ISLP “ Module Query …” Functionele Opleiding Strategische Analyse – Module 5 19 mei 2010

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of ISLP “ Module Query …” Functionele Opleiding Strategische Analyse – Module 5 19 mei 2010

 • Dia 1
 • ISLP Module Query Functionele Opleiding Strategische Analyse Module 5 19 mei 2010
 • Dia 2
 • Georges Maebe CP Dienst strategische analyse Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) tel. 056 27 11 66 email georges.maebe@pzvlas.be puma georges.maebe.1400@mai11420101.pol.be
 • Dia 3
 • Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips
 • Dia 4
 • Doel van de Querytool Een ISLP-gebruiker op een eenvoudige manier toelaten om gegevens op te vragen uit de database dossierbeheer Een interfase ter beschikking stellen voor het genereren van SQL-code die de database dossierbeheer bevraagt. of anders uitgedrukt
 • Dia 5
 • Doel van de Querytool Aan de hand van selectiecriteria gaat de gebruiker gegevens opvragen. Met die selectiecriteria bepaal ik 2 zaken : Welke gegevens wil ik in het eindresultaat Welke filters moeten er gebruikt worden om die resultatenlijst te beperken
 • Dia 6
 • Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips
 • Dia 7
 • Functionele opbouw en werking Opbouw van de database Gegevens binnen n tabel zijn opgeslagen in velden. Een specifiek aantal velden samen vormen de unieke sleutel voor de tabel. Vb: in de tabel afhandeling is die unieke sleutel opgebouwd uit de 3 velden eltype = elementtype eljaar = elementjaar elnr = elementnummer
 • Dia 8
 • Functionele opbouw en werking Opbouw van de database In ISLP (dossierbeheer) kunnen we de tabellen in 5 hoofdgroepen onderscheiden A.Tabellen op niveau dossier B.Tabellen op niveau element C.Tabellen op niveau object D.Tabellen op niveau koppeling / relatie Tabel kopobject Tabel relatie Tabel link_toewijz (ing) E.Tabellen op niveau codes
 • Dia 9
 • Functionele opbouw en werking Functionele werking querytool De querytool beschouwt alle soorten tabellen (dossier/ element/objecten) als afzon- derlijke objecten.
 • Dia 10
 • Functionele opbouw en werking Functionele werking querytool Opbouw gebeurt in 4 stappen A.Registratie van de queryREG B.Invoeren van de selectiecriteria het gedeelte velden (resultaten) het gedeelte criteria (filters) C.Uitvoeren van de queryRUN eventuele parameters toevoegen D.Bekijken van het resultaatDONE
 • Dia 11
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen
 • Dia 12
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Menusturing
 • Dia 13
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Registreren van een nieuwe query
 • Dia 14
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Registreren van een nieuwe query
 • Dia 15
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Selectiecriteria
 • Dia 16
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Velden
 • Dia 17
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Naast de velden kunnen ook een aantal functies toegevoegd worden Zoals : (meest gebruikte) Uniek Aantal Groeperen volgens Sorteren volgens Oplopend Aflopend
 • Dia 18
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen
 • Dia 19
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Criteria Operatoren
 • Dia 20
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Criteria Waarden
 • Dia 21
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Criteria en functies Koppeltypes
 • Dia 22
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Koppeltypes Gemeenschappelijk met Verenigen met Koppelen met Relatie met Toewijzing met
 • Dia 23
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Koppeltypes Gemeenschappelijk met: de gemeenschappelijke records worden weerhouden tussen 2 objecten (via de gemeenschappelijke sleutelvelden) Verenigen met: records van het eerste object worden gecombineerd met overeenkomstige records van het gekoppelde object 1 op ~ relatie 1 op 1 relatie
 • Dia 24
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Koppelen met: Koppeltype waarbij de gemeenschappelijke records worden weerhouden tussen 2 objecten en waarbij de koppelingen (via de tabel koppelobject) worden weerhouden tss 2 objecten Dit verondersteld dat de koppelingen tussen de objecten juist gelegd zijn in de database Koppeltypes
 • Dia 25
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Relatie met: Koppeltype waarbij alle relaties tussen de elementen worden weerhouden tussen 2 objecten Toewijzing met: Werkt analoog als functie relatie met maar beperkt zich enkel tot de objecten melding, toewijzing, interventie Koppeltypes
 • Dia 26
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Uitvoeren query - Parameters Tijd
 • Dia 27
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Uitvoeren query - Parameters Jaar Parameters varieren volgens het type veld
 • Dia 28
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Uitvoeren query - Parameters Nooit vergeten de parameter toe te voegen met de plusknop Datum
 • Dia 29
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Output resultaat Op scherm
 • Dia 30
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Output resultaat In een bestand wordpad excel (!)
