Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  1/344

  A C A D E M I A R O M A N AS T U D I I $ 1 C E R C E T A R IL X X V

  I S T O R I AL I T E R A T U R I I R O M A N E V E C H I

  S T E F A N C I O B A N UX E M B I C U A L A C A D E ) I I E I R O M A ) E

  V O L . I

  ? 1 ( ) N I T R U L O F I C I A L : 7 ; 1 1 I \ J P R I 1 E R I I L E S T A T U L U IN A T I O N A . I . , A , B U C U R E S T I , 1 . 9 4 7

  u

  4

  .

  , D E

  a

  . ,

  . . I s o ,

  ' 6 1 P I , M . E R I A . 0 n g' t .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  2/344

  A C A D E M I A R O M A N AS T U D I I $ 1 C E R C E T A R I L e i

  I . N . I O R G A , I s t o r i a p o p o r u l u i f r a n c c z , 1 9 1 9 . . . 1 0 . 0 0 0I I . N . I O R G A , S e u r t a I s t o r i e a S l a v i l o r r a s a r i t e n i : R u -s i a y i P o l o n i aI I I . D r . G R . A N T I P A , P r o b l e m e l e e v o l u t i e i p o p o r u l u ir o m a n , 1 9 1 9I V . N . I O R G A , I s t o r i a l i t e r a t u r i l o r r o m a n i c e i n d e s v o l -t a r e a l e g a t u r i l e l o r , 3 v o l . 1 9 2 0V . P . P O N I , S t a t i s t i c a R a z e s i l o r , 1 9 2 1 5 . 0 0 0V I . D r . G R . A N T I P A , D u n f i r e a p r o b l e m e l e e ie c o n o m i s e s i p o l i t i c e , 1 9 2 1 5 . 0 0 oV I I . T H . C A P I D A N , M e g l e n o r o m a n i i . I . I s t o r i a s i g r a -i u l l o r , 1 9 2 5 8 . 0 0 0I I . L i t e r a t u r a p o p u l a r A l a M e g l e n o r o m a n i , 1 9 2 8 . 8 0 0I I I . D i c t i o n a r M e g l e n c r o m a n , 1 9 3 5 1 2 . 0 0 0V I I I . G . B O G D A N - D U I C A , V i e a l a s i i d e i l e l u i S i m e o nB a r n u t i u , 1 9 2 4I X . D r . N . L E O N , E n t o m o l o g i a m e d i c a l A , 1 9 2 5 . . 9 . 0 0 0

  X . T . S A U C I U C - S A V E A N U , C u l t u r a c e r e a l e l o r i nG r e c i a a n t i c s s i p o l i t i c a c e r e a l i s t a a A t e n i e n i l o r ,1 9 2 5 7 . 5 0 0X I . S E X T I L P U S C A R I U , S t u d i i I s t r o r o m a n e . I I . I n -t r o d u c e r e , g r a m a t i c a , c a r a c t e r i z a r e a d i a l e c t u l u ii s t r o r o m a n , 1 9 2 7 1 5 . 0 0 0X I I . D r . I . L E P $ 1 , S u d i i f a u n i s t i c e , m o r f o l o g i c e f i -z i o l o g i c e a s u p r a I n f u s o r i i l o r d i n R o m a n i a , 1 9 2 7 7 . 5 0 0X I I I . 0 . A N A S T A S I U , I n d u s t r i i l e s a t e s t i i n r a p o r t c ul o c a l i z a r e a m a r e i i n d u s t r i i , 1 9 2 8 7 . 0 0 0X I V . R . V . B O S S Y , P o l i t i c a e x t e r n s a R o m a n i e i i n t r ea n i i 1 8 7 3 - 1 8 8 0 , p r i v i t a d e l a A g e n t i a d i p l o m a t i c ad i n R o m a , 1 9 2 9 8 . 0 0 0X V . V I C T O R I A D . V O I N O V , E x c r e t i a p r i n i n t e r m e -d i u l c r o m a t o c i t e l o r l a n e v e r t e b r a t e , 1 9 2 9 . . . 8 . 0 0 0X V I . S E X T I L P U $ C A R 1 U , S t u d i i I s t r o r o m a n e I I I . B i -b l i o g r a f i e c r i t i c s , l i s t e l e l u i B a r t o l i , t e x t e i n e d i t e ,n o t e , g l o s a r e , 1 9 2 9 1 5 . 0 0 0X V I I . P . P . P A N A I T E S C U , C a l a t o r i p o l o n i i n t a r i l e r o -m a n e , 1 9 3 0 9 . 0 0 0X V I I I . N . G E O R G E S C U - T I S T U , B i b l i o g r a f i a l i t e r a r yr o m a n s , 1 9 3 2

  X I X . R A D U I . P A U L , F l e x i u n e a n o m i n a l a i n t e r n s i nl i m b a r o m a n s , 1 9 3 2 9 . 0 0 0) 0 C . T H . C A P I D A N , A r o m a n i i , d i a l e c t u l a r o m a n , 1 9 3 2 2 0 . 0 0 0X X I . N I C O L A E D R A G A N U , R o m a n i i i n v e a c u r i l eI X X I V p e b a z a t o p o n i m i e i s i a o n o m a s t i c e i ,1 9 3 3 2 5 . 0 0 0

  q i* i * t u n -t i f i c e ,

  p i

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  3/344

  A C A D E M I A R O M A N AS T U D I I $ I C E R C E T A R IL X X V

  I S T O R I AL I T E R A T U R I I R O M A N E V E C I I ID E

  S T E F A N C I O B A N Ut E M B R U A L A C A D E N I E I R O M A I N E

  T O L . I

  M O N I T O R U L O F I C I A L $ 1 I M P R I M E R I I L E S T A T U L U II M P R I M E R I A N A T I O N A L A , B U C U R E , S T I , 1 9 4

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  4/344

  I N L O C b E P R E F A T AL u c r a r e a d e f a t o e s t e r e z u l t a t u l u n e i e x p e r i e n t e d i d a c t i c e

  i n d e l u n g a t e , a u n e i m u n c i d e d o u d z e c i . , s i c e v a d e a n i , p e l d n g du n i v e r s i t e i t i l e d i n I a . , s i . , s i B u c u r e s t i . E s t e o i n c e r e a r e d e a p u n ed e s v o l t a r e a i s t o r i e i l i t e r a t u r i i n o a s t r e i n t r ' u n c a d r u m a i a p r o -

  p i a t d e l i t e r a t u r i l e p o p o a r e l o r v e c i n e .A d u c f i p e a c e a s t d c e d e v i d e m e l e m u l t u m i r i d o m n i l o r a s i s -

  t e n t i u n i v e r s i t a r i I o n C h i t i m i a s i V a l e r i u C i o b a n u , c a r e m ' a ua j u t a t l a c o r e c t a r e a a c e s t e i a r t i .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  5/344

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  6/344

  6 S T E F A N C l O B A N U

  F a c t o r i i p r i n c i p a l i c a r e d e t e r m i n e n a s t e r e a s i d e s v o l t a r e au n e i l i t e r a t u r i , s u n t n a t u r a s i i m p r e j u r a r i l e i s t o r i c e . N a t u r a ,s a u m a i b i n e z i s f a t a l i t a t e a g e o g r a f i c a , c o n t r i b u e l a f o r m a r e ac a r a c t e r u l u i p o p o r u l u i , a t e m p e r a m e n t u l u i s i a i n . c l i n a r i l o r l u is u f l e t e s t i . S e s u l m a n o s a l D u n a r i i s i m u n t i i d i n c e n t r u l t a r i in o a s t r e s u n t l e a g a n u l r o m a n i s m u l u i . C o n d i t i u n i l e n a t u r a l ed e v i e a t a d e t e r m i n e o c u p a t i i l e p r i n c i p a l e a l e p o p o r u l u i : p a s -t o r i t u l s i a g r i c u l t u r a . I a r a c e s t e o c u p a t i u n i p a s n i c e p r e d i s p u nl a o v i e a t a l i n i s t i t a . D e a i c i i n c l i n a r i l e R o m a n u l u i s p r e c o n -t e m p l a t i e , s p r e p o e z i e , d e a i c i s i i n s u s i r i l e l u i a r t i s t i c e .F a t a l i t a t e a i s t o r i c a , a l d o i l e a f a c t o r d e t e r m i n a n t i n d e s v o l -t a r e a v i e t i i s p i r i t u a l e a u n u i p o p o r , a a v u t u n r o l e x t r e m d ei m p o r t a n t p e n t r u R o m a n i . P a m a n t u l n o s t r u a f o s t a r e n au n o r i n v a z i u n i i s t o r i c e , c u m r a r s ' a u i n t a m p l a t i n a l t s p a r t e .A s e z a t l a m a r g i n e a c i v i l i z a t i e i e u r o p e n e , e l d e v i n e u n f e l d es c u t d e a p a r a r e a l a c e s t e i c i v i l i z a t i i . D e p o p o r u l n o s t r u s el o v e s c v a l u r i l e n a v a l i t o r i l o r , p r i n e l s e s t r e c o a r a h o a r d e l e d i nR a s a r i t s p r e A p u s . I a r m a i t a r z i u p o p o r u l n o s t r u s e p o m e n e s t e

  i n c o n j u r a t a p r o a p e d i n t o a t e p a r t i l e , c a o i n s u l a , d e m a r e ap o p o a r e l o r s l a v e . A c e s t f a p t d e t e r m i n e p r i m e l e i n f l u e n t ea s u p r a n o a s t r a s i d e s a v a r s e s t e t i p u l n o s t r u e t n i c . L u p t a , f i ea c t i v e , f i e p a s i v a , p e c a r e o d u c e R o m a n u l i n c o n t r a i n v a d a -t o r i l o r , c e l e s t e c a r a c t e r u l l u i s i c u l t i v a e n e r g i i l e l u i v i t a l e .I n f l u e n t a c e l o r d o i f a c t o r i , a n a t u r i i s i a i m p r e j u r a r i l o ri s t o r i c e , s e s u p r a p u n e u n o r i n s u s i r i m o s t e n i t e d e l a s t r a m o s i in o s t r i D a c o - R o m a n i . S e n t i m e n t u l d e o r d i n e , d e t c r a n d u i a l ac u m z i c e p o p o r u l , i n c l i n a r i l e l u i s p r e v i e a t a c u l t u r a l a , s p r ec i v i l i z a t i e v i o i c i u n e a s i i s t e t i m e a l u i s u n t m o s t e n i t e d e l aa c e s t i a .T o a t e a c e s t e a , l u a t e l a u n l o c , a u f o r m a t , i n d e c u r s u l m a im u l t o r v e a c u r i , t i p u l e t n i c a l p o p o r u l u i n o s t r u , c u s t r u c t u r al u i f i z i c a s i c u i n s u s i r i l e l u i s u f l e t e s t i , s i 1 - a u f a c u t a p t p e n t r ua - s i c r e a c u l t u r a l u i p r o p r i e , l i m b a s i l i t e r a t u r a l u i .C u t o a t e v i c i s i t u d i n i l e v r e m u r i l o r , c u t o a t e i n f l u e n t e l e b u n es i r e l e , p o p o r u l n o s t r u s i - a p a s t r a t c a r a c t e r u l s a u L a t i n . A s t a z in i c i c e i m a i i n v e r s u n a t i d u s m a n i a i n e a m u l u i n o s t r u n u c o n -t e s t a r o m a n i t a t e a l u i . D - 1 S e x t i 1 P u s c a r i u , d i s t i n s u lf i l o l o g r o m a n , s u s t i n e c a p a n g p r i n s e c o l u l a l I V - l e a , i n i m -

  a ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  7/344

  ' S T O M A L I T E R A T U R I I R O M A N E V E C H I 7p e r i u l r o m a n , d i n c a r e f a c e a u p a r t e s i t e r i t o r i i l e l o c u i t e a s t a z id e R o m a n i i d i n s t a n g a s i d r e a p t a D u n a r i i , a e x i s t a t o l i m b a

