of 23 /23
ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA STANJE DEMOKRATIJE U SRBIJI Izveštaj pripremljen za Nacionalni demokratski institut (NDI) Izveštaj pripremio CeSID, Beograd Maj 2014. godine

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA Stanje demokratije u Srbiji

  • Author
    tasya

  • View
    54

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA Stanje demokratije u Srbiji. Izveštaj pripremljen za Nacionalni demokratski institut (NDI) Izveštaj pripremio CeSID , Beograd Maj 201 4 . godine . Metodo logija. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA Stanje demokratije u Srbiji

STAV GRAANA SRBIJE PREMA KORUPCIJI

ISTRAIVANJE JAVNOG MNJENJA

Stanje demokratije u Srbiji

Izvetaj pripremljen za Nacionalni demokratski institut (NDI) Izvetaj pripremio CeSID, BeogradMaj 2014. godine

Metodologija2

Istraivanje realizovaliAgencija za istraivanje javnog mnjenja CeSID i Nacionalni demokratski institut (NDI), kancelarija u BeograduTerenski radU periodu izmeu 27. februara i 05. marta 2014. godineTip i veliina uzorkaSluajni, reprezentativni uzorak od 600 punoletnih graana SrbijeOkvir uzorkaTeritorija birakog mesta kao najpouzdanija registarska jedinicaOdabir domainstvaSluajno uzorkovanje bez zamene u okviru birakog mesta, svaka druga kuna adresa od poetne take Odabir ispitanika u okviru domainstvaSluajno uzorkovanje bez zamene izbor ispitanika metodom prvog roendana u odnosu na dan anketiranjaIstraivaka tehnikaLicem u lice u okviru domainstvaIstraivaki instrumentUpitnik od 109 pitanja

2Kako graani Srbije vide demokratiju? Vrednosne promene u odnosu prema demokratiji (2007 vs 2014)3

3Osnovni elementi demokratije u oima graana Srbije I deo4

Procena trenutnog stanja u srpskim medijimaProcena trenutnog stanja u oblasti bezbednosti u Srbiji4Osnovni elementi demokratije u oima graana Srbije II deo5

Egzistencijalni strah kod graana SrbijeStanje ljudskih prava u Srbiji5Odnos prema 5. oktobru Stav prema demokratskim promenama u Srbiji6

6Profilisanje vrednosnih grupa graana SrbijeGde su graani Srbije na vrednosnoj skali?7

1Neutralni nekonformisti2Neutralni tradicionalisti3Verski netolerantni nacionalisti4Konformistiki neregionalisti5Tolerantni modernistiProsekTradicijamodernisti10%3%52%14%neutralni49%13%4%34%45%31%tradicionalisti41%87%96%63%3%55%Konformizamnekonformisti67%1%7%51%31%neutralni33%37%19%41%34%32%konformisti62%73%59%14%37%Autoritarnostneautoritarni26%21%2%43%73%33%neutralni63%62%65%55%26%54%autoritarni12%17%33%1%1%13%Verska tolerancijatolerantni12%7%21%68%22%neutralni66%64%24%69%29%50%netolerantni22%29%76%10%3%28%Nacionalizamnenacionalni11%21%22%74%25%neutralni56%64%11%60%21%42%nacionalni33%16%89%18%5%33%Stav o regionalizacijiregionalisti1%21%35%12%neutralni48%63%21%4%56%42%neregionalisti51%16%79%96%8%46%Stav o decentralizacijidecentralisti12%3%9%10%18%11%neutralni75%79%63%82%69%73%centralisti14%18%28%7%13%16%7Ranije izborno ponaanje i opredeljenje na martovskim izborima 2014. godine8

SNSDSSPSDSSNDSLDPURSSRSDVERINeodluniNe bih glasaoNije glasao15%0%2%0%1%1%0%0%0%41%37%SNS72%0%1%1%0%0%0%1%0%17%7%DS12%17%1%0%14%2%1%0%1%33%18%SPS12%0%63%0%0%0%0%0%0%12%12%DSS8%0%0%60%0%0%0%0%0%24%8%LDP0%0%0%0%0%60%0%0%0%24%16%URS13%0%0%0%0%0%50%0%0%25%12%SRS0%0%0%0%0%0%0%67%0%11%22%DVERI0%0%0%17%0%0%0%83%0%0%Odnos graana prema zatvorenim izbornim listama9

