Ispitivanje izolacije

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje izolacije

 • 7/22/2019 Ispitivanje izolacije

  1/22

 • 7/22/2019 Ispitivanje izolacije

  2/22

  redstavl a na vani i deo u n ihovom odravan u,

  is itivan a

  -- meren e ka acitivnosti i faktora ubitaka

  --

 • 7/22/2019 Ispitivanje izolacije

  3/22

  eren em o pora zo ac e u vr u e se pr sus vo v age u zo ac

  mono ono opa a sa vremenom z og ega e e o u vr s varn

  Rezultati merenja se moraju uporediti sa rezultatima prethodno

  ,

  1 minuta od rikl uen a ednosmerno na ona

  n e s po ar zac e e e n san ao

  1PI =1

 • 7/22/2019 Ispitivanje izolacije

  4/22

  sp van e mora a se vr pr s e e m vremens m us ov ma:- ,

  - tem eratura vazduha u o se u od 5 0C do 400 C a e e se or s megome ar egger o pre s av a zvor

 • 7/22/2019 Ispitivanje izolacije

  5/22

  namota a VN : SN+NN+M

  VN : SN+NN+M

  : + +

 • 7/22/2019 Ispitivanje izolacije

  6/22

  -

  is itivn ima ri utan u u eks loataci u

  - vre nos ozvo en o pora zo ac e na on s meren a su au tabeli

  n por zo ac e u na on s pr

  110 >800 600 20000 15000