of 27 /27
PRIMJENA IZOTOPA 14 C ( 13 C) U ISTRAŢIVANJU DINARSKOG KRŠA Nada Horvatinčić Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti Zavod za eksperimentalnu fiziku Institut Ruđer Bošković, Zagreb Predavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, PMF, 26.10.2016.

ISTRAŢIVANJU DINARSKOG KRŠApeople.df.uns.ac.rs/~prodanvc/seminari/Nada Horvatincic.pdf · Peat 3OLWYLþNL/MHVNRYDF 14C Age (BP)) 14C starost sedre i siga sa područja Dinarskog

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISTRAŢIVANJU DINARSKOG KRŠApeople.df.uns.ac.rs/~prodanvc/seminari/Nada Horvatincic.pdf · Peat...

 • PRIMJENA IZOTOPA 14C (13C) U ISTRAŢIVANJU DINARSKOG KRŠA

  Nada HorvatinčićLaboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti

  Zavod za eksperimentalnu fizikuInstitut Ruđer Bošković, Zagreb

  Predavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, PMF, 26.10.2016.

 • Plitvice

  Lakes

  Dinarski krš/kras/karst – područje prekriveno vapnencima i dolomitima - istraţivanje karbonatnih sedimenata u rijekama, jezerima, siga u spiljama, morskih sedimenata (potopljene sige, algni trotoari)

  REQUENCRIMReconstruction of the Quaternary environment in Croatia using

  isotope methods (2014-2018)

 • REQUENCRIMReconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods (2014-2018)

  Projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost

  Period financiranja: 1.09.2014. – 30.08.2018.

  Ciljevi istraţivanja: klimatske promjene i promjene u okolišu u krškom području Hrvatske u periodu kvartara

  Istraţivanje na karbonatnim sedimentima iz različitih klimatskih zona: - sige u spiljama iz različitih klimatskih zona- jezerski sedimenti - Plitvička jezera- sedra – rijeka Zrmanja- algni trotoari – obala Jadranskog mora

  Korištenje izotopnih metoda: stabilni izotopi 13C/12C, 18O/16O, 2H/1H; radioaktivni izotopi 14C, 230Th/234U

 • Očekivani rezultati Projekta:

  Odrediti razlike u paleoklimatskim/paleookolišnim uvjetima u različitim područjima Hrvatske

  Kako različiti karbonatni sedimenti biljeţe/reflektirajuokolišne uvjete u vrijeme taloţenja/formiranja

  Odnos između izotopnog sastava vode i istaloţenog karbonata (ravnoteţni uvjeti taloţenja)

  Promjena nivoa mora u korelaciji s klimatskim promjenamau zadnjih 2 ka

  REQUENCRIMReconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods (2014-2018)

 • 9.HDZZ

  Nacionalni park Plitvička jezera

  Rijeka Zrmanja

 • Sige u spiljama

 • Florence Meeting, 2-3.04.2007.

  1. Otok Brač -38m 2. Mrtovnjak, Otok Iţ3. Otok Lošinj -10m

  1

  2

  3

  Sige iz potopljenih spilja u Jadranskom moru

 • Morfologija Lithophyllum algnog trotoara na otoku Visu s dva dominantna nivoa

  Morfologija Lithophyllum algnog trotoara na otoku Biševo s dva dominantna nivoa

 • Primjena rezultata istraţivanja

  Procesi izmjene izotopa 14C i 13C u sustavu atmosferski CO2 – otopljeni anorganski ugljik u vodi –istaloţeni karbonati (geokemijski procesi u vodama)

  Antropogeni utjecaj/ zagađenje u okolišu (uključuje zrak, vodu, sedimente, bilje)

  Praćenje klimatskih promjena /promjena nivoa moraodređivanjem 14C starosti karbonatnih naslaga u formi siga, sedre, bioloških/algnih trotoara u Dinarskom kršu

 • Procesi izmjene ugljika u podzemnim i površinskim vodama krša (taloţenjekarbonata u formi jezerskog sedimenta i sedre.

  Procesi izmjene ugljika upodzemnim vodama u kršu(taloţenje karbonata u formi sige).

