202
Această publicaţie reflectă strict opiniile autorilor, Comisia Europeană nefiind responsabilă pentru nicio modalitate de folosire a informaţiilor conținute.

investigarea fraudelor intracomunitare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: investigarea fraudelor intracomunitare

Această publicaţie reflectă strict opiniile autorilor, Comisia Europeană nefiind responsabilă pentru nicio modalitate de folosire a

informaţiilor conținute.

Page 2: investigarea fraudelor intracomunitare

INVESTIGAREA FRAUDELOR INTRACOMUNITARE CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE ................................................... 6

1.1 Descrierea proiectului INTRAFRAUD............................... 6

1.2 Context internaţional ........................................................ 7

1.3. Contributorii .................................................................. 14

1.3.1 Ministerul Public ..........................................................14

1.3.2 Inspectoratul General al Poliției Române .......................14

1.3.3 Direcția Generală Antifraudă Fiscală .............................17

1.3.4 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor................................................................................................17

1.3.5 Academia de Studii Economice .....................................18

1.3.6 Academia de Poliție “Al. I. Cuza” .................................19

CAPITOLUL 2 – CONSIDERAȚII GENERALE .............................21

2.1 Legislație națională ......................................................... 21

2.1.1 Codul Fiscal al României ..............................................21

2.1.2 Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale ..................................................................................21

2.1.3 Legea 656/2002 rep. pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor ....................................................................................22

2.2 Legislație comunitară...................................................... 23

2.3 Decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene .............. 23

2.4 Instituții competente ....................................................... 26

2.4.1 Ministerul Public ..........................................................26

2.4.2 Inspectoratul General al Poliției Române .......................31

2.4.3 Direcția Generală Antifraudă Fiscală .............................35

Page 3: investigarea fraudelor intracomunitare

2.4.4 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor................................................................................................38

2.4.5 EUROPOL (Oficiul European de Poliție) ......................43

2.5 Condițiile de livrare INCOTERMS ................................. 46

2.6 Profilul fraudatorului ...................................................... 65

CAPITOLUL 3 – FRAUDE INTRACOMUNITARE ........................74

3.1 Modalități de fraudă........................................................ 74

3.2 Sustragerea în totalitate de la plata obligațiilor datorate ... 75

3.2.1 Frauda Intracomunitară Tipică (MTIC)..........................75

3.2.2 Deducerea ilegală de TVA (facturarea încrucișată) ........78

3.2.3 Livrări intracomunitare fictive .......................................81

3.2.4 Frauda de tip cash & carry ............................................82

3.2.5 Operațiuni de import folosind procedura vamală 42.00 ..83

3.3 Sustragerea parțială de la plata obligațiilor datorate ......... 84

3.3.1 Achiziții intracomunitare subevaluate ............................84

3.3.2 Frauda la marjă .............................................................85

3.4 Rambursări ilegale de la bugetul general consolidat al statului - Frauda Carusel .................................................................... 86

CAPITOLUL 4 - INVESTIGAȚIA ADMINISTRATIVĂ .................88

4.1 Detecție .......................................................................... 88

4.2 Prevenire ........................................................................ 89

4.2.1 Acordarea/retragerea codului de înregistrare în scopuri de TVA ...................................................................................................89

4.2.2 Inactivarea societăților comerciale .................................89

4.2.3 Instituirea consemnelor vamale și de trafic control ........90

Page 4: investigarea fraudelor intracomunitare

4.3 Combatere ...................................................................... 90

CAPITOLUL 5 – INVESTIGAȚIA FINANCIARĂ ..........................92

CAPITOLUL 6 - INVESTIGAȚIA PENALĂ ................................. 104

6.1 Obținerea de date și informații inițiale ............................107 6.2 Dispunerea de activități specifice de supraveghere operativă

.........................................................................................................107 6.3 Ridicarea de obiecte și înscrisuri ....................................107

6.4 Efectuarea percheziției domiciliare și a celei informatice. .........................................................................................................108

6.5 Identificarea bunurilor ...................................................109

6.6 Supravegherea tehnică ...................................................109

6.7 Măsuri de supraveghere și metode speciale de cercetare .110

6.8 Obținerea de date privind situația financiară ...................111

6.9 Audierea suspecților și a inculpaților ..............................111

6.10 Dispunerea și efectuarea constatărilor tehnico-știintifice și a expertizelor ....................................................................................111

6.11 Identificarea și audierea martorilor ...............................112

6.12 Comisia rogatorie internațională ...................................113

CAPITOLUL 7 – PRACTICA JUDICIARĂ ................................... 115

7.1. Dosarul penal nr.115D/P/2014 - D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea ...............................................................................115

7.1.1 Mod de sesizare: ......................................................... 115

7.1.2. Situația de fapt reținută în cauză ................................. 115

7.1.3 Încadrarea juridică ...................................................... 119

7.1.4 Latura civilă a cauzei .................................................. 120

7.1.5 Măsurile preventive .................................................... 120

Page 5: investigarea fraudelor intracomunitare

7.1.6 Măsuri asiguratorii: ..................................................... 120

7.1.7 Soluții: ........................................................................ 121

7.2 Dosar nr.1030/P/2014-Parchetul de pe lângă Tribunalul București ..........................................................................................122

7.2.1 Mod de sesizare: ......................................................... 122

7.2.2 Situația de fapt reținută în cauză .................................. 122

7.2.3 Încadrarea juridică ...................................................... 125

7.2.4 Latura civilă................................................................ 131

7.2.5 Măsurile preventive .................................................... 131

7.2.6 Măsuri asiguratorii: ..................................................... 131

7.2.7 Soluții: ........................................................................ 132

CAPITOLUL 8 – FRAUDA INTRACOMUNITARĂ DIN UNGARIA ................................................................................................................. 133

8.1 Istoricul investigației infracțiunilor fiscale din Ungaria ...133

8.2 Legislația ungară ...........................................................134

8.3 Tipurile tendințelor de fraudă fiscală și modurile de operare din Ungaria .......................................................................................137

8.4 Care sunt cele mai populare bunuri în cazurile mtic din Ungaria .............................................................................................144

8.5 Analiza de risc și managementul riscului sau: ce sprijin poate fi oferit de sistemele și soluțiile avansate de management al riscului? ............................................................................................145

8.6 Recomandări – cooperarea între Agențiile de aplicare a legii și Autoritatea Fiscală .........................................................................150

8.7 Fenomenul MTIC – căutarea bunurilor – recuperarea bunurilor ...........................................................................................150

8.8 Studiu de caz .................................................................154

Page 6: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 9 - FRAUDELE INTRACOMUNITARE ÎN OLANDA ................................................................................................................. 158

9.1 FIOD .............................................................................158

9.2 Unitatea Centrală Antifrauda privind TVA (abordarea olandeză împotriva fraudei MTIC) ....................................................159

9.3 Consultații tripartite .......................................................160

9.4 Infracțiunile și pedepsele maxime ...................................162

9.5 Măsuri specifice care pot fi luate în Olanda ....................163

9.5.1 Scrisori de avertizare................................................... 163

9.5.2 Confiscarea bunurilor obținute prin săvârșirea infracțiunii ......................................................................................................... 163

9.5.3 Cooperarea cu Unitatea de Informații Financiare (FIU) 164

9.5.4 Amenda administrativă aplicată de Administrația Fiscală ......................................................................................................... 164

9.6 Cazuri ........................................................................... 165

ANEXA 1 .........................................................................171

ANEXA 2 .........................................................................183

ANEXA 3 .........................................................................186

CAPITOLUL 10 - COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ................ 190

10.1 Ministerul Public - Echipele Comune de Anchetă (JIT) 190

10.2 Inspectoratul General al Poliției Române - CCPI ..........193

10.3 Direcția Generală Antifraudă Fiscală ............................194

10.4 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor .............................................................................................196

Page 7: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

1.1 Descrierea proiectului INTRAFRAUD

Proiectul „Întărirea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii de a combate fraudele intra-comunitare-INTRAFRAUD,coordonat de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a fost finanţat prin Programul Comisiei Europene Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii – ISEC Framework Partners 2012.

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu autorităţi de aplicare a legii şi universităţi de prestigiu din România şi din alte ţări, membre ale Uniunii Europene : Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Academia de Studii Economice – Bucureşti, Academia de Poliţia Alexandru Ioan Cuza, Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Administraţiei pentru Taxe şi Vămi din Olanda (FIOD), Administraţia Naţională a Taxelor şi a Vămilor din Ungaria şi a beneficiat de sprijinul Europol.

Proiectul a fost confinanţat în proporţie de 89,97 % din bugetul COM în valoare totală de 134.793,44 euro, contribuţia I.G.P.R. fiind de 15.026,56 euro (10,03 %).

Lansat la data de 01.06.2013 proiectul a avut drept obiectiv general dezvoltarea capacităţii autorităţilor de aplicare a legii de a combate fraudele intra-comunitare şi obiective specifice creşterea nivelului expertizei autorităţilor de aplicare a legii în combaterea fraudelor intra-comunitare şi respectiv creşterea nivelului cooperării inter-instituţionale între agenţiile de aplicare a legii din România şi ţările membre partenere.

În cele cinci sesiuni de pregătire organizate au fost formaţi 204 experţi în detectarea şi investigarea fraudei intracomunitare dintre care:

15 procurori 48 inspectori antifraud 15 experţi din cadrul O.N.P.C.S.B.

Page 8: investigarea fraudelor intracomunitare

4 profesori universitari 102 ofiteri de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei de

Investigare a Criminalitatii Economice 10 experți din cadrul partenerilor din Olanda 10 experți din cadrul partenerilor din Ungaria

Seminariile s-au bucurat de participarea activă a tuturor cursanţilor, au avut un caracter puternic interactiv, ocazionând numeroase dezbateri între procurori, ofiţeri de poliţie judiciară şi inspectori antifraudă – principalii actori în prevenierea, detectarea şi investigarea fraudei intracomunitare. A fost apreciată formula de organizare a seminariilor, întrucât participanţii au avut ocazia schimbului de experienţă şi de opinie între toate agenţiile de aplicare a legii cu atribuţii în domeniu. Seminariile s-au bucurat şi de prezenta partenerilor din Olanda şi Ungaria, putând astfel să cunoaştem modul de organizare si de acţiune, dar şi atribuţiile agentiilor de aplicare a legii din aceste ţări.

Ghidul de faţă este o chintesenţă a acestor dezbateri și reflectă modul de manifestare a criminalităţii în domeniul achiziţiilor intracomunitare, modul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea acestui tip de fraudă, organizarea şi atribuţiile autorităţilor de aplicare a legii competente, practică judiciară, dar şi noţiuni teoretice care sunt necesare a fi cunoscute de către cei chemaţi să aplice legea.

1.2 Context internaţional

Comerţul exterior a fost impus de procesul specializării internaţionale a economiilor naţionale, „determinat de o serie de factori, cum sunt: condiţiile naturale fizico-geografice, mărimea teritoriului şi a populaţiei fiecărei ţări, nivelul tehnic şi gradul de diversificare a aparatului productiv din fiecare ţară, tradiţiile economice, aproprierea geografică a statelor şi stabilirea unor raporturi de complementaritate economică dinamică între ele, precum şi de o serie de factori extraeconomici (dominaţia colonială, relaţiile de producţie, războaiele etc.)” (Sută, Miron, Sută-Selejan). Adâncirea diviziunii

Page 9: investigarea fraudelor intracomunitare

internaţionale a muncii a condus şi la o accentuare a interdependenţelor economice dintre state, contribuind şi la diversificarea formelor de manifestare ale comerţului internaţional. În practică, entităţile se implică în afaceri internaționale prin operaţiuni de import-export, tranzacţiile comerciale constituind de cele mai multe ori forma exclusivă de internaţionalizare, mai ales în cazul firmelor mici şi mijlocii. Dacă le privim din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, putem afirma că, tranzacţiile de comerţ exterior s-au delimitat, în raport de graniţele vamale, începând cu 1 ianuarie 2007, în tranzacţii intracomunitare şi tranzacţii internaţionale. În acest context, modalitatea de derulare a respectivelor operaţiuni este influenţată atât de trăsături economico-financiare comune ambelor categorii de tranzacţii, care se referă la caracterul economic al activităţii, diversitatea şi specificitatea activităţii de comerţ exterior, transportul mărfurilor, caracterul complex şi reglementarea tranzacţiilor comerciale intracomunitare şi internaţionale, cât şi de particularităţi specifice fiecărei categorii de tranzacţie.

Specificitatea comerţului intracomunitar are la bază însăşi definiţia acestuia care face referire la totalitatea schimburilor comerciale de bunuri şi/sau servicii derulate între entităţi care aparţin statelor membre ale Uniunii Europene. Pornind de la acest considerent şi având în vedere faptul că noţiunea de tranzacţii intracomunitare a apărut odată cu aderarea ţării noastre la spaţiul comunitar, rezultă că trăsăturile specifice comerţului intracomunitar sunt determinate de mediul în care entităţile implicate în aceste tranzacţii acţionează pe pieţele Uniunii Europene. Privind din această perspectivă, putem spune că principala trăsătură a comerţului intracomunitar are legătură cu desfiinţarea barierelor vamale între statele membre, desfiinţare care a condus la eliminarea controlului vamal al mişcării bunurilor în interiorul spaţiului comunitar.

Astfel, în relaţiile comerciale dintre statele membre au dispărut noţiunile care făceau referire la import şi export, acestea fiind înlocuite de terminologii noi precum achiziţia intracomunitară, care se substituie denumirii de import şi livrarea intracomunitară, care a înlocuit noţiunea de export, ca părţi componente ale comerţului intracomunitar.

Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, România a devenit parte a Pieţei Unice, iar ca efect al dispariţiei frontierelor vamale între ţările

Page 10: investigarea fraudelor intracomunitare

comunitare au fost eliminate declaraţiile vamale pentru tranzacţiile intracomunitare, situaţii care erau utilizate în vederea realizării statisticilor referitoare la comerţul intracomunitar. Însă, pentru a înlocui această sursă de date, în Uniunea Europeană a fost creat şi dezvoltat un sistem statistic pentru colectarea informaţiilor direct de la firmele care aparţin spaţiului comunitar şi realizează activităţi de comerţ cu entităţi din statele membre ale Uniunii Europene, sistem denumit „Intrastat” şi care are la bază regulamente care se aplică în toate ţările comunitare. Totodată, deşi barierele vamale au fost desfiinţate, controlul mişcării bunurilor în spaţiul comunitar se realizează prin intermediul sistemului electronic VIES (VAT International Exchange Systhem), care permite statelor membre schimbul de informaţii şi controale multilaterale în scopul evitării fraudei fiscale în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

De altfel, obligativitatea schimbului de informații este o unealtă esențială în lupta împotriva încălcării legislației fiscale, în contextul globalizării si dezvoltării societăților multinaționale. Conform Modelului convenției de schimb de informații fiscale (TIEAS - Tax Information Exchange Agreements) elaborat de către OCDE, în ideea promovării cooperării internaționale în materie fiscală, administrațiile financiare si autoritățile centrale din statele semnatare sunt obligate și în același timp au dreptul de a face schimb de informații financiare, cu scopul de a determina valoarea contribuțiilor rezidenților și de a combate evaziunea fiscală. În același timp, am arătat deja și arătăm în continuare că dreptul comunitar prevede demult introducerea în fiecare stat membru a două sisteme de schimb de informații: VIES - VAT Information Exchange System (validarea numărului de înregistrare pentru TVA) si SEED - System for Exchange of Excise Data (sistemul de schimb al informațiilor privind accizele), sisteme pe care si România le-a implementat. VIES asigură schimbul de informații cu statele membre ale Uniunii Europene privind taxa pe valoare adăugată. Se creează o bază de date online, pentru determinarea contribuției statelor membre la bugetul comunitar, care îi include pe toți plătitorii de TVA din statele membre. Colectarea TVA-ului este astfel mult mai transparentă, pentru că se asigură monitorizarea electronică a încasării acestuia. În funcție de valoarea TVA-ului dintr-o țară se stabilește contribuția acelei țări la bugetul

Page 11: investigarea fraudelor intracomunitare

UE. SEED asigură schimbul de informații privind accizele si creează o bază de date coerentă despre toți antrepozitarii autorizați, adică despre orice agent economic autorizat să desfăsoare activități de producție, transformare, deținere și expediere de marfă. Prin SEED se poate urmări exact traseul mărfurilor accizabile, și de asemenea, se asigură plata accizelor în țara care a produs marfa, și nu în cea unde este exportată. Se apreciază în acest sens că într-o lume globalizată, unde evazionistii si cei care fraudează profită de diferitele limite ale administrațiilor fiscale, cooperarea eficientă și asistență reciprocă dintre autoritățile fiscale este esențială pentru combaterea fraudei fiscale. Îmbunătățirea transparenței, pe baza unor mecanisme rapide și simple de schimb al informațiilor este considerată crucială.

Aderarea României la Uniunea Europeană a impus armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, modificări semnificative producându-se, printre altele, în domeniul fiscal, cu implicaţie majoră asupra al tranzacţiilor comerciale intracomunitare. La prima vedere însă, noile proceduri au un impact pozitiv asupra dezvoltării comerţului intracomunitar datorită simplificării tranzacţiilor cu bunuri, prin eliminarea formalităţilor vamale şi implicit a taxelor vamale şi a comisioanelor plătite agenţilor vamali, prin fluidizarea fluxurilor logistice, precum şi ca urmare a eliminării costurilor legate de fluxurile de numerar întrucât taxa pe valoarea adăugată nu mai trebuie achitată în vamă. Cu toate acestea, există costuri generate de noua legislaţie legate de implementarea unitară a acesteia, în principal costuri care se referă la cheltuieli efectuate cu schimbarea sistemului contabil şi informativ, schimbări necesare în vederea completării declaraţiilor impuse de noile prevederi legislative referitoare la taxele indirecte, cheltuieli implicate de ţinerea unor evidenţe complete, corecte şi precise a tuturor operaţiunilor efectuate în desfăşurarea activităţii de comerţ intracomunitar, dar şi costuri generate de adoptarea rapidă la noile reglementări, concretizate în creşterea cheltuielilor cu serviciile de evidenţă contabilă şi fiscală sau pentru pregătirea personalului.

Frauda și evaziunea fiscală limitează capacitatea statelor membre de a colecta venituri și de a-și pune în aplicare politica economică. Conform estimărilor, zeci de miliarde de euro, reprezentând adesea sume nedeclarate și neimpozitate, se află în continuare în jurisdicții offshore, reducând veniturile

Page 12: investigarea fraudelor intracomunitare

fiscale naționale. Punerea în aplicare a unor acțiuni decisive care să aibă drept obiectiv reducerea la minimum a fraudei și a evaziunii fiscale ar putea genera venituri suplimentare în valoare de miliarde de euro pentru bugetele publice din întreaga Europă. Frauda și evaziunea fiscală constituie, de asemenea, o provocare în materie de corectitudine și echitate. Corectitudinea este o condiție esențială pentru ca reformele economice necesare să fie acceptabile din punct de vedere social și politic. Sarcina fiscală ar trebui să fie distribuită mai uniform, prin asigurarea faptului că toată lumea, indiferent dacă este vorba de lucrători mai puțin calificați, de întreprinderi multinaționale care beneficiază de piața unică sau de persoane înstărite cu economii în jurisdicții offshore, contribuie la finanțele publice prin plata unei contribuții echitabile. Corectitudinea și echitatea înseamnă, de asemenea, crearea unor sisteme de impozitare mai bune și mai juste.

Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale necesită acțiuni la nivel național, la nivelul Uniunii și la nivel mondial. Procesul de integrare europeană a dus la o integrare mai strânsă a economiilor tuturor statelor membre, înregistrându-se volume ridicate ale tranzacțiilor transfrontaliere, precum și diminuarea costurilor și a riscurilor aferente acestor tranzacții. Procesul a generat avantaje enorme pentru cetățenii și întreprinderile europene, însă, în schimb, a creat provocări suplimentare pentru administrațiile fiscale naționale în ceea ce privește cooperarea și schimbul de informații. Experiența a arătat că statele membre pot face față în mod eficace acestor provocări numai dacă acționează împreună, pe baza unui cadru convenit la nivelul UE. Soluțiile exclusiv unilaterale nu vor funcționa. În cadrul unei piețe unice, într-o economie globalizată, neconcordanțele și lacunele din legislațiile naționale sunt prea ușor valorificate de cei care caută să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale.

UE are de mult timp o politică solidă privind buna guvernanță în domeniul fiscal. Principiile care stau la baza sistemului UE sunt transparența, schimbul automat de informații și concurența fiscală loială. După cum am arătat mai înainte, UE poate valorifica experiența acumulată de-a lungul mai multor ani prin schimbul automat de informații, care reprezintă din 2005 standardul UE pentru veniturile din economii.

Page 13: investigarea fraudelor intracomunitare

La nivel comunitar, a fost elaborat un set cuprinzător de instrumente pentru a îmbunătăți capacitatea statelor membre de a combate frauda și evaziunea fiscală. Acest set cuprinde legislația UE (privind îmbunătățirea transparenței, schimbul de informații și cooperarea administrativă), acțiuni coordonate recomandate statelor membre (de exemplu, cele care vizează planificarea fiscală agresivă și paradisurile fiscale) și recomandările specifice fiecărei țări referitoare la intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale, ca parte a semestrului european al guvernanței economice. De exemplu, prin intermediul programului Fiscalis 2020, UE va acorda și sprijin financiar pentru cooperarea între autoritățile fiscale naționale.

Sistemul UE se bazează pe principiul schimbului automat de informații. În această privință, UE este lider mondial. Schimbul automat de informații între statele membre a fost conceput încă din 2003 și a fost pus în aplicare în 2005, prin Directiva privind impozitarea veniturilor din economii. Datorită acestei directive, statele membre fac schimb de informații privind veniturile din economii ale contribuabililor nerezidenți, valoarea acestora ridicându-se la 20 de miliarde EUR. În plus, Directiva privind cooperarea administrativă, care a intrat în vigoare în luna ianuarie a anului curent, prevede schimbul automat de informații privind o gamă largă de venituri. Recent, Statele Unite au introdus, de asemenea, acest principiu în acordurile privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA). Conlucrarea în cadrul sistemului instituit la nivelul UE permite statelor membre să reducă la minimum sarcinile suplimentare pentru administrațiile fiscale și instituțiile financiare și să asigure o aplicare rapidă și coerentă în întreaga UE. Comisia Europeană a dezvoltat,de asemenea, formate electronice pentru schimbul de informații și canale securizate de comunicare. Schimbul de informații este posibil doar cu sprijin informatic specializat. Comisia a dezvoltat deja formate informatizate standard pentru schimbul automat de informații și canale pentru schimbul de informații în temeiul Directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Acestea vor trebui să fie actualizate în permanență și extinse pentru a include alte tipuri de venit, în conformitate cu Directiva privind cooperarea administrativă. În plus, la începutul anului 2014, Comisia Europeană a prezentat un plan de acțiune specific care stabilește acțiuni-cheie menite să ajute statele membre în lupta

Page 14: investigarea fraudelor intracomunitare

lor împotriva fraudei și a evaziunii fiscale în domeniul impozitării directe și indirecte. S-au luat deja mai multe măsuri importante, iar statele membre ar trebui să utilizeze mai bine instrumentele disponibile. În prezent este prioritar ca statele membre să aducă îmbunătățirile necesare sistemelor lor naționale, precum și să utilizeze pe deplin setul european de instrumente și să pună în aplicare în mod temeinic și coordonat măsurile convenite.

Se apreciază că Uniunea Europeană trebuie să își asume un rol de lider în promovarea bunei guvernanțe fiscale și, în special, a schimbului automat de informații la nivel mondial. În acest context, Comisia Europeană conduce eforturile internaționale de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale. Bazându-se pe mecanismele UE, o poziție puternică și coordonată a Uniunii Europene în cadrul G8, G20 și OCDE poate contribui la garantarea transformării schimbului automat de informații în noul standard mondial în materie.

Astfel, la nivel comunitar se apreciază că: U.E. trebuie să continue să sprijine țările în curs de dezvoltare

care s-au angajat să respecte principiile de bună guvernanțăfiscală pentru a forma administrații fiscale solide, cooperândcu acestea și furnizându-le asistență tehnică;

UE ar trebui să își coordoneze poziția în cadrul discuțiilor G20în legătură cu erodarea bazei de impozitare și transferulprofitului, în conformitate cu indicațiile oferite în concluziileConsiliului European și pe baza evoluțiilor în cadrul UE înceea ce privește abordarea problemei paradisurilor fiscale și aplanificării fiscale agresive;

Schimbul automat de informații ar trebui să devină noulstandard internațional. UE ar trebui să ajungă la o pozițieambițioasă și coordonată pentru ca schimbul automat deinformații să devină un standard mondial în materie deimpozitare internațională. În special, UE ar trebui să transmităun mesaj unitar în cadrul G8, G20 și OCDE, astfel încât să seasigure un angajament ferm pentru dezvoltarea de noireglementări internaționale care să ia în considerare

Page 15: investigarea fraudelor intracomunitare

mecanismele actuale de la nivelul UE pentru schimbul automat de informații.

Statele Membre al spațiului comunitar au agreat asupra faptului că Uniunea Europeană ar trebui să își asume un rol de lider pe scena internațională pentru a promova principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal și, în special, principiul schimbului automat de informații și al concurenței fiscale echitabile.

1.3 Contributorii

1.3.1 Ministerul Public

Pîrlog Gigel - procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secția de Urmărire Penală și Criminalistică.

Este absolvent al Facultăţii de Drept Bucureşti, promoţia 1992, având o experienţă de peste 20 ani în investigarea infracţiunilor economice, între carese numără şi cele care privesc fraudele intracomunitare.

1.3.2 Inspectoratul General al Poliției Române

Constantin Preoteasa – managerul proiectului, comisar şef în cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Politiei Române, este şeful Serviciului de investigare a criminalităţii la regimul fondurilor publice şi a corupţiei.

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, Promoţia 1995 și alstudiilor postuniversitare - Managementul strategic al afacerilor interne din cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne din Academia de Poliţie „A.I. Cuza”, studii academice postuniversitare, Administraţie publică şi management public - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Trainer în cadrul Proiectului combaterea fraudei în achiziţii publice, „O abordare operaţională”, organizat de Freedom House România finanţat cu sprijinul Comisiei Europene în perioada 2012 – 2015.

