Click here to load reader

isn2.zrc-sazu.si · Web viewCOBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS Bibliografija skupine za leto 2013 Biblioteka SAZU, 15. oktober 2015 Inštitut za slovensko

  • View
    237

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of isn2.zrc-sazu.si · Web viewCOBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS...

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Bibliografija skupine za leto 2013

Biblioteka SAZU, 15. oktober 2015

Intitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

28432 BABI SAA20004 BAJUK SENAR TATIANA16242 DRNOVEK STANKA04620 FIKFAK JURIJ10347 GODINA GOLIJA MAJA27736 HUZJAN VANJA20202 IVANI KUTIN BARBARA05796 KROPEJ MONIKA21449 LEDINEK LOZEJ PELA23225 PEE MIHA27631 PODJED DAN24304 POLJAK ISTENI SAA09443 SLAVEC GRADINIK INGRID33356 RIMPF KATARINA

Upokojeni sodelavci:

03081 KRINAR NAKO

04032 RAVNIK MOJCA

03948 STANONIK MARIJA

LANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni lanek

1.BABI, Saa. Charms in Slovenian culture.Incantatio, ISSN 2228-1355. [Print ed.], 2013, issue 3, str. 86-99. [COBISS.SI-ID36900653]

2.BABI, Saa. Estetska struktura folklornih obrazcev in primer obravnave pri pozdravih.Slovstvena folkloristika, ISSN 1581-4793, sep. 2013, letn. 11-12, t. 1-2(13-14), str. 3-8. [COBISS.SI-ID36046381]

3.BABI, Saa. Estetska struktura in funkcija folklorne molitve z vidika teksta, teksture in konteksta.Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2013, 16, str. 187-197. [COBISS.SI-ID35960109]

4.BAJUK SENAR, Tatiana. Framing organization : the construction of discourse among Slovenian Trade Union officials.Warsaw Forum of Economic Sociology, ISSN 2081-9633, Spring 2013, vol. 4, no. 1, str. 77-90. [COBISS.SI-ID38440493]

5.BAJUK SENAR, Tatiana, Reneja krjanc, Renata (fotograf). Nart upravljanja Triglavskega narodnega parka in kultura dediinskih praks.Traditiones, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, t. 2, str. 9-25, ilustr.http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_2_separati/11_pdfsam_Traditiones_42_2_TNP_web.pdf, doi:10.3986/Traditio2013420201. [COBISS.SI-ID36463149]

6.FIKFAK, Jurij (avtor, fotograf). Koroki politini rituali in kompetitivni diskurzi.Traditiones, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, t. 1, str. 239-257, ilustr.http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_1_separati/241_pdfsam_Traditiones_42_1_web.pdf, doi:10.3986&Traditio2013420115. [COBISS.SI-ID36488493]

7.IVANI KUTIN, Barbara. Divji dedci in divje babe s Cerkljanskega v starih (in sodobnih?) folklornih pripovedih.Slovstvena folkloristika, ISSN 1581-4793, sep. 2013, letn. 11-12, t. 1-2(13-14), str. 9-14. [COBISS.SI-ID36046637]

8.KOZOROG, Miha, POLJAK ISTENI, Saa. The challenges for responsible recreation in the protect area of Triglav National Park : the case of mountain bikers.Academica turistica, ISSN 1855-3303, jun. 2013, year 6, no. 1, str. 71-80, 84. [COBISS.SI-ID1500894]

9.KOZOROG, Miha, POLJAK ISTENI, Saa, Zdear, Andrej (fotograf). Triglavski narodni park v horizontu rekreacijskega avanturizma.Traditiones, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, t. 2, str. 105-126, ilustr.http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_2_separati/107_pdfsam_Traditiones_42_2_TNP_web.pdf, doi:10.3986/Traditio2013420206. [COBISS.SI-ID36464429]