  1/2

  ln2 tT

  t 0A = A e

  0

  tAt = -8030 lnA

  14 t

  0

  Aa C pmC = 100 (%)

  A

 • International school of travertine & tufa, Abbadia San

  Salvatore 201111

  Recentna sedraMahovina

  Voda (DIC) Zemlja

  Kopnene biljke

  Atmosferski CO2

  Jezerski sedimenti

  Podvodno bilje

  Istraţivanje okoliša:- antropogeno zagađenje- procesi izmjene ugljika

  Raspodjela ugljikovih izotopa14C (a 14C) i 13C (δ 13C) u sustavu Plitvičkih jezera

 • 14C aktivnost u atmosferskom CO2Mjesečna 14C aktivnost na Plitvičkim jezerima, 2011 – 2014.

  Antropogena 14C produkcija uzrokovana termonuklearnim testovima 1960tih godina

  7/1

  18/1

  19/1

  110/1

  111/1

  112/1

  11/1

  22/1

  23/1

  24/1

  25/1

  26/1

  27/1

  28/1

  29/1

  210/1

  211/1

  212/1

  21/1

  32/1

  33/1

  34/1

  35/1

  36/1

  37/1

  38/1

  39/1

  310/1

  311/1

  312/1

  31/1

  42/1

  43/1

  44/1

  4

  100

  102

  104

  106

  108

  110

  112

  mjesec / godina

  a1

  4C

  / p

  MC

  Plitvice, atmosferski CO2

  Usporedba srednjih godišnjih 14C aktivnosti na Plitvičkim jezerima, u Zagrebu i referentnoj stanici Jungfraujoch, 2003 –2012.

 • 14C activnost i δ13C vrijednostiu vodi (DIC i DOC)

  Porast a14C i δ13C u vodi (DIC) u nizvodnom toku Plitvičkih jezera je rezultat:

  Izmjene ugljikovih izotopa iz DIC i atmosferskog CO2

  Procesa fotosinteze u jezerskim vodama

 • 0 2 4 6 8 10 12 14 16

  55

  60

  65

  70

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

  110

  1

  2

  3

  456

  7

  8

  9

  10 121314

  17

  Submerged

  plants; 12b

  17

  moss; 17

  -1

  +1

  Land

  a14

  C of atmospheric CO2

  DIC

  Aquatic plants

  Sedge

  Tufa

  Tufa;Tufa; 8

  Tufa; 12b

  Sedge; 13Sedge; 5b

  Aquatic plants; 9 Aquatic

  Submerged

  moss; 8

  a1

  4C

  / p

  MC

  Distance from the spring / km

  Submerged moss; 2

  moss; 7b

  in water; 9

  Atmospheric CO2

  Terrestrial plants

  Terrestrial

  Dead leaves

  Fresh leaves; 9

  14C aktivnost u biljkama na područjuPlitvičkih jezera

  Usporedba 14C aktivnosti vode, bilja i atmosferskog CO2 u nizvodnom toku Plitvičkih jezera

 • Analize jezerskih sedimenata

  Izotopne analize

  Mineraloški sastav

  Elementi u tragovima

 • International school of travertine & tufa, Abbadia San

  Salvatore 201116

  Gradinsko jezeroJezero Prošće

  Jezero Kozjak K2 Jezero KaluĎerovac

 • 40

  30

  20

  10

  0

  00 40 8080 120 0 40 80 1200 40 80 1200 40 80 120

  du

  bin

  a (

  cm)

  Prošće

  0

  1

  4

  8

  22

  29

  40

  47

  74

  108

  0

  2

  4

  6

  10

  13

  17

  21

  26

  30

  34

  39

  47

  55

  59

  65

  67

  70

  77

  81

  116

  167

  0

  4

  10

  25

  36

  48

  62

  77

  87

  106

  139

  187

  0

  3

  9

  17

  26

  36

  46

  57

  69

  79

  92

  104

  114

  123

  131

  140

  148

  161

  sta

  rost

  (g

  od

  ine

  )

  KaluĎerovac

  137Cs aktivnost

  (Bq/kg)

  Gradinsko

  Kozjak

  0 200 400 600 0 200 400 6000 200 400 600

  40

  30

  20

  10

  0

  0 600 12001800

  0

  1

  4

  8

  22

  29

  40

  47

  74

  108

  0

  2

  4

  6

  10

  13

  17

  21

  26

  30

  34

  39

  47

  55

  59

  65

  67

  70

  77

  81

  116

  167

  0

  4

  10

  25

  36

  48

  62

  77

  87

  106

  139

  187

  0

  3

  9

  17

  26

  36

  46

  57

  69

  79

  92

  104

  114

  123

  131

  140

  148

  161

  210Pb aktivnost (Bq/kg)