  p r e - r o m a n i c d . I n t i m p u l d o m n i e i i m p a r a t u l u i T e o d o s i e c e lM a r e , i m p e r i u l s e i m p a r t e i n d o u a , s i a n u m e i n i m p e r i u lr o m a n d e V e s t s i c e l d e E s t . L e g a t u r i l e d i n t r e a c e s t e d o u ai m p e r i i s l a b e s c t o t m a i m u l t . < S t e r i l e n o u i p r o d u s e p r i nm i g r a t i u n e a p o p o a r e l o r , i n t a r i r e a e l e m e n t u l u i g r e c e s c i n c o n -d u c e r e a a f a c e r i l o r p u b l i c e i n i m p e r i u l d e E s t , a s e z a r e a L o n g o -b a r z i l o r i n I t a l i a d e N o r d s i m a i a l e s a S l a v i l o r i n P a n o n i as i i n P e n i n s u l a B a l c a n i c a , a u c a u r m a r i : - r u p e r e a c o n t a c -t u l u i R o m a n i l o r d e E s t c u a l c e l o r d e V e s t 1 ) .A c e a s t a d e s p a r t i r e a d u s l a d e s f a c e r e a l i m b i l o r r o m a n i c e i nd o u a g r u p u r i d i s t i n c t e s i a n u m e a c e l d e V e s t c u p r i n z a n d l i m -b i l e : i t a l i d n a , r e t o - r o m a n s , s a r d a , p r o v e n s a l a , f r a n c e z a , s p a -n i o l a s i p o r t u g h e z a ; s i g r u p u l d e E s t c o m p u s n u m a i d i n l i m b ar o m a n s ( a m a i e x i s t a t s i l i m b a d a l m a t a v e c h e , c a r e a d i s -p a r u t ) 2 ) .P o p o r u l r o m a n e s c a p a r t i n a n d c e l e i m a i v e c h i s i n o b i l er a s e d i n E u r o p a , s e d e s t e a p t a l a o v i e a t a p o l i t i c a s i c u l t u r a l lr e l a t i v t a r z i u . D e s t i n u l i s t o r i c , d e s p r e c a r e a f o s t v o r b a m a is u s , l u p t e l e p l i n e d e e r o i s m p e c a r e l e d u c e e l c u f e l d e f e ld e a s u p r i t o r i , m i g r a t i u n i l e c a r e s e p e r i n d a p e p a m a n t u ln o s t r u s i c a r e p r o v o a c a m i s c a r i d e p o p u l a t i e d e l a s e s l am u n t e s i i n v e r s , f a c c a o b u n s p a r t e d i n v i e a t a n o a s t r a i s t o -r i c a s i d i n t r e c u t u l n o s t r u c u l t u r a l , s a s e i n n e c e i n n e g u r av r e m u r i l o r , s a d i s p a r a d i n c a m p u l d e o b s e r v a t i e a l c e r c e t a -t o r u l u i . A c e a s t a n u i n . s e m n e a z a i n s a , c A p o p o r u l r o m a n e s cn ' a a v u t o v i e a t a c u l t u r a l a s u b o f o r m a s a u a l t a .I n t a r z i e r e a a p a r i t e i c e l o r d i n t a i m a n i f e s t a r i d e l i t e r a t u r es c r i s a , n u e s t e i n s a p r e a m a r e i n c o m p a r a t i e c u i n c e p u t u r i l el i t e r a r e a l e a l t o r p o p o a r e .I n t a r i l e d i n A p u s u l E u r o p e i , l a t o a t e n a t i u n i l e s u p u s eb i s e r i c i i c a t o l i c e , c a r t i l e c u c a r a c t e r r e l i g i o s s i s t i i n t i f i c d i nE v u l M e d i u s u n t s c r i s e i n l i m b a l a t i n a , c o n s i d e r a t e u n a d i nc e l e t r e i l i m b i s f i n t e ( a l a t u r i d e g r e a c a s i e b r a i c a ) . A b i a p r i n1 ) S e x t i l P u c a r i u . L o c u l l i m b i i r o m d n e i n t r e l i m b i l e r o m a n i c e . A c a d . R o m .D i s c u r s u r i d e r e c e p t i u n e . B u c u r e t i 1 9 2 o , p . 2 3 .1 ) I b i d e m .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  8/344

  8 $ T E F A N C I O B A N U

  s e c o l u l a l I X - l e a s i a l X - l e a , l a u n c l e p o p o a r e i n c e p s a a p a r af r i n t d r i d e t e x t e i n l i m b i l e m a t e r n e , c a r e i n s a n u s c h i m b as i t u a t i a , c a c i l i m b a l a t i n a s ' a m e n t i n u t I n c a v e a c u r i i n t r e g id u p a R e n a s t e r e i n b i s e r i c a s i i n c a r t i l e d e s t i i n t a , p a r a l e l c ul i m b i l e p r o f a n e . I n F r a n t a , u n d e f e u d a l i s m u l c r e e a z a , c as i i n a l t e t a r i a p u s e n e , c o n d i t i u n i s p e c i a l e d e v i e a t a , u n d ec a v a l e r i s m u l i n s u f l e t i t d e c e l e m a i n o b i l e i d e a l u r i , a l c u -r a j u l u i , a l s t a t o r n i c i e i i n i u b i r e , a l c r e d i n t e i , d a n a s t e r eu n e i l i t e r a t u r i , c a r e e x e r c i t a o m a r e i n f l u e n t s a s u p r a l i t e r a -t u r i l o r i t a l i a n a , g e r m a n a s i e n g l e z a . E s t e v o r b a d e C h a n s o n sd e . g e s t e u n f e l d e c a n t e c e d e v i t e j i e , f r a n t u r i d e e p o p e en a t i o n a l s . S u b i e c t u l a c e s t o r c a n t e c e s u n t l u p t e l e d i n i s t o r i aF r a n t e i , p e t r e c u t e . m a i i n a i n t e s i p a s t r a t e s u b f o r m a d e t r a -d i t i i s i d e c a n t e c e p o p u l a r e , c a r e s e p r e l u c r e a z a m a i t a r z i ud e t r u v e r i , p o e t i c a r e v a g a b o n d a u d e l a o c u r t e f e u d a l l l a a l t a .F o n d u l i s t o r i c d i n e p o c a c e l o r d i n t a i r e g i s i i n s p e c i a l d i nd i n a s t i a c a r o l i n g i e n i l o r e s t e a m p l i f i c a t p r i n f e l d e f e l d ev e s t i r i , c a r e n ' a u n i m i c d e a f a c e c u i s t o r i a . A s t f e l , i n c a n -

  t e c u l C h a r l e s M a i n . e t s e o g l i n d e s t e l u p t a l u i C a r o l M a r t e lc u f r a t i i s a i . C e l e b r a e p o p e e ' d e s p r e R o l a n d ( C h a n s o n d eR o l a n d ) d e s c r i e l u p t a l u i C a r o l c e l M a r e i n S p a n i a c uB a s c i i , c a r e a a v u t l o c i n a n u l 7 7 8 .I u b i r e a n e r n a r g i n i t a c a t r e d u l c e a F r a n t a e s t e m o t i v u lp r i n c i p a l a l e a c e s t o r c a n t e c e - e p o p e i . E r o i s m u l , c r e d i n t a E t ad e D u m n e z e u ( t o t i d u s m a n i i s u n t n u m i t i S a r a c i n i n & r e -d i n c i o s i ) , c r e d i n t a f a t a d e s u v e r a n , i u b i r e a p l a t o n i c a f a t s d ef e m e i e , s u n t t e m e l e f a v o r i t e a l e a c e s t o r c a n t e c e , A c e s t g e na l p o e t i l o r t r u v e r i c u t i m p u l e v o l u e a z a : s e c a n t s l u p t e l e s u v e -r a n i l o r c u v a s a l i i , c r u c i a t e l e ; s u n t s i p a r o d i i a l e a c e s t u i g e n . C h a n s o n s d e g e s t e i n s a n ' a u o v e c h i m e m a i m a r e d e c a ts e c o l u l a l X I X I I - l e a . S e r i s u l i n l i t e r a t u r a f r a n c e z a s e i n t r o -d u c e c e v a m a i i n a i n t e . I n c a l a i n c e p u t u l s e c o l u l u i a l I X - l e a ,s o b o r u l d i n T o u r s a l u a t h o t a r i r e a s s e t r a d u c a u n c l e c a r t ir e l i g i o a s e i n l i m b a p o p o r u l u i . N u s e s t i e d a c a a c e a s t a h o t a -

  r i r e a f o s t d u s a l a i n d e p l i n i r e , d a r c e v a m a i t a r z i u , i n a c e l a s iv e a c , i n c e p s a a p a r a t e x t e s c r i s e i n f r a n t u z e s t e , i a r i n s e c o l u iu r m a t o r s e s c r i u m a i m u l t e o p e r e m o r a l - r e l i g i o a s e , v i e t i a l es f i n t i l o r ( S f . A l e x e , S f . G r i g o r i e , S f . N i c o l a e ) .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  9/344

  I S T O R I A L I T E R A T U R I I R O M A N E V E C H I 9# C h a n s o n s d e g e s t e * t r e c d i n F r a n t a i n I t a l i a , u n d e t r u -b a d u r i i i i d a u u n c a r a c t e r s p e c i f i c i t a l i a n s i u n d e a c e s t g e n

  d e p o e z i e e s t e p a t r u n s d e u n i n a l t i d e a l i s m , c a r e s e r e s f r a n g es i a s u p r a p o e z i e i l u i Q u i d o Q u i c i n e l l i , a l u i D a n t es i p e t r a r c a . T r a d i t i i l e c u l t u r a l e l a t i n e i n I t a l i a s u n t m a ip u t e r n i c e d e c a t o r i u n d e i n A p t l . T a t a d e c e l i m b a i t t a l i a n as e i n t r o d u c e i n l i t e r a t u r a a b i a p e l a j u m a t a t e a s e c o l u l u i a lX I I I - l e a , c u t o a t e c a p r i m e l e t e x t e a p a r i n l i m b a n a t i o n a l si n a d o u a j u m a t a t e a s e c o l u l u i a l X - l e a .I n # P r o v e n c e > , r e g i u n e d i n S u d u l F r a n t e i , c u l i m b a e ip r o p r i e , l i t e r a t u r a i n c e p e d i n s e c o l u l a l X - l e a c u a c e i a s i p o e t it r u b a d u r i , c a r e o p l o s i n d u - s e p e l a c u r t i l e d i f e r i t i l o r s u v e r a n is i i n . c u r a j a t i d e e i , d a u n a s t e r e l a o p o e z i e e p i c s s i E r i c a b o g a t a .C e l e d i n t a i s c r i e r i a p a r i n a c e l a s i v e a c , d a r i n f l o r i r e a l i t e r a -t u r i i i n l i m b a p r o v e n s a l a c a d e a s u p r a s e c o l e l o r a l X I IX I V - l e a .C a m a c e l a s i l u c r u s e o b s e r v e i n S p a n i a s i P o r t u g a l i a , u n d ep r i m e l e t e x t e s c r i s e a p a r i n l i m b a n a t i o n a l s i n s e c o l u l a l

  X I I - l e a . L a f e l s e i n t a m p l a s i i n G e r m a n i a s i i n P o l o n i a ,u n d e p r i m e l e < ( g l o s e ) ) i n l i m b a p o l o n e z a a p a r i n s e c o l u l a lX I I I - l e a , i a r l i t e r a t u r a p r o p r i u z i s a i n c e p e s a s e d e s v o l t e a b i ai n s e c o l u l a l X I V - l e a s i a l X V - l e a .I M P A R T I R E A I S T O R I E I L I T E R A T U R I I R O M A N E .

  E f o a r t e g r e u a s t a b i l i a n u m i t e l i m i t e i n v i e a t a s u f l e t e a s c aa u n u i p o p o r , i n t r u c a t a c e a s t a v i e a t a a c o l e c t i v u l u i o m e n e s c ,c a s i v i e a t a i n d i v i d u l u i , s e p r e z i n t a c a c e v a n e i n t r e r u p t . T o ta s a d e g r e u e s t e d e a i m p a r t i i s t o r i a l i t e r a t u r i i u n u i p o p o ri n e p o c i s a u p e r i o a d e , i n t r u c a t l i t e r a t u r a e s t e e x p r e s i u n e ca c e s t e i v i e t i s u f l e t e s t i a p o p o r u l u i , a c o n s t i i n t e i l u i , c a r e - s ir u p e f i r u l a t u n c i c a n d d i s p a r e p o p o r u l . S e i n t e l e g e c a a c e a s t a' v i e a t a s p i r i t u a l s p o a t e s a i b a m o m e n t e d e i n t e n s i t a t e s i d er i t m u r i m a i s l a b e , d a r i n t r e d i f e r i t e l e s t a r i a l e e i e x i s t s o l e g a -t u r a . A c e e a s i l e g a t u r a o - o b s e r v a m s i i n f e n o m e n e l e l i t e r a r e .N u s e p o a t e s p u n e e a i n t r e c r o n i c a r i i n o s t r i d i n s e c o l u l a lX V I I - l e a s i i n t r e G h e o r g h e S i n c a i s a u N i c o l a e B a l c e s c u , n ue x i s t s n i c i o l e g a t u r a . I n e v o l u t i a l i t e r a t u r i i e x i s t s i n t o t d e a u n a

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  10/344

  x o $ T E F A N C I O B A N U

  l e g a t u r i d e c o n t i n u i t a t e . C u c a t s c r i i t o r u l e s t e m a i m a r e , c ua t a t l e g a t u r i l e l u i c u t r e c u t u l s i v i i t o r u l s u n t m a i a d a n c i .U n m u n t e m a r e n i c i o d a t a n u a p a r e s i n g u r i n m i j l o c u l u n e ic a m p i i n e t e d e ; c a s a a j u n g i l a e l , t r e c i p e s t e d e a l u r i m a i m i c i .U n E m i n e s c u n u e s t e a l t c e v a d e c a t s i n t e z a u n e ip o e t i c e d e l u n g s d u r a t a .D i n c a u z e l e d e m a i s u s , c e r c e t a t o r i i n u s u n t i n t o t d e a u n . ad e a c o r d i n c e e a c e p r i v e s t e i m p a r t i r e a i s t o r i e i l i t e r a t u r i i . S i ,t o t u s i , p u n a n . d l a b a z a a n u m i t e p r i n c i p i i , a c e a s t a i m p a r t i r es e p o a t e f a c e .

