of 35 /35
 Istraživanje javnog mišljenja o koristima i iskorištavanju fondova Europske unije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Istraživanje javnog mišljenja o koristima i iskorištavanju fondova Europske unije.pptx

Embed Size (px)

Text of Istraživanje javnog mišljenja o koristima i iskorištavanju fondova Europske unije.pptx

PowerPoint Presentation

Istraivanje javnog miljenja o koristima i iskoritavanju fondova Europske unijeMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeMetodologija i ciljevi istraivanja

Metoda: Telefonsko istraivanje (CATI). Datum: 14. do 21. oujka 2014.

Uzorak: Sluajan i nacionalno reprezentativan uzorak od 600 punoljetnih ispitanika

Upitnik: Percepcija prioritetnih ulaganja Opi stavovi o koritenju novca iz europskih fondova Percepcija sredstava koja Hrvatskoj stoje na raspolaganju i uspjenosti u povlaenju tih sredstava Percepcija osobne koristi od europskih fondova Informiranost i izvori informiranja o europskim fondovima Upoznatost s projektima i institucijama koje se financiraju iz fondova Poznavanje rada Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ciljana populacija: Dodatno su ispitanici podijeljeni prema tome ulaze li u "ciljanu populaciju" ili ne. Ciljanom populacijom su proglaeni oni ispitanici koji ulaze u jednu od ovih kategorija: Vlasnik ili suvlasnik obrta, malog ili srednjeg privatnog poduzea Menader u obrtu, malom ili srednjem privatnom poduzeu Menader u velikom privatnom poduzeu Menader u komunalnom ili javnom poduzeu Zaposlen u djejem vrtiu, osnovnoj ili srednjoj koli Zaposlen na fakultetu, vioj koli ili znanstvenom institutu Zaposlen u opinskoj, gradskoj ili upanijskoj upravi Zaposlen na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvulan vodstva udruge graana

Radi se o kategoriji graana koji bi potencijalno mogli imati vei interes za strukturne fondove Europske unijeMetodologija i ciljevi istraivanjaN%Cijeli uzorak601100%SpolMuki28648%enski31552%DobDo 30 godina11219%Od 31 do 44 godina14925%Od 45 do 60 godina16227%Vie od 60 godina17830%ObrazovanjeOsnovna kola14424%Srednja kola34357%Via kola/Fakultet11419%Tip naseljaGrad36561%Selo23639%RegijaZagreb i okolica15626%Sjeverna Hrvatska10417%Slavonija9917%Lika i Banovina508%Istra i Primorje7112%Dalmacija11920%Demografska struktura uzorkaRangiranje izvora sredstva za ulaganja prema njihovoj vanosti2,9

