of 34 /34
ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT-HEGEMONI BARAT DAN GLOBALISASI

ISU-ISU KONTEMPORARI.ppt

Embed Size (px)

Text of ISU-ISU KONTEMPORARI.ppt

ISU-ISU KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT-HEGEMONI BARAT DAN GLOBALISASIIsu-isu Kontemporari Tamadun Isam dan Tamadun BaratGlobalisasi adalah satu transformasi yang telah melanda dunia iaitu era dunia tanpa sempadan.Proses globalisasi mula berkembang melalui penciptaan dan pencapaian terkini dalam sejarah peradaban manusia.Go!aisasi dan He"emoni !aratGo!aisasiIstilah global dan globalisasi merujuk kepada idea tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat yang berlainan atau jauh.Menurut Anthony Giddens, globalisasi boleh didenisikan sebagai !hubungan sosial serata dunia secara intensif yang mana tindakan pihak tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya" #Giddens,A.$%%%&Menurut Martin Albrow pula, !Globalisasi sebagai proses penduduk dunia diperbadankan di bawah satu masyarakat dunia, masyarakat global.'ari segi ekonomi, proses dan perkembangan globalisasi dipengaruhi dengan proses yang dinamakan the internationalization of economy" atau pengantarabangsaan ekonomi.'alam era kapitalis moden, walaupun pemerintah tempatan membuat dasar ekonomi namun dasar tersebut sesetengahnya dibayangi institusi-institusi antarabangsa seperti !World Trade Organization (WTO), IMF dan sebagainya. Globalisasi merupakan konsep ideal bagi negara-negara maju tetapi impak ke atas negara membangun masuh samar-samar.Dari se"i E#onomiGlobalisasi membawaperubahan ekonomi negara-negara luar.Proses dan perkembanganglobalisasi dipengaruhidengan proses yangdinamakan pengantarabangsaanekonomi.A()A* menubuhkan #A+,A& Asen +ree ,radeAgreement bagi menghadapi cabaran globalisasi semasaberlakunya krisis ekonomiGlobalisasi memberikan kesan yang mendalamkepada negara majudan sedang membangunDari se"i Ba$asa-ahasa Inggerismerupakan bahasaglobal pada masakini.Globalisasi bahasaboleh dikatakan sebagaikedominan satu bahasayang dinamakan sebagai bahasa global.Peranannya dianggap penting dalam perhubungan antarabangsasebagai !bahasa ibunda" globalisasiDari se"i Te#noo"i Ma#umat.asil daripada ,eknologiMaklumat terkini ianyamemberi peluang kepadaA( menyebarkan kepentingan,budaya dan nilai-nilainyake serata dunia termasuklahjalinan hubungan antarakerajaan dengan rakyatnya.Dari se"i MediaMedia dalam era globalisasi bukan sahaja bertindak sebagai agen berita,maklumat,pendidikan,hiburan atau propaganda tetapijauh daripada itu ia berperananuntuk menerapkan dan membentukkeperluan sesuatu produk terhadaporang khalayak ramaiHe"emoni Barat'enisi .egemoni/.egemoni berasal daripada perkatan 0unani, hegemon, yang bermaksud ketua #Mclean,1,1223.,he 4oncise 56ford 'ictionary of Politics, 56ford/ 7ni8ersity Press, p. $19&. Mengikut :amus 'ewan #$%%$ #edisi ketiga&/ ;;9&, hegemoni ialah