  C a r e d a m t r e c u t i n r e v i s t a p r i n c i p a l e l e l u c r a r i c u p r i v i r e l ai ` s t o r i a l i t e r a t u r i i 1 ) , a m i n s i s t a t u n e o r i s i a s u p r a i m p a r t i r i i e i ;i s t o r i c i i m a i v e c h i a i l i t e r a t u r i i i m p a r t l i t e r a t u r a , d e o b i c e i u ,d u p a g e n u r i ( A r . D e n s u s i a n u , d e e x e m p l u : p r o z a ,f i l o s o f i e s i p o e z i e ) . C e i m a i r e c e t r t i d a u a k a ' i m p a r t i r e . P r o -f e s o r u l P a s c u i m p a r t e l i t e r a t u r a n o a s t r a d u p a v e a c u r i ;i m p a r t i r e a b s o l u t n e j u s t i f i c a t a , i n t r u c a t , s f a r s i t u l s e c o l u l u ia l X V I I - l e a , d e e x e m p l u s i i n c e p u t u l c e l u i d e a l X V I I I - l e a ,n u s e d e o s e b e s c p r i n n i m i c ; d i n c o n t r a , f o r m e a z a u n t o t , ou n i t a t e a p r o a p e i n d i v i z i b i l a c a l i m b s , s t i l s i i d e i . P r o f e s o r u lN . I o r g a i m p a r t e i s t o r i a l i t e r a t u r i i d u p a c u r e n t e l e c a r e s em a n i f e s t s i n a n u m i t e e p o c i ( L i t e r a t u r a s l a v o n a , V e c h e al i t e r a t u r a r e l i g i o a s a s , I n t a i i c r o n i c a r i , c u s u b d i v i z i u n i . V o l .I I : E p o c a l u i C a n t e m i r , E p o c a l u i C h e s a r i e d e R a m n i c ,c u s u b d i v i z i u n i ) . 0 i m p a r t i r e j u s t e s i f i r e a s c a .P r o f e s o r u l A . P r o c o p o v i c i i m p a r t e l i t e r a t u r a i ne p o c a v e c h e , c a r e c u p r i n d e v e a c u r i i n d e l u n g a t e p A n a l a s f a r s i t u ls e c o l u l u i a l X V I I I - l e a s i i n c e p u t u l s e c o l u l u i a l X I X - l e a , e p o c a n o u d d e r e p e z i p r o g r e s e s i e p o c a m o d e r n s , c a r e i n c e p e c uS O m a n d t o r u l . A c e e a s i i m p a r t i r e o f a c e s i S e x t i l P u s -c a r i u , j u s t i f i c a n d f i e c a r e e p o c a s i " a c l a u g a n . d s i e p o c a c o n -t e m p o r a n a i n c e p u t a d e l a r a z b o i u l m o n d i a l , c a r e a a d u su n i r e a t u t u r o r R o m a n i l o r .D a c e i m p a r t i r e a l i t e r a t u r i i n o u a e s t e d i s c u t a b i l a ; d a c e u n i is o c o t c a l i n i e d e d e m a r c a r e i n t r e l i t e r a t u r a ' l o u d s i c e a m o d e r n s D e m a r e l e E m i n e s c u , e p o c a J u n i m e i ,

  1 ) S t . C i o b a n u . I n t r o d u c e r e i n i s t o r i a l i t e r a t u r i i r o m d n e , B u c u r e s t i , 1 9 4 4 .E d . C a s a s c o a l e l o r .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  11/344

  I S T O R I A L I T F R A T U R I I R O M A N f . V E C H I I Is a u c h i a r a p a r i t i a S a m a n a t o r u l u i , n i m e n i d i n i s t o r i c i i l i t e -r a t u r i i n u c o n t e s t s i m p a r t i r e a l i t e r a t u r i i i n c e a v e c h e s i c e an o u a s a u m o d e r n s ( c u m o n u m e s t e O v i d D e n s u -s i a n u ) . I n t r e l i t e r a t u r a v e c h e s i c e a n o u a s e p o a t e t r a g eu s o r o l i n i e d e i m p a r t i r e . L i t e r a t u r a v e c h e s e d e o s e b e s t e d ec e a m o d e r n s , n u n u m a i c a f o r m a s i s t i l , c i s i c a s p i r i t , c a i d e a -l u r i . L i t e r a t u r a v e c h e , s i c e a b i s e r i c e a s c a s i c e a l a i c a , e s t ep a t r u n s a d e i d e a l u r i r e l i g l o a s e , d e i d e a l u r i l e c r e d i n t e i o r t o -d o x e s i c u t o a t e c a i n e a g a s i m s i i n f l u e n c e a p u s e n e , i n l i n i ig e n e r a l e e a s e d e s v o l t a s u b i n f l u e n t a l i t e r a t u r i i s l a v o - b i z a n -t i n e , d e c i , s u b i n f l u e n t a c u l t u r i i O r i e n t u l u i . S p i r i t u l , f o r m a ,s t i l u l , s u n t i m p r u m u t a t e d i n a c e a s t a l i t e r a t u r a ; p e c a n d l i t e -r a t u r a v r e m u r i l o r n o u a i s i i n d r e a p t a p r i v i r i l e s p r e A p u s s ii n f r a c u o a r e c a r e i n t a r z i e r e i n r i t m u l v i e t i i l i t e r a r e a a c e s t u iA p u s , d e s v o l t a n d u - s e i n c o n t a c t c u a c e a s t a l i t e r a t u r a , r e p e -t a n d f o r m e l e s i s t i l u l c a r e o d o m i n g . L i t e r a t u r a n o u a n u m a ie s t e p a t r u n s a d e i d e a l u r i b i s e r i c e s t i . I d e i d e o r d i n s o c i a l ,n a t i o n a l , e s t e t i c s i m o r a l , s t a p a n e s c a c e a s t a p e r i o a d a . L i t e r a -

  t u r a , n o u a a r e u n c a r a c t e r l a i c .C R E S T I N I S M U L L A R O M A N I .

  C u l t u r a p o p o a r e l o r e u r o p e n e a r e l a b a z a e i c r e s t i n i s m u l .N u n u m a i o r d i n e a s o c i a l s , c a r e s e i n t e m e i a z a p e m o r a l a c r e s -t i n g , c i i n t r e a g a c u l t u r e s p i r i t u a l s s i i n p a r t e c e a m a t e r i a l s ,s e d e s v o l t a i n t r e c u t s u b s c u t u l b i s e r i c i i . L i t e r a t u r a , f i l o s o f i a ,a r t e l e , t o a t e a u p e c e t e a s p i r i t u a l i t a t i i c r e s t i n e .P o p o r u l r o m a n s ( a p u t u t i e s i d i n h a o s u l i s t o r i e i l a l u m i n i -s u r i l e c i v i l i z a t i e i , m u l t u m i t a u n e i c u l t u r i . A c e a s t a c u l t u r e s ' an a s c u t s i s ' a i n c h e g a t s u b u m b r a o c r o t i t o a r e a b i s e r i c i i n o a s t r e .A r h i t e c t o n i c a b i s e r i c i l o r s i m a n a s t i r i l o r , m i n u n a t a n o a s t r ap i c t u r e b i s e r i c e a s c a , m u z i c a s i i n d e o s e b i l i t e r a t u r a n o a s t r av e c h e , s u n t m a r t u r i i c a r e l i g i a a f o s t f a c t o r u l p r i n c i p a l i nd e s v o l t a r e a v i e t i i n o a s t r e c u l t u r a l e . I t t o r i a a a c o p e r i t c u u n

  v a l d e n e g u r a e p o c a f o r m a r i i p o p o r u l u i r o m a n ; n u n e - ar a m a s a p r o a p e n i c i 6 u r m a d i n v r e m u r i l e d e d u p e r e t r a g e r e ao s t i r i l o r r o m a n e , n i m i c d i n v i e a t a c u l t U r a l a a a c e l o r v r e m u r i .C u v i n t e l e a s c r i e , s c r i p t u r d , c a r t e , c a r e a u j a m a s i n l i m b a

  c c

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  12/344

  1 2 5 T E F A N C I O B A N U

  n o a s t r a i n f a c t u r a f o r l a t i n a , ? r a t a c a i n t a r i l e r o m a n e s t i s id e o p a r t e s i d e a l t a a D u n a r i i , t r a d i t i a s c r i s u l u i n ' a m u r i tn i c i o d a t a . D a t e l e f i l o l o g i c e s u n t d o v e z i c a r e l i g i a c r e s t i n g p a -t r u n d e i n D a c i a T r a i a n a d a t a c u v e n i r e a o s t i r i l o r r o m a n ep e t e r i t o r i t l e i s i c a I n t r e o s t a s i i r e c r u t a t i d i n t o a t e p r o v i n c i i l ei m p e r i u l u i s i c a r e s e s t a b i l e s c i n D a c i a , e r a u s i c r e s t i n i . N .I o P g a s u s t i n e c a i n p o r t u r i l e d i n S c y t h i a M i n o r , a d i c a i nD o b r o g e a n o a s t r a d e a s t a z i , e x i s t a u c r e s t i n i d e p r i n s e c . a lI I I - l e a s i a l I V - l e a , c a r e a v e a u s i b i s e r i c i l e f o r 1 ) .V e c h i m e a c r e s t i n i s m u l u i n o s t r u s e v e d e s i d i n u n e l e c u -

  v i n t e , d i n t e r m i n o l o g i a n o a s t r a b i s e r i c e a s c a , c u m s u n t D u m -n e z e u , p a g a n , l e g e , S i i n z i a n a , S a t i o n , S d n g i o r d z , S d m e d r u ,c d l i n d a r , f i n g e r ( d i n a n g e 1 u s ) , b i s e r i c d , t r u c e 2 ) . S a p a t u r i l ep e c a r e l e - a f a c u t T o c i l e s c u l a n g a T u r n u l S e v e r i n , a us c o s l a i v e a l a o b i s e r i c a d e p r i n s e c o l u l a l V I - l e a , i a r a c u mc a t i v a a n i i n - u r m a , l a C e t a t e a A l b a , s ' a g a s i t c a t r ep r o f e s o r u l N i c o r e s c u , t e m e l i a u n e i b i s e r i c i d e p r i n s e -c o l u l a l X I X I I - l e a . 0 l u m i n a c u t o t u l n e a s t e p t a t a a d u c ei n a c e a s t g p r i v i n t a , l u c r a r e a r e g r e t a t u l u i p r o f . V . P A r y a n 3 ) .U r m e d e s o s e l e r o m a n e , c a r e s ' a u p a s t r a t d i n c o a c e s i d i n c o l od e D u n a r e , d o v e d e s c c a v i e a t a e c o n o m i c s s i i n g e n e r e c i r c u -l a t i a s e i n d r e a p t a s p r e 2 p u s , s p r e I t a l i a d e a s t a z i , i a r n u s p r eB i z a n t ; f a p t c a r e c o n f i r m s c a I n t r e D a c i a r o m a n s s i m e t r o p o l ae i e x i s t a u l e g a t u r i f o a r t e s t r a n s e . D i n i n s c r i p t i i l e d e p e d i f e -r i t e p i e t r e m o r m a n t a l e , c e r c e t a t e d e c a t r e r e g r e t a t u l s a v a n tr o m a n , s ' a c o n s t a t a t c a i n c u p r i n s u l D a c i e i e r a u o s t a s i d i nc e l e m a i i n d e p a r t a t e c o l t u r i a l e i m p e r i u l u i , c a A s i a M i c a ,u n c l e c r e s t i n i s m u l i s a v a n t I n c a d i n v r e m i l e a p o s t o l i c e . I na n u l 2 3 5 u n o a r e c a r e A u r e l i u s B a b u s , d e s i g u r R o m a n , s a p so i n s c r i p t i e p e p i a t r a f u n e r a r a a s o t i e i s a l e M a r i n a s i a f i u l u is a u A u r e l i u s M a r i n i a n u s , d i n c a r e , d u p a p a r e r e a l u i V .P a r v a n , a r r e i e s i c a f a m i l i a B a b u s , c a r e a t r a i t i n D a c i a ,e r a c r e s t i n g . I n l i t e r a t u r a c r e s t i n g d i n s e c o l u l a l I I I I I - l e a( d e e x . T e r t u l i a n s i O r i g e n ) , s e g a s e s c m e n t i u n i c a D a c i aa r f i f o s t l o c u i t a s i d e c r e s t i n i .. ) N . I a r g a . I s t o r i a b i s e r i c i i r o m c i n e g i F i a r e l i g i o a s e . V o l . I , 1 9 2 8 , p . 1 3 .2 ) I d e m , p . 1 4 .3 ) V . P a r v a n . C o n t r i b u t i i e p i g r a f i c e l a i s t o r i a c r e s t i n i s m u l u i d a c o - r o m a n . B u c u -r e v i , 1 9 1 1 .