3,1

2,9

3,1

4,2

4,7

Prosjeni rang; 1 najvaniji, 6 najmanje vaanUzorak: Svi ispitaniciPitanje: Za izlazak iz krize potrebno je potaknuti gospodarsku aktivnost, odnosno ulaganja. Sada u vam proitati nekoliko moguih izvora sredstava za ulaganja koja naelno stoje na raspolaganju u Hrvatskoj. Molim Vas da poredate te izvore sredstava za ulaganja tako da na prvom mjestu stavite onaj za kojeg smatrate da moe osigurati najvie sredstava u naredne dvije godine, zatim drugi po redu i tako do posljednjeg sedmog.u %Percepcija sredstava raspoloivih Hrvatskoj nakon ulaska u EUu %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Prema informacijama kojima raspolaete, je su li se ukupna raspoloiva sredstva koja stoje na raspolaganju Hrvatskoj poveala, ostala ista ili smanjila nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju?34%32%Percepcija veliine iznosa iz strukturnih fondova koji je trenutno na raspolaganju Hrvatskoj14%44%u %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: U javnosti se govori o novcu koji e biti na raspolaganju Hrvatskoj u narednom razdoblju iz strukturnih fondova EU. Kakva su Vaa oekivanja u vezi s iznosom tog novca? Oekujete li da e Hrvatskoj biti na raspolaganju Percepcija iskoritenosti sredstava iz predpristupnih fondova u razdoblju 2007. 2013.76%9%Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Prema Vaim informacijama, koliki dio novca koji joj je bio na raspolaganju iz predpristupnih fondova EU u razdoblju izmeu 2007. i 2013. godine je Hrvatska uspjela iskoristiti?u %Percepcija osobne koristi od fondovau %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Smatrate li da Vi osobno moete imati koristi od EU fondova? Ako da, kako?Informiranost i izvori informiranja o Europskim fondovimaSubjektivna razina informiranosti o mogunostima, pravilima i procedurama vezanima uz EU fondoveu %58%11%Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Prema Vaim informacijama, koliki dio novca koji joj je bio na raspolaganju iz predpristupnih fondova EU u razdoblju izmeu 2007. i 2013. godine je Hrvatska uspjela iskoristiti?Najkorisniji izvori informiranja o mogunostima, pravilima i procedurama vezanima uz EU fondove samo ispitanici koji se osjeaju barem osrednje informirani (N = 252)u %Uzorak: Ispitanici koji se barem osrednje osjeaju informiraniPitanje: Iz kojih izvora ste dobili najvie informacija o mogunostima te pravilima i procedurama vezanim uz fondove Europske unije?Najkorisniji izvori informiranja o mogunostima, pravilima i procedurama vezanima uz EU fondove razlika izmeu ispitanika koji su osrednje informirani i onih koji su prilino ili jako dobro informiraniu %Uzorak: Ispitanici koji se barem osrednje osjeaju informiraniPitanje: Iz kojih izvora ste dobili najvie informacija o mogunostima te pravilima i procedurama vezanim uz fondove Europske unije?Zainteresiranost za informiranje o mogunostima koje pruaju EU fondoviu %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Jeste li Vi osobno zainteresirani za dobivanje Vie informacija o mogunostima koje pruaju fondovi EU graanima, tvrtkama i institucijama?Vjerojatnost odlaska na predavanje o mogunostima koje nude EU fondovi samo oni koji su zainteresirani za informiranje (N = 386)u %Uzorak: Svi ispitanici koji su zainteresirani za dobivanje vie informacijaPitanje: Koliko je vjerojatno da biste otili na predavanje o mogunostima koje nude fondovi EU kada bi se ono odravalo u Vaoj blizini?to se sve moe financirati iz fondova? spontani odgovori ispitanika (1)u %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: to se sve moe financirati iz fondova Europske unije?Gospodarstvo (bez poljoprivrede) = 53%Poljoprivredai srodne djelatnosti = 38%Razni socijalni / drutveni projekti = 25%to se sve moe financirati iz fondova? spontani odgovori ispitanika (2)u %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: to se sve moe financirati iz fondova Europske unije?Infrastruktura = 23%Komunalni projekti = 8%Ekologija = 6%Openiti odgovori = 46%to se sve moe financirati iz fondova potaknuto (1)u %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Sada u Vam proitati neke vrste projekata, a Vas molim da mi kaete moe li se svaki od tih projekata, prema Vaem miljenju, financirati novcem Europske unije?to se moe financirati iz fondova potaknuto (2)u %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Sada u Vam proitati neke vrste projekata, a Vas molim da mi kaete moe li se svaki od tih projekata, prema Vaem miljenju, financirati novcem Europske unije?Institucije koje mogu koristiti sredstva - potaknutou %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Sada u Vam proitati razliite kategorije institucija, organizacija i osoba, a Vas molim da mi kaete za svakog od njih da li se ta vrsta organizacija i osoba moe ili ne moe prijaviti za dobivanje novca iz fondova Europske unije?uli za neki projekt financiran iz fondova u njihovoj neposrednoj bliziniu %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Jeste li vidjeli ili uli za neki projekt koji je sufinanciran novcem Europske unije u Vaoj neposrednoj blizini, bilo da se radi o nekom projektu u Vaem selu ili opini, Vaoj tvrtci, udruzi, ili da su od njega imali neke koristi Vai poznanici?uli da je njihov grad/opina/upanija prijavila neki projektu %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Jeste li uli da je Vae Selo, opina ili upanija prijavila neki projekt za sufinanciranje i fondova Europske unije?Razmiljali o idejama koje bi se mogle financiratiu %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Jeste li kada razmiljali da bi se neki problem vezan uz potrebe Vaeg radnog mjesta, naselja u kojem ivite ili aktivnosti kojom se bavite u slobodno vrijeme mogao rijeiti prijavom projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije?Percepcija vjerojatnosti da njihov projekt bude odobren19%45%u %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: to mislite, koliko je vjerojatno da bi projekt kojeg bi prijavili Vi osobno, Vae poduzee ili udruga, bilo odobreno za sufinanciranje novcem Europske unije?Percepcija zato im projekt ne bi bio odobren (N = 488)u %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Zbog ega smatrate da nije vjerojatno da bi taj projekt bio odobren za sufinanciranje?Tijelo zadueno za strukturne fondove EU spontano poznavanjeu %Uzorak: Svi ispitanici Pitanje: Koje je tijelo u Hrvatskoj, prema Vaim saznanjima, zadueno za administriranje i koordiniranje koritenja novca iz strukturnih fondova Europske unije?uli za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije samo ispitanici koji ne znaju tko je zaduen za administriranje koritenja novca iz EU fondova (N = 529)u %Pitanje: Koje je tijelo u Hrvatskoj, prema Vaim saznanjima, zadueno za administriranje i koordiniranje koritenja novca iz strukturnih fondova Europske unije? / Je ste li do sada uli za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije?Potencijalni izvori informiranja - spontanou %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Gdje biste potraili informaciju kada biste eljeli doznati vie o fondovima EU?Upoznatost s web stranicom www.strukturnifondovi.hr u %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Jeste li do sada ikada uli za web stranicu www.strukturnifondovi.hr? AKO DA: Jeste li ikada posjetili tu web stranicu?Stavovi o koritenju sredstava iz fondova EUu %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Sada u Vam proitati neke izjave koje se mogu u javnosti uti vezano uz koritenje novca iz fondova Europske unije. Molimo Vas da mi za svaku od tih izjava kaete da li se s njom potpuno slaete, uglavnom slaete, uglavnom ne slaete ili se uope ne slaete?Upoznatost s projektima pojedinih ministarstava i javnih poduzeau %Uzorak: Svi ispitaniciPitanje: Jeste li do sada uli za slijedee projekte koje su za financiranje iz fondova Europske unije pripremila pojedina ministarstva i javna poduzea?Graani su zainteresirani za EU fondove, prepoznaju ih kao mogui znaajan izvor financiranja za razvoj Hrvatske, ali o njima ne znaju dovoljno.

