Click here to load reader

ISKANJE V INTERNETU

 • View
  39

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISKANJE V INTERNETU. Elektronski viri. Hranjeni so na pomnilnih medijih računalnikov in dosegljivi prek spleta Elektronske vire iščemo jih z iskalniki . Uporabniki v iskalniku natančno opredelijo kaj želijo. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ISKANJE V INTERNETU

 • ISKANJE V INTERNETU

 • Elektronski viriHranjeni so na pomnilnih medijih raunalnikov in dosegljivi prek spletaElektronske vire iemo jih z iskalniki.Uporabniki v iskalniku natanno opredelijo kaj elijo.Osnova iskalnikov sta zbirka pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih.

 • Sredstva za iskanjeUgibanje (Npr.: e v brkljalniku v okence za spletni naslov vtipkate www.zabava.si, imate monost, da se res pojavi stran z elenimi podatki.loveki faktor: (vekalnice, forumi).

 • Osnovna logikaTipien iskalnik je sestavljen iz okenca za vstavljanje vpraanj, potrditev gumba in strani z vrnjenimi odgovori.

 • Sredstva za iskanje (Osnova iskalnikov sta zbirka pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih)Imeniki: ti iejo strani z elenimi podatki le znotraj lastne baze (Yahoojev imenik in Matkurja). Obiajno so hierarhino urejeni. Strani v imenik uvrajo uredniki.Iskanje: uporabnik izbere ustrezen pojem, program pa mu izpie strani povezane s tem pojmom

 • Sredstva za iskanje (Osnova iskalnikov sta zbirka pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih)Iskalniki: sestavljeni so iz iskalnega stroja in baze, kamor se podatki, ki jih ta program pridobi zapiejo (Altavista, Hotbot, Ask Jeeves, Magella, MetaCrawler, Infoseek in Google). Strani se v iskalnik uvrajo samodejno.Iskanje: uporabnik v iskalnik vpie besedo, program v zbirki poie z njim povezane spletne strani, jih razvrsti po doloenih kriterijih in izpie.

 • IskanjeKadar osnovno iskanje ne da uporabnih rezultatov, uporabimo zahtevneje iskanje.Razlini iskalniki ne dajo vedno enakih rezultatov.

 • Osnovne spremenljivke Iskalnik ie na nain, ki ga doloa simbol.+: plus (vedno vkljui sledeo besedo) Na primer, iskanje za +vlado+grlica vam vrne strani, kjer je omenjen Vlado Grlica, pa tudi strani, kjer Vladoti piejo recepte za pripravo grlic.-: minus (vedno izkljui sledeo besedo) Na primer: iskanje za +vlado-grlica vpiejo strani kjer je omenjen Vlado, razen, e ni Vlado Grlica, ali Vladoti piejo o grlicah.: narekovaja (frazno iskanje vedno ie zaporedje besed, tevilk in znakov, napisanih med narekovajema). (vlado grlica izkljuno vrne strani, kjer je omenjen Vlado Grlica.) Rezultat iskanja je povsem enak niz*:pred konnim ali zaetnim narekovajem je * (*- znak za krajanje) - kadar elimo zapis skrajati

 • Boolovo iskanjeNajobiajneji Boolovi operatorji:AND (rezultat vsebuje strani z besedama pred operatorjem in za njim).OR (vrne rezultat, ki vsebuje strani z besedo bodisi pred operatorjem in za njim).NOT (rezultat ne vsebuje strani z besedo za operatorjem).

 • Naredite:Rezultat iskanja so spletne strani, v katerih se kjerkoli v besedilu pojavlja besedica Raunalnik zapisana z veliko ali malo zaetnicoRezultat iskanja so spletne strani, v katerih se kjerkoli v besedilu pojavljata besedici Micka IN Kovaeva

  Iskani niz: Micka Kovaeva

 • Naredite:Rezultat iskanja so spletne strani, v katerih se pojavlja niz, sestavljen iz besedic Micka Kovaeva natanno v tem vrstnem reduRezultat iskanja so spletne strani, v katerih se pojavlja besedica Micka, besedica Kovaeva pa se ne pojavlja.

