of 346 /346
1 ДР ЂОКО СЛИЈЕПЧЕВИЋ ИСТОРИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ I ОД ПОКРШТАВАЊА СРБА ДО КРАЈА XVIII ВЕКА Београд, 2002. САДРЖАЈ УВОД ............................................................................................................................................. 2 О ИЗВОРИМА ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ .................................... 10 I. ГЛАВА: РЕЛИГИОЗНИ И ЦРКВЕНИ ЖИВОТ СРБА ОД ДОЛАСКА НА БАЛКАН ДО СВЕТОГА САВЕ......................................................................................................................... 13 1. МНОГОБОЖАЧКА ВЕРА СТАРИХ СРБА ..................................................................... 14 2. ПОКРШТАВАЊЕ СРБА .................................................................................................... 19 3. ВЕРСКО-МОРАЛНО СТАЊЕ У СРПСКИМ КРАЈЕВИМА ПРЕД ПОЈАВУ СВЕТОГА САВЕ..................................................................................................................... 24 4. ЦРКВЕНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ОДНОСИ У СРПСКИМ ЗЕМЉАМА ДО СВЕТОГА САВЕ..................................................................................................................... 30 II. ГЛАВА: ЛИЧНОСТ И РАД СВЕТОГА САВЕ ................................................................... 34 1. РАСТКО ПОСТАЈЕ МОНАХ САВА................................................................................ 35 2. ДУХОВНО САЗРЕВАЊЕ МОНАХА САВЕ ................................................................... 38 3. МИСИОНАР И ПРЕПОРОДИТЕЉ .................................................................................. 43 4. ДОБИЈАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ....................... 49 5. ПОВРАТАК СВЕТОГА САВЕ У СРБИЈУ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЦРКВЕ ................... 58 6. СВЕТИ САВА НА ЧЕЛУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ...................................... 67 7. ОДСТУПАЊЕ СВ. САВЕ СА ПРЕСТОЛА. ДРУГИ ОДЛАЗАК У СВЕТУ ГОРУ И СМРТ........................................................................................................................................ 75 8. КУЛТ СВЕТОГА САВЕ У НАШЕМ НАРОДУ ............................................................... 84 III. ГЛАВА: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ОД ОДСТУПАЊА СВЕТОГА САВЕ ДО ПРОГЛАСА ПАТРИЈАРШИЈЕ ................................................................................................. 92 IV. ГЛАВА: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ПАТРИЈАРШИЈА ............................................... 112 V. ГЛАВА: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ОД ИЗМИРЕЊА СА ЦАРИГРАДСКОМ ПАТРИЈАРШИЈОМ ДО ПРОПАСТИ ДЕСПОТОВИНЕ (1375–1459) ................................ 124 VI. ГЛАВА: ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ЖИВОТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У НЕМАЊИЋА ДРЖАВИ........................................................................................................... 132 1. ОДНОС СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ДРЖАВЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ ........ 133 2. УНУТРАШЊИ ЖИВОТ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ . 138

Istorija Srpske Pravoslavne Crkve I - Dr Djoko Slijepcevic

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Istorija srpske pravoslavne crkve

Text of Istorija Srpske Pravoslavne Crkve I - Dr Djoko Slijepcevic

I XVIII , 2002. ............................................................................................................................................. 2 .................................... 10 I. : ......................................................................................................................... 13 1. ..................................................................... 14 2. .................................................................................................... 19 3. - ..................................................................................................................... 24 4. - ..................................................................................................................... 30 II. : ................................................................... 34 1. ................................................................................ 35 2. ................................................................... 38 3. .................................................................................. 43 4. ....................... 49 5. ................... 58 6. ...................................... 67 7. . . ........................................................................................................................................ 75 8. ............................................................... 84 III. : ................................................................................................. 92 IV. : ............................................... 112 V. : (13751459) ................................ 124 VI. : ........................................................................................................... 132 1. ........ 133 2. . 138 1

3. ........................ 143 4. ............................................... 151 VII. : ............................................................ 160 VIII. : ................................................................. 182 IX. : II (145963. 1557) ................................................................................................................... 196 X. : ........................................................ 214 XI. : .............. 227 1. XVI 1766. .......... 229 2. ............................................... 260 3. .......... 267 4. ..................................................................................... 275 5. ............................................... 286 XII. : 1766. ................................ 301 XIII. : ............................................................................. 323 ................................................................................................................... 332 .............................................................................................................. 346

. , , , . , 1793. , . , 67 , . , , . , , . X. , III . , 1. 1805. , . , , , . , , , , .

2

, . .1 , , , , . , . . , , , . . 1870. , , , .2 . , , , 3. , , , . 4. , , , . 1459. . , , -, , , 1871. . , , 5 ... , 1874. . , , 1895. . . , 1877. 6. , , , 1 2

: Serbia sacra, ( , . V, . 2, 1932, . 257) , XXVII, 1870, . 81-163. 3 , . 81. 4 , . 81-82. 5 : . ( , . I, 495.) 6 : . , , -. 1877.

3

7. , . , , , , , 8. . , , , 1884. , , Serbia sacra. , , , 9 ... , Serbia sacra, 10. 1893. , 1895. . , , , , 11 ... , , 12. , 1893. . , , 13. , , , , , 14. , . , 15. 1894. . . , 7 8

. : . , . I, . 140. : , . I. 9 : Serbia sacra..., . 257. 10 : . ( , . V, . 2, 1932, . 229-244). 11 : , . I, 1893, . III. 12 . 13 : , . II, 1895, . 634-635. 14 : , . I, . 34-43. 15 Dr. Alois Hudal: Die serbisch-orthodoxe Nationalkirche, Graz-Leipzig 1922, . 21, . 3.

4

. , : ... , , , ..., 16. , , . , , . , , , ... ( , , ), 17. 18. (. 161-167), 1459 (. 543-551), , (. 572-602). - (. 603-623) , (. 623-643) ... , , , . 1921. , . , 1914. . , , , . , , 19. . , , , . , , , , , . , , . , . , , , , ( ) 16 17

: , , . I, . 681. : , 1894, . X, XI. 18 1912. 19 : , 1920, . III.

5

, , , . , , XIX XX . , , (Die serbisch-orthodoxe Nationalkirche) , 1922. . , , . . : . , . , , 20. . , , . , , . , 1929. . , , , . 21. , 1930. 22. , , . , , . , , . : . Dr. Alois Hudal: Die serbisch-orthodoxe Nationalkirche, . VII. , . II, . 3, 1929, . 453. 22 , 1930. . 1927. . : , . , , . , .21 20

6

. . , , , . , , : . 1219. , , . . , , . , , , , , . , , . . , , . , 1054. , . . : 1054. , , 23. , XI , . , , , , 24. - , . , . . : I. . :23 24

: , . 319-320. : , , . I. 1934, . 20.

7

1) , 2) , 3) 4) - XII XIII . II. , . : , , , . III. 1346. . . IV. 1459. 113 : , , . 1459. . V. 1219. 1459. . : , , , . (, , , ). VI. 1459. , . VII. 1557. 1557. . , . VIII. . , .

8

1776. . , , . , , , , , . III , , . , , , -, . . , . . IX. 1766. 1766. , . . X. 1766. , , . , , , , , , , . , . *** , , , , . .

9

, , , . , , . , , , , . , , , , , . , 1499. , , , 1918. , . , , . , , , . . I. , . 1: . 1937. , . , , , , , , . , , . , 25. , , , ... , , . , . , . I 1955, . II. 1959. , , . , () , Pamtky drevnih pismenictvy Jihoslovanv, (1851. ). , , . . , . , X XIV , (1931. ). , , , , , , . . , . 12, 1936. . , ,25

: . I. , . 1: , 1937, . I.