Page 16: investigarea fraudelor intracomunitare

Acesta a participat la numeroase cursuri de pregătire în România și străinătate:

US Department of Justice, Federal Bureau of Investigation -PublicCorruption Training Seminar

UN Anti-Corruption Project in Romania – The Judiciary, the StateInstitutions and the Civil Society fighting corruption Seminar

US Department of Justice – Southern Police Institute, University ofLouisville Public Accountability and Police Internal Affairs Seminar

US Department of Treasury – Federal Law Enforcement TrainingCenter International Banking and Money Laundering TrainingProgram

Organizator al cursului de perfecţionare a ofiţerilor de poliţie dinRomânia, iniţiat de Departamentul de Stat al SUA, prin AmbasadaSUA la Bucureşti, în colaborare cu Universitatea din Louisville,Kentucky (Bucureşti, 1996)

Participant la Simpozionul Dezvoltarea capacităţii instituţionale deluptă împotriva corupţiei în România (Paris, 1999)

Participant la Seminarul Lupta împotriva corupţiei, organizat deBiroul TAIEX al Comisiei Europene (Bruxelles, 2002)Nicolae Marian Bucur este seful serviciului de investigarea

evaziunii fiscale şi spălării banilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice având o experiență de 15 ani în investigarea infracțiunilor de natură economico-financiară.

Licentiat în Stiinte Juridice si Administrative - Universitatea din Craiova, sesiunea 1999 şi absolvent al cursurilor postuniversitare de specializare -ştiinte penaleşi de master - investigarea fraudelor, organizate de Academia de Politie ,,A.I. Cuza,, din Bucureşti, acesta a urmat cursuri de specializare organizate de instituții de prestigiu ( CEPOL, ILEA – FBI şi IRS,Comisaria General de Policia Judicial- Madrid, BNR).

De asemenea, a participat pentru instruire în proiectele: ,,Creşterea capacităţii de investigare a Direcţiei Naţionale Anticorupţie ,,prin susţinerea tematicii ,,Descoperirea şi probarea mecanismelor frauduloase folosite pe

Page 17: investigarea fraudelor intracomunitare

piaţa asigurărilor şi în domeniul spălarii banilor,, împreună cu specialişti şi experţi britanici şi ,, DEZVOLTAREA DE INVESTIGATORI FINANCIARI PROFESIONIŞTI ÎN ROMANIA ,, DEZVOLTAT DE PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE ŞI EXPERŢI FINANCIARI GERMANE ŞI ÎN CALITATE DE SPECIALIST a susţinut prelegeri cursanţilor de investigare a fraudelor din cadrul Academiei de Politie Alexandru Ioan Cuza - Bucureşti.

Stancu Petruț este ofițer specialist al Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, având o experiență de peste 17 ani în investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală, intracomunitare și spălare a banilor.

Absolvent al Academiei de Poliție Al. I. Cuza din București, promoția 1998, al cursurilor postuniversitare și de master acesta a urmat numeroase cursuri de specializare organizate de instituții de prestigiu (EUROPOL, CEPOL, Guardia di Finanza, Guardia Civil).

Acesta este ofițerul de contact al României la EUROPOL, la Punctul Focal SMOKE și la proiectul EMPACT MTIC.

Dan Baicu este ofițer specialist al Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, având o experiență de peste 12 ani în investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală, fraude vamale, intracomunitare și spălare a banilor.

Absolvent al Academiei de Poliție Al. I. Cuza din București, promoția 2003, al cursurilor postuniversitare și de master, acesta a urmat numeroase cursuri de specializare organizate de instituții de prestigiu (EUROPOL, CEPOL, Universitatea din Strasbourg, Guardia di Finanza). De asemenea, a fost invitat, în calitate de lector, la sesiuni de instruire organizate de CEPOL, susținând prezentări care au abordat temele fraudelor intracomunitare și a contrabandei cu țigarete.

Acesta este ofițerul de contact al României la EUROPOL, la Punctul Focal SMOKE și la proiectul EMPACT Excise.

Page 18: investigarea fraudelor intracomunitare

1.3.3 Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Lucian Moraru este șeful Direcției Investigații Fiscale din cadrul DGAF, licențiat al Academiei de Studii Economice (anul absolvirii - 1997), cu o experiențã de peste 15 ani în investigarea fraudelor fiscale.

Coordoneazã cooperarea externã a DGAF în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor de TVA, având calitatea de oficial de legãturã EUROFISC, calitate în care a participat la numeroase stagii de pregãtire și întruniri de lucru organizate în scopul îmbunãtãțirii metodelor și instrumentelor de stopare a unor astfel de fraude, precum și pentru instrumentarea unor cazuri semnificative în acest domeniu.

1.3.4 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Steluţa Claudia Oncică: studii universitare economice (A.S.E. - Licenţiată in ştiinţe economice, Facultatea de Management – data absolvirii 1998) şi juridice (Licenţiată în Drept, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept, data absolvirii 2007).

Activitate profesională curentă: Director în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu o experienţă la nivelul Unităţii de Informaţii Financiare a României de 10 ani, exercitând atribuţii în zona de cooperare interinsituţională şi relaţii internaţionale. Manager de programe internaţionale - SPO (din anul 2008), purtătorul de cuvânt al Oficiului (din anul 2012) şi responsabil pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticoropţie la nivelul FIU România.

Experienţa profesională: peste 15 ani de activitate în administraţia publică centrală, activând totodată ca membru în cadrul Comitetului de Supraveghere la nivelul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc ( aprilie 2013 –prezent ) şi 3 ani de activitate ca manager la nivelul unor companii naţionale şi internaţionale.

Cea mai recentă specializare: absovent al cursului “Tehnici de investigare a infracțiunilor financiare” (Budapesta 2013), Academia

Page 19: investigarea fraudelor intracomunitare

Internațională de Poliție (ILEA) cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

Ionela Laura Cojocaru-Galer: studii universitare economice (Universitatea Spiru Haret – Licenţiată în ştiinţe economice, Facultatea de Management Financiar Contabil – data absolvirii 2006).

Activitate profesională curentă: Analist financiar în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor –Serviciul Relaţii Internaţionale, cu o experienţă la nivelul Unităţii de Informaţii Financiare a României de 16 ani, exercitând atribuţii în zona de relaţii internaţionale, în special în schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii Financiare.

Experienţa profesională: 16 ani în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării, 1 an în cadrul unui bănci, şi un an în desfăşurarea de activităţi comerciale.

Cea mai recentă specializare: utilizarea sistemul SIENA în cadrul Europol, proiect finanţat de UE – FIU.NET.

1.3.5 Academia de Studii Economice

Dorel Mihai Paraschiv este Prorector - Relatii Internationale in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Are o bogata experienta de cercetare in domenii precum relatii economice internaționale; dezvoltare durabila; responsabilitate sociala; strategie. A lucrat in echipe de cercetare internationale la Washington, Banca Mondiala, Wirtschafts Universitat Viena, apoi in echipe nationale de cercetare in proiecte CNCSIS. Acestor experiente li se alatura si o experienta teoretica, prin numeroasele burse de cercetare de care a beneficiat, prin teza de doctorat si lucrarile publicate.

Ioan Popa este profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Relații Economice Internaționale. Absolvent al Facultății de Comerț Exterior din cadrul ASE și al Facultății de Drept, Universitatea București, profesorul Ioan Popa este autorul a numeroase cărți de specialitate, studii și articole din domeniul afacerilor internaționale. A fost profesor invitatat la universități de prestigiu din străinătate (Universite

Page 20: investigarea fraudelor intracomunitare

Paris-Sorbonne, Universite de Lille I, France), director în mai multe proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Mihaela Gabriela Belu este conferenţiar universitar doctor la Catedra de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice Bucureşti. A obţinut diploma de master în domeniul marketingului la UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES - LILLE (FRANŢA). Domeniile sale de interes sunt : Negociere comerciala internaţională, Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior, Marketing internaţional, Logistică internaţională. Lucrări publicate (selecţie) : Operaţiuni de comerţ exterior. Studii de caz. Aplicaţii, Editura ASE, Bucureşti, 2008 (autor) ; Sistemul vamal, Editura Economica, Bucureşti, 2003 (coautor).

1.3.6 Academia de Poliție “Al. I. Cuza”

Nicolae Ghinea-Conferenţiar universitar doctor, titularul disciplinei „Investigarea fraudelor”,conducătorul cursului universitar de master „Managementul investigării fraudelor”din cadrul Facultăţii de Poliţie, în prezent directorul Departamentului de Afaceri Interne şi Management Strategic din cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne al Academiei de Poliţie ,,A.I. Cuza”. A desfaşurat şi alte activităţi manageriale îndeplinind funcţiile de prorector al Academiei de Poliţie şi director al Centrului pentru Promovarea Drepturilor Omului din Ministerul Afacerilor Interne, a urmat cursuri de perfecţionare atât în ţara cât şi în strainătate, a fost membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Cerificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educţiei şi Cercetării.Anterior carierei academice, acesta şi-a desfășurat activitatea în cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, având o experiență de peste 12 ani în prevenirea și combaterea spălării banilor.Are o bogată experienţă ştiinţifica în domeniul investigării criminalităţii economico-financiare, concretizată în publicarea în calitate de autor/coautor a unui număr mare de lucrări de specialitate, cursuri universitare, articole publicate în reviste de specialitate şi conferinţe naţionale şi internaţionale, a fost director în mai multe proiecte de cercetare naționale și internaționale, este membru în Consiliul editorial şi redactor şef al revistei ,,Studii de securitate publică “ indexată în mai multe baze de date

Page 21: investigarea fraudelor intracomunitare

internaţionale ; membru în Consiliul științific al revistei ,,Internațional Journal of Information Security and Cybercrime”, redactor al ,, Revistei de investigare a criminalităţii”.

Petrică-Mihail Marcoci - Lector universitar doctor la disciplinele Investigarea Fraudelor, Bazele Activităţii Informative, Investigarea Criminalităţii Economico-Financiare, Metode şi Tehnici Operative, Managementul Poliţiei, Contabilitate aplicată în investigarea fraudelor şi Informaţii MAI.A absolvit în 2015 studiile postdoctorale în domeniul ordine publică şi siguranţă naţională cu tema Optimizarea managementului cooperării interinstituţionale în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. Este preşedintele Comisiei de etică a Academiei de Poliţie, secretarul programului de masterat Managementul activităţilor informative şi formator de specialitate în cadrul Baroului Ilfov în domeniul dreptului penal şi procesual penal. Este membru în consiliul ştiinţific al mai multor reviste ştiinţifice de specialitate şi autor al unor lucrări şi articole de specialitate.

Page 22: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 2 – CONSIDERAȚII GENERALE

2.1 Legislație națională

Având în vedere că fraudele intracomunitare au ca principal scop sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) și utilizarea acestor sume de bani în beneficiul propriu al persoanelor implicate în activitățile ilicite, legislația națională relevantă în acest domeniu este cea care reglementează regimul TVA în România și care incriminează evaziunea fiscală și spălarea banilor.

2.1.1 Codul Fiscal al României

Codul Fiscal al României reglementează regimul Taxei pe valoarea adăugată în România, cel al tranzacțiilor intracomunitare și al bunurilor second hand. De asemenea, prevederile Codului Fiscal se completează cu dispozițiile aferente din Codul de procedură fiscală și Normele Metodologice.

2.1.2 Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

ART. 8 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la

10 ani şi interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1).

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.

Page 23: investigarea fraudelor intracomunitare

ART. 9 (1) Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu

închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în

alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau aveniturilor realizate;

c) evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, acheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altoroperaţiuni fictive;

2.1.3 Legea 656/2002 rep. pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor

Actul normativ incriminează spălarea banilor în cele trei alineate ale art 29, oricare dintre acestea putând fi incidente în cazurile de fraude intracomunitare investigate:

Astfel, constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin dinsăvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienţei, asituării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;

c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând căacestea provin din săvârşirea de infracţiuni.

(3) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanţa aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.

Page 24: investigarea fraudelor intracomunitare

(4) Cunoaşterea provenienţei bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanţele faptice obiective.

(5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică indiferent dacă infracţiunea din care provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în străinătate.

2.2 Legislație comunitară

În materia fraudelor intracomunitare, principalul act normativ din legislaţia comunitară, care are aplicabilitate directă în domeniu este Directiva 2006/112/CE.

Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugata, publicata în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 347 din 11 decembrie 2006, constituie republicarea Directivei a 6-a, respectiv a Directivei 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 referitor la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugata: baza unitara de stabilire. Prin republicare articolele din Directiva a 6-a s-au renumerotat.

Prevederile directivei au fost transpuse în legislaţia naţională începând cu data de 1 ianuarie 2008 când au intrat în vigoare prevederile Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 care modifica Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi în care referirile la articolele din Directiva a 6-a (77/388/CEE) au fost înlocuite cu referiri la Directiva 112/2006.

2.3 Decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Deciziile CEJ au aplicabilitate imediată pe întreg teritoriul UE, fără a fi necesară preluarea acestora în legislația națională.

În materia tranzacțiilor intracomunitare, acestea pot fi grupate în două categorii importante:

a) decizii prin care poate fi contestat dreptul de deducere a TVA;b) decizii prin care poate fi contestat dreptul de scutire a plății TVA,

aferent livrărilor intracomunitare,

Page 25: investigarea fraudelor intracomunitare

În condițiile în care ambele drepturi menționate pot determina dreptul de rambursare a TVA.

Dintre deciziile CEJ prin care poate fi contestat dreptul de deducere a TVA vom aborda numai decizia în cazul Kittel (cauzele conexate C-439/04 și C-440/04), care, în esență, prevede la punctul 61 următoarele: ”în cazul în care se constată că, având în vedere factori obiectivi, livrarea de bunuri este efectuată către o persoană impozabilă care știa sau ar fi trebuit să știe că, prin achiziția sa, participă la o tranzacție în legătură cu evaziunea frauduloasă a taxei pe valoarea adăugată, revine în competența autorităților naționale să refuze dreptul de deducere persoanei impozabile cumpărătoare”.

Astfel, pentru a putea fi contestat acest drept, trebuie demonstrat, prin argumente obiective, faptul că a avut loc o evaziune frauduloasă a TVA, că tranzacția în cauză are legătură cu frauda respectivă și că entitatea aflată în poziția de cumpărător știa sau ar fi trebuit să știe că participă la această fraudă, prin achiziția respectivă.

În privința deciziilor ce pot susține contestarea dreptului de scutire a plății TVA, aferent livrărilor intracomunitare este de menționat decizia CEJ în cazul Mecsek-Gabona (C-273/11) în care se prevede că ”articolul 138 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010, trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca, în împrejurări precum cele în discuție în acțiunea principală, vânzătorului să i se refuze dreptul de a beneficia de scutirea unei livrări intracomunitare, cu condiția să se dovedească, în lumina unor elemente obiective, că acesta din urmă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi reveneau în materie de probă sau că știa ori ar fi trebuit să știe că operațiunea pe care a efectuat-o făcea parte dintr-o fraudă comisă de persoana care a achiziționat bunurile și că nu a luat toate măsurile rezonabile care îi stăteau în putere pentru a evita propria participare la această fraudă.

Astfel, pentru a putea fi contestat acest drept, trebuie demonstrat, prin argumente obiective, faptul că a avut loc o evaziune frauduloasă a TVA săvârșită de cumpărător și că entitatea aflată în poziția de vânzător nu a luat toate măsurile rezonabile care îi stăteau în putere pentru a evita propria

Page 26: investigarea fraudelor intracomunitare

participare la această fraudă și că știa sau ar fi trebuit să știe că participă la această fraudă, prin vânzarea respectivă.

O decizie de dată recentă, pronunțată de CEJ în decembrie 2014 în cauzele conexate C-131/13, C-163/13 și C-164/13, cunoscută sub numele Italmoda, clarifică și centralizează interpretările din deciziile anterioare, atât în ceea ce privește achizițiile, cât și livrările:

”A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, astfel cum a fost modificată prin Directiva 95/7/CE a Consiliului din 10 aprilie 1995, trebuie interpretată în sensul că autorităților și instanțelor naționale le revine obligația de a opune unei persoane impozabile, în cadrul unei livrări intracomunitare, un refuz al beneficiului drepturilor de deducere, de scutire sau de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, chiar și în lipsa unor dispoziții ale dreptului național care să prevadă un astfel de refuz, dacă se dovedește, având în vedere elemente obiective, că această persoană impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că, prin operațiunea invocată ca temei pentru dreptul în cauză, participa la o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată săvârșită în cadrul unui lanț de livrare.

A șasea directivă 77/388, astfel cum a fost modificată prin Directiva 95/7, trebuie interpretată în sensul că unei persoane impozabile care știa sau ar fi trebuit să știe că, prin operațiunea invocată ca temei pentru drepturi de deducere, de scutire sau de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, participa la o fraudă în materie de taxă pe valoarea adăugată săvârșită în cadrul unui lanț de livrări i se poate refuza beneficiul acestor drepturi, în pofida faptului că această fraudă a fost săvârșită într-un alt stat membru decât cel în care beneficiul acestora a fost solicitat și că această persoană impozabilă a respectat, în acest din urmă stat membru, condițiile de formă prevăzute de legislația națională pentru a putea beneficia de drepturile menționate.

Page 27: investigarea fraudelor intracomunitare

2.4 Instituții competente

2.4.1 Ministerul Public

Rolul Ministerului Public și statutul procurorilor este consacrat legislativ de Constituția României, în articolele 131 și 132, care prevăd:

Art. 131 (1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele

generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

(2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii.

(3) Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii.

Art. 132 (1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului

legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției.

(2) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

În conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.304/2004 1 , Ministerul Public își exercită atribuțiile în temeiul legii și este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ministerul Public exercită prin procurori atribuțiunile prevăzute de art.63 din Legea nr.304/2004, dintre care enumerăm:

efectuează urmărirea penală în cazurile și în condițiileprevăzute de lege;

conduce și supraveghează activitatea de cercetare penală apoliției judiciare;

1 Privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare

Page 28: investigarea fraudelor intracomunitare

conduce și controlează activitatea altor organe de cercetarepenală;

sesizează instanțele judecătorești pentru judecarea cauzelorpenale, potrivit legii;

exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; participă, în condițiile legii, la ședințele de judecată; exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în

condițiile prevăzute de lege; studiază cauzele care generează sau favorizează criminalitatea,

elaborează și prezintă ministrului justiției propuneri în vedereaeliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislațieiîn domeniu.

În conformitate cu dispozițiile Capitolului 2 din Legea nr.304/2004, Ministerul Public este organizat astfel:

2.4.1.1 Parchetul de pe lângă Înalta Curtede Casațieși Justiție, care este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ajutat de un prim-adjunct și un adjunct.

Competența P.I.C.C.J. este reglementată prin art.63 cu referire la art.40 din Codul de procedură penală, potrivit căruia efectuează urmărirea penală în cazul infracțiunilor de înaltă trădare, infracțiunile săvârșite de senatori, deputați și membri din România în Parlamentul European, de membrii Guvernului, de judecătorii Curții Constituționale, de membrii Consiliului Superior al Magistraturii, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cazul existenței unor indicii sau suspiciuni în legătură cu săvârșirea de infracțiuni având ca obiect fraude intracomunitare de către vreuna din persoanele nominalizate, dacă legea nu prevede altfel, competența efectuării urmăririi penale revine P.I.C.C.J.

2.4.1.2 Direcția Națională Anticorupție, condusă de un procuror șef și doi adjuncți, este organizată ca structură autonomă în cadrul Ministerului

Page 29: investigarea fraudelor intracomunitare

Public și este coordonată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Competența D.N.A., astfel cum este stabilită prin dispozițiile art.13 din OUG nr.43/2002, privește în special infracțiunile prevăzute de Legea nr.78/2000, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de persoane care au anumite calități 2 . Infracțiunile având ca obiect fraudele intracomunitare pot atrage competența D.N.A. atunci când între acestea și cele prevăzute de art.13 din O.U.G. nr.43/2002 există o legătură iar reunirea lor se impune pentru o mai bună înfăptuire a justiției.

2.4.1.3 D.I.I.C.O.T.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, este înființată ca structură cu personalitate juridică, specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție conduce D.I.I.C.O.T. prin intermediul procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

2deputați; senatori; membrii din România ai Parlamentului European; membrul desemnat de România în Comisia Europeană; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat și asimilații acestora; consilieri ai miniștrilor; judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții Constituționale; ceilalți judecători și procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; președintele Consiliului Legislativ și locțiitorul acestuia; Avocatul Poporului și adjuncții săi; consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale; consilierii de stat ai prim-ministrului; membrii și auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi a României și ai camerelor județene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României; președintele și vicepreședintele Consiliului Concurenței; ofițeri, amirali, generali și mareșali; ofițeri de poliție; președinții și vicepreședinții consiliilor județene; primarul general și viceprimarii municipiului București; primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului București; primarii și viceprimarii municipiilor; consilieri județeni; prefecți și subprefecți; conducătorii autorităților și instituțiilor publice centrale și locale și persoanele cu funcții de control din cadrul acestora, cu excepția conducătorilor autorităților și instituțiilor publice de la nivelul orașelor și comunelor și a persoanelor cu funcții de control din cadrul acestora; avocați; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care dețin funcții de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și al societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art.293 și 294 din Codul penal.

Page 30: investigarea fraudelor intracomunitare

Competența acestei instituții este prevăzută de 12 din Legea nr.508/2004 și poate fi atrasă în cazul:

a) următoarelor infracțiuni, dacă săvârșirea lor a intrat în scopulunui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art.367 alin.(6) din Codul penal:

- infracțiunile prevăzute de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro;

- infracțiunile prevăzute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare.

b) următoarelor infracțiuni, indiferent dacă acestea au fostsăvârșite sau nu în condițiile grupului infracțional organizat prevăzut de art.367 alin.(6) din Codul penal:

- infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr.656/2002, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- infracțiunile care au legătură, potrivit art.43 din Codul de procedura penală, cu cele date în competența D.I.I.C.O.T.

2.4.1.4 Parchetele de pe lângă Curțilede Apel, au competența prevăzută de art.38 și art.39 din Codul de procedură penală.

Și acestea pot soluționa cauza având ca obiect fraude intracomunitare dacă suspectul sau inculpatul are vreuna din calitățile prevăzute de art.38 și art.39 din Codul de procedură penală, mai exact avocat notar public, executor judecătoresc, controlorii financiari ai Curții de Conturi, auditori publici externi, ș.a.

Page 31: investigarea fraudelor intracomunitare

2.4.1.6 Parchetele de pe lângă Tribunale, au competența reglementată de art.36 și art.37 din Codul de procedură penală.

Soluționează infracțiunea de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art.9 din Legea nr.241/2005, cu excepția celor date în competența altor unități de parchet.

2.4.1.7 Parchetele de pe lângă Judecătorii efectuează ori supraveghează urmărirea penale în cazul tuturor infracțiunilor cu excepția celor date în competența altor instituții de parchet, conform datelor anterior prezentate.

*****

Potrivit art.288 C.proc.pen., organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu.

În cazul fraudelor intracomunitare, sesizarea se face de regulă prin actele încheiate de organele de constatare prevăzute de lege, între care se numără Agenția Națională de Administrare Fiscală, în unele cazuri ca urmare a sesizărilor din oficiu, mai rar printr-un denunț depus de persoanele fizice sau juridice.

Sesizările se depun la instituțiile de parchet sau poliție cu mențiunea că plângerea greșit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanța de judecată se trimite, pe cale administrativă, organului judiciar competent. După înregistrare, sesizările se repartizează procurorului în vederea efectuării urmăririi penale, fie se trimit organului de cercetare penală competent.

În toate situațiile, cauzele penale se definitivează la nivelul unităților de parchet cu următoarele soluții:

- clasarea cauzei, când procurorul nu exercită acțiunea penală ori, după caz, stinge acțiunea penală exercitată, întrucât există unul dintre cazurile prevăzute la art.16 alin.(1) din Codul de procedură penală;

- renunțarea la urmărirea penală, când nu există interes public în urmărirea penală a inculpatului.

- întocmirea rechizitoriului și sesizarea instanței competente în vederea efectuării cercetării judecătorești.

Page 32: investigarea fraudelor intracomunitare

2.4.2 Inspectoratul Generalal Poliției Române

Poliţia de investigare a criminalității economice reprezintă structura specializată a Poliţiei Române care acţionează prin mijloace specifice de muncă pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de natură economico-financiară şi a celorlalte fapte de încălcare a legii care afectează climatul economic din România şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor.

Obiectivul principal al structurilor de investigare a criminalității economice îl reprezintă asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene

Structurile de investigare a criminalității economice sunt parte componentă a Poliţiei Judiciare şi au ca obiect esenţial de activitate identificarea persoanelor care încalcă legislaţia şi cercetarea acestora cu respectarea prevederilor procesual-penale, pe liniile de muncă din competenţă.

Poliţia de investigare a criminalității economice funcţionează la nivel central şi teritorial, având următoarea structură organizatorică:

a) la Inspectoratul General al Poliţiei Române funcţionează Direcţiade Investigare a Criminalității Economice, organizată în 6 servicii;

b) la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureştifuncţionează Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, la nivelul Direcţiei Generale şi servicii corespondente în cadrul poliţiilor de sector, cu dublă subordonare: pe linie de conducere şi asigurare logistică faţă de conducerea unităţii de poliţie teritorială, iar sub aspectul muncii de specialitate şi direcţiei de profil din Inspectoratul General al Poliţiei Române;

c) la inspectoratele judeţene de poliţie funcţionează serviciile deinvestigare a criminalității economice, organizate pe linii, coordonate de conducerea inspectoratelor judeţene de poliţie. Pe linie profesională sunt subordonate şi serviciilor de profil din Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, care le acordă sprijin şi îndrumare prin poliţiştii specialişti din structura acestora

Page 33: investigarea fraudelor intracomunitare

Principalele linii de muncă aflate în competența structurilor de investigare a criminalității economice sunt:

Evaziune fiscală şi fraude intracomunitare; Spălarea banilor; Fraude vamale şi la regimul produselor accizabile; Proprietate intelectuală; Criminalitate financiară; Corupţie, administraţie publică şi instituţii bugetare, conflicte

de interese; Achiziţii publice; Protecţia forţei de muncă; Agricultură, fond funciar şi industrie alimentară; Infrastructură rutieră, transporturi şi construcţii; Materiale reciclabile, protecţia mediului şi silvicultură.

