of 16 /16
strany 4 - 5 strany 10 - 11 KREATÍVNE V IT SFÉRE APLIKÁCIE AJ PRE KOŠICE IT trendy: dnes KOŠICE ŽIJÚ IT

it trendy:dnes (apríl)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Príloha najväčšieho denníka košice:dnes v metropole slovenského východu.

Text of it trendy:dnes (apríl)

Page 1: it trendy:dnes (apríl)

strany 4 - 5 strany 10 - 11

KREATÍVNEV IT SFÉRE

APLIKÁCIE AJ PRE KOŠICE

IT trendy:dnesKOŠICE ŽIJÚ IT

Page 2: it trendy:dnes (apríl)

Počuli ste už o FPT? Ide o známu košickú firmu pôsobiacu v oblasti informačných technológií, ktorej názov rezonuje najmä v komunite IT-čkárov. Fpt Slovakia v našom regióne pôsobí viac ako 10 rokov a zamestná-va takmer 300 ľudí. A bude ich ešte viac.

Skúsme teda predstaviť v krátkosti, o koho ide. Fpt Slovakia, v rokoch 2004 – 2014 ako RWE IT Slovakia, poskytuje riešenia prevažne v oblasti informačných technológií pre zá-kazníkov na celom svete. Jej portfólio služieb je pomerne široké – SAP podpora, software testing, projektový manažment, v dnešnej dobe do popredia „derúca sa“ cloudifikácia, vývoj aplikácií atď.

Ako súčasť FPT korporácie, s 30 tisíc zamest-nancami (Vietnam, Singapure, Japonsko, USA, Nemecko atď.) a vlastnou FPT univerzitou s viac ako 15 tisíc študentmi, patrí medzi TOP 100 IT outsourcingových spoločností na celom svete. A prečo ten nadpis „zdravá firma“? Nuž, začiatkom roka zdravotná poisťovňa Union ocenila tie spoločnosti na Slovensku, ktoré

poskytujú svojim zamestnancom nadštandard-né pracovné podmienky a práve košická firma zvíťazila v kategórii Nováčik. Príjemné pracovné prostredie doplnené o viacero oddychových zón vybavených napríklad stolným futbalom či malou posilňovňou. Nadštandardné benefity, ktoré je možné využiť na kúpu bytu či na zakúpenie dovolenky, atď. Možnosť pracovať z domu, alebo skrátené úväzky pre mamičky alebo nadštandard vo vybavení pracovného miesta sú len krátkym výpočtom toho, čo firma ponúka tomu najcennejšiemu, čo má –svojim ľudom.

Keď sme už pri zamestnancoch… Fpt Slovakia stále hľadá šikovné talenty. Spoločnosť sa predstavila počas jari na viacerých veľtrhoch práce v Košiciach a Bratislave. V súčasnos-ti odštartovala 2 zaujímavé vzdelávacie programy, ktoré sú otvorené pre verejnosť – FPT TEST a SAP HUB. Z vyjadrení zástupcov spoločnosti vyplýva, že sú milo prekvapení záujmom o tieto formáty, keď počet regis-

trovaných kandidátov presiahol číslo 160. Na strane druhej je im ľúto, že môžu vyhovieť z kapacitných dôvodov len 40 z nich. A aj preto posielajú výzvu pre všetkých tých, ktorí o IT záujem majú.

„V lete otvárame ďalší z našich vzdelávacích formátov, a to už 6. ročník FPT SUMMER SCHOOL. Tá sa bude realizovať tradične začiatkom júla a brány našej spoločnosti budú otvorené pre 20 kandidátov. Už teraz sa tešíme, nakoľko ide o skvelú akciu zame-ranú na vývoj TECH startupov. Ale viac už neprezradíme, pretože tento rok chystáme viacero noviniek“, vyjadril sa za spoločnosť Fpt Slovakia Róbert Packaň, projektový manažér spomenutých programov.

Čo dodať na záver? Ak vás informácie o spo-ločnosti FPT Slovakia zaujali alebo je vašou pracovnou oblasťou IT, ponúkame zopár strá-nok, na ktorých sa po kliknutí dozviete o tejto úspešnej košickej firme a jej projektoch.

2 trendy:dnes

KD

1600

142/

01

ZDRAVÁ FIRMA ROKA FPT SLOVAKIA OSLOVUJE IT-ČKÁROV

Budova Fpt Slovakia na Južnej triede v Košiciach.

Tím košických FPT-erov na jednom z veľtrhov práce.

Stretnutie mladých IT nadšencov s účastníkmi FPT Summer School 2015

foto na strane: archív inzerentaO firme: www.fpt.sk + aktuálne

Otvorené pozície: www.thinkit.sk

Viac o programoch TEST a SAP HUB: www.testhub.fpt.skwww.saphub.fpt.sk

facebook fun page: Fpt Slovakia

Page 3: it trendy:dnes (apríl)

SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ • SÚŤAŽ

PRÍLOHA IT trendy:dnes 22. APRÍL 2016

EV 5031/14 a ISSN 1339-7605Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax:

055/285 19 99; e-mail: [email protected]; www.kosicednes.sk; www.facebook.com/kosicednes Redakcia: Šéfredaktor: Dušan Karolyi, e-mail: [email protected]; Zástupca šéfredaktora: Mikuláš Jesenský, e-mail: [email protected];Obchod: Obchod a inzercia: [email protected]; Lukáš Hraňo, generálny riaditeľ, tel: 055/285 19 10, e-mail: [email protected]: [email protected]; Alexandra Mihók-Kvietková, marketingový riaditeľ, tel: 055/285 19 10, e-mail: [email protected]č: MAFRA PRINT, a. s., OlomoucVydavateľ: KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594

© KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvoAutorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu košice:dnes akýmkoľvek spôso-bom, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní košice:dnes si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa §33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona.

Prílohu pripravil: Tomáš Tóth, Michaela Luxová, Alexandra HvizdošováFotografie: Tomáš Tóth, Veronika Janušková, shutterstock.com, archív inzerentovGrafické spracovanie: Róbert Harvan

OBSAH

Správnu odpoveď nájdete na www.vizualizacky.sk

Súťaž končí 28. apríla 2016!

