INVESTITORI Fizicka

Embed Size (px)

Text of INVESTITORI Fizicka

REGISTAR

INVESTITORA

-

FIZI

KO LICE ukupan broj: 1246 14.03.2012 na dan:

RB

ime i prezime / naziv , PIB i adresa 1 IRKOVI ROZA

br.gra evinske dozvole 351 - 311/ 2011

datum izdavanja

datum namena pravosna nosti

spratnost

adresa objekta BEOGRADSKA BARAJEVO

k.p.br k.o. 384/6 BARAJEVO

optina

26.08.2011 26.08.2011 STAMBENI

P+0

BARAJEVO

2 DIN I

GORAN

351 - 289/ 2011

07.09.2011 08.09.2011 STAMBENI

P+0

DVADESETDEVETOG NOVEMBRA BARAJEVO

15/16 BARAJEVO

BARAJEVO

3 ILI DRAGAN

351 - 2/ 2012

10.01.2012 12.01.2012 STAMBENI

PO+P

IZVORSKA , BARAJEVO

38/16 BARAJEVO

BARAJEVO

4 JAGODI

NIKOLA

351 - 354/ 2011

09.01.2012 23.01.2012 STAMBENI

P+0

GUNCATI

85 GUNCATI

BARAJEVO

5 POPOVI

MILETA

351 - 411/ 2011

15.12.2011 26.12.2011 STAMBENI

PO+P

MILORADA BRKI A-ICINOG BA EVAC

1042/9 BA EVAC( DEO) 2708/3 GUNCATI

BARAJEVO

6 TULI

NIKOLA

351 - 363/ 2011

11.10.2011 11.10.2011 STAMBENI

P+0

VELJKA VLAHOVI A MELJAK

BARAJEVO

7 VIN NATAA

351 - 44/ 2011

29.11.2011 16.01.2012 STAMBENI

SU+P+0

BARAJEVO

4571/13 BARAJEVO

BARAJEVO

8 BENOUARET TARIK

III-02 - 351 - 329/ 2011

18.07.2011 21.07.2011 STAMBENI

PR+1

UMKA

610/5 UMKA

UKARICA

9 BOI

GORDANA

III-02 - 351 - 338/ 2011

11.07.2011 20.07.2011 STAMBENI

PO+PR+1+ ELEZNIK PK

4491/2 ELEZNIK

UKARICA

10

API

STANKO

XXXI-08 - 351.21 - 95777/ 2010

28.02.2011 07.03.2011 STAMBENI

DOBRINOVI EVA 1, BEOGRAD

10041 UKARICA

UKARICA

11 DEN I

MILENA

III-02 - 351 12931/ 2010

17.02.2011 23.02.2011 STAMBENI

SU+PR+1

VAZNESENJSKA 1, BEOGRAD

1163/1 UKARICA

UKARICA

12

OR EVI

GORAN

III-02 - 351 - 33/ 2011

10.05.2011 30.05.2011 STAMBENI

JABLANI KA 116, BEOGRAD 2082/4 UKARICA

UKARICA

13

OR EVI

IVAN

III-02 - 351 12544/ 2010

18.08.2010 26.08.2010 STAMBENI

SU+PR+1+ LJ. I. DIMITROV 17, PK BEOGRAD

G. P. 22-24, FORMIRANA OD 1813/1 KO UKARICA, 1015/1 KO ARKOVO I UKARICA G. P. 22-24, FORMIRANA OD 1813/1 KO UKARICA, 1015/1 KO ARKOVO I UKARICA 1483/1 UKARICA