Competenţele Poliţiei de Investigare a Criminalităţii Economice I. Competenţă Generală în materie penală Conform Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea

Poliţiei Române, Codului de procedură penală şi Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, Poliţia de Investigare a Criminalităţii Economice este organ de cercetare penală, parte componentă a Poliţiei Judiciare ce îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului.

Structurile de investigare a criminalităţii economice au competenţă generală în ceea ce priveşte constatarea şi cercetarea infracţiunilor economico-financiare.

Astfel, conform art. 26 alin. 1 din Legea nr. 218/2002 , Poliţia Română are următoarele atribuţii principale:

Realizează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei,a criminalităţii economico-financiare, a celei transfrontaliere, a infracţiunii în domeniul informaticii şi a crimei organizate;

Page 34: investigarea fraudelor intracomunitare

Desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi pentruconstatarea faptelor penale şi efectuează cercetări înlegătură cu acestea.

Conform art. 57 alin. 1 NCPP, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciareefectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune care nu este dată, prin lege, în competenţa organelor de cercetare penală speciale sau procurorului, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Conform art. 2 din Legea nr. 364/2004, Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de poliţie, specializaţi în efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare penală.

II. Competenţă Generală în materie contravenţională Structurile de investigare a criminalităţii economice au

competenţă generală în ceea ce priveşte constatarea contravenţiilor privind regulile generale de comerţ, vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice, precum şi controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.

Prin art. 15 alin 3 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor se stabileşte că ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.

Dintre actele normative care prevăd contravenţii pentru care competenţa de constatare aparţine poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice exemplificăm:

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotrivaunor activităţi comerciale ilicite;

HG nr. 247/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire laaccesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primireturistice;

Page 35: investigarea fraudelor intracomunitare

OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economicide a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

OUG nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase,aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România;

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturileconexe;

OUG 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate dincereale;

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionareacontravenţiilor silvice;

HG nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare laprovenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelorlemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelorlemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

III.Competenţă Specială conferită de anumite acte normativeCompetenţă de constatare, cercetare şi conservare de probe în

cazul infracţiunilor ce privesc produse accizabile: Astfel, conform art. 233 ind. 1 alin. 1 din Codul de procedură

fiscală, în situaţia în care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni ce vizează bunuri prevăzute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ce intră în sfera de aplicare a accizei, organele de urmărire penală pot efectua activităţi de constatare, cercetare şi conservare de probe.

Competenţa de constatare a infracţiunilor de evaziune fiscală: Astfel, conform art. 2 lit. g, din Legea nr. 241/2005 pentru

prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale prin organe competente se înţelege organele care au atribuţii de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum şi organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare.

Page 36: investigarea fraudelor intracomunitare

2.4.3 Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Direcția generală antifraudă fiscală – DGAF – a fost înființată în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în data de 26 iunie 2013, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată prin Legea nr. 144/2014.

Obiectivul prioritar al DGAF este combaterea fermă a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale. Activitatea de investigare a fraudelor și destructurare a lanțurilor tranzacționale constituite pentru prejudicierea bugetului statului este importantă atât din punct de vedere financiar, cât și social, consolidând încrederea în siguranța și integritatea sistemului fiscal.

DGAF este coordonată de un vicepreședinte ANAF, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.

În cadrul DGAF funcționează Direcția de combatere a fraudelor, iar inspectorii acestei structuri sunt detașați în unitățile de Parchet și acordă suport tehnic de specialitate procurorilor în instrumentarea infracțiunilor economico-financiare.

DGAF a fost operaționalizată în luna decembrie 2013, după finalizarea primei etape de recrutare, când au fost angajați 856 de inspectori antifraudă fiscală, ulterior fiind organizate și alte concursuri de angajare.

Operaționalizarea efectivă a presupus parcurgerea unor etape importante, parte a procesului amplu de reorganizare al ANAF: elaborarea și aprobarea legislatiei secundare și a procedurilor interne privind activitatea de control antifraudă, realizarea primelor pregătiri profesionale teoretice și practice, asigurarea resurselor logistice necesare desfășurării activității (amenajarea sediilor, conectarea la sistemele informatice, constituirea parcului auto, realizarea tipizatelor, a însemnelor și dotărilor specifice activității de control operativ).

La nivel național, DGAF își desfășoară activitatea prin structura centrală și cele 8 structuri regionale, respectiv București, Suceava, Constanța, Alexandria, Târgu Jiu, Deva, Oradea și Sibiu.

Structura organizatorică a DGAF pe direcții, servicii, birouri, compartimente a fost aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1115/2013,

Page 37: investigarea fraudelor intracomunitare

modificat ulterior prin Ordinul președintelui ANAF nr. 3507/2013, iar atribuțiile specifice ale acestora sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin OPANAF nr. 563/2014.

Conform reglementărilor legale invocate, la nivel central funcționează un număr de 9 direcții, respectiv:

a) Direcția de combatere a fraudelorb) Direcția coordonare cazuri specialec) Direcția de cooperare interinstituționalăd) Direcția operațiuni intracomunitare și TVA (cu atribuții de

control operativ)e) Direcția operațiuni vamale, import-export și produse accizabile

(cu atribuții de control operativ)f) Direcția control activități cu risc fiscal și intervenție rapidă (cu

atribuții de control operativ)g) Direcția analiză de risc, selecție și programareh) Direcția metodologii, proceduri antifraudă, sinteză și raportării) Direcția de investigații fiscale.În funcție de experiența profesională, inspectorii antifraudă provin

atât din sectorul public (structurile MFP, ANAF și alte instituții), cât și din mediul privat. Conducerea DGAF este asigurată de un inspector general antifraudă, ajutat în activitatea sa de inspectori generali adjuncți antifraudă, numiți prin decizie a prim-ministrului. Inspectorul general antifraudă și un inspector general adjunct sunt procurori detașați din cadrul Ministerului Public. .

În concordanță cu studiile de specialitate privind decalajul fiscal realizate la nivelul ANAF și al altor entități naționale și internaționale de profil, DGAF acordă o importanță deosebită identificării și instrumentării unor fenomene de fraudă fiscală cu implicații negative semnificative asupra bugetului general consolidat al statului.

În acest sens, activitatea DGAF se concentrează pe acțiuni de investigare a unor lanțuri tranzacționale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, urmare cărora sunt cuantificate prejudicii semnificative, urmărindu-se și asigurarea recuperării acestora, identificarea persoanelor implicate și a mijloacelor de probă. O contribuție semnificativă în

Page 38: investigarea fraudelor intracomunitare

realizarea acestui demers este adusă de instrumentarea coordonată la nivel național a cazurilor speciale și cooperarea interinstituțională permanentă cu organele de urmărire penală.

DGAF și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cooperează respectând competențele materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri.

Pe de altă parte, la nivelul DGAF sunt derulate activități care vizează cooperarea cu structurile de informații și organele urmărire penală, prin organizarea și coordonarea unor acțiuni speciale privind prevenirea și combaterea fraudelor fiscale, constituirea și operaționalizarea de echipe operative mixte în vederea documentării fraudelor fiscale și schimbul de informații în domenii de interes comun.

Activitatea DGAF include și activități de monitorizare, supraveghere și control, orientate spre zone și domenii economice în care se manifestă fenomene de evaziune fiscală, indisciplină financiară sau slabă conformare. Astfel, se urmărește conștientizarea contribuabililor asupra prezenței și vigilenței inspectorilor antifraudă aflați în misiune în zonele cu risc fiscal ridicat și creșterea gradului de conformare fiscală.

În vederea asigurării caracterului inopinat și operativ al controalelor destinate prevenirii și descoperirii oricăror acte și fapte din domeniul economico-financiar, fiscal și vamal, s-a impus stabilirea unor condiții concrete de programare și realizare ale acestora și asigurarea cunoașterii în timp real a tuturor acțiunilor de control aflate în curs.

Toate controalele antifraudă efectuate de DGAF sunt incluse într-un plan național de acțiune, elaborat lunar pe baza obiectivelor prioritare de control și a rezultatelor analizei de risc. Instrumentarea fenomenelor de fraudă fiscală se realizează inclusiv prin analiza datelor și informațiilor la care ANAF are acces automat sau la cerere (evidența persoanelor, cadastru, evidența auto, cazier judiciar, conturi bancare), valorificarea informațiilor obținute prin cooperarea administrativă internațională, valorificarea datelor rezultate din acțiunile de control ori a celor obținute prin monitorizarea permanentă a transporturilor rutiere de mărfuri

Page 39: investigarea fraudelor intracomunitare

2.4.4 Oficiul Naționalde Prevenireși Combaterea Spălării Banilor

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul/ONPCSB) activează ca unitate de informaţii financiare în cadrul sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (SB/FT).

Potrivit standardelor aplicabile, unităţile de informaţii financiare sunt agenţii guvernamentale specializate care acţionează ca interfaţă între sectorul financiar şi non-financiar şi agenţiile de aplicare a legii. Ele au ca scop identificarea activităţilor suspecte de spălare a banilor/finanţarea terorismului care necesită a fi investigate.

Definiţia Unităţii de Informaţii Financiare Unitatea de Informaţii Financiare activează ca o agenţie centrală

responsabilă cu primirea şi analizarea (a) rapoartelor de tranzacţii suspecte şi (b) a altor informaţii relevante în legătură cu spălarea banilor, infracţiuni predicat şi finanţarea terorismului, precum şi cu diseminarea rezultatelor acestor analize.

Unitatea de Informaţii Financiare trebuie să aiba autoritatea de a obţine informaţii suplimentare de la entităţile raportoare şi trebuie să aibă acces în timp util la informaţiile financiare, administrative şi de aplicare a legii, care îi sunt necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor sale.

* Recomandarea FATF nr. 29

Elementele cheie ale regimului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului din România sunt incluse în prevederi legislative speciale, în particular, în Legea nr. 656/2002, actualizată şi completată de o serie de acte normative secundare, în Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările ulterioare, aşa cum a fost completată de Codul Penal şi de Codul de Procedură Penală, în

Page 40: investigarea fraudelor intracomunitare

reglementări sectoriale, ordine şi decizii în domeniu emise de către autorităţile de supraveghere.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (FIU-ul din România) este un FIU de tip administrativ, înfiinţat în 1999, o dată cu adoptarea Legii nr. 21/1999. În 2002, Legea nr. 21/1999 a fost abrogată şi înlocuită cu Legea nr. 656/2002 (Legea CSB/CFT), care a extins mandatul FIU-ul pentru a cuprinde şi combaterea FT şi a lărgit cadrul de responsabilităţi al FIU-ului în afara funcţiilor acestuia de bază.

Obiectul de activitate al Oficiului îl constituie prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului (Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008) stabileşte mai în detaliu funcţiile şi competenţele Oficiului. Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul are următoarele atribuţii:

primeşte date şi informaţii de la entităţile raportoare şiautorităţile de supraveghere prudenţială, referitoare laoperaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei şi/sau valută;

analizează şi prelucrează datele şi informaţiile primiteconform legii pentru a identifica existenţa indiciilor temeinicede spălare a banilor sau finanţare a terorismului;

solicită oricăror autorităţi şi instituţii publice, precum şioricărei persoane fizice şi juridice datele şi informaţiile pecare acestea le deţin şi care sunt necesare în vedereaîndeplinirii obiectului său de activitate; aceste date şiinformaţii sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiuluiconform dispozitiilor legale referitoare la prelucrarea datelorcu caracter personal şi a celor referitoare la informaţiiclasificate;

colaborează cu autorităţile şi institutiile publice, precum şi cupersoanele fizice sau juridice care pot furniza date utile, învederea îndeplinirii obiectului său de activitate;

poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cuinstituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care auobligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă

Page 41: investigarea fraudelor intracomunitare

asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării terorismului;

emite, în condiţiile legii, decizii de suspendare a efectuăriitranzacţiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea dreptscop spălarea banilor şi/sau finanţarea terorismului;

sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şiJustiţie în cazurile prevăzute de lege;

sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privirela operaţiunile suspecte de finanţare a terorismului, dacă înurma analizei şi prelucrării informaţiilor se constată indicii definanţare a unor astfel de acte;

sesizează de îndată organul competent în cazul în care seconstată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altorinfracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare aterorismului;

întocmeşte şi actualizează liste cuprinzând persoane fizice şijuridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea terorismului,care se transmit Ministerului Finanţelor Publice, conformprevederilor legale în vigoare;

se sesizeaza din oficiu, cand ia la cunostinta, pe orice cale,despre o tranzacţie suspectă, în condiţiile legii;

formulează propuneri Guvernului şi organelor administraţieipublice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopulprevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţăriiterorismului, avizează proiectele de acte normative care aulegătură cu domeniul său de activitate;

organizează şi realizează instruirea de specialitate apersonalului propriu şi poate participa la programele specialede instruire ale altor instituţii;

stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor prevazute la art. 5alin (1), (7) si (8) din lege, precum şi metodologia de lucruprivind raportările prevazute la art. 5 alin (7) si (8) din lege;

Page 42: investigarea fraudelor intracomunitare

elaboreaza propriile proceduri de lucru, prin direcţiile despecialitate şi întocmeste raportul de activitate anual;

elaborează, negociază şi încheie convenţii, protocoale,înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şicu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; poatefi membru al organismelor internaţionale de specialitate şipoate participa la activităţile acestora.

Misiunea Oficiului este de protejare a integrității, stabilității şi reputației sistemului financiar precum şi de asigurare a securității cetățenilor români prin coordonarea componentei de intelligence a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului.

Viziunea Oficiului este de a sprijini efortul autorităţilor de aplicare a legii, a autorităţilor de control financiar-fiscal şi a autorităţilor de reglementare şi supraveghere, prin crearea de noi resurse informaționale destinate prevenirii şi detectării tuturor formelor de criminalitate economico-financiară şi prin furnizarea de intelligence financiar de calitate.

Oficiul este condus de un Preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor Plenului Oficiului. Preşedintele FIU-ului reprezintă Oficiul în relaţia cu Parlamentul României, autorităţile judiciare şi administrative, precum şi cu persoanele fizice şi juridice naţionale sau străine, inclusiv cu organizaţiile şi organismele internaţionale.

Scopul Legii nr. 656/2002 republicată, cu modificările ulterioare, menționat în art. 1 este de a institui măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanțării terorismului.

Din această perspectivă, actul normativ instituie în principal trei categorii de măsuri:

incriminatorii şi sancționatorii – definirea infracțiunii despălare de bani, împreună cu regimul sancționator aplicabil,

instituționale – operaționalizarea O.N.P.C.S.B., operaționale – definirea unui flux de procese dedicate

prevenirii şi combaterii spălării banilor, prin stabilirea unor

Page 43: investigarea fraudelor intracomunitare

atribuții/competente precise in sarcina entităților si/sau autoritatilor publice cu atribuții in domeniu.

Deși nu exista un concept distinct folosit de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, ansamblul măsurilor operaționale instituite se constituie într-un sistem operațional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului, cu următoarele componente:

a) Componenta de RAPORTARE – are ca scop alimentareasistemului operațional cu informații de natura financiară dinsistemul financiar şi non-financiar:

i. Entitățile raportoare transmit către ONPCSB rapoarte de tranzacțiisuspecte (RTS-uri)(art. 5(1), 6(1), 6(2) şi 6(3) din Legea nr. 656/2002), rapoarte de tranzacții cu numerar (RTN-uri) (art. 5(8) din Legea nr. 656/2002), rapoarte de transferuri externe (art. 5(7) din Legea nr. 656/2002).

ii. Autoritatea Națională a Vămilor – transmite către ONPCSBInformațiile deținute potrivit legii, în legătură cu declarațiile persoanelor fizice privind numerarul în valută şi/sau în moneda națională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 (art. 5(12) teza 1 din Legea nr. 656/2002), precum şi toate informațiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanțare a terorismului, ce sunt identificate în cursul activității specifice (art. 5(12) teza 2 din Legea nr. 656/2002),

iii. Autoritățile şi structurile prevăzute la art. 24 alin. 1 lit. (a)-(c) dinLegea nr. 656/2002 transmit către O.N.P.C.S.B. informații privind suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau privind alte încălcări ale dispozițiilor Legii nr. 656/2002 (art. 24(2) din Legea nr. 656/2002).

b) Componenta de ANALIZĂ – are ca scop filtrareainformațiilor transmise de entitățile raportoare şidiseminarea celor relevante către PICCJ, SRI sau alte organecompetente:

i. O.N.P.C.S.B. efectuează analiza tranzacțiilor suspecte: (a) lasesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute al art. 10 din Lege, sau (b) din oficiu, când ia cunoștința pe orice cale despre o tranzacție suspectă (art. 26(3) din Legea nr. 656/2002),

Page 44: investigarea fraudelor intracomunitare

ii. O.N.P.C.S.B. va proceda la analizarea şi prelucrarea informațiilor, iaratunci când se constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului sesizează PICCJ şi SRI (art. 8(1) din Legea nr. 656/2002),

iii. După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul încare se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor, sau de finanțare a terorismului, Oficiul va sesiza de îndata organul competent (art. 8(10) din Legea nr. 656/2002).

c) Componenta de INVESTIGAŢIE – are ca scop investigareacazurilor relevante de spălare a banilor şi/sau finanțare a terorismului:

i. După primirea sesizării, procurorul care efectuează sausupraveghează urmărirea penală şi Serviciul Român de Informații pot solicita Oficiului completarea acesteia (art. 8(5) din Legea nr. 656/2002),

ii. Oficiul are obligația de a pune la dispoziția procurorului careefectuează sau supraveghează urmărirea penală şi Serviciul Român de Informații, la solicitarea acestora, datele şi informațiile pe care le-a obținut potrivit legii (art. 8(6) din Legea nr. 656/2002),

d) Componenta de INCRIMINARE – are ca scop aplicareasancțiunilor prevăzute de lege în cazurile de spălare de bani şi/sau finanțarea terorismului.

2.4.5 EUROPOL (Oficiul Europeande Poliție)

Oficiul European de Poliție (EUROPOL) este o agenție a Uniunii Europene ale cărei atribuții constau în coroborarea, analizare informațiilor și disemninarea materialelor analitice către agențiile de aplicare a legii competente din statele membre.

Europol facilitează schimbul de informații între statele membre, oferind totodată acestora expertiză, suport operațional și analitic. Singura condiție care se impune implicarea Europol în activitatea investigativă este ca activitatea infracțională să afecteze două sau mai multe state membre.

Europol este o agenție de aplicare a legii multidisciplinară care colaborează atât cu organizații polițienești din statele membre cât și cu

Page 45: investigarea fraudelor intracomunitare

autorități vamale, fiscale, oficii pentru imigrări, pază de coastă etc. Totodată Europol a încheiat acorduri operaționale cu 13 organizații și state terțe (Australia, Canada, Columbia, EUROJUST, Islanda, INTERPOL, Monaco, Albania, Norvegia, Elveția, Agenții din SUA - ex Immigration & Customs Enforcement ICE, ATF, DEA, US Postal Service, US Secret Service, Lichtenstein și Serbia) și 20 de acorduri strategice cu Bosnia Herțegovina, Muntenegru, Moldova, Rusia, Turcia, Ucraina – Organizații, WCO, UNODC, CEPOL, Comisia Europeană, ECB, OLAF, Frontex, Centru European de Monitorizare a Drogurilor și Dependeței de Droguri (EMCDDA), Situation Centre of the European Council (SitCen).

În prezent în Europol are două dosare analitice (AWF) unul privind combaterea terorismului şi cel de-al doilea privind criminalitatea organizată (AWF SOC), ambele având câte o bază de date proprie. În cadrul celui de-al doilea dosar analitic există 27 de puncte focale, fiecare specializat pe un anumit domeniu infracţional.

Punctul focal MTIC (Missing Trader Intra-Community) a fost deschis în aprilie 2008 şi are rolul de a colecta, corobora şi analiza informaţiile primite de la statele membre cu scopul de a identifica grupări de criminalitate organizată implicate în fraude intracomunitare şi de a oferi suport investigaţiilor în curs de derulare. La acest moment, punctul focal MTIC are 23 de state membre, respectiv, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia şi Marea Britanie şi 3 asociaţi, Elveţia, Norvegia şi EUROJUST.

Schimbul de informaţii cu Europol şi cu alte state membre, se realizează cu ajutorul canalului securizat de comunicare SIENA (Secure Information Exchange Network Application), utilizându-se unul dintre codurile H1, H2 sau H3.

Aceste coduri privesc restricţiile care pot fi impuse în gestionarea informaţiile transmise către Europol. Codul H1 este cel mai puţin restrictiv şi presupune că informaţiile nu pot fi folosite în proceduri judiciare ca probe, în acest sens fiind necesară o comisie rogatorie internaţională. Codul H2 este restrictiv, în sensul că informaţiile nu pot fi diseminate fără acordul furnizorului. Codul H3 permite furnizorului să-şi gestioneze restricţiile,

Page 46: investigarea fraudelor intracomunitare

folosind diverse criterii (de ex. doar anumite state membre pot avea acces la informaţii).

În schema de mai jos se poate observa fluxul informaţiilor către Europol

Practic, către Europol se pot transmite orice fel de materiale relevante, care pot fi supuse analizării (procese verbale de confiscare, rapoarte de supraveghere operativă, rapoarte criminalistice, procese verbale de percheziţie domiciliară, etc). Important este ca date transmise să conţină elemente de identificare ale entităţilor ce vor fi introduse (nume, prenume, CNP, adresă, nr. de înmatriculare, nr. de telefon, cont bancar etc.). în prezent, în baza de date a AWF SOC sunt stocate peste 7.500.000 de entităţi, care sunt evaluate periodic (3 ani) din punct de vedere al relevanţei.

Europol poate oferi sprijin „la faţa locului” prin deplasarea biroului mobil, prin intermediul căruia se pot accesa bazele de date şi se pot identifica eventualele legături cu alte entităţi deja implementate. De asemenea, se poate clona şi analiza conţinutul telefoanelor mobile (agendă, poze, mesaje text, apeluri efectuate etc) cu ajutorul echipamentului UFED (Universal Forensic Extraction Device).

Page 47: investigarea fraudelor intracomunitare

Principalele priorităţi ale punctului focal MTIC sunt următoarele: • Frauda la TVA intracomunitar în domeniul certificatelor verzi;• Frauda la TVA în domeniul produselor energetice şi a metalelor;• Frauda Carusel clasică• Frauda folosind procedura vamală CP 42.00• Frauda la marjă în sectorul comerţului intracomunitar cu

autoturisme rulate• Instituţii financiare offshore

2.5 Condițiile de livrare INCOTERMS

O serie de fraude intracomunitare pot apărea și din folosința inadecvată, de multe ori din neștiință sau din rea credință, a condițiilor de livrare INCOTERMS.

Acestea precizează modul în care urmează să se facă livrarea mărfii de la vânzător la cumpărător și obligațiile părților contractante în acest sens.

Modalitatea de livrare se referă la faptul că livrarea se poate face global sau în tranșe. Dacă vânzătorul nu-și execută obligațiile în privința respectării datei livrării și această lipsă a sa este de natură să constituie o contravenție esențială, cumpărătorul poate să ceară fie executarea în continuare a contractului, fie să denunțe contractul. În cazul în care cumpărătorul a ales executarea contractului și nu obține acest lucru într-un termen rezonabil, el are dreptul să declare rezoluțiunea sau rezilierea contractului. Când întârzierea la livrare nu constituie o contravenție esențială la contract, vânzătorul își păstrează dreptul să efectueze în continuare livrarea, iar cumpărătorul pe aceea de a pretinde vânzătorului executarea contractului.

În contract trebuie să fie precizată răspunderea furnizorului pentru nerespectarea termenelor de livrare prevăzute în contract, respectiv penalitățile ce trebuie plătite de exportator pe zi de întârziere în caz de livrare întârziată.

Condițiile Incoterms Condițiile de livrare se reglementează conform prevederilor contractului, a

regulilor și a uzanțelor comerciale. Asociațiile profesionale, camerele de comerț, bursele și alte instituții publică culegeri de uzanțe cu interpretările respective.

Page 48: investigarea fraudelor intracomunitare

Importanța deosebită a condițiilor de livrare în contractul internațional, ca și existența a numeroase practici și uzanțe privind livrarea explică preocuparea pentru codificarea unor reguli în acest domeniu, care să servească de reper pentru lumea de afaceri.

Camera Internațională de Comerț de la Paris a publicat o serie de reguli cu caracter internațional privind livrarea, denumite Incoterms 1996 (International Commercial Terms). Aceste reguli au fost revizuite în 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, ultima revizuire fiind în anul 2010.

Incoterms se referă la obligațiilor reciproce ale vânzătorului și cumpărătorului într-un contract de vânzare internațională, propunând o serie de reguli pentru interpretarea condițiilor comerciale cele mai frecvent utilizate în comerțul exterior.

Regulile Incoterms își extind efectele asupra tuturor etapelor și a operațiunilor implicate de transferarea mărfii de la furnizor la beneficiar, făcând referiri exprese la următoarele elemente:

a) obligația vânzătorului de a livra și aceea a cumpărătorului de a preluași plăti marfa. Astfel, vânzătorul este obligat să livreze marfacorespunzător contractului din punct de vedere al calității, alcantității, al termenului de livrare și al locului de livrare, odată cuprezentarea dovezilor (documentelor) aferente livrării, iarcumpărătorul este obligat să preia marfa la termenul stabilit și săplătească prețul mărfii conform contractului;

b) suportarea cheltuielilor de ambalare, care revin, în mod uzual,vânzătorului, cu excepția cazului în care mărfurile se livreazăneambalate;

c) controlul cantitativ și calitativ - vânzătorul este obligat să efectuezetoate operațiunile (și să suporte cheltuielile) aferente controlului, înscopul de a pune marfa la dispoziția cumpărătorului, conformcondițiilor contractuale;

d) stabilirea locului de trecere a cheltuielilor și respectiv a riscurilor, dela vânzător la cumpărător;

e) obligația vânzătorului de a aviza pe cumpărător că marfa a fost pusăla dispoziția sa (sau a cărăușului) și, în cazul în care angajareamijlocului de transport cade în sarcina cumpărătorului, obligația

Page 49: investigarea fraudelor intracomunitare

acestuia de a aviza pe vânzător asupra condițiilor în care marfa trebuie predată cărăușului desemnat;

f) încheierea contractului de transport și obținerea documentelor legatede livrare;

g) obținerea altor documente aferente exportului(importului):autorizație, certificat de origine, factură consulară etc.;

h) organizarea vămuirii și plata taxelor vamale. Incoterms, în varianta anului 2000, intrată în vigoare la 1 ianuarie

2000, prezintă o serie de avantaje pentru comerțul internațional. Astfel, în primul rând, cele treisprezece condiții de livrare (Incoterms

2000) oferă o definire precisă a: - obligațiilor vânzătorului în legătură cu livrarea ; - transferului riscurilor privind marfa de la vânzător la cumpărător; - repartizării cheltuielilor între cele două părți , pe perioada

transportului mărfurilor; - documentelor - sau mesajelor electronice echivalente - datorate de

vânzător cumpărătorului. În al doilea rând, Incoterms au un caracter facultativ, părțile având

libertatea să recurgă la regulile respective, dar nefiind obligate s-o facă. De îndată, însă, ce o condiție Incoterms a fost inserată în contract prin acordul părților, respectarea ei este obligatorie.

