of 22/22
VIRSELIS

Iš antro žvilgsnio

 • View
  246

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knygos Iš antro žvilgsnio ištrauka

Text of Iš antro žvilgsnio

 • V I R S E L I S

 • 9P I R m a S S k y R I u S

  Pirm kart Rosui Veikmanui nusiudyti pavyko, o antr ir trei ne.umigs prie vairo, jis nuvaiavo nuo tilto eer tai buvo

  antras kartas, ir pakrantje j surado gelbtojai. Itraukus jo pusiau paskendusi hond, visos durels rastos urakintos, o langai nuo smgi primin voratinklius, bet nebuvo ibyrj. Pirmiausia niekas nesuprato, kaip jis ilipo i automobilio, o antra kaip po avarijos liko be menkiausio brimo.

  Trei kart Rosas buvo upultas Niujorke. Vagis atm pinigin, sumu j, paleido kulk nugar ir paliko nusprends, kad jis negyvas. kulka tik per plauk nesutrupino mentikaulio ir nepradr plauio. Ji stebuklingai sustojo prie kaulo maas vino gaballis, kur Rosas dabar naudoja kaip rakt pakabuk.

  Pirmas kartas nutiko labai seniai, kai Rosas pateko elektros audr. aibas, grai mlyna gyvat, ivingiavo i dangaus ir smog tiesiai ird. Gydytojai sak, kad juridikai jis buvo mirs septynias minutes. J manymu, srov tiesiogiai nepervr Roso, nes penkiasdeimt tkstani amper jo krtins ertmje bt uvirinusi vanden lstelse ir jis bt sprogs. aibas smog alia, sukurdamas labai stipri indukuot srov jo kne, sutrikdiusi jo irdies ritm. Pasak gydytoj, jam velnionikai pasisek.

  Jie klydo.Dabar, tamsoje kopdamas nuoulniu lapiu ODoneli nam

  Osvige stogu, Rosas visai nesisaugojo. Nors buvo rugpjtis, nuo Ontarijo eero pt altas vjas, ilgi jo plaukai plaksi jam akis, o jis tuo metu sukiojosi prie stoglangio. Lietaus laai krito ant sprando, kol jis tvirtino prie skardos spaustukus, kad nukreipt lietaus nebijani filmavimo kamer palp.

 • 10

  Batai paslydo, ijudindami kelet sen skiedr. apaioje, po skiu, j panairavo ODonelis.

  Bk atsargus! kteljo vyras. Rosas taip pat igirdo jo neitartus odius: Vaiduokli mums utenka.

  Bet nieko jam nenutikt. Jis nepaslyst; jis nenukrist. Todl jis ir silsi atlikti paias rizikingiausias uduotis, todl nuolat rizikavo. Dl to jis imgino uolius su guma, alpinizm ir kokain. Jis pamojavo ponui ODoneliui, duodamas suprasti, kad girdjo. Bet lygiai taip, kaip Rosas inojo, kad po atuoni valand pateks saul ir jam teks praleisti dar vien prast dien, jis taip pat inojo, kad negali mirti, nors to troko labiau u visk pasaulyje.

  Spenser Paik priadino kdikis, ir vyras vargais negalais atsisdo. Nors naktins lemputs deg kiekviename Pu pavsio slaugos nam kambaryje Spenseris sivaizdavo, kad tokio galingumo bt utek visam Berlingtonui Vermonto valstijoje apviesti, per ingsn nuo lovos jis nieko nemat. Dl kataraktos jis jau buvo kone apaks; nors kartais, atsikls nusilapinti, praeidamas pro veidrod matydavo, kad kakas j stebi kakas, kieno kakta nebuvo dmta ir pageltusi; kakas, kieno oda neplevsavo ant kaul. Bet tada Spenserio jaunysts atvaizdas pranykdavo, ir jam belikdavo irti savo gyvenimo nuotrupas.

  Taiau jo klausa buvo puiki. Prieingai nei kitiems ia gulintiems apgailtiniems seniems silpnaproiams, Spenseriui niekada neprireik klausos aparato. Po imts, jis girdjo netgi tai, kas jo nedomino.

  Lyg tyia, vl pravirko kdikis.Spenserio ranka, pasiraususi po antklod, surado prie lovos i

  kvietimo mygtuk. Netrukus atjo naktin slaug. Pone Paikai, paklaus ji, kas nutiko? kdikis verkia.Slaug subruzdo: m taisyti pagalves ir kelti galvgal. Juk inote, kad ia nra kdiki, pone Paikai. Tai buvo tik sap

  nas. Ji patapnojo per dein atsikiim, kuris kadaise buvo stiprus vyro petys. Pasistenkite umigti. Rytoj laukia daug veiklos. Pamenate, susitikimas?

  Spenseris pasvarst, kodl ji kalba su juo tarsi su vaiku. Ir kodl jis elgiasi kaip vaikas atsiduoda jos velnioms rankoms ir

 • 11

  leidia iki smakro utraukti antklod? Spenserio gerklje strigo prisiminimas, kurio jam nesisek itraukti i rko, bet jis pritvind akis aar.

  Gal atneti naprokseno? velniai paklaus slaug.Spenseris papurt galv. Pagaliau juk jis buvo mokslininkas. Jokia

  laboratorija kol kas nesukr vaisto, kuris palengvint jo skausm.

  kertis Varburtonas buvo maesnis, nei atrod per televizij, bet jam nestigo avesio, dl kurio t valand, kai rodydavo laid Naktys su vaiduokliais, jos reitingai buvo aukiausi. Juodus plaukus jis kirpo trumpai, ir jie primin skunko kail su balta sruoga, atsiradusia prie devynerius metus po to, kai nakt prie lovos kojgalio pasirodiusi senelio dvasia nuved j paranormali reikini tyrimo lauk. Jo mona meilina, moteris elf, kurios aikiaregysts gebjimai buvo puikiai inomi Los andelo policijai, sdjo alia ir urainjo kerio pokalb su namo eimininkais.

  Pirmiausia virtuvje, sumurmjo Eva ODonel, ir jos vyras linkteljo.

