of 6 /6
1 Ispitivanje proizvoda Ispitivanje vrtložnim strujama doc.dr. Samir Lemeš <[email protected]> Ispitivanje proizvoda Ispitivanje vrtložnim strujama Područje upotrebe Razvoj metode Princip rada Radne varijable Ispitivanje vrtložnim strujama 2/36 Radne varijable Instrumenti Senzori Očitanje rezultata mjerenja Referentni standardi Ispitivanje proizvoda Područje upotrebe Zasniva se na principu elektromagnetske indukcije Koristi se za identifikaciju niza fizičkih, strukturnih i metalurških stanja u Ispitivanje vrtložnim strujama 3/36 elektroprovodljivim metalnim proizvodima Ispitivanje proizvoda Područje upotrebe Mjerenje električne provodnosti, magnetske permeabilnosti, veličine zrna, stanja termičke obrade, tvrdoće i fizičkih dimenzija Ispitivanje vrtložnim strujama 4/36 Otkrivanje pukotina i uključaka Otkrivanje razlike u sastavu, mikrostrukturi i drugim osobinama metala Mjerenje debljine magnetski neprovodne obloge na metalu Ispitivanje proizvoda Područje upotrebe Ne zahtijeva se direktan električni kontakt sa objektom ispitivanja Pogodno za ispitivanja velikom brzinom – moguće ispitivati 100% Ispitivanje vrtložnim strujama 5/36 proizvodnje Indirektna metoda: potrebna posebna pažnja prilikom obrade rezultata mjerenja Ispitivanje proizvoda Razvoj metode Elektromagnetska indukcija Teorija i primjena indukcionih kalema Rješenje rubnih prolema koji opisuju dinamiku EM polja u blizini Ispitivanje vrtložnim strujama 6/36 indukcionih kalema Teoretsko predviđanje promjene impendance usljed malih tokova Napredak u elektronici instrumenata (displeji, registracija, mikroprocesori)

Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3 Ispitivanje proizvoda Radne varijable Impedanca kalema Električna provodnost Magnetna

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3...

Page 1: Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3 Ispitivanje proizvoda Radne varijable Impedanca kalema Električna provodnost Magnetna

1

Ispitivanje proizvodaIspitivanje vrtložnim strujamadoc.dr. Samir Lemeš <[email protected]>

Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje vrtložnim strujama

Područje upotrebe Razvoj metode Princip rada Radne varijable

Ispitivanje vrtložnim strujama 2/36

Radne varijable Instrumenti Senzori Očitanje rezultata mjerenja Referentni standardi

Ispitivanje proizvoda

Područje upotrebe

Zasniva se na principu elektromagnetske indukcije

Koristi se za identifikaciju niza fizičkih, strukturnih i metalurških stanja u

Ispitivanje vrtložnim strujama 3/36

elektroprovodljivim metalnim proizvodima

Ispitivanje proizvoda

Područje upotrebe

Mjerenje električne provodnosti, magnetske permeabilnosti, veličine zrna, stanja termičke obrade, tvrdoće i fizičkih dimenzija

Ispitivanje vrtložnim strujama 4/36

Otkrivanje pukotina i uključaka Otkrivanje razlike u sastavu,

mikrostrukturi i drugim osobinama metala

Mjerenje debljine magnetski neprovodne obloge na metalu

Ispitivanje proizvoda

Područje upotrebe

Ne zahtijeva se direktan električni kontakt sa objektom ispitivanja

Pogodno za ispitivanja velikom brzinom – moguće ispitivati 100%

Ispitivanje vrtložnim strujama 5/36

proizvodnje Indirektna metoda:

potrebna posebna pažnja prilikom obrade rezultata mjerenja

Ispitivanje proizvoda

Razvoj metode

Elektromagnetska indukcija Teorija i primjena indukcionih kalema Rješenje rubnih prolema koji opisuju

dinamiku EM polja u blizini

Ispitivanje vrtložnim strujama 6/36

p jindukcionih kalema

Teoretsko predviđanje promjene impendance usljed malih tokova

Napredak u elektronici instrumenata (displeji, registracija, mikroprocesori)

Page 2: Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3 Ispitivanje proizvoda Radne varijable Impedanca kalema Električna provodnost Magnetna

2

Ispitivanje proizvoda

Razvoj metode

Faraday je 1831. otkrio EM indukciju: promjenom struje u kalemu žice se indukuje struja u susjednom kalemu