Chiar dacă nu au forța unei legi internaționale, Incoterms s-au dovedit un instrument deosebit de util în practica de comerț exterior. În lipsa unei referințe exprese la Incoterms 2000, părțile pot să se găsească în fața unor serioase dificultăți de interpretare a contractului în procesul executării acestuia.

Pe de altă parte, părțile pot să facă referință la o anumită condiție Incoterms, aducându-i, însă, anumite modificări. Cu alte cuvinte, admițând variante, Incoterms permite o anumită flexibilitate în procesul contractării; în Publicația 560 se descurajează, însă, în mod ferm, abuzul de variante.

În al treilea rând, Incoterms au un caracter internațional; ele nu privesc decât contractele internaționale. Dacă în livrările cu caracter intern există, de regulă, un număr redus de condiții de livrare, în contractele internaționale există 13 reguli diferite, fiecare admițând anumite variante.

Page 50: investigarea fraudelor intracomunitare

Mai mult, aceste norme, de inspirație europeană, tind tot mai mult să capete un caracter universal: țările africane și sud americane, cele din Orientul Mijlociu, China etc. le practică în mod curent, iar, în ultimul timp, ele au pătruns și în spațiul nord-american, dominat înainte de RAFTD.

Incoterms 2000, ca și de altfel Incoterms 1990, se bazează pe clasificarea regulilor în patru grupe – E, F, C, D – organizate după criteriul obligațiilor crescânde ale vânzătorului.

Regulile sunt enunțate pornind de la cea care reprezintă cheltuielile minime ce pot fi suportate de vânzător - “franco fabrică” sau Ex Works (EXW) - și terminând cu cea care statuează ca vânzătorul să suporte cea mai mare parte a cheltuielilor. “Liber de vamă” sau Delivered Duty Paid (DDP) - fiind grupate în patru grupe distincte:

1) grupa ”E”, conform căreia vânzătorul pune mărfurile ladispoziția cumpărătorului în spații proprii (EXW);

2) grupa ”F”, conform căreia vânzătorul trebuie să livrezemărfurile unui cărăuș numit de cumpărător (FCA, FAS, FOB);

3) grupa ”C”, conform căreia vânzătorul este obligat să suportetransportul - iar în condițiile CIF și CIP să suporte șiasigurarea mărfii - dar fără să își asume riscul pierderii sau alavarierii mărfurilor și fără să suporte cheltuielile suplimentaredatorate evenimentelor survenite după încărcare și expediere(CFR, CIF, CPT și CIP);

4) grupa ”D”, conform căreia vânzătorul trebuie să suporte toatecheltuielile și riscurile aferente transportului mărfurilor pânăîn țara de destinație (DAF, DES, DEQ, DDU și DDP).

În anexele A și B sunt prezentate, în detaliu, cele mai des utilizate condiții Incoterms: FOB și CIF.

Pentru înțelegerea Incoterms, trebuie să avem în vedere două aspecte: modul de transport și noțiunea de transport principal; diferența între “vânzarea la plecare” și “vânzarea la sosire”.

Transportul principal este acea parte a transportului internațional – maritim, aerian, feroviar, rutier – în care marfa circulă traversând o frontieră fără transbordare la frontiera respectivă.

Page 51: investigarea fraudelor intracomunitare

“Vânzarea la plecare” presupune faptul că marfa circulă, în transportul principal, pe riscul și contul cumpărătorului.

“Vânzarea la sosire” înseamnă că marfa circulă în transportul principal pe riscul și contul vânzătorului.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate cele 13 reguli Incoterms, grupate pe cele patru familii și calificate în funcție de modul de transport și tipul de vânzare.

Condițiile de livrare Incoterms 2000

VP: vânzare la plecare; VS: vânzare la sosire; exclusiv maritim: transport pe mare și pe apele interioare

Grupa Abreviere Condiția de livrare Modalitatea de

transport VP* VS

E EXW… Ex Works … (Franco fabrică…)

oricare VP

F FCA…

FAS…

FOB…

Free Carrier … (Franco transportator) Free Alongside Ship… (Franco de-a lungul vasului) Free On Board… (Franco la bord…)

oricare

exclusiv maritim

exclusiv maritim

VP

VP

VP

C CFR…

CIF…

CPT…

CIP…

Cost and Freight… (Cost și navlu…) Cost , Insurance , Freight (Cost asigurare și navlu) Carriage Paid To… (Transport plătit până la…) Carriage Insurance Paid… (Transport și asigurare plătite până la…)

exclusiv maritim

exclusiv maritim

oricare

oricare

VP

VP

VP

VP

D DAF…

DES…

DEQ…

DDU…

DDP…

Delivered At Frontier… (Livrat la frontieră..) Delivered Ex Ship (Livrat pe navă nedescărcată…) Delivered Ex Quay … ( Livrat pe chei…) Delivered Duty Unpaid (Livrat destinație nevămuit) Delivered Duty Paid ( Livrat destinație vămuit)

terestru

exclusiv maritim

exclusiv maritim

oricare

oricare

VS

VS

VS

VS

VS

Page 52: investigarea fraudelor intracomunitare

Importanța condițiilor de livrare codificate Condițiile de livrare codificate reprezintă un îndrumar deosebit de

util pentru toți agenții economici angajați în tranzacțiile comerciale internaționale. Ele permit definirea exactă a întinderii obligațiilor părților în legătură cu una din componentele esențiale ale derulării contractului: livrarea. Prin referire în contract la Incoterms 2000/2010, partenerii reduc eforturile și timpul necesare pentru definirea și negocierea condițiilor de livrare aplicabile tranzacției efective.

După cum se arată în literatură, utilizarea judicioasă – ceea ce presupune cunoașterea aprofundată – a condițiilor codificate este esențială pentru reușita materială a operațiunilor de comerț exterior, precum și la securitatea agentului economic, exportator sau importator.

În ultimul timp, se constată o tendință la generalizare a Incoterms, cod de uzanțe care a cunoscut perfecționări importante în ultima perioadă. Într-o lucrare de specialitate apărută în SUA, se recomandă chiar firmelor americane să treacă la înlocuirea RAFTD cu Incoterms, pentru a asigura mai multă claritate definirii termenilor contractuali și pentru o mai bună protejare a intereselor lor comerciale.

Utilizarea Incoterms prezintă mai multe avantaje pentru partenerii contractuali.

În primul rând, Incoterms 2000 permite determinarea riguroasă a responsabilităților vânzătorului și, respectiv, cumpărătorului în efectuarea operațiunilor pe care le presupune livrarea: ambalarea mărfii, depozitare în vederea exportului, încărcare pe mijlocul de transport (camion, vagon), formalități vamale la export, transport principal, asigurare pe parcursul transportului principal, formalități vamale la import, descărcare la uzina/depozitul de destinație.

În tabelul de mai jos, sunt prezentate obligațiile partenerilor legate de operațiunile respective, obligații ce se transpun în costuri asumate și care se reflectă în prețul contractual.

Page 53: investigarea fraudelor intracomunitare

Tabel . Obligațiile părților pe grupe Incoterms

GRUPA

ObligațiiE F C D

AMBALARE exportator exportator exportator exportator Depozitare exportator exportator exportator exportator Încărcare (la uzină/depozit)

importator exportator exportator exportator

Vămuire la export importator exportator exportator exportator Transport principal

importator importator exportator exportator*

Asigurare transport principal

neprecizat [importatorul]

neprecizat [importatorul]

La CIF și CIP exportatorul

neprecizat [exportatorul]

Vămuire la import importator importator importator Importator La DDP exportatorul

Descărcare (uzină/depozit de destinație)

importator importator importator importator

* La DAF, când punctul de frontieră nu este la destinație,importatorul

În al doilea rând, Incoterms 2000 stabilește obligațiile părților privind procurarea documentelor de livrare: factura, lista de colisaj, licența de export, certificatul de inspecție a mărfii, certificatul de origine, factura consulară, documentul ce atestă livrarea, documentul de transport , polița de asigurare, licența de import.

Page 54: investigarea fraudelor intracomunitare

Tabel

Condiția de

livrare Factura Lista

de colisaj

Licență de

export*

Certificat de

control*

Certificat de origine*

Factura consulară*

Doc. ce atestă

livrarea

Document de transport

Polița de asigurare

Licență de

import* EXW… V (V) C C (C) (C) C (C) (C) C

FCA… V (V) V C (C) (C) V C (C) C FAS… V (V) V C (C) (C) V C (C) C FOB… V (V) V C (C) (C) V C (C) C CFR… V (V) V C (C) (C) - V (C) C CIF… V (V) V C (C) (C) - V V C CPT.. V (V) V C (C) (C) - V (C) C CIP… V (V) V C (C) (C) - V V C DAF… V (V) V C (C) (C) V V (V)-(C) C DES… V (V) V C (C) (C) V V (V) C DEQ V (V) V C (C) (C ) V V (V) C

DDU… V (V) V C (C) (C) V V (V) C DDP… V (V) V C (V) (V) V V (V) V

Legendă: V = documente pe cheltuiala vânzătorului C= documente pe cheltuiala cumpărătorului ( ) = nu este precizat în Incoterms pe cheltuiala cui va fi obținut

documentul * = dacă este cazul

După cum rezultă din Tabel, Incoterms precizează cine suportă cheltuielile numai în cazul facturii, licenței de export și import, certificatului de control, documentului de transport. În ceea ce privește polița de asigurare, titularul obligației este precizat numai pentru CFR și CIF.

În toate celelalte cazuri, părțile trebuie să precizeze cine suportă cheltuielile, uzanțele fiind în sensul soluțiilor prezentate între paranteze.

Condiția de livrare stabilită influențează direct prețul încasat de către exportator.

Opțiunea în favoarea aplicării uneia sau a alteia dintre condițiile de livrare sau uzanțele cunoscute pe plan internațional trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum sunt următoarele: raportul dintre valuta contractuală și valuta de plată a transportului, a asigurării și a altor speze legate de livrare;

Page 55: investigarea fraudelor intracomunitare

situația pe piața navlurilor, respectiv a tarifelor de transport terestru și aerian; participarea la convenții privind transportul internațional, care implică tarife cu caracter preferențial privind transportul, uzanțele pe piețele de desfacere sau aprovizionare.

În cazul unei piețe saturate, pe care există o concurență puternică, exportatorul poate câștiga un segment din această piață, oferindu-i importatorului anumitecondiții de favoare, în sensul unor riscuri și cheltuieli minime pe care acesta din urmă trebuie să le suporte. În această situație, exportatorul va livra marfa în condiții ca DEQ sau DDP.

Există situații în care un exportator, care vinde o marfă în mod regulat și în cantități mari, se află pe o poziție ce îi conferă posibilitatea de a obține condiții mai avantajoase din partea societăților de transport și asigurare, față de un importator ocazional. Atunci, exportatorul poate accepta condiții ca CFR, CIF, CPT sau CIP.

Exportatorul își poate asuma riscul pe timpul transportului, alegând o condiție de livrare în care să-și asume responsabilitatea până la punctul de destinație al mărfurilor (DAF, DES, DEQ, DDP), numai în măsura în care sistemul de transport pe ruta aleasă este bine organizat, țările prin care acesta urmează să treacă înregistrează un număr relativ scăzut de conflicte de muncă în acest domeniu , iar pericolul aglomerărilor în porturi sau alte zone de destinație este limitat.

Dacă exportatorul consideră însă că riscurile până în țara importatoare sunt mari, atunci acestea sunt transferate integral importatorului (FAS, FOB, CFR).

Autoritățile guvernamentale pot da instrucțiuni, direct sau indirect, agenților economici din țara respectivă de a vinde în condiții CIF sau CIP și de a cumpăra în condiții FOB sau FCA.

În al treilea rând, deși nu reglementează transferul dreptului de proprietate, Incoterms dă o soluție clară problemei transferului riscurilor privind livrarea mărfii în trafic internațional de la vânzător la cumpărător.

Practic, cu două excepții, momentul /locul transferului cheltuielilor corespunde cu momentul /locul transferului riscurilor. Excepțiile sunt condițiile CFR și CIF în cazul cărora transferul cheltuielilor are loc la

Page 56: investigarea fraudelor intracomunitare

destinație (ca și la celelalte condiții din grupa “C”), în timp ce riscurile se transferă în portul de îmbarcare, adică la expediție (ca în grupa “F”).

Faptul că Incoterms nu se referă la transferul dreptului de proprietate ține de necesitatea găsirii unei soluții operaționale privind drepturile/obligațiile legate de marfa în trafic internațional, în condițiile imposibilității, până în prezent, de a stabili un standard privind transferul de proprietate. Într-adevăr, asupra acestei probleme sistemele de drept au viziuni diferite și dau soluții diferite. Or, necesitățile comerțului internațional impun existența unei singure soluții, precise, fără echivoc și ușor de aplicat privind obligațiile părților referitoare la marfă.

Utilizarea corectă a Incoterms implică, din partea partenerilor contractuali nu numai cunoașterea conținutului condițiilor respective, ci și inserarea lor în contract cu toate precizările necesare, și anume:

precizarea punctului geografic unde are loc transferul cheltuielilorși riscurilor; prin urmare, se va insera în contract nu FOB, ci deexemplu, FOB Constanța;

indicarea responsabilităților privind manipularea mărfurilor (deexemplu, în transportul multimodal).

În anul 2010, condițiile incoterms au fost actualizate, fiind eliminate 4 Incoterms și introduse două noi condiții Incoterms : DAT (“Deliverd at terminal”) inlocuieste DEQ, DAP (Delivered At Place) inlocuieste DAT, DES, DDU (Vezi diagrama de mai jos)

Page 57: investigarea fraudelor intracomunitare

DAT se utilizează în cazul transportului multinodal. Obligațiile vânzătorului sunt următoarele: vămuirea mărfurilor la export, plata cheltuielilor cu transportul principal, cu descărcarea mărfurilor la locul convenit. Vânzătorul suportă riscurile pe parcursul transportului principal. Pe de altă cumpărătorul are în sarcina sa vămuirea mărfurilor la import și post-transportul.

DAP se folosește pentru transportul multimodal, vânzătorul având următoarele obligații: vămuiește mărfurile la export, plătește cheltuielile cu transportul principal, suportă cheltuielile. Vânzătorul suportă riscurile pe parcursul transportului principal. Cumpărătorul are în sarcina sa : descărcarea mărfurilor la locul convenit (daca părțile nu convin altceva) ; vămuirea mărfurilor la import și post- transportul.

Condițiile Incoterms trebuie, totodată, să fie corelate în mod corect cu alte norme sau uzanțe care au incidență asupra executării contractului de vânzare internațională, cum ar fi: condițiile liniilor regulate de transport (Liner Terms), uzanțele portuare, reguli profesionale specifice etc.

Page 58: investigarea fraudelor intracomunitare

Bibliografie: Ioan Popa, Negociere comercială internațională, Ed Economica,

București, 2006 Incoterms 200, Publicația 560, Camera de Comerț internațională de la Paris ***, Incoterms® 2010, International Chamber of Commerce (ICC)

Anexă

Clauza FOB: obligațiile părților Incoterms 2000

FRANCO LA BORD (... port de încărcare convenit) - înseamnă că vânzătorul își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care marfa a trecut de balustrada vasului, în portul de încărcare convenit.

Aceasta înseamnă că toate costurile și riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de către cumpărător.

Termenul "FOB" implică obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export.

Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe ape interioare. În situația în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi cazul traficului roll-on/ roll-of sau containerizat, este mai potrivit să se folosească termenul FCA.

Vânzătorul are obligația V1. Livrarea mărfii conform contractului Să livreze marfa și să furnizeze factura comercială sau mesajul

electronic, potrivit contractului de vânzare și orice atestare de conformitate cerută de contract.

V2. Licențe, autorizații și formalități Să obțină, pe riscul și cheltuiala sa, licența de export sau orice altă

autorizație oficială și să îndeplinească formalitățile vamale necesare pentru exportul mărfii.

V3. Contractul de transport și asigurarea - Contractul de transport : nici o obligație - Contractul de asigurare: nici o obligație

Page 59: investigarea fraudelor intracomunitare

V4. Livrarea Să livreze marfa la bordul vasului desemnat de către cumpărător, în

portul convenit, după uzul portului, la data sau în cadrul perioadei stabilite. V5. Transferul riscurilor Sub rezerva prevederilor de la C5, să suporte toate riscurile de

pierdere sau deteriorare a mărfii, din momentul în care aceasta a trecut balustrada vasului în portul de încărcare convenit.

V6. Repartizarea cheltuielilor Sub rezerva de la C6, să suporte toate costurile legate de marfă până în

momentul în care aceasta a trecut balustrada vasului în portul de încărcare convenit. V7. Avizarea cumpărătorului Să avizeze cumpărătorul, în mod corespunzător, că marfa a fost

livrată la bordul vasului. V8. Dovada livrării, documentul de transport și mesajul electronic echivalent Să furnizeze cumpărătorului, pe cheltuiala vânzătorului, documentul

care în mod uzual face dovada livrării mărfii în conformitate cu A4. În cazul în care documentul menționat la paragraful precedent nu este

documentul de transport (cum ar fi, conosamentul negociabil, conosamentul nenegociabil, documentul de transport pe ape interioare sau documentul de transport multimodal).

În situația în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit să comunice prin mijloace electronice, documentul menționat la paragraful precedent poate fi înlocuit prin mesajul electronic echivalent (EDI).

V9. Verificarea, ambalajul, marcarea Să plătească cheltuielile legate de operațiunile de verificare (cum ar fi

verificarea calității, măsurarea, cântărirea, numărarea) necesare pentru punerea mărfii la dispoziția cumpărătorului.

Cu condiția ca în asemenea tranzacții să nu fie uzual ca marfa care face obiectul contractului să fie neambalată, să furnizeze, pe cheltuiala sa, ambalajul necesar pentru transportul mărfii, în măsura în care condițiile legate de transport (cum ar fi modalitatea de transport, destinația) au fost făcute cunoscute vânzătorului înainte de încheierea contractului de vânzare.

Ambalajul trebuie marcat în mod corespunzător.

Page 60: investigarea fraudelor intracomunitare

V10. Alte obligații Să acorde cumpărătorului, la cerere, pe riscul și cheltuiala acestuia,

tot sprijinul necesar pentru obținerea oricăror documente sau mesaje electronice echivalente (altele decât cele menționate la V8) emise sau transmise în țara în care se face livrarea și/sau în cea de origine de care cumpărătorul ar putea avea nevoie pentru exportul și/sau importul mărfii și, dacă este cazul, pentru tranzitarea acesteia printr-o țară terță.

Să furnizeze cumpărătorului, la cerere, informațiile necesare pentru efectuarea asigurării.

Cumpărătorul are obligația C1. Plata prețului Să plătească prețul așa cum s-a prevăzut în contractul de vânzare. C2. Licențe, autorizații și formalități. Să obțină pe riscul și cheltuiala sa, licența de import sau orice altă

autorizație oficială și să îndeplinească formalitățile vamale de import și, dacă este cazul, pe cele necesare pentru tranzitarea mărfii printr-o țară terță.

C3. Contractul de transport Să încheie pe cheltuiala sa contractul pentru transportul mărfii de la

portul de încărcare convenit. C4. Preluarea mărfii Să preia marfa în conformitate cu V4. C5. Transferul riscurilor Să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii din

momentul în care aceasta a trecut balustrada vasului, în portul de încărcare convenit.

În cazul în care nu efectuează avizarea prevăzută la C7 sau vasul desemnat de el nu se prezintă în timp util, nu poate încărca marfa sau nu poate să termine încărcarea înainte de termenul stabilit, să suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii, de la data convenită sau de la expirarea perioade prevăzută pentru livrare, cu condiția însă ca marfa să fi fostindividualizată corespunzător, adică să fi fost pusă deoparte sau identificată în orice alt mod ca fiind marfa care face obiectul contractului.

Page 61: investigarea fraudelor intracomunitare

C6. Repartizarea cheltuielilor Să plătească toate costurile legate de marfă din momentul în care

aceasta a trecut balustrada vasului în bordul de încărcare. Să plătească orice alte cheltuieli suplimentare care rezultă din faptul

că vasul desemnat de el nu s-a prezentat în timp util, nu poate să încarce marfa sau nu poate să termine încărcarea înainte de data stabilită sau cumpărătorul nu a efectuat avizarea prevăzută la C7, cu condiția însă ca marfa să nu fi fost individualizată corespunzător, adică pusă deoparte sau identificată în orice alt mod ca fiind marfa care face obiectul contractului.

Să plătească taxele vamale, alte taxe și speze oficiale, precum și cheltuielile pentru îndeplinirea formalităților vamale de import și, dacă este cazul, cele legate de tranzitarea mărfii printr-o țară terță.

C7. Avizarea vânzătorului Să avizeze vânzătorul, în mod corespunzător, cu privire la numele

vasului, locul de încărcare și termenul de livrare necesar. C8. Dovada livrării, documentul de transport și mesajul electronic

echivalent Să accepte dovada livrării efectuate în conformitate cu V8. C9. Inspectarea mărfii Dacă nu s-a convenit altfel, să plătească costurile legate de

inspectarea prealabilă încărcării mărfii, inclusiv pentru inspectarea dispusă de către autoritățile din țara exportatoare.

C10. Alte obligații Să plătească toate costurile și cheltuielile pentru obținerea

documentelor sau mesajelor electronice prevăzute la V10 și să restituie vânzătorului cheltuielile ocazionate pentru acordarea sprijinului său în conformitate cu cele menționate.

Page 62: investigarea fraudelor intracomunitare

Clauza CIF: obligațiile părților Incoterms 2000

Cost, Asigurare și navlu (...port de destinație) (engl. Cost, Insuranceand Freight): înseamnă că vânzătorul are aceleași obligații ca în cazul CFR, dar suplimentar, el trebuie să efectueze asigurarea maritimă care să acopere riscul cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului. Vânzătorul încheie contractele de asigurare și plătește prima de asigurare.

Cumpărătorul trebuie să ia notă că în cazul termenului CIF vânzătorul este obligat să obțină asigurarea pentru acoperire minimă.

Termenul CIF impune vânzătorului să asigure vămuirea mărfii la export.

Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.

În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanță, cum ar fi în cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit să se folosească termenul CIP.

Vânzătorul are obligația V1. Livrarea mărfii conform contractului Să livreze marfa și să furnizeze factura comercială sau mesajul

electronic echivalent potrivit contractului de vânzare și orice atestare de conformitate cerută de contract.

V2. Licențe, autorizații și formalități Să obțină pe riscul și cheltuiala sa licența de export sau orice altă

autorizație oficială și să îndeplinească formalitățile vamale necesare pentru exportul mărfii.

V3. Contractul de transport și asigurarea a) Contractul de transportSă încheie, pe cheltuiala sa, în condiții uzuale, contractul pentru

transportul mărfii la portul de destinație convenit, pe ruta obișnuită, cu o navă maritimă (sau o navă folosită pe apele interioare, dacă este corespunzătoare) de tipul celei utilizate, în mod uzual, pentru transportul mărfii care face obiectul contractului.

Page 63: investigarea fraudelor intracomunitare

b) Contractul de asigurareSă obțină, pe cheltuiala sa, asigurarea mărfii așa cum s-a convenit

prin contract, astfel încât cumpărătorul sau orice altă persoană care are un interes asigurabil în ceea ce privește marfa, să fie îndreptățită să se adreseze direct asiguratorului; să furnizeze cumpărătorului polița de asigurare sau orice altă atestare care dovedește asigurarea. Asigurarea va fi încheiată cu agenți de asigurare sau cu o societate de asigurare cu reputație bună și, dacă nu s-a convenit astfel, aceasta trebuie să fie conformă cu acoperirea minimă prevăzută de "Institute Cargo Clauses" (Institute of London Underwriters) sau alte clauze similare.

Perioada acoperită prin asigurare trebuie să fie conformă cu C5 și C4. La cererea cumpărătorului, vânzătorul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala cumpărătorului, asigurarea pentru riscul de război, greve, revolte sau mișcări civile, dacă o asemenea asigurare poate fi obținută.

Asigurarea minimă trebuie să acopere prețul prevăzut în contract plus zece la sută (adică 110%) și va fi efectuată în valuta contractului.

V4. Livrarea Să livreze marfa la bordul navei, în portul de încărcare, la data sau în

cadrul perioadei stabilite. V5. Transferul riscurilor Sub rezerva prevederilor de la C5, să suporte toate riscurile de

pierdere sau deteriorare a mărfii până în momentul în care aceasta a trecut balustrada vasului în portul de încărcare.

V6. Repartizarea cheltuielilor Sub rezerva prevederilor de la C6, să suporte toate costurile legate de

marfă până în momentul în care aceasta a fost livrată, astfel cum se prevede la V4, navlul și alte costuri care rezultă din C3, inclusiv cheltuieli de încărcare a mărfii la bordul navei și orice alte cheltuieli de descărcare care sunt percepute.

V7. Avizarea cumpărătorului Să avizeze cumpărătorul, în mod corespunzător, că marfa a fost

livrată la bordul navei și să comunice orice alte date care să permită cumpărătorului să ia măsurile necesare în mod obișnuit pentru preluarea mărfii.

Page 64: investigarea fraudelor intracomunitare

V8. Dovada livrării, documentul de transport sau mesajul electronic echivalent

Dacă nu s-a convenit astfel, să furnizeze cumpărătorului, fără întârziere, pe cheltuiala sa, documentul uzual de transport pentru portul de destinație convenit.