Smatraju da su sredstva raspoloiva iz njih mala ili neznatna, i da ih se slabo koristi zbog sloene procedure, sporosti administracije, nedostatka sredstava za sufinanciranje, te nedostatka znanja kako projekte pripremiti.

Smatraju i da su sredstva unaprijed rezervirana za podobne, te da od njih osobno ne mogu imati koristi.

Ljudi uglavnom ne znaju tko je zaduen za upravljanje EU projektima, a od onih koji znaju, najvie ipak prepoznaju MRRFEU.Opi zakljuakGraani prepoznaju EU fondove kao znaajan izvor financiranja za poticanje gospodarske aktivnosti, ulaganja i izlaska iz krize

41% gradjana se smatra osrednje ili dobro informiranim o EU fondovima, a najvie se informiraju preko medija, specijaliziranih emisija, broura i web stranica

Graani percipiraju mogunost da se iz EU fondova financira veliki broj aktivnosti, a trenutno prepoznaju najvie poljoprivredu, infrastrukturu, proizvodnju, poduzetnitvo, zapoljavanje, turizam i obrazovanje

36% graana ulo je za neki projekt financiran iz EU fondova u njihovoj blizini, a 48% je ulo da je njihova JLS prijavila neki projekt

43% graana razmiljalo je ili, u manjem dijelu, pokualo realizirati ideje koje bi se mogle financirati iz EU fondova, mogue i zato to 50% misli da ima anse da bi projekt bio odobren

1/3 graana bi informacije o EU projektima potraila u MRRFEU, kao i u JLS. 55% bi pogledalo internetske stranice EU, 23% bi kontaktiralo Regionalne razvojne agencije, a 19% bi se oslonilo na medije

53% gradjana ulo je i, u manjoj mjeri, posjetilo www.strukturnifondovi.hr

92% ljudi smatra da se EU fondovi mogu iskoristiti za bolje iskoritavanje prometnog poloaja Hrvatske. Veina ljudi ula je za projekte: peljeki most, obnova eljeznike pruge, financiranje usavravanja nezaposlenih mladih, izgradnju i modernizaciju zranih luka. Veina nije ula za izgradnju ili obnovu pomorskih luka i izgradnju infrastrukture za irokopojasni internet.Pozitivno iz upitnikaGraani ne percipiraju da su se ulaskom u EU sredstva raspoloiva Hrvatskoj poveala. Percepcija je da su sredstva na raspolaganju Hrvatskoj mala ili osrednja. 76% graana misli da je iskoriteno malo ili nita od sredstava na raspolaganju za 2007.-2013.

58% graana smatra se slabo informiranim o EU fondovima. Skoro 60% graana nije ulo za neki projekt financiran iz EU fondova u njihovoj blizini, a oko 40% nije ulo da je njihova JLS prijavila neki projekt

Na seminarima, tribinama i predavanjima informira se 11% osrednje ili dobro informiranih, odnosno oko 4,5% svih ispitanih, no ak 81% ispitanika bi sigurno ili moda otilo na predavanje o EU fondovima, dok openita zainteresiranost za informacije o EU fondovima iznosi 64%, to govori o velikom potencijalu na ovom podruju

Najvei postotak, 52%, graana misli da ne mogu imati nikakvu osobnu korist od EU fondova. 55% graana nije razmiljalo o idejama koje bi se mogle financirati iz EU fondova, mogue i zato to 45% njih ne vjeruje da bi njihov projekt bio odobren. 42% ljudi smatra da im projekt ne bi bio odobren zato to su ta sredstva namijenjena za velike i podobne, 37% zato to nemaju sredstava za sufinanciranje, 31% ne zna pripremiti projekt, a 30% smatra daje problem u sloenosti procedure. 81% ljudi smatra da Hrvatska nema dovoljno pripremljenih projekata za EU fondove zbog kompliciranih propisa i sporosti administracije.

53% graana ne zna koje je tijelo zadueno za strukturne EU fondove (ovo naglaava vanost koordinacije i usklaenosti komunikacije), no od onih koji prepoznaju takvo tijelo, najvie ih prepoznaje MRRFEU (13%), Vladu (10,5%) i vie ministarstava (9%). Ostala tijela prepoznata su u znaajno manjoj mjeri. Od onih koji ne znaju tko je zaduen za upravljanje novcem iz EU fondova, 82% je ipak ulo za MRRFEU.Negativno iz upitnikaHvala vam na pozornosti