UKARICA

14

OR EVI

MILO

III-02 - 351 12544/ 2010

18.08.2010 26.08.2010 STAMBENI

SU+PR+1+ LJ. I. DIMITROV 17, PK BEOGRAD

UKARICA

15 DROBNJAKOVI BUDIMIR

III-02 - 351 - 591/ 2011

12.08.2011 26.08.2011 STAMBENI

UKARICA

UKARICA

16

URI

ELJKO

XXXI-08 - 351.21 - 37239/ 2010

04.02.2011 28.02.2011 STAMBENI

U ITELJA MIHAILOVI A 21, ELEZNIK

3094/5 ELEZNIK

UKARICA

17 ERAKOVI DUAN

III-02 - 351 12544/ 2010

18.08.2010 26.08.2010 STAMBENI

SU+PR+1+ LJ. I. DIMITROV 17, PK BEOGRAD

G. P. 22-24, FORMIRANA OD 1813/1 KO UKARICA, 1015/1 KO ARKOVO I UKARICA

UKARICA

18 GAVAZOV ILIJA

III-02 - 351 12873/ 2010

16.09.2011 05.10.2011 STAMBENI

UKARICA

1588/4 UKARICA

UKARICA

19 GOJOVI

MILIJANA

XXXI-08 - 351.21 - 54603/ 2010

16.02.2011

STAMBENI

SU+P+1+ PK

PETRA NIKOLI A 12, SREM ICA

4996 SREM ICA

UKARICA

20 GOJOVI

MILIVOJE

XXXI-08 - 351.21 - 54603/ 2010

16.02.2011

STAMBENI

SU+P+1+ PK

PETRA NIKOLI A 12, SREM ICA

4996 SREM ICA

UKARICA

21 GOJOVI

NEBOJA

XXXI-08 - 351.21 - 54603/ 2010

16.02.2011

STAMBENI

SU+P+1+ PK

PETRA NIKOLI A 12, SREM ICA

4996 SREM ICA

UKARICA

22 ISAILOVI

BOJAN

III-02 - 351 12873/ 2010

16.09.2011 05.10.2011 STAMBENI

UKARICA

1588/4 UKARICA

UKARICA

23 ISIDOROVI

DEJAN

XXXI-08 - 351.21 - 2300/ 2010

28.02.2011 28.02.2011 STAMBENI

PO+SU+P +5+PS

VISOKA 16, BEOGRAD

10211/1 UKARICA

UKARICA

24 IVANKOVI MIROSLAV

III-02 - 351 - 286/ 2011

15.08.2011 01.09.2011 STAMBENI

UKARICA

1483/1 UKARICA

UKARICA

25 JOVANI

SONJA

III-02 - 351 12885/ 2010

02.03.2011 23.03.2011 STAMBENI

BRA E KEROVI A 24, BEOGRAD

404/22 UKARICA

UKARICA

26 JOVANOVI PETAR

IX-18 - 351.10 17/ 2011

21.12.2011 09.01.2012 STAMBENOPOSLOVNI

VISOKA 22, BEOGRAD

10215/2 UKARICA

UKARICA

27 JOVANOVI ZORAN

XXXI-08 - 351.21 - 24771/ 2010

27.01.2011 02.02.2011 PRIVREDNI

PR

VELJKA PETROVI A 66, BEOGRAD

736/2 UKARICA

UKARICA

28 KATI

VERA

XXXI-08 - 351.21 - 2300/ 2010

28.02.2011 28.02.2011 STAMBENI

PO+SU+P +5+PS

VISOKA 16, BEOGRAD

10211/1 UKARICA

UKARICA

29 KOPRIVICA DUAN

XXXI-08 - 351.21 - 53499/ 2010

07.12.2010 27.12.2010 STAMBENI

SU+P+1+ PK

BELO VRELO 36, BEOGRAD

UKARICA, 1515/2 UKARICA

UKARICA

30 KOPRIVICA ZORAN

XXXI-08 - 351.21 - 53499/ 2010

07.12.2010 27.12.2010 STAMBENI

SU+P+1+ PK

BELO VRELO 36, BEOGRAD

UKARICA, 1515/2 UKARICA

UKARICA

31 LUKOVI MILAN

III-02 - 351 12658/ 2010

13.09.2011 30.09.2011 STAMBENI

UKARICA

2271/7 UKARICA

UKARICA

32 MI I

NENAD

III-02 - 351 - 312/ 2011

16.06.2011 17.06.2011 STAMBENI

SU+PR+PK TU EPSKA 3, UMKA

(78/80 KO RUCKA) UMKA 10215/2 UKARICA

UKARICA

33 MI KOVI

LJILJANA

IX-18 - 351.10 17/ 2011

21.12.2011 09.01.2012 STAMBENOPOSLOVNI

VISOKA 22, BEOGRAD

UKARICA

34 MILAKOVI STEVO