Acest document (cum ar fi, conosamentul negociabil, conosamentul nenegociabil sau documentul de transport pe apele interioare) trebuie să menționeze marfa care face obiectul contractului, să fie datat în cadrul perioadei convenite pentru încărcare, să permită cumpărătorului să solicite marfa la destinație de la cărăuș și, dacă nu s-a convenit altfel, să o vândă în tranzit prin transferarea documentului către alt cumpărător (conosament negociabil) sau prin notificarea cărăușului.

În cazul în care documentul de transport este întocmit în mai multe originale, trebuie prezentat cumpărătorului setul complet de originale.

În cazul în care documentul de transport face referire la charter-party, vânzătorul trebuie să furnizeze și copia acestui document.

În situația în care vânzătorul și cumpărătorul au convenit să comunice prin mijloace electronice, documentul menționat la paragrafele precedente poate fi înlocuit prin mesajul electronic echivalent (EDI).

V9. Vânzarea, ambalajul, marcarea Să plătească cheltuielile legate de operațiunile de verificare (cum ar

fi: verificarea calității, măsurarea, cântărirea, numărarea) necesare pentru livrarea mărfii astfel cum se prevede la V4.

Cu condiția ca în asemenea tranzacții să nu fie uzual ca marfa care face obiectul contractului să fie neambalată, să furnizeze, pe cheltuiala sa, ambalajul necesar pentru transportul mărfii.

Ambalajul trebuie marcat corespunzător. V10. Alte obligații Să acorde cumpărătorului, la cerere, pe riscul și cheltuiala acestuia,

tot sprijinul necesar pentruobținerea oricăror documente sau mesaje electronice echivalente (altele decât cele menționate la V8), emise sau transmise în țara în care se face livrarea

Page 65: investigarea fraudelor intracomunitare

și/sau în cea de origine, de care cumpărătorul ar putea avea nevoie pentru importul mărfii și, dacă este cazul, pentru tranzitarea acesteia printr-o țară terță.

Cumpărătorul are obligația C1. Plata prețului Să plătească prețul așa cum s-a prevăzut în contractul de vânzare. C2. Licențe autorizații și formalități Să obțină pe riscul și cheltuiala sa licența de import sau orice altă

autorizație oficială și să îndeplinească formalitățile vamale de import și, dacă este cazul, pe cele necesare pentru tranzitarea mărfii printr-o țară terță.

C3. Contractul de transport Nici o obligație. C4. Preluarea mărfii Să accepte livrarea mărfii în momentul în care aceasta a fost livrată

astfel cum se prevede la V4 și să primească marfa de la cărăuș în portul de destinație.

C5. Transferul riscurilor Să suporte riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii din momentul

în care aceasta a trecut balustrada vasului în portul de încărcare. În cazul în care nu efectuează avizarea prevăzută la C7, să suporte

toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii, de la data convenită sau de la expirarea perioadei stabilite pentru încărcare, cu condiția însă ca marfa să fi fost individualizată corespunzător, adică pusă deoparte sau identificată în orice alt mod ca fiind marfa care face obiectul contractului.

Page 66: investigarea fraudelor intracomunitare

2.6 Profilul fraudatorului

Persoanele fizice care au făcut obiectul unor investigaţii privind fraudele la operațiunile comerciale intracomunitare sunt de diverse naţionalităţi şi provin din majoritatea mediilor sociale (comunitatea de afaceri, administraţia centrală/locală, societatea civilă etc).

Relevant este faptul că unii dintre aceştia au legături directe sau sunt interpuşi ai persoanelor cu funcţii decizionale sau executive din spectrul politico-instituţional central sau local implicat în monitorizarea acestor activități

De asemenea, se poate observa specializarea, datorită experienţei anterioare, a firmelor cu capital străin, majoritatea off-shore, în a utiliza manopere frauduloase pentru disimularea şi transferul în străinătate al profiturilor înregistrate.

În vocabularul comun al investigatorilor în domeniul fraudelor, termenul de fraudator este des utilizat şi se referă atât la indvidul care comite o neregula la regimul intracomunitar cât si la cel care savârşeşte o infracţiune, o fraudă. Dar în abordarea noastră o să evidenţiem trăsăturile de personalitate ale infractorului intracomunitar, cel care are capacitatea, atunci când condiţiile îi permit, să ignore prevederile legale în vigoare într-un anumit moment.

Din punct de vedere juridic, infractorul este persoana care comite o infracţiune cu vinovăţie sau participă la comiterea ei, fie în calitate de instigator, fie în calitate de complice.

Infractorul intracomunitar este o noţiune specie a noţiunii generice de infractor, diferenţa specifică fiind constituită din domeniul în care acţionează, respectiv sfera economică şi financiară, fiscală sau bancară intracomunitară prin care prejudiciază bugetul național si cel european. Scopul urmărit de el este obtinerea ilegală de sume considerabile de bani, schimbarea traseului comerscial prin interpunerea unor societați comerciale de tip ,,bidon”, ,,fantomă” și sustragerea de la plata taxelor aferente operaţiunilor comerciale desfăsurate la nivel european, diminuînd în acest fel resursele bugetare naționale și europene.3

3 Nicolae Ghinea, s.a.,Criminalitatea economico-financiară în Uniunea Europeană,Editura Sitech-Craiova, 2009

Page 67: investigarea fraudelor intracomunitare

Conduita criminală a infractorului financiar necesită cunoaşterea aprofundată a mecanismelor şi factorilor care o influenţează. Infractorul, ca individ, trebuie cunoscut şi analizat în profunzime, acordându-se o deosebită atenţie structurii sale psihologice, factorilor endogeni şi exogeni care acţionează asupra comportamentului său.

Lumii economico-financiare îi sunt caracteristice atât anumite modalităţi faptice, cât şi anumite tipuri de personalităţi criminale, cu un anume potenţial motivaţional de natură infracţională.

Motivaţia făptuitorilor reprezintă totalitatea elementelor psihice care concurează la luarea deciziei de a comite o anumită faptă ilegală, ea fiind alcătuită din structurarea tuturor motivelor care au dus la această alegere4. Cu cât un infractor este mai motivat în activitatea pe care o desfăşoară, cu atât va avea mai multe şanse de reuşită, deoarece va depune toate diligenţele pentru a atinge rezultatul pe care îl urmăreşte. Motivaţia nu este unică pentru toţi făptuitorii, ea variind în funcţie de interesele şi nevoile de moment ale fiecărui individ. Cu toate acestea, un element comun al tuturor infractorilor din sfera criminalităţii economico-financiare este dat de rezultatul urmărit prin desfăşurarea activităţii infracţionale.

Astfel, motivaţia acestui tip de infractor se caracterizează în principal prin dorinţa de câştig, de obţinere a unor avantaje materiale cât mai mari. În actualul context social, motivul îmbogăţirii poate apărea ca justificat: dorinţa de câştig este, cel puţin în sistemul economiei de piaţă, apreciată ca o justificare suficientă şi legitimă fiind acceptată social.

Lăcomia şi invidia sunt trăsături dominante ale multora dintre comportamentele care se manifestă în spaţiul afacerilor. Motivaţia obţinerii unor câştiguri materiale considerabile este cea mai convingătoare şi se întâlneşte la toţi infractorii care acţionează în acest mediu. Practic acesta este elementul definitoriu în desfăşurarea activităţii infracţionale şi constituie un element deosebit de important în dezvoltarea acestui tip de criminalitate.

4Amza, Tudor, Tratat de teorie şi politică criminologică, Editura Luminalex, Bucureşti, 2000

Page 68: investigarea fraudelor intracomunitare

V. Ruggiero5 opina în legătură cu motivaţia infracţională că doar „ambiţia personală este cea care îi împinge pe oameni să comită infracţiuni. Infracţionalitatea în afaceri reprezintă „fructul oprit” pentru instrumentele de control, dar şi de autocontrol din partea propriilor indivizi, ce aparţin prin definiţie sistemului de afaceri”. Cauzalitatea fraudelor este legată preponderent de personalitatea autorilor şi mai puţin de mediul în care acesta operează şi care le-ar spori gradul de vulnerabilitate infracţională.

În opinia lui V. Ruggiero, cauzalitatea infracţională aparţine sferei motivaţionale determinate de nivelul de cultură al indivizilor6. Astfel, orice activitate infracţională a indivizilor reprezintă o situaţie inedită, din care se desprinde imposibilitatea acestora de a avea un autocontrol suficient. În ceea ce priveşte stăpânirea de sine şi refuzul trecerii la act, lipsa acestora ar putea fi explicate printr-un comportament dominat de anumite vicii, cum ar fi: o asumare precară a riscului, tendinţa de a evita sarcinile dificile, toleranţa redusă faţă de frustrări, impulsivitatea manifestată prin înclinaţia către plăcerile de moment. Toate aceste trăsături se circumscriu egocentrismului, ca latură a personalităţii umane.

Infractorii care acţionează în sfera criminalităţii economico-financiare intracomunitare cunosc în detaliu lacunele existente în sistemele de reglementare în care îşi desfăşoară activitatea, iar vidul legislativ şi incapacitatea guvernelor de a conferi fermitate activităţii de control ce ar trebui exercitat în acest sistem conferă o vulnerabilitate deosebită faţă de acest gen de infracţiuni.

Pregătirea intelectuală reprezintă nivelul de instruire şcolară pe care îl au infractorii din această categorie a criminalităţii şi care influenţează în plan calitativ fenomenul infracţional, în sensul că oferă cunoştinţele necesare pentru comiterea unor fapte cu moduri de operare deosebit de complexe. Experienţa ultimilor ani în studierea acestui gen de infracţiuni a relevat faptul că infractorii posedă tot mai multe cunoştinţe în cele mai variate domenii,

5 Lygia, Negrier-Dormont şi colaboratorii, Introducere încriminologie aplicată, Editura Universul Juridic, 2004 – pag. 304

6 Voicu, Costică, Georgeta Ungureanu, Adriana Voicu, Globalizarea şi criminalitatea financiar-bancară, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 – pag. 229

Page 69: investigarea fraudelor intracomunitare

pornind de la cel legislativ şi până la domenii care s-au dezvoltat recent (informatică, telecomunicaţii etc.).

Specific infractorului financiar este faptul că el acţionează în domeniul său de activitate, acolo unde posedă cunoştinţe temeinice, unde cunoaşte legislaţia şi imperfecţiunile acesteia, oferindu-i-se posibilitatea de a eluda dispoziţiile legale7.

În majoritatea cazurilor infractorul financiar are studii superioare şi ocupă funcţii de conducere în cadrul unei organizaţii( ex.: manager, director, patron, administrator etc.). Funcţia deţinută îi dă posibilitatea să îşi pună în practică cunoştinţele, încălcând prevederile legale, urmărind obţinerea unor profituri ilicite.

Lăcomia îl determină pe fraudator să pună la punct scheme prin care să sustragă sume considerabile de bani, pe care le investeşte ulterior în bunuri imobiliare ( ex. : locuinţe, terenuri ), în achiziţionarea unor obiecte de valoare ( cum ar fi autoturisme de lux ) sau chiar în coruperea unor funcţionari sau oameni politici cu influenţă.

Fraudatorul studiază fisurile existente în sistem şi în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea, stabileşte în amănunt modalitatea în care urmează să acţioneze şi îşi pune în aplicare planul cu mult tact, calm, consecvent, afişând un tonus excepţional. Organele de control, în special cele interne, sunt preocupate într-o mai mică măsură să caute fisuri în interiorul sistemului. Astfel, în inevitabila lor ignoranţă nu reuşesc sau nu îndrăznesc să îi verifice pe cei care, cel puţin în aparenţă, se bucură de succes în activitatea pe care o desfăşoară. În consecinţă nu se procedează la o verificare riguroasă a activităţilor financiar-contabile efectuate de membrii organizaţiei. Această trăsătură a managerilor de a avea încredere în oamenii pe care îi conduc favorizează săvârşirea unor infracţiuni.

Un alt motiv pentru care controlul se dovedeşte, în multe situaţii, ineficient este că cea mai mare parte a managerilor consideră că în organizaţia pe care o conduc nu poate fi comisă o fraudă de mari proporţii. Tratarea cu indiferenţă a semnalelor care prefigurează comportamentul suspect al unor angajaţi, precum şi părerea unor angajaţi precum că prea multe verificări ale

7 Voicu, Costică, Georgeta Ungureanu, Adriana Voicu, op.cit.

Page 70: investigarea fraudelor intracomunitare

personalului are efecte negative asupra acestuia, favorizează activitatea fraudatorilor, creând împrejurări prielnice punerii în aplicare a fraudelor.

De multe ori un manager este pus în situaţia limită de a amâna luarea unei decizii ferme faţă de neregulile descoperite pentru simplul motiv că dezvăluirea acestora îi va afecta situaţia profesională proprie. În alte situaţii poate interveni şi ignoranţa managerului, conturată prin incapacitatea acestuia de a descifra mecanismele şi procedeele utilizate de fraudator.

În opinia specialiştilor, personalitatea infractorului financiar are atât o latură pozitivă cât şi o latură negativă8.

În ceea ce priveşte latura pozitivă se are în vedere faptul că fraudatorul este dinamic, consecvent, cu o deosebită rezistenţă fizică şi psihică, obişnuieşte să muncească peste orele de program, nu solicită concedii de odihnă, fără a fi afectat de efortul depus. În instituţiile financiar-bancare şi fiscale, în care există o permanentă relaţie cu publicul, se observă faptul că infractorul intracomunitar comunică deosebit de uşor în relaţiile interumane, având permanent la îndemână soluţii şi răspunsuri care atrag clienţii şi îi impresionează pe colegi, obişnuind să îşi argumenteze afirmaţiile cu ajutorul unor termeni şi expresii de strictă specialitate, pe care este conştient că interlocutorii nu le înţeleg pe deplin.

Ca o categorie aparte a infractorilor care acţionează în mediul economico-financiar, fraudatorii conştientizează faptul că ei operează într-o instituţie ( bancă, fond de investiţii, instituţii pubice, societăţi comerciale, agentii de dezvoltare regională) care gestionează riscul. Toate operaţiunile efectuate sunt marcate de o doză mai mare sau mai mică de risc. De aceea, în cele mai multe cazuri ei nu au remuşcări sau sentimente de vinovăţie atunci când pierd într-o operaţiune. Conştient de risc, fraudatorul se manifestă impulsiv, nu se consultă cu nimeni, ignorând deliberat reglementările tehnice şi contabile. Această manieră de lucru este acceptată de către şefi, care nu sunt deranjaţi de aspecte, în aparenţă minore.

Latura negativă a personalităţii fraudatorului este întregită de aroganţa acestuia. El se consideră cel mai capabil individ din organizaţia în care acţionează şi are convingerea intimă că nimeni nu va reuşi să îi descopere

8 Lygia, Negrier-Dormont şi colaboratorii, Introducere încriminologie aplicată, Editura Universul Juridic, 2004 – pag. 203

Page 71: investigarea fraudelor intracomunitare

manoperele frauduloase. Fraudatorul afişează o atitudine nonşalantă, o vestimentaţie elegantă, disponibilitate faţă de orice problemă pusă în discuţie, stăpâneşte şi controlează orice situaţie. Pentru a oferi imaginea completă a unui profesionist, ştie când şi pentru ce să facă mici concesii, să cedeze, dar numai în situaţii care nu îi afectează interesele.

Fraudatorul intracomunitar are o situaţie materială foarte bună, comparându-se permanent cu cei aflaţi deasupra sa în ierarhia organizaţională, dar manifestând în acelaşi timp preocuparea de a nu ieşi în evidenţă nici în mod pozitiv nici în mod negativ.

Studiile efectuate în domeniu au relevat că lăcomia nu reprezintă un element care să îl motiveze în mod deosebit pe fraudatorul intracomunitar în săvârşirea unor acţiuni ilegale.

În cadrul Universităţii Yale din Statele Unite ale Americii funcţionează un departament care studiază psihologia infractorilor specializaţi în criminalitatea economico-financiară. Cercetătorii au elaborat un concept destul de interesant, care se referă la faptul că infractorul nu este cineva cu o lăcomie evidentă, ci acea persoană care se teme de eşecuri, de ratări. Exemplul clasic dat de cercetători este tipul de persoană care o duce cu adevărat bine din punct de vedere financiar. În momentul în care instituţia în care îşi desfăşoară activitatea suferă un eşec financiar, iar individul este afectat din punct de vedere al remuneraţie, încearcă să comită o fraudă cât de mică, sperând să nu fie descoperit. Analizele efectuate evidenţiază şi faptul că organizaţiile financiare şi băncile, preocupate exclusiv de rezultate, nu sunt dispuse să analizeze modul în care acestea au fost obţinute, excluzând orice control asupra activităţii salariaţilor aflaţi în punctele cheie ale afacerilor derulate. Pentru a nu fi surprinşi de situaţii delicate, managerii din instituţiile financiar-bancare sunt preocupaţi de coruperea firmelor de audit financiar sau a organismelor de supraveghere şi control care le verifică legalitatea operaţiunilor şi le confirmă bilanţurile contabile.

Complicitatea conducerii instituţiilor financiar-bancare la săvârşirea fraudelor şi a operaţiunilor de spălare a banilor este pusă în evidenţă şi de refuzul constant al acestora de a interveni preventiv, ori de a sesiza organelor abilitate neregularităţile constatate, care nu reprezintă altceva decât infracţiuni în curs de săvârşire.

Page 72: investigarea fraudelor intracomunitare

O altă particularitate a personalităţii infractorului intracomunitar o reprezint şi capacitatea de a relaţiona şi de a stabili legături de natură a-l favoriza, cu importanţi funcţionari sau lideri din administraţie, poliţie şi justiţie. El ştie să profite de aceste relaţii şi să le folosească atunci când îşi simte ameninţată poziţia sau activitatea.

Numeroasele legături pe care le deţin cei care se ocupă de criminalitatea economico-financiară, fac ca dezvoltarea fenomenului să fie una prolifică, deoarece de cele mai multe ori legăturile acestor infractori se găsesc în sfera politicului unde infracţionalitatea de natură economică se dezvoltă paralel cu corupţia politică. Din această cauză depistarea şi combaterea faptelor ilicite este mult mai dificilă decât în alte domenii.

Asociind corupţia cu infracţionalitatea se formează un sistem de favorizare şi se creează oportunităţile care deschid canalele necesare desfăşurării activităţile ilicite şi care dă dimensiunile reale ale facilităţilor de care beneficiază criminalitatea în desfăşurarea activităţilor sale.

Profilul psihologic şi comportamental al acestui tip de infractori din domeniul criminalităţii economico-financiare intracomunitare, conturează o personalitate robustă, a cărei opulenţă ascunde caractere foarte puternice. Autorii infracţiunilor de acest gen sunt cei care se află în prim-planul vieţii publice, care au acumulat averi considerabile şi au capacitatea de a influenţa structurile politice şi de putere. Planificate cu grijă şi urmărite cu răbdare, acţiunile lor de corupere ating ţinta, ceea ce denotă o premeditare a activităţilor infracţionale. Ei speculează cu mare abilitate candidaturile şi pulsul vieţii economice, sociale şi politice, construind şi punând în aplicare veritabile strategii menite să le sporească averea şi puterea, recurgând la inedite artificii care, bazându-se pe sclipiri de inteligenţă şi lacune legislative , oferă teren propice trecerii la act.

Spre deosebire de ceilalţi infractori care, după săvârşirea infracţiunii încearcă să se facă nevăzuţi, infractorii din lumea economico-financiară se afişează în public fără nici un fel de remuşcări. De fapt ei sunt indivizi apreciaţi în societate, stimaţi şi care se făcuseră remarcaţi de cei din jur, posedă cunoştinţe care le oferă o funcţie apreciabilă şi nicidecum nu ar putea fi consideraţi infractori de către cei din jur. În realitate însă ei sunt infractori,

Page 73: investigarea fraudelor intracomunitare

asemănători celor care ar săvârşi infracţiuni contra persoanei sau o altă infracţiune de drept comun.

De multe ori, o parte din aceştia se află temporar pe teritoriul României, reşedinţa lor reală aflându-se în insule de opulenţă ( Monte Carlo, Paris, Londra, Roma etc. ) şi în paradisuri fiscale. Ei se plasează, datorită potenţialului financiar şi puterii de penetrare, foarte rapid, în cercul oamenilor politici, al elitelor economice şi financiare, studiind relaţiile existente şi explorând conjuncturile inevitabile.

După cum am arătat, motivaţia infractorului financiar este reprezentată de dorinţa de a obţine cât mai multe avantaje materiale, scopul spre care se îndreaptă indiferent de speţa în care acţionează, este de a câştiga cât mai mulţi bani sau de a realiza un profit cât mai mare. Ei sunt, cel puţin în aparenţă, oameni respectabili, cu o poziţie socială bine definită, posedând studii de specialitate care le permit să exploateze orice situaţie care favorizează realizarea scopului final, chiar dacă prin acţiunile pe care le desfăşoară încalcă dispoziţiile legale. de cele mai multe ori comportamentul ilegal al acestui tip de infractor este dificil de descoperit datorită statutului lor, însă pot fi identificaţi o multitudine de indicatori socio-mutuali referitori la comportamentul infractorului, care ar putea scoate în evidenţă activităţile ilegale pe care le desfăşoară şi care îi aduc beneficii materiale.

În activitatea de investigare a fraudei intracomunitare, investigatorii trebuie să aibă în vedere indicatorii socio-neutrali referitori la comportamentul infractorului financiar9,respectiv:

schimbarea bruscă a modului de viaţă, vizibilă în special prindobândirea unor bunuri şi valori importante şi care nu ar putea fijustificate prin veniturile declarate legal. Astfel de infractori investescsumele de bani obţinute ilegal în locuinţe, autoturisme, îmbrăcăminte,concedii, bunuri de folosinţă îndelungată sau asigură condiţii

materiale deosebite propriilor copii. Aceste bunuri nu ar putea fiobţinute numai din salariul obişnuit, de aceea de multe ori diferenţeledintre nivelul de trai şi mijloacele prin care îşi asigură existenţa în

9 Voicu, Costică, Georgeta Ungureanu, Adriana Voicu, Globalizarea şi criminalitatea financiar-bancară, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005 – pag. 246

Page 74: investigarea fraudelor intracomunitare

mod oficial constituie un indiciu că individul desfăşoară activităţi ilicite.

indicatorul numit „iresponsabilitate”, materializat în renunţareavoluntară la concediile legale de odihnă, prezenţa neîntreruptă la serviciu pentru perioade îndelungate, prelungirea nejustificată a programului de lucru sau insistenţa de a participa la activităţi care nu sunt în mod normal în responsabilităţile sale etc. acest tip de infractor se caracterizează printr-o dinamică şi atenţie deosebită, ei studiază toate situaţiile existente, prezentând interes pentru tot ce se întâmplă în mediul lor.

Infractorii care acţionează în sfera criminalităţii economico-financiare intracomunitare afişează, în general, o imagine falsă, din această cauză fiind relativ greu de descoperit. Datorită puterii şi statutului social, de care sunt conştienţi şi de care profită, ei reuşesc să corupă valorile considerate imune la puterea banilor. Egocentrismul este considerat „ţara” infracţională, forţa motrice a realizării dorinţelor lor. Banul şi puterea sunt principalele lor motivaţii, pentru care s-ar amesteca în orice activitate care le-ar aduce un profit.

Page 75: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 3 – FRAUDE INTRACOMUNITARE

3.1 Modalități de fraudă

Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect care reprezintă în cea mai mare parte a sa o resursă a bugetelor statelor membre ale Uniunii Europene și într-o mai mică măsură o parte a bugetului Uniunii Europene, alături de taxele vamale și o pondere din produsul național brut. În consecință, colectarea acestui impozit de către autoritățile naționale de aplicare a legii, trebuie să constituie o preocupare permanentă a fiecărui stat membru al Uniunii Europene.

Crearea pieței interne a Uniunii Europene prin desființarea frontierelor statelor membre în scopul facilitării, eficientizării și dezvoltării comerțului intracomunitar și armonizarea legislațiilor naționale în materia TVA, a accizelor și a altor impozite indirecte, au creat premisele apariției unor mecanisme de fraudare destinate sustragerii de la plata taxei pe valoare adăugată în statul membru de destinație.

Cazuistica instrumentată de către organele de aplicare a legii din România a relevat faptul că, deși, scopul urmărit de către persoanele implicate în infracțiuni intracomunitare este acela de a obține un profit cât mai mare, în funcție de rezultatul produs, se evidențiază trei modalități de fraudă:

i. Sustragerea în totalitate de la plata obligațiilor datoratebugetului general consolidat al statului;

ii. Sustragere parțială de la plata obligațiilor datorate bugetuluigeneral consolidat al statului;

iii. Rambursări ilegale de la bugetul general consolidat al statului.

Page 76: investigarea fraudelor intracomunitare

3.2 Sustragerea în totalitate de la plata obligațiilor datorate

3.2.1 Frauda Intracomunitară Tipică (MTIC)

Structura acestei scheme infracționale concepute în scopul realizării fraudei fiscale vizează utilizarea unui circuit economic în care sunt implicate persoane juridice, plătitoare de TVA, care îndeplinesc funcții diferite:

Firma Fantomă – Missing Trader, este o persoană juridică fără activitate economică reală, aceasta nebeneficiind de independență financiară în desfășurarea activității economice circumscrise obiectului de activitate declarat la Oficiul Registrului Comerțului, rolul său fiind exclusiv de a realiza achizițiile intracomunitare și de a crea un TVA deductibil care să permită subsecvent exercitarea dreptului de deducere.

Aceasta este abandonată după o perioadă relativ scurtă de timp (20-30 de zile) pentru a împiedica investigarea activității sale de către autoritățile de aplicare a legii. De asemenea, această societate fie nu își declară activitatea

Page 77: investigarea fraudelor intracomunitare

organelor fiscale teritoriale, fie își declară activitatea, depune deconturile de TVA, își evidențiază debitele fiscale, însă nu le achită.

Unul dintre cele mai importante roluri ale acesteia este în circuitul financiar, întrucât conturile sale sunt folosite de cele mai multe ori pentru retragerea în numerar a profitului ilicit, mascat în cota de TVA datorată bugetului general consolidat al statului.

