8
Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција Ispitivanje konstrukcija - Test - 1) Navesti ciljeve ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem. 2) Koje konstrukcije se ispituju probnim opterećenjem? 3) Koji parametri određeni ispitivanjem probnim opterećenjem određuju ponašanje konstrukcije pod opterećenjem. 4) Dati karakteristične dijagrame ponašanja konstrukcija pod opterećenjem. 5) Navesti elemente numeričkog modela konstrukcije i kriterijume za formulisanje numeričkih modela konstrukcija. 6) Koje su faze procesa ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem? 7) Dati sadržaj programa ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem. 8) Dati opis postupka nanošenja probnog opterećenja kao faze procesa ispitivanja probnim opterećenjem. 9) Dati raspored probnog opterećenja i mernih instrumenata za gredu sa prepustom, kontinualni nosač na tri polja, lučni nosač i rešetkastu prostu gredu. 10) Dati raspored probnog opterećenja i mernih instrumenata za sistem ploča (a/b=3.0m/4.0m, 4 ploče u x-pravcu, 3 ploče u y-pravcu). 11) Objasniti namenu, postavljanje i korišćenje ugibomera. 12) Opisati postupak merenja pomeranja kod mostova. 13) Kako se određuje naponsko- deformacijsko stanje usled opterećenja koje već deluje (sopstvena težina, na primer) 14) Objasniti namenu, postavljanje i korišćenje klinometra. 15) Kako se kompenzuje uticaj temperature, a kako uticaj pomeranja oslonaca pri ispitivanju probnim optereće- njem? 16) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer koji regis-truje horizontalno pomeranje spoja grede i stuba datog okvira (E=210GPa, I=4250cm 4 , L=3.0m, P=10kN). Predmetni nastavnik Doc. dr Dušan Kovačević EI L L EI L EI P

Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ispitivanje konstrukcija rokovi

Citation preview

Page 1: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција

Ispitivanje konstrukcija - Test -

1) Navesti ciljeve ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem. 2) Koje konstrukcije se ispituju probnim opterećenjem? 3) Koji parametri određeni ispitivanjem probnim opterećenjem određuju ponašanje

konstrukcije pod opterećenjem. 4) Dati karakteristične dijagrame ponašanja konstrukcija pod opterećenjem. 5) Navesti elemente numeričkog modela konstrukcije i kriterijume za formulisanje

numeričkih modela konstrukcija. 6) Koje su faze procesa ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem? 7) Dati sadržaj programa ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem. 8) Dati opis postupka nanošenja probnog opterećenja kao faze procesa ispitivanja

probnim opterećenjem. 9) Dati raspored probnog opterećenja i mernih instrumenata za gredu sa prepustom,

kontinualni nosač na tri polja, lučni nosač i rešetkastu prostu gredu. 10) Dati raspored probnog opterećenja i mernih instrumenata za sistem ploča

(a/b=3.0m/4.0m, 4 ploče u x-pravcu, 3 ploče u y-pravcu). 11) Objasniti namenu, postavljanje i korišćenje ugibomera. 12) Opisati postupak merenja pomeranja kod mostova. 13) Kako se određuje naponsko-

deformacijsko stanje usled opterećenja koje već deluje (sopstvena težina, na primer)

14) Objasniti namenu, postavljanje i korišćenje klinometra.

15) Kako se kompenzuje uticaj temperature, a kako uticaj pomeranja oslonaca pri ispitivanju probnim optereće-njem?

16) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer koji regis-truje horizontalno pomeranje spoja grede i stuba datog okvira (E=210GPa, I=4250cm4, L=3.0m, P=10kN).

Predmetni nastavnik Doc. dr Dušan Kovačević

EI L

L

EI

L

EI

P

Page 2: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција

Ispitivanje konstrukcija - Test -

1) Šta je ispitivanje konstrukcija probnim opterećenjem. 2) Koje konstrukcije se ispituju probnim opterećenjem? 3) Koji parametri određeni ispitivanjem probnim opterećenjem su dovoljni za poznavanje

ponašanje konstrukcije pod opterećenjem. 4) Rangirati karakteristične "P-Δ" dijagrame ponašanja konstrukcija pod opterećenjem

prema mogućnosti modeliranja realnog ponašanja. 5) Rangirati elemente numeričkog modela konstrukcije za potrebe ispitivanja probnim

opterećenjem. 6) Rangirati elemente programa ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem prema

značaju za poznavanje ponašanja ispitivane konstrukcije. 7) Dati opis postupka nanošenja probnog opterećenja kao faze procesa ispitivanja

probnim opterećenjem. 8) Dati raspored probnog opterećenja i mernih instrumenata za slučajeve:

• najmanje ugibomera i najviše ugibomera, • najmanje i najviše deformetara i • najmanje i najviše klinometara.