VYHRAJTE NÁVRH A VIZUALIZÁCIU architektonického riešenia jednej obytnej miestnosti v hodnote 300 eurSúťažná otázka:

KDE SÍDLI FIRMA VIZUALIZAČKY.SK?

Viac na facebook.com/kosicednes

NESS - IT PARTNER KOŠÍCAplikácie pre naše mestoSTRANY 4 - 5

ROZHOVOR S ITČKÁROMJeho cesta z Košíc do zahraničiaSTRANY 12 - 13

GLOBALLOGICIT nie je len o ťukanído počítačaSTRANY 10 - 11

IT V PRAXI:

Page 4: it trendy:dnes (apríl)

4 trendy:dnes

V oblasti softvérového inžinierstva sú vysoko cenené bezchybné služby, individuálny proklientský prístup a schopnosť dosahova-nia cieľov. Ness KDC tieto parametre spĺňa nadštandardne a aj vďaka tomu udržiava so svojimi zákazníkmi dlhoročné obchodné vzťahy. Skvelé výsledky, hodnotné referencie a silné zázemie korporácie vzbudzujú ne-ustály záujem nových i existujúcich klientov. V rámci regiónu patrí Ness KDC s viac ako 420 zamestnancami a 50 otvorenými pozíciami k najvýznamnejším zamestnávateľom. Zamestnanci Ness KDC môžu okrem zau-jímavej práce, kontinuálneho vzdelávania či možnosti cestovania využívať aj široké

portfólio zamestnaneckých benefitov. Spoločnosti sa darí úspešne a rýchlo rásť i napriek nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a v silnom konkurenčnom prostredí, čo potvrdzuje, že Ness KDC patrí k najvýznam-nejším a najkvalitnejším zamestnávateľom nielen v rámci Košíc, ale aj celého Slovenska. Marek Uhrín, CEO Ness KDC: „Ness KDC patrí k svetovej špičke v oblasti softvérového inži-nierstva a zároveň je najväčším zamestnáva-teľom v tejto oblasti v regióne. Zaznamenali sme opäť skvelý rok. Darí sa nám dlhodobo úspešne rásť a udržiavať nadštandardné vzťahy s klientmi vďaka vysokej kvalite práce a pro-klientskému prístupu.“

IT PARTNER MESTA

Firma je mimoriadne aktívna aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Okrem priamej finančnej podpory kultúrnych, športo-vých, vzdelávacích i charitatívnych organizácií a inštitúcií prispieva Ness KDC k rozvoju komunity aj priamou prácou na rôznych IT projektoch zlepšujúcich život v meste. Pozoruhodnosťou týchto aktivít je priame za-pojenie zamestnancov, ktorí v rámci voľného času spomínané projekty rozvíjajú. Ness KDC je dlhodobým podporovateľom roz-voja informatizácie mesta Košice. Ako hrdý líder na trhu softvérového inžinierstva firma pre mesto Košice vyvinula niekoľko webových a mobilných aplikácií pre prestížne projekty slúžiace občanom i návštevníkom mesta.Aktuálnym príkladom spolupráce s mestom je partnerstvo na projekte Košice – Európske mesto športu 2016. Ness KDC, hlavný IT part-ner projektu, vyvinulo pre mesto kompletnú komunikačnú platformu vrátane marketin-gového konceptu. Jej úlohou je centralizovať všetky informácie týkajúce sa športu a špor-tovania na jedno miesto.

Ness KDC bolo založené v roku 2005 a je vlajkovou loďou korporácie Ness

Software Engineering Services (Ness SES). Toto vývojové inovačné centrum produktov a technológií poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou renomovaným zahraničným klientom - lídrom v oblastiach, ako automobilový priemysel, doprava, finančný sektor, médiá a marketing, energetika, big data a web-trading.

Page 5: it trendy:dnes (apríl)

5trendy:dnes

Občania (užívatelia) môžu na webovej stránke www.emskosice.sk nájsť kalendár podujatí na aktívne i pasívne športovanie, novinky zo sveta športu i vizitky športovísk (vrátane otváracích hodín, vstupných poplat-kov, špeciálnych akcií a pod.). Organizátori podujatí a prevádzkari športovísk môžu na danej stránke bezplatne propagovať svoje podujatie či zariadenie. Projekt je tak osožný pre všetky strany a jeho deklarovanou ambí-ciou je tieto úlohy plniť aj po roku 2016.

Okrem webovej stránky sú k dispozícii aj pre-linkované sociálne siete a mobilná aplikácia pre operačné systémy iOS a Android. Tá po-núka doplnkové „widgety“ v podobe importu dátumov podujatí do kalendára smartfónu či možnosť upozornení na najdôležitejšie novinky. Na ďalšom vývoji funkcionality Ness KDC aktívne pracuje, a to na základe spätnej väzby zo strany magistrátu, organizátorov podujatí i samotných užívateľov spomína-ných komunikačných nástrojov.

Vášeň pre šport potvrdilo Ness KDC podporou veľkolepého športového podujatia Ness city triathlon Košice, ktoré sa uskutoční v centre mesta 25. 6. 2016 Ness KDC, titulárny partner podujatia, pripravuje pre účastníkov bohatý tréningový i sprievodný program. Triatlon je otvorený širokej verejnosti.

GO KOŠICE – SVET KOŠICKEJ KULTÚRY

Okrem športu Ness KDC svojím know-how podporuje aj rozvoj kultúry. V mobilnej apliká-cii GO Košice môžu občania nájsť informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach v rámci mesta. Organizátori podujatí môžu túto platformu využiť na bezplatnú propa-gáciu svojej akcie. Košičania tak môžu nájsť všetky potrebné informácie v mobilnom telefóne. Aj táto aplikácia je dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

KOŠICE – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013

Intenzívna spolupráca s mestom Košice odštartovala ešte v roku 2013, keď Ness KDC ako súčasť koalície K13 vyvinulo mobilnú aplikáciu aj pre tento projekt. Aplikácie pre operačné systémy iOS a Android mapovali aktuálny kultúrny program. Vďaka pozitívne-mu ohlasu sa aplikácia dočkala svojej nasle-dovníčky - GO Košice, ktorá slúži Košičanom i návštevníkom mesta dodnes.

