray) II

Diameter : 9,14 m.Tinggi : 5,49 m.

Volume : 360 m .

Kebutuhan volume : 1,4 m /tch. (Hugot 86, p 445) .

Kapasitas = 24x360/1,4 = 6.172 TCD.

13.  Tobong belerang

Luas bakar nm I : 2,20 m . Cadangan LB 1,8 m .

Luas bakar nm II : 2,20 m .

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 142/145

Peralatan Keterangan

Jumlah luas bakar : 4,4 m .

Kebutuhan LB : 0,04 m /100 tcd.

Kapasitas giling : 4,4/0,04x100 = 11.000 TCD.

Luas bakar nk I : 1,80 m .

Luas bakar nk II : 1,80 m .Jumlah luas bakar : 3,60 m .

Kebutuhan Luas untuk nk : 0,025 m /100 tcd.

Kapasitas tobong utk nk : 3,6/0,025x100 tcd = 14.400 TCD.

14.  Sulfitator nira mentah

Jumlah : 2 buah. Operasi 2 buah.

Diameter : 2,6 m.

Tinggi : 3,65 m.

Volume efektif : 19,6 m .

Waktu tinggal : 6 menit.

 Nira sulfitasi % tebu : 114,69 %.Kapasitas giling = (2x19,6x24x60x100)/(6x113,89) = 8.203 TCD.

15.  Rotary Vacuum Filter 

Jumlah : 3 buah.

Operasi : 2 buah.

LT Yord I (120”x165”) : 40 m . Barat.

LT Yord II (120”x165”) : 40 m . Timur.

LT Weltest (144”x295”) : 80 m . Utara.

Kebutuhan LT : 0,3 m /tch. (Hugot 86, p 481) .

Kapasitas giling Yord I : 40/0,3x24 = 3.200 TCD.Kapasitas giling Yord II : 40/0,3x24 = 3.200 TCD.

Kapasitas giling : (40+40)/0,3x24 = 6.400 TCD.

16.  Pompa vacuum RVF

a.  Merk : DEM.

Seri : 2BA 3310-3A.

Power EM : 37 kW.

Rpm : 1450 kW.

Kapasitas : 39 m /min.

Kebutuhan udara : 1,25 m /m /min.

L. tapis RVF Yord I : 40 m .Efisiensi pompa : 80%.

Kapasitas giling : (40x1,25x0,8)/39x3200 = 3.282 TCD.

 b.  Merk : NASH.

Seri : Size CL 2300.

Power EM : 37 kW.

Rpm : 640 kW.

Kapasitas : 39 m /min.

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 143/145

Peralatan Keterangan

Kebutuhan udara : 1,25 m /m /min.

L. tapis RVF Yord I : 40 m .

Efisiensi pompa : 80%.

Kapasitas giling : (40x1,25x0,8)/39x3200 = 3.282 TCD.

Kapasitas total : 6.564.

17.  Kondensor RVF

Jumlah : 2 buah.

Diameter : 1200 mm.

Tinggi : 2650 mm.

Volume : 3,0 m .

Jumlah : 1 buah.

Diameter : 1000 mm.

Tinggi : 2500 mm.

Volume : 1,96 m .

Kebutuhan vol. : 0,05 m /m .

Luas tapis 2 bh RVF : 80 m .Kap giling 2 kond 2 RVF : ((3+1,96)/0,05)x6400 = 7.936 TCD.

18.  Pompa Filtrat Yord I

Jumlah : 1 unit.

Operasi : 1 unit.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 40 mka.

 Nira tapis % tebu : 10 %.

BJ nira tapis : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,05)/(10/100) = 8.467 TCD.

19.  Pompa Filtrat Yord II

Jumlah : 2 unit.

Operasi : 1 unit.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 40 mka.

 Nira tapis % tebu : 10 %.

BJ nira tapis : 1,05 ton/m .

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,05)/(10/100) = 8.467 TCD.

20.  Pompa Filtrat Weltest

Jumlah : 3 unit.

Operasi : 2 unit.

Kapasitas : 42 m /jam.

Head : 40 mka.

 Nira tapis % tebu : 10 %.

BJ nira tapis : 1,05 ton/m .

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 144/145

Peralatan Keterangan

Effisiensi pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x42x80x100x1,05)/(10/100) = 8.467 TCD.

21.  Conveyor blotong

Jumlah : 1 buah.Panjang : 15000 mm.

Lebar : 900 mm.

Lebar tebaran blotong : 400 mm.

Kec. Linier conveyor : 12 m/min.

Blotong % tebu : 3,27 %.

Tebal blotong : 50 mm.

BJ blotong : 1 kg/dm .

Efisiensi : 80%.

Kapasitas giling : 24x60x12x0,4x0,05x0,8x100/3,27 = 8.455 TCD.

22.  Tangki Nira Jernih (CJT)Jumlah : 1 buah.

Diameter : 6500 mm.

Tinggi : 3000 m.

Volume : 100,00 m .

Volume efektif : 100,00 x 80% = 80 m .

Retention time : 15 menit.

 Nira jernih % tebu : 100,77 %.

BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Kapasitas giling = (80/15x24x60x1,05)/(100,77/100) = 8.002 TCD.

23.  Pompa Nira Jernih (CJP) I

Jumlah : 1 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 350 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira encer % tebu : 100,77 %.

BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Rendemen pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x350x80x100x1,05)/(100,77x100) = 7.002

24.  Pompa Nira Jernih (CJP) IIJumlah : 1 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 600 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira encer % tebu : 100,77 %.

BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Rendemen pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x600x80x100x1,05)/(100,77x100) = 12.004

7/21/2019 itungan anyar

http://slidepdf.com/reader/full/itungan-anyar 145/145

Peralatan Keterangan

25.  Pompa Nira Jernih (CJP) III

Jumlah : 1 buah.

Operasi : 1 buah.

Kapasitas : 324 m /jam.

Head : 60 mka.

 Nira encer % tebu : 100,77 %.BJ nira encer : 1,05 ton/m .

Rendemen pompa : 80 %.

Kapasitas giling = (24x324x80x100x1,05)/(100,77x100) = 6.482

26.  Pemanas III ALVA LAVAL

Jumlah : 2 buah.

Operasi : 2 buah.

LP/PHE : 98 m .

Jumlah LP : 196 m .

Kebutuhan LP : 2 m /tch.

Kapasitas giling : (600/2x24) = 7.200 TCD.

27.  Pompa Kondens PP III Alfa Laval

Jumlah : 4 buah.

Operasi : 2 buah.

Kapasitas : 18 m /jam.

Head : 60 mka.

BJ nira encer : 1,05 ton/m3.

Rendemen pompa : 80 %.