10

XII , 26. , , 27. . , XV , , , . ( ) , ( ) . 28, 29. , , , , , . , , 30. , , , . : . , 31. , 1928. 32. II, : , , , 33. , 1884. 34. , , , XVII , 35. , , . , . . 1300 ( 160 )36... 26 27

: , 1928. , . I: , 1939. 28 , . II: , 1939. 29 : , 1939. 30 : , 1938. 31 : , 1924. 32 : , 1938. 33 : II, 1935. 34 Starine jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, . XVI, 1884, . 35 41. 35 XV XVII , 1936. 36 : ..., . 1.

11

, , . - 1840. 37, 1851.38, 1858.39, 1858. 1862.40, 41 , , 42. , 1937. . - , . , , , 1898. , 43. , , , , 44. , , , , , , 45. , 1902. 1926. , . , , , . , , . . (, , , , ), . , . . , 1874. , 1879. , , 1904. 46. 1855. 47, . 48. . , 1908. , , 1905. . Patriarhikon eggrafon tomos tritos. XVI . -: , , , , , , , , , , , 1840. 38 Pavle afarik: Pamakty drevnih pisemnictvy Jihoslovanuv, 1851. 39 Franz Miklosich: Monumenta Serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii, indobonae 1858. 40 : 1395 1423, . I, 1858; . II, 1862. 41 : , 1912. 42 : , . I, 1929; . II, 1934. 43 . , 1951. 44 : , 1927. 45 , , 1761, 1765, 1861. 46 , . III, 1904, . 377 453. 47 : , ( , . VII, 1855.) 48 . : ( , 1905, . 561-562).37

12

, , . , 1530. , . , , , , . , , 1610. 49. 1614. 50, 51. 1938. , , 1623. 52. . , , Dokumenta spectancia historiam orthodohae dioeceos Dalmatiae et Istriae a XV usque ad XIX saeculum (I, 1899). , 1901. . , , De propaganda fidae, , . . . . , , . , , , , 53. , , , , . , , , , , , . . , , , : , , .

I. :

49 50

Starine jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, . XX, 1888, . 50-157. Starine jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, . XII, 1880, . 164-205. 51 Starine jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, . XVII, 1885, . 116-136. 52 Starine jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, . XXXIX, 1938, . 149. 53 : ( , LIII, 1922).

13

1. . . , , . ( 565. ), , : ( ), , , , . , , , , , , , , , . , () (demonia) 54. . , ... , . . 55. IX , : , . : ,, , , , 56. , , , . , , , , , () 57. , , , . , , 58. , , 59. , . 60. , , , . , , ; , , . , , 54 55

, . I, 1955, . 26-27. . : . , II, 1927, . 51. 56 . 57 ..., I, . 26. 58 . . : , I, 1952, . 43. 59 , . II, 1959, . 344. 60 : , . 4.

14

, , 61. 62. , , , , , . , . , , , , . , 63. . . , , , , : 64. , . , , , , . 65. , , , . , , 66. , , . . , , , , , , , , , 67. , 68. , , . . . , , (), ... , , , , , 69. : , 1941, . 3. . 63 . , . ..., . 56. 64 : ( , . III, 1948, . 63-80). , 1903. . , VI. 65 : . 66 : ( . , . VII, 1952, . 342). 67 . . : , I, . 91. 68 , ..., . 78. 69 : . . ( . ), 1938, . 246.62 61

15

. , , 70. , , . , 71. . : , , . . ; , ( ), 72. . , , , , 73 ... , , . , , . , . , , , , , . , , . - : , , 74. . . , K. Gtzu, , 75. , , , 76. . ( ) . , : , , ...77. , , . , . , 70 71

: ..., . 83. : , . 6. 72 : , . 5. 73 . , . , . 59. 74 ..., I, . 132. 75 K. Gtz: Das religise Element in der serbokroatischen Volksdichtung ( ). Internationale kirchliche Zeitschrift, 1921, . 182-183. 76 . : , I, . 92. 77 .

16

, () , . , , . , ( ). (), . , , -, , 78. , , , , . , , , , , , , , . , , . , , , . , . , . , 79, . - . , , , , . , . , , , , , , 80. . , 1766. , , , . , , , , , . , , 81. , , , , ( ) 78 79

. , . ..., . 61. : . . 1939, . 345-69. 80 -: ..., . II: , 1913, . 410. 81 : , 1879, . 147.

17

. , : 82 ... 83. , , 84. 85. . , . : () , , . , , , . : 86. . , , , 87. 88. : , , 89. , 90. Edmund Schneweis , , 91. , , , , , , , . , 92. , , 93. : , . 711-712. : , . 120. 84 , . 119. 85 : ..., . 365. 86 : ..., . 394. 87 . : , . 82; : , . 133, 182, 207, 209, 227; : , . 371-375. 88 : , . 128. 89 : , . 12. 90 K. Gtz, . , . 185. 91 . Edmund Schneweis: Die Weihnachtsbruche der Serbokroaten ( ), , 1925. 92 : E. Schneweis- ( , . I, 1926, . 512) 93 : . ( . , . VIII, 1953, . 7-47)83 82

18

, , , () (demonia) 94 ... . . . : , 95 ... , , . , . , . . , , . , , , 96. , , , , . , . . . . , , , , , . ( ) . . . , 97. . , , , - . . 98. 2. . , . . 94 95

..., I, . 26-27. Nadko Nodilo: Religija Srba i Hrvata na glavnoj osnovi pjesama, pria i govora narodnog, Zagreb 1886, . 108. 96 . : , . 424. 97 : , . 15-16. 98 : . ( . I, . 15.)

19

99. , 100. , . , , . , , . IX (Te Criste auctore pontifex...)101. ( 760) , , , . , V (740775) , 102, 6. 780. . VI (886912) . , , , , 103. VI, I (867886), , 104. (913959) , . (610641) , . , , , ; , , 105. , . , 106. , , , , , 107.

: , , . 42. . . : , I, . 98. 101 , . I, 1953, . 232. 102 ..., I, . 233. 103 , . 259-260. 104 , . 60. 105 ..., I, . 49. 106 , . 49-50. 107 : , 1912, . V.100

99

20

I (867886) , , , . , 108. , , , 109. , , , - , III (717740) . , 14. 535. , 110. I (590604), 600. , (...fratrem et coepiskopum nostrum)111. III : (), (), (), (), (), , (), (), () ()112. , , . VIII (872882) (850891). VIII 873. , , , , , , . , 113. , , . VIII 114 VIII . , , , , 115.

: , . 42. , I, . 232. 110 : Justiniana Prima 535 . ( , . I, . 12, 1926, . 535-6.) 111 , . II, 1958, . 377. 112 : ..., . 16-17. 113 : ( . ), 1903, . 38. 114 Dragomir Mari: Papstbriefe am serbischen Frsten im Mittelalter ( ), 1933, . 2. 115 , . 3-4.109

108

21

, , , . I , I , , . 116. , , , . , , , , , . , , , , , 117. I , , 118. , , , ... , , ( ) 119. . 879. . , , , 874. . , , 120. . . IX : , , , . , XII , 121. . , . 885. . , 122. , , . , , , 116 117

..., . II, . 16-17. . 118 , . 80. 119 , . 16-17. 120 . Radojii: Le date de conversation des Serbes. (Byzantion, 22, 1950, . 253255.) 121 . . : , I, . 98. 122 Fr. Grivec: Slovenska apostola Sv. Ciril i Metod, Ljubljana 1927, . 131.