IT PODPORA AJ PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

V júli roku 2014 predstavilo Ness KDC program zameraný na podporu neziskového sektora s názvom Ness KDC Košiciam, v kto-rom programátori spoločnosti vyvíjajú webo-vé stránky a mobilné aplikácie pre neziskové organizácie zadarmo. Okrem vývoja Ness KDC poskytuje aj služby webhostingu a následnú technickú podporu. Týmto spôsobom firma pomáha organizáciám, ktorých rozpočty sú často veľmi obmedzené, komunikovať s potenciálnymi partnermi i priaznivcami či

klientmi. Webové stránky a mobilné apliká-cie, ktoré Ness KDC k dnešnému dňu vyvi-nulo, sprostredkúvajú komunikáciu medzi klientmi a verejnosťou (odhadovaný zásah 100 000 obyvateľov).Zuzana Želinská, CFO a COO Ness KDC: „Mesto a komunitu, v ktorej žijeme, sa snažíme podporovať najmä tým, čo nám je najbližšie a čo vieme robiť najlepšie. Podpora formou IT projektov našich ľudí oslovila, baví ich a my ju budeme radi a hrdo podporovať i naďalej.“

foto na strane: archív inzerenta

Na dvojstrane sú zobrazené aplikácie: GO Košice, EHMK 2013, EMŠ 2016

Page 6: it trendy:dnes (apríl)

6 trendy:dnes

PREČO SI SA ROZHODOL PRE IBM?

Predtým, než som nastúpil do IBM, som pracoval 8 rokov pre inú IT spoločnosť, kde sme sa venovali hlavne oblasti telekomu-nikácii. IBM prišla s ponukou zaujímavejšej práce, ktorá dáva väčšie možnosti na môj ďalší rast. Dostal som priestor venovať sa viacerým technológiám, prejsť z oblasti vývoja a designu aj do oblasti IT architektúry, ako aj spoznať iné industries ako telekomunikácie . Po 3 rokoch v IBM môžem povedať, že som získal podstatne viac: veľa skúsených a šikovných kolegov, veľmi zaujímavé projekty, členstvo v rôznych európskych komunitách, školenia, certifikácie, možnosti pracovať aj v presales fázach projektu, príležitosti rozvíjať sa v oblasti people manage-mentu.

ČO SI NAJVIAC CENÍŠ NA FIRME A PRÁCI, KTORÚ ROBÍŠ? Na mojej práci sa mi páči jej všestrannosť.Po technickej stránke sa realizujem na rôznych medzinárodných projektoch, kde implemen-tujeme a integrujeme komplexné informačné systémy. To mi dáva príležitosti nielen rozvíjať sa po technickej stránke, ale zároveň učiť sa riešiť komplexné problémy, pracovať s ľuďmi, správne

komunikovať s klientmi, ako aj spoznať „busi-ness“ a business procesy rôznych industries, ako napr Telco, Retail, Finance. Na IBM si cením, že tieto príležitosti ponúka aj v Košiciach a tým po-máha rozvíjať tieto znalosti/zručnosti aj v tomto regióne, ako aj to, že podporuje rast svojich ľudí, či už vo forme školení alebo komunít. Dobrým príkladom toho je napr. Think40 program, ktorého cieľom je dať zamest-

nancovi prístup a priestor na absolvovanie minimálne 40 hodín školení za rok, „Tech-nical Eminence“ komunita, ktorá umožňuje výmenu skúseností a informácií z oblasti IT designu a architektúry medzi jej členmi, alebo neobmedzený prístup k Oracle školeniam v roku 2015 ako dôsledok strategickej aliancie IBM a Oracle. V neposlednom rade sa mi páči, že IBM inovuje a snaží sa investovať do nových, perspektívnych oblastí, ako napríklad cloudové riešenia alebo mobilné aplikácie pre enterprise, kde IBM vytvorilo alianciu so spoločnosťou Apple.

ČO TI POMOHLO K ÚSPECHU V IT? Myslím si, že k úspechu mi pomohli 4 základ-ne veci. 1. Prostredie: od začiatku som mal možnosť pracovať pre veľké IT organizácie s celosve-tovým pôsobením. Takéto organizácie Vám dávajú veľké možnosti rozvoja, prístupu k novým technológiám, príležitosti pracovať na globálnych projektoch po celom svete s expertmi v danej oblasti. Tieto skúsenosti sú na nezaplatenie. Ľudia: mal som to šťastie, že som mal vždy okolo seba perfektný team ľudí, či už experti/vzory, od ktorých sa môžete inšpirovať a veľa naučiť, ale aj juniorov, ktorí vám dodávajú novú energiu a zároveň im môžete odovzdať svoje skúsenosti a posunúť sa tak ďalej. Vzdelanie a chuť učiť sa : Myslím si, že všetky školy, ktoré som absolvoval, vrátane FEI TU v Košiciach, mi dali dobrý základ a predpoklady pre prácu v IT. Samozrejme, robím to, čo ma baví.Rodina: Rodičia, ktorí ma v mladosti vždy podporovali v tom čo ma baví, manželka a dcérka, ktoré majú pochopenie pre moju prá-cu a negatívne stránky, ktoré občas prináša.

AKÉ SÚ TVOJE BUDÚCE MÉTY, RESP. ČO BY SI CHCEL PROFESNE DOSIAHNUŤ?

Po technickej stránke by som sa chcel ďalej profilovať a zdokonalovať v profesii Archi-tect/Solution architect a úspešne absolvovať certifikáciu v globálnom nezávislom progra-me „The Open Group Certified Architect“. Z

NA SLOVENSKU POSKYTUJE KONZULTAČNÉ SLUŽBY CELÉMU SVETU

Medzinárodný úspech bratislavského centra bol impulzom pre ďalší rozvoj. Pri hľadaní novej lokality padla voľba na Košice. Dôvodom bolo aj to, že v Bratislave pôsobilo niekoľko šikovných kolegov z Košíc, tiež veľkosť mesta, prítomnosť univerzít a úspešná spolupráca s IT Valley zohrali svoju rolu. V roku 2012 sa začal cielený nábor nových kolegov a tento trend bude ďalej pokračovať. Košické centrum IBM je dnes jedným z najväčších reprezentantov technologických firiem v meste, je plne vyťažené a odozva od klientov je veľmi pozitívna.

