of 17 /17
Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1 metoda prozračivanja - ionizirajuća elektromagnetska zračenja: X-zrake (rendgenske) i γ-zrake (radioizotopi), široko područje valnih duljina: λ = 0,001 - 100 nm - izvor X zračenja: rendgenska cijev s vakuumom, priključena na visok napon do 400 kV (za prozračivanje čeličnih predmeta do 70 mm debljine) - izvori γ-zraka: radioizotopi iridija, kobalta i selena dobivanje slike na filmu (radiogramu) prolazeći kroz materijal, smjer zračenja ostaje nepromjenjen, ali je zračenje više ili manje prigušeno što ovisi o svojstvima materijala i njegovoj debljini otkrivanje pogrešaka zavarenih spojeva, poroznosti, uključaka troske, neprovarenog korijena; teško otkrivanje plošnih pogrešaka poput pukotina (mogu se otkriti samo pukotine položene u smjeru zračenja) •Ispitivanje konstrukcija-GFOS Impulsni radar/georadar (GPR) Impulsni radar je brzi metoda za utvrđivanje stanja konstrukcije bez razaranja. Upotrebljava se za utvrđivanje integriteta a/b konstrukcija, pronalaženje cijevi, kablova i otvora i za snimanje skrivenih prepreka. •Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

  • Upload
    others

  • View
    39

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... ·...

Page 1: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1

metoda prozračivanja

- ionizirajuća elektromagnetska zračenja: X-zrake (rendgenske) i γ-zrake (radioizotopi),

široko područje valnih duljina:

λ = 0,001 - 100 nm

- izvor X zračenja: rendgenska cijev s vakuumom, priključena na visok napon do 400 kV

(za prozračivanje čeličnih predmeta do 70 mm debljine)

- izvori γ-zraka: radioizotopi iridija, kobalta i selena

dobivanje slike na filmu (radiogramu)

prolazeći kroz materijal, smjer zračenja ostaje nepromjenjen, ali je zračenje više

ili manje prigušeno što ovisi o svojstvima materijala i njegovoj debljini

otkrivanje pogrešaka zavarenih spojeva, poroznosti, uključaka troske,

neprovarenog korijena; teško otkrivanje plošnih pogrešaka poput pukotina (mogu se

otkriti samo pukotine položene u smjeru zračenja)

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� Impulsni radar/georadar (GPR)

Impulsni radar je brzi metoda za utvrđivanje stanja konstrukcije bez

razaranja. Upotrebljava se za utvrđivanje integriteta a/b konstrukcija,

pronalaženje cijevi, kablova i otvora i za snimanje skrivenih prepreka.

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 2: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 2

� Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta

-nalaženje metalnih i nemetalnih predmeta/lokacija

� Ispitivanje konstrukcija-mostova,

spomenika,zidova,kula,tunela,ploča

� Utvrđivanje stanja

-mape relativnog stanja betona

-mjerenje debljine ploče/asfalta

-lociranje nedostataka u betonu

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 3: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 3

� Metode se primjenjuje:

� Odvajanje temelja od podloge

� -delaminaciju armature od betona

� -beton male gustoće;

� -otkrivanje prslina u betonu

� integritet bušenih pilota

� -odvajanje asfalta od betonske podloge

� prijenos naprezanja preko čvorova u betonskim pločama

� sidrenje fasadnih elemenata

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� Metod koristi kratki udar izazvan čekiće (ca. 1kg sa ugrađenim

mjeračem sile u glavi čekića) za odašiljanje valova kroz testirani

element. Odgovor na pobudu se registrira mjeračem brzine ili ubrzanja.

I pobuda i odgovor se registriraju na kompjuteru .