22

. , 123. , , , 3500 . . , , . . , 124. . . ; , . ; , , , ; , , , . , 125. X , , IX , . - , 126. , , - , I 18. 1067. II . 18. 1067. , , , , . , ; ; ; . , -, , 127. , 128. , XI , , , , ,

Vatroslav Jagi: Izgnanici iz Moravske posle smrti Metodijeve ( . XVII, 1923, . 32). 124 Fr. Grivec, . , . 136. 125 . : , . 48-49. 126 : , . 41. 127 Franjo Raki: Borba Junih Slovena za dravnu nezavisnost, Bogomili i patareni, Beograd 1931, . 177. 128 . . : ( ), . I, . 171.

123

23

, 129. , , . , , . , , . , XI , , , 130. , . . , , . , , 131. , . , . XI . . . , , , , , 132. . XIV . 133. : 11 , 3 , 2 5 200 134. , , IX . , , , ( ) , : , 135. 3. - , , : . , . XVI, . 2, 1961, . 150. 130 : ..., . 44. 131 Vatroslav Jagi: Izabrani krai spisi, Zagreb, 1948, . 516. 132 . : . . , II, . 151. 133 . 134 : . , 1913, . 50. 135 : ( . , 1924, . 370).129

24

. , , , ( ), 136. , , - , - . , . , , . , , . , . . - , . , , . . . , 137. , , , , . , , . , 138. , . , , , ? , ?139. , , , . , , . !140. , , 141, , , , . II: , 1939, . 113. . . : , X ( , . XII, 1936, . CCXCI). 138 : , 1959, . 260. 139 : , 1920, . 46. 140 Dimitri Obolenski: The Bogomils. A Study in Balkan Neo-Manichaism (. ), Cambridge 1948, . 283. 141 : , 1954, . 129.137 136

25

. , , , 142. , , . ( , . 144-146) : , , , , 143. , (1018. ), , . . , , , 144. , , , , , , (10841108)). , . , , 145. , , . , 916. . , , , 146. , , . , , . , , : ... ( ) (), , , 147. . , , , : ... , , , , , , , , , 148. . : (, 1953, . 319.) , . 381. 144 Franjo Raki: Borba Junih Slovena, . 363, 364. 145 : . 1945, . 62. 146 : ..., . 91. 147 : (. , , 1924, . 39, . , . , , . 180-181. 148 : ( , . 11, . . , ..., . 118).143 142

26

, , 149 ... , , . , , , , , , , , , , , 150. . , , , , , , , , 151. , , , , , 152. , . , , , , , , . , , . , . . X , , . , () 16 . , 153. . , . , , , , , , . , , , , , . , , : , , 154. , , , , , . , . , , 149 150

: . . ( . , 1938, . 240). , . 246. 151 , . 274. 152 : ..., . 39-40, . . : ..., . 181. 153 Franjo Raki: Prilozi za povjest bosanskih patarena (Starine jug. akad. znanosti i umjetnosti, . I, 1869, . 104. 154 : (, . 40, . . , . 182).

27

155. , 156. . , , . I , , , ( 24. 1180. ), , 157. , , 158. , , , , . , , , 159. , , 160, , , 161. . , , 162 ... , , . , , , , , , . , 163. 1329. , , 164. , , , 165. , , 85- , : , , 100 , : , 1926, . 100. : , . 46. 157 : , 1940, . 66. 158 , . 66. 159 : ..., . 101. 160 : (, . 39, 40, . . , . 181). 161 : , . 98. 162 . : , 1947, . 280. 163 . . : , II, . 81. 164 : , . I, . 25, . 55. 165 : 1329 ( . , . VII, 1952, . 161-166).156 155

28

, 12 166. , , , : ... 42- : , -. , 167. (. , . 84) , 1295. , , . . , , , .168 , 1399. , , 169. , ( , 29, 1871, . 173), , . . , ,. , , ... , , 170. , , , . 171. , . . . , - , , . , , 172, , (), . , , . , , , , , , , 173. : , 1898, . 197. , . 198. 168 Vladimir Kaanovski: Njekoliko spomenika za srbsku i bugarsku poviest (Starine jug. akad. znan. i umjetnosti, . XII, 1880, . 231). 169 : (..., . XVI, 1884, . 39). 170 : ( ., ., . , . VII, 1927, . 150-151). 171 , . 154. 172 : . . ..., . 136. 173 : (, . 200).167 166

29

, . , , , . , , 174. , : , , , 175. , , . , , , , , , , . : , , , , , 176. , , . , , , , ( ) , ; , , , , 177. , , , . 4. - - . , , - . , , . , , , 178. IX , , : . 174 175

, . 196. , . 197. 176 : . . ..., . 135. 177 : . (, . 199). 178 : , . 16.

30

, . , ; , 179. : , , , , . , , (1018. )180. 1020. II , , I, 27. 1022. . , II , 181. , - , , , , , 1020. . , , , ( ) 182. III 28. 1187. , : regnum Serulie quod est Bosna ( , . ., II . 34). , , : , , , , . , 183. , 18. 1067. , . , , , 1077, VII . , VII, , . , , , 184. , II , , , 185. , . 179 180

, . 18. : , - 1928, . 66-67. 181 , . 69. 182 , . 71. 183 : ..., . 20. 184 : . , . I, . 21. 185 Franjo Raki: Borba Junih Slovena, . 175-176.

31

, . , , , . , , , . , , , . , , , 186. , , , . , , , , , . , . , I 187. , ( , ). . . 188. , . ... 189. II 1020. , ( ) IX , , (927969)190. , , II (4, 9-10), , , 186 187

: ..., . 24. , . 80. 188 : . . ..., . 137. 189 : ..., . 44. 190 : , . 446, . : . , . III, . 670.

32

. , XVII ( 38, . 124; . , 62, 1901, . 1). , 1744. ( 62, . 1) XVIII : , , , ( . . , 35, 16), , ( . . 5, 29). , , : , ( . . 29, 185). , 1773. , , , ( . . 62, . 1). , XII , , , , 191. , , () 192. . , , , ( ). . . 193. , . 1220. , 194. . () , archiepiskopus Justinianae Primae XII , ... 195 ... , , . . , , . , , , . 1207. . . , , . , : ..., . 321. , . 446. 193 : ..., . 670. 194 , . II: , . 103. 195 : Justiniana Prima 535 ( . , . I, . 1-2, 1926, . 133).192 191

33

. , , 196. . , , , , , . . , , , , , 197. . , () (. ) (. 5, 15), , , 198. : .

II. : , , , , . , . , ; , , , 199. , , , , . . , 1919 , , , . , ; , , , , , . 196 197

: , , 1928, . 76-79. : . . ..., . 102-103. 198 : (, . 154). 199 : , . 23.

34

, 200. XIII . . 201. 202. , . , 203. , , . 1. , , , 204, 1173. . , . , , () 205. , , , . , , , , , , 206. , , : , , (I ., 2, 9) ... , 207. , , , , , , , : . , . I, . 23. : ..., . 45. 202 : , . 147. 203 : . (, 2, 1961, . 152). 204 : ( : , . 15). 205 , . 16. 206 : (: , . 45.). 207 : , . 30.201 200

35

, , , , , . , , , , 208. . , , , , , , , . 1190. . , , , , , . , , 209. . , , , , , . , . , . . , . , , . , . 210. : , , , , 211. . - XI XII 212. . - . XIV 213.