Okrem toho rozvíjajúce sa vzťahy s miestnymi univerzitami podporujú plány IBM zamestná-vať absolventov a v rámci interných a externých vzdelávacích programov ich čo najskôr dostať na úroveň juniorných konzultantov. Po pár mesiacoch edukácie uplatňujú svoje znalosti a roz-víjajú potenciál na reálnych projektoch u klienta. Nasledujúc celosvetové trendy v IT pokračuje IBM v rozširovaní kvalifikácie svojich tímov najmä s dôrazom na profesionalitu v oblastiach Cloud, Mobile, Big data & Analytics, Social engagement and Security.

PRINÁŠAME VÁM ROZHOVORY S PRACOVNÍKMI SPOLOČNOSTI IBM V KOŠICIACH.

Marek ValaManaging CRM Consultant, Enterprise Applications, IBM Inovačné centrum Košice

Page 7: it trendy:dnes (apríl)

7trendy:dnes

PREČO SI SA ROZHODLA PRE IBM?

V roku 2012 IBM Slovensko začalo roz-širovať svoju Košickú pobočku a dostala som ponuku práce na zaujímavom pro-jekte. Keďže sa jedná o jednu z najvač-ších a najstabilnejších IT firiem na svete, využila som ponúknutú šancu. Hneď od začiatku sa mi páčilo, že ľudia v IBM ma zapojili ako plnhodnotného člena tímu do projektu a stále ma podporovali v tom, aby som zlepšovala svoje zručnosti a schopnosti.

ČO SI NAJVIAC CENÍŠ NA FIRME?

Možnosti, ktoré IBM ponúka, sú veľmi široké. Týka sa to nielen karierného, ale aj osobného rozvoja. Firma ponúka veľa mož-ností školení, či už interných alebo exter-ných. Samozrejme, aj množstvo projektov v rôznych technológiách a tým pádom sa rozvíjam aj v práci, kde mnohokrát som vystavená novým situáciám a tým pádom moja práca nie je jednotvárna. A určite sú to aj ľudia, kolegovia. Myslím si, že firma zamestnáva špičkových ľudí v IT, od ktorých sa vždy môžete niečo nové naučiť a ktorí vás budú posúvať dopredu. Taktiež je to multikultúrne prostredie, máte možnosť stretnúť ľudí z rôznych častí sveta a pracovať s nimi.

ČO TI POMOHLO K ÚSPECHU?

Myslím si, že hlavne pracovitosť a potreba sa neustále vzdelávať a zlepšovať. A určite aj ľudia, s ktorými som za tie roky pracova-la. Veľa z nich ma inšpirovalo a veľa som sa od nich naučila. Myslím si, že najdôležitejšie k tomu, aby človek bol vnímaný ako úspeš-ný, je svedomitosť a podávanie vyvážených výkonov. Nie je to iba o technologických ve-domostiach, ale aj o komunikácii, vzťahoch a porozumení toho, na čom pracujem.

AKĚ SU TVOJE BUDÚCE MÉTY - ČO BY SI CHCELA DOSIAHNÚŤ?

Chcem sa naďalej rozvíjať nielen technolo-gicky, ale aj v iných rozmeroch mojej práce, čo zahŕňa prácu s tímom, mať výborné vzťahy nielen s nimi, ale aj so zákazníkmi. Chcem pomáhať svojmu tímu v úspechoch na projektoch aj v rámci IBM.

NAJLEPŠIA RADA V KARIÉRE, KTORÚ SI DOSTALA, RESP. KTORÚ VIEŠ DAŤ INÝM?

Pracovať na sebe a neustále sa vzdelávať, keďže IT je veľmi dynamický sektor. A vy-brať si oblasť, ktorá vás bude baviť, pretože potom vás bude baviť aj práca a budete v nej dobrí.

NA SLOVENSKU POSKYTUJE KONZULTAČNÉ SLUŽBY CELÉMU SVETU

Lucia HajdukováIT Specialist & Team Lead, Interactive Experience & Mobile, IBM Inovačné centrum Košice

pozície people managera pomôcť naplniť ciele, ktoré sme si v IBM stanovili.

NAJLEPŠIA RADA V KARIÉRE, KTORÚ SI DOSTAL, RESP KTORÚ VIEŠ DAŤ INÝM?

Ako raz povedal môj taliansky kolega „Being prepared is not enough, you need to be smart“. Je veľmi dôležité používať zdravý úsudok a vynájsť sa. Nie je dôležité len pracovať, musí byť vidieť výsledok práce, pre-tože to je to, čo vašu prácu predáva. Z mojej

skúsenosti je práve schopnosť improvizovať a vynájsť sa jednou z kľúčových vecí, ktoré dokážu ovplyvniť úspech či už váš, alebo celého teamu či projektu.Našou misiou je dodať klientom IT busi-ness riešenia, ktoré ich podporia na ceste k úspechu. No najväčšou hodnotou sú pre spoločnosť jej ľudia, a preto sa snažíme tým našim *IBM-erom* umožniť uplatniť svoj prirodzený talent a potenciál, doplniť ho profesionálnym vzdelávaním a tým si nadesignovať vlastnú cestu pre úspech.

foto na dvojstrane: archív inzerenta

Page 8: it trendy:dnes (apríl)

a sledujeme aktuálne požiadavky našich

klientov

ROZUMIEME

Príďte sa pozrieť!

S miestnym zastúpením a členmi, ktorí majú hlboké korene v miestnom bizise

Vzdelávacie inštitúcie s požiadavkami

firiem

PREPÁJAMEPlatformu pre stretnutia a

konštruktívny dialóg

VYTVÁRAME

Ktorý podporuje vytváranie jedinečných príležitostí

SME KOMUNITNÝM LÍDROM

SME ODBORNÍCI

Naši zamestnanci sú odborne vyškolení v systémoch,

ktoré využívame

SME MIESTNI

ZLEPŠENIE sociálno-ekonomického

prostredia v regióne Východného Slovenska.

ZVÝŠENIEpočtu absolventov stredných a vysokých škôl smerujúcich do IT priemyslu, ako aj motivácie

mladých ľudí učiť sa a zlepšovanie kvality vzdelania

voblasti IT v regióne.

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA

IT Valley pomáha vytvárať nové

pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, a tým prispievame k

prosperite a dlhodobo udržateľnému

rozvoju nášho regiónu.

