Iskustveno učenje

Embed Size (px)

Citation preview

Iskustveno uenjeAleksandra Petrovi 2011/2012

Uenje kao konstrukcija i rekonstrukcija iskustva i linosti.Kontinuiran proces, i to proces manipulacije vlastitim iskustvom (iskustveno uenje).

Proces transformacije iskustva u znanje, vetine i stavove, vrednosti i oseanja. Jarvis

Uenje kao konstrukcija i rekonstrukcija iskustva i linosti.Uenje se odvija kao koherentan i strukturalan proces.

ta to znai?Uenje se odvija kao pokuaj da se na racionalno prihvatljiv nain internalizuje realnost kroz njene kompleksne celine i elemente i da se oblikuje njen jedinstven model ili koncepcija. Model ili koncepcija mrea znanja

Mree znanjasu strukturalne i funkcionalne celine iji svaki poseban segment i element nosi i podrazumeva bogat potencijal informacija o realnosti i pretpostavkama na kojima se ona zasniva.

Sadre: sistematsko-eksplicitno znanje (nauno) i implicitno (svakodnevno) znanje i iskustvo

Mree znanjaUenje i iskustvo modifikacija I transformacija osoba deluje I reaguje na raznolik ali jedinstven nain

Integrisanje i odbacivanje informacija u zavisnosti od strukture mreze znanja.. Ako informacije protivrece postojecoj strukturi dolazi do transformacije te strukture

ZakljuakCovek ne ui, nije samo podvrgnut uenju i izlozen nekim sadrzajima, vec on aktivno konstruie i rekonstruie svoje znanje, svoj model ili koncepciju realnosti.Uenje: slozen i kontinuiran proces konstrukcije ili samokonstrukcije licnosti.... Ima kognitivne, afektivne, psihomotorne i socijalne dimenzije i rezultat je njihove interakcije.

Iskustveno uenjeIskustvo - ne moze se precizno definisati, ima veliku ulogu u samom inu uenja Bihevioristi-najveci uticaj na iskustveno uenje ..psihologija teorija sposobnosti (Spirman), kognitivne teorije (Pjaze), psihologije licnosti (Rodzers, Maslov) pedagogija (Djui) andragogija (Lindeman)

Iskustveno uenjeKolbovo shvatanje iskustvenog uenja najkoherentniji model Kolb Levinov cetvorofazni model ucenja:-konkretno iskustvo -posmatranje i promisljanje -formulisanje apstraktnih pojmova -testiranje njihovih implikacija u novim situacijama

Iskusveno uenjeUenje je proces transformacije znanja kroz iskustvo. Kolb Kolbov model uenja se sastoji iz 4 faze: -konkretno iskustvo (doivljavanje)-refleksivna opservacija (ta?) - konceptualizacija (analiza podataka, znaenje?teorije) -aktivno eksperimentisanje ili testiranje implikacija u novim situacijama (razmatra se modifikacija znanja, ta e se desiti?)

Kolbov grafiki oblik procesa uenja

Konkretno iskustvo Testiranje implikacija pojmova i novih situacijas h v a t a nj e

transfor

misanje

Posmatranje i refleksija

Formulisanje apstraktnih pojmova i generalizacija

Kolb- stilovi uenja:KonvergerDivergerAsimilatorpostoji samo jedno reenje postoji vise reenja

sintetizovanje u jedno celovito objanjenje, bez zainteresovanosti za praktinu primenu

Akomodator- oslanja se na druge, osnovna briga muje kako da realizuje plan ili odredjeni eksperiment i kako da se adaptira na specificne okolnosti.

ZakljuakKolbov model ima znacajnu ulogu u obrazovanju odraslih zato to sledi shvatanje da je celokupno brazovanje odraslih u stvari kontinuiran proces evaluacije iskustva. (Lindeman)