: (, , . 83). : , 1935, . 12. 210 : , . . . , . . I, 1934, . 290-293) 211 : , 1900, . 46. 212 . : - XI-XII . (Byzantinoslavica, XI, 1, 1950, . 32-60). 213 , . 60.209

208

36

. ... , , 214, , : ... , , , 215. . . , 1824. , , . , , , , 216. - , 1837. . . , , , (. , . , . . , 57).217 . , . , , , , , , , . . , . . , , , , . . , . , , , : , , , , , , , ?218 , , , . . , , , . , , , , , , , , .214 215

: . ..., . 83. : . . , . 243. 216 . : , . 34. 217 , . 49. 218 : . ..., . 94.

37

, , ... , 219. . . , : , . . . , , , , , , , , , 220. 2. (1191. ) . , , , , , . . , , . , , . : , , , 221. , , , , : ..., , , , 222. , , . : , , . , , 223. , , : , , 219 220

: , 1926, . 702. : . . , . 244. 221 , . 47. 222 , . 54. 223 : . , . 110.

38

. , , , , . , , , 224, , , , , , , , , . , 225. . , , , ; , ; , , 226... , , . , , ; , , , , . , , 227. . , , , , 228. , , , , , , 229. , , . , . . , , : . , , . . , , , , . , 224 225

: , . 82. : . , . 98. 226 , . 99. 227 : . . , . 82. 228 : . , . 128. 229 : . . , . 73.

39

, , , . , . , , . , . : , , , , . . , , , , , , , , , 230. (), , , , , , , , 231. , , , , . , , , , , 232. , , , . 1185 . , , 233... , , . , , , () , , 234. , , , () ;

230 231

: , . 22. : . . , . 65. 232 : . , . 117. 233 : ..., . 45-46. 234 : . . , . 57.

40

235. , , , , , : , 236. 1199. , 13. 1200. . , , , , , 237. , , . 11. : , , , , , , 238. , , . , , 239. , 240. XV 360 , , , ( ) 241. . , 1199. . . , , . ()242. , , , ... ... 243. . , , 235 236

: . , . 111. . 237 : ..., . 44. 238 : ..., . 22-23. 239 : . , . 23. 240 . : XII XIV . ( , , 1924, . 518) 241 , . 518. 242 : ..., . 43. 243 : . , . 127.

41

(, ) , , , , 244. , , , . , 245, , . , , 246. . , 247 , , , , , 248. . , (. ) , . , 249. , , , 250. , . . , . , , 251. , . , , , , , 252. , . 253 , , , , , . . . , .

244 245

: . , . 128. : . . , . 90. 246 : . , . 139. 247 : . . , . 90. 248 : . , . 140. 249 : . . , . 90. 250 : . , . 140. 251 : XIII (, . VII, 1932, . 234). 252 : . . , . 114. 253 : . , . 141.

42

, , , 254. 3. 1219. . , , . , , , , , . , 25. 1196. , , . . , , 255. . , , 1202. , , , , , 1203. . , , , , . , , ( . ) , () 256. , , . , . , , . . , , , . , 34, 36 , , , , , . , , , , , . . , . , , , , 257.254 255

: . . , . 287. : , . 384. 256 : . . , . 91; : : . , . 143. 257 : , . 34.

43

, , 1205. . , , , , , ... 258. , , 259. , , . , , , . , , . , , , , , . , , . , , , , . , 260. , , . , , ; , . , , , , , , .261. , , . , , . , , . , , , , , 262. , . 258 259

: , . 118. : , . 16. 260 : . , . 156. 261 , . II: , . 99. 262 : . ..., . 16.

44

, . . , , , , , , , , . , , , . 263. , . , . , , , . , , , . ( ), , , , , , , 264. . , , , , (. )265. , , , , 266. , , : , , , : . . , , . , , , , , , , , , , , 267.263 264

: ..., . 93-94. : . . , . 102. 265 , . 92. 266 , . 102. 267 . : ( . , XXVIII, 1934, . 93.

45

, . , , , 268. , , 269, , . , , 270. 1217. . , . , , , , , , , , 271. , , 272. , , ... . , 273. , , , , . 274. . , , , , . , , , . . , , , , , ( ), , 275. , , , 268 269

, . 94. : , . 36. 270 : . ( . , . XXVIII, 1934, 25). 271 : , . 42. 272 : , . 17. 273 : , , . IV, . 5. 274 : ( , . 43). 275 : . . , . 137.

46

, , . , , , , 276, , . . , . , , , , 277. , , . , , , . . 278. 1957. . , , , 1219 279. , , (... )280 , , 11981199; , , (1202 1224). 281. , , , . , , , , 282. . , , , , . , , ... , , , . 283. , , : ( , IX, , 38, 1901, . 12). 277 . : ..., . 454. 278 : - . XIII XIV (..., . 23, . 1-2, 1959, . 219-220). 279 : (..., . 25, . 1-2, 1959, . 7). 280 : . . , . 8. 281 : , . 8. 282 : . , . 186-187. 283 : , I : , 1931, . 237, 238.276

47

. , , , 284. , , , , . , , , , , 285. . , ( ) , 286. , . , , , , , , 287, . , , , , , , . , (. ), , , 288. , : ... , 289. . . , , . , (. ) , , , 290. . , , . . ... , . , , : .Franjo Raki, Pismo Prvovenanoga kralja srpskog Stjepana I papi Honoriju III godine 1220 (Starine jug. akad. znan. i umjetnosti, knj. VII, 1875, . 56). 285 , . . , . 110. 286 , . , . 171. 287 , . 171-172. 288 , . 172. 289 , . . , . 110. 290 , . 111.284

48

, , , , , , 291. , , , . , , . . , , , , . , , . 4. , , : , , . , 1219. . . . 292, . , . , , 293. , . . , . , , , . , 294. , , 295.

. , ..., . 95. . : ..., . 451. 293 . : . .- 1891, . 13. 294 : ( , . 535, . 2, 1933, . 104; . , ( , . III, . 66-67). 295 : , . II, 1895, . 103.292

291

49

, . 1219. ...296. . - , . , , , , , . . 297. , , , , . , , , 298. , . , . , , , ... , , 299. . , . . , , 300. , , , , . , . I. 301. . : . : . . 1900, . 134. : ( , . 348, . 3, 1937, . 186). 298 : , . 35. 299 : , ( CLXXIX, 1939, II , . 193). 300 : , . 404. 301 : ..., . 47.297 296

50

. , , . . . . 1253. , 34 , , XIV 302. , , , . 119 129 303. , , . . . , , , 304. . , , . . , ( ). . , , . . : , , , , 305. . . . . : ... , . , , , . 306. . : . . . , , , , , , , , , , 307. , . , , , , . , , 302 303

: ( , . IV, . 536). , . 304 : ..., . 36. 305 : . . , . 114. 306 : . ..., . 181. 307 : ..., . 45.

51

(. . ) 308. , . : ... . , 309. . . , 310. , , , . : , . 311. , , , , , 312. , . , , , , , , , , 313. , , , . 314. . , , , . , , (. ) , , , 315. , (, ) 316. , . , , 317. , 318 308 309

: . . .... . 114. . 310 . 311 . 312 . 313 : , 1926, . 363-364. 314 , . 388. 315 : . . , . 115. 316 , . 116. 317 . 318 : . , . 182.

52

. : . , , , , . . , . . , () () , ( ) , , . , 319. , , , . ...320. , , . , . , : ( ) , , , 321. . , () , , , , 322. : , . , , . , 323. , , , , , , , , . , , , , 324.... 319 320

: . . , . 116. , . 117. 321 : . , . 182. 322 , . 183. 323 . 324 .