KĽÚČOVÉ INŠTITÚCIE SA SPOJILI, aby vytvorili podmienky...

Stredné školy a univerzity

Mesto, VÚCIT spoločnosti

DOTERAZ sme…Spolu sa nám podarilo

dosiahnúť naše najvyššie ciele. Prekonali sme všetky

očakávania.

SA STALI

Partnerom pre tvorbu stratégií, štúdií a analýz potrebných na vývoj IT

sektora.

VYVINULI

Infraštruktúru & postavili spoločné

laboratória.

VYTVORILI

Platformu pre spoločné stretnutia

a dialógy.

ZMENILI

IT vzdelávanie na základe potrieb

podnikov a firiem.

Ako administratívne centrum Východného

Slovenska, Košice a Prešov spájajú západ, stred a

východ Európy.

V SRDCI EURÓPY

ŽENYODHAD 20%

SPOLOČNE DOSAHUJEME VEĽKÉ CIELE

Nárast v počte pracovníkov v oblasti informačných a

komunikačných technológií, cca 7500 nových pra-

covných miest

ODHAD 2006

1000

ODHAD 2006

AKTUÁLNY ODHAD 2015

8500

AKTUÁLNY ODHAD 2015

ORGANIZÁCIA

ZALOŽENÁ v roku 2007 desiatimi zakladajúcimi

členmi (v súčasnosti máme viac ako 50 členov)

FINANCOVANÁ z viacerých zdrojov

RIADENÁ výkonným riaditeľom, správnou a

dozornou radou

CERTIFIKOVANÁ ako Gold Label Cluster v roku 2015

VÍZIA 2020+

UDRŽAŤ&

ROZVINÚŤ

PR& MARKETING

INOVÁCIE

Tvorba Košice IT Valley komunity, elitná spolupráca

Aktivity strategického charakteru, identifikácia

a podpora využívania inovačného potenciálu

IT VALLEY KLASTER

RAST

VZDELÁVANIE

PROJEKTY

Udržať dobre fungujúci klaster a zlepšiť kooperáciu

v IT sektore

10 000+ IT zamestnancov v regióne

Posilnenie väzby so súkromným sektorom

Vzdelávací systém, ktorý motivuje deti študovať IT odbory.

AKO DOSIAHNUŤ VYTÝČENÝ CIEĽ?

!10000

IT PRACOVNÝCHMIEST

Podpora talentovaných žiakov a

študentov

Úzke prepojenie vzdelávacích iniciatív a potrieb IT sektora

Zvyšovanie záujmu detí, ale aj a rodičov o IT

www.kosiceitvalley.sk [email protected]

Page 9: it trendy:dnes (apríl)

a sledujeme aktuálne požiadavky našich

klientov

ROZUMIEME

Príďte sa pozrieť!

S miestnym zastúpením a členmi, ktorí majú hlboké korene v miestnom bizise

Vzdelávacie inštitúcie s požiadavkami

firiem

PREPÁJAMEPlatformu pre stretnutia a

konštruktívny dialóg

VYTVÁRAME

Ktorý podporuje vytváranie jedinečných príležitostí

SME KOMUNITNÝM LÍDROM

SME ODBORNÍCI

Naši zamestnanci sú odborne vyškolení v systémoch,

ktoré využívame

SME MIESTNI

ZLEPŠENIE sociálno-ekonomického

prostredia v regióne Východného Slovenska.

ZVÝŠENIEpočtu absolventov stredných a vysokých škôl smerujúcich do IT priemyslu, ako aj motivácie

mladých ľudí učiť sa a zlepšovanie kvality vzdelania

voblasti IT v regióne.

NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA

IT Valley pomáha vytvárať nové

pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, a tým prispievame k

prosperite a dlhodobo udržateľnému

rozvoju nášho regiónu.

KĽÚČOVÉ INŠTITÚCIE SA SPOJILI, aby vytvorili podmienky...

Stredné školy a univerzity

Mesto, VÚCIT spoločnosti

DOTERAZ sme…Spolu sa nám podarilo

dosiahnúť naše najvyššie ciele. Prekonali sme všetky

očakávania.

SA STALI

Partnerom pre tvorbu stratégií, štúdií a analýz potrebných na vývoj IT

sektora.

VYVINULI

Infraštruktúru & postavili spoločné

laboratória.

VYTVORILI

Platformu pre spoločné stretnutia

a dialógy.

ZMENILI

IT vzdelávanie na základe potrieb

podnikov a firiem.

Ako administratívne centrum Východného

Slovenska, Košice a Prešov spájajú západ, stred a

východ Európy.

V SRDCI EURÓPY

ŽENYODHAD 20%

SPOLOČNE DOSAHUJEME VEĽKÉ CIELE

Nárast v počte pracovníkov v oblasti informačných a

komunikačných technológií, cca 7500 nových pra-

covných miest

ODHAD 2006

1000

ODHAD 2006

AKTUÁLNY ODHAD 2015

8500

AKTUÁLNY ODHAD 2015

ORGANIZÁCIA

ZALOŽENÁ v roku 2007 desiatimi zakladajúcimi

členmi (v súčasnosti máme viac ako 50 členov)

FINANCOVANÁ z viacerých zdrojov

RIADENÁ výkonným riaditeľom, správnou a

dozornou radou

CERTIFIKOVANÁ ako Gold Label Cluster v roku 2015

VÍZIA 2020+

UDRŽAŤ&

ROZVINÚŤ

PR& MARKETING

INOVÁCIE

Tvorba Košice IT Valley komunity, elitná spolupráca

Aktivity strategického charakteru, identifikácia

a podpora využívania inovačného potenciálu

IT VALLEY KLASTER

RAST

VZDELÁVANIE

PROJEKTY

Udržať dobre fungujúci klaster a zlepšiť kooperáciu

v IT sektore

10 000+ IT zamestnancov v regióne

Posilnenie väzby so súkromným sektorom

Vzdelávací systém, ktorý motivuje deti študovať IT odbory.

AKO DOSIAHNUŤ VYTÝČENÝ CIEĽ?