  Pensinink pora sigijo nam paeerje, nordama ten vasaroti, bet per tris gyvenimo mnesius bent du kartus per savait susidurdavo su antgamtiniais reikiniais.

  apie deimt ryto urakinau visas duris, jungiau signalizacij ir ijau pat. Grusi namo, radau signalizacij jungt, bet virtuvje buvo atidarytos spintels, iimtos visos koi duts ir suguldytos ant stalo. Paaukiau Harlan, manydama, kad jis gro namo ir visk suvert.

  a tuo metu buvau Briedi klube, siterp vyras. Nebuvau grs namo, niekas nebuvo.

  O antr nakties mansardoje igirdome tarsi vargon muzik. kai ulipome vir, ji nutilo. atidar duris, vidury kambario ant grind radome aislin pianin be baterij.

  mes neturime aislinio pianino, pridr Harlanas. Ir juo labiau vaiko.

  djus elementus, jis netgi negrojo tos melodijos. Eva sudvejojo. Pone Varburtonai, tikiuosi, suprantate, kad mes ne i t moni, kurie... tiki tokiais dalykais. Tik... tik jei ia yra ne tai, a kraustausi i proto.

 • 12

  Ponia ODonel, js tikrai nesikraustote i proto, kertis paliet jai rank su imokta reikti uuojauta. Rytoj ryte galsime geriau paaikinti, kas dedasi js namuose.

  Jis vilgteljo per pet, nordamas sitikinti, kad Rosas filmuoja. Priklausomai nuo to, kas nutiks vliau, ODoneliai gali patekti laid Naktys su vaiduokliais, tuomet i filmuota mediaga bt labai vertinga. Varburtonai kasdien gauna per tris imtus elektronini laik i moni, manani, kad j namuose vaidenasi. atuoniasdeimt penki procentai vis tvirtinim pasirod es apgauls arba pels po gegnmis. kiti na, Rosas gana ilgai su jais dirba, taigi ino, kad ne visk galima paaikinti.

  ar teko matyti vaiduokli? paklaus kertis. Justi temperatros svyravim?

  Vien akimirk miegamajame bna velnionikai karta, kit kreia drebulys, atsak Harlanas.

  ar name yra konkrei viet, kur jauiats nepatogiai? mansardoje, be joki abejoni. Virutiniame vonios kamba

  ryje.kerio vilgsnis perbgo nuo rankomis rito rytietiko kilimo

  iki senovins vazos ant idinio. Turiu jus perspti, kad surasti vaiduokl gali bti brangu.kadangi Rosas renka Varburtonams informacij, jis buvo pa

  sistas bibliotekas ir laikrai archyvus iekoti nuosavybs dokument, tikintis surasti papildom fakt apie ia galbt vykdyt mogudyst ar saviudyb. ie paklausimai nedav nieko, bet tai kerio nesustabd. Pagaliau juk vaiduoklis gali persekioti mog ar tam tikr viet. Istorija gali pleventi kaip silpnas kvepal dvelksmas ar prisiminimas, spaustas vidinje akies voko pusje.

  Nesvarbu, tar Eva ODonel. Ne pinigai ia svarbiausia. inoma, ne, kertis nusiypsojo ir pliaukteljo delnais per

  kelius. Tuomet ms laukia darbas.Tai buvo enklas Rosui. Tyrimo metu jis buvo atsakingas u

  elektromagnetini prietais, skaitmenini vaizdo kamer ir infraraudonj spinduli termometr idstym ir stebjim. Jis dirbo u minimali alg, nepriklausomai nuo l, kurias surinkdavo televizijos laida ir tokie atvejai kaip is. Prie devynis mnesius su

 • 13

  inojs apie Varburtonus i Los angeles Times straipsnio apie Helovin, jis meld j darbo. Prieingai nei kertis ir meilina, jis niekada nebuvo mats dvasios, bet labai norjo j pamatyti. Jis tikjosi, kad jautrumas dvasioms yra ukreiamas kaip vjaraupiai, artimai kontaktuojant, ir kaip vjaraupiai palieka amin ym.

  manau, patikrinsiu mansard, tar Rosas.kur laik pastovjo tarpduryje, laukdamas, kol Eva ODonel

  parodys keli vir. Jauiuosi kvailai, prisipaino ji, nors Rosas nieko neklau

  s. Tokio amiaus sulaukusi, matau kaspar.Rosas nusiypsojo. Vaiduoklis gali jus sukrsti ir priversti manyti, kad isikraus

  tte i proto, bet jis js nenuskriaus. Nemanau, kad ji mane nuskriaust. Ji?Eva sudvejojo. Harlanas sak, kad neturiau nepraoma teikti jokios infor

  macijos. Tuomet, jei js matytumte tai, k matome mes, inotume. Ji suvirpjo ir vilgteljo siaur laipt vir. kai buvau septyneri, mir mano maa sesut. kartais pasvarstau, ar dvasia panorjusi gali tave susirasti?

  Rosas nusuko akis. Neinau, pasak jis, gaildamasis, kad negali jai pasilyti

  daugiau konkretaus atsakymo, asmenins patirties. Jis smeig akis dureles laipt viruje. ia?

  Ji linkteljo ir praleido j pirma savs, kad atsklst sklst. Roso lauke pritaisyta vaizdo kamera stebjo juos per lang kaip kiklopas. Eva stipriai apglb save rankomis.

  Bnant ia, mane kreia altis.Rosas patrauk des, kad nebt nufilmuoti eliai, kurie ga

  lt k nors paaikinti. Pasak kerio, taip ir galima suinoti, kur j iekoti. Tiesiog

  eini vadovaudamasis jausmais. Tada jis pastebjo, kad kakas ant grind sumirksjo; atsiklaups surinko sauj monet. ei centai, nusiypsojo. Ironika.

  Ji kartais taip elgiasi. Eva trauksi prie dur, rankomis apglbusi save. Palieka mums smulki.

 • 14

  Dvasia? pasisukdamas paklaus Rosas, bet Eva jau buvo nubgusi laiptais emyn.