53

, , , . . , 325. , . , . , , . , . , . , . . , . , . , . , , 326. , , , . , . , : , , , , . , , . , , , , , . , . , , 327. . : , , , , , , , . . , , , . . , , . , , . . : ... , . , , , , , ... , , , 325 326

. : ..., . 116, : . , . 184. 327 : . , . 184.

54

, , ? , . ?328 , . ; , 329. : ) . , ) , . , , , . , , . , , , , , , , , . , , , , . , 330. , . (. ), , , , 331. , , , . , , (1219). , , , , , 332. , . , , , , ... , 333. , , 334.328 329

: ( CCXVIII, 1956, 4, . 8.) , . 17. 330 : ( , . IV, . 5.) 331 : . . , . 116. 332 : ( , . III, . 67.) 333 : , . 84. 334 : , . 45.

55

, , , , ... . , , , , , , . . . , 335. , , , . . , 1220. , , 336. , , 337. , , , , . : ... , , , ? , 338. . : , . , . . , , , . , , . , , . . 1891. , , , . ( , ) , . . ( . ), ,

, . : . (, 1935, . 211-312). 336 : . . ... ( : II, . 93). 337 , . 113. 338 , . 101.

335

56

, , 339. . , , , . . . , , , . , , , . , 340. , , , , , , , ... . , 341. : ? , 1222. 1240. . . 1219. , 1222. 342. , . 343. , , . , . , , 1222. 344. , , , , 10 12 . , , , 1219. II. I. , , . . , , I., II. 339 340

. : ..., . 33. . , , . 157-158. : , . 57. 341 : , . 195, 200. 342 Mikloshich et Mller: Acta et Dipl. gr., IV, 1871, . 292. 343 . : " ( . . . ., . XIII, 1881, . 191). 344 : . " (, . , . 94).

57

, , . . , 345." , , , , , , II . . 5. , , , . . , , , . . , , , , . . ( ) 346, , , , , 347. . , . , , , . . , . , . , , , , , 348. . . ( ), . , , , , 349. , , . , , 350. . , . , : . " (, 1935, . 280-281). Duan Ruii: Die Bedeutung des Dimitrios Chomatianos fr die Grndungsgeschichte der serbischen Autokephalkirche ( . ), Jena 1893. 346 : . , . 185. 347 : . . ..., . 118. 348 : . , . 185. 349 : . . , . 120. 350 : . , . 185.345

58

, , , . . . , , , 1224. , , . , , , . . , . , , , 351. . . , , , . , 352. , . , , , ..., 353. , , , . , , . , , , . ? . . 1873. . , XIII XVI . , , 354. , . , , , , , . , . 355. , , 1898, . , 356. . , 357. , . XIII - 358. : , . 89. : . . , . 121. 353 : . , . 187. 354 . : XIII XIV ( . . . ., . III, 1871, . 202). 355 Vatroslav Jagi; Opisi i izvodi iz nekoliko juno-slovenskih rukopisa: Ilovaka Krmija 1262 (Starine jug. akad. znan. i umjetnosti, knj. VI, 1874, . 70). 356 : ..., 1898, . XI, XII. 357 . 358 : , 1912, . VI.352 351

59

, . , . , 1884. , , . 359. 21 , 360. . . 361. , . , . , 362. (Geschichte der lteren sdslawische Literaturen, . 149), , . ( ) , 363. , . , , : , , 364. , . ?, , , , . , , , , 365. , , , , , ... . , , , , - 366. - , . , , . , , , -, , 359 360

: , 1886, . 143. ; . , 1928, . XLVIII. 361 : . 362 , . 206, 1901, . 95-96. 363 : . , . XLIX. 364 , , , . XII, 1932, . 101. 365 , CXC, 96, 1949, . 137. 366 , . 141.

60

, , . , , , , , , , 367. , , . , , , , , 368. . , , , , , . . , . , , . , . . , . , . , . , , . , , . , , , , . . , , , , 369. , , . , . , () , , 370. , . , , , , , , 371. , . 372.367 368

, CCXII; , , . 2. 1953, . 175. : ..., . 71. 369 : . , . 191; . : , . 74-75. 370 : . . , . 126. 371 : . , . 190. 372 , . 191.

61

, . , , , . . . , , , , , . . , , . , , 373. 374. , , , . . , 1453. . , , 375. , . 1219. , . : , , , , , , , . , ... , , ( , II., 1878, . 247-8, 252). ( , . 150, 1887, . 63-72) , . . , , 376. , , . ( )377. . 378, , . . , , , 379. , , , 380. , , , 381. , , ( 1926, . 124-125) ( 1935, . 48-60), , 1219. . ( CLXI, 83, 1934, . 199-251). , , , . (. 239) ... , , : , (?), . 40. . 374 . . , , 1961, . 182-192. 375 : . ..., . XXXV. 376 . . : , II, 1952, . 64. 377 : . . , . 90-91. 378 . : (, . I, 1926, . 265). 379 . : , . 19. 380 . : (, . VII, 1932, . 98). 381 : , . 55.373

62

(. 250). , , , . . , , 382. , , . . , , . , , , . , , . . : , , . . , , , , , , , . , 383. , , . 384. (, , , , , , ), . , . , (, , , , .)385. , , : . , . . : . , . , . , . , . , . , . , . . . 386. . . 1253. , 387. , , . 1878. , , : ..., . 52. : . ..., . XXXVI. 384 : ( . . . ., XIII, 1881, . 177, 182. . : , 1864, . 3-4). 385 : XIII ( , . XV-XVI, 9-10, 1936, . 29). 386 : ..., . 177, 182. . : , . 3-4. 387 . : - ( , . I, . 750).383 382

63

388. , , ... , , , . , , , 389. , . . . , , : , . , . , , , , 390. , , , . 391. - . (. ) , - : , , 392. - 393. : - , , . , . , , , ... 394. - . , . , , 395. . : . , . , , , : ( , . XLVIII, 1873, . 427-448) 389 : , . 139. 390 : , . 50. 391 : ( , . IV, . 5). 392 : , . 18. 393 , . 341, 1934, . 1-12. 394 , . 11. 395 Ivan Kukuljevi-Sakcinski: Prvovjenani vladaoci Bugara, Hrvata i Srba i njihove krune (Rad jug. akad. znan. i umjetnosti, knj. LIX, 1881, . 133-134).388

64

-, 396. . . , , , , , , . , , 397. . ... , , 398. - , , . , , , , . 399. , , . 400. . . , , , , . , 401. , , , , , , , , , , , , , 402. . , , , , , , . . , , , , ,

396 397

, . 146. : , . 50, . , . 93-94. 398 Ivan Kukuljevi-Sakcinski: Na istom mestu, . 148. 399 : , . 97-98. 400 Ivan Kukuljevi-Sakcinski: , . 151. 401 . : . . 1893, . 217. 402 Ivan Kukuljevi-Sakcinski: , . 156-157.

65

-403. . , , : 404. , . , . , - . (. ) , 405. 1873. , , 406. . , , . , , , , , 407. , , . 408. , , , , , , , 409. , , , , , . , , . , , , . , , . . . 1305. , , 410.