!10000

IT PRACOVNÝCHMIEST

Podpora talentovaných žiakov a

študentov

Úzke prepojenie vzdelávacích iniciatív a potrieb IT sektora

Zvyšovanie záujmu detí, ale aj a rodičov o IT

www.kosiceitvalley.sk [email protected]

Page 10: it trendy:dnes (apríl)

10 trendy:dnes

V Košiciach je hlavnou doménou spo-ločnosti medicínsky softvér a aplikácie pre médiá. Súčasťou špičkového tímu sú odborníci z oblasti technológií, dizajnéri a architekti. Prestížna zahraničná spo-ločnosť začala svoje pôsobenie v našom meste pred dvomi rokmi. Ako jediná IT fir-ma v Košiciach má vlastný tím dizajnérov. Dvaja IT špecialisti nám priblížili prácu v tejto spoločnosti.

Matúš MarcinSenior Software Engineer

AKÁ BOLA VAŠA CESTA ZA PRÁCOU V SPOLOČNOSTI GLOBALLOGIC?

Pred šiestimi rokmi som absolvoval štú-dium informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Už popri vysokej škole som pracoval v jednej IT firme, podobnej tej, kde pôsobím teraz. Neskôr som išiel do menšej spoločnosti, kde sme boli dvaja programátori a potom som chvíľu praco-

val na voľnej nohe. Takže som postup-ne spoznal, ako to funguje, keď človek pracuje len pre svojho manažéra alebo pre konkrétneho zákazníka. Následne ma oslovil spolužiak z vysokej školy s ponukou pracovať pre GlobalLogic.

ČO JE NÁPLŇOU VAŠEJ PRÁCE?

Pracujem na projekte pre známy týžden-ník, ktorý vychádza nie len v anglickom jazyku, ale je čítaný celosvetovo. Ako jeden z lídrov na trhu v oblasti médií už, samozrejme, nepôsobí len v tlači, ale aj v digitálnej forme. My im pomáhame s produktmi, ktoré sú určené pre smart-fóny, tablety či rôzne webové aplikácie. Zameriavame sa na technológie, vďaka ktorým môže používateľ konzumovať obsah, ktorý produkujú.

SPOMÍNALI STE VAŠE PREDOŠLÉ SKÚ-SENOSTI V INÝCH IT SPOLOČNOSTIACH. V ČOM JE PRÁCA PRE GLOBALLOGIC INÁ?

V prvom rade sú to najmä jednotlivé pro-jekty. Zákazník, pre ktorého pracujem, je svetovo známa značka. Taktiež je tu veľ-mi priaznivá a priateľská atmosféra. Ale, ako som spomínal, najdôležitejšie je práve to, že projekty, ktoré GlobalLogic zastre-šuje, sú rôznorodé. Práca u nás aj preto nie je stereotypom. Vďaka tomu mám pocit sebarealizácie a som rád, keď pracujem s ľuďmi zo zahraničia a keď vidím finálny produkt, ktorý následne používajú milióny ľudí.

V NAŠEJ SPOLOČNOSTI VŠAK STÁLE PRE-VLÁDA PREDSTAVA O TOM, ŽE PRÁCA V IT SEKTORE JE NUDNÁ, NEKREATÍVNA A STEREOTYPNÁ. ČO SI O TOM MYSLÍTE?

Ja som pôvodne programátor, takže by som mal len sedieť za počítačom a programovať. Ale práca na projektoch, ktoré v GlobalLogic robíme, kombinu-je moje technologické zdatnosti s tými komunikačnými. Musím sa vedieť zorien-tovať v zadaniach, komunikovať s ostat-

nými členmi tímu, počúvať a porozumieť potrebám klientov. To je časť práce, ktorá ma veľmi baví a veľakrát mi to aj dodáva energiu do tej práce, ktorá je vnímaná ako nudná.

V SÚČASNOSTI JE TRENDOM, ŽE ŠTU-DENTI MAJÚ MOŽNOSŤ PRACOVAŤ VO SVOJOM ODBORE AJ POPRI ŠTÚDIU NA VYSOKEJ ŠKOLE. MALI STE TAKÚTO PRÍ-LEŽITOSŤ AJ VY?

Keď som študoval ja, tak nás pracovalo oveľa menej. Ja som popri škole pracoval v jednej spoločnosti na polovičný úväzok. Zamestnávatelia mi vyšli v ústrety a pri-spôsobili mi pracovný čas tak, aby som stíhal jedno, aj druhé. Dnes má takúto možnosť oveľa viac študentov. Firmy sú v tomto smere flexibilnejšie. Aj u nás je viacero študentov, ktorí to stíhajú a podľa mňa je to veľmi dobrá skúsenosť. Mne osobne to dalo náskok niekoľkých rokov. Po ukončení štúdia som vo firme ostal približne rok a pol a akonáhle som si hľadal ďalšiu prácu, tak som nemal len rok skúseností, ale už tri alebo štyri.

AKÉ SÚ PREDPOKLADY NA PRÁCU U VÁS?

Samozrejme, prvoradé sú programátorské zručnosti. Kedysi bol programátor vnímaný ako ten, kto mal rád len svoj počítač, no dnes je to trochu inak. Musíme byť mul-tifunkčný. Takže jednak sú to technické zdatnosti, ale k tomu by sa mali pridať aj schopnosti komunikovať, samozrejmosťou je angličtina na veľmi dobrej úrovni a dô-ležité je aj pochopiť zákazníka. Hľadať, čo je pre neho dobré a ako pre neho môžeme vyvinúť lepší produkt.

ČO VÁM TÁTO PRÁCA DALA?

V GlobalLogic pracujem necelý rok a táto práca mi dáva to, čo potrebujem. Najmä možnosť cibriť svoje schopnosti a zruč-nosti, ktoré sa netýkajú vyslovene len programovania. Komunikujem s ľuďmi, so zákazníkmi, som tímový hráč. To ma veľmi baví. Mám rád programovanie, ale ten mix mojich zodpovedností je to, čo túto prácu robí pre mňa zaujímavou a pomáha mi rásť.

KREATÍVNA PRÁCA: Mobilné aplikácie, web development, komunikačné zariadenia, ale aj život

zachraňujúce technológie. To je práca pre GobalLogic – firmu, ktorá sa zameriava na produktový vývoj.