Maxwell je 1864. dao dinamičku

Ispitivanje vrtložnim strujama 7/36

teoriju EM polja (set jednačina) Hughes je 1879. koristio metodu za

otkrivanje promjena osobina metala Kranz je 1925. razvio instrument za

mjerenje debljine stjenke

Ispitivanje proizvoda

Princip rada

Sličan indukcionom zagrijavanju, ali koristi izvor struje znatno manje snage

Promjene električne struje koje se

Ispitivanje vrtložnim strujama 8/36

javljaju kad se EM polje instrumenta nalazi u blizini greške u materijalu se detektuju osjetljivim elektronskim sklopovima

Struja pobude je naizmjenična struja

Ispitivanje proizvoda

Princip rada

Struja koja se indukuje unutar objekta koji se ispituje teče u zatvorenim kolima

Amplituda i faza tih kola zavise od:

Ispitivanje vrtložnim strujama 9/36

Primarnog polja pobudnih struja Električnih osobina objekta koji se

ispituje EM polja koje generišu struje koje teku

kroz objekat Prisustva diskontinuiteta u objektu

Ispitivanje proizvoda

Princip rada Za ravne

objekte koristi se ravni kalem

Ispitivanje vrtložnim strujama 10/36

Za cilindrične dijelove i cijevi koristi se solenoid-kalem

Ispitivanje proizvoda

Princip rada Presjek A-A

ne sadrži grešku

U presjeku B-B usljed

Ispitivanje vrtložnim strujama 11/36

B B usljed greške mijenja se smjer toka indukovane struje

Ispitivanje proizvoda

Princip rada

Ispitivanje vrtložnim strujama 12/36

Page 3: Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3 Ispitivanje proizvoda Radne varijable Impedanca kalema Električna provodnost Magnetna

3

Ispitivanje proizvoda

Radne varijable Impedanca

kalema Električna

provodnost Magnetna

Ispitivanje vrtložnim strujama 13/36

Magnetna permeabilnost

Lift-off faktor Fill faktor Rubni efekat Skin efekat

Ispitivanje proizvoda

Impedanca kalema

Z: impedanca R: omski otpor

X i d kti i t

2 2LZ R X

Ispitivanje vrtložnim strujama 14/36

XL: induktivni otporXL =2fL0

International Annealed Copper Standard (IACS)

Ispitivanje proizvoda

Impedanca kalema

Ispitivanje vrtložnim strujama 15/36

Često se rezultujuće sinusoide prikazuju u fazor (phasor) dijagramu

Time se olakšava uočavanje razlika u fazama između indukovanih struja

Ispitivanje proizvoda

Impedanca kalema

Ispitivanje vrtložnim strujama 16/36

Ispitivanje proizvoda

Električna provodnost

Svi materijali imaju karakterističan otpor toku električne struje

Najveći otpor imaju izolatori, srednji poluprovodnici a najniži - provodnici

Ispitivanje vrtložnim strujama 17/36

Kod ovog ispitivanja se koristi mjerenje na osnovu IACS (International Annealed Copper Standard)

Žareni čisti bakar: 100% IACS

Ispitivanje proizvoda

Električna provodnostMetal Otpor

mmProvodnost

%IACSBakar 17,2 100

Aluminij 28,2 61

Ispitivanje vrtložnim strujama 18/36

j ,

Magnezij 46 37

Nerđajući čelik 700 2,5

Titanijum 548 3,1

Page 4: Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3 Ispitivanje proizvoda Radne varijable Impedanca kalema Električna provodnost Magnetna

4

Ispitivanje proizvoda

Magnetna permeabilnost

Neki materijali (željezo, nikl, kobalt,...) koncentrišu fluks magnetnog polja – imaju visoku i promjenljivu permeabilnost

Ispitivanje vrtložnim strujama 19/36

MP nije konstanta za materijal nego zavisi od jačine magnetnog polja

Kriva koja pokazuje vezu između intenziteta magnetnog polja i magnetnog fluksa se zove kriva magnetizacije

Ispitivanje proizvoda

Magnetna permeabilnost

Ispitivanje vrtložnim strujama 20/36

Ispitivanje proizvoda

Magnetna permeabilnost

MP jako utječe na indukovanu struju Radi toga se metode ispitivanja za

magnetične i nemagnetične materijale razlikuju

Ispitivanje vrtložnim strujama 21/36

Isti faktori koji utječu na električnu provodnost (sastav, tvrdoća, zaostali naponi, greške) utječu i na MP

Za kompenzaciju utjecaja MP koristi se dodatni kalem sa istosmjernom strujom – da se postigne saturacija

Ispitivanje proizvoda

Lift-off faktor

Kad se instrument za ispitivanje izloži naponu u zraku, dat će neki otklon čak i kad nema provodljivog materijala u blizini

Ispitivanje vrtložnim strujama 22/36

Kako se kalem približava materijalu, otklon se povećava

Te promjene otklona pri promjeni rastojanja između kalema i provodnika se nazivaju "lift-off"