10.KROPEJ TELBAN, Monika. The cooperation of Grimm brothers, Jernej Kopitar and Vuk Karadi.Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2013, 16, str. 215-231, ilustr. [COBISS.SI-ID35960365]

11.LEDINEK LOZEJ, pela (avtor, fotograf). Paa in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka : kulturna dediina in aktualna vpraanja.Traditiones, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, t. 2, str. 49-68, ilustr.http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_2_separati/51_pdfsam_Traditiones_42_2_TNP_web.pdf, doi:10.3986/Traditio2013420203. [COBISS.SI-ID36463661]

12.LEDINEK LOZEJ, pela (avtor, fotograf). Planini Sleme in Medrje na Tolminskem.Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2013, [t.] 10, str. 31-35, ilustr. [COBISS.SI-ID36681517]

13.MROZOWICKI, Adam, ROOSALU, Triin, BAJUK SENAR, Tatiana. Precarious work in the retail sector in Estonia, Poland and Slovenia: trade union responses in a time of economic crisis.Transfer, ISSN 1024-2589, 2013, vol. 19, no. 2, str. 267-278. [COBISS.SI-ID35791149]

14.PODJED, Dan. De l'observation la protection des oiseaux : le tournant vers la protection de la nature chez les ornithologues amateurs slovnes.Revue d'anthropologie des connaissances, ISSN 1760-5393, 2013, vol. 7, no. 2, str. 461-483.http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2013-2-page-461.htm. [COBISS.SI-ID35917613]

15.POLJAK ISTENI, Saa (avtor, fotograf). Drubeno ustvarjanje praznikov : med dediino, identiteto in trajnostnim razvojem.Etnolog. [Nova vrsta], ISSN 0354-0316. [Tiskana izd.], 2013, letn. 23 = 74, str. 27-48, ilustr.http://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_23_poljak_druzbeno.pdf. [COBISS.SI-ID36609837]

16.STANONIK, Marija. Kaj je poljanskega v poeziji poljanskih avtoric. Del 2.Loki razgledi, ISSN 0459-8210, 2013, 69, str. 239-267. [COBISS.SI-ID56347746]

17.MID HRIBAR, Mateja, LEDINEK LOZEJ, pela, Bonina, Iztok (fotograf), Gabrovec, Matej (fotograf). The role of identifying and managing cultural values in rural development.Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613, 2013, 53, t. 2, str. 371-378, ilustr., graf. prikazi.http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags53402.pdf, doi:10.3986/AGS53402. [COBISS.SI-ID35773997]

18.RIMPF, Katarina. Anekdote o Lamberanih in vpliv ljudskega izroila na Butalce Frana Milinskega.Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2013, 16, str. 233-246, ilustr. [COBISS.SI-ID35960877]

1.02 Pregledni znanstveni lanek

19.KROPEJ TELBAN, Monika. Istrian folk narrative tradition from the perspective of changing borders.Traditiones, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, t. 1, str. 187-200, ilustr.http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_1_separati/187_pdfsam_Traditiones_42_1.pdf, doi:10.3986/Traditio2013420111. [COBISS.SI-ID35984173]

20.KROPEJ TELBAN, Monika. Jernej Kopitar, Vuk Karadi in brata Grimm = Jernej Kopitar, Vuk Karadi and the Brothers Grimm.Knjinica, ISSN 0023-2424. [Tiskana izd.], maj 2013, 57, 1, str. 87-101. [COBISS.SI-ID35733805]

21.LEDINEK LOZEJ, pela. Stanovanjska kultura v etnoloki vedi.Traditiones, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, t. 1, str. 143-163.http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_1_separati/143_pdfsam_Traditiones_42_1.pdf, doi:10.3986/Traditio2013420108. [COBISS.SI-ID35983405]

22.STANONIK, Marija. Kronoloki pregled motivike o svetih bratih Cirilu in Metodu v slovenskem pesnjenju.Edinost in dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2013, letn. 1, t. 1/2, str. 185-207. [COBISS.SI-ID9968899]