  Giliai kvps, jis udar mansardos duris ir ijung vies, paskandindamas kambarl tamsoje. Tada pasitrauk on, toliau vaizdo kameros regjimo lauko, ir jung j nuotolinio valdymo pulteliu. Sutelks dmes aplink tvyrani tams, jis leido jai prisilieti prie krtins ir pakinkli taip, kaip j mok kertis Varburtonas. Rosas tiek atvr savo jausmus, kad netikjimo riba suplonjo ir aplink j esanti erdv praydo. Gal taip ir yra, pagalvojo jis. Gal dvasi atjimas yra tarsi gerklje ugniauta rauda.

  kakur kairje girdjosi ingsni garsas ir neabejotinas ant grind krentani monet vangesys. jungs ibintuvl, Rosas kreip spindul, kol apviet savo bat ir alia gulinias tris monetas.

  Eime? sunabdjo jis tutum. ar ia tu?

  komtosuko miestelis Vermonte turjo aikias ribas: sln iki ampleino eero, uolas, juosianias granito karjer, kuriame dirbo pus miestelio gyventoj, ir nematom rib, kur kalvotos Vermonto apylinks dar u ingsnio perjo Berlington. ant parapijos banyios, stovinios miestelio centre, kabojo 1994 met Vermont Life urnalo lentel. Tais metais komtosukas buvo pagirtas kaip vaizdingiausias valstijos miestelis. Ir tai buvo tiesa kai kuriomis dienomis Elio Roerto akyse medi lapai virsdavo rubinais, gintarais ir smaragdais, ir jam tekdavo stabtelti atgauti kvapo.

  Vis dlto, kad ir kaip komtosuk vertint turistai, ia buvo Elio namai. Vis gyvenim. Ir jis net nesivaizdavo, kad galt bti kitaip. inoma, bdamas vienas i dvej etatini miestelio policijos pareign, jis suprato, kad tai, k mato turistai, tra iliuzija. Elis jau seniai suinojo, kad galima dmiai k nors irti ir nematyti, kas slypi giliau.

  Jis vaiavo kapini keliu, savo prastiniu patruliavimo marrutu tokiomis naktimis kaip i, kai mnulis apvalus ir geltonas it vanago akis. Nors langai buvo atidaryti, vjelio nesijaut; trumpi juodi Elio plaukai ant sprando buvo sudrk. Netgi Vatsonas, jo v. Huberto skalikas, nopavo ant sdyns alimais.

  Seni antkapiai stovjo isirikiav tarsi pavarg pstininkai. kairiame kapini kampe, po beru, buvo seniausias komtosuko ant

 • 15

  kapis. ant jo buvo parayta VINI SPaRkS. GIm 1835. mIR 1901. mIR 1911. Pasak legendos, laidojant i irzli sen moter, arkliai atsistojo piestu, ir karstas ikrito i vei. Jam atsidarius, Vini atsisdo ir pykusi ilipo lauk. Po deimties met, kai ji mir antr kart, jos ilgai kents vyras karst sukal imt penkiasdeimt vini dl visa pikta, kad dangtis neatsidaryt.

  Eliui nerpjo, ar tai buvo tiesa, ar ne. Bet vietiniai paaugliai man, kad Vini nesugebjimas likti mirusia yra puiki prieastis atsineti kapines alaus ir marihuanos. auktagis Elis isirang i automobilio. Eini? paklaus uns, o is atsakydamas lepteljo ant sdyns. kraipydamas galv, Elis slinko kapinmis link Vini kapo, kur keturi vaikigaliai, pernelyg apsvaig, kad igirst jo ingsnius, buvo susispiet aplink melsv liepsn, sklindani i skardins su degia mediaga.

  uh! kteljo Elis. Farai! Prakeikimas!Suejo sportbaiai, suvangjo vienas kit atsimu buteliai,

  ir paaugliai paspruko. Elis bt lengvai juos suiups, bet kart nusprend paleisti. Jis nukreip ibintuvlio vies paskutinj, o tada netvark. Jie paliko lengv dm debes ir du neatidarytus Rolling Rock butelius, jie Eliui pravers baigus darb.

  Pasilenks jis irov kiaulpien nuo Vini kapo. Tarsi io judesio ijudintas, Elio atmintyje ikilo odis: chibaiak... vaiduokliai. Senels kalba tarsi pipirmts degino Eliui lieuv.

  Nra tokio dalyko, itar jis garsiai ir gro prie automobilio, galvodamas, k dar jam bus parengusi i naktis.

  Vis dien miegojusi, elb Veikman pabudo ivargusi. Ji ir vl sapnavo t pat sapn, kur Etanas stovi alia jos oro uoste, o jai pasisukus jau bna dings. Isigandusi ji bgiojo i terminalo terminal, kol galiausiai ilk per duris gudronuot aikt ir rado savo devynmet, stovint atskrendanio lktuvo take.

  Tai j gsdino, nors elb daug kart tvirtino sau, kad taip niekada nenutiks, ji niekada dien nebus su Etanu oro uoste ir tuo labiau neileis jo i aki. Bet labiausiai j gsdino snaus, stovinio iskstomis rankomis ir saul pakeltu velniu veideliu, vaizdas.

 • 16

  em mamai... alio? atleisk, nusiypsojo elb. usisvajojau.Etanas nuskalavo lkt ir djo indaplov. Nors esi realist? Nespjus jai atsakyti, jis iupo riedlent,

  neatskiriam savo kno pried. Susitiksime ten?Ji linkteljo, irdama, kaip Etanas ilekia priekin kiem.

  kad ir kiek prayt jo netriukmauti, juk ketvirt nakties daugelis moni miega, o ne vainja riedlente, Etanas paprastai pamirta, o elbei irdis neleidia priminti.

  Etanui diagnozuota pigmentin kseroderma (Pk), be galo reta genetin liga, dl kurios jis yra itin jautrus ultravioletiniams spinduliams. Pasaulyje yra inoma tik tkstantis ios ligos atvej. Jei ja sergi, sergi nuo gimimo iki mirties.

  Pirmuosius simptomus elb pastebjo, kai Etanui buvo eios savaits, bet tyrimai ligai diagnozuoti utruko visus metus. Gydytojai paaikino, kad ultravioletin viesa daro al mogaus DNR. Daugumai moni ta ala itaisoma automatikai, bet tik ne sergantiems pigmentine kseroderma. Galiausiai pakenkiama lsteli dalijimuisi, ir isivysto vys. Pasak j, Etanas gali igyventi iki paauglysts.