  v i e f i i

  d e

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  13/344

  I S T O R I A L I T E R A T U R I I R O M A I N E V E C H I 1 3

  I n i m p e r i u l r o m a n d e R a s a r i t , c r e s t i n i s m u l a i e s i t b i r u i t o ri n e p o c a l u i C o n s t a n t i n c e l M a r e , f i i n d d e c l a r a t r e l i g i e o f i c i a l a .I n f l u e n t a a c e s t e i r e l i g i i n u p u t e a s a n u s e r a s f r a n g a s i a s u p r aP e n i n s u l e i B a l c a n i c e . D a r , d u p a p a r e r e a p r o f e s o r u l u i P a r -v a n , a c e l a c a r e a d e s a v a r s i t o p e r a d e c r e s t i n a r e s i d e l u m i -n a r e a D a c i e i T r a i a n e a f o s t s f a n t u l N i c e t a s , e p i s c o p u ld e R e m e s i a n a , u n c u n o s c u t s c r i i t o r a l b i s e r i c i i a p u s e n e( m o a r e p e l a a n u l 4 1 4 ) . E l a r f i p r o p o v a d u i t i n c u p r i n s u lD a c i e i , s a u , m a i b i n e z i s , p e a m b e l e m a r u r i a l e D u n a r i i , c u -v a n t u l l u i D u m n e z e u i n l i m b a l a t i n a s i a r f i a v u t u n m a r es u c c e s , d i n c a u z a c a l o c u i t o r i i c u n o s t e a u a c e a s t a l i m b a . A c e a s t aa f i r m a t i e a p r o f e s o r u l u i P A r y a n s e b a z e a z a p e . s c r i e r i l el u i N i c e - t a s , c a s i p e s c r i e r i l e l u i P a u l i a n , e p i s c o pd e N o l a ( 3 5 3 - 4 3 S e c r e d e c a N i c e t a s a r f i f o s t d eo r i g i n e D a c o - r o m a n s i c a e l a r f i v e n i t d e l a r e s e d i n t a l u id e e p i s c o p c a s a p r e c u m p a n e a s c a p r o p a g a n d a m i s i o n a r i l o rg r e c i .C h i a r d a c a p r e s u p u n e r i l e p r o f e s o r u l u i P a r v a n , c u p r i -v i r e l a c a r a c t e r u l p u r L a t i n a l c r e s t i n i s m u l u i n o s t r u v e c h i u ,l e - a m p r i m i c u o a r e c a r e r e z e r v e , r a m a n e n e c o n t e s t a t , c a l aD a c o - R o m a n i s i m a i t a r z i u i n p e r i o a d a d e f o r m a r e a p o p o r u l u in o s t r u , a e x i s t a t o v i e a t a c r e s t i n g .P a r e r i l e p r o f e s o r u l u i P A r y a n g a s e s c c o n f i r m a r e i n o p e r al u i A . I a t i m i r s c h i , c u n o s c u t u l s l a v i s t r u s , d e o r i g i n er o m a n e a s c a , c a r e a f i r m a c a l i n t i n u t u r i l e D a c i e i l u i T r a i a n ,c r e s t i n i s m u l a e x i s t a t a p r o a p e d i n v r e m u r i l e a p o s t o l i c e s in u s ' a i n t r e r u p t p a n g i n s e c o l u l a l X I V - l e a , c a n . d s e i n f i i n -t e a z a m i t r o p o l i i l e t a r i l o r n o a s t r e . P r o f . I a t i m i r s c h i i s iI a t e m e i e a z a p a r e r e a p e f a p t u l e a i n p r o g r a m u l p o l i t i c e iR o m a n i l o r d i n s e c o l u l a l I I - l e a i n t r a c o l o n i z a r e a p r o v i n c i i l o rr o m a n e d e l a D u n a r e c u l o c u i t o r i i c r e s t i n i , i a r p e d e a l t sp r t e , I a t i m i r s c h i i n v o a c a m a r t u r i i l e l i t e r a t u r i i b i s e r i -c s t i , n u i n t o t d e a u n a c o n s e c v e n t e , c a l a s o b o a r e l e e c u m e n i c e

  s c e l e l o c a l e , i a u p a r t e e p i s c o p i i d e T o m i s , d e N i c o p o l , d eO d i s s a , D u r o s t o r s i d i n a l t e o r a s e d i n d r e a p t a s i d i n s t a n g aD u n a r i i ; s i I n c a u n a r g u m e n t i m p o r t a n t e c a . i n D a c i a l u iT r a i a n s i A u r e l i a n s i - a u g a s i t m o a r t e a m a i m u l t i m a r t i n id e s p r e c a r e v o r b e s t e i s t o r i a b i s e r i c e a s c a s i c a i n t r ' o v r e m e

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  14/344

  1 4 S T E F A N C I O B A N U

  c r e s t i n i i d i n r e g i u n i l e n o a s t r e e r a u s u p t \ s i l a m a r i p e r s e c u t i i 1 ) .I a t i m i r s c h i a d u c e i n s p r i j i n u l p a r e r i i s a l e s i a r g u m e n t ef i l o l o g i c e .C o n t a c t u l p e c a r e - I a u R o m a n i i c u S l a v i i , i n c e p a n d c u s e -c o l u l a l V - l e a , l e g a t u r i l e c u e i d e m a i t a r z i u , n e - a u f a c u t s aa d o p t a m f o r m a c r e s t i n i s m u l u i s l a v o - b i z a n t i n , l a u m b r a c a r u i as ' a d e s v o l t a t s i l i t e r a t u r a n o a s t r a .

  C U L T U R A B I Z A N T I N A 1 R O M A N I I .D e s t i n u l i s t o r i c a r u m p o p o r u l r o m a n e s c , d u p e c u m a ms p u s s i i n a k a p a r t e , i n m i j l o c u l l u m i i o r t o d o x e s l a v e , r u -p a n d u - 1 d e l a i z v o a r e l e f i r e s t i a l e c u l t u r i i l a t i n e . U n i i d i ni s t o r i c i i n o s t r i l i t e r a r i s o c o t e s c c a o r t o d o x i s m u l n o s t r u af o s t e v e n i m e n t u l c u c e l e m a i g r a v e u r m a r i p e n t r u d e s v o l -t a r e a n o a s t r a c u l t u r a l a 2 ) . N u e s t e i n s a m a i p u t i n a d e v a r a tc a o r t o d o x i s m u l c o n t r i b u e f o a r t e m u l t l a f o r m a r e a i n d i v i d u a -p o p o r u l u i r o m a n e s c , l a c o n s e r v a r e a f i i n t e i l u i e t n i c e .

  D a c e p o p u l a t i a d i n A r d e a l , c a r e a f o s t s u b s t a p a n i r e aU n g u r i l o r u n i n t r e g m i l e n i u , n ' a r f i f o s t o r t o d o x a , c i c a t o -l i c a , a r f i p u t u t e a s a n u s e c o n t o p e a s c a - c u U n g u r i i , a d i c as a n u d i s p a r a c a p o p o r ? E v i d e n t c a n u . S i b i s e r i c a o r t o -d o x a , c a s i c e a c a t o l i c a , e s t e p a t r u n s a d e a c e l e a s i i d e a l u r ii n a l t e a l e m i s i o n a r i s m u l u i . D a r i n p r o p o v a d u i r e a c u v a n t u l u il u i D u m n e z e u , e a a f o s t m a i i n g a d u i t o a r e i n c e p r i v e s t ei n t r e b u i n t a r e a l i m b i l o r n a t i o n a l e i n s l u j b a r e l i g i o a s a , d e c a tb i s e r i c a r o m a n o - c a t o l i c a . D o v a d a a v e f n a c t j v i t a t e a l u i C i r i l s iM e t h o d i e p e n t r u i n t r o d u c e r e a l i m b i i s l a v e , c a l i m b s d e c u l t ,o p e r a p o r n i t a d i n i n i t i a t i v a s i c u s p r i j i n u l b i s e r i c i i o f i c i a l zg r e c e s t i . C u t o t c a r a c t e r u l r e l i g i o s s i i n t r ' o m a s u r a o a r e c a r ep o l i t i c , a l o p e r e i d e i n t r o d u c e r e a s c r i s u l u i l a S l a v i , G r e c i is p r i j i n e s c c u l t u r a f o r n a t i o n a l a s i n u s e g a n d e s c l a g r e c i z a r e aa c e s t e i c u l t u r i . B i s e r i c a o r t o d o x a g r e c e a s c a , d e c a r e d e p i n d e ac a n o n i c e s t e b i s e r i c a r o m a n s , n u s e o p u n e l a o p e r a d e n a t i o -

  1 ) A . M . S I n M m p c g i N . r p u r o p i i l 4 a m 6 n a w b . C . I l e T e p 6 y p m . 1 9 0 4 , p p .5 4 5 5 .2 ) S e x t i l P u q c a r l u . I s t o r i a l i t e r a t u r i i r o m d n e . E p o c a v e c h e . E d . I I , S i b i u ,1 9 3 o .

  l i t a ' t i i

  -

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  15/344

  I S T O R I A L I T E R A T U R I I R O M A N E V E C H I 1 5

  n a l i z a r e a v i e t i i n o a s t r e r e l i g i o a s e . a i c i e s t e i m p o r t a n t am a r e a o r t o d o x i s m u l u i p e n t r u n o i .D - 1 S . P u s c a r i u a r e d r e p t a t e a c o l o u n c l e s p u n e c ao r t o d o x i s m u l n o s t r u n e - a r u p t d e l a t r a d i t i a c u l t u r a l a r o -m a n s , i n . c a t u s i n d u - n e i n l a n t u r i l e c u l t u r i i s l a v o n e , i n c a r ea m f o s t t i n u t i u n s i r d e s e c o l e . I n c e p u t u r i l e c u l t u r i i n o a s t r e ,c a s i l a a l t e p o p o a r e , s e f a c S u b a n u m i t e i n f l u e n t e ; a c e s t ei n f l u e n c e a u v e n i t d e l a S l a v i i o r t o d o c s i , v e c i n i i n o s t r i m a ia p r o p i a t i , c a r e r e u s i s e r a s a - s i I n j g h e b e z e m a i I n a i n t e d e n o i ,o c u l t u r a p r o p r i e d e s t u l d e p u t e r n i c a .I n s a c u l t u r a p o p o a r e l o r s l a v e : a R u s i l o r , B u l g a r i l o r s i S a t - -b i l o r , n u e s t e o r i g i n a l s . A c e s t e p o p o a r e l a r a n d u l f o r s e g a s e s cs u b t u t e l a c u l t u r a l a s i i n p a r t e p o l i t i c a a B i z a n t u l u i . L i t e -r a t u r a p o p o a r e l o r s l a v e , c a r e I n c e p e d i n s e c o l u l a l X X I - l e a ,e s t e u n i f o r m s , d e c i a s e r n a n a t o a r e s i i n c e a m a i m a r e p a r t et r a d u s a d i n l i t e r a t u r a b i z a n t i n a . D i n m a r e a b o g a t i e a a c e s t e il i t e r a t u r i , S l a v i i i m p r u m u t a c e e a c e s e p o t r i v e a c u g r a d u lf o r d e d e s v o l t a r e . D e c i , l i t e r a t u r a s l a v a c a r e a c i r c u l a t l a n o i

  p r i n s e c o l e l e a l X I I I X V I I - l e a e r a d e f a p t o l i t e r a t u r ab i z a n t i n a . N u n e v o m p u t e a a d a n c i c u n o s t i n t e l e I t I l i t e r a t u r an o a s t r a v e c h e , f i e c e a s c r i s a i n s l a v o n e s t e , f i e a c e a i n r o m a -n e s t e , d a c e n u v o m a v e a c e l p u t i n o i d e e d e s p r e l i t e r a t u r ab i z a n t i n a .C i n e z i c e s l a v i s m , z i c e b i z a n t i n i s m , c a c i s l a v o n i s m u l n ue r a a l t c e v a c l e a t t r u p u l e x t e r i o r m i s c a t d e s u f l e t u l b i z a n t i nz i c e p r o f . D . R u s s o 1 ) .S t u d i i l e r e g r e t a t u l u i p r o f e s o r D e m o s t e n e R u s s o ,a l e p r o f e s o r i l o r N . B a n e s c u s i V a s i l e G r e c u , a ud o v e d i t n e c e s i t a t e a c u n o a s t e r i i l i t e r a t u r i i b i z a n t i n e p e n t r ui s t o r i a l i t e r a t u r i i n o a s t r e v e c h i . t < R o m a n i i s p u n e D . R u s s oc a r e a u f o s t i n f l u e n t a t i d e S l a v i , a u p r i m i t i n s a d i r e c t s a ui n d i r e c t s i d e l a B i z a n t i n i , m u l t e e l e m e n t e c u l t u r a l e , s u n td a t o r i s a s t u d i e z e a m b e l e c u l t u r i d e c a r e a u f o s t i n f l u e n t a t i > 2 ) .I n t i m p u l a n d p o p o a r e l e s l a v e a u l u a t c o n t a c t c u l i t e r a -

  t u r a b i z a n t i n a ( s e c o l e l e I X X I I I ) , o r g a n i s m u l i m b a t r a n i t a lB i z a n t u l u i e r a I n c a u n f a c t o r p u t e r n i c a l c u l t u r i i . * t i i n t a s i2 ) D . R u s s o . E l e n i s m u l i n R o m d n i a . B u c u r e s t i , 1 9 1 2 , p . 2 5 .2 ) I b i d e m , p . 6 .

