Click here to load reader

Invitasjon fagdag matematikk

 • View
  221

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Invitasjon til fagdag matematikk. Matematikkfaget i endring. VGS

Text of Invitasjon fagdag matematikk

 • 09.0009.30 Kaffe, frukt og rundstykke.

  Registrering

  09.3010.30 Vedisk matematikk

  Elegant hoderegning med flere tusen r gamle

  teknikker fra India.

  v/ Thomas Dahl

  10.3011.10 Muntlige ferdigheter fr

  a undervisning til eksamen

  Elevaktive metoder i matematikkundervisning

  en.

  v/ Tone Bakken

  11.2012.15 Skriftlig eksamen i mate

  matikk

  Nye eksempeloppgaver i 2P

  Todelteksamen

  Erfaringermeddigitaleverktypeks

  amen

  Vurderingsveiledningenimatematikk

  v/ Gregorius Brogstad

  12.1513.00 Lunsj

  13.0013.45 Trenger man digitale verk

  ty for lre matematikk?

  Det er mange mulige forklaringer p hvorfor

  begynner studentene

  puniversiteteroghgskolerhardrlige

  rebasisferdigheteri

  matematikknenntidligere.Viserpd

  enneproblemstillingen

  fra en fagmatematikers ststed.

  v/ArneB.Sletsje

  13.4514.15 Matematiske bevis i unde

  rvisningen?

  Hvormyebevisbrvihamed?Oghvam

  eddigitaleverkty?

  v/ Stein grim

  14.3015.30 Mattefobi helt enkelt!

  Grunnleggende matematikk-kunnskaper kan s

  ies vre

  trivialiteter satt i system. Denne innsikten hj

  elper lite nr elevene

  selv mener at matematikk er kjedelig, uforst

  elig og irrelevant.

  Hvordan kan vi bekjempe manglende matem

  atisk selvtillit og

  motivasjon?

  v/ Dag Einar Sommervoll

  15.3015.45 Avslutning

  Velkommen til fagdag i matematikk

  HUSK PMELDING!

  www.gyldendal.no/kurs

  Dato: 4. november 2010 Sted: Gyldendalhuset, Sehestedsplass,Oslo

  Pmelding: www.gyldendal.no/kursPmeldingsfrist: 20. oktober 2010Kontakt: [email protected]

  Velkommen!

  Fag dagen ergratis

  Gyldendal Undervisning, Postboks6860St.Olavsplass,0130OsloBesksadresse:Sehestedsgate4Telefon+4722034180,Faks+4722034182www.gyldendal.no/vgse-post:[email protected]

  Matematikkfaget i endring

 • Foredragsholdere

  Velkommen!

  dag einar sommervoll er forfatter av Mattespettboka (2009). Han har doktorgrad i matematikk, og undervisningserfaring som spenner fra barneskole til universitets- oghgskoleniv.Itilleggtilunderviseirenmatematikk,harhanogsundervistifagetinnenforomrdersomingenirfag,helsefagogkonomifag.

  stein grimerrektorpFossvideregendeskoleiOslo,ogenerfarenlrebok-forfatter og kursholder for Gyldendal Undervisning.

  gregorius Brogstad er fagansvarlig i matematikk i Utdanningsdirektoratet

  tone elisabeth BakkenunderviserirealfagpOsloHandelsgymnasium.Hunermed forfatter p Gyldendals matematikkverk Sigma, og en erfaren kursholder.

  thomas dahlerlrerimatematikkogmatematikkdidaktikkvedhgskoleniKristianstad.

  arne B. sletsjeerfrsteamanuensisvedMatematiskinstitutt,UiO.Hanunder-viser blant annet begynnerstudenter p universitetet, og har hatt ansvaret for videre utdanningskurs i matematikk for lrere.

  Meld deg p! www.gyldendal.no/kurs

  Matematikkfaget i endring

  10 1

  01 0

  21