  Bet elb sivaizdavo, kad jei sauls viesa nuudys jos sn, jai tereikia sukurti visik tams. Dienomis ji likdavo namuose. Skaitydavo Etanui knygeles prie vaks viesos. Nam langus udangst rankluosiais ir uuolaidomis, kurias kas vakar nupldavo i darbo grs jos vyras.

  Niekas negali bti alergikas prakeiktai saulei, sak jis.Jiems isiskyrus, elb jau daug inojo apie vies. Ji inojo, kad

  reikia bijoti ne tik buvimo lauke. Dienos viesos lempos maisto parduotuvse ir gydytoj kabinetuose skleidia ultravioletinius spindulius. apsauginis kremas nuo sauls tapo prastas kaip rank kremas ir buvo tepamas tiek namie, tiek lauke. Etanas turjo dvideimt dvi kepuraites. Jis ddavosi jas taip pat kasdienikai kaip kiti vaikai apatinius.

  ant iandienins buvo parayta a su kvailiais. Jos snapelis buvo susuktas tvirtai kaip sraig, i form Etanas sukr pakidamas kratel po reguliuojama juostele upakalyje. Pamaiusi taip

 • 17

  laikomas kepuraites, elb pagalvojo apie gulbes, pakiusias galv po sparnu; ir apie maas suritas kini pdutes.

  Ji baig tvarkyti virtuv ir su knyga sitais ant vaos keliuko bortelio. Jos ilgi tamss plaukai buvo tvirtai kaip kumtis supinti kas, ir ji vis dar buvo suirzusi po galais, kaip Etanas gali taip lakstyti? Jis uvaiavo ant namuose pagamintos medins rampos ir atliko uol, apsukdamas riedlent.

  mama! mama! matei? Visai kaip Tonis Hokas. inau, sutiko elb. Taigi ar nemanai, kad bt labai smagu, jei... Pusvamzdio ant keliuko nestatysime, Etanai. Bet... Jzau. kaip pasakysi. Ir jis vl prapuol ratuk dundesyje.mintyse elb nusiypsojo. Jai patiko elgesys, kuris, atrod,

  slina Etano asmenyb tarsi llininkas, kidamas odius jam burn. Jai patiko, kaip jis sijung Vlaus vakaro panekesius su konanu OBrajenu, manydamas, kad jos alia nra, ir mgino suprasti visas uuominas. Tai dar j... tok normal. Jei ne budriai viruje stebintis mnulis ir ne iblyks Etano veidas, kuriame venos po oda viet kaip keliai, kuriuos ji inojo atmintinai, jei ne ios smulkmenos, elb beveik bt patikjusi, kad jos gyvenimas toks pat kaip kit vieni motin.

  Etanas atliko staig posk, tada kasparo didj sukin. elb suvok, kad kadaise ji neskyr dvigubo apsisukimo nuo apsisukimo pusraiu. Taip pat kadaise elb save ir Etan bt irjusi su gailesiu. Bet ji vargu ar prisimin, kaip jos gyvenimas atrod tuomet, kai ant j tarsi vejybos tinklas dar nebuvo umesta i liga; tiesa ta, kad jos gyvenim iki Etano vargu ar bt galima pavadinti gyvenimu.

  Jis pradjo stabdyti ir sustojo prie j. a alkanas. Tu k tik valgei!Etanas sumirksjo, tarsi tai bt kakoks pasiteisinimas. elb

  atsiduso. Jei nori, eik vid ir uksk, bet dangus jau rausta.Etanas pasisuko saultek, vir horizonto kabani leten. Leisk man stebti i ia, maldavo jis. Tik vien kart.

 • Etanai... inau. Jo balsas prislopo. Dar tris uolius su apsisukimu. Vien. Du.Nelaukdamas pritarimo, ji bt nusileidusi, ir jie abu t i

  nojo, Etanas vl nuskriejo visu greiiu. elb atsivert roman, ir pasipyl odi srautas, tarsi automobiliai krovininiame traukinyje be individuali charakteristik. Pervertusi puslap, ji suprato, kad Etano riedlent nejuda.

  Jis stovjo atrms j koj, tarsi superdidvyris Ernis, pastebjs baltum.

  mama? paklaus jis. Sninga?Vermonte danai snigdavo. Bet ne rugpjt. Baltas skurys at

  skriejo prie jos knygos ir strigo u nugarls; bet tai nebuvo snaig. Ji pakl vainiklap prie nosies ir pauost. Ros.

  elbei teko girdti apie keistus oro reikinius, priverianius varles inykti ir paskui ikristi kartu su lietumi vir jr; kart jai teko matyti skri kru. Bet ia?..

  Vainiklapiai krito ir vlsi jdviej su Etanu plaukus. keista, atsiduso jis ir atsisdo alia elbs stebti gamtos i

  daigos.

  Pensai. kertis Varburtonas apvert monet, kuri jam padav Rosas. Dar kas nors?

  Rosas papurt galv. Prajo trys valandos, ir nors lauke siaut audra, sukurdama energijos altin, paranormali veikla geriausiu atveju buvo minimali.

  akimirk pamaniau, kad ekrane matau rutuliuk, bet paaikjo, kad tai gaisro signalizacija mansardos gale.

  Nieko nepajutau, atsiduso kertis. Veriau btume msi to reikalo Bafale.

  Rosas djo panaudot juostel atgal dut ir sikio kien. mona Eva minjo, kad mir jos sesut, kai jai buvo septyneri.kertis pavelg j. domu.abu vyrai nusileido emyn. meilina sdjo tamsioje svetainje

  ant sofos su infraraudonj spinduli termometru.