Firma Tampon – Buffer company, este persoana juridică impozabilă, interpusă în schema infracțională între firma fantomă și beneficiarul final în scopul creării unei aparente stări de legalitate. Principalul său rol este acela de furnizor „onest” al beneficiarului final, care își înregistrează în contabilitate achiziții de pe teritoriul național, purtătoare de TVA deductibil. Analizând schema infracțională, se constată că dreptul de deducere a TVA provine practic de la firma fantomă, care îl colectează însă nu îl varsă către bugetul general consolidat al statului.

În cazurile instrumentate au existat situații în care, grupuri infracționale organizate, cu posibilități financiare mai mari au interpus două sau mai multe firme tampon, pentru a îndepărta cât mai mult beneficiarul final de firma fantomă și implicit de a îngreuna investigația administrativă sau penală.

Această firmă, nu efectuează achiziții intracomunitare, își declară activitatea comercială, respectiv achiziții și livrări pe teritoriul național nefiind necesară abandonarea acesteia. Adaosurile comerciale practicate sunt foarte mici, ceea ce generează depunerea unor declarații fiscale în care cuantumul obligațiilor datorate este apropiat de zero. Prin urmare, aceste firme vor fi folosite un timp mai îndelungat, întrucât sunt relativ ferite de investigațiile inițiale ale organelor de aplicare a legii care se concentrează pe societățile care efectuează achiziții intracomunitare.

În anumite cazuri s-a constatat faptul că, după o anumită perioadă de timp, firmele tampon preiau rolul de firmă „fantomă”, pentru o perioadă de 20-30 de zile, înainte de a fi abandonate.

Beneficiarul final este persoana juridică impozabilă care fie pune la dispoziție resursele financiare și controlează celelalte persoane juridice din amonte direct sau prin interpuși, fie încheie o înțelegere cu un grup de

Page 78: investigarea fraudelor intracomunitare

criminalitate organizată care le controlează, acesta fiind beneficiara avantajului fiscal creat artificial prin fraudă.

În cazul acestui tip de fraudă intracomunitară se constată adesea că mărfurile achiziționate pot fi comercializate în două modalități:

Pe de-o parte prin adăugarea unei marje comerciale, scopul fiind crearea unei baze impozabile a cărei valoare să fie apropiată de valoarea de revânzare practicată de beneficiarul final, astfel încât să se realizeze concomitent cu deducerea TVA și o diminuare a profitului impozabil; subsecvent, se va constata pe fluxul plăților că achitarea contravalorii mărfurilor s-a realizat integral, dar la nivelul firmei fantomă se procedează la o defalcare a plăților. Astfel din suma de bani încasată pe lanțul comercial ilicit se plătesc furnizorii intracomunitari și diferența reprezentând marja comercială și TVA colectată care trebuia virată la bugetul de stat este retrasă în numerar

Pe de altă parte, dacă scopul este exclusiv diminuarea TVA colectat prin crearea unui TVA deductibil artificial, se va putea proceda inclusiv la vânzarea în pierdere de la firma fantomă către firma tampon și apoi către beneficiarul final. Plățile efectuate aferente facturilor înregistrate vor fi în cuantumul necesar acoperirii cheltuielilor cu furnizorii intracomunitari și ale transportatorilor.

Ceea ce trebuie reținut în cea de-a doua ipoteză este faptul că simpla vânzare în pierdere de la firma fantomă către firma tampon și apoi la beneficiarul final nu este decât un element obiectiv inițial care poate conduce la suspiciunea existenței unei fraude cu TVA, însă acesta nu este suficient prin el însuși să califice ansamblul relațiilor comerciale ca fiind viciate de fraudă fiscală, în acest sens fiind și jurisprudența comunitară – Decizia CJUE în cauza C-412/2003, Scandic Gåsabäck AB.

De asemenea, având în vedere că profitul este de natura, iar nu de esența activității economice a persoanei juridice impozabile, iar caracterul vânzărilor sub costul de achiziție din perspectiva furnizorului trebuie să fie excepțional, trebuie demonstrat motivul pentru care furnizorul firmă fantomă a fost determinat să vândă în pierdere. În consecință, pentru a se stabili existența unei fraude fiscale, esențiale sunt stabilirea poziției subiective a contribuabilului în urmărirea sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale,

Page 79: investigarea fraudelor intracomunitare

respectiv demonstrarea participării la această fraudă a beneficiarului real al avantajului fiscal obținut fraudulos – dreptul de deducere a TVA.

3.2.2 Deducerea ilegală de TVA (facturarea încrucișată)

Această schemă infracțională a fraudei intracomunitare presupune la rândul său două modalități:

Prima modalitate constă în înregistrarea în evidențele contabile în perioadele anterioare efectuării achizițiilor intracomunitare a unor cheltuieli fictive (avans marfă sau prestări servicii) care generează TVA deductibil.

Cea de-a doua modalitate presupune înregistrarea unor achiziții fictive de mărfuri de pe teritoriul național, urmate de livrări intracomunitare fictive către o firmă fantomă dintr-un alt stat membru, fapt ce generează, de asemenea, TVA de rambursat.

Oricare ar fi modalitatea de săvârșire, actorul principal în această schemă este o persoană impozabilă, înregistrată în România cu cod valid de

Page 80: investigarea fraudelor intracomunitare

TVA, care are ca scop efectuarea de achiziții intracomunitare de mărfuri, fără a achita TVA către bugetului general consolidat al statului.

După efectuarea achiziției intracomunitare, mărfurile sunt comercializate către beneficiarul final, factura emisă fiind purtătoare de TVA, fiind o livrare națională. Acest TVA, deși colectat, nu este plătit către bugetul general consolidat al statului întrucât este compensat cu valoarea TVA deductibil înregistrat anterior, în baza cheltuielilor fictive de la firme fantomă.

Sumele încasate cu titlu de TVA sunt retrase în numerar, cu explicații diverse (ex. restituire împrumut) și sunt folosite pentru plata transportului și pentru beneficiul personal al administratorului firmei.

Schema este avantajoasă și pentru beneficiarul final întrucât acesta nu mai plătește transportul mărfurilor și înregistrează o achiziție cu TVA deductibil, pe care îl recuperează ulterior la vânzarea pe piața internă.

Un calcul scurt realizat într-un dosar penal privind achiziții de oțel beton din Bulgaria ar fi următorul:

Valoarea unui camion = 11.000 eur Valoarea de vânzare pe piața internă = 10.450 + 2508 VAT=12.958 eur Valoarea achitată furnizorului = 11.000 eur Costul transportului = 800 eur Câștig personal = 1.158 euro/camion Câștigul efectiv estimat la un număr de 300 de camioane = 1.158 X

300=347.400 eur Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului =

750.000 eur (TVA)

În cazul acestei scheme infracționale, pot apărea dificultăți în ceea ce privește probarea activității ilicite (înregistrarea unor achiziții fictive de servicii sau mărfuri) realizate de firma care a realizat achizițiile intracomunitare. În practică, au existat situații când, între firma beneficiară și firma fantomă au fost interpuse mai multe firme conductă, cu scopul de a îngreuna descoperirea fraudei.

Page 81: investigarea fraudelor intracomunitare

O astfel de schemă poate fi exemplificată după cum urmează:

Page 82: investigarea fraudelor intracomunitare

3.2.3 Livrări intracomunitare fictive

Această schemă, presupune existența unor stocuri de marfă, de regulă, generatoare de TVA deductibil, ca urmare a unor achiziții de pe piața internă. Descărcarea scriptică de gestiune se realizează prin înregistrarea în contabilitate a unor livrări intracomunitare fictive, către firme fantomă din alte state membre.

În realitate, mărfurile sunt comercializate pe piața internă fără emiterea de documente fiscale, plata contravalorii acestora efectuându-se cu bani lichizi. În practică s-a constatat că firmele fantomă din alte state membre erau controlate de către aceleași persoane care controlau și firma care realiza livrarea intracomunitară fictivă din România.

Pentru a întări caracterul licit al tranzacțiilor, aceștia emiteau comenzi în numele firmelor fantomă, confirmau recepția mărfurilor prin ștampilarea documentelor de transport (CMR) și efectuau plățile prin viramente bancare. În unele situații mijloacele de transport se deplasau efectiv în statul în care era înregistrată firma fantomă, păstrând documente justificative în acest sens (ex. taxă de drum, taxă de pod etc.)

Page 83: investigarea fraudelor intracomunitare

3.2.4 Frauda de tip CASH & CARRY

Această schemă infracțională, des întâlnită în anii precedenți, presupune achiziționarea de mărfuri de larg consum de la magazinele de tip cash and carry, în numele unor firme din alte state membre, urmate de comercializarea acestora pe teritoriul României, fără emiterea de documente legale și plata obligațiilor către bugetul general consolidat al statului.

Astfel, persoanele implicate înființau firme în alte state membre, sau obțineau procuri de reprezentare de la asociații acestora și se prezentau la magazinele cash and carry unde plasau comenzi. Facturile emise nu conțineau TVA întrucât urma să se realizeze o livrare intracomunitară, scutită, cu drept de deducere.

Plata se efectua prin depuneri de numerar la automate de tranzacții cu numerar (bancomate), direct în contul bancar al magazinului cash and carry.

Mijloacele de transport aparțineau organizatorilor fraudei și după încărcare, acestea erau dirijate către complexe comerciale angro unde mărfurile erau valorificate „la negru”, contravaloarea acestora fiind încasată în numerar.

Page 84: investigarea fraudelor intracomunitare

După o perioadă de timp, aceștia returnau la magazinele cash and carry documentele de transport (CMR) pe care se afla ștampila firmei străine, care atesta recepția mărfurilor în statul membru respectiv.

3.2.5 Operațiuni de import folosind procedura vamală 42.00

Operațiunea de import (procedura vamală 40.00) presupune indigenizarea unor mărfuri provenite din afara spațiului comunitar, prin prezentarea acestora în puncte vamale ale Uniunii Europene și achitarea obligațiilor datorate (TVA, taxe vamale, comision vamal etc.).

Taxele vamale sunt colectate direct la bugetul Uniunii Europene, doar un mic procent din acestea fiind direcționat către statele membre în scopul asigurării bunei funcționări a instituțiilor vamale.

Pe de altă parte, taxa pe valoarea adăugată este colectată de către statul membru în care se realizează indigenizarea mărfurilor, în condițiile stabilite de către legislația națională în materie de TVA.

În România, obligațiile vamale se colectează în punctul vamal, înainte de acordarea liberului de vamă. Conform regulamentelor vamale în vigoare în România, liberul de vamă nu se poate acorda înainte de prezentarea dovezii (chitanței de trezorerie) care atestă achitarea obligațiilor de import.

În alte state membre ale Uniunii Europene, taxa pe valoarea adăugată se virează către bugetul național, după indigenizarea și comercializarea mărfurilor.

Procedura vamală 42.00 presupune o operațiune de import printr-un punct vamal dintr-un stat membru A urmată de o livrare intracomunitară către un alt stat membru B. Practic, în acest caz, taxele vamale sunt colectate în statul membru A iar TVA-ul în statul membru B.

Schema infracțională folosind procedura vamală 42.00 constă în indigenizarea bunurilor în statul membru A, declararea unei livrări intracomunitare către statul membru B și comercializarea acestora fără documente legale în statul membru A, în statul membru B sau într-un alt stat membru C (situat în cele mai multe cazuri pe ruta dintre statul membru A și statul membru B).

Page 85: investigarea fraudelor intracomunitare

3.3 Sustragerea parțială de la plata obligațiilor datorate

3.3.1 Achiziții intracomunitare subevaluate

Acesta schemă infracțională complexă, presupune existența unor firme controlate de către organizator în minim două state membre, prin intermediul cărora re realizează subevaluarea valorii mărfurilor, cu scopul de a se achita TVA la o valoarea mai mică decât în mod normal.

În schema grafică prezentată, mărfurile sunt livrate de către un furnizor din Germania, către o firmă conductă din Bulgaria, tranzacția nefiind purtătoare de TVA, fiind o livrare intracomunitară. Rolul acestei societăți conductă este acela de a refactura mărfurile, la o valoare subevaluată către o firmă din România, controlată de asemenea de către organizator.

Această societate din România, înregistrează achizițiile intracomunitare în evidențele contabile, își depune declarațiile fiscale și achită valoarea TVA colectată către bugetul general consolidat al statului. Bunurile fiind înregistrate în gestiune cu o valoare subevaluată, următorul pas este acela de a le aduce la valoarea reală, fără achitarea impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată aferente.

Acest lucru se realizează prin comercializarea mărfurilor către o firmă fantomă din România, la o valoare apropiată de cea de achiziție din Bulgaria. Rolul acestei firme fantomă este acela de a „ridica” valoarea

Page 86: investigarea fraudelor intracomunitare

mărfurilor la cea de piață prin revânzarea către o firmă tampon (Buffer), însă fără a-și achita obligațiile către bugetul general consolidat al statului.

În cele din urmă, firma tampon comercializează produsele către beneficiarii finali, aceștia înregistrându-se contabilitate cu TVA deductibilă.

Practic, prin utilizarea acestei scheme infracționale, bugetul de stat colectează o mică parte (20-25%) din valoarea reală a TVA.

Avantajul schemei este acela că firma din România care efectuează achizițiile intracomunitare poate fi folosită o perioadă mai îndelungată, întrucât își declară activitatea organelor fiscale teritoriale și își achită obligațiile datorate. De asemenea, dacă se efectuează o verificare încrucișată în sistemul VIES nu se vor constatat diferențe între declarațiile 390 ale acesteia și cele similare ale partenerului comercial din Bulgaria.

De asemenea, firma fantomă poate fi folosită un timp mai îndelungat, întrucât nu efectuează achiziții intracomunitare, fiind astfel ferită de eventuale analize de risc bazate, de exemplu, pe aplicația TRAFIC CONTROL, gestionată de Ministerul Finanțelor Publice.

3.3.2 Frauda la marjă

Art 152 ind 2 din Codul Fiscal al României stabilește regimul special de taxare al bunurilor second hand. În cazul unor asemenea tranzacții, se va aplica cota de TVA doar la marja de profit, pe factura emisă făcându-se mențiunea „TVA inclus și nedeductibil”. Pentru a se putea aplica acest regim de scutire, bunurile trebuie să provină fie de la un utilizator final, persoană neimpozabilă (de ex. o persoană fizică) fie de la o persoană impozabilă revânzătoare, care aplică la rândul său taxarea la marja de profit.

În cazul achizițiilor de la o persoană impozabilă revânzătoare, pentru a se putea aplica regimul special de taxare, este necesar ca pe factura fiscală de achiziție să fie făcută mențiunea că furnizorul aplică la rândul său taxarea la marjă în conformitate cu dispozițiile CE 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată.

Frauda „la marjă” sau Margin Fraud a fost cel mai des întâlnită în cazul achizițiilor intracomunitare de autoturisme second hand. În conformitate cu legislația europeană și Codul Fiscal al României, prin mijloc de transport

Page 87: investigarea fraudelor intracomunitare

second hand se înțelege bunul care are un rulaj mai mare de 6.000 km sau care a fost dat în folosință anterior cu cel puțin 6 luni.

Acest tip de fraudă poate consta fie în achiziția de autoturisme second hand pentru care se aplică regimul normal de taxare, pentru care sunt falsificate facturile de achiziție, în sensul că vânzătorul aplică la rândul său taxarea la marjă, fie în achiziția de autoturisme noi, pentru care se aplică regimul normal de taxare, pentru care sunt falsificate facturile de achiziție, în sensul declarări acestora ca fiind second – hand.

În ambele situații, vânzătorul din statul membru A declară livrări intracomunitare către cumpărătorul din statul membru B, cu regim normal de taxare (scutită cu drept de deducere).

Cumpărătorul din statul membru B declară achiziții intracomunitare de bunuri second hand pentru care vânzătorul din statul membru A aplică taxarea la marjă.

3.4 Rambursări ilegale de la Bugetul General Consolidatal Statului - Frauda Carusel

Page 88: investigarea fraudelor intracomunitare

Frauda Carousel este o schemă infracțională care are ca scop obținerea de rambursări ilegale de TVA prin facturarea succesivă, în mod fictiv a unor bunuri/servicii între mai multe firme din cel puțin două state membre.

În schema prezentată mai sus, mărfurile sunt livrate intracomunitar de la un furnizor din Spania către o firmă fantomă din România, operațiunea fiind scutită de TVA cu drept e deducere. Ulterior, acestea sunt facturate către o firmă tampon (Broker) din România, livrarea fiind taxată cu cota de TVAaferentă.

Firma tampon comercializează ulterior bunurile către o a treia firmă, tot din România, denumită broker. La rândul său, această firmă comercializează bunurile către o firmă conductă din alt stat membru (Bulgaria în schema de mai sus). Rolul acestei firme este de a achiziționa intracomunitar bunurile, fără TVA, și de a le refactura către furnizorul inițial. Odată circuitul închis, operațiunile descrise anterior se reiau.

Firma fantomă nu plătește TVA – ul colectat către bugetul general consolidat al statului iar firma broker va rambursa de la buget TVA – ul plătit către firma tampon.

Page 89: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 4 - INVESTIGAȚIA ADMINISTRATIVĂ

4.1 Detecție

În mod evident, prima etapă în derularea activităților specifice ale DGAF, o constituie cea de stabilire a zonelor și domeniilor economice în care se manifestă fenomene de evaziune fiscală și de detecție a principalilor actori care determină prejudicii majore.

Cel mai important rol în cadrul acestei etape îl deține Direcția analiză de risc, selecție și programare, rezultatele proceselor derulate constând în analize de risc și evaluări ale implicațiilor fiscale ce decurg din activitatea comercială a unei entități economice sau lanț tranzacțional.

Analizele de risc sunt realizate în baza unor profiluri complexe, actualizate frecvent, ce iau în calcul o multitudine de indicatori economico-financiari, comerciali, socio-profesionali, etc., ce surprind, în funcție de starea de fapt concretă, manifestări ale unor comportamente și situații ce pot fi apreciate ca fiind suspecte.

În această etapă, inputul informațional are de cele mai multe ori un volum imens și o complexitate sporită, însă, prin metodele specifice și instrumentele de analiză adoptate, sunt identificate și prioritizate, în baza unor criterii obiective, acele situații ce prezintă risc fiscal major.

O altă sursă importantă de informații ce sunt prelucrate în această etapă o constituie cooperarea internațională a administrației fiscale din România cu cele din alte state membre, derulată în baza legislației europene și a acorduirlor bilaterale.

Aceste procese de profilare și de evaluare fiscală asigură o rată ridicată de confirmare ulterioară, rezultată în urma acțiunilor de control, și implicit o eficiență ridicată a activității DGAF pe ansamblul ei.

Page 90: investigarea fraudelor intracomunitare

4.2 Prevenire

Funcția de prevenire a evaziunii fiscale îndeplinită de activitatea DGAF îmbracă o multitudine de forme, însă, din perspectiva prezentului ghid, vor fi abordate numai câteva dintre acestea:

1. Acordarea/retragerea codului de înregistrare în scopuri de TVA;2. Inactivarea societăților comerciale în condițiile prevăzute de

legislația primară și secundară;3. Instituirea consemnelor vamale și de Trafic Control generate de

profilurile de risc.

4.2.1 Acordarea/retragerea codului de înregistrare în scopuri de TVA

Marea majoritate a fraudelor fiscale au ca element comun firma fantomă, iar numărul mare al acestora a afectat mulți ani bugetul de stat și climatul concurențial corect din țara noastră.

Pentru limitarea existenței și influenței acestora, au fost adoptate prevederi legale prin care, în esență, este evaluată intenția și capacitatea entității solicitante de a derula afaceri în sfera TVA. Evaluarea este realizată în baza unor criterii clare și obiective, urmându-se o procedură bine determinată, în cadrul căreia DGAF îndeplinește un rol foarte important.

Această procedură este aplicată societăților nou înființate, în vederea acordării sau neacordării codului de înregistrare în scopuri de TVA, însă și firmelor care dețin un astfel de cod, atunci când au loc schimbări de acționariat sau de sediu social.

4.2.2 Inactivarea societăților comerciale

În paralel cu atribuțiile ce decurg din paragraful anterior, în conformitate cu art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală, DGAF este competentă pe linia inactivării firmelor în cazul constată că acestea nu

Page 91: investigarea fraudelor intracomunitare

funcționează la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Această atribuție este foarte importantă în principal în vederea limitării la un nivel minim a duratei de funcționare și, implicit, a impactului negativ pe care îl poate avea o firmă fantomă.

Au existat situații semnificative, când în urma acțiunilor de control ale DGAF și măsurilor coordonate de prevenire și combatere au fost identificate astfel de firme aflate în faza incipientă de funcționare, aflate la primele tranzacții, iar asupra stocurilor acestora fiind dispuse măsuri asiguratorii. După inactivarea lor, s-a constatat că persoanele care controlau societățile comerciale respective s-au relocat în alte țări, unde au derulat tranzacții de zeci de milioane de euro, prejudiciul potențial fiind proporțional.

4.2.3 Instituirea consemnelor vamale și de trafic control

În foarte multe situații, analiza de risc generează liste de entități economice a căror activitate comercială este situată preponderent în zona achizițiilor intracomunitare și a importurilor, ce constituie punctul de pornire a unor potențiale fraude, asupra acestora fiind instituite consemne.

În cazul identificării unor astfel de transporturi, în baza consemnelor instituite pentru fiecare situație în parte, sunt adoptate cele mai potrivite măsuri de prevenire a fraudelor, de exemplu sigilarea transportului de bunuri urmată de desigilarea la locul de destinație, de indisponibilizare a acestuia până la clarificarea situației de risc fiscal, sau chiar de confiscare, atunci când este cazul.

4.3 Combatere

Atunci când sunt întrunite elementele unei fraude fiscale sau când sunt constatate împrejurări ale unor fapte sancționate de legea penală, preocuparea principală și imediată a DGAF este de identificare a bunurilor și valorilor care pot acoperi (total sau parțial) prejudiciul cauzat, adoptarea

Page 92: investigarea fraudelor intracomunitare

măsurilor specifice DGAF conexe indisponibilizării acestora, precum și instrumentarea fraudelor până la nivel de detaliu, conform competențelor.

Când sunt constatate împrejurări ale unor fapte sancționate de legea penală, acestea sunt sesizate organelor de urmărire penală, iar după caz, sunt constituite echipe operative și continuate măsurile de verificare și control, conform strategiei procurorului de caz.

În domeniul cooperării administrative internaționale, Regulamentul 904/2010 prevede, ca cea mai complexă formă de cooperare, derularea de controale multilaterale, de către mai multe administrații fiscale din statele membre.

Acestea sunt propuse de către un stat membru atunci când deține date privind o fraudă fiscală cu extensii în mai multe state membre și/sau afectează bugetele acestora.

Participarea statelor membre la un astfel de control este voluntară, decizia fiind luată după evaluarea situației concrete și implicațiilor fiscale ale acesteia.

Page 93: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 5 – INVESTIGAȚIA FINANCIARĂ

Oficiul integrează informațiile financiare transmise de entitățile raportoare în baza Legii nr. 656/2002, cu alte date disponibile în scopul generării unor produse de informare cu valoare pentru efortul investigativ al agențiilor de aplicare a legii.

Diseminările Oficiului conțin informații specifice menite să identifice persoane fizice și juridice, precum şi conturi şi informații privind tranzacții. Atunci când instituția constată existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor diseminează informațiile Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație şi Justiţie, iar în cazul în care sunt identificate indicii temeinice de finanţare a terorismului, va disemina informaţiile şi Serviciul Român de Informații.

Totodată, când se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, Oficiul sesizează organul competent să investigheze astfel de infracțiuni.

În vederea realizării unei analize financiare eficiente, activitatea Oficiului Naţional se ghidează după următoarele principii de guvernare:

Principiul priorităţii activităţii de prevenire Similar altor sisteme, prevenirea faptelor de spălare de bani şi/sau

finanţare a terorismului este mai eficientă sub raport cost/beneficiu decât componenta de combatere. Prevenirea corespunzătoare a riscurilor elimină consecinţele nefavorabile ale materializării acestora, manifestate la nivel social, economic, etc. În acest context, este important ca orice informare transmisă autorităţilor publice cu privire la operaţiuni financiare efectuate şi care prezintă indicii privind posibile fapte de spălare de bani şi/sau finanţare a terorism, să fie privită ca un risc neidentificat la momentul oportun, căruia sistemul i-a permis să se materializeze. Componenta de prevenire trebuie să vizeze identificarea cauzelor care au permis materializarea riscului respectiv.

Principiul parteneriat şi colaborare Instituția este poziționată la intersecția dintre sectorul financiar,

autorităţi de reglementare şi supraveghere, autorităţi de aplicare a legii şi

Page 94: investigarea fraudelor intracomunitare

autorităţi echivalente străine ceea ce constituie o oportunitate deosebită pentru integrarea/inter-relaționarea acestor perspective diferite, în scopul generării unei imagini cuprinzătoare referitoare la prevenirea, detectarea şi combaterea criminalității economico-financiare în general.

Este importantă maximizarea colaborării cu toate autoritățile cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii criminalității economico-financiare, în scopul alocării cât mai eficiente a resurselor la nivel de sistem şi creșterii rezultatelor pozitive (condamnări).

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este deosebit de activ în încercarea de a îmbunătăţi substanţial cooperarea naţională în domeniul CSB/CFT.

Principiul eficienţei în combatere Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere Spălării Banilor este o

autoritate publica fără competenţe de aplicare a legii. În calitatea sa de unitate de informaţii financiare instituţia trebuie să se asigure ca informaţiile relevante din sectorul financiar şi non-financiar, sunt prelucrate cu luarea în considerare a nevoilor beneficiarilor şi sunt livrate acestora, în timp util, pentru aplicarea corespunzătoare a legii. În acest context, evaluarea relevanţei activităţii instituţiei se raportează la rata de confirmare a produselor de intelligence financiar diseminate către autorităţile de aplicare a legii.