9) Dati raspored probnog opterećenja i mernih instrumenata za sistem ploča "3x,1y" (a/b=3.0m/4.0m).

10) Objasniti namenu, postavljanje i korišćenje ugibomera.

11) Opisati postupak merenja pomeranja kod mostova.

12) Objasniti namenu, postavljanje i korišćenje klinometra.

13) Koje su posledice nekompenzovanog uticaja temperature i uticaja pomeranja oslonaca pri ispitivanju probnim optereće-njem?

14) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer koji registruje horizontalno pomeranje spoja grede i stuba (E=210GPa, I=4250cm4, L=3.0m, P=10kN).

Predmetni nastavnik Doc. dr Dušan Kovačević

L

L

EI

EI

EI

L

P

Page 3: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција

Ispitivanje konstrukcija

- Test 1- 1) Šta je ispitivanje konstrukcija probnim opterećenjem. 2) Koje konstrukcije se ispituju probnim opterećenjem i zašto? 3) Rangirati karakteristične "P-Δ" dijagrame ponašanja konstrukcija pod opterećenjem

prema mogućnosti modeliranja realnog ponašanja. 4) Koji parametri određeni ispitivanjem probnim opterećenjem su dovoljni za poznavanje

ponašanja konstrukcije pod opterećenjem. 5) Rangirati elemente numeričkog modela konstrukcije prema značaju za potrebe

ispitivanja probnim opterećenjem. 6) Rangirati elemente programa ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem prema

značaju za poznavanje ponašanja ispitivane konstrukcije. 7) Dati opis postupka nanošenja probnog opterećenja kao faze procesa ispitivanja

probnim opterećenjem. 8) Dati raspored probnog opterećenja i mernih instrumenata

za sistem ploča "3x,1y". 9) Dati klasifikaciju i objasniti princip rada za osnovne grupe

instrumenata za merenje pomeranja. 10) Objasniti namenu, postavljanje i korišćenje ugibomera. 11) Opisati postupak merenja pomeranja kod mostova. 12) Koje su posledice uticaja nesavršenosti zglobnih veza,

popustljivosti uklještenja i pomeranja oslonaca za merenje pomeranja konstrukcijskih sistema pri ispitivanju probnim opterećenjem?

13) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer koji registruje vertikalno pomeranje grede na mestu sile (E=210GPa, I=4250cm4, L=3.0m, P=10kN).

Predmetni nastavnik Prof. dr Dušan Kovačević

P

L

L

U1

Page 4: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција

A

Ispitivanje konstrukcija - Test 1-

1) Zašto se konstrukcije ispituju probnim opterećenjem. 2) Kada je ispitivanje probnim opterećenjem poželjno? 3) Koji karakteristični "P-Δ" oblik ponašanja konstrukcija pod opterećenjem može da se

izdvoji kao oblik samo teorijskog ponašanja i zašto? 4) Šta su osnovni pokazatelji ponašanja konstrukcije pod probnim opterećenjem. 5) Koji parametri numeričkog modela konstrukcije za potrebe ispitivanja probnim

opterećenjem mogu da se izuzmu iz razmatranja. 6) Šta je neophodni sadržaj elaborata o ispitivanju konstrukcije probnim opterećenjem i

zašto? 7) Dati opis postupka pripreme mernih mesta i postavljanja mernih instrumenata kao faze

procesa ispitivanja probnim opterećenjem. 8) Dati raspored opterećenja/instrumenata za most čiji je konstrukcijski sistem kontinualni

nosač sa dva polja. 9) Koji instrumenti za merenje pomeranja se najčešće koriste

i zašto? 10) Objasniti princip rada i namenu ugibomera. 11) Opisati postupak merenja pomeranja kod lučnih nosača. 12) Koje su posledice uticaja nesavršenosti zglobnih veza,

popustljivosti uklještenja na merenje pomeranja konstrukcijskih sistema pri ispitivanju probnim opterećenjem?

13) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer koji registruje vertikalno pomeranje grede na mestu sile (E=210GPa, I=4250cm4, L=3.0m, P=10kN), ako je uklještenje rotiralo za 1°.