KD

1600

157/

01

Page 11: it trendy:dnes (apríl)

11trendy:dnes

Štefan Blicha Project Manager

AKÁ BOLA VAŠA CESTA KU GLOBALLOGIC?

V spoločnosti GlobaalLogic pracujem vlastne od jej vzniku v Košiciach. Približ-

ne 2 roky. Pred 15 rokmi som vyštudoval telekomunikácie na TUKE. Od tej doby pracujem v IT sfére na rôzných pracov-ných pozíciach. Poznatky zo školy mi boli veľmi nápomocné. Taktiež sú dôležité aj znalosti cudzieho jazyka.

AKÁ JE V SÚČASNOSTI VAŠA POZÍCIA A TAKTIEŽ NÁPLŇ PRÁCE?

Momentálne pracujem ako project manager. Mám na starosti 2 projekty od zahraničných zadávateľov. Konkrétne ide o projekty zo západného pobrežia USA.

V ČOM SA TIETO PROJEKTY PODOBAJÚ, A V ČOM SÚ, NAOPAK, ODLIŠNÉ?

Jeden z týchto projektov je z medicínskej sféry. Ide o vytváranie rôznych produk-tov. Od tých, ktoré sú priamo na operač-ných sálach, po tie, ktoré sú dostupné voľnej verejnosti, takzvané život zachra-ňujúce. V druhom ide o telekomunikačnú sféru. Konkrétne o vývoj softvérového riešenia pre lokalizáciu mobilných zaria-dení. Naopak podobné sú vo využívaní najnovších technológií.

EXISTUJÚ URČITÉ PREDSUDKY V IT SFÉRE. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE VZNIKLI?

IT je veľmi široký pojem. Ľudia si myslia, že iba sedíme za počítačom a ťukáme. IT však zahŕňa skoro všetko, s čím sa človek stretáva každodenne. Od bankomatových kariet cez mobilné telefóny. Dôležité je, že vývoj ide stále vpred. Čo bolo moderné dnes, je zajtra už zastaralé. Pozorujem to napríklad, keď porovnám obdobie, keď som začínal s dneškom. A týmto vývojom je nútené využívať kreativitu.

AKÉ PREDPOKLADY BY PODĽA VÁS MAL MAŤ ZAMESTNANEC VO VAŠEJ SPOLOČ-NOSTI?

V prvom rade by mal mať záujem na sebe pracovať. My si okrem toho ceníme tvorivosť a zodpovednosť voči tomu, čo robia. Okrem absolventov škôl sa snažíme vyhľadávať aj študentov, ktorí sa okrem školy dokážu aj podieľať na projektoch. Podľa mňa najväčšiu budúcnosť majú kreatívni ľudia.

AKO SA VYUŽÍVA KREATIVITA PRI VAŠOM ZAMESTNANÍ?

Niekedy sa stáva, že klient nám zadáva vlastne iba ideu. Je na nás, aby sme navrhli podľa tejto idei architektúru pro-jektu, dizajn. A ten klient nás berie ako rovnocenných. Nie je to iba partnerstvo, že dostaneme konkrétne body, ktoré tre-ba spraviť. Ale sme súčasťou toho vývoja a klient nás počúva. Možno práve tu je tá kreativita dôležitá.

ČO VÁM TÁTO PRÁCA DALA, ČO NAOPAK VZALA?

Dala mi toho veľmi veľa. Napríklad aj pri našom aktuálnom projekte v oblasti telekomunikácii ľudia veľa cestujú.Ja som napríklad videl krajiny, ako Malajziu, proste lokácie, do ktorých sa človek len tak ľahko nedostane. Ďalej je to možnosť byť súčasťou vývoja vpred. A momentálne pracujeme na projektoch, ktoré zachra-ňujú životy. A to je také zadosťučinenie. A čo mi vzala? Ak je práca zároveň vaše hobby, je to jednoduché.

KREATÍVNA PRÁCA:

KD

1600

157/

02

foto na dvojstrane: Veronika Janušková

Page 12: it trendy:dnes (apríl)

SKÚSENOSTI V ZAHRANIČÍ SÚ NA NEZAPLATENIE

12 trendy:dnes

Page 13: it trendy:dnes (apríl)

V SÚČASNOSTI MNOHO MLADÝCH ĽUDÍ PREPADLO TRENDU STAŤ SA INFOR-MATIKOM. NIE JE TAJOMSTVOM, ŽE ŠTUDENTOV LÁKA NAJMÄ VÝŠKA PLATU A PRI DOSTATOČNEJ PRACOVITOSTI A ZODPOVEDNOSTI AJ PEKNÁ KARIÉ-RA. VYŠTUDOVANÍ IT-ČKÁRI VŠAK NEOSTÁVAJÚ PRACOVAŤ LEN NA SLO-VENSKU, ALE SNAŽIA SA PRERAZIŤ AJ V ZAHRANIČÍ. POROZPRÁVALI SME SA S ÚSPEŠNÝM 27-ROČNÝM KOŠIČANOM MAROŠOM FERENČÍKOM, KTORÝ HNEĎ PO ŠKOLE ZAČAL SVOJU IT KARIÉRU BUDOVAŤ V NEMECKU, VO FRANKFURTE NAD MOHANOM.

MNOHO ŠTUDENTOV POČAS STREDNEJ ŠKOLY EŠTE NEVIE, KAM BY SA ICH PRA-COVNÝ ŽIVOT MAL UBERAŤ. KEDY STE SA ROZHODLI, ŽE SA STANETE INFORMATI-KOM?

Už od začiatku pôsobenia na strednej škole som vedel, že chcem pracovať v oblasti IT. V období, keď som končil gymnázium, to bol veľký ,,bum“ stať sa informatikom. V maturitnom roční-ku som však nadobudol presvedčenie, že by nebolo na škodu sa zaoberať aj ekonomikou, a tak som sa snažil skĺbiť obidva tieto odbory a začal som študovať hospodársku informatiku na Fakulte elektrotechniky a informatiky na TUKE.

MÔŽETE NÁM POVEDAŤ, ČO JE VLASTNE IT A ČO ZNAMENÁ BYŤ IT-ČKÁROM?