403

Andrija Kai-Mioi: Razgovor ugodni naroda slovinskoga, 1862, 27. . ( , . I, , 1936, . 319-328). . , ( . , . II: . 1939, . 118-145). 404 Roko Rogoi: Prvi srpski arhiepiskop Sava i Petrova stolica (Nova revija, VIII, 1929, . 389). 405 , ..., . 40. 406 : , ( I, 1934, . 59. 407 Vatroslav Jagi: Opisi i izvodi iz nekoliko juno-slovenskih rukopisa (Starine jug. akad. znan. i umjetn., knj. VI, 1874, . 64). 408 Jovan Radoni: Sveti Sava ( , . 48). 409 : . , . XLVI. 410 : , . I: . 17-18, 38. 66

6. . , , , . . , 1220. , , , , , , . , , . , , . , , . , . , , . . , , , , . , (. ). . , . . , . , . , , , , , , , , , 411. , , , , , , , ? , , , . , , II, . , . , , 412 ... , . , : ... , , , ; , , , , 413.

411

: . ( , . II. , . 105). 412 , . 113. 413 , . 93.

67

, , (, , , )414. , , . 1223 ; . 415. , 416. . ( 1228), . , , , , , , , . ... , , , , : , , , , . , , , 417. , , , . , , . , 418. , . () , 419. , . , , . . . , , , , 420, , . : , , . . (12281234). . . : . : , , , . , , , , , , . : XIII ( , . XV-XVI, 9-10, 1936, . 29). 415 , . 29. 416 . : . . ..., . 93. 417 : . , . 207. 418 : . . , . 149. 419 , . 149. 420 : . , . 219.414

68

, 421. , , , , , , , 422... , ... . 423. , , , . , ... , . . 424. . . : , . , , , , . . , II ( 1224)425. , , - , , , , 426. . , , , 427. . : , , , . . , . . , , . . , , , , . , , , : , . 62. : ( , CLXI, . 83. 1934, . 242). 423 : ( , . 52). 424 : , . 112. 425 . . : , . I, . 172. 426 -: , , . ( . , . XXVIII 1934, . 84). 427 : . . ( , . II: , . 149-189).422 421

69

. , ( ) 428. , , , , 429. , , . . , ()... ()430, . . , , , , , , : , 431. , , , . , , , 432. , (1230), . , . , , . . , . , 433. . , , , . , . , , . , , : , 434. , , , , , , , , . , , 435. . , 428 429

, . 152. . 430 : . . , . 176. 431 : . , . 219. 432 , . 220. 433 : . . , . 149. 434 , . 150. 435 : . , . 210-211.

70

, . , . 436, , , 437. . , , , : . , . . , . , () 438. . , . . . , . , , , , , , , 439. , , , , , . , , . , , . . : ... , , . , , , 440. . . . , . . , . , , , , , 441. , , . . , , , . . . . , XVI . . , , ( ) . , . , 442. . , (12221254), . , , ,436 437

: . . , . 150. : . , . 210. 438 , . 211. 439 , . . , . 151-159, . : . , . 212-214. 440 : . . , . 158. 441 : . , . 212. 442 : . ( , . 54-55).

71

. , , , () , () 443 ... . ( ) , . . , () . , 444. , . , , II (12221240), , . , . 1219. , . , , . . 445, , . , , ? , , , . 446. , . . , , , , . , . , , , , , , 447. , , , , , ( ) , , 448. , , , 449. , , 1219 . , . 443 444

: . . , . 162. : . , . 214. 445 CLXI, 83, 1934, 197-251. 446 : , . 245. 447 , . 246. 448 : , . 68, . . 70, 72. 449 : , . 55.

72

, , 450 ... , , , , ( ) , , . , , , , , 451. . , . 452. , , , , . II , , . 453. , : 454. , , . , , , ... . . , , , 455. . . , , , . , , , , , 456 ... . , , . . . . , , . , . , ,

: , . 248, 249. , . 249. 452 . ( , 1935, . 256). 453 , . 257. 454 . 455 : ( , CLXXIX, II . 1939, . 235). 456 : . . , . 164.451

450

73

, 457. ( 1230. ), , , 458. , . . , . . , , 459, , , , , , . , 460 ... , , : , , . . . . , . . , . , , , , , , . , 461. , . , , , , , 462. , , , . . 463. , . , , (10251043). . , , , . . , , , . 457 458

: . , . 216. . . : , . 409. 459 : , . 247 ( . 49). 460 . 461 : . . , . 166. 462 : . , . 218. 463 . . : . ( , . I, , . 279-312).

74

, . , . , , , , ...464. , , , , . , , . ( 531), . . , . , , . XIII , XIV XV , , 1453. .465 1319. , , XIV , . . , . , . , , . . . , , . , , , , . . , , . 466. II , (. ) 467. . . , : , II (12181241), , , . , , . 12341243. . . , , , . 7. . . . . . .464 465

: . . , . 103. . . : , . 284. 466 : . . , . 170. 467 II: ( . , . 180).

75

. . . , , 468. , . 60 , 469. . , , , , . . II . , . . , . . II, . , : (), , , . ... 470. , . 471, , . , 472. . , , , , . . , , , , . . , , , , , 473. . , , , , . II , . 474. , , . . , , , () , () : . ( CLVI, 79, 1933, . 174). 469 . 470 II: ( . , 1935, . 182, 183). 471 : . . , . 177. 472 : . , . 222. 473 : , . 82. 474 II: , . 189.468

76

, , () 475. , . ..., , 476. 1234. , 1233477, . . , , , . . ... , . , , , , : , , (. 12, 26)478. , , , . , , , , , , , , 479. II . , , : ... , 480. , . , . , 1230. , . , II. . , , . , ; , 14 . , ; , . , , . . , , . 481. . , , , , , 482 ... , II , , 483. , , , . , , ,

475 476

: . . , . 177. : . , . 222. 477 : , . 186. 478 : . . , . 178. 479 : . , . 221. 480 II: , . 190. 481 : , . 187-8. 482 : , . 77. 483 : , . 56.

77

, , 484. . , 485. , . , , . . . , . , , , . , , . 1234, 1233. , , : . 1235. . , , , , , , 486. , . ? , , , , . . , , , . , , , , : , . , , , , . . . , , , ,

484 485

, . 57. : , . 187. 29. 486 : , . 410.

78

, . 487. , , , . , . 488. . , , . , ... . . . , , . . , . , , , . . , . , , , , , , 489. , , . , , , , , , 490. , , . . . , , . , . 491. . , , . , , , 492. . , , . , , , . . , , , . , , , ?493. , . , , . ( . ) 494.

487

: . ( , CLXXIX, 91, 1939, . 239-240). 488 , . 251. 489 : . . , . 181, . : . , . 223-226. 490 : . , . 223. 491 : . . , . 182, . : . : . 225. 492 : . . , . 183. 493 : . , . 227. 494 : . , . 226.

79

. , , -, 495. . . , , , , 496. . , . , , , ... , , () . , (), , 497. . , . , , , , , , 498. . , , , . . . , , . . . ; 499. , , , , 500. . , , , , , . , , . , , ( ) . . , , , : ... , , , , , , 501. , , . , . , , 502. . . . . (), .495 496

: . . , . 187. : . , . 227. 497 : . . , . 187, 188; . ; . , . 228. 498 : . , . 228. 499 , . 231. 500 , . 232. 501 : . . , . 202, . : . , . 234. 502 : . , . 203.

80

, 503. . , , , , , , 504. . , , , , 505. . . , , . , , , . , . , , . . , , , , , . , 506. , , . , , . , , , , . , , . . . , , , 507 ... , , , , , , 508. . . , . , , . . , , . ( 1234. , , 1233. ) , . . ( ), , . , , , , , , ,

503 504

. . 505 : . , . 235. 506 : , . 181. 507 : . , . 237. 508 : . ( , . I, , . 391.