1.04 Strokovni lanek

23.IVANI KUTIN, Barbara. Folklorno izroilo Breginjskega kota iz dijakega arhiva Janeza Dolenca.Trinkov koledar za Beneke Slovence za leto ..., ISSN 1124-6790, 2013, str. 180-195. [COBISS.SI-ID797256]

24.IVANI KUTIN, Barbara, Pustovrh, Ludvik (pripovedovalec). Je blu triba dilat, pa je blu vseglih lutn vas! : Tonkov Ludvik obuja spomine.Domai kraji, ISSN 2385-9768, 2013, letn. 1, t. 1, str. 127-136, ilustr. [COBISS.SI-ID35257389]

25.PODJED, Dan. Do leta 2017 se bo trg telematike podvojil.Finance, ISSN 1318-1548, 9. okt. 2013, t. 195, str. 19. [COBISS.SI-ID36574765]

26.STANONIK, Marija. Mit in logos.Sodobnost, ISSN 0038-0482, dec. 2013, letn. 77, t. 12, str. 1744-1762. [COBISS.SI-ID275205632]

27.RIMPF, Katarina. Urejanje las ter naglavno okrasje Kranjic : pregled pisnih virov od konca 18. do sredine 19. stoletja.Folklornik, ISSN 1854-3324, 2013, letn. 9, str. 60-64, ilustr. [COBISS.SI-ID36085037]

1.05 Poljudni lanek

28.PODJED, Dan (oseba, ki intervjuva). Pogled skozi uporabnikove oi.Manager, ISSN 0353-8079, jan. 2013, t. 1, str. 52-55. [COBISS.SI-ID50952034]

29.PODJED, Dan, Rehberger Ogrin, Joe (fotograf). Konec voilnic?.Novi tednik NT&RC, ISSN 0353-734X, 5. dec. 2013, leto 68, t. 53, str. 35, portret. [COBISS.SI-ID36575533]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

30.GODINA-GOLIJA, Maja. The revitalisation of rural products in Slovenia : from simple food to culinary attraction. V: LYSAGHT, Patricia (ur.).The return of traditional food : proceedings of the 19th International Ethnological Food Research Conference, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, Sweden, 15-18 August, 2012, (Lund studies in arts and cultural sciences, 1). Lund: Lund University, 2013, str. 94-103, ilustr. [COBISS.SI-ID36098861]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

31.LEDINEK LOZEJ, pela. Spremembe kuhinjskega prostora v 20. stoletju : primer Vipavske doline. V: MOGOROVI CRLJENKO, Marija (ur.), ULJANI-VEKI, Elena (ur.).Domus, casa, habitatio --- : kultura stanovanja na jadranskom prostoru : zbornik radova s meunarodnog znanstvenog skupa = Domus, casa, habitatio --- : housing culture in the Adriatic Area : collected papers from the international scientific conference, (Istarski povijesni biennale, ISSN 1845-5166, sv. 5). Pore: Zaviajni muzej Poretine; Pazin: Dravni arhiv; Pula: Sveuilite Jurja Dobrile, 2013, str. 178-194. [COBISS.SI-ID35717677]

32.PODJED, Dan, KOSI, Jernej, BENEDIK, Hubert, BEZJAK, Alenka, MAVER, Marko, ETINC, Marko. Telematics surveillance as a solution to the global tragedy of the commons. V: 21st International Symposium on Electronics in Transport ISEP 2013, March 25-26, 2013, Ljubljana, Slovenia. RIJAVEC, Robert (ur.), et al.ITS in real time : proceedings. Ljubljana: Electrotechnical Association of Slovenia: ITS Slovenia, 2013, str. [23-26], ilustr. [COBISS.SI-ID35917357]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

33.SLAVEC GRADINIK, Ingrid. Everyday life research with or without people's voices? Or, back to writing culture. V: Konferencia "Folk knowledge: models and concepts", Bratislava, 26. - 28.