Predmetni nastavnik Prof. dr Dušan Kovačević

L

L

P

U1

Page 5: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција

B

Ispitivanje konstrukcija - Test 1-

1) Šta je ispitivanje konstrukcija probnim opterećenjem. 2) Kada je ispivanje probnim opterećenjem neophodno? 3) Koji karakteristični "P-Δ" oblik ponašanja konstrukcija pod opterećenjem može da se

izdvoji kao oblik realnog ponašanja i zašto? 4) Koji parametri određeni ispitivanjem probnim opterećenjem su dovoljni za poznavanje

ponašanja konstrukcije pod opterećenjem. 5) Dati redosled parametara numeričkog modela konstrukcije prema značaju za potrebe

ispitivanja probnim opterećenjem. 6) Šta je neophodni sadržaj programa ispitivanja konstrukcije probnim opterećenjem i

zašto? 7) Dati opis postupka nanošenja probnog opterećenja kao faze procesa ispitivanja

probnim opterećenjem. 8) Dati raspored opterećenja/instrumenata za kontinualnu

ploču sa 2x2 polja. 9) Dati klasifikaciju i objasniti princip rada za osnovne grupe

instrumenata za merenje pomeranja. 10) Objasniti postavljanje i korišćenje ugibomera. 11) Opisati postupak merenja pomeranja kod mostova. 12) Koje su posledice uticaja pomeranja oslonaca za merenje

pomeranja konstrukcijskih sistema pri ispitivanju probnim opterećenjem?

13) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer koji registruje vertikalno pomeranje grede na mestu sile (E=210GPa, I=4250cm4, L=3.0m, P=10kN).

Predmetni nastavnik Prof. dr Dušan Kovačević

P

L

L

U1

Page 6: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција

Ispitivanje konstrukcija

- Test 1- 1) Šta je ispitivanje konstrukcija probnim opterećenjem? 2) Koje konstrukcije se ispituju probnim opterećenjem i zašto? 3) Koji karakteristični "P-Δ" dijagram ponašanja konstrukcija pod opterećenjem može da

se izdvoji kao model samo teorijskog ponašanja i zašto? 4) Šta su osnovni pokazatelji ponašanja konstrukcije pod probnim opterećenjem? 5) Koji parametri numeričkog modela konstrukcije mogu da se izuzmu iz razmatranja, a

za potrebe ispitivanja statičkim probnim opterećenjem? 6) Šta je neophodni sadržaj elaborata o ispitivanju konstrukcije probnim opterećenjem i

zašto? 7) Dati opis postupka pripreme mernih mesta i postavljanja mernih instrumenata za

merenje pomeranja. 8) Koji instrumenti se koriste za merenje pomeranja i zašto? 9) Objasniti princip rada, način funkcionisanja, postavljanje i korišćenje instrumenata za

merenje pomeranja. 10) Dati raspored probnog opterećenja i instrumenata za

merenje pomeranja mosta čiji je konstrukcijski sistem kontinualni nosač na tri polja.

11) Opisati postupak merenja pomeranja kod površinskih nosača - ploča optrerećenih na savijanje.

12) Koje su posledice uticaja pomeranja oslonaca na merenje pomeranja konstrukcijskih sistema pri ispitivanju probnim opterećenjem?

13) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer koji registruje vertikalno pomeranje grede na mestu sile (E=30.5GPa, b/h=30/50cm, L=5.0m, P=15kN).

Predmetni nastavnik Prof. dr Dušan Kovačević

P

L

LU1

Page 7: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Департман за грађевинарство и геодезију VIII семестар Испитивање конструкција

Ispitivanje konstrukcija - Test 1 1) Koje su prednosti ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem u odnosu na druge

metode za procenu performansi konstrukcija? 2) Koje konstrukcije se ispituju probnim opterećenjem i zašto? 3) Koji tipični "P-Δ" model ponašanja konstrukcije pod opterećenjem je najveća

idealizacija i zašto? 4) Šta su osnovni pokazatelji ponašanja konstrukcije pod probnim opterećenjem? 5) Koji parametri numeričkog modela konstrukcije su dominantni kod test statičkim

probnim opterećenjem? 6) Šta je primarni deo sadržaja elaborata o ispitivanju konstrukcije probnim opterećenjem

i zašto? 7) Koji instrumenti se koriste za merenje ugiba i zašto? 8) Objasniti princip rada, način funkcionisanja, postavljanje i korišćenje instrumenata za

merenje ugiba. 9) Dati opis postupka postavljanja mernih instrumenata za merenje ugiba.

10) Dati raspored probnog opterećenja (2x2=4 teretna vozila) i instrumenata za merenje ugiba mosta čiji je konstrukcijski sistem kontinualni nosač sa dva polja.

11) Šta je specifično za merenje ugiba površinskih nosača - ploča.

12) Koje su posledice uticaja pomeranja oslonaca na merenje ugiba konstrukcijskih sistema pri ispitivanju probnim opterećenjem?

13) Odrediti očekivanu razliku čitanja za ugibomer (p=0.01mm) koji registruje vertikalno pomeranje u centru ploče.

Predmetni nastavnik

Prof. dr Dušan Kovačević

Page 8: Ispitivanje konstrukcija - Rokovi

Грађевински одсек IX семестар Испитивање конструкција