of 21 /21
ISKANJE V INTERNETU ISKANJE V INTERNETU

ISKANJE V INTERNETU

  • Upload
    yamka

  • View
    46

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISKANJE V INTERNETU. Elektronski viri. Hranjeni so na pomnilnih medijih računalnikov in dosegljivi prek spleta Elektronske vire iščemo jih z iskalniki . Uporabniki v iskalniku natančno opredelijo kaj želijo. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ISKANJE V INTERNETU

Page 1: ISKANJE V INTERNETU

ISKANJE V INTERNETUISKANJE V INTERNETU

Page 2: ISKANJE V INTERNETU

Elektronski viriElektronski viri

• Hranjeni so na pomnilnih medijih računalnikov in dosegljivi prek spleta

• Elektronske vire iščemo jih z iskalniki.

• Uporabniki v iskalniku natančno opredelijo kaj želijo.

• Osnova iskalnikov sta zbirka pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih.

Page 3: ISKANJE V INTERNETU

Sredstva za iskanjeSredstva za iskanje

• Ugibanje (Npr.: če v brkljalniku v okence za spletni naslov vtipkate www.zabava.si, imate možnost, da se res pojavi stran z želenimi podatki.

• Človeški faktor: (čvekalnice, forumi).

Page 4: ISKANJE V INTERNETU

Osnovna logikaOsnovna logika

• Tipičen iskalnik je sestavljen iz okenca za vstavljanje vprašanj, potrditev gumba in strani z vrnjenimi odgovori.

Page 5: ISKANJE V INTERNETU

Sredstva za iskanjeSredstva za iskanje ( (Osnova iskalnikov sta zbirka Osnova iskalnikov sta zbirka

pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih)pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih)

• Imeniki: ti iščejo strani z želenimi podatki le znotraj lastne baze (Yahoojev imenik in Matkurja). Običajno so hierarhično urejeni.

Strani v imenik uvrščajo uredniki.

• Iskanje: uporabnik izbere ustrezen pojem, program pa mu izpiše strani povezane s tem pojmom

Page 6: ISKANJE V INTERNETU

Sredstva za iskanjeSredstva za iskanje ( (Osnova iskalnikov sta zbirka Osnova iskalnikov sta zbirka

pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih)pojmov in postopkov za njihovo posodabljanje ter iskanje po njih)

• Iskalniki: sestavljeni so iz iskalnega stroja in baze, kamor se podatki, ki jih ta program pridobi zapišejo (Altavista, Hotbot, Ask Jeeves, Magella, MetaCrawler, Infoseek in Google).

Strani se v iskalnik uvrščajo samodejno.

• Iskanje: uporabnik v iskalnik vpiše besedo, program v zbirki poišče z njim povezane spletne strani, jih razvrsti po določenih kriterijih in izpiše.

Page 7: ISKANJE V INTERNETU

IskanjeIskanje

• Kadar osnovno iskanje ne da uporabnih rezultatov, uporabimo zahtevnejše iskanje.

• Različni iskalniki ne dajo vedno enakih rezultatov.

Page 8: ISKANJE V INTERNETU

Osnovne spremenljivke Osnovne spremenljivke Iskalnik išče na način, ki ga določa simbol.Iskalnik išče na način, ki ga določa simbol.

• +: plus (vedno vključi sledečo besedo) Na primer, iskanje za +vlado+grlica vam vrne strani, kjer je omenjen Vlado Grlica, pa tudi strani, kjer Vladoti pišejo recepte za pripravo grlic.

• -: minus (vedno izključi sledečo besedo) Na primer: iskanje za +vlado-grlica vpišejo strani kjer je omenjen Vlado, razen, če ni Vlado Grlica, ali Vladoti pišejo o grlicah.

• “: narekovaja – (frazno iskanje vedno išče zaporedje besed, številk in znakov, napisanih med narekovajema). (“vlado grlica” izključno vrne strani, kjer je omenjen Vlado Grlica.) Rezultat iskanja je povsem enak niz

• “*”:pred končnim ali začetnim narekovajem je * (*- znak za krajšanje) - kadar želimo zapis skrajšati

Page 9: ISKANJE V INTERNETU

Boolovo iskanjeBoolovo iskanjeNajobičajnejši Boolovi operatorji:Najobičajnejši Boolovi operatorji:

• AND (rezultat vsebuje strani z besedama pred operatorjem in za njim).

• OR (vrne rezultat, ki vsebuje strani z besedo bodisi pred operatorjem in za njim).

• NOT (rezultat ne vsebuje strani z besedo za operatorjem).

Page 10: ISKANJE V INTERNETU

Naredite:Naredite:

• Rezultat iskanja so spletne strani, v katerih se kjerkoli v besedilu pojavlja besedica “Računalnik” zapisana z veliko ali malo začetnico

Iskani niz: računalnik

• Rezultat iskanja so spletne strani, v katerih se kjerkoli v besedilu pojavljata besedici “Micka” IN “Kovačeva”

Iskani niz: Micka Kovačeva

Page 11: ISKANJE V INTERNETU

Naredite:Naredite:

• Rezultat iskanja so spletne strani, v katerih se pojavlja niz, sestavljen iz besedic Micka Kovačeva natančno v tem vrstnem redu

Iskani niz: “Micka Kovačeva”

• Rezultat iskanja so spletne strani, v katerih se pojavlja besedica “Micka”, besedica “Kovačeva” pa se ne pojavlja.