Pokiaľ človek neskúsi pracovať v takejto oblasti, je to veľmi ťažké opísať.(smiech)

Ja som si v podstate tiež nevedel pred-staviť, čo to vlastne je, až kým som neza-čal brigádovať počas školy v spoločnosti T-systems. Bežná práca informatika nie je len o tom, že dostane počítač a začne si len tak programovať. IT zahŕňa všetko, od dohadovania kontraktov, dodržiavania podmienok kontraktu, programovania, odovzdávania a nasadenia produktu, ich kontrolu až po, laicky povedané, vypiso-vanie tabuliek a reportov.

MNOHÍ SI IT PREDSTAVUJÚ AKO NUDNÚ PRÁCU ZA POČÍTAČOM. ČÍM JE PRE VÁS TÁTO PRÁCA ZAUJÍMAVÁ?

Áno, je pravda, že ľudia majú rôzne predstavy o IT-čkároch. Naša práca však nie je len o číslach a programovaní. Je taktiež kreatívna. Skúsim to vysvetliť na príklade. IT zamestnanec dostane na-vrhnúť webovú stránku. Klient tam chce mať kalendár. Nemusí to byť len obyčajná kolónka. Informatik tomu môže dodať zaujímavý dizaj alebo vytvoriť niečo, o čom ani klient nevie, že sa to dá, a samo-zrejme, sa to môže IT-čkárovi aj zúročiť. Ja sa považujem tiež za človeka, ktorý je tvorivý a keď vidím, že sú klienti spokojní, posúva ma to ďalej.

PRACUJETE V NEMECKU, VO FRANKFUR-TE NAD MOHANOM. KEDY STE ZAČALI ROZMÝŠĽAŤ NAD TÝM, ŽE ODÍDETE DO ZAHRANIČIA A TAM BUDETE BUDOVAŤ SVOJU KARIÉRU?

Po vysokej škole som najprv zamieril do Bratislavy. Vedel som, že odtiaľ je väčšia možnosť sa zamestnať niekde v zahraničí. Chcel som si vyskúšať, aké to je pracovať niekde mimo Slovenska a, samozrejme, som išiel za skúsenosťami, ktoré sú v mojej profesii na prvom mies-te. Počas štúdia som chodil na všelijaké ,,profesia days“ a rozdával spoločnos-tiam životopisy s nádejou, že ma možno niekde príjmu. Pošťastilo sa mi a ozvala sa mi americká firma, ktorá organizo-vala pohovory priamo v Košiciach. Na pohovore sa rozoberal aj môj osobnostný profil a jazykové zručnosti, ktoré sú v tejto ,,brandži“ dôležité. Ak neovládate angličtinu, ďaleko sa nepohnete.

V KTOREJ OBLASTI IT SA V SÚČASNOSTI POHYBUJTE A AKÉ JE VAŠA PRACOVNÁ POZÍCIA?

Vo Frankfurte zastrešujem tzv. IT podpo-ru (IT support). Informatika v praxi má, jednoduchšie povedané, dve strany. Prvá je programovanie, ide o istý vývoj a druhá je podpora IT, v ktorej pôsobím ja ako ko-

ordinátor v IT support tíme, monitorujem produkciu už vytvorených, nasadených procesov a celkovo produkčné prostredie.

V ČOM JE PRÁCA V IT ODBORE V ZAHRA-NIČÍ ODLIŠNÁ OD SLOVENSKA?

V zahraničí sa dbá viac na manažérske pozície, ako na technické a na Slovensku si človek musí postup v práci viac vydrieť. Slováci sú však podľa mňa veľmi šikovní ľudia. Ak na sebe pracujete a ovládate dobre cudzí jazyk, postup vie byť veľmi rýchly. V mojom prípade stačila angličti-na, ale ak človek ovláda napríklad nem-činu, keď sa rozprávame o Frankfurte, je to veľké plus. Samozrejme, že rozdiely sú aj v platových podmienkach, ale je ťažko zrovnávať takú veľkú krajinu, ako je Ne-mecko, so Slovenskom. Náročné je však dochádzanie, keďže som odlúčený od rodiny a mojej priateľky. Tri týždne som v Nemecku a jeden doma.

PLÁNUJETE SA V BUDÚCNOSTI VRÁTIŤ NA SLOVENSKO?

Určite áno. Ako som už spomínal, najmä kvôli rodine, ktorú mám na východnom Slovensku. Taktiež svoje skúsenosti chcem zúročiť aj doma, takže do Nemec-ka sa na trvalo odsťahovať neplánujem. Odporúčam si to však vyskúšať, lebo skú-senosti sú cennosťou, ktorú vám nikto nezoberie. Michaela Luxová

13trendy:dnes

foto na strane: archív mf

Page 14: it trendy:dnes (apríl)

KD

1600

158/

01

Page 15: it trendy:dnes (apríl)

siemens.sk/velki-ludia

Už 20 rokov poznáme kód k úspechu Košické vývojové centrum sa stalo úspešným a silným hráčom!

Na začiatku sme boli prvou IT medzinárodnou firmou, ktorá pôsobila v softvérovom vývoji, a dnes patríme medzi najlepšie na trhu. Spolu sme vytvorili silné IT centrum, na ktoré môžeme byť naozaj hrdí.

KD1600140/01

Page 16: it trendy:dnes (apríl)

IT ŠPIČKA V KOŠICIACH

Be the voice of AT&T We’re now hiring Customer Care Agents

If you’re excited about working with the latest digital and entertainment technology, you’re in the right spot. With Customer Care Agent openings in Bratislava, Brno and Košice, there are plenty of opportunities for you to advance your career. The best part is, you’ll belong to a collaborative environment that’s focused on helping you learn, grow and develop your skills.

We’re looking for strong English speakers with a passion for building relationships and providing innovative solutions. Whether you’re a recent graduate or just looking for a new development opportunity, we’ll give you the training you need to reach your goals.

Apply now at www.att.jobs/CustomerCare

Diversity is the AT&T way of standing apart. Equal Opportunity Employer. © 2016 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

siemens.sk/velki-ludia

Už 20 rokov poznáme kód k úspechu Košické vývojové centrum sa stalo úspešným a silným hráčom!

Na začiatku sme boli prvou IT medzinárodnou firmou, ktorá pôsobila v softvérovom vývoji, a dnes patríme medzi najlepšie na trhu. Spolu sme vytvorili silné IT centrum, na ktoré môžeme byť naozaj hrdí.