 • 19

  k nors aptikai? paklaus kertis. Ne. Namo aktyvumas gali bti prilygintas visikai paralyiuo

  tam ligoniui. kaip sekasi? pertrauk Eva ODonel. Ji stovjo svetains

  tarpduryje, rankomis spausdama chalato apykakl. Galima drsiai sakyti, kad iame name gyvenate ne vieni. Po

  teisybei, kertis atkio Roso jam duot pens, k tik j radau. Taip... kartais ia mtosi monet. Jau pasakojau Rosui. Tikrai?Rosas susirauks atsisuko. Bet nespjus paklausti kerio, kodl

  apsimeta kvaileliu, jo virininkas vl pradjo kalbti: Dvasios gali bti paslaptingos. Pavyzdiui, ypa vaiko dvasia.Rosas pajuto, kaip sielektrina oras, kai Eva ODonel imtu pro

  cent patikjo keriu. Turiu jums pasakyti, toliau kalbjo kertis, kad ia labai

  smarkiai kak jauiu. ia yra antgamtin btyb kakas, k js pastate, ir kakas, kas pasta jus. kertis palenk galv vien pus ir surauk antak. Tai mergait... Jauiu, kad tai mergait. Taip pat jauiu... skaii septyni. Gal kartais turjote jaunesn seser, kuri pasimir?

  Rosas sustingo. J mok turti omeny, kad 85 procentai vis tiriam istorij yra prasimanymai, kuri autoriai norjo juos sugaiinti arba patekti nacionalin televizij, arba rodyti, kad paranormali reikini tyrinjimas tikrai nra mokslas. Nemanoma net suskaiiuoti, kiek kart rado garsiakalb, paslpt dejuojanioje sienoje; vejybos lyn, apsukt aplink girgdant viestuv. Bet jis niekada nepagalvojo, kad Varburtonai taip pat gali surengti ou.

  inoma, tai kainuot papildomai, sak kertis, bet a neatmesiau galimybs surengti spiritizmo seans.

  Roso galvoje m tvinkioti. kerti, gal galtume pasikalbti asmenikai?Jie apsivilko paltus, ijo lauk ir dabar stovjo po garao u

  laidu, nes smarkiai lijo. Geriau jau bt rimta prieastis, pasak kertis. Tu mane

  pertraukei, kai j kabinau. Tu netiki, kad ia yra vaiduoklis. apie jos seser inai tik todl,

  kad a pasakiau.

 • 20

  kertis prisideg cigaret; galiukas viet tarsi primerkta akis. Taigi? Taigi... negali meluoti tai moteriai, nordamas ipeti kelet

  doleri ir nufilmuoti jos reakcij. a tik pasakoju ODoneliams tai, k jie nori girdti. ie mo

  ns tiki, kad iame name gyvena vaiduoklis. Jie nori tikti, kad iame name gyvena vaiduoklis. Net jei vakar nesulaukiame veiklos, gal tai reikia, kad dvasia slapstosi, nes yra lankytoj.

  Tai ne iaip sau vaiduoklis, itar Rosas drebaniu balsu. Jai tai buvo kakas.

  Nelaikiau tavs tokiu puristu. maniau, kad per tiek mnesi susipainai su nusistovjusia tvarka.

  Rosas neman ess itin patiklus. Gyvenime daug mat ir nuveik, kad iekot to, kas yra tikra, nes danai jausdavosi taip, tarsi jis pats bt netikras.

  inau tvark. Tik neinojau, kad ji suklastota.kertis ugesino cigaret em. a nesu apgavikas. man pasirod mano senelio dvasia, Ro

  sai. a j nufotografavau stovini mano lovos kojgaly. Pats pasidaryk ivadas. Po velni, ar prisimeni i eero kylanio veido nuotrauk? Gal manai, kad visa tai suklastojau? Juk tuo metu net nebuvau toje valstijoje. kertis giliai kvp nordamas nusiraminti. Neketinu mulkinti ODoneli. a verslininkas, Rosai, ir pastu savo klientus.

  Rosas nieko negaljo atsakyti. Gali bti, kad kertis pakio t monet, kuri jis rado po trikoju. Galbt devyni jo gyvenimo mnesiai prajo veltui. Jis ne k geresnis u ODonelius mato tik tai, kuo nori tikti.

  Gal meilina ities aikiareg, nes ji ijo lauk. kerti? kas vyksta? Rosas neapsisprendia, kuriuo keliu grti namo I81 ar

  auktosios morals.Rosas eng pliaupiant liet ir nujo. Tegu jie galvoja, k nori;

  jie paskatino Ros daryt t pat. Jis nesivargino grti pasiimti skait menins kameros ar kuprins; tuos daiktus galima pakeisti, kitaip nei savitvard, kuri jau buvo beprarands. automobilyje jung ildym visu pajgumu, stengdamasis atsikratyti jo nepalie

 • 21

  kanio drebulio. Nuvaiavo pusantro kilometro ir tik tada suvok nesijungs ibint. Pasuko alikel ir sustojs pradjo giliai ir godiai kvpuoti, stengdamasis priversti ird vl plakti.

  Rosas inojo, kaip mokslikai rayti paranormalius reikinius ir interpretuoti rezultatus. Jis buvo nufilmavs vir kapini tvyksinius aibus; ras balsus tuiuose rsiuose; jam teko jausti alt tose vietose, kur negaljo bti jokio skersvjo. Devynis mnesius Rosas man rads jim pasaul, kur gyveno Eim... O pasirod, kad tai tik ant sienos nupietos durys.

  Prakeikimas, jo idjos seko.

  azas Tompsonas pabudo su pilna burna akmen, ma ir lygi kaip alyvuogi kauliukai. Jis ispjov penkiolika savo susiraukljus deln ir tik tada kvp, nebijodamas paspringti. Nukabino kojas i sulankstomos lovos. Tada pamgino atsikratyti minties, kad ukasus iuos akmenis susiguljusi po jo basomis kojomis em i j iaugt juoda blogio tankm, kaip ta, kuri deng pil Baltojo mogaus pasakoje apie mergait, negalini pabusti, kol jos nepabuiuos.