  Iskani niz: Micka -Kovaeva

 • Iskanje podatkov tiskani viriPodatke iemo v tiskanih in elektronskih virih.Bibliografski podatki sodijo med najbolj urejene.COBISS je model povezovanja knjinic v knjinini informacijski sistemElementi sistema so javno dostopni po naelu kataloga tipa OPAC (Online Public Access Catalogue),

 • Iskanje podatkov tiskani viriZbirka COBISS zajemanajpomembnejo vzajemno bibliografsko-katalona zbirka podatkov COBIBCOBIB vsebuje bibliografske zapise s podatki o:AvtorjuZalonikuNaslovu

 • Zbirka COBISS naredite:Poiite: zgodovina slovencevMed rezultati iskanja sta tudi naslova Zgodovina Slovencev do leta 1918 in Zgodovina korokih SlovencevPoiite: Slovenske narodne jediRezultat iskanja se le gradiva z naslovom Slovenske narodne jediPoiite: Linhart, Anton Toma*Med rezultati iskanja so napisi, ki imajo v polju za avtorstvo imena Linhart, Anton Toma in Linhart, Anton Toma (1756-1795)Poiite: informatika (kadar podatkov o gradivu ne poznamo)Rezultat iskanja so gradiva, ki imajo v naslovu, kljunih besedah, podatkih o avtorju, zaloniku oz. kjerkoli v zapisu besedo informatika.

 • Zbirka COBISSV izbirnem iskanju poiemo po: 28 iskalnih podatkov, ki jih med seboj poveemo z loginimi operatorji:IN: rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo vse iskalne podatke povezane s tem operatorjem:ALI: rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo vsaj en iskani podatke povezan s tem operatorjem;IN NE: rezultat iskanja so zapisi, ki ne vsebujejo podatka, ki sledi temu operatorju.predmetnih oznakah (opisujejo vsebino gradiva)Predpostavljene predmetne oznake (e vnesene v iskalna pola)Proste predmetne oznakeKodi za vrsto gradiva ali literarni vrsti

 • Zbirka COBISS naredite:Rezultati iskanja so zapisi lankov v slovenskem jeziku, pri katerih se na zaetku naslova pojavlja beseda mleko ali fraza mleni izdelki, nobena kljuna beseda pa se ne zaenja z jogurt

 • Zbirka COBISS naredite:Rezultat iskanja so zapisi za monografske publikacije v slovenskem jeziku z letnico izida enako ali vejo od 1990, v katerih se v naslovu pojavlja katera od besed, ki se zaenjajo na vino ali na trt, in kjer nikjer v zapisu ne nastopa fraza Bela krajina; med rezultati iskanja je npr. tudi knjiga z naslovom Zbornik Drutva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, ki je izla leta 1997.

 • Zbirka COBISS naredite:Prosta predmetna oznaka: motivacijaRezultat iskanja so zapisi gradiv, ki imajo v opisu prisotno besedo motivacijaRezultat iskanja so zapisi serijskih publikacij, ki vsebujejo predmetno oznako rokomet

  Predmetna oznaka:rokometINVrsta gradiva: Serijske publikacije (vse)

 • Zbirka COBISS naredite:Rezultat iskanja so zapisi ubenikov za srednje ole (koda 2), ki so bili izdani leta 2004.Rezultat iskanja so zapisi pravljic (koda f1), ki imajo v naslovu besedilo krat.

  Koda za literarno vrsto:f1INNaslov: krat

  Koda za vrsto zapisaj2INLeto izida: 2004

 • Ukazno iskanjeUkazno iskanje je najzahtevnejeUporaba:Logini operatorjiKljuiOkrajave

  Pomanjkljivost sistema COBISS je, da so v zbirki le dela, ki jih hranijo knjinice zajete v ta sistem.Najbogateja knjinica na svetu je amerika kongresna knjinica.