 • Dia 31
 • Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Output resultaat
 • Dia 32
 • Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips
 • Dia 33
 • Gebruik van de Querytool 2 methodes worden gebruikt Opvragingen en koppelingen leggen in de query zelf Opvragingen van gegevens per tabel (koppelingen leggen in een externe toepassing zoals Access of Spss)
 • Dia 34
 • Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips
 • Dia 35
 • Voorbeelden Voorbeeld 1 Maak een lijst van de aanvankelijke pvs (gerechtelijk niet verkeer) van vorig jaar.
 • Dia 36
 • Voorbeeld 1 Voorbeelden
 • Dia 37
 • Voorbeeld 2 Geef het aantal aanvankelijke verkeersongevallen van vorige jaar. Voorbeelden
 • Dia 38
 • Voorbeeld 2 Resultaat is 1 getal Je kan ook het object verkeersongevallen gebruiken Voorbeelden
 • Dia 39
 • Voorbeeld 3 Geef een lijst met de dossier waar een tekst werd opgenomen. Voorbeelden
 • Dia 40
 • Voorbeeld 3 Voorbeelden
 • Dia 41
 • Voorbeeld 3 Voorbeelden
 • Dia 42
 • Voorbeeld 4 Geef een lijst met de aanvankelijke pv-nummers van de verkeersongevallen van 2010, samen met de betrokkenen (naam en voornaam) en hun vervoer- middelen (aard en nummerplaat). Voorbeelden
 • Dia 43
 • Voorbeeld 4 Voorbeelden
 • Dia 44
 • Voorbeeld 4 Resultaten zijn verdubbeld ! Voorbeelden
 • Dia 45
 • Voorbeeld 4 Voorbeelden
 • Dia 46
 • Voorbeeld 4 Voorbeelden
 • Dia 47
 • Voorbeeld 5 Opzoeken van unieke waarden in de tabellen. - codes - benamingen - Voorbeelden
 • Dia 48
 • Voorbeeld 5 Voorbeelden
 • Dia 49
 • Voorbeeld 5 Voorbeelden
 • Dia 50
 • Voorbeeld 5 Voorbeelden
 • Dia 51
 • Voorbeeld 6 Voorbeelden Tel alle vastgestelde verkeers- inbreuken voor 2010 gesorteerd volgens soort en kategorie.
 • Dia 52
 • Voorbeeld 6 Voorbeelden
 • Dia 53
 • Voorbeeld 6 Voorbeelden
 • Dia 54
 • Voorbeeld 7 Voorbeelden Dagelijks opzoeken van administratief aangehouden of gearresteerde personen.
 • Dia 55
 • Voorbeeld 7 - aanhouding Voorbeelden
 • Dia 56
 • Voorbeeld 7 Voorbeelden
 • Dia 57
 • Voorbeeld 7 - arrestatie Voorbeelden
 • Dia 58
 • Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips
 • Dia 59
 • Een query stapstgewijs opbouwen. (van eenvoudig naar complex) Heel logisch denken, vooral bij het leggende van de koppelingen. De output van een query kan slechts resultaten geven die in de eigen data aanwezig zijn. (volledige nationale tabellen kan men niet opvragen) Parameters en operatoren altijd invullen.
 • Dia 60
 • Annuleren van een query kan vlotter bij BAT dan bij INT. Bekijk de SQL-code tijdens de opbouw en bij problemen. Test op verschillende objecten die een- zelfde resultaat moeten geven. (Element VO Afhandeling VO Object VO) Kontroleer op ongewenste dubbele records. Nuttige tips
 • Dia 61