  Jam patiko stovyklauti; kiek tik save prisimin, viena jo koja visuomet buvo gamtoje, o kita janki pasaulyje. azas ikio galv per palapins ply lauk, kur kiti jau buvo susirink pusryi. J enklai ant kaklo kabinami plakatai ir ant lent prikalti piketo kiai guljo sumesti krv tarsi pilvakalbio lls, nekalti ir bedvasiai. Hau, suniurnjo jis ir nujo prie nedidelio lauo, inodamas, kad jam bus padaryta vietos.

  kiti elgsi su juo taip, tarsi abraomas Linkolnas bt prisikls ir ijs i palapins su nusieminimu ir pagarbia baime, po tiek laiko suinojus, kad jis yra gyvas. azas nebuvo toks senas kaip abraomas, bet nedaug ir jaunesnis. Jam imtas dveji ar imtas treji nelabai seniai liovsi skaiiuoti. kadangi mokjo mirtani savo moni kalb, buvo gerbiamas kaip mokytojas. Jau vien dl amiaus jis buvo genties seninas, o tai jau t reikt, jei federacin valdia pripaint abenaki gent.

  sitaisydamas ant sulankstomos kds azas girdjo, kaip girgda kiekvienas jo stuburo slankstelis. Paiups prie lauaviets gulinius ironus, jis velg tolyn em prie montgomerio kelio

 • 22

  ir dr ups Perjos sankirtos iaurs vakaruose. Ten ant kalvos stovjo didelis baltas namas, dabar jau riantis ak. azas inojo, kad j nugriaus pirmiausia, jis inojo visk apie ems sklyp, pradedant matininko imatavimais ir baigiant nuosavybs akto registracijos numeriu. Jis inojo, kuriose vietose iem gruntas la anksiausia ir kur niekada neauga darovs. Jis inojo, kur apleisto namo lang imu lstantys vaikai, kuri priebuio pus sugriuvo pirmiau, kurios laipt lentos ipuvusios.

  Jis taip pat inojo kiekvien Redhuko grups automobili, statom toje teritorijoje, numer. Sklido gandai, kad Niutonas Redhukas nori pasistatyti pirmj komtosuko prekybos centr. J laidojimo vietoje.

  Sakau tau, tar Storasis arlis, tai El Ninjo.Vinksas papurt galv. Nesmons. Juk nenormalu, kai lyja romis. Tai tas pat, tarsi

  laikrodio rodykls suktsi atgal arba vanduo pavirst krauju.Storasis arlis nusijuok. Vinksai, pradk vl irti Letermano ou. Siaubo filmai tave

  veikia neigiamai.azas apsivalg ir pastebjo aplink pribarstyta gli iedlapi.

  Jis pavart burnoje lieuv, vl jausdamas akmen skon. k tu manai, azai? paklaus Vinksas.Jo manymu, aikinti i dangaus krentanius roi iedlapius be

  prasmika ir kvaila, nes tai, kas turjo vykti, jau pradta. Jo manymu, roi iedlapiai bus pati maiausia j bda. azas nukreip ironus i lto keliu pukint buldozer ir garsiai tar:

  manau, negali kasinti ir nieko neatkasti.

  tai taip Rosas susipaino su Eime: ant Brodvjaus ir imtas dvyliktosios kampo, kolumbijos universiteto elyje, jis atsitrenk j tiesiogine prasme, mesdamas jos knygas drumzlin bal. Ji buvo medicinos student, ruosi baigiamajam anatomijos egzaminui ir, pamaius suniokot savo darb, jai kone prasidjo hiperventiliacija. Sddama Niujorko gatvs viduryje, ji buvo graiausia moteris, koki Rosui kada nors buvo tek matyti.

  a jums padsiu, paadjo Rosas, nors nemokjo atskirti eivikaulio nuo pirtakaulio. Tik suteikit man antr ans.

 • 23

  tai taip Rosas pasipiro Eimei: po met jis sumokjo taksi vairuotojui, kad vaiuojant vakarieniauti restoran pravet juos pro Brodvjaus ir imtas dvyliktosios kamp. kaip buvo nurodyta, vairuotojas stabteljo prie aligatvio krato, ir Rosas, atidars dureles, priklaup ant vieno kelio ant purvino grindinio. Jis atvo dut su iedu ir pavelg jaudinanias jos akis.

  Tekk u mans, itar ir prarado pusiausvyr, o deimantas krito pro kanalizacijos groteles.

  Eim i netiktumo prasiiojo. Pasakyk, pagaliau ispaud, kad tai nevyko.Rosas pasiirjo pro juodas groteles gilyn ir tui dut. J

  taip pat met kanalizacij. Tada i kiens isitrauk kit, tikrj ied.

  Suteik man antr ans, itar.Dabar tuioje automobili aiktelje jis itroks usivert bu

  tel. kartais Rosui norjosi isinerti i odos ir pairti, kas yra kitoje jos pusje. Jam norjosi okti nuo tilto betono jr. Jam norjosi aukti, kol gerkl prads kraujuoti; bgti, kol bat padai atply. Tokiais kartais kaip is, kai neskms ritosi tarsi didiul banga, jo gyvenimas tapo baigtine tiese, kurios galas dl kakokio kosmoso pokto buvo nepasiekiamas.

  Rosas mst apie saviudyb taip, kaip kai kurie mons sudarinja pirkini sraus, metodikai, kruopiai apgalvodamas detales. Buvo dien, kai jis jausdavosi gerai. Taiau buvo ir kitoki dien, kai jis domdavosi, kiek pagal suraym yra laiming moni ir kiek kenia skausm. Buvo dien, kai atrod visikai logika gerti verdant vanden arba udusti aldytuve, arba vaikioti nuogam po snieg ir galiausiai atsigulti ten miegoti.

  Rosas skait apie saviudybes ir avjosi iradingumu moterys apsukdavo savo ilgus plaukus aplink kakl, padarydamos virv, vyrai ven susileisdavo majonezo, paaugliai prarydavo petardas. Bet kaskart, susiruos patikrinti, kok svor ilaikys sija, ar ispauds lael kraujo su peiliu atriais amenimis, jis pagalvodavo apie netvark, kuri palikt po savs.

  Jis neinojo, k mirtis jam paruousi. Bet inojo, kad tai nebus gyvenimas, ir jam to uteko. Po tos dienos, kai mir Eim, jis nejuto nieko. Po tos dienos, kai jis kaip kvailys nusprend aisti didvyr

 • 24

  pirmiausia i sumaitoto automobilio itrauks savo suadtin, o tada grs gelbti vairuotojo i kito automobilio kelios akimirkos iki jam usiliepsnojant. kai gro prie Eims, ji jau buvo mirusi. Ji mir viena, o jis tuo tarpu vaidino Supermen.

