Issuuboek misco zonder bijlagen

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Issuuboek misco zonder bijlagen

 • INHOUD

  INLEIDINGBEDRIJFSINFORMATIE

  CONCEPTBOOMTIJDLIJN

  ANALYSEVALUEFIT

  VISIETONE OF VOICE

  HT CONCEPT

  BIJLAGENINTERVIEW

  UITGEBREIDE ANALYSE

 • het conceptboek is gemaakt voor Misco.dit is een ict-bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van pro-

  ducten voor bedrijven, organisaties en particulieren.

  voor misco is er aan de hand van tools een concept ont-worpen. met dit concept kan misco zorgen voor een ng

  beter klantencontact.

  de analyses die in het conceptboek te lezen zijn, zijn samen-vattingen. de volledige analyses vindt u in de bijlagen.

  Vivian Bastawros 2414538 Shari de Cortie 2363860

 • Het Misco specialisten team kan u helpende it infrastructuur mee te la-ten groeien met uw zakelijke be-hoeften. zodat u de hoogste roi behaalt.

 • Misco is de leverancier van IT-Hardware, -software en serviceoplossingen voor bedrijven, organisaties en de publieke sector in Nederland

  Misco staat voor Microcomputers Supplies Company

  verrassend Flexibel Spontaan Hard-werkend

 • H

 • MArkt analyse

  Misco bevindt zich in de ICT-markt. Dat lijkt zo op het eerste gezicht een drukbezette markt en dat is voor Misco ook te merken. Er zijn veel concurren-ten die hetzelfde leveren als Misco. Misco wilt zich onderscheiden door een one-stop-shop te zijn. Er zijn nog niet veel van de concurrenten die dat bieden. De meeste concurrenten leveren alleen aan bedrijven en niet aan particuleren wat misco wel allebei doet. het komt ook vaak voor dat bedrij-ven niet alle producten aanbieden waar wel vraag naar is. Wat opvalt is dat in deze markt klantgericht-heid erg belangrijk is. De klant is koning. Ook moet je als bedrijf erg F lexibel zijn en kunnen inspringen op de behoeftes van de klanten. Dienstverlening is een waarde die voor alle bedrijven toepasbaar is in deze markt.

 • Trendanalyse

  De trends die Misco niet aan zich voorbij mag laten gaan, zijn de personif icatie, maker movement, mobility en big data. Bij personif icatie wil de consument een per-soonlijk product. Een 3d-printer is een voorbeeld van de maker movement, hierbij willen de consumenten zelf het product maken of hier inspraak in hebben. Ze voe-len zich meer betrokken bij het ontstaan van het pro-duct, het product wordt uniek door deze bijdrage. Bij mobility draait het om de mobiliteit, altijd en overal kunnen werken. Er zitten geen grenzen aan de produc-ten op verschillende niveaus Big data zorgt ervoor dat er zo goed mogelijk ingespeeld wordt op de con-sument en zijn behoeften, op basis van de gegevens die ooit al zijn opgeslagen via internet.

 • doelgroep analyse

  De doelgroep van Misco zijn voornamelijk bedrijven. Er wordt ook wel geleverd aan particuliere consumenten, maar dat wordt zo weinig gedaan dat het niet relevant is om te onderzoeken.

  De bedrijven variren erg. Het aantal werkne-mers per bedrijf loopt uit van 1 werknemer tot ongeveer 500 werknemers. Omdat de bedrijven de producten zelf gebruiken, willen zij gaan voor kwaliteit. de doelgroep probeert het zo makkelijk mogelijk te maken voor zichzelf. zij willen niet naar meerdere winkels voor pro-ducten. Twee waarden die erg duidelijk naar voren komen om de doelgroep te omschrij-ven zijn ondernemend en zelfver-zekerd. de doelgroep twijfelt niet en is niet bang om een sprong in het diepe te nemen. voor uitdagingen in het werkveld maar ook op persoonlijk vlak wordt niet weggelopen.

 • value f it

 • misco verrast haar klanten door f lexibel en spontaan te hande-len

 • voor de tone of voice is er gekozen voor een goede verhoudingtussen zakelijk en spontaan.het is voor misco belangrijk dat de klant zich prettig voelt bij het bedriijf. de fotos zijn allemaal in zwart-wit. alle fotos bevatten elementen van het bedrijfsleven maar ook ge-zelligheid en spontaniteit.tekstvakken zijn opgevuld met de blauwe kleur van het logo. dit zorgt voor herkenbaarheid.

 • surprise mi

 • Surpise mi is het concept voor misco. het gaat hier om het creren van nieuwe kansen en verras-sende samenwerkingen. de spontaniteit staat als een van de kernwaarden centraal. als conceptdragers vindt u communicatie en product.

 • take mi in

 • take mi in is een workshop die een keer in het kwartaal wordt georganiseerd door misco. misco nodigt bedrijven uit om deel te nemen aan deze workshop. de bedrijven kunnen verschillen, van leveranciers tot concurrenten.met deze workshop wordt er voor de klant een kans gecreerd om samen met misco nieuwe klanten te werven.

  het is een kleine groep die met elkaar samen-werkt. er worden nieuwe klanten benaderd die weleens interesse in het bedrijf hebben getoond maar niks hebben gekocht. deze nieuwe klanten worden telefonisch benaderd.

  het is voor beide bedrijven een interessante samenwerking. misco ziet een andere werkwijze en leert hiervan maar andersom geldt hetzelfde.

 • misco monthly

 • iets belangrijkers dan communicatie is er voor een bedrijf bijna niet. het is van belang dat dit op de juiste manier wordt ingezet. daarvoor is misco monthly opgezet. op dit moment verstuurt misco maandelijks een catalogus. hierin vindt u de aanbiedingen die dan gelden. verder geen bedrijfs-informatie, behalve de contactgegevens. misco monthly is meer dan een catalogus.. het belangrijkste is dat de klanten zich betrokken voelen bij het bedrijf. dat is moei-lijk, er is alleen telefonisch contact vanuit misco met de klant. hoe kan iemand zich betrokken voelen bij het bedrijf zonder een gezicht te zien?

  Misco monthly biedt de oplossing. iedere maand komen er bij alle klanten een misco monthly bij de post. het bevat makkelijke recepten die na het werk snel te maken zijn, kledingtrends voor een mooie en strakke look. de maandaanbiedingen maar ook columns. edere afdeling en iedere werknemer komt van misco aan bod. zij schrijven een stuk over zichzelf en wat hun taken in het bedrijf zijn. door de werknemers te laten spreken is er herkenbaarheid voor de klant en is er kans op betrokkenheid.

 • bijlagen

 • bijlagen

  analysebronnen