  S i

  a

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  16/344

  1 6 $ T E F A N C I O B A N U

  l i t e r a t u r a s e g a s e s c i n d e c l i n , d a r B i z a n t u l I n c a a v e a r e z e r v ee n o r m e d e v i t a l i t a t e . I n s e c o l e l e X I X I I I , l a B i z a n t s e d e -s e m n e a z a o m a r e m i s c a r e c u l t u r a l a , c a r e i n f l u e n t e a z a s i c u g e -t a r e a s t i i n t i f i c a d i n A p u s , s a u m e r g e p a r a l e l c u e a . C u n o s c u t u lb i z a n t i n o l o g F . U s p e n s c h i c a r a c t e r i z e a z a a s t f e l i m -p o r t a n t a c u l t u r i i b i z a n t i n e d i n e p o c a e i d e d e c l i n : ( < N u v o mi n s i s t a a s u p r a f a p t u l u i c a d i r e c t i v e l e d i n s c o l a s t i c a a p u s e a n as u n t I m p r u m u t a t e d i n s i s t e m e l e b i z a n t i n e . N o i a f i r m a m n u m a ic a c o m p l e x u l i d e i l o r , i n j u r u l c a r o r a a c i r c u l a t c u g e t a r e a e u r o -p e a n a i n p e r i o a d a d i n t r e s e c o l e l e X I X I I I , e r a a c e l a s i c ai n B i z a n t > > 1 ) . P e c a n d v a s t u l i m p e r i u r o m a n d i n A p u s c a d ep r a d a l o v i t u r i l o r b a r b a r e , p e c a n d E u r o p a i n t r e a g a e s t e t u r -b u r a t a d e m i g r a t i u n i l e p o p o a r e l o r s i o r i c e m i s c a r e c u l t u r a l as e s t i n g e p e n t r u c a t e v a s e c o l e , p a r t e a i m p e r i u l u i r o m a n d eR a s a r i t , c u n o u l e i c e n t r u , C o n s t a n t i n o p o l u l , i s l o c u l R o m e is i d u c e m a i d e p a r t e t r a d i t i i l e c u l t u r a l e a n t i c e , a d a p t a n d u - l el a s p i r i t u l c r e s t i n i s m u l u i .I n s e c o l u l a l I V - l e a , c a n d s e d e s p a r t e i m p e r i a l d e R a s a -r i t d e c e l d e A p u s , s p i r i t u l c u l t u r i i v e c h i e l e n e e r a I n c a v i u ;p e a t u n c i e x i s t a u I n c a s c o a l e d e f i l o s o f i e l a A t e n a s i i n a l t eo r a s e a l e v e c h i i E l a d e , p r e c u m s i i n A l e x a n d r i a s i i n a l t ec e n t r e d i n E g i p t s i A s i a M i c a . T r i u m f u l c r e s t i n i s m u l u ia s u p r a p a g a n i s r n u l u i d i n e p o c a l u i C o n s t a n t i n c e l M a r e , ad u s l a f o r m a r e a u n e i c u l t u r i c r e s t i n e p e b a z a e l e m e n t e l o rc u l t u r i i a n t i c e s i a c e l e i d i n O r i e n t . C u l t u r a b i z a n . t i n a r a -d i a z a s i i n t a r i l e d i n j u r u l M a r i i N e g r e s i a p a r t i i d er a s a r i t a M e d i t e r a n e i . V i e a t a i n t e l e c t u a l a n i c i o d a t a n ' a I n c e t a ti n B i z a n t , i n c u r s 1 c e l o r m a i b i n e d e o m i e d e a n i , p a n gl a p r a b u s i r e a a c e s t u i i m p e r i u , a d i c a p a i s l a c a d e r e q C o n s a n -t i n o p o l u l u i . I n f l u e n t a a c e s t e i c u l t u r i , i n t o a t e r a m u r i l e e i d ea c t i v i t a t e , a f o s t c o v a r s i t o a r e n u n u m a i p e n t r u O r i e n t , c i s ip e n t r u A p u s u l E u r o p e i . C u l t u r a m e d i v a l a s e a l i m e n t e a z a d i na c e e a s i s u r s a , c a c i l e g a t u r i l e d i n t r e B i z a n t s i A p u s n u s e r u pd e f i n i t i v n i c i o d a t a ; i a r i n t i m p u l c r u c i a t e l o r , l u p t a t o r i i p e n t r ui d e a l u r i l e c r e s t i n e a u r a m a s f e r m e c a t i d e s p l e n d o a r e a c u l t u r i ib i z a n t i n . e .

  1 ) e . Y c n e a c K i H . B o r o c n o a c K o e n ( I n i n o c o t c i c o e T e v e a i e B i t a a w r i t tX I X I I 1 3 " b l : . W y p H . M M . H a p . H p o c a . 1 8 9 1 , V 9 , p . 3 9 . 1 3 1 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  17/344

  I S T Q R I A L I T E R A T U R I I R O M A N E V E C H I I yc -D i n m i s c a r e a c u l t u r a l a a B i z a n t u l u i a i e s i t R e n a s t e r e a d i nA p u s , c a c i B i z a n t u l a f o s t p a s t r a t o r u l c o m o r i l o r l i t e r a t u r i i

  s i f i l o s o f i e i a n t i c e , p e c a r e l e t r a n s m i t e I t a l i e i s i c e l o r l a l t e t a r ia p u s e n e . E l a r e o i n f l u e n t s m a r e a s u p r a v i e t i i p o l i t i c e s is o c i a l e , a s u p r a d r e p t u l u i , a s u p r a a r t e i i n t r e g i i E u r o p e . C h i a ri n u l t i m e l e v e a c u r i a l e e x i s t e n t e i s a l e , B i z a n t u l a v e a s c o a l e b i n eo r g a n i z a t e , c u m e r a A c a d e m i a d i n C o n s t a n t i n o p o l , s c o a l ep e l a n g a p a t r i a r h i e s i m a n a s t i r i c u d i d a s c a l i v e s t i t i . B i z a n t u li m b o g a t e s t e l i t e r a t u r i l e a p u s e n e c u o m u l t i m e d e p o v e s t i r i ,d e s c r i e r i m o r a l e , i s t o r i c e , d e l e g e n d e , c a r e i n p a r t e s u n t c r e a -t i u n i l e l u i p r o p r i i , i a r i n p a r t e s u n t t r a n s m i s e d i n O r i e n t ,f i i n d p r e l u c r a t e s i a d a p t a t e l a i d e i l e c r e s t i n e .A i c i , i n B i z a n t , s e c r i s t a l i z e a z a d o g m e l e c r e s t i n e , c a p a t a n do b a z a f i l o s o f i c a ; a i c i s e f o r m e a z a r i t u a l u l o r t o d o x i s m u l u i ;o i n t r e a g a l i t e r a t u r a c r e s t i n g f i l o s o f i c a , d i d a c t i c s , m o r a l s s ip o e t i c s , v i n e s n u a n t e z e s p i r i t u l n o u e i c u l t u r i .P e n o i , R o m a n i i , n e i n t e r e s e a z a a l t c e v a . C a z a n d i n s f e r ai n f l u e n t e i B i z a n t u l u i p r i n i n t e r m e d i u l S l a v i l o r s i d i r e c t p r i n

  i c g a t u r i l e c a n o n i c e c u b i s e r i c a o r t o d o x a d i n C o n s t a n t i n o p o l ,n o i i m p r u m u t a m m a i i n t a i i n t r e a g a l i t e r a t u r a b i s e r i c e a s c as e r v i c i u l d i v i n c u c a r t i l e d e r i t u a l , c a r t i l e c u c a r a c t e r m o r a ls i a s c e t i c , o p e r e l e s f i n t i l o r p a r i n t i , c a r t i - h a g i o g r a f i c e d u p ec a r e v i n e s i l i t e r a t u r a p r o f a n e .A c e a s t a l i t e r a t u r a a f o s t s c r i s a i n l i m b a g r e a c a , n u i n c e ac l a s i c a , c i i n a c e l d i a l e c t c o m u n ( x o L v i ) 8 r , c ' c A m p r o O , i n c a r e v o r b e al u m e a c i v i l i z a t a l a i n c e p u t u l e r e i c r e s t i n e s i i n e p o c a b i z a n t i n a .L i t e r a t u r a v e c h e r e l i g i o a s a a B i z a n t u l u i s e i m p a r t e d eo b i c e i u i n t r e i p e r i o a d e :i . A c e a p r e m e r g a t o a r e f o r m a t i e i p o l i t i c e b i z a n t i n e , d e l a i n -c e p u t s i p a n e l a s o b o r u l d i n N i c e e a , a d i c a p a r i a i n a n u l 3 2 5 .E s t e p e r i o a d a d e a f i r m a r e a c r e s t i n i s m u l u i ; i n a c e a s t a e p o c as e s c r i u E v a n g h e l i i l e , F a p t e l e A p o s t o l i l o r , E v a n g h e l i i l e a p o -c r i f e , c a t e v a s c r i e r i d e r i t u a l b i s e r i c e s c , s c r i e r i a p o l o g e t i c e s ip o l e m i c e .2 . A d o u a p e r i o a d a , p e r i o a d a d e o u r a l i t e r a t u r i i b i s e r i c e s t i ,a i n f l o r i r i i e i , i n c e p e l a f o r m a r e a i m p e r i u l u i b i z a n t i n s i s et e r m i n g l a s f a r s i t u l s e c o l u l u i a l V - l e a . E s t e e p o c a f o r m u l d r i id o c t r i n e i c r e s t i n e .