81

509. . , , , , , , , , 510. . , . , , , 511. , , . , . 512. , . , , , . 513. . , 514. , . , , , , , , , , , . , , 515. . 516, , , 517. . , , , . . 1235. 1236. , 1233. 1234. . , , 1235, . , , . 1933. .

. : . , . 187, . . , . , . 149. 510 . 511 : . . , . 188. 512 : . , . 188. 513 . . : . . ( 9-10, 1936, . 358). 514 : . , . 237. 515 : . , . 237. 516 : . . , . 205. 517 : . , . 237.

509

82

14. 1235. 518. 519. 1236 520. , . 1235. , 1235. , , 1236. 521. . . . : . 12, 13, 14, 15. ( ). 14. . . , 1319. , . ( ) 522. . . , - , . 1237. . . 6/19 . . . . . , , , . , . , 523. . , , , , . , , , . 524. , , , , , , , 525. . . . , , ,

. : . ( , CLVI, 79, 1933). 519 : . ( . I, 1936). 520 : 1236 (, . XI, 1936, . 237-275). 521 , . 275. 522 , . 270-271. 523 . : 6/19 . , , 1935, . 7. 524 : . . , . 207. 525 , . 208.

518

83

(), , 526. , . . , , . 527. . , , . , . . : ... , , , 528. , , . , . XIX , , , , . , . . -, 529, . . . : , . . . - . , , : , , , 530. 8. . . , , , , , . , , , , .526 527

: . , . 239. , . 239, 240. 528 , . 241. 529 . : . XIX ( , . XV-XVI, . 9-10, 1936, . 362. 530 . : 6/19 ..., . 46.

84

. , , . , , , . , , , , , , , , 531. . , , . , , : . - . , . , , , , . , . , . , , 532. , , 533. , . , , XII ... . . ... , , . , , , , 534. . . , , . , . , . , , 535. . , , ... . . : , 1926, . 3. . : . ( . , . XXVIII, 1934, . 68) 533 , . 68. 534 . : . ( , . XV-XVI, . . 9-10, 1936, . 353, 354). 535 . : ( ., , , . VII, 1927, 94).532 531

85

536. . . , , . , , 537. . . ; . . . , , . . , : , , - . , , , ...538. , , : 539. , , , , , 540. . , , . , , . 541 ... . , , . 542. , , , , . 543, , , . Felix Kanitz ,

. : ( ., ., . , . VII, 1927, . 107). 537 . . : , XIII , 1938, . 22-23. 538 . , , . 93. 539 , , . I, . 5 6, 1932, . 193-215, 249-275. 540 , . 275. 541 ; , . 113. 542 : ( . , . XXVIII, 1934, . 68). 543 : ( . , . XXVIII, 1934, . 49-50).

536

86

544. L. v. Sdland (. ) , ... , ... , , . . -- , , 545. , , : , , , : , . , . , , , , ; , , , , , - . , , , - , . , - 546. , , . , , . , , . . , , , , , . , -, , , ... , , , 547. . , , . , ... , , Felix Kanitz: Das Knigreich Serbien und das Serbenvolk (Kraljevina Srbija i srpski narod), Leipzig 1914, . 128-129. 545 L. v. Sdland (Dr. Ivo Pilar): Junoslovensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja. Zagreb 1943, . 56. 546 : , . 39-40. 547 : , . 119-120.544

87

, . , , , , . . , . 548. , , , . , , ... , , , , , . , , 549. , , , . , , . , , . . , - 550. , , , . , , , . , . 551. , , , , . , . , , , , , , , , , , , 552.

548 549

: , . 214-215. : ( . , . XXVIII, 1934, . 92.) 550 : ? ( , . 348, . 2, 1937, . 180). 551 : , . 109. 552 : . . , . 197.

88

, , , , , , , . , , . . , . . . , , 553. , , , . , , , , , 554. , , - , , . . , . , , 555. , , : , , 556. , , , , : , 557. , , , , : , . , : , , , . , , Nikolai D. Velimirovich: The Life of St. Sava ( . ), Libertyville, 1951, . 192. : , 1957, . 205. 555 , . 192. 556 : , 1953, . 28. 557 : , 1928, . 172-176 ( . ).554 553

89

, , . , , , 558. , , , . . . . , , . , , , 559. , II, , 560. : 1377. . . , , 561. : , . 1547. , ( ) 562. 1550. , , 563. 1553. , 564. . . 1580. , , , , 565. , . , , , , , ,

: ( . , . XXVIII, 1934, . 108-109). 559 Nikolai Velimirovich, The Life of St. Sava, . 88. 560 II: , . 79. 561 : . ( . , . XXVIII, 1934, . 116). 562 Rad jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, . LXII, 1882, . 72. 563 Rad jugosl. akad. znan. i umjetn., . LXII, 1882, . 98, . Starine jug. akad. znan. i umjetn., . X, 1878, . 207. 564 Rad jug. akad. znan. i umjetnosti, . XXXVII, 1876, . 214. 565 Rad jug. akad. znan. i umjetnosti, . CXXIV, 1895, . 65.

558

90

. , : , 566. XVI , , : , , . , , , , . : 1594, 1595, , . , , . : . , , . , , 567. , - 568. , . , 569. , -570. 571. 1597. : , , 572. , , , , , , , 573. , , . , , 1789. . , 17551757. , , , . .

: ( . , . XXVIII, 1934, . 150). 567 : , . I, . 266, . 941. 568 , . 569 Stari pisci hrvatski, knj. XVI, Zagreb 1888, . 185-186. 570 Stari pisci hrvatski, knj. XXIII, 1913, . 269. 571 Razgovor ugodni naroda slovinskoga, , Zagreb, . 26. 572 K. Horvat: Monumenta historica, Sarajevo 1909, . 58. 573 : , . III, 1896, . 70.

566

91

- : , 574. , , , . , , ,, ; , , , . , , . , , . , , , , . , , , , . , , , 575.

III. : 1. 1234. 1346. 112 . , , . . , . , , II , 576. , II III, II. II , 577. 112 , , : Razgovor ugodni naroda slovinskoga, . 26. : ( . , . XXVIII, 1934, . 117-118. 576 , II ( II, ), , 1935, . CXVII. 577 , . XXIII, XXIV.575

574

92

, , . , , , , . II, , . , : , . , , 578. , , . , , , . , 1282 , , , , , 579. , , . , , , . , , , : ( ), , , , , 1282. , , , , , 580. , , , . , . . II : ... , . 581. , 582. . , (), , , . 583. 584. 578 579

. : XIII-XIV , 1942, . 6. : , . II, . 64. 580 : ( , . IV, . 161). 581 II: , . 73. 582 . : ..., . 460. 583 . : (, . XIII, 1881, . 177, 182, : , . 3-4). 584 : (, . IX, 1877, . 75-76).

93

, , , , 585. , , , . , . , , 586. , 1253. , , , , - - : , , . , , II, . - , , - . . , 1261. , : , . VIII , , . 1272. II, , , , 587. , 1274. , . VIII X (12711276) , , . , , , , , , , I 588. , 7. 1274. , , , , 585 586

, . 76. : , . 88. 587 : ( , . II, . 572). 588 , . 573.