1- Uopte se ne slae; 2- Uglavnom se ne slae; 3- Niti se slae, niti se ne slae; 4- Uglavnom se slae; 5- Potpuno se slae12345Kada glasam na izborima opredeljujem se prema lideru stranke, a najee ne znam ko je odbornik ili poslanik za koga glasam16%6%26%19%33%Uvek znam ime odbornika ili poslanika za koga glasam na lokalnim ili republikim izborima29%15%29%11%15%Najbolji nain selekcije i odabira kandidata za odbornike ili poslanike imaju politike stranke21%11%47%11%10%Bolje bi bilo da postoji neki drugi mehanizam za odabir kandidata na izborima, nego da to ine politike partije5%5%42%18%29% Bolje bi bilo da graani imaju mogunost da glasaju pojedinano za odbornike ili poslanike, nego da glasaju iskljuivo za stranake liste3%4%37%14%41%Svejedno je da li graani glasaju za pojedinane kandidate za odbornike/poslanike ili za liste, stranke ionako predlau i jedne i druge10%7%50%13%19%Demografske osobine stranakih pristalica10

SNSDSSPSDSSNDSLDPSRSDVERIPROSEKensko45%80%59%11%44%41%33%46%51%Muko55%20%41%89%56%59%67%54%49%18-29 god.13%13%12%0%7%22%0%46%16%30-39 god.18%20%17%20%27%17%8%31%19%40-49 god.12%27%12%30%13%6%15%0%15%50-59 god.25%13%24%25%20%39%31%8%22%60 god i vie32%27%34%25%33%17%46%15%29%Bez osnovne kole6%0%7%0%0%0%0%0%4%Osnovna kola17%7%29%21%13%22%17%0%15%Radnike kole 24%7%12%21%25%17%17%15%23%Srednja kola40%47%26%21%44%28%33%31%38%Via kola/fakultet13%40%26%37%19%33%33%54%20%do1000048%14%47%35%33%40%33%50%46%10000-2000025%43%37%24%25%60%50%38%34%20000-3000018%14%17%35%33%0%17%13%13%preko 300009%29%0%6%8%0%0%0%7%Neutralni konformisti34%13%21%41%29%33%17%23%27%Neutralni tradicionalisti19%20%18%24%29%11%0%23%20%Netolerantni tradicionalisti21%13%32%35%14%6%67%46%20%Konformistiki neregionalisti19%20%18%0%0%0%0%0%12%Tolerantni modernosti7%33%11%0%29%50%16%8%22%Kada se u Srbiji najbolje ivelo iliti Komunizam VS Demokratija11

11Procena kvaliteta ivotnog standarda, stanja privrede, bezbednosti i politikih sloboda od II svetskog rata do dananjih dana12

12Dobitnici i gubitnici Kako su bive komunistike zemlje prole u prethodnih dvadeset godina?13

13Kome veruju graani Srbije?Poverenje u institucije sistema14

InstitucijaBroj odgovoraMin ocenaMax ocenaSrednja ocenaPredsednik Republike559152.73Vlada Srbije560152.54Skuptina Srbije561152.37Vojska Srbije560153.15Policija561152.69Sudovi561152.18kole i fakulteti560153.04Politike partije561152Mediji560152.28Sindikati559152.33Zdravstvene ustanove560152.71Dravna administracija558152.35Lokalna administracija560152.29Crkva560153.35Nevladine organizacije560152.5714Nivo aktivizma graana SrbijeSocijalni i politiki aktivizam15

15Da li e u skoroj budunosti doi do veih protesta i nemira u Srbiji?16

16Koliko su graani zaista spremni da uestvuju u protestima?17

17Koji je ekonomski sistem najbolji za Srbiju?Trina VS dravna , planska ekonomija?18

18Odnos prema privatizaciji drutvene imovine u Srbiji za ili protiv iste?19

19Izbor posla da li su graani spremi da rizikuju i zarade vie ili radije biraju sigurno radno mesto sa manjom platom?20

20Nain leenja Ko treba da brine o trokovima i kvalitetu leenja graana?21

21Odnos graana prema ekonomskoj i socijalnoj politici draveProsek slaganja sa tvrdnjama na skali od 1=uopte se ne slae, 5=potpuno se slae22

22 HVALA NA PANJI23

23