Oficiul a încheiat protocoale de cooperare cu autorități de aplicare a legii (și alte autorități publice), autorități de supraveghere, servicii de informații și cu asociații profesionale care reprezintă entitățile raportoare. Aceste protocoale permit:

elaborarea unor analize comparative între cadrul normativnaţional din domeniul prevenirii si combaterii spălării banilorşi a finanţării terorismului şi cerinţele, reglementările şicriteriile de eficienţă emise de forurile internaţionale de profildin acest sector (Financial Action Task Force, ConsiliulEuropei, ONU, UE, etc),

coordonarea procesului de modificare/completare a legislaţieiîn domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şifinanţării terorismului, potrivit cerinţelor de armonizare

Page 95: investigarea fraudelor intracomunitare

legislativă cu principalele reglementări naţionale, comunitare şi internaţionale în domeniu.

elaborarea unei analize asupra eficienţei mecanismuluinaţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi afinanţării terorismului, inclusiv privind posibilitatea reţineriiinfracţiunii de spălare de bani ca infracţiune de sine stătătoareşi elaborarea şi implementarea unor măsuri de eficientizare

identificarea bazelor de date existente la nivel naţional şiselectarea acelora pe care instituţiile şi autorităţile competente,după caz, le-ar putea utiliza în derularea obiectului deactivitate specific, precum şiîncheierea de acorduri decooperare pentru realizarea accesului efectiv la aceste baze dedate;

analiza practicii judiciare de netrimitere în judecată de cătreMinisterul Public şi a soluţiilor de achitare dispuse deinstanţele de judecată, în cauzele având ca obiect infracţiuneade spălare a banilor, pentru identificarea eventualelordisfuncţii de sistem;

analiza practicii actuale a entităţilor raportoare în relaţia cuO.N.P.C.S.B, în vederea identificării măsurilor necesarepentru eficientizarea activităţii de raportare, inclusiv pepalierul modalităţii de transmitere electronică a RTS-urilor,RTN-urilor şi RTE-urilor, precum şi a corespondenţei aferenteacestora;

realizarea unor întâlniri de lucru specializate cu participareaunor reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor competente, lanivel central şi teritorial, care pot propune iniţierea unordirecţii de investigaţii operative în domeniul combateriispălării banilor, evaluarea şi actualizarea indicatorilor de riscşi a profilurilor de risc specific, precum şi transferul de bunepractici în domeniu;

furnizarea de date statistice consolidate şi de tipologii despălare a banilor pentru entităţile raportoare;

Page 96: investigarea fraudelor intracomunitare

elaborarea unor ghiduri de bune practici în domeniulcombaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, pentruautorităţile de aplicare a legii implicate, care cuprind tipologiişi tehnici de investigare folosite la documentarea cazurilor despălare a banilor şi finanţare a terorismului;

organizarea unor întâlniri de lucru la nivel de experţi în scopuleficientizării schimbului de informaţii;

organizarea unor întâlniri de lucru tematice ale O.N.P.C.S.Bşi/sau a celorlalte autorităţi de supraveghere prudenţială, cureprezentanţii desemnaţi ai entităţilor raportoare,supravegheate şi controlate şi cu asociaţiile profesionale aleacestora, după caz, pentru consolidarea gradului de instruire cuprivire la fenomenul spălării banilor şi al finanţăriiterorismului;

actualizarea, publicarea şi diseminarea unor materialedocumentare/ghiduri de instruire în domeniu pentru entităţileraportoare financiare şi non-financiare, în scopul identificăriitranzacţiilor suspecte şi respectării obligaţiilor de prevenire şicombatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului precumşi al promovării conceptului de abordare pe bază de risc înmaterie de spălare a banilor, la nivelul categoriilor de entităţiraportoare.

Pentru ca Oficiul să aducă valoare adăugată informațiilor primite şi deținute, acesta efectueză următoarele tipuri de analiză (investigaţie financiară):

a) Analiza operațională: sunt folosite informațiile disponibile sau carepot fi obținute pentru identificarea unor ținte specifice de investigație (ex. persoane, bunuri, rețele infracționale si asocieri), pentru urmărirea anumitor activitati sau tranzacții, precum si pentru stabilirea unor legături intre acele ținte si produsele infracționale, spălare de bani, infracțiuni predicat si finanțarea terorismului,

b) Analiza strategică: sunt folosite informații disponibile sau care pot fiobținute, inclusiv date care pot fi furnizate de alte autorităţi competente,

Page 97: investigarea fraudelor intracomunitare

pentru identificarea tipologiilor şi pattern-urilor de spălare de bani şi/sau finanțarea terorismului. Aceste informații sunt apoi folosite de Oficiu sau de alte autorităţi publice pentru identificarea vulnerabilităților şi amenințărilor de spălare de bani şi finanțarea terorismului. Analiza strategică ajută la stabilirea politicilor şi obiectivelor Oficiului, sau la o scară mai largă, pentru alte entităţi de la nivelul sistemului CSB/CFT.

c) Analiza operațională: Legea nr. 656/2002 prevede în articolul 26alin. 3 ca ONPCSB efectuează analiza tranzacțiilor suspecte (a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 10 si (b) din oficiu, când ia cunoștința pe orice cale despre o tranzacție suspectă.

Deși legea nu detaliază conținutul procesului de analiză, art. 8 alin. 1 din Legea nr. 656/2002 stabilește în mod clar scopul acestuia, respectiv identificarea indiciilor temeinice de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Având în vedere faptul că, după efectuarea analizei, ONPCSB sesizează PICCJ şi/sau SRI în legătură cu indiciile temeinice identificate, procesul de analiză vizat de art. 26 din Lege acoperă componenta de analiza operațională.

Potrivit standardelor internaţionale aplicabile în materie, esenţa analizei financiare constă în faptul că informaţiile relevante cu privire la riscuri/fapte de spălare de bani și finanţarea terorismului, disponibile la nivelul sectorului financiar și non-financiar, să fie diseminate în timp util, de către Unitatea de Informații Financiare, instituţiilor de aplicare a legii competente, astfel încât acestea să poată dispune măsurile preventive sau combative necesare. Procesul impus de standardele internaţionale în acest sens este cel de intelligence (analiza a informaţiilor).

La nivelul ONPCSB, activitatea de analiza a informaţiilor este realizată în cazurile care prezintă un risc ridicat de SB/FT, urmare procesului de evaluare a riscului derulat la nivelul instituţiei.

În acest sens, rolul Oficiului este acela de a transforma informaţiile colectate/accesate în baza legii, în produse de informare cu valoare adăugată, relevante pentru autorităţile de aplicare a legii.

Analiza informaţiilor în scopuri operaţionale este procesul prin care sunt convertite /transformate informaţiile brute disponibile Oficiului Naţional

Page 98: investigarea fraudelor intracomunitare

de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în produse de informare care răspund nevoilor de informare ale beneficiarilor și sprijină procesul decizional al acestuia.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor primește următoarele categorii de informații:

a) Imediat - Informații in legătură cu suspiciuni de spălare abanilor si/sau finanțare a terorismului, identificate în cazul operațiunilor derulate de clienții entităților prevăzute la art. 10 din Lege (art. 5(1), 6(2) si 6(3) din Legea nr. 656/2002),

b) În cel mult 10 zile lucrătoare - Informații privindoperațiunile cu sume în numerar, in lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea legătura între ele (art. 5(7) din Legea nr. 656/2002),

c) În cel mult 10 zile lucrătoare - Informații privindoperațiunile de transfer extern, în şi din conturi, în lei sauvalută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin unasau mai multe operațiuni ce par a avea legătura între ele (art.5(8) din Legea nr. 656/2002),

d) Nu mai târziu de 24 de ore de la momentul tranzacției -Informații in legătură cu motivul pentru care o operațiunesuspectă de spălare a banilor şi finanțarea terorismului nu afost raportată conform art. 6(1) din Lege,

e) Lunar - Informațiile deținute potrivit legii de către DirecţiaGenerală a Vămilor, în legătură cu declarațiile persoanelorfizice privind numerarul în valută şi/sau în monedă națională,

INFORMAȚIE + ANALIZĂ = PRODUS DE INFORMARE (informație cu valoare)

Page 99: investigarea fraudelor intracomunitare

care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 (art. 5(12) teza 1 din Legea nr. 656/2002),

f) De îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore – toate informațiilelegate de suspiciunile de spălare de bani sau finanțare aterorismului, ce sunt identificate în cursul activitățiispecifice a Autorităţii Naționale a Vămilor (art. 5(12) teza 2din Legea nr. 656/2002),

g) În termen de 30 de zile – datele şi informațiile solicitatepersoanelor menționate la art. 10 precum şi instituțiilorcompetente, necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege(art. 7 (1) din Legea nr. 656/2002),

h) Date şi informații ce fac obiectul schimbului, în bazareciprocității, cu instituții străine care au funcțiiasemănătoare şi care au obligația păstrării secretului încondiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute înscopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau afinanțării terorismului (art.7(4) din Legea nr. 656/2002),

i) Informații privind numele persoanei cu responsabilităţi înaplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, împreună cunatura şi limitele responsabilităților menționate, transmisede entitățile prevăzute de art. 10 din Lege, cu excepțiapersoanelor menționate la art. 10 (k) (art. 20 (1) din Legeanr. 656/2002),

j) Informații privind suspiciuni de spălare a banilor, definanțare a terorismului sau alte încalcari ale dispozițiilorLegii nr. 656/2002, transmise de autoritățile şi structurileprevăzute la art. 24 alin. 1 lit. (a)-(c) din lege (art. 24(2) dinlegea nr. 656/2002).

Pentru realizarea unei analize financiare eficiente, analiza se face în etape respectiv planificare, colectare, evaluare, procesare şi colecţionare, analiză, informare.

Page 100: investigarea fraudelor intracomunitare

Analiza financiară trebuie să răspundă la următoarele întrebări: CINE – care sunt entităţile vizate de informaţiile

iniţiale? CE – care este activitatea suspectă (ce se cunoaşte

despre aceste entităţi (ce au făcut)? UNDE – unde a avut loc activitatea suspectă? CÂND – când a avut loc activitatea suspectă? CUM – care este modul de operare al entităţilor

vizate de informaţiile iniţiale? DE CE – care este motivul pentru care entităţile au

acţionat aşa cum au făcut-o?De asemenea, pentru realizarea analizei financiare se va răspunde la

următoarele întrebări: Care este scopul analizei? Ce informaţii lipsesc? Care sunt sursele de informaţii disponibile? Care din sursele de informaţii disponibile conţin

informaţii relevante pentru analiza care seefectuează?

Colectarea de informații de calitate constituie o componentă cheie a procesului de analiză a informațiilor.

Calitatea informaţiilor depinde de acurateţea, relevanţa şi oportunitatea acestora.

În cadrul analizei financiare se va ține cont de: Identificarea relaţilor dintre entitățile analizate, Identificarea evenimentelor semnificative, Identificarea golurilor informaţionale, Clarificarea semnificaţilor datelor colectate.

Analiza constituie procesul de conversie a informaţiilor care au fost colectate, evaluate și colaţionate, în produse de informare, prin integrarea și interpretarea lor.

Diseminarea spontană – FIU are capacitatea de a disemina informaţii şi rezultatele analizelor sale către autorităţile competente atunci

Page 101: investigarea fraudelor intracomunitare

când exista indicii de suspiciune cu privire la spălarea banilor, infracţiuni predicat sau finanţarea terorismului. În baza analizelor elaborate de FIU, diseminarea informaţiilor trebuie să fie selectivă şi să permită beneficiarilor concentrarea pe cazurile/informaţiile relevante.

Diseminarea la cerere – FIU are capacitatea de a răspunde la solicitările de informaţii transmise de autorităţile competente. La primirea unei solicitări din partea unei autorităţi competente, decizia de efectuare a analizei şi/sau diseminarea informaţiilor către autoritatea solicitantă aparţine unităţii de informaţii financiare.

Diseminarea spontană - Art. 8 din Legea nr.656/2002(r) indică urmatoarele categorii de beneficiari ai rezultatelor analizelor efectuate la nivelul Oficiului, respectiv:

- Parchetul de pe langa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii – procesul de analiza relevă existenta unor indicii temeinice de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului,

- Alte organe competente – când sunt identificate indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălarea banilor sau finanţarea terorismului.

Diseminarea la cerere - Art. 8 din Legea nr. 656/2002(r) reglementează accesul autorităţilor de aplicare a legii la datele şi informaţiile financiare deţinute de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în următoarele condiţii:

“… (5) După primirea sesizării, procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală şi Serviciul Român de Informaţii pot solicita Oficiului completarea acesteia.

(6) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală şi Serviciului Român de Informaţii, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(7) Organele de urmărire penală vor comunica periodic Oficiului stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus

Page 102: investigarea fraudelor intracomunitare

blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse.”

Totodată, procesul de diseminare la cerere se activează şi în relaţiile de cooperare cu instituţii străine cu funcţii similare, la art. 7 alin. (4) din Legea 656/2002, republicată, fiind reglementata capacitatea ONPCSB de a face schimb de informatii “ Oficiul poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau a finanţării terorismului.”

Analiza strategică: poate fi, în mod simplu, definită ca procesul de informaţii financiare care include rezultatele analizelor datelor financiare (date cu privire la circuitele financiare, tranzacţile financiare, circuitele activelor, etc.), precum şi alte informaţii non-financiare accesibile obţinute prin diferite metode analitice şi instrumente IT, pentru a identifica tendinţele şi modelele de anomalii sau alte elemente suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului.

Deși Legea nu conține prevederi exprese cu privire la obligația ONPCSB de a derula un proces de analiza strategica in sensul Recomandării 29, potrivit articolului 8(8) Oficiul are obligația de a furniza persoanelor fizice si juridice prevăzute la art. 10, precum si autoritatilor cu atribuții de control financiar si celor de supraveghere prudențiala, printr-o procedura considerata adecvata, informații generale privind tranzacțiile suspecte si tipologiile de spălare a banilor si finanțare a terorismului.

În acest scop, art. 11(3) lit. j din H.G nr. 1599/2008, prevede ca Direcţia de Analiză şi Prelucrare a Informaţiilor elaborează pe baza cazurilor analizate în cadrul Oficiului, studii privind tipologiile specifice de spălare a banilor şi/sau finanțare a terorismului.

De asemenea, Oficiul efectuează analize şi produce informări strategice referitoare la riscurile de spălarea banilor şi/sau finanțarea terorismului, precum şi la evoluțiile celor două fenomene.

Page 103: investigarea fraudelor intracomunitare

Din această perspectivă, informațiile financiare prelucrate de Oficiu, au scos în evidenţă o serie de amenințări precum şi vulnerabilităţi exploatate de cei interesați de spălarea banilor/finanțarea terorismului, respectiv:

Ameninţări: Grupuri organizate, specializate în spălarea banilor proveniți din

evaziune fiscală. Acestea folosesc persoane interpuse pentru scoaterea unor fonduri semnificative din sistemul financiar, mutarea fizică a banilor şi punerea lor la dispoziția beneficiarului;

Grupuri organizate externe care folosesc sistemul financiar dinRomânia pentru tranzitarea unor fonduri ilicite din state vest europene către jurisdicții non-UE. Aceștia folosesc în special conturi bancare pentru transferul sumelor în România, fondurile fiind retrase în numerar şi stratificate prin transferuri ulterioare şi succesive prin sisteme de transfer rapid de bani;

Grupuri organizate externe care folosesc sistemul financiar dinRomania, drept poartă de plasare în sistemul financiar al UE a unor fonduri semnificative de origine necunoscută. Banii sunt transferați în România cu justificări fictive. Ulterior, sunt folosite servicii de internet banking pentru externalizarea sumelor către alte state UE;

Grupuri organizate autohtone implicate în activităţi de proxenetism şitrafic de persoane. Acestea manifestă o predispoziție spre utilizarea sistemelor de transfer rapid de bani pentru repatrierea câștigurilor generate de persoanele traficate în state din vestul Europei;

Grupuri nestructurate de evazioniști sau evazioniști individualiimplicați în importuri subevaluate de mărfuri din state asiatice. Aceștia se folosesc de persoane interpuse, posibil angajați, pentru transferul unor sume semnificative către persoane fizice şi juridice din China în special prin intermediul sistemelor de transfer rapid de fonduri.

Page 104: investigarea fraudelor intracomunitare

Vulnerabilităţi:

Creșterea nivelului de complexitate al schemelor de spălare a banilor,prin folosirea unor metode tradiționale de plată, alternativ cufolosirea unor metode moderne de plată;

Folosirea frecventă a conturilor persoanelor juridice de tip societatecu răspundere limitată în schemele de spălare a banilor proveniți dinevaziune fiscală;

Folosirea în scheme de spălare a banilor a serviciilor bancare care nunecesită prezenţa fizică în sucursala băncii pentru efectuareaoperațiunilor;

Prezenţa frecventă a tranzacțiilor cu numerar în cadrul schemelor despălare a banilor;

Folosirea persoanelor interpuse pentru ascunderea originii ilicite afondurilor şi pentru disimularea identităţii beneficiarului real alproduselor infracționale;

Folosirea frecventă a sistemelor de transfer rapid de bani, în legăturăcu operațiunile comerciale derulate de persoane juridice;

Folosirea conturilor externe, deschise la instituții de credit aflate în destinații off-shore, pentru plasarea fondurilor ilicite obținute în România.

Page 105: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 6 - INVESTIGAȚIA PENALĂ

Investigația penală reprezintă o procedură cu caracter secret și/sau public, efectuată de autoritățile judiciare competente, cu respectarea garanțiilor procesuale, a drepturilor părților și ale subiecților procesuali, astfel încât să fie constatate la timp și în mod complet faptele care constituie infracțiuni, nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală, iar orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit legii, într-un termen rezonabil.

Cadrul general în care se realizează investigația penală este stabilit de Codul de procedură penală, aprobat prin Legea nr.135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte reglementări cu caracter procedural.

În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor cu caracter procedural, au fost emise „Metodologia de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale și vamale”, încheiată în luna februarie 2014 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspectoratul General al Poliției Române și Agenția Națională de Administrare Fiscală10, precum și Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al ministrului afacerilor interne 11 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror.

În desfășurarea activității de urmărire penală, procurorul supraveghează activitatea organelor de cercetare penală, astfel ca orice infracțiune să fie descoperită și orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie trasă la răspundere penală

Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege ori se sesizează din oficiu.

10 Înregistrată sub nr.2144/10.02.2014, nr.8372/18.02.2014, respectiv nr.800215/10.02.2014

11 Înregistrat sub nr.12/C/2014, respectiv nr.56/10.04.2014

Page 106: investigarea fraudelor intracomunitare

În cauzele având ca obiect infracțiuni economico-financiare, în care sunt incluse și cele care privesc fraudele intracomunitare, după înregistrarea sesizării la parchet, aceasta se repartizează procurorului desemnat să exercite supravegherea sau să efectueze urmărirea penală.

În termen de 10 zile de la repartizarea dosarului, procurorul dispune, în condițiile legii, cu privire la:

a) actele procesuale ce se vor efectua de către organele decercetare penală;

b) activitățile ce se vor efectua de către inspectorii antifraudă;c) atunci când consideră necesar, termenele pentru aducerea la

îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la lit.a) și b).Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr.74/201312, în cadrul structurii

centrale a A.N.A.F. - Direcția generală antifraudă fiscală, funcționează Direcția de combatere a fraudelor, care acordă suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni economico-financiare. În acest scop, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției de combatere a fraudelor sunt detașați în cadrul parchetelor, în condițiile legii, pe posturi de specialiști.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.4 din O.U.G. nr.74/2003, inspectorii antifraudă efectuează, din dispoziția procurorului:

a) constatări tehnico-științifice, care constituie mijloace deprobă, în condițiile legii;

b) investigații financiare în vederea indisponibilizării debunuri;

c) orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.Desemnarea inspectorului antifraudă se face în funcție de criteriile

obiective stabilite în acest sens de conducătorul parchetului și presupune întocmirea unei ordonanțe motivate prin care se dispune cu privire la: numele specialistului desemnat, activitățile pe care urmează să le realizeze, actele dosarului la care are acces, termenul de soluționare, alte aspecte care interesează cauza.

12Privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității AgențieiNaționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Page 107: investigarea fraudelor intracomunitare

În cele 10 zile de la data înregistrării cauzei la parchet, inspectorul antifraudă poate fi desemnat să realizeze verificările în materie fiscală la care se referă art.3 alin.4 lit.c) din O.U.G. nr.74/2003, dintre care amintim:

- identificarea actelor contabile și a documentelor legale definite de art.2 lit.c) din Legea nr.241/200513, concludente și utile cauzei;

- accesarea bazelor de date, la care are acces potrivit atribuțiilor de serviciu și efectuarea de copii de pe toate documentele relevante depuse de contribuabilii care interesează cauza ori cele întocmite de instituțiile statului în legătură cu activitatea realizată de aceștia;

- examinarea actelor existente în dosar cu privire la conturile bancare deținute de persoanele indicate în actul de sesizare, pentru a se stabili dacă se impune aplicarea prevederilor art.153 C.proc.pen., care reglementează obținerea de date privind situația financiară a unor persoane;

- accesarea aplicației www onrc.ro și efectuarea de copii privind entitățile comerciale cercetate ori cele implicate în cauză;

Activitățile realizate de inspectorii antifraudă, în baza art.3 alin.4 lit.b) și c) din O.U.G. nr.74/2003 se materializează prin întocmirea de procese-verbale.

Exceptând cauzele în care desfășoară urmărire penală proprie, procurorul înaintează dosarul organului de cercetare penală competent, în vederea efectuării urmăririi penale.

Activitatea de urmărire penală presupune respectarea cu strictețe a regulilor de procedură general aplicabile indiferent de natura infracțiunii investigate.

Dintre activitățile care se impun a fi realizate pentru probarea infracțiunilor având ca obiect fraude intracomunitare exemplificăm:

13 documentele prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul vamal, Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și de reglementările elaborate pentru punerea în aplicare a acestora

Page 108: investigarea fraudelor intracomunitare

6.1 Obținerea de date și informații inițiale

- Administrația Națională de Administrare Fiscală, pentru a se stabili: dacă faptele cercetate au făcut obiectul unor controale efectuate la nivelul acestei instituții, unitățile bancare la care au deschise conturi societățile și persoanele fizice care interesează cauza, alte date din dosarul fiscal al contribuabilului;

- Oficiul Național al Registrului Comerțului, privind dosarul juridic al societăților care interesează cauza;

- Inspectoratul Teritorial de Muncă, în legătură cu raporturile de muncă;

- Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care poate furniza informații de specialitate de natură confidențială, cu mențiunea că valorificarea lor în procesul penal necesită administrarea mijloacelor de probă cum ar fi: obținerea de date privind situația financiară, comisia rogatorie internațională, ș.a.;

- Societățilecomerciale de distribuție a imprimatelor cu regim special, în vederea identificării seriilor și plajelor de numere ale facturilor, chitanțelor și alte înscrisuri cu regim special ridicate de societățile comerciale implicate în cauză;

6.2 Dispunerea de activități specifice de supraveghere operativă(filaj, investigații), efectuate de instituțiile specializate ale statului;

6.3 Ridicarea de obiecte și înscrisuri, prevăzută de art.169 C.proc.pen. 14 , care poate fi realizată fie prin predarea benevolă, fie prin ridicarea silită, aceasta din urmă în condițiile stabilite în art.171 C.proc.pen.15. Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice, astfel cum este

14 potrivit căruia organul de urmărire penală sau instanța de judecată are obligația să ridice obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloc de probă în procesul penal

15 textul prevede că dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală, prin ordonanță, sau instanța de judecată, prin încheiere, dispune ridicarea silită

Page 109: investigarea fraudelor intracomunitare

reglementată de art.170 C.proc.pen.16, presupune emiterea unei ordonanțe prin care organul de urmărire penală dispune persoanei fizice sau juridice, în posesia sau detenția căreia se află, să le prezinte și să le predea, sub luare de dovadă. Fapta persoanei care, fiind avertizată asupra consecințelor inacțiunii sale, refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, realizează conținutul infracțiunii de obstrucționarea justiției17.

6.4 Efectuarea percheziției domiciliare și a celei informatice.

Această activitate poate fi impusă de necesitatea identificării: - documentelor justificative, actelor contabile, alte acte legale,

fictive sau neînregistrate, evidențele contabile duble, acte constitutive ori cele modificatoare ale societăților, documente de transport, acte vamale, contracte, ștampile, ș.a.;

- depozitelor ori alte locații unde sunt ascunse mărfurile sustrase de la obligațiile fiscale;

- sumelor de bani sustrase de la plata obligațiilor fiscale, precum și cele rezultate din activitatea ilicita realizată de contribuabil ori de alte persoane în numele acestuia;

- bunurilor și produselor realizate prin încălcarea prevederilor legale, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor destinate acestui scop;

- sistemelor informatice și suporturile de stocare a datelor informatice;

- altor înscrisuri sau probe materiale care atestă activitatea infracțională desfășurată de persoanele cercetate.

16 reglementare - În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni și sunt temeiuri de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc de probă în cauză, organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate dispune persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte și să le predea, sub luare de dovadă

17 Art.271 din Codul penal

Page 110: investigarea fraudelor intracomunitare

6.5 Identificarea bunurilor deținute de suspect, inculpat, de alte

persoane (cazul confiscării extinse) și aplicarea sechestrului sau a popririi asiguratorii, scop în care procurorul poate dispune realizarea de investigații financiare de către inspectorul antifraudă, astfel cum prevede art.3 alin.4 lit.b din O.U.G. nr.73/201318.

6.6 Supravegherea tehnicăse efectuează în baza unui mandat

emis de judecătorul de drepturi și libertăți sau a autorizării procurorului pe un termen de maximum 48 ore, această din urmă supusă confirmării în condițiile legii.

Supravegherea tehnică poate fi realizată prin: - interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la

distanță, care constă în interceptarea, accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare19;

- accesul la un sistem informatic, presupune pătrunderea într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice fie direct, fie de la distanță, prin intermediul unor programe specializate ori prin intermediul unei rețele, în scopul de a identifica probe20;

- supravegherea video, audio sau prin fotografiere, ce constă în fotografierea persoanelor care interesează cauza, observarea sau înregistrarea conversațiilor, mișcărilor ori a altor activități ale acestora21;

- localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, presupune folosirea unor dispozitive care determină locul unde se află o persoană sau obiectul la care sunt atașate22;

18 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

19 Art. 138 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul de procedură penală 20 Art. 138 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Codul de procedură penală 21 Art. 138 alin. 1 lit. c) și alin. 6 din Codul de procedură penală 22 Art. 138 alin. 1 lit. d) și alin. 7 din Codul de procedură penală

Page 111: investigarea fraudelor intracomunitare

- obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare și al altor operațiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unei instituții de credit ori al altei entități financiare, precum și obținerea de la o instituție de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacțiile sau operațiunile unei persoane23.