  Gradinsko

  sta

  rost

  (g

  od

  ine

  )

  KaluĎerovac

  Kozjak

  du

  bin

  a (

  cm)

  Prošće

  60 70 80 90

  40

  30

  20

  10

  0

  60 70 80 90 60 70 80 9060 70 80 90

  a14

  C (pMC)

  Gradinsko

  0

  2

  4

  6

  10

  13

  17

  21

  26

  30

  34

  39

  47

  55

  59

  65

  67

  70

  77

  81

  116

  167

  0

  3

  9

  17

  26

  36

  46

  57

  69

  79

  92

  104

  114

  123

  131

  140

  148

  161

  karbonatni

  organski

  du

  bin

  a (

  cm)

  Prošće

  0

  1

  4

  8

  22

  29

  40

  47

  74

  108

  sta

  rost

  (g

  od

  ine

  )

  KaluĎerovac

  0

  4

  10

  25

  36

  48

  62

  77

  87

  106

  139

  187

  Kozjak

  -36 -32-12 -8 -36 -32-12 -8-36 -32-12 -8

  40

  30

  20

  10

  0

  -36 -32-12 -8

  karbonatni

  organski

  Gradinsko

  0

  1

  4

  8

  22

  29

  40

  47

  74

  108

  0

  2

  4

  6

  10

  13

  17

  21

  26

  30

  34

  39

  47

  55

  59

  65

  67

  70

  77

  81

  116

  167

  sta

  rost (g

  od

  ine

  )

  13C (‰)

  KaluĎerovac

  0

  4

  10

  25

  36

  48

  62

  77

  87

  106

  139

  187

  0

  3

  9

  17

  26

  36

  46

  57

  69

  79

  92

  104

  114

  123

  131

  140

  148

  161

  Kozjak

  du

  bin

  a (

  cm

  )

  Prošće

  14C

  137Cs 210Pb

  13C

  Raspodjela izotopa u jezerskom sedimentu 4 jezera, jezgre ~ 40 cm dugačke

  Horvatinčić N, Sironić A, Barešić J, Krajcar Bronić I, Todorović N, Nikolov J, Hansman J, Krmar M:

  Isotope analyses of lake sediments in the Plitvice Lakes, Croatia. Central European Journal of Physics. 12 (2014) 10. 707-713

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  74

  76

  78

  80

  82

  84

  86

  88

  90

  92

  a1

  4C

  (p

  MC

  )

  sample number

  1973 1976 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1997 2003

  Recentna sedra istaloţenaoko drvenog stupa, rijekaKorana, zadnjih ~30 godina

  -8.90

  -8.80

  -8.86

  -8.75

  -8.73

  -8.82

  -8.85

  -8.95

  -8.87

  -8.97

  *the numbers present δ13C values (‰)

  Porast 14C aktivnosti je posljedica globalnekontaminacije u atmosferi (CO2) uslijedtermonuklearnih pokusa šezdesetih godinaprošlog stoljeća

 • 1950 1960 1970 1980 1990 2000

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  CO2 atmosfera

  (Levin i Kromer 1997)

  drvo, Plitvička j.

  atmosfera CO2 - Plivice

  CO2 atmosfera - Zagreb

  sediment - Kaluđerovac

  sediment - Gradinsko

  sediment - Prošće

  sedra - Korana

  školjka (volak kvrgavi), Zadar

  školjka (srčanka), Zadar

  školjka (kamenica), Zadar

  školjka (dagnja), Zadar

  siga - Pag

  siga - Lošinj

  siga - Postojna

  a1

  4C

  (pM

  C)

  godina

  Unos 14C u okoliš Dinarskog krša u zadnjih ~50 godina (14C aktivnost atmosferskog CO2 i karbonatnih sedimenata/školjki)

  Uzorak a14

  Cmax (pMC) godina

  CO2 atmosfera 187,5 1964.

  Drvo - Plitvička j 186,4 1964.

  Siga Postojna 115,5 1974.

  Sediment - Kaluđerovac 85,1 1987.

  Sediment – Gradinsko 81,9 1988.

  Sediment – Prošće 69,4 1997.

  Sedra – Korana 89,9 1998.