  Nieko sau didvyris, igelbjs ne t mog.Jis numet tui butel ant dipo grind, jung pavar ir i

  lk i automobili aiktels kaip paauglys. Policinink netoliese nebuvo kai reikia, j niekad nra, ir Rosas spaud, kol vienos juostos abipusio eismo kelyje pasiek imto trisdeimt kilometr per valand greit.

  Jis sustojo prie geleinkelio tilto, kur ltai kaip balerinai leidiantis ukardui sumirksjo perspjimo signalas. Imet i galvos visas mintis, iskyrus vien judti pirmyn, kol dipas pralau ukard ir tvirtai stos ant bgi kaip auka.

  Traukinys dundjo. Bgiai pradjo dainuoti plieno simfonij. Rosas pasidav miriai, ir lpose liko paskutinis odis prie smg pagaliau.

  Garsas buvo siaubingas, kurtinantis. Bet jis prajo pro al, toldamas pagal Doplerio efekt, kol Rosas, sutelks drs, atsimerk.

  I po automobilio dangio rko dmai, bet variklis tebeveik. Dipas nelygiai sibavo, tarsi vienoje padangoje trkt oro. Ir jis buvo apsuktas prieing pus ten, i kur buvo atvaiavs.

  Niekas nepadeda: su aaromis akyse Rosas pradjo vaiuoti.

  Rodas van Vlitas be pasirayto kontrakto namo negr. Pirma, Niutonas Redhukas paliko j atsaking utikrinti, kad madaug atuoni Paik ems gabal sudarantys hektarai priklausys jiems. antra, kelion neaikioje vietoje esanius globos namus Vermonte truko ilgau nei eias valandas, ir Rodas neketino greitai ia sugrti.

  Pone Paikai, tar jis, ypsodamasis senam mogui, kuris buvo toks bjaurus, kad Rodas savait sapnuos komarus. Po velni, jei Rodas taip atrodys sulauks devyniasdeimt penkeri, tegu kas nors sugirdo jam morfijaus ir palaidoja. Spenserio Paiko plika galva buvo dmta kaip kantalupa, rankos susuktos mazgus, o knas sulinks kablel. kaip matote, Redhuko grup yra pasirengusi deponuoti jums penkiasdeimties tkstani doleri ek, irayt

 • 25

  js vardu, kaip itikimybs enkl, iekant nuosavybs teis patvirtinani dokument.

  Senis primerk drumst ak. kuriam velniui man pinigai? Na, galtumte ivaiuoti atostog. Judu su sesele.Rodas nusiypsojo moteriai, stoviniai u Paiko sukryiuotomis

  rankomis. Negaliu keliauti. Daktaro nurodymai. kepenys gali... atsisa

  kyti.Rodas nejaukiai nusiypsojo, galvodamas, kad beveik imto

  met sulauks alkoholikas turt ssti lktuv, skrendant Fid, ir nekreipti dmesio pasekmes.

  Na... Jau sakt tai. Jums senatvin silpnaprotyst? Ne, pone. Rodas atsikrenkt. kaip suprantu, i em ke

  lias kartas priklaus js monos eimai? Taip. mes manome, pone Paikai, kad Redhuko grup gali prisi

  dti prie komtosuko augimo, panaudodama js em statyboms, pakelsianioms miestelio ekonomik.

  Js ten norite statyti parduotuves. Taip, pone, norime. ar pastatysite riestaini parduotuv?Rodas sumirksjo suglums. Nemanau, kad ponas Redhukas jau nusprend. Pastatykit. mgstu riestainius.Rodas dar kart pastmjo ant stalo gulint ek, kart su kon

  traktu. Nieko negalsiu pastatyti, pone Paikai, kol netursiu js pa

  rao.Paikas ilgai j irjo, tada ities rank prie parkerio. Rodas

  pagaliau atsikvp. ar em yra js monos vardu? Sesilijos Paik? Ji priklaus Sisei. O is iekinys, u kur kovoja abenakiai... ar jis teistas?Paiko snariai pabalo nuo spaudimo.

 • 26

  Toje emje nra indn kapaviets. Jis pavelg Rod. Js man nepatinkat.

  Jauiu, pone. Pasiraysiu tik todl, kad mieliau atsisakyiau tos ems, nei

  stebiau, kaip ji pereina valstybei.Rodas susuko pasirayt kontrakt ir pastukseno juo stal. Na, vl pakartojo jis, ir Paikas kilsteljo vien antak.

  mes dirbsime uoliai, tad tikkims, kad is sandoris bus greitai sudarytas.

  Turite galvoje, kol dar nenumiriau, sausai itar Paikas, o apsivilks paltu Rodas patrauk peiais. ar nenorite pasilikti paaisti arad? arba papietauti... Girdjau, iandien duos apelsin drebui. Jo juokas buvo tarsi pjklas Rodo nugaroje. Pone van Vlitai... k darysite su namu?

  Rodas inojo, kad i tema jautri; su Redhuko grupe visada taip, nes prie statydami modernias komercines patalpas jie paprastai iki pamat nugriauna senus pastatus.

  Ties sakant, jis ne paios geriausios formos, atsargiai itar Rodas. Gali tekti... t pagerinti. Padaryti daugiau vietos js picerijai.

  Riestainiams, susirauk Paikas. Taigi js j nugriausit. Deja, taip. Dar geriau, tar senukas. Per daug vaiduokli.

  Vienintel komtosuko degalin buvo prie miestelio parduotuvs. automobili aiktelje riogsojo du etojo deimtmeio siurbliai, ir Rodui prireik ger penki minui suvokti, kad juose nra plyio kredito kortelei. Jis kio siurblio antgal kuro bak, isitrauk mobilj telefon ir nuspaud uprogramuot numer.

  angelo karjeras, atsiliep moterikas balsas.Rodas atitrauk telefon nuo ausies. matyt, neteisingai surinko

  numer; jis norjo susisiekti su kontora ir informuoti Niuton Redhuk, kad pirmoji klitis jau paalinta. Raukydamasis jis dar kart suspaud mygtukus.

  angelo karjeras. kuo galiau padti?Rodas papurt galv: a renku 617569...