94

() , , 589. VIII , , , 590, VIII , . VIII , , , , . 591 , VIII , 1272, , 592. , , . , , , VIII , 1274. , X. , 593. : , , , , 594. , 1264. 1276, : II, , I I. II I , , . I : II (8. 1271. ) 1272. . , , , , 595. II, , I. , I , , 596. , II I, , , . II : I , . . : , . I, . 184. II: ..., . 83. 591 . : 1274 ( . . , II, 1911.) 592 : , . 234. 593 : , . 222-227. 594 : 1261 1274 ( : , 1946, . 227). 595 II: ..., . 208. 596 , . 218.590 589

95

, , , 597. , , , , II , 598. , , I . , , , 599. I , I, 600. , . , I, , , , . , , . , , , , 601. , . (1291, 1303, 1306. 1308). 1308 , , , , 602. . . , , , , . , . ( . , , , ). II (12821328)603. , , , , . , ,

. , . 208. 599 : II II (12631326). , CLIII, 77, 1933, . 49-50, 18. 600 : , . 175, 204. 601 : , ( , . XV-XVI, 1936, . , , 9-10, . 77). 602 : , . 177. 603 : . ( , . XVIII, 1907, . 15.)598

597

96

604. 1346. , , . , III, , . , 1319. . , , , , 605. II, , . II , , . II , II , , 606. () 607. , . II , , , , . II . . . 608. II , . , , , , 609 ... II, , , . , , , , ... II , , , 610. , , , II, , , , .

604

: XII XIV ( , , 1924, . 517). 605 : , . 181. 606 II: ..., . 280. 607 , . 281. 608 . : , . 11. 609 II: ..., . 279. 610 : , . 212.

97

2. , , , , . , 1234. 1263. , . 28. 1266. . II , , , . , 611. , XIII 612. . , , 613. , , . , . II , , , , 614. II , , , . , : ... , II, , 615 ... , , , . , . , , . , , 616. 15 , , , , , , ...617. . , , .

611 612

II: ..., . 178. : ( , . V, . 1, 1932, . 3). 613 , . 4. 614 II: ..., . 183. 615 , . 182. 616 : ..., . 6, 11. 617 : , . 48, 76-77.

98

, , , , 618. , , , . , , 619... , . , , , , 620. , . , , () , , , 621. II , , 622, , , . II , , , . , II, , , , , ...623. , , , , , . , , : . , , , . , , , 624. , , , , . , , 625. II , , , . 618 619

II: ..., . 184-185. , . 185. 620 : , . 222. 621 : , . 177. 622 II: ..., . 187. 623 , . 186. 624 : , . 8, 20. 625 : , . 126.

99

. , II , , , , , , . , , 626. , . , , , II, : , 627. , , , , , , 628. . , . , 629. , , . , , , . , II, , , . (. ), , , . , , 630. , , . , 631. . , , , II , , , , , , , , 632. 28. 1266. 633. , , . , ,

626 627

II: ..., . 193-194. , . 190. 628 : , . 221. 629 : ..., . 9. 630 II: ..., . 193. 631 . : , . 247-248. 632 II: ..., . 196. 633 , . 196.

100

634 ... , : ... , 635. , , . , 636. , , , . . 2,30 ., 0,90 ., 1,20 .637. , . 638. , . XIV . 1724. , , , , 639. XVIII . : 1920. . . , 20. . II, , 1200 1201 640. II , , II, . , , II . , 641. II . , 1254. 642. II, , , , II , , , , 643. , II (28. 1266, ) , 644. , . , , 1263. . II , , ...645.

: ..., . 12-13, 34. II: , . 198. 636 : , . 220. 637 . 638 : , 1897, . 148. 639 : ... ( . . , . V, . 3, 1932, . 337). 640 . : II (, . I, 1926, . 343). 641 II: ..., . 206. 642 : - () 1219 XIX (, . XIV, 1939, . 268-269). 643 : II II..., . 47. 644 : , . 128. 645 II, ..., . 207.635

634

101

II , , , II , 646. 1271. , . , , . , 647, II . . , 648. II II . II I, , II, , . I II 1272. . I , 649. II , I , , 650 ... . 651. . . I , 652. , I , , I , . , I I 653. I I (12721276, 1279). , . II . II, , , , II, . , 654. II , , 655. : II . , . . (),646 647

. . , . IV, . 3. 648 II: ..., . 207. 649 , . 208. 650 , . 218. 651 : ..., . 49-50. 652 . : , . II, . 63. 653 : . . , . 129. 654 II: ..., . 212. 655 , . 213.

102

, 656. , . , II, I, , , . , , , 657. I 1272. . . 658. I . I . I . 1276. , , , . 1280. , 659. I, II I, , ( ), , , , , , 660. I, , . II , () , , , , 661. I 1279. , I 662. , , . , , I , , 663. II , I, , 664. , I , , .

656 657

, . 216. . 658 , . 218. 659 : , . 121. 660 II: ..., . 18. 661 , . 220. 662 : ..., . 54. 663 . . : , . II, . 7. 664 II: ..., . 220.

103

I . . 665. II , I , . , , , , 666. II , , - I, . , II , , 667. . I 28. , , II, . , , 27. 668. . , 27. , , , 27 669. , , , . I..., . II (Miklosich; Monumenta serbica, 76, 83) , (1416) 670. , , , , . , I . II I , , , , () 671. I . I (1279 1286) I 672. , . , , ( ) . , II,

. : ..., . 55. 667 II: ..., . 200. 668 : , . III, . 72, . 5031. 669 : ..., . 55. 670 , . 56. . : , III, . 72. 5030. 671 II: ..., . 221. 672 , . 234.666

665

104

, , , 673. . , . . . , (), .674 . , , , , . , . . II , , , 675 , , , ...676. , , 677. I , , : 678, . I . . , I , 1282.679 II I , . , , , , , , , , 680. I . 4. 1286. 681. I , , . . () .

673 674

, . 224. , . 225. 675 , . 227. 676 , . 228. 677 , . 231. 678 , . 235. 679 : I (. . , . II, . 131). 680 II: ..., . 238. 681 , . 238.

105

. , , 682. I , , 683. I 1737. , , 684. . 1329. XIV . I , , , , , 685. I (12861292). , , , ...686. , 1286. 687. , , 688. . 1292. . II . , 1292. . II , 689, . , , . , , . , , , 690. , , 691. . , , ... . 1255. , , 1286 692. . . , . 242. 684 : , I, . 374, . 1501. 685 II, ..., . 242. 686 , . 244. 687 : . , . I, . 13, . 27. 688 : ..., . 64. 689 II: ..., . 244. 690 . 691 : II, ( ., , . . . VI, 1926, . 239, . : , . 171-175). 692 : ..., . 65.683 682

106

II (12921309), 3. 1292. 16. 1309. . II, II , II . , , , , , , 693. , II , , , . II, , , , , , , , . II , 694. II 695, , II, 1. 1304. 31. 1305. , . (181, $ . 60). , 1299. , . , , , 696. . , , 1301, . , 697. II , , , . 698, . 699. 1282. .

II: ..., . 245. , . 283. 695 . : , . III, . 140 . IV, . 5. 696 : ... . 68-69 ( , . 216, 1912, . 27-56, . ). 697 : , . 69. 698 . : ( , . I, . 805, . . : , . . , . II, . 577-578). 699 : ( , . II, . 570, . . . . , . 131).694

693

107

II 16. 1309. , , . , 700. II , , III (13091316). III , , 701. , III , , . , 702. III , . , III , 703. III 704. III , III 705. III II , , , III, . II . III 26. 1316. . . III (13171324), . , , , , , 706. I, , , , 707. , , , ? , , : 1319. , , , , , , : , , , , 708. . , , . , , , 700 701

II; ..., . 254. , . 246. 702 , . 246. 703 : ..., . 71. 704 . 705 : , . I, . 21, . 50. 706 : , . I, . 23, . 52. 707 II: ..., . 115. 708 : , . I, . 22, . 52.

108

. , , , , 709. II, , . , III, II, . , , , , 710. II ,