 • Starost aktivnih sedrenih barijera i jezerskog sedimenta određena metodom 14C na području Plitvičkih jezera iznosi ~7000 godina B.P. (Holocen)

  Starost starih sedrenih naslaga, izvan današnjih vodenih tokova određeno 230Th/234U metodom je 80.000 – 130.000 godina B.P. (Plitvički Ljeskovac)

  Starost sedrenih barijera

 • N.Horvatinčić, I. Krajcar Bronić, B. Obelić. Palaeogeography,

  Palaeoclimatology, Palaeoecology 193 (2003) 139-157

  14C datiranje sedre, jezerskog sedimenta i tresetana području Plitvičkih jezera

  14C starost jezerskog sedimenta (Prošćansko jezero) i treseta (Plitvički Ljeskovac)

  D.Srdoč et al. Radiocarbon 28 (1986) 495-502.

  1300

  1200

  1100

  1000

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

  1000

  900

  800

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  00 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

  Peat d

  ep

  th (c

  m)

  Lake sediment (Lake Prošće)

  Peat (Plitvički Ljeskovac)

  14C Age (BP)

  Sed

  imen

  t d

  ep

  th (

  cm

  )

  14C starost sedre i siga sa područjaDinarskog krša

  0 2 4 6 8 10 12 14 160

  10

  20

  30

  40

  14C age (kyr BP)

  Nu

  mb

  er o

  f sa

  mp

  les

  Tufa

  various locations

  A0 corrected

  0 2 4 6 8 10 12 14 160

  2

  4

  6

  8

  HOLOCENE

  Speleothem

  45 caves

  A0 = 85% corrected

 • N.Horvatinčić, R.Čalić, M.Geyh: Quaternary Research 53 (2000) 185-195.

  Histogram 14C i U-Th starosti siga i sedre iz područja Dinarskog krša, usporedba s paleoklimatskim δ18O stupnjevima

  Rast sedre u Dinarskom kršu je ograničen na topla klimatska razdoblja (interglaciali) i prekinut je za vrijeme glaciala, stadiala i interstadiala .

 • Presjek potopljene sige, 38m dubina mora, otok Brač

  Presjek potopljene sige, 23m dubina mora, otok Pag.

  a – najmlađe sloj sigeb – najstariji sloj sigeP – marinski biogeni obraštaj

  Sige iz potopljenih spilja

 • -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3-12

  -11

  -10

  -9

  -8

  -7

  -6

  -5

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  s tab iln i za 34 p i 36a sad a p ravilno zap isani!!!

  B-38,B-36, b34

  d1

  3C

  (%

  o)

  d18O (%o)

  sloj p - biogeni

  sloj a - namladja siga

  sloj b - na jsta rija siga

  suvre mene školjke

  druge submerged

  Rovanj.Split, Šupurina

  Divaca rec.sige,

  Palagruza (5pMC)

  M. Surić, M. Juračić, N. Horvatinčić, I. Krajcar Bronić, Marine Geology 214 (2005), 163-175.

  Rezultati 14C datiranja siga iz potopljenih spilja u Jadranskom moru (Brač, Rogoznica, Pag). Cilj: određivanje promjene morske razine

  Usporedba 14C starosti siga i izračunato početno vrijeme rasta biogenog obraštaja s krivuljom kasni Pleistocen -Holocen rekonstruirane za Francusku mediteransku obalu (Lambeck and Bard, 2000) i zaTiransko more (Antonioli et al., 2001). 13C i 18O sadrţaj u sigama i marinskom biogenom obraštaju..

 • Usporedba između 2 dominantna nivoa algnih trotoara u Modroj spilji, otok Biševo i potopljenih fosilnih plimskih utora na otoku Visu.

 • Usporedba između morfologije algnih trotoara naotoku Visu i različitih klimatskih perioda u zadnjih 1500 godina: Dark Ages Cold Period (DACP), Medieval Climate Anomaly (MCA), Little Ice Age (LIA) i Current Warm Period (CWP).

  Usporedba između predviđenih relativnih promjena morske razine za srednji Jadran, crna linija- Lambeck et al. (2004), siva linija- Lambeck and Purcell (2005), 14C starost uzoraka algnih trotoara sa otoka Visa, Ravnika i Biševa i različiti klimatski periodi u zadnjih 1500 godina.

  S. Faivre, T. Bakran-Petricioli, N. Horvatinčić, A. Sironić,

  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 369 (2013) 163-74.

 • Zahvaljujem na paţnji