 • apsirikot.Trakt.Suglums jis sikio telefon kien ir leido dar vien galon

  bak.Iekodamas pinigins, jis pasuko parduotuv sumokti.Vidutinio amiaus rusvaplaukis vyras prie dur lav kak pa

  naaus roi iedlapius. Rodas pakl akis ikab Eibo kuras ir bakaljos preks ir vl nuleido jas pardavj.

  Js turbt Eibas? atspjot. ar ia yra telefonas automatas?Eibas parod priebuio kamp, kur pasvirusi turklus, a

  lia seno girtuoklio, nerodanio noro pasitraukti, stovjo telefono bdel. Rodas surinko numer, jausdamas save smeigtas pardavjo akis.

  angelo karjeras, po sekunds igirdo jis.Rodas trenk ragel ir sispoksojo j. Eibas brkteljo luota

  vien, du, tris kartus, valydamas tak tarp savs ir Rodo. kas nors ne taip? paklaus. kakas negerai su telefono linijomis.Rodas itrauk i pinigins dvideimtin u kur. matyt. arba indnai sako ties jei jie neatgaus ems, bus

  prakeiktas visas miestelis.Rodas tik pavart akis. Jis jau buvo pusiaukelje automobil,

  kai prisimin Spenserio Paiko komentar apie vaiduoklius. Jis pasisuko paklausti Eibo, bet vyras jau buvo nujs. Jo luota ilsjosi atremta suskilus priebuio turkl; sulig kiekvienu vjelio dvelkteljimu tvarkinga gli iedlapi krva sklaidsi kaip norai.

  Netiktai kitoje kuro siurbli pusje sustojo automobilis. Vyras rudais plaukais iki pei ir neramiomis jros alumo akimis ilipo ir pasir, net nugarkaulis trakteljo.

  atsipraau, tar jis, gal inote keli elbs Veikman namus?

  Rodas papurt galv. a ne vietinis.Jis neino, kas privert j vilgtelti galinio vaizdo veidrodl,

  lipus automobil. Vyras dar stovjo ten pat, tarsi nesuprast, k

 • 28

  daryti toliau. Staiga suskambo Rodo mobilusis telefonas. Pasirauss krtins kienlje, jis atidar dangtel.

  Van Vlitas. angelo karjeras, atsiliep kitame gale moterikas balsas,

  tarsi skambins bt jis; tarsi tai k nors reikt.

  ateinu, sumurmjo elb, kai barbenimas priekines duris pasidar garsesnis. Buvo dar tik vienuolikta ryto. Jei is mulkis paadino Etan... Ji surio plaukus gumyte uodegl, pasitais piam ir, atidariusi duris, prisimerk nuo sauls. apakinta dienos viesos, ji ne i karto j paino.

  el?Jau prajo dveji metai, kai ji paskutin kart mat Ros. Jie vis

  dar buvo panas tokie pat liemeningi, skvarbaus vilgsnio, kur mons sunkiai atlaikydavo. Bet Rosas buvo neteks svorio ir usiaugins plaukus. Ir ratilai po akimis jie buvo netgi tamsesni u jos.

  Paadinau, atsipra jis. Galiau... ueiti, ubaig elb ir apkabino savo maj broliuk.

  Grk lov, paragino Rosas, kai prajo daugiau nei pusvalandis, elbei apie j tupinjant. Tu bsi reikalinga Etanui.

  Tai tu bsi reikalingas Etanui, patais elb. kai tik jis suinos, kad esi ia, pamirk poils.

  Svei kambario lovos gale ji padjo sn rankluosi ir apkabino j.

  Savaime aiku, gali gyventi ia, kiek tik panorsi.Jis panardino veid jos peties linkyje ir usimerk. elb kvep

  jo jo vaikyste.Staiga ji atsitrauk. O Rosai, ji sumurmjo ir, kiusi rank po jo baltini apyka

  kle, itrauk ilg grandinl, kuri jis slp. Jos gale kabojo deimantinis soliteras, krentanti vaigd. elb j sugniau.

  Rosas metsi alin, ir grandinl nutrko. Jis paiupo elbs rie ir purt tol, kol iedas, jos paleistas, saugiai pateko jo rank.

  Nepradk, rytingai perspjo jis. Jau prajo...

 • Nejau manai, kad neinau, kiek prajo? Nejau manai, kad neinau tiksliai? Rosas nusisuko. kodl niekas nekalba apie tai, kad velnumas gali eisti taip pat kaip peilis?

  elbei palietus jo rank, Rosas nesureagavo. Ji nebespaud jo. Tik velniai paliet ir atbula ijo i kambario.

  elb buvo teisi, jis turt pamiegoti, bet taip pat inojo, kad to nebus. Rosas priprato prie nemigos; per tuos metus ji sirangydavo kartu su juo po antklode, pripildydama kn nerami abejoni, ir jis stebdavo skaitmenin laikrodio ekran, kol skaiiai pateisindavo ilipim i lovos.

  Jis guljo ir spoksojo lubas. Jis taip tvirtai spaud ied, kad galjo justi, kaip atrs apsodo isikiimai siria od. Dabar jam reiks virvels ar odinio direlio, kad vl galt j neioti. Plaiai atsimerks, jis sutelk dmes laikrod. Stebjo, kaip vieni skaiiai keiia kitus: 12.04, 12.05, 12.06. Jis skaiiavo roes ant antklods. Jis mgino prisiminti Vals okanios matildos odius.

  Paoks i miego 5.58, Rosas negaljo patikti. Jis sumirksjo, pasijuts geriau nei pastaraisiais mnesiais. Nukabins i lovos kojas, atsistojo, spliodamas, ar elb turi atliekam dant epetuk.

  Nepajuts ant krtins jokio svorio Rosas prisimin ied. Jis apsiiupinjo ir puol panik. Niekur nebuvo deimanto, kur spausdamas umigo, nei po antklode, nei ant kilimo, nei netgi po lova, kuri Rosas kartligikai atitrauk. A j pameiau, paman Rosas, irdamas daikt, kur laikydamas pabudo: 1932 met pens glotn kaip paslaptis, vis dar ilt nuo jo rankos.