Iskani niz: Micka -Kovačeva

Page 12: ISKANJE V INTERNETU

Iskanje podatkov – tiskani viriIskanje podatkov – tiskani viri

• Podatke iščemo v tiskanih in elektronskih virih.

• Bibliografski podatki sodijo med najbolj urejene.

• COBISS je model povezovanja knjižnic v knjižnični informacijski sistem– Elementi sistema so javno dostopni po

načelu kataloga tipa OPAC (Online Public Access Catalogue),

Page 13: ISKANJE V INTERNETU

Iskanje podatkov – tiskani viriIskanje podatkov – tiskani viri

• Zbirka COBISS zajema

– najpomembnejšo vzajemno bibliografsko-kataložna zbirka podatkov COBIB

– COBIB vsebuje bibliografske zapise s podatki o:• Avtorju• Založniku• Naslovu …

Page 14: ISKANJE V INTERNETU

Zbirka COBISS – naredite:Zbirka COBISS – naredite:• Poiščite: zgodovina slovencev

– Med rezultati iskanja sta tudi naslova Zgodovina Slovencev do leta 1918 in Zgodovina koroških Slovencev

• Poiščite: “Slovenske narodne jedi”– Rezultat iskanja se le gradiva z naslovom Slovenske narodne jedi

• Poiščite: “Linhart, Anton Tomaž*”– Med rezultati iskanja so napisi, ki imajo v polju za avtorstvo

imena Linhart, Anton Tomaž in Linhart, Anton Tomaž (1756-1795)

• Poiščite: informatika (kadar podatkov o gradivu ne poznamo)– Rezultat iskanja so gradiva, ki imajo v naslovu, ključnih

besedah, podatkih o avtorju, založniku oz. kjerkoli v zapisu besedo informatika.

Page 15: ISKANJE V INTERNETU

Zbirka COBISSZbirka COBISS• V izbirnem iskanju poiščemo po:

– 28 iskalnih podatkov, ki jih med seboj povežemo z logičnimi operatorji:

• IN: rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo vse iskalne podatke povezane s tem operatorjem:

• ALI: rezultat iskanja so zapisi, ki vsebujejo vsaj en iskani podatke povezan s tem operatorjem;

• IN NE: rezultat iskanja so zapisi, ki ne vsebujejo podatka, ki sledi temu operatorju.

– predmetnih oznakah (opisujejo vsebino gradiva)• Predpostavljene predmetne oznake (že vnesene v iskalna pola)• Proste predmetne oznake

– Kodi za vrsto gradiva ali literarni vrsti

Page 16: ISKANJE V INTERNETU

Zbirka COBISS – naredite:Zbirka COBISS – naredite:

• Rezultati iskanja so zapisi člankov v slovenskem jeziku, pri katerih se na začetku naslova pojavlja beseda mleko ali fraza mlečni izdelki, nobena ključna beseda pa se ne začenja z jogurt

Naslov: mleko*

ALI Naslov: “mlečni izdelki*”

IN Jezik: slovenski

IN NE Ključne besede: jogurt*

IN Vrsta gradiva: članki

Page 17: ISKANJE V INTERNETU

Zbirka COBISS – naredite:Zbirka COBISS – naredite:

• Rezultat iskanja so zapisi za monografske publikacije v slovenskem jeziku z letnico izida enako ali večjo od 1990, v katerih se v naslovu pojavlja katera od besed, ki se začenjajo na vino ali na trt, in kjer nikjer v zapisu ne nastopa fraza Bela krajina;  med rezultati iskanja je npr. tudi knjiga z naslovom Zbornik Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, ki je izšla leta 1997.

Naslov: vino*

ALI Naslov: trt*

IN Leto izida: 199*

IN Jezik predloge: slovenski

IN NE Ključne besede: “Bela krajina”

IN Vrsta gradiva: monografske publikacije

Page 18: ISKANJE V INTERNETU

Ukazno iskanjeUkazno iskanje

• Ukazno iskanje je najzahtevnejše

Uporaba:

• Logični operatorji

• Ključi

• Okrajšave

• Pomanjkljivost sistema COBISS je, da so v zbirki le dela, ki jih hranijo knjižnice zajete v ta sistem.

• Najbogatejša knjižnica na svetu je ameriška kongresna knjižnica.

Page 19: ISKANJE V INTERNETU

Vprašanja za ponavljanjeVprašanja za ponavljanje

• S čim si pomagamo pri iskanju elektronskih virov? Opredelite njihovo osnovno iskanje!

• Naštejte sredstva za iskanje!• Kakšna je razlika med imeniki in iskalniki?• Kaj je COBISS, OPAC in COBIB?• Opredelite rezultate iskanja, če v iskalno okence

vpišemo: – “Ančka Polh”– Ančka –Polh– Ančka Polh– “Ančka Polh*”

Page 20: ISKANJE V INTERNETU

Vprašanja za ponavljanjeVprašanja za ponavljanje

• Rezultati iskanja so zapisi člankov, ki niso v slovenskem jeziku, pri katerih se na začetku naslova pojavlja beseda sadje ali zelenjava, nobena ključna beseda pa ni banana

Page 21: ISKANJE V INTERNETU

Navajanje virovNavajanje virov

• Avtorje povzetih podatkov moramo vedno navesti

• Navedek je skupek podatkov povzet iz drugega vira.

• Elektronski medij, kjer smo našli gradivo, navajamo v oklepaju za naslovom dela

Primer

J., Jam (2004): Kaj je znanje. [16. 10. 2006] Dostopno na http://www.znanje.si.