� Na oba signala se provodi FFT (brza Fourier-ova transformacija) i

spektar odgvora se dijeli sa spektrom pobude čime se dobiva

prijenosna funkcija (svojstvo elementa)Prijenosna funkcija u području

od 0-1kHz sadrži informacije o stanju i integritetu betona u testiranim

elementima na osnovu slijedećih podataka:

� -dinamičke krutosti (nagib odgovora od 0-0.1kHz)

� -mobilnosti i prigušenja

� -vršne i prosječne mjerene vrijednosti

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 4: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 4

� Udarac po površini elementa od kamena, betona, čelika i asfalta

generira prolazne elastične valove (tlačne valove tzv. P-valovi).

Svojstvo P-valova je da prolaze kroz heterogene materijale bez

značajne distorzije ili refleksije od agregata. Međutim, oni se odbijaju

pri svakoj značajnijoj promjeni u akustičnoj impedanci koja se dešava

na stražnjoj strani presjeka, u prisustvu prslina ili šuljina u presjeku

(prijelaz iz betona u zrak). Dolaskom na površinu valovi nailaze na

promjenu beton-zrak i odbijaju se u beton. Na taj način P-valovi

osciliraju između dvije površine s opadajućom energijom i

proizvodnjom vibracija na površini betona.

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� Instrumenti za registraciju signala bilježe veličinu i vremenski slijed

kretanja valova (slika 1). Po registraciji signal se prevodi iz vremenskog

u frekventni zapis primjenom brze Fourierove transformacije (FFT-Slika

2).

� Ukoliko je materijal homogen onda ovaj prikaz ima jednu dominantnu

frekvenciju koja se jednostavnom matematičkom relacijom prevede iz

frekventnog domena u dužinu dominantnog signala odakle

izračunavamo brzinu prostiranja P-valova koja se dobiva na osnovi

poznate dimenzije elementa ili se koriste dva primača za registraciju

signala te se mjeri vrijeme dolaska od jednog do drugog primača.

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 5: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 5

Metod se primjenjuje za:

-određivanje debljine

-otkrivanje delaminacije i šupljina u betonu

-otkrivanje površinskih pukotina

-debljinu prskanog betona

-procjenu kvalitete prinonjivosti između armature i betona

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� ™

� CMM mjeri i kontinuirano prati podatke o zrelosti betona u Celzij-satima. Sastoji se od uređaja za prikupljanje podataka koji iščitava temperaturu sa mjerača temperature ugrađenih u beton. Temperaturni senzor se pričvrsti na armaturu prije betoniranja. Nakon betoniranja CMM se uključuje i samostalno prati temperaturu u betonu do 45 dana. Iščitavanje se vrši u intervalima od 1/2 sata. Prikazuje se trenutna temperatura, sati, dani i temperatura/satima. Koristi se za određivanje čvrstoće betona u mnogim namjenama:

� Određivanje momenta kada se može dopustiti opterećivanje;

� Određivanje vremena kada se može ukloniti oplata i skela;

� Utvrđivanje stvarne čvrstoće i njenog prirasta pri niskim temperaturama.

� Monitoring temperatura betona u toplim i hladnim vremenskim uvjetima.

� Mjerenje zrelosti na uzorcima radi utvrđivanja krivulja zrelosti..

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 6: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 6

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� Koristi se za određivanje promjera i položaja armature te utvrđivanje debljine

zaštitnog sloja betona. Prikaz je na LCD monitoru sa x/y metarskom skalom.

� Tip S-Koristi se za utvrđivanje položaja i promjera armature, debljine zaštitnog sloja

betona, čuvanje podataka i slanje podataka na PC.

� Kada se senzor nađe iznad armature, čuje se zvučni signal i prikaže se promjer

armature na ekranu. Istovremeno se najmanji zaštitni sloj betona sprema u

memoriju.

� Mjerna površina se pređe u x i y smjeru. Armatura se locira i prikazuje automatski.

Primjenom metarskog mjerila očitanje se direktno prenosi na površinu betona i

označava. Mjerne površine mogu biti 0.5/0.5 m, 1/1 m, ili 2/2 m, a dubina mjerenja je

do 300mm.