 • Vpraanja za ponavljanjeS im si pomagamo pri iskanju elektronskih virov? Opredelite njihovo osnovno iskanje!Natejte sredstva za iskanje!Kakna je razlika med imeniki in iskalniki?Kaj je COBISS, OPAC in COBIB?Opredelite rezultate iskanja, e v iskalno okence vpiemo: Anka PolhAnka PolhAnka PolhAnka Polh*

 • Vpraanja za ponavljanjeRezultati iskanja so zapisi lankov, ki niso v slovenskem jeziku, pri katerih se na zaetku naslova pojavlja beseda sadje ali zelenjava, nobena kljuna beseda pa ni banana

 • Navajanje virovAvtorje povzetih podatkov moramo vedno navestiNavedek je skupek podatkov povzet iz drugega vira.Elektronski medij, kjer smo nali gradivo, navajamo v oklepaju za naslovom delaPrimer

  Splet je s svojo hitro rastjo in popularnostjo privedel do tega, da imajo na njem vse dravne ustanove, podjetja posamezniki svoje spletne strani in na njih podatke v elektronski obliki.Ker je splet je zastonj na as pa ne, uporabimo za iskanje iskalni program iskalnik.Uporabniki morajo znati s predstaviti svoje elje. Na primer iskanje knjige book bi dobili preko 385 milijonov zadetkov. Pri dopolnjenem iskanju book computer bi dobili 15 mijijonov zadetkov

  Glede na nain nastajanja zbirke in njenega posodabljanja loimo dve skupini iskalnih programov:ImenikeiskalnikeImenik ima vnaprej doloeno zbirko osnovnih pojmov, ki so drevesu podrobno razvejane v oje pojme. Spletno stran urednik pregleda in jo glede na obravnavano vsebino in kakovostne kriterije, uvrsti v zbirko strani ter jo povee z ustreznim pojmom v zbirki.Iskalnik ima dve zbirki: seznam spletnih strani, ki ima na zaetku vsaj eno stran in seznam pojmov. Obe zbirki se dopolnjujeta s posebnim programom, ki:V seznamu spletnih strani izbere e neobdelano spletno stranDopolni seznam spletnih strani z novimi stranmi iz povezav na izbrani straniNadgradi seznam pojmov z novimi pojmi iz zbrane straniPojme v svojem seznamu, ki se ujemajo s pojmi na strani, povee z izbrano stranjo

  Pripomoki za iskanje podatkov pomenijo, neprecenljivo pomo pri pripravi predstavitve. Med najbolj urejene podatke sodijo bibliografski podatki, ki sistematino obravnavajo tiskane vire. V Sloveniji najve uporabljajmo prikljuen kooperativni bibliografski sistem in servise COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services), ki ga je leta 1987 takratna Skupnost jugoslovanskih nacionalnih knjinic sprejela kot skupno osnovo knjininega informacijskega sistema in sistema znanstvenih in tehnolokih podatkov. Elementi sistema so javno dostopni po naelu kataloga tipa OPAC (Online Public Access Catalogue), COBISS predstavlja model povezovanja knjinic v knjinini informacijski sistem s sistematino katalogizacijo, z vzajemno bibliografsko zbirko podatkov, s podatki sodelujoih knjinic in drugimi podatki ter s tevilnimi funkcijami. Osnovne in tehnoloke predpostavke sistema so standardizirana in vzajemna obdelava knjininega gradiva, enotno vodenje katalogov in raunalnika povezanost v sistem vkljuenih knjinic. Sistem je dostopen na spletnem naslovu hhtp:\\izum.si/cobiss

  Med razlinimi zbirkami v sistemu COBISS je gotovo najpomembneja vzajemna bibliografsko-katalona zbirka podatkov COBIB, ki vsebuje skoraj 2 milijona bibliografskih zapisov. Poleg naslova, podatkih o avtorju, zaloniku in drugih podatkih o gradivu, vsebuje zbirka tudi podatke o knjinicah v Sloveniji, kjer se posamezno gradivo nahaja. Zbirka je torej vseslovenski raunalniki bibliografski vzajemni katalog razlinih gradiv. Za

Search related