III-02 - 351 12846/ 2010

20.05.2011 25.05.2011 STAMBENOPOSLOVNI

PO+PR+1+ PK

UKARICA

1336/1 UKARICA

UKARICA

35 MILAKOVI SUZANA

III-02 - 351 - 605/ 2011

13.09.2011 30.09.2011 STAMBENI

UKARICA

287/1 UKARICA

UKARICA

36 MILOBRATOVI DRAGAN

III-02 - 351 12571/ 2010

05.11.2010 09.11.2010 STAMBENI

PO+PR+PK M. MILENKOVI A BB, V. MOTANICA, BEOGRAD

681/1 VELIKA MOTANICA

UKARICA

37 MII

DRAGAN

XXXI-08 - 351.21 - 9284/ 2010

14.02.2011 16.02.2011 STAMBENI

SU+NP+VP AVNI KA 55, +2+PK BEOGRAD

UKARICA,

1866/2, 1848/8, 1867/7, 1848/20, 1863/3, 1848/21, 1867/9 UKARICA 10211/1 UKARICA

UKARICA

38 NEI

BILJANA

XXXI-08 - 351.21 - 2300/ 2010

28.02.2011 28.02.2011 STAMBENI

PO+SU+P +5+PS

VISOKA 16, BEOGRAD

UKARICA

39 PAVLOVI BOIDAR

III-02 - 351 12906/ 2010

26.04.2011 14.05.2011 STAMBENI

LJ. JOVANOVI A 8, UKARICA, BEOGRAD

10041/137 UKARICA

UKARICA

40 PETROVI

GORAN

XXXI-08 - 351.21 - 64386/ 2010

11.03.2011 13.04.2011 STAMBENI

KOMOVSKA 3, BEOGRAD

1513/3 UKARICA

UKARICA

41 POKRAJ I ALEKSANDAR

XXXI-06 - 351.21 - 107737/ 2010

10.03.2011 18.03.2011 STAMBENI

BEOGRADSKA 6 DEO 12, SREM ICA

2014 SREM ICA

UKARICA

42 PRAIZOVI DRAGAN

XXXI-08 - 351.21 - 6771/ 2010

01.03.2011 07.03.2011 STAMBENI

SU+P+3+ PK

IVANA GORANA KOVA I A 2A, ELEZNIK

1922/3, 1923/1 ELEZNIK

UKARICA

43 RADANOVI DRAGIJANA

III-02 - 351 12706/ 2010

06.05.2011 30.05.2011 STAMBENI

NIKE STRUGARA 12, BEOGRAD

542/1, 747/2, 748/2 UKARICA 10207, 10208 UKARICA

UKARICA

44 RADOVANOVI BOIDAR

XXXI-08 - 351.21 - 41370/ 2010

28.02.2011 23.03.2011 STAMBENI

ZRMANJSKA 3, BEOGRAD

UKARICA

45 RADOVANOVI BOIDAR

XXXI-08 - 351.21 - 54786/ 2010

06.04.2011 27.04.2011 POSLOVNI

ZRMANJSKA 1A, BEOGRAD

10207, 10208 UKARICA

UKARICA

46 RADOVANOVI DUAN

XXXI-08 - 351.21 - 54785/ 2010

06.04.2011 27.04.2011 STAMBENI

ZRMANJSKA 1A, BEOGRAD

10209 UKARICA

UKARICA

47 RADOVANOVI MILOVAN

III-02 - 351 12635/ 2010

13.06.2011 02.07.2011 STAMBENI

UKARICA

542/1, 747/2, 748/2 UKARICA

UKARICA

48 RAKOVI

SLAVICA

III-02 - 351 12903/ 2010

11.04.2011 19.05.2011 STAMBENI

ZMAJEVA KA 54, BEOGRAD 272/2, 296/5, 285/4 UKARICA PO+PR+1 ZIMONJI EVA 28,BEOGRAD 13393/8 UKARICA

UKARICA

49 RISTI

BOO

III-02 - 351 12612/ 2010

05.11.2010 09.11.2010 STAMBENI

UKARICA

50 SPASENOVI BRANISLAV

XXXI-08 - 351.21 - 78543/ 2010

03.04.2011 06.05.2011 POSLOVNI

JOSIPA DEBELJAKA 6A, BEOGRAD

1544/1 UKARICA

UKARICA

51 SPASENOVI

MILO

XXXI-08 - 351.21 - 95777/ 2010

28.02.2011 07.03.2011 STAMBENI

DOBRINOVI EVA 1, BEOGRAD

10041 UKARICA

UKARICA

52 STEVANOVI

DUAN III-02 - 351 - 331/ 2011

02.08.2011 22.08.2011 STAMBENI

UKARICA

1747/3 UKARICA

UKARICA

53 STOJKOVI

ZORKA

IX-18 - 351.10 17/ 2011

21.12.2011 09.01.2012 STAMBENOPOSLOVNI

V