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 7: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 7

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� Koristi se za:

� otkrivanje armature sa nedovoljnim zaštitnim slojem betona;

� provjere armature nakon skidanja oplate;

• kontrole kvalitete građenja;

• procjene promjera i razmještaja armature kod starih objekata;

� Standardi: SIA 162 / DIN 1045 / DGZ fP B2 / BS 1881: Part 204

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 8: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 8

� Radi na principu na kojem i akustični tenzometri

� Sastoji se od:

� Sm LCD ekrana i memorijskog modula za pamćenje rezultata mjerenja

� Tip: SM 55C

za žice i sajle promjera 4-7mm

� Tip SM 150C

Za žice do 7mm i sajle promjera od 3/8" do 1/2"

Uređaj se kalibrire u 5 koraka za željeni promjer i mjerni opseg. U svakom koraku

instrument izračuna i sačuva pojedine korekcijske vrijednosti čime se ispravlja greška

u mjernom sustavu i karakteristikama instrumenta.

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 9: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 9

� DYNA Z..FS

� Koristi se za mjerenje vlačne čvrstoće i prionjivosti između raznih materijala (različite starosti). Uređaji se dijele na više tipova ovisno o potrebnoj mjernoj sili:

� Tip Vlačna sila

� Z 5 FS 5 kN

� Z15 FS 16kN

� Z25 FS 25kN

� Z50 FS 50kN

� Ispitivanje:

� Odgovarajući pretvarač Set 5/15 (case): M4/M6/M8/M10 i Set 25/50 (case): M8/M10/M12/M16 sa vanjski i nutarnjim navojem se uvrne u uzorak i blago prednapregne sa ručkama.

� Sila kojom se izvlači adapter se postupno povećava i mjeri se sila i pomak adaptera. Po dosezanju vlačne čvrstoće zvučni signal i trepćući signal na monitoru označavaju kraj mjerenja i podaci se spremaju u memoriju.

� Uzorak se potpuno izvlači sa ručkama. •Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� Koristi se za:

� utvrđivanje stanja starih konstrukcija

� Provjere kvalitete izvedenih radova sanacije.

• Izvodi se u više tipova i u elektroničkoj izvedbi:

� DYNA Tensile Force Scale Graduation

� Z 5 5 kN 0.04 kN

� Z 15 16 kN 0.10 kN

� Z 25 25 kN 0.25 kN

� Z 50 50 kN 0.50 kN

� Ispitivanja su opisana u više standarda i to: ISO 4624, BS 1881 Part 207DIN 1048 Part 2, SIA 2002

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 10: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 10

� Način uporabe:

� Mjerna površina se odredi izrezivanjem kružnom pilom promjera 50mm do

osnovnog materijala;

� Ispitni disk se nalijepi na mjernu površinu sa epoksidnim ljepilom;

� Ispitni disk se povlači sa uređajem i iščitava se sila popuštanja u kN

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 11: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 11

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 12: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 12

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 13: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 13

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

� Ispitivanja konstrukcija u stvarnoj veličini (zgrada, brana, mostova) se

sprovode sa generatorima vibracija (prinudne vibracije). Oni služe kao

harmonijski posuđivači i omogućavaju utvrđivanje prva 3-4 vlastita

tona i odgovarajuće koeficijente prigušenja.

� Ispitivanja konstrukcija se može izvesti i mjerenjem vibracija iz okoline

kada se mjeri odziv konstrukcije na ambijentalne pobude (ambijentalne

vibracije) kao što je vjetar, promet,...

� Cilj ispitivanja: Dobivanje podataka o dinamičkim karakteristikama

konstrukcije iz kojih se mogu dobiti podaci o stanju konstrukcijei o

interakciji konstrukcije i okoliša (vode, tla). Dobiveni rezultati se koriste

ua utvrđivanje stanja i prognozu ponašanja pri nekim budućim

ekstremnim djelovanjima.

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 14: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 14

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 15: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 15

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 16: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 16

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

Page 17: Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1gfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni... · 2017-01-31 · Ispitivanja u betonskim konstrukcijama , tlu i gornjem stroju cesta-nalaženje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 17

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS

•Ispitivanje konstrukcija-GFOS