  2 A . R . S t u d i i f i C e r c e t d r i . L X X - V .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  18/344

  E F A N C I O B A N U

  3 . $ i a t r e i a e p o c a , a c e a d e d e c l i n , t i n e p a n s p r i n s e c o l u la l V I I I - l e a , d u p a u n i i , s i a l I X - l e a , d u p a a l t i i .C e n t r e l e m i s c a r i i l i t e r a r e c r e s t i n e d e v i n C o n s t a n t i n o p o l u l ,A l e x a n d r i a , A n t i o h i a . A u t o r i i c r e s t i n i s e r i d i c a i n c o n t r a a t o tc e e s t e p a g a n , d a i - i n m a r e a f o r m a j o r i t a t e e i t r e c p r i n s c o a l ai n t e l e p c i u n i i a n t i c e . I n l u c r a r i l e f o r t e o l o g i c e , i n s p e c i a l i nd o g m a t i c s , e i u t i l i z e a z a f o r m e l e v e c h i a l e f i l o s o f i e i a n t i c e ,a r g u m e n t a t i a e i , d i a l e c t i c a e i . C e i m a i v e s t i t i p r o p o v a d u i t o r ib i s e r i c e s t i c u n o s c b i n e m i j l o a c e l e o r a t o r i c e a l e l u i D e m o s t e n es i r e t o r i c a l u i A r i s t o t e l . F o r m e l e r o m a n u l u i a n . t i c h i t a t i i s u n t

  f o l o s i t e i n l u c r a r i l e h a g i o g r a f i c e , i a r l i r i c a p o e t i l o r a n t i c i - s e r -v e s t e d e m o d e l p o e t i l o r c r e s t i n i .L e g a t u r a d i n t r e l i t e r a t u r a a n t i c s s i c e a c r e s t i n g s e v e d ed i n t r a g e d i a a t r i b u i t a l u i G r i g o r e T e o l o g u l s i i n t i t u l a t aH r i s t o s c a r e s u f e r e ( X p . r c d t a x c o v ) ; e a e s t e c o m p u s a d i n c i t a t ei m p r u m u t a t e d e l a E u r i p i d . R o m a n u l g r e c e s c c u c o n t i n u tf a n t a s t i c s i i n c l i n a r i s p r e a v e n t u r a ( d e e x . ( ( A l e x a n d r i a ,V a r l a a m s i I o a s a f e t c . ) , i n f l u e n t e a z a , d u p a c u m a m s p u s ,l i t e r a t u r a h a g i o g r a f i c a , a d i c a l i t e r a t u r a d e b i o g r a f i i a s f i n -t i l o r . V i e t i l e s f i n t i l o r s u n t f a c u t e d u p a a n u m i t e r e g u l i , i n e ks e r e p e t a a n u m i t e m o t i v e ; a p r o a p e t o t d e a u n a s f i n t i i , d e m i c ic o p i i , n u s e i m p a c a c u s i t u a t i a f o r d e a c a s a ; e i s e t i n i z o l a t i ,n u s e j o a c a c u a l t i c o p i i . F u g l a m a n a s t i r e , u n d e s t a r e t u l l ai n c e p u t r e f u z a s a - i p r i m e a s c a . D u p a c e t a n a r u l e s t e p r i m i ti n r a n d u l c a l u g a r i l o r , e l e s t e i s p i t i t d e d i a v o l , c a r e a p a r e s u bi n f a t i s a r e a d e d i f e r i t e a n i m a l e s a u d e f e m e i e V i e a t a s f a n -t u l u i A v r a a m i i , s c r i s a d e E f r e m S i r u l , s p r e e x e m p l u , a r e o f a b u l ac u a d e v a r a t r o m a n t i c s . A v r a a m i i i n . c e a r c a d i f e r i t e p r o f e s i i :d e m i l i t a r , c a l u g a r , m i s i o n a r s i a j u n g e i n c e l e d i n u r m ae p i s c o p , E l s e r e t r a g e a p o i i n d e s e r t . F r a t e l e l u i m o a r e ; l a -s a n d u - i o f i i c a m i c a . A v r a a m i i o c r e s t e i n d e s e r t ; a c e a s t ad e v e n i n d m a j o r s , f u g e c u u n c a l u g a r s i s e s t a b i l e s t e i n o r a s u lE f e s , u n d e d u c e o v i e a t a u s u r a t i c a . D u p a u n a n , A v r a a m i iv e d e i n v i s o p o r u m b i t a i n g h i t i t a d e c a t r e u n b a l a u r , d a r c a r ep e s t e u n a n i e s e n e v a t a m a t a d i n g u r a l u i . E l a i n t e l e s c a e s t ev o r b a d e n e p o a t a l u i , M a r i a . S e d u c e l a o r a s s i d u p a o a r e c a r ep e r i p e t i i , o g a s e s t e s i o c o n v i n g e s a s e i n t o a r c a i n d e s e r t .

  a

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  19/344

  I S T O R I A L I T E R A T U R I I R O M A N E V E C H I 1 9

  F i n a l u l M a r i a c a l a r e p e u n c a l , i a r s t a r e t u l A v r a a m i i a l l -t u r i , p e j o s , s e i n t o r c t r i u m f a l l a s i h a s t r i e . V i e t i l e S f i n t i l o r i n l i t e r a t u r a b i z a n t i n a s e a d u n a i n c o -l e c t i i n u m i t e p a t e r i c u r i . E x i s t a u p a t e r i c u r i c u b i o g r a f i i l es f i n t i l o r s i a l e o a m e n i l o r e v l a v i o s i , c u t e n d i n t e a s c e t i c e , i nc a r e s e i n t e r c a l e a z a f e l d e f e l d e p o v e s t i r i , c o n v o r b i r i c uo a m e n i c e l e b r i a i b i s e r i c i i . C e l m a i v e c h i u p a t e r i c i n l i m b ag r e a c a e s t e a c e l a a l u i P a l l a d i e , e p i s c o p d e E l i n o p o l 3 6 0 - 4 3 0 ) .S e n u m e s t e < A o c u a c c ' e x o v . A l d o i l e a p a t e r i c g r e c e s c d u p av e c h i m e a p a r t i n e l u i T h a n M o s h a d e S i n a i a ( i n c e p u t u l s e c .

  a l V I I - l e a ) s i s e n u m e s t e A e L p . c o v e c p L o v . A c e s t e c o l e c t i i d eo p e r e h a g i o g r a f i c e a u s e r v i t c a m o d e l p e n t r u a l t e c o l e c t i i ,c u m a f o s t p a t e r i c u l d e E g i p t , d e S i n a i a , d e S c h i t , p a t e r i c u la l f a b e t i c s i c u m a f o s t p a t e r i c u r i l e , p r o l o g u r i l e s i m i n e i e l er u s e s t i . I n l i t e r a t u r a v e c h e r o m a n e a s c a , i n c e p a n d c u s e c o l u la l X V I I - l e a , s e g a s e s c m a i m u l t e t r a d u c e r i a l e v i e t i l o r d e s f i n t i ,p a r t e d i n g r e c e s t e s i p a r t e d i n s l a v o n e s t e . M i t r o p o l i t u l D o -s o f t e i t i p a r e s t e i n a n u l 1 6 8 2 - 1 6 8 6 c e l e 4 v o l u m e a l e V i e -t i l o r S f i n t i l o r * 1 ) . I n B i b l i o t e c a A c a d e m i e i R o m a n e s e p a -s t r e a z a m a i m u l t e m a n u s c r i s e , c a r e c o n t i n p a t e r i c u r i d e o r i -g i n e g r e c e a s c a t r a d u s e i n r o m a n e s t e . N u c u n o a s t e m o r i g i -n a l e l e l o r . P u t e m a f i r m a n u m a i , e a u n c l e d i n m a n u s c r i s e , j u -d e c a n d d u p a c o m p o z i t i a f o r ( a i c i g a s i m c a s i i n L a f s a i c o n u ll u i P a l l a d i e , V i e a t a l u i M a t a r i e d e E g i p e t , M a c a r i e d e A l e -x a n d r i a e t c . ) , s u n t t r a d u c e r i d u p a L a f s a i c o n u l l u i P a l l a d i e ,s a u u n d e r i v a t a l l u i , c a r e s e t i p a r e s t e c h i a r l a B u c u r e s t i i na n u l 1 7 6 o s u b t i t l u l : L a f s a i c o n u l i n t r u c a r e s e c u p r i n d e v i e t ip u s t n i c e . , s t i d e b d r b a t i s i m u i a r i 2 ) . D e s i g u r c a . . . a c e s t e c a r t i , c as i i n t r e a g a l i t e r a t u r a v e c h e , i n d e c u r s u l v e a c u r i l o r s ' a u m o d i -f i c a t , a m p l i f i c a n d u - s e s a u p r e s c u r t a n d u - s e . I n l i m b a r o m ' a -n e a s c a s e g a s e s c s i c a t e v a m a n u s c r i s e c u t r a d u c e r e a P a t e r i -c u l u i s u d - r u s e s c d e l a P e c e r s c a . I n s e c o l u l a l X V I I I - l e a s et r a d u c e d e a s e m e n e a P r o l o g u l l u i D i m i t r i e d e R o s t o v .V i e t i a l e s f i n t i l o r i n t r a s i i n < ( M i m e * , c a r p c u s l u j b e l e1 ) I . B i a n u N . H o d o . B i b l i o g r a r t a r o m e i n e a s c d v e c h e , T o m . I . B u c . , 1 9 0 3 ,Y . 2 4 0 .2 ) I b i d . , T o m . I I , p . 1 5 o .5 i.

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  20/344

  2 0 $ T E F A N C I O B A N U

  s f i n t i l o r , d u p a z i l e i n o r d i n e a c a l e n d a r i s t i c a p e a n u li n t r e g 1 ) .I m n o g r a f i e . C r e s t i n i s m u l a p u t u t s a O A o r a s p a n d i r e a t a td e r a p i d s n u n u m a i p r i n i d e i l e l u i i n a l t e d e e g a l i z a r e i n t r eo a m e n i , d e s i m p a t i e f a t s d e c e i o r o p s i t i , d e s a c r i f i c i u p e n t r uu n i d e a l , c i s i p r i n i n s u f l e t i r e a m a r e c e c u p r i n s e s e s o c i e t a t e ad e a t u n c i , d e c e p t i o n a t a d e i d e a l u r i l e v e c h i , p r e c u m s i p r i ni n a l t a i n s p i r a t i e a c e l o r d i n t a i p r o p o v a d u i t o r i a i i d e i l o r c r e s -t i n i s m u l u i . S e r v i c i u l d i v i n i n b i s e r i c a o r t o d o x a s e f a c e a c uu n f a s t d e o s e b i t . P a r t e a e x t e r i o a r a a r i t u a l u l u i s e i m p u n e a

  p r i n m i s t i c a a t r a g a t o a r e s i p r i n s t r a l u c i r e a e i . L o c u l p r i n c i p a li t o c u p a i n s a p o e z i a a c l a n c a c e p a t r u n d e c a n t e c e l e b i s e r i c e s t i ,c u v i n t e l e a r m o n i z a t e , c e v e s t e a u n o u a i n v a t a t u r 4 . L i t e r a t u r ao r t o d o x a c u n . o a s t e u n n u m a r m a r e d e s c r i i t o r i b i s e r i c e s t i , c a r ep r i n l i r i c a l o ; , p a t r u n z a t o a r e , p r i n i n a l t a f o r i n s p i r a t i e , s ea p r o p i e d e m a r i i p o e t i a i o m e n i r i i . M a j o r i t a t e a a c e s t o r l i r i c i .s c r i u i n ' l i m b a g r e a c a , i a r p a r t e d i n . e i , i n s i r i a n . a .N u m a r u l s c r i i t o r i l o r c r e s t i n i o r t o d o c s i e s t e f o a r t e m a r e .P e n o i i n s a n e - a r p u t e a i n t e r e s a n u m a i a c e i a d i n t r e e i , c a r ea u f o s t - t r a d u s i i n r o m a n e s t e s i a u a v u t l a n o i o c i r c u l a t i eo a r e c a r e . D a m a i c i c a t e v a n u m e :C l e m e n t i e A l e x a n d r i n u l ( s e c . I I I I I ) d e o r i -g i n e G r e c , p o a t e d i n A t e n a , e s t e t i p i c p e n t r u p r i m e l e v e a c u r ia l e c r e s t i n i s m u l u i . S c r i i t o r c u o c u l t u r a a n t i c s t e m e i n i c a , b u nc u n o s c a t o r a l f i l o s o f i e i g r e c e s t i , i n . n u m e r o a s e l e s a l e o p e r e ,d i n c a r e c e l e m a i d e s e a m s s u n t T r i l o g i a s i P e d a g o g u l , i n c e a r c a

  s a i m p a c e s t i i n t a c u r e l i g i a . E l e s t e s i u n a p o l o g e t i n f l a c a r a t a lc r e s t i n i s m u l u i . A s c r i s u n i m n b i s e r i c e s c d e l a u d s , a l c a t u i td u p a m o d e l u l c e l o r g r e c e s t i , i n s p o n d e e s i d a c t i l e , c e s e p u t e a uc a n t a d e d o u a c o r u r i ( s t r o f a s i a n t i s t r o f a ) .M e t h o d i e , e p i s c o p d e P a t a r a ( s e c . I I I I V ) , a l a s a t u n# C a n t e c a l f e c i o a r e l o r c a r e H r i s t o s D u m n e z e u , c u i n s u s i r ip o e t i c e r e n i a r c a b i l e , c a r e a m i n t e s t e c a n t e c e l e v e c h i d e s p r ei n m o r m a n t a r e a l u i A d o n i s s i u l t i m u l c o r d i n A n t i g o n a .R o m a n , ( < c a n t a t o r u l d u l c e d i n a d o u a j u m a t a t e a s e c o -l u l u i a l V - l e a , e s t e c r e a t o r u l . c o n d a c u r i l o r , a c a n t e c e l o r

  1 ) C h e s a r i e d e R a m n i c ( E p i s c o p ) . M i n e e l e ( 1 2 v o l . ) . R a m n i c , 5 7 6 7 - 5 7 8 0 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  21/344