Posebno važno kod složenh oblika

Ispitivanje proizvoda

Fill faktor / Edge / Skin

Fill faktor je ekvivalent "Lift-off" faktora, ali kod cilindričnih objekata

Edge efekat (rubni efekat) se javlja kad se kalem približi rubu objekta koji

Ispitivanje vrtložnim strujama 23/36

se ispituje, jer dolazi do izobličenja toka magnetnog polja

Indukovano polje je gušće blizu površine, a progresivno opada po dubini; ta pojava se naziva "Skin" efekat

Ispitivanje proizvoda

Skin efekat

Ispitivanje vrtložnim strujama 24/36

Page 5: Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3 Ispitivanje proizvoda Radne varijable Impedanca kalema Električna provodnost Magnetna

5

Ispitivanje proizvoda

Instrumenti

Analogni i digitalni Klasifikacija na

osnovu displeja za prikaz rezultata

Ispitivanje vrtložnim strujama 25/36

Najosnovniji instrument se sastoji od izvora izmjenične struje, kalema žice spojenog na taj izvor, i od voltmetra za registrovanje promjene napona

Ispitivanje proizvoda

Instrumenti

Pored osnovnih dijelova, koristi se niz dodatnih kola i uređaja: Rezonantna kola (za promjenu

frekvencije pobudne struje)

Ispitivanje vrtložnim strujama 26/36

pobudne struje) Maxwell-Wien

most (za mjerenje induktivnosti iz poznatog omskog otpora i kapaciteta)

Ispitivanje proizvoda

Instrumenti Instrumenti za vrtložne struje se

mogu podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Sistem otpornik-kalemResistor and single-coil system

Ispitivanje vrtložnim strujama 27/36

Resistor and single coil systemb) Sistem debalansa mosta

Bridge unbalance systemc) Sistem indukcijskog mosta

Induction bridge systemd) Transmisijski sistem

Through transmission system

Ispitivanje proizvoda

Sistem otpornik-kalem

Jednostavan instrument, kod kojeg se prati napon u kalemu senzora

Pogodan za mjerenje velikih

Ispitivanje vrtložnim strujama 28/36

lift-off varijacija ako nije bitna velika preciznost

Ispitivanje proizvoda

Sistem debalansa mosta

Instrument veće preciznosti Mjeri se razlika napona između

impedance kalema senzora i referentne

Ispitivanje vrtložnim strujama 29/36

impedance Problem koji se

javlja usljedpromjene temperature

Ispitivanje proizvoda

Sistem indukcijskog mosta

Referentni kalem i kalem senzora su spojeni u transformator

Ispitivanje vrtložnim strujama 30/36

Page 6: Ispitivanje vrtložnim strujama - unze.baunze.ba/am/ip/04 Ispitivanje vrtloznim strujama.pdf · 3 Ispitivanje proizvoda Radne varijable Impedanca kalema Električna provodnost Magnetna

6

Ispitivanje proizvoda

Transmisijski sistem Signal se prenosi iz kalema kroz

metal, a detektuje se na suprotnoj strani metala

Ako je udaljenost dva kalema fiksna i kola

Ispitivanje vrtložnim strujama 31/36

kalema fiksna i kola imaju visoku impedancu, signal ne zavisi od položaja metala

Ovo potpuno eliminiše lift-off, ali zahtijeva postavljanje dva kalema

Ispitivanje proizvoda

Senzori

Ispitivanje vrtložnim strujama 32/36

Izbor senzora s kalemom zavisi od geometrije površine objekta koji se ispituje: štap, potkovica, prsten

Ispitivanje proizvoda

Senzori

Često se koriste parovi senzora, u apsolutnom ili diferencijalnom spoju

Apsolutni: kod sortiranja Diferencijalni: kod cijevi

Ispitivanje vrtložnim strujama 33/36

j j

Ispitivanje proizvoda

Senzori Senzori mogu

biti različitihoblika i veličina

Izbor senzora zavisi od vrste

Ispitivanje vrtložnim strujama 34/36

zavisi od vrstediskontinuiteta koji se ispituje

Za ispitivanje cijevi na kratke greške, koriste se prstenasti kratki senzori

Ispitivanje proizvoda

Očitanje rezultata mjerenja Svjetlosni alarm Zvučni alarm Relejni prekidači Analogni pokazivači

k ljk

XY osciloskopi "Strip-chart"

rekorderi Rekorderi s

magnetnom

Ispitivanje vrtložnim strujama 35/36

s kazaljkom Digitalni pokazivači

(displeji) XY ploteri za

crtanje grafika impedance

magnetnom trakom

Računari

Ispitivanje proizvoda

Referentni standardi

Ispitivanje vrtložnim strujama 36/36