of 18 /18
A Supplementary Material in Filipino (Tagalog - Grade III) Isinulat at Iginuhit ng mga Guro sa Ikatlong Baitang, Distrito ng Flora DepEd - CAR, Apayao

Isinulat at Iginuhit ng mga Guro sa Ikatlong Baitang ... · the Curriculum Implementation Division (CID) of the Department of Education, Cordillera Administrative Region, Schools

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Isinulat at Iginuhit ng mga Guro sa Ikatlong Baitang ... · the Curriculum Implementation Division...

 • A Supplementary Material in Filipino (Tagalog - Grade III)

  Isinulat at Iginuhit ng mga Guro sa Ikatlong Baitang,

  Distrito ng Flora

  DepEd-CAR, Apayao

 • i i

  Republic of the Philippines

  Department of Education

  Cordillera Administrative Region

  Schools Division Office of Apayao

  Capagaypayan, Luna, Apayao

  Published by the:

  Learning Resource Management and Development System (LRMDS)

  Schools Division Office of Apayao

  Capagaypayan, Luna, Apayao

  COPYRIGHT NOTICE

  Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides:

  “No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the government agency of office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.”

  This material has been developed for the implementation of K-12 through the Curriculum Implementation Division (CID) - Learning Resource Management Development System (LRMDS)– Schools

  Division Office of Apayao (SDO Apayao) . It can be reproduced for educational purposes and the source must be acknowledged. Derivatives of the work including creating an edited version, an

  enhancement or a supplementary work are permitted provided all original work is acknowledged and the copyright is attributed. No work may be derived from this material for commercial purposes

  and profit.

  Author: Unknown Adapted by: Grade III Teachers of Flora District Illustrator: Grade III Teachers of Flora District

  Division LRMDS Team :

  BERNADETTE P. JUAN CHRISTIAN MARK A. JULIAN

  Librarian II Project Development Officer II

  JULIET A. RAGOJOS

  Education Program Supervisor-LRMDS

  Consultants:

  JOY D. SALENG

  Chief, Curriculum Implementation Division

  BENEDICTA B. GAMATERO

  Acting Assistant Schools Division Superintendent

  AMADOR D. GARCIA, Ph.D.

  OIC, Schools Division Superintendent

 • PREFACE

  This material has been developed with the Learning Resource Management Development System - Schools Division Office of Apayao (LRMDS-SDO Apayao) and has been implemented by

  the Curriculum Implementation Division (CID) of the Department of Education, Cordillera Administrative Region, Schools Division Office of Apayao, Flora District.

  This material aims to improve the skill under the domain: Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan at Pag-unawa sa Binasa) Grade III in Filipino.

  Learning Area: Filipino

  Grade Level: III

  Learning Resource Type: Learners Material

  Quarter/ Week: Quarter 4 Week 5

  Learning Competency: F3PB-IV3-12.4 - Naisasalay say muli ang binasang teksto nang may tamang pagkaka sunod-sunod sa tulong ng balangkas

  F3PT-IIIg-1.4/1.5 - Nakagagamit ng mga pahiwatig upang malaman ang kahulugan ng mga salita paggamit ng mga palatandaang

  nagbibigay ng kahulugahan (kasing kahulugan/ kasalungat)

  ii

 • ACKNOWLEDGEMENT

  This work is an output during the Seminar-Workshop on the Development and Production of Learning Resources through the CID-LRMDS, SDO Apayao, Luna, Apayao. The writer wish to

  thank the following people who extended their great effort in the realization and production of this output:

  To DR. AMADOR D. GARCIA, OIC, Schools Division Superintendent of SDO Apayao who provided his full support and inspiration during the conduct of the training.

  To MRS. BENEDICTA B. GAMATERO, Acting Assistant Schools Division Superintendent, SDO Apayao for her motivation and encouragement along the way during the development of the

  output.

  To MS. JULIET A. RAGOJOS, EPS-LRMDS for her untiring guidance and assistance during the development of this output.

  To MR. ROLLY P. PASCUA, MS. JULIET A. RAGOJOS, Education Program Supervisors of SDO-Apayao who technically extended help to quality assure this big book using the LRMDS

  Standard Tools.

  To MRS. BUENA R. GABRIEL, Public Schools District Supervisor, Flora District for her moral support.

  To MR. CHRISTIAN MARK A. JULIAN, Project Development Officer II of LRMDS, who patiently took great effort to digitize this big book and make the illustrations more realistic.

  Above all, to ALMIGHTY GOD, the source of LIFE, WISDOM and BLESSINGS.

  The Writer

  iii

 • Isinulat at Iginuhit ng mga Guro sa Ikatlong Baitang,

  Distrito ng Flora

 • 2 2

 • 3

  Tradisyon na ng mga

  Pilipino ang pagdiriwang

  ng kapistahan taun-taon.

  Ang lahat ay nananabik sa

  pagdating ng araw na ito.

 • 2 4

 • Panahon ito ng

  pagkikita-kita ng mga

  magkakamag-anak,

  magkakaibigan,

  magkakakilala at

  magkakapamilya. 5

 • 6

 • 7

  Halos lahat ay nagiging

  abala sa pag-aayos ng

  sari-sariling bahay.

 • 8

 • Ang iba naman ay

  nagbibigay ng oras sa

  pagkakabit ng banderitas.

  9

 • 10

 • Bawat pamilya,

  mahirap man o mayaman

  ay may mga handang

  pagkain upang may

  maihain sa panauhing

  darating. 11

 • 12

 • Simple man o magarbong

  paghahanda tuwing

  kapistahan, ang diwa ng

  pasasalamat sa Poong

  Maykapal sa mga biyaya sa

  nagdaang taon ay hindi

  mawawala sa puso ng bawat

  Pilipino. 13

 • Festival Celebration It is a Filipino Tradition to celebrate festival every year.

  All were very excited on that awaited day. It is the

  time to be together with the family, friends, and

  relatives.

  Everybody was busy preparing their house. While

  others were busy making decorations. Every family,

  rich or poor prepared different kinds of food for the

  visitors to come.

  A simple celebration is always in the heart of every

  Filipino by having a thanksgiving in all the blessings

  received from the Almighty God.