  I S T O R I A L I T E R A T U R I I R O M A N E V E C H I 2 1

  s c u r t e p e n t r u d i f e r i t e s a r b a t o r i . D e s p r e e l , l e g e n d a s p u n e : C r e a t o r u l c o n d a c u r i l o r m i n u n a t u l R o m a n : e l a c a p a t a ta c e s t d a r d e l a M a i c a D o m n u l u i , c a r e a v e n i t l a e l c a n d d o r m e a ,d a n d u - i u n s u l ( d e p e r g a m e n t ) , p e c a r e i - a p o r u n c i t s a - 1i n g h i t a . E l a f a c u t a s a s i i m e d i a t c e s ' a d e s t e p t a t d i n s o m n , s ' ad u s l a b i s e r i c a s i a i n c e p u t s a c a n t e : A s t a z i f e c i o a r a ( c a n t e cp e n t r u z i v a d e C r a c i u n ) . E l a s c r i s v r e o 5 0 o d e a s e m e n e ac a n t e c e , c a r e s e n u m e s c c o n d a c u r i , d e l a < c x o w r c i c x t . o c s a ux 0 v M x t o c , o b u c a t a d e p e r g a m e n t p e c a r e s e s c r i a u c a n -

  t e c e l e b i s e r i c e s t i .E f r e m S i r u 1 , c e l e b r u l s c r i i t o r , b i n e c u n o s c u t i n l i t e -r a t u r a n o a s t r a v e c h e ; a t r a i t i n s e c o l u l a l I V - l e a s i a s c r i si n l i m b a s i r i a n a . E l n e - a l a s a t o s e r i e d e l u c r a r i c u c a r a c t e re x e g e t i c s i m o r a l , d i n c a r e u n e l e s ' a u p i e r d u t .C o m e n t a r i i l e l u i l a S f . S c r i p t u r a s u n t s c r i s e i n p r o z a ;r e s t u l o p e r e l o r s a l e , c h i a r c u v a n t a r i l e , s u n t a l c a t u i t e i n v e r s u r i ,c e l e m a i m u l t e i n 7 s i l a b e . C a n t e c e l e l u i s u n t i m n u r i d e C r a -c i u n ( 2 7 ) , i m n u r i i n c h i n a t e b i s e r i c i i ( 5 2 ) , i n c o n t r a e r e z i i l o r( 5 6 ) e t c . P o e z i a l u i e s t e i n s a p a t r u n s a d e p e s i m i s m s i a m i n -t e s t e f i l o s o f i a s t o i c i l o r r o m a n i . I d e e a m o r t i i d o m i n g a c e a s t ap o e z i e : T r e c e s c r i e e l i n t r ' u n l o c s i p e u r m e l e e iv i n e a l t a , s i a n d n i c i n u t o g a n . d e s t i , m o a r t e a s t a l a c a p a -t a i u l t a u . . . U n d e s u n t i n t e l e p t i i c a r e a u s c r i s c a r t i s i p r i ns c r i e r i l e f o r a u u m p l u t u n i v e r s u l . U n d e s u n t a c e i a , c a r e p r i nc u v i n t e l e s i c r e a t i u n i l e f o r s u r p r i n d e a u l u m e a , o c a p t u r a up r i n i n t e l e p c i u n e a l o r . U n d e s u n t a c e i a c a r e s e m a n d r e a u c uv e s t m i n t e l e f o r s c u m p e . . . U n d e s u n t a c e i a c e p r i n f r u m u -s e t e a f o r p r o v o c a u m i r a r e a t u t u r o r . . . I n t r e a b a p a m a n t u l , s ie l i t i v a s p u n e . . . E i t o t i d o r m a i c i i n p a m a n t , t o t i s ' a ut r a n s f o r m a t i n t a r a n a s i n u s e p o a t e d e o s e b i u n c l e e s t e t a r a n ab o g a t u l u i s i a s a r a c u l u i . . .O p e r e l e l u i E f r e m S i r u 1 s e t r a d u c i n s l a v o n e s t e i np r i m e l e v e a c u r i d u p a p a t r u n . d e r e a f o r i n m e d i u l S l a v i l o r ,

  u n c l e d i n e l e i n s e c o l u l a l X - l e a , i n e p o c a t a r u l u i B u l g a r i e i ,S i m e o n . L a R o m a n i a c e s t e o p e r e c i r c u l a i n t a i i n s l a v o n e s t e s it r e p t a t s e t r a d u c , i a r c a n t e c e l e l u i i n t r a i n u z u l l i t u r g i c a lb i s e r i c i i n o a s t r e .

  a

  z i v a

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  22/344

  2 2 $ T E F A N C I O B A N U

  A t h a n a s i e c e l M a r e , P a t r i a r h d e A l e x a n d r i a , t r a i e s t ei n s e c o l u l a l I V - l e a s i d u c e o v i e a t a p l i n a d e s b u c i u m . L u p -t a t o r e n t u z i a s t p e n t r u c r e d i n t a , e l s c r i e l u c r a r i a p o l o g e t i c o -d o g m a t i c e , a s c e t i c e , i s t o r i c e s i d e e x e g e z a . D i n t r e a c e s t el u c r a r i s e r e m a r c a p a t r u c u v a n t a r i i n c o n t r a e r e z i e i a r i e -n i l o r , o e p i s t o l a a l u i c a t r e e p i s c o p i i d i n L i b i a s i E g i p t ,t r a d u s a i n s l a v o n e s t e d e c a r e C o n s t a n t i n , e p i s c o 2 a l B u l -g a r i e i p r i n s e c o l u l a l X - l e a , s i m a i a l e s V i e a t a S f . A n t o n i e ,c a r e a s e r v i t c a i z v o r d e i n s p i r a t i e u n o r s c r i i t o r i ( F 1 a u b e r t ) .I n v i e a t a S f . A n t o n i e c u o m a r e p u t e r e d e s u g e s t i e , s e z u g r a -v e s t e l u p t a S f . A n t o n i e c u d e m o n i i , c a r e - 1 p e r s e c u t e d i nt i n e r e t e , t r a n s f o r m a n d u - s e i n f i a r e s i a n i m a l e d o m e s t i c e .U n e l e d i n o p e r e l e l u i A t h a n a s i e i n t r a i n p a t e r i c u r i .I n a n u l 1 7 8 3 , l a R a m n i c , a p a r e i n r o m a n e s t e S i n o p s i s - u l ,a d e c d c u p r i n d e r e i n s c u r t a c e i v e c h i c i c e i n o i s c r i p t u r i , a c e l u id i n t r e s f i n c i , p d r i n t e l u i n o s t r u A t h a n a s i e c e l M a r e * 1 ) .I n a i n t e d e a p a r i t i a a c e s t e i c a r t i , l a n o i s e t i p a r e s t e c a r t e a

  i n t i t u l a t a I n t r e b d r i b o g o s l o v i c e s t i s i c u r d s p u n d e r i a d u n a t e d i ns c r i p t u r i l e M a r e l u i A t a n a s i e * , B u c u r e s t i , 1 7 4 1 2 ) . P r o b a b i l on o u a t r a d u c e r e a a c e s t e i l u c r a r i a p a r e l a I a s i i n a n u l 1 8 0 3 8 ) .A u t e n t i c i t a t e a a c e s t o r o p e r e e s t e i n s a d i s c u t a b i l a .I o a n G u r a d e a u r ( H r i s o s t o m ) ( 3 4 4 - 4 0 7 ) , p a t r i a r ha l C o n s t a n t i n o p o l u l u i , e s t e c e l m a i s t r a l u c i t s c r i i t o r b i s e r i c e s cs i c e a m a i p o p u l a r a f i g u r a d i n l u m e a o r t o d o x a .A u t o r u l u n e i l i t u r g h i i ( p o a t e n u m a i a t r i b u i t a l u i ) s i a l u n u in u m a r i n s e m n . a t d e e p i s t o l e ( 2 4 0 ) , l o a n H r i s o s t o m e s t e u n u ld i n c e i m a i m a r i o r a t o r i b i s e r i c e s t i . I n a c e s t s c r i i t o r s e g a s e s t eo f e r i c i t a i m b i n a r e : e r u d i t i a l a r g e , c u g e t a r e a a d a n a , s t i l u le x u b e r a n t s i f o r m a a l e a s a . I n t r e a g a l u i o p e r a e s t e p a t r u n s ad e u n s e n t i m e n t a d a n c d e i u b i r e f a t s d e o a m e n i , i n d e o s e b if a t s d e c e i p a c a t o s i s i L t d d e s a r a c i m e a d e c a r e e r a i n v a d a t ac a p i t a l a i m p e r i a l u i B i z a n t i n . I n o p e r a l u i s e p u n p r o b l e m ed e o r d i n s o c i a l , d e s p r e r o b i s i o a m e n i l i b e r i , d e s p r e b o g a t i

  s i s a r a c i . E l a r o s t i t c u v i n t e l e : D u m n e z e u , m a i r e p e d e - i v aa u z i p e s a r a c i d e c a t p e c e i d r e p t i . < c E u n u v o i u i n c e t a ,1 ) I , B i a n u g i N . H o d o g . O p . c i t . , T o m . I I , p . 2 7 9 .2 ) I b i d e m , p . 5 4 .a ) I b i d e m , p . 4 4 4 .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  23/344

  I S T O R I A L I T E F t A T U R I I R O M A N E V E C H I 2 3

  s p u n e e l i n a l t s p a r t e , d e a r e p e t a : d a t i s a r a c i l o r s i v o i u f ii n t o t d e a u n a a c u z a t o r u l a c e l o r a c a r e n u d a u 1 ) .I n a c e l a s i t i m p , i n l u c r a r i l e l u i l o a n G u r a d e a u rg a s i m o n o t e d e a d a n c o p t i m i s m , d e i u b i r e f a t a d e v i e a t a ,f a t a d e n a t u r a . E l i d e a l i z e a z a v i e a t a c a l u g a r e a s c a p e n t r u m o -t i v u l c a e a e s t e d e p a r t e d e f r a m a n t a r i l e z i l n i c e s i m a i a p r o a p ed e n a t u r a .N u s e p o a t e s t i n u m a r u l e x a c t a l o p e r e l o r l u i l o a nH r i s o s t o m ; s e c r e d e i n s a c a e l e t r e e d e o m i e . C e a m a im a r e p a r t e d i n e l e f o r m e a z a o m i l i i l e l u i , e x p l i c a t i i l e l a S f .S c r i p t u r e , c u v a n t a r i l e s i p r e d i c i l e , p e c a r e e l n u l e s c r i ap e r s o n a l , c i l e r o s t e a i n f a t a t a h i g r a f i l o r c a r e l e s c r i a u . I na f a r a d e u n m a r e n u m a r d e o p e r e o r a t o r i c e , c a r e i i a p a r t i n , s u b n u m e l e l u i m a i e x i s t s I n c a p e s t e 5 0 0 d e c u v a n t a r i s io m i l i i n e a u t e n t i c e 2 ) .O p e r a l u i l o a n G u r a d e A u r p a t r u n d e l a S l a v i id e S u d I n c a d i n t i m p u l i m p a r a t u l u i S i m e o n a l B u l g a r i e i , c a r ea l c a t u e s t e d i n c u v a n t a r i l e l u i I o a n u n . s b o r n i c , a d i c ao c o l e c t i e n u m i t a Z l a t o s t r u i . D e a s e m e n e a , u n u l d i n c e l em a i v e c h i m a n u s c r i s e s l a v e d i n s e c o l u l . a l X I - l e a s i a n u m eC o d i c e l e d e S u p r a s l ( C o d e x S u p r a s l i e n s i s ) , c o n f i n e s i e l 2 0d e c u v a n t a r i a l e l u i l o a n G u r a d e A u r i n M i n e i u lp e l u n a M a r t i e . M e n t i o n a m c a p r o f e s o r u l I 1 . i e B a r b u -1 e s c u c r e d e e a m a n u s c r i s u l a c e s t a a r f i f o s t s c r i s i n c u -p r i n s u l D a c i e i T r a i a n e 3 ) .O p e r e l e l u i l o a n u r a d e A u r , i n s p e c i a l p r e d i c i l e ,i n v a t a t u r i l e s i c u v a n t a r i l e s a l e , p a t r u n d s i i n l i t e r a t u r a s l a v ad e s v o l t a t a i n T a r i l e R o m a n e s t i .n u m e r o a s e l e m a n u s c r i p t e c a r e s ' a u p a s t r a t i n W i l en o a s t r e , s e & e s t e u n m a r e n u m a r d e s c r i e r i d i n l o a nG u r a d e A u r 4 ) . M i t r o p o l i t u l M o l d o v e i D o s o f t e

  P o > x u e c T e e H C x i H . a g e m e t r r b c o s p e m e m o c m C H O B a r b H 6 e c t -g a r b B a c H n i s t B e j i i w a r o . r p t i r o p i s t B O T O C H O B H H I O H H H H a n a m o y c T a r o . M o m &p p . 3 1 3 2 .2 ) P r . C i c e r o n e I o r d a c h e s c u . I s t o r i a v e c h i i l i t e r a t u r i c r e g i n e . P a r t e a .I I - a 1 9 3 5 , p . 1 2 5 .8 ) I l i e B a r b u 1 e s c u . C u r e n t e l e l i t e r a r e l a R o m a ' n i i n p e r i o a d a s l a v i s m u l u ic u l t u r a l . B u c u r e t i , 1 9 2 8 , p p . 5 - 9 .4 ) A . 1 4 . S I t w A t i t p C I C t i i . C . r t a B s t x c R N p y g o n t i c i t p y M E J H C I C H X % 6 H 6 H i 0 T e i r b .C . f l e T e p e l y p % . 1 9 0 5 r . , p p . 2 0 6 , 2 9 7 , 4 6 0 i 4 6 1 , 4 6 5 , 7 1 6 , 7 3 8 , 7 5 1 , 7 6 8 , 1 9 9 , 7 3 1 .7 4 8 , 7 8 1 , 8 1 2 , 8 4 4 e t c .

