Click here to load reader

Isang Madali at Mabilis na GABAY SA PAGBABAYAD NG BUWIS ... · PDF file Isang Madali at Mabilis na GABAY SA PAGBABAYAD NG BUWIS Para sa MSMEs Isang Proyekto ng: Ito ay puwedeng i-download

 • View
  21

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Isang Madali at Mabilis na GABAY SA PAGBABAYAD NG BUWIS ... · PDF file Isang Madali at...

 • Isang Madali at Mabilis na GABAY SA PAGBABAYAD NG BUWIS

  Para sa MSMEs

  Isang Proyekto ng:

  Ito ay puwedeng i-download sa _____________________

  Maraming salamat sa WOMEN’s BUSINESS COUNCIL OF THE PHILIPPINES sa pagsasalin sa Tagalog.

 • PAGPAPAREHISTRO 1. Ano ang MSME? Ang MSME ay tumutukoy sa kahit anumang uri ng negosyo na nakaangkla sa industrya, agrikultura, at/o serbisyo, mapa-sariling negosyo man ito, mapa-kooperatiba, mapa-sosyo, o mapa- korporasyon na may kabuuang pagmamay-ari (assets) na:

   Hindi hihigit sa P3,000,000 para sa negosyong Micro;  P3,000,001 hanggang P15,000,000 para sa Maliit na

  negosyo (small); at  P15,000,001 hanggang P100,000,000 para sa Medyum

  na negosyo. Kahit anumang negosyo na may kabuuang pagmamay-ari (assets) na hindi hihigit sa P3,000,000 ay itinuturing na Barangay Micro Business Enterprise (BMBE) na may karapatan sa mga insentibo katulad ng eksempsyon mula sa buwis sa kíta (income tax) at sa nasasaklaw ng batas ukol sa Minimum Wage, mga kailangang pang-pinansyal o kaya teknolohiya at makabagong kaalaman. 2. Bílang isang nagmamay-ari ng isang negosyong kabilang sa

  MSME, kailangan ko bang iparehistro ang aking negosyo? OO. 3. Saan ako maaaring magparehistro?

  i. Para sa mga sariling negosyo (iisa lámang ang may-ari – sole

  proprietorship) – magparehistro sa Department of Trade and Industry (DTI);

  ii. Para sa mga sosyo/korporasyon – magparehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC); at

  iii. Para sa mga kooperatiba – magparehistro sa Cooperative Development Authority (CDA).

  iv. Sa mga gustong maging BMBE, kailangan din mag-apply ng Certificate bilang BMBE sa mga Negosyo Centers ng DTI.

 • 4. Kailangan ko bang kumuha ng kahit anong lisensya? OO. Kailangang mag-apply ng business permit at lisensya mula sa lokal na pamahalaan (Local Government Unit – LGU). Maaari ring magtúngo sa isang malápit na Negosyo Center sa inyong lugar upang makakuha ng gabay sa pagpaparehistro. Ang mga Negosyo Center ay maaaring makatulong upang magamit ang mga serbisyong panggobyerno hinggil sa mga MSME. “Negosyo Centers” Sa ilalim ng RA Blg. 10644, dapat mayroong nakatatag na mga “Negosyo Center” sa lahat ng mga probinsya, lungsod at munisipalidad. Ito ay siyang magiging responsable upang “maitaguyod nang matiwasay ang daloy ng pagnenegosyo o pangangalakal at mapabilis ang pagkuha ng mga serbisyo para sa mga MSME.” 5. Kailangan ko bang magparehistro sa BIR?

  OO.

  6. Kailan ako maaaring magparehistro sa BIR? Ang pagpaparehistro ay dapat maisagawa: 1) bago o sa mismong pagsisimula ng negosyo; o 2) bago dumating ang nakatakdang araw sa pagbabayad ng anumang nakatakdang buwis; o (3) sa mismong petsa ng pagsusumite ng tax returns. Para sa mga BMBE, kinakailangan ding magparehistro sa DTI upang makakuha ng mga insentibo. 7. Paano ako magpaparehistro sa BIR? Kumuha at punan ang BIR Form 1901, at magpunta sa tanggapan ng BIR Revenue District Office (RDO) na may hurisdiksyon o may saklaw sa lugar ng iyong negosyo o sa iyong pook tirahan.

 • Isang Madali at Mabilis na GABAY SA PAGBABAYAD NG BUWIS

  Para sa MSMEs

  Isang Proyekto ng:

  Ito ay puwedeng i-download sa _____________________

  Maraming salamat sa WOMEN’s BUSINESS COUNCIL OF THE PHILIPPINES sa pagsasalin sa Tagalog.

Search related