  I I n

  1 ) J .

  I a i ,

  .

  e b

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  24/344

  2 4 $ T E F A N C I O B A N U

  t r a d u c e d i n l i m b a g r e a c a i n s l a v o n e s t e 3 5 d e c u v a n t a r i d i nH r i s o s t o m 1 ) , t r a d u c e r i p e c a r e l e t r i m i t e l a M o s c o v a . D i no p e r a l u i I o a n H r i s o s t o m s e t r a d u c e i n r o m a n e s t e ,p r o b a b i l , i i i s e c o l u l a l X V I - l e a . I n o r i c e c a z , u r f a c u v a n t l a D u m i n e c a P a s t i l o r , a t r i b u i t l u i H r i s o s t o m , s e g a s e s t ei n C o d e x S t u r d z a n u s s i i n c o d i c e l e T o d o r e s c u . S c r i e r i d i nH r i s o s t o m s e g a s e s c i n c o m p o z i t i a m a i m u l t o r m a n u -s c r i p t e * d i n s e c o l u l a l X V I I - l e a s i d i n v e a c u l u r m a t o r .I n a n u l 1 6 9 1 i n v e s t i t u l o r a s a l m a r i e i s a l e , i n B u c u r e s t i ,

  a u i e s i t l a i v e a l a M d r g d r i t a r e l e l u i Z l a t o u s t t r a d u c e r e d i ng r e c e s t e f a c u t a d e c a t r e f r a t i i * e r b a n s i R a d u G r c -- c e a n u , c u n o s c u t i i c a r t u r a r i m u n t e n i 2 ) . A c e a s t a c a r t e r e v -p a r e l a B u c u r e s t i i n a n u l 1 7 4 6 3 ) .A l a t u r i d e I o a n H r i s o s t o m s e p u n d e o b i c e i us c r i i t o r i i b i s e r i c e s t i s f . i e r a r h i V a s i l i e c e l M a r e s iG r i g o r e T e o l o g u l .C e l d i n . t a i , p e l a n . g a s c r i e r i c u u n c o n t i n u t m o r a l , d o g m a t i cs i p r a c t i c , a l a s a t s i o c o m p o z i t i e a s u p r a c e l o r e s a s e z i l e a l eF a c e r i i ( H e x a e m e r o n . u l ) . I n a c e a s t a o p e r a , c o m p u s a d i nn o u a c u v a n t a r i , a u t o r u l a v a n d c a s c o p p r e a m a r i r e a C r e a t o -r u l u i , i s i a r a t a t o a t a e r u d i t i a , t o a t e c u n c s t i n t e l e d i n s t i i n t e l ed e a t u n . c i a s u p r a u n i v e r s u l u i , t o t m a t c r i a l u l s t i i n t i f i c l a s a tB i z a n t u l u i d e a n t i c h i t a t e a c l a s i c a . C o m e n t a n . d t e x t u l b i b l i cc u p r i v i r e l a c r e a r e a l u m i i ( < L a i n c e p u t a f a c u t D u m n e z e uc e r u l s i p a m a n t u l ) , V a s i l i e c e l M a r e i s i e x p u n es i p a r e r i l e s a l e a s u p r a n a t u r i i , p a r e r i c a r e s u n t l a n i v e l u ls t i i n t e i c o n t e m p o r a n e .G r i g o r i e T e o l o g u l a l a s a t s i e l 2 0 d e p r e d i c i . I I Io p e r a a c e s t o r d o i s c r i i t o r i , a l u i V a s i l i e c e l M a r es i G r i g o r i e T e o l o g u 1 , s e s i m t e s u f l e t u l f i l o s o f i e il u i P l a t o n . . L u c r a r i l e f o r s e s e m n a l e a z a i n l i t e r a t u r a r o -m a n e a s c a d i n s e c o l e l e X V I I I X I X 4 ) .I o a n S c a r a r i u 1 , z i s S i n a i t u l ( s e c . a l V I - l e a ) , i n o p e r as a p r i n c i p a l a ( s c a r a ) , c o m p u s a d i n 3 o d e c u v a n t a r i ,1 ) S t . C i 0 1 3 a n u . D o s o f t e i , m i t r o p o l i t u l T r a d u c e r e d i n r u s e q t e d e5 t . B e r e c h e t . I a s i , 1 9 1 8 , p . 1 7 7 .2 ) I . B i a n u * i N . H o d o . O p . c i t . , T o m . I , p . 3 1 5 .3 ) I b i d e m . , I I , p . 9 3 .4 ) P r . C . I o r d A c h e s c u . O p . c i t . , p p . 2 5 2 - 2 6 5 .

  x 4 E 4 l ' o l d o v e i .

  a ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  25/344

  I S ' I O R I A L I T E R A T U R I I R O M A I N E V E C H I 2 5

  a r a t a 3 o d e t r e p t e p e c a r e l e p o a t e a t i n g e o m u l i n p e r f e c t i o -n a r e a l u i s u f l e t e a s c a s i m o r a l s . P r i n a u t o - a n a l i z a s u f l e t e a s c a ,p r i n i n f r a n a r e a p o f t e l o r , p r i n l u p t a c u c u a j u t o r u lv o i n t e i , o m u l s e p o a t e r i d i c a l a c e l e m a i i n a l t e v i r t u t i m o r a l e .A c e a s t a c a r t e a f o s t d e s t i n a t a i n s p e c i a l c a l u g a r i l o r s i f a c ep a r t e d i n n u m e r o a s e l e o p e r e c u c a r a c t e r a s c e t i c , c a r e c i r -c u l a u i n l u m e a v e c h e i n g e n e r e s i i n s p e c i a l i n c e a o r t o d o x a . S c a r a l u i l o a n S c a r a r i u 1 e s t e b i n e c u n o s c u t ai n l i t e r a t u r a v e c h e r o m a n e a s c a , s u b n u m e l e d e L e a s t v i t a .O t r a d u c e r e d i n s l a v o n e s t e a a c e s t e i o p e r e a f o s t & i t ' d i n t r ' u nm a n u s c r i s d i n p r i m a j u m a t a t e a s e c . a l X V I I - l e a ; e a s e a t r i -b u e l u i V a r l a a m , m i t r o p o l i t u l M o l d o v e i 1 ) . 0 a l t s t r a -d u c e r e a a c e s t e i s c r i e r i , t o t . d i n s l a v o n e S t e , o f a c e h a r n i c u lc a r t u r a r V a r t o l o m e u M a z a r e a n u l , s t a r e s a l m a -n a s t i r i i P u t n a ( s e c . a l X V I I I - l e a ) 2 ) .J o a n D a m a s c h i n , f o s t m i n i s t r u a l c a l i f u l u i d e D a -m a s c , s c r i i t o r d i n s e c o l u l a l V I I I - l e a , b u n c u n o s c a t o r a l f i l o -s o f i e i s i l i t e r a t u r i i a n t i c e s i a l l u i A r i s t o t e 1 , i n d e o s e b i ,e s t e c e l d i n t a i s i s t e m a t i z a t o r s e r i o s a l d o g m e l o r c r e s t i n e .O p e r a l u i d o g m a t i c s p r i n c i p a l a e s t e I z v o r u l c u n o s t i n t e l o r ,c o m p u s a d i n 3 p a r t i : 1 . f i l o s o f i a s a u d i a l e c t i c s , 2 . c a r t e ah e r e s i i l o r s i 3 . e x p u n e r e a d o g m e l o r c r e d i n t e i c r e s t i n e .l o a n D a m a s c h i n e s t e s i u n u l d i n m a r i i p o e t i a ib i s e r i c i i c r e s t i n e . E l s c r i e o m u l t i m e d e c a n o a n e , t r o p a r e s ia l t e c a n t e c e r e l i g i o a s e . C a s p u n s o r d i n e i n c a n t a r i l e b i s e -r i c e s t i , l o a n D a m a s c h i n a l c a t u e s t e O c t o i h u l a s e -z a n d c a n t e c e l e p e 8 g l a s u r i . S u n t c e l e b r e c a n t e c e l e s a l e d ei n m o r m a n t a r e , p l i n e d e u n a d a n c s e n t i m e n t p o e t i c s i d e r e -v o l t a i n c o n t r a m o r t i i . O c t o i h u l l u i , a m p l i f i c a t s i p e r f e c t i o n a t d e o a n i e n i i b i s e -r i c i i , a f o s t t r a d u s i n r o m a n e s t e s i s ' a t i p a r i t d e m a i m u l t eo n a l a t u r i d e c e l e l a l t e c a r t i d e r i t u a l . C a n t e c e l e l u i d e i n -m o r m a n t a r e , s e t r a d u c s i e l e o d a t a c u i n t r o d u c e r e a l i m b i ir o m a n e s t i i n s e r v i c i u l d i v i n . O p e r a d o g m a t i c a l a l u i D a -

  m a s c h i n , c a r e c i r c u l a i n v e c h i m e s u b d i f e r i t e t i t l u r i , s et i p a r e s t e l a I a s i i n a n u l 1 7 1 5 i n g r e c e s t e , s u b d e n u m i r e a d e) G h . G h i b A n e s c u . i n r e v . 4 A r h i v a * , X X V , T a 0 , 1 9 T 4 .2 ) B i b l i o t e c a A c a d . R o m f i n e . , m s . N r . 2 9 5 9 i m s s . l u i V a r t o l o m e i M a z A r e a n u .

  p a t i n r i l e ,

  a ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/13/2019 Istoria Literaturii Romane Vechi Volumul I

  26/344

  2 6 $ T E F A N C I O B A N U

  A r a t a r e a c r e d i n t e i o r t o d o x e 1 ) . I n a n u l 1 7 6 3 , l a B l a j , R o -m a n i i u n i t i t i p a r e s c i n l a t i n e s t e O p e r a p h i l o s o p h i c a e t t h e o -l o g i c a d e D a m a s c h i n . T o t l a I a s i , i n a n u l 1 8 0 6 , i e s ed e s u b t i p a r d o g m a t i c a l u i t r a d u s a i n r o m a n e s t e , s u b t i t l u lD e s c o p e r i r e . . . a p r a v o s l a v n i c i i c r e d i n t e . T r a d u c a t o r i i s u n t d o ic a l u g a r i , G h e r o n t i e s i c r i g o r i e ( u l t e r i o r G r i g o r i ea l I V - l e a , m i t r o p o l i t u l U n g r o v l a h i e i ) . P r o b a b i l c a a u e x i s t a tt r a d u c e r i r o m a n e s t i f a c u t e m a i i n a i n t e .A n d r e i d e C h e s a r i a d i n C a p a d o c h i a ( s e c . a lV I - l e a ) , e s t e c u n o s c u t p r i n I n t e r p r e t a r e a A p o c a l i p s u l u i . O p e r al u i , i n t r ' o r e d a c t i e c e v a m a i s c u r t a , a p a r e l a S l a v i i d e r a s a r i tp r i n s e c o l u l a l X I I I X I V - l e a . P e l a i n c e p u t u l s e c o l u l u i a lX V I I - l e a , o p e r a l u i ' A n d r e i d e C h e s a r i a s e t r a d u c ed i n g r e c e s t e i n l i m b a r u t e a n a ( u c r a i n e a n a ) s i s e t i p a r e s t e ,i a r d i n a c e a s t a l i m b a e a s e t r a d u c e i n r o m a n e s t e . C u n o a s t e mc l o u d m a n u s c r i s e a l e a c e s t e i t r o a d u c e r i ( B i b l . A c . R o m . , n r .3 7 2 1 d i n 1 7 0 4 s i n r . 3 5 2 o d i n u r m a t o r u l a n ) .L a a c e s t i s c r i i t o r i b i s e r i