6.7 Măsuri de supraveghere și metode speciale de cercetare, realizate prin:

- reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale, care presupun verificarea, prin mijloace fizice sau tehnice, a scrisorilor, a altor trimiteri poștale sau a obiectelor transmise prin orice alt mijloc24;

- utilizarea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor, presupune folosirea unei persoane cu o altă identitate decât cea reală în scopul obținerii de date și informații cu privire la săvârșirea infracțiunilor ce fac obiectul cauzei25;

- livrarea supravegheată, prin care se permite intrarea, tranzitarea sau ieșirea de pe teritoriul României a unor bunuri în privința cărora există o suspiciune cu privire la caracterul ilicit al deținerii sau obținerii acestora, sub supravegherea ori cu autorizarea autorităților competente, în scopul investigării infracțiunii sau al identificării persoanelor implicate în săvârșirea acesteia26;

- obținerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât conținutul comunicațiilor, și reținute de către aceștia27.

23 Art. 138 alin. 1 lit. e) și alin. 9 din Codul de procedură penală 24 Art. 138 alin. 1 lit. f) și alin. 8 din Codul de procedură penală 25 Art. 138 alin. 1 lit. g) și alin. 10 din Codul de procedură penală 26 Art. 138 alin. 1 lit. i) și alin. 12 din Codul de procedură penală 27 Art. 152 din Codul de procedură penală

Page 112: investigarea fraudelor intracomunitare

6.8 Obținerea de date privind situația financiară

Presupune întocmirea unei ordonanțe motivate de către procuror, prin care dispune comunicarea datelor privind existența și conținutul conturilor și a altor situații financiare ale persoanelor fizice sau juridice care interesează cauza. Solicitarea trebuie supusă încuviințării prealabile a judecătorului de drepturi și libertăți competent.

6.9 Audierea suspecților și a inculpaților , cu respectarea strictă a drepturilor procesuale ale acestora și a regulilor de tactică criminalistică specifice fiecărei cauze.

Raportat la fraudele intracomunitare, audierea suspecților și inculpaților trebuie să vizeze:

- identificarea entităților din spațiul intracomunitar care au avut relații comerciale având conotații penale cu operatori din România;

- bunurile și produsele suspuse evaziunii, mijloacele de transport utilizate, traseul parcurs și destinația acestora;

- stabilirea perioadei de timp în care a avut loc activitatea infracțională; - dacă la săvârșirea infracțiunilor au participat și alte persoane în

calitate de coautori, instigator sau complice; - identificarea modului de operare care a condus la sustragerea

contribuabilului de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului;

- veniturile obținute de suspecți și inculpați ori de alte persoane din activitatea evazionistă și felul cum au fost utilizate;

- alte aspecte concludente și utile cauzei.

6.10 Dispunerea și efectuarea constatărilor tehnico-știintifice și a expertizelor

- constatarea tehnico-științifică sau expertiza grafică/grafoscopică, care poate avea ca obiectiv: identificarea autorului scrierii și/sau subscrierii documentelor justificative, a actelor și registrelor

Page 113: investigarea fraudelor intracomunitare

contabile, identificarea persoanei care a scris evidența contabilă dublă ori a celei care a înregistrat cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale, ș.a.

- constatarea tehnico-științifică efectuată de inspectorul antifraudă, poate avea ca scop următoarele aspecte: legalitatea întocmirii documentelor justificative și de evidență contabilă, a celorlalte documente cerute de lege, realitatea cheltuielilor înregistrate, veniturile realizate și declarate, cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate și cele efectiv plătite, cuantumul și modul de compunere a prejudiciilor datorate bugetului consolidat al statului, ș.a.;

- expertiza fiscal-contabilă judiciară, se dispune în cazul în care concluziile raportului de constatare întocmit de inspectorul antifraudă sunt contestate28, precum și atunci când organul de urmărire penală apreciază că sunt necesare concluziile unui expert pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanță pentru aflarea adevărului în cauză.

6.11 Identificarea și audierea martorilor Martorii pot fi identificați din rândul:

- persoanelor (transportatori, comisionari, delegați, ș.a.) care au cunoștință despre furnizori, împrejurările deplasării bunurilor în spațiul intracomunitar și beneficiarii acestora;

- celor care au realizat servicii în numele persoanelor cercetate (contabili, referenți, magazioneri, ș.a.), în măsura în care nu au participat la săvârșirea faptelor imputate acestora;

- persoanelor care au cunoștință despre falsificarea și/sau întocmirea incompletă sau necorespunzătoare a actelor primare și de evidență contabilă;

- celor care au cunoștință despre locurile de depozitare și modul cum au fost valorificate bunurile supuse procesului evazionist;

28Art. 172 alin. 12 din Codul de procedură penală

Page 114: investigarea fraudelor intracomunitare

- persoanelor care pot furniza relații despre distrugerea sau alterarea evidenței contabile, a altor înscrisuri, a memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj ori a mijloacelor de stocare a datelor; - altor persoane care cunosc aspecte utile și concludente cauzei. Ascultarea martorului vizează în primul rând stabilirea aspectelor

esențiale cauzei, dintre care amintim: - împrejurările care i-au permis să ia cunoștință despre faptele

cercetate; - care a fost modul de operare ce a condus la sustragerea

contribuabilului de la plata obligațiilor datorate bugetului consolidat al statului;

- cine este autorul și care au fost acțiunile sau inacțiunile săvârșite de acesta;

- cum și cine anume a transportat bunurile în spațiul intracomunitar ori în interiorul tării;

- locurile de depozitare și modul de valorificare a bunurilor suspuse evaziunii;

- veniturile realizate din activitatea infracțională și beneficiarii acestora;

- dacă alte persoane au participat la săvârșirea infracțiunii, în caz pozitiv, care a fost contribuția acestora;

- alte aspecte specifice cauzei.

6.12 Comisia Rogatorie Internațională, este acea formă de asistență judiciară care constă în împuternicirea pe care o autoritate judiciară dintr-un stat o acordă unei autorități din alt stat, mandatată să îndeplinească, în locul și în numele său, unele activități judiciare privitoare la un anumit proces penal29.

29 Art.173 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

Page 115: investigarea fraudelor intracomunitare

Este dispusă de procuror și poate avea ca obiect 30 următoarele aspecte:

- localizarea și identificarea persoanelor și obiectelor; audierea suspectului, inculpatului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente, martorilor și experților, precum și confruntarea; percheziția, ridicarea de obiecte și înscrisuri, sechestrul și confiscarea specială sau extinsă; cercetarea la fața locului și reconstituirea; expertizele; transmiterea de informații necesare într-un anumit proces, interceptarea convorbirilor, examinarea documentelor de arhivă și a fișierelor specializate și alte asemenea acte de procedură;

- transmiterea mijloacelor materiale de probă; - comunicarea de documente sau dosare.

30 Art.174 din Legea nr.302/2004

Page 116: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 7 – PRACTICA JUDICIARĂ

7.1. Dosarul penal nr .115D/P/2014 - D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea

7.1.1 Mod de sesizare:

Sesizarea A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, nr.1233919 din 16.07.2014.

7.1.2. Situația de fapt reținută în cauză

În perioada 2011 - 2014 inculpatul D.M., prin continuarea unui grup infracțional organizat, la care au aderat inculpații N.S., în calitate de reprezentant al S.C. T.D. SRL, V.C.Ș., în calitate de reprezentant al S.C. S.P. SRL, I.I., în calitate de reprezentant al S.C. V.D. SRL, D.L.A. și K.Z., în calitate de reprezentanți ai S.C. TLV 2008 SRL, a inițiat și coordonat un circuit evazionist care a avut ca scop sustragerea societății comerciale inculpate B.I. SRL de la plata obligațiilor fiscal.

B.I. SRL, societate profilată pe comerțul cu fructe și legume, a realizat în mod direct achiziții de mărfuri de la parteneri din spațiul intracomunitar (în special din Italia), operațiuni care sunt declarate în documentele justificative. Mărfurile astfel achiziționate au fost vândute în sistem en-gros prin punctele de lucru (depozite) din Oradea și Satu Mare, către parteneri interni (în special lațurile de supermarket-uri Carrefour, Cora și Metro). Activitatea comercială a SC B.I. SRL a fost controlată de inculpatul D.M., care a deținut și calitatea de administrator.

În scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, a fost creat un circuit comercial de tip evazionist prin implicarea societății comerciale T.D. SRL, societate de tip „tampon (buffer)”, controlată de către inculpatul D.M. prin intermediul inculpatului N.S., administrator al S.C. T.D. SRL și angajat în cadrul B.I. SRL la punctul de lucru din Satu Mare.

Page 117: investigarea fraudelor intracomunitare

Astfel, în perioada 2012/2013, B.I. SRL a înregistrat achiziții fictive de la T.D. SRL în valoare totală de 32.198.554,75 lei, despre care s-a stabilit nu reflectă operațiuni reale deoarece nu au avut corespondent într-o activitatea de livrare/achiziție faptică reală care să urmărească circuitul documentar. La rândul ei T.D. SRL a înregistrat achiziții de la societățile cu comportament tip „fantomă (missing traders)”: S.C. S.P. SRL, S.C. V.D. SRL, și S.C. TLV 2008 SRL.

B.I. SRL a înregistrat și achiziții directe în valoare de 4.812.937 lei de la S.C. S.P. SRL în cursul anului 2011 și în valoare de 8.099.516 lei de la S.C. V.D. SRL în cursul anului 2014.

Rolul societăți de tip „tampon (buffer)”, societate în relații de foarte strică dependență de societatea beneficiară, a fost acela de a asigura o aparență de legalitate a operațiunilor comerciale înregistrate de beneficiar, prin declararea integrală a operațiunilor comerciale de achiziție și livrare, dar prin practicarea unui adaos comercial nesemnificativ, de aproximativ 0,57 %, astfel ca datoriile fiscale acumulate de această societate să fie foarte mici.

Practic, activitatea T.D. SRL era controlată de societatea comercială B.I. SRL., care a fost unicul beneficiar al așa-ziselor livrări efectuate de T.D. SRL. S-a stabilit că T.D. SRL nu avea declarate puncte de lucru, nu are angajații, nu deține mijloace fixe și nu a desfășurat activități la sediul declarat.

Declarațiile fiscale ale T.D. SRL erau depuse de persoana care asigura depunerea declarațiilor fiscale și pentru B.I. SRL, respectiv martora G.M., persoană care a fost contactată pentru a presta servicii pentru T.D. SRL de către inculpatul D.M.. Martora mai declară că sumele de bani pentru plata serviciilor îi erau remise în numerar la sediul. B.I. SRL, de către angajații acestei din urmă societăți, iar documentele contabile ale T.D. SRL îi erau puse la dispoziție la sediul B.I. SRL fie îi erau aduse de reprezentanții acestei societăți.

La momentul abordării sale de către organele fiscal, inculpatul N.S. nu a putut furniza informații cu privire la sediul societății, la persoanele care asigură întocmirea documentelor contabile și depunerea declarațiilor contabile, furnizorii și clienții T.D. SRL.

Pentru a asigura aparența de realitate a livrărilor către B.I. SRL, în contabilitatea T.D. SRL au fost înregistrate achiziții fictive de la societățile

Page 118: investigarea fraudelor intracomunitare

comerciale cu comportament tip „fantomă (missing traders)”: S.C. S.P. SRL, reprezentată de inculpatul V.C.Ș., S.C. V.D. SRL, reprezentată de inculpatul I.I. și S.C. TLV 2008 SRL, reprezentată de inculpații D.L.A. și K.Z., aceste trei societăți fiind, așa cum s-a arătat, singurii furnizori ai S.C. T.D. SRL. O parte din livrările acestor societăți au fost justificate prin operațiuni de achiziție de la alte societăți cu comportament6 tip “fantomă” (S.C. F.M. SRL șu S.C. K.C.SRL), cu mențiunea că diferența nu are corespondent în operațiuni de achiziții.

Societățile tip „fantomă (missing trader)” se sustrag de la verificările fiscale, nu funcționează la sediul social declarat, sunt reprezentate în drept de persoane insolvabile, greu de localizat, care se declară străine de activitatea comercială a societății, invocând faptul că au executat ordinele unor persoane identificabile sau neidentificabile. Acestea au rolul de a acumula datorii fiscale aferente operațiunilor fictive, obligații ce ar reveni practic beneficiarului, iar prin comportamentul lor asigură sustragerea de la plata acestor obligații. Prin intermediul societăților comerciale cu comportament tip „fantomă” s-a asigurat și obținerea sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă (fie prin ridicare în numerar din conturile societății fie prin virarea acestora în conturile altor societăți cu comportament tip fantomă).

S.C. S.P. SRL, administrată de inculpatul V.C.Ș., nu a desfășurat nicio activitate comercială în mod real. În perioada februarie 2012 - aprilie 2012, în numele acestei societăți au fost emise un număr de 77 de facturi fiscale de livrare (legume fructe) către S.C. T.D. SRL, în valoare totală de 4.687.193 lei cu TVA inclus. În primul semestru al anului 2011 S.C. B.I. SRL a înregistrat achiziții de la S.C. S.P. SRL în valoare de 4.812.937 lei cu TVA inclus, ulterior optându-se pentru interpunerea societății tip „tampon” (S.C. T.D. SRL), pentru nu trezi suspiciuni cu privire la realitatea achizițiilor.

Inculpatul V.C.Ș. a recunoscut caracterul fictiv ale relațiilor comerciale cu S.C. T.D. SRL și S.C. B.I. SRL.

S.C. V.D. SRL a fost administrată de inculpatul I.I.. În perioada aprilie 2013 – octombrie 2013 în evidența contabilă a S.C. T.D. SRL Oradea au fost înregistrate 112 facturi fiscale de aprovizionare cu mărfuri (legume fructe) în valoare de 9.727.373 lei cu TVA inclus. În perioada ianuarie –

Page 119: investigarea fraudelor intracomunitare

aprilie 2014 S.C. B.I. SRL a declarat achiziții directe de la S.C. V.D. SRL în valoare de 8.099.516 lei TVA inclus.

S.C. TLV 2008 SRL a fost administrată de inculpații K.Z. și D.L.A. (în prezent decedat). În perioada mai – iulie 2012, respectiv ianuarie – martie 2013 în contabilitatea S.C. T.D. SRL au fost înregistrate 150 de facturi fiscale de achiziție (fructe și legume) de la S.C. TLV 2008 SRL, în valoare totală de 13.811.188 lei TVA inclus. Începând cu data de 16.01.2012, inculpatul D.L.A. a fost desemnat ca administrator al unei alte societăți cu comportament tip „fantomă”, S.C. F.M. SRL, care, deși nu a avut relații directe cu S.C. B.I. SRL, a asigurat aparența de realitate a livrărilor către această societate prin asigurarea unor operațiuni de achiziției în contabilitatea societăților de tip fantomă care au înregistrat relații directe cu beneficiarul sau cu societatea de tip „tampon”. Rolul acestor societăți cu comportament tip „fantomă”, poziționate pe relația de tip evazionist “în amonte”, a fost și acela de a permite fluxurile de numerar prin conturi, sume de bani care sunt ridicate în numerar (de la ghișeu sau ATM).

Prin înregistrarea atât a achizițiilor reale (spațiul intracomunitar) cât și a achizițiilor fictive (naționale), stocul scriptic al S.C. B.I. SRL s-a majorat artificial. Cu ocazia controlului, organele fiscale au constatat o valoare dublă a stocului de marfă conform evidenție contabile față de valoare din evidența scriptică a gestiunii. Pentru descărcarea stocului de marfă acumulat artificial S.C. B.I. SRL simulează livrări intracomunitare de mărfuri către societăți din spațiul intracomunitar, în special din Ungaria. Caracterul fictiv al livrărilor intracomunitare rezultă din coroborarea: actelor de cercetare ale organelor fiscale din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, finalizate prin sesizarea nr.1233919 din 16.07.2014 înregistrată cu DIICOT sub nr.115 D/P/2014; Raportul de constatare nr.9 din 19 decembrie 2014 întocmit de inspectorii antifraudă detașați în cadrul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea; informațiile tip SCAC 2005 și declarațiile martorilor R.I.V. (administratorul societății comercială cu comportament tip „fantomă” RUNCAN KFT din Ungaria) și K.A. (administratorul societății comercială cu comportament tip „fantomă” MIOLINA KFT din Ungaria.

Page 120: investigarea fraudelor intracomunitare

Schița activității infracționale

7.1.3 Încadrarea juridică

În sarcina inculpaților au fost reținute următoarele infracțiuni: - constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367

alin.1, 2 din C.pen., în sarcina inculpaților D.M.; S.C. B.I. SRL; N.S.; S.C. T.D. SRL; V.C.Ș.; S.C. S.P. SRL; I.I.; S.C. V.D. SRL; K.Z. și S.C. TVL 2008 SRL;

- evaziune fiscal, prevăzută de art.9 alin.1, lit.c rap. la alin.3 din Legea nr.241 din 2005, cu aplic. art.35 alin.1 din C. pen., în sarcina inculpatului D.M., cu un prejudiciu de 14.551.937 lei;

- complicitate la evaziune fiscal, prevăzută de art.48 din C.pen. rap. la art.9 alin.1, lit.c rap. la alin.3 din Legea nr.241 din 2005, cu aplic. art.35 alin.1 din C.pen., în sarcina inculpaților N.S. și K.Z.

Page 121: investigarea fraudelor intracomunitare

(10.386.631 lei prejudiciu), V.C.Ș., )10.386.631 lei + 1.552.560 lei prejudiciu) și I.I., în cazul acestuia prejudicial fiind de 10.386.631 lei + 2.612.746 lei,

7.1.4 Latura civilă a cauzei

Prejudiciul total a fost calculat la suma de 14.551.937 lei. Astfel, din relația S.C. T.D. SRL - S.C. B.I. SRL a rezultat în prejudiciul de 10.386.631 lei (6.231.979 lei TVA și 4.154.652 lei impozit pe profit); din relația S.C. V.D. SRL - S.C. B.I. SRL a rezultat un prejudiciul de 2.612.746 lei (1.567.648 lei TVA și 1.045.099 lei impozit pe profit); din relația S.P. SRL - S.C. B.I. SRL a rezultat un prejudiciul de 1.552.560 lei (931.536 lei TVA și 621.024 lei impozit pe profit).

7.1.5 Măsurile preventive

În cauză au fost dispuse următoarele măsuri preventive: - reținerea, pe o perioadă de 24 ore, față de inculpații I.I., D.M., N.S. și

V.C.Ș.; - arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 zile, dispusă prin încheierea

nr.63/DL/2014 din data de 18.06.2014 a Tribunalului Bihor față de inculpații D.M. și N.S.;

- controlul judiciar, față de inculpații I.I. și V.C.Ș.; Prin încheierea nr.75/DL/2014 din data de 08.07.2014 Tribunalul Bihor

a admis cererile inculpaților D.M. și N.S. de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura controlului judiciar pe cauțiune.

7.1.6 Măsuri asiguratorii:

Prin ordonanța din data de 17 iunie 2014 s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile și mobile ale inculpaților S.C. B.I. SRL și D.M., pusă în aplicare prin procesul-verbal din data de 17.06.2014, evaluate la suma de 5.565.807 lei..

Page 122: investigarea fraudelor intracomunitare

7.1.7 Soluții:

Prin rechizitoriul nr. 115D/P/2014 din 01.04.2015 s-au dispus: Trimiterea în judecată a inculpaților: D.M. și S.C. B.I. SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune

fiscală, faptă prev. de art.9 alin.1 lit.c, din Legea nr.241/2005, raportat la art.9, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal și constituirea unui grup infracțional organizat - prev. de art.367 alin.1, 2 din C. pen., ambele cu aplic. art.38 din C. pen. și art.5 din C. pen.

N.S., S.C. T.D. SRL, V.C.Ș., S.C. S.P. SRL, I.I., S.C. V.D. SRL, K.Z., S.C. TLV 2008 SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art.48 din C. pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c, din Legea nr.241/2005, raportat la art.9, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, și constituirea unui grup infracțional organizat - prev. de art.367 alin.1, 2 din C.pen., ambele cu aplic. art.38 din C. pen. și art.5 din C. pen.

Clasarea cauzei față de inculpatul D.L.A., cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art.48 din C. pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c, din Legea nr.241/2005, raportat la art.9, alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, și constituirea unui grup infracțional organizat - prev. de art.367 alin.1, 2 din C. pen., ambele cu aplic. art.38 din C. pen. și art.5 din C. pen, deoarece a intervenit decesul acestuia.

Sesizarea Tribunalului Bihor, instituție pe rolul căreia se fală cauza în prezent în stare de judecată.

Page 123: investigarea fraudelor intracomunitare

7.2 Dosarnr .1030/P/2014-Parchetulde pe lângă TribunaluL București

7.2.1 Mod de sesizare:

La data de 12.03.2014 ANAF-Direcția Generală Antifraudă Fiscală a sesizat P.T. București cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală de către SC S.F.B.SRL, SC A.B.E.SRL și SC N.T.SRL

Din verificările efectuate de către reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală a rezultat faptul că, în cursul anului 2013, SC S.F.B.SRL, SC A.B.E.SRL și N.T.SRL au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri, în valoare de 10.488.621 lei, 8.634.624 lei, respectiv 1.697.243 lei pe care nu le-au declarat autorităților fiscale. De asemenea cele trei societăți comerciale menționate anterior, controlate de P.M.R. prin persoane interpuse, nu au declarat livrări de bunuri efectuate în cursul anului 2013 către SC S.F.B.SRL, societate administrată de P.M.R. și mama sa, N.E., în valoare de 7.281.935 lei, 7.701.395 lei, respectiv 1.946.032 lei.

7.2.2 Situația de fapt reținută în cauză

În perioada 31.12.2012-13.09.2013, inculpatul P.M.R., în calitate de administrator de fapt al SC A.B.E.SRL a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri electronice pe care le-a revândut pe piața internă prin intermediul a două site-uri. Operațiunile au generat venituri și TVA colectată în cuantum de 675.980,64 lei, pe care P.M.R., a omis să le evidențieze în documentele contabile sau în alte documente justificative în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscal. La săvârșirea acestor fapte inculpatul P.M.R. a fost ajutat de inculpații N.E., I.V., I.G., P.N.L. și M.L.C.

În perioada 01.01.2013-30.04.2014, inculpatul P.M.R., ajutat de inculpații N.E., I.V., I.G., P.N.L. și M.L.C, în calitate de administrator al SC S.F.B.SRL, a înregistrat operațiuni nereale de bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă, controlate de acesta, astfel: de la SC V.C.I. SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de

Page 124: investigarea fraudelor intracomunitare

5.040.408,23 lei cu TVA dedusă în cuantum de 1.209.697,98 lei, de la SC A.B.E.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 7.311.193,18 lei cu TVA dedusă în cuantum de 1.754.686,36 lei și de la SC N.T.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 8.118.060,09 lei cu TVA dedusă în cuantum de 1.948.334,42 lei. Operațiunile au fost create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum total de 4.912.718,76 lei, colectat de către SC S.F.B.SRL ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă, prin intermediul site-urilor.

În perioada 2013-2014, inculpatul P.M.R., ajutat de inculpații N.E., I.V., I.G., P.N.L. și M.L.C, în calitate de administrator de fapt al SC E.S.I.SRL, a înregistrat operațiuni nereale de bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă, controlate de acesta, astfel: de la SC V.C.I. SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 5.137.329,84 lei cu TVA dedusă în cuantum de 1.276.194,69 lei iar de la SC N.T.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 180.148,04 lei cu TVA dedusă în cuantum de 43.235,53 lei, operațiunile fiind create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum de 1.276.194,69 lei, colectat de către SC E.S.I.SRL ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă.

Inculpata S.F.B.SRL a fost utilizată în perioada 01.01.2013-30.04.2014, în frauda fiscală de tip carusel, în sensul că a înregistrat operațiuni nereale de achiziții bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă - SC V.C.I. SRL, SC N.T.SRL și SC A.B.E.SRL, operațiunile fiind create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum de 4.912.718,76 lei, colectat ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă, prin intermediul intermediul site-urilor.

Inculpata SC E.S.I.SRL a fost utilizată în frauda fiscală de tip carusel în perioada 2013-2014, în scopul de a furniza magazinele online www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro prin care erau vândute telefoanele mobile provenite din activitatea ilicită a SC S.F.B.SRL și SC A.B.E.SRL, iar în perioada 01.01.2014-30.04.2014, a fost utilizată în comiterea fraudei carusel și a înregistrat operațiuni nereale de achiziții bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă - SC V.C.I. SRL și SC N.T.SRL, operațiunile fiind create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum de

Page 125: investigarea fraudelor intracomunitare

1.276.194,69 lei, colectat de către SC E.S.I.SRL ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă.

Inculpata SC T.G.T.SRL a fost utilizată în perioada 2013-2014 în frauda fiscală de tip carusel, prin înființarea acesteia cu unicul scop de a achiziționa domeniile de internet pe care erau găzduite magazinele online www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro prin care erau vândute telefoanele mobile provenite din activitatea ilicită a SC S.F.B.SRL, SC A.B.E.SRL și SC E.S.I.SRL.

Inculpata SC A.B.E.SRL a fost folosită pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de electronice mici. În perioada 31.12.2012-13.09.2013 a efectuat operațiuni de livrare în cuantum de 2.816.586 lei care au generat venituri și TVA colectată în cuantum de 675.980,64 lei, operațiuni care nu au fost evidențiate în evidența contabilă sau în alte documente justificative în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, cu consecința producerii unui prejudiciu în cuantum de 675.980,64 lei reprezentând TVA. În perioada 01.01.2013-30.04.2014, a fost utilizată cu singurul scop de a funcționa ca societate fantomă care colectează TVA pe plan intern de la SC S.F.B., societatea de tip “fantomă” nedeclarând operațiunile și neplătind TVA colectată.

Inculpata SC N.T.SRL a fost folosită în perioada 2013-aprilie 2014 pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de electronice mici iar ulterior, în perioada 01.01.2013-30.04.2014, a fost utilizată cu singurul scop de a funcționa ca societate fantomă care colectează TVA pe plan intern pentru SC S.F.B.SRL și SC E.S.I.SRL.

Inculpata SC V.C.I. SRL a fost folosită în perioada 2013-2014 pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de electronice iar ulterior acestor operațiuni comerciale, în perioada 01.01.2013-30.04.2014, a fost utilizată cu singurul scop de a funcționa ca societate fantomă care colectează TVA pe plan intern pentru SC S.F.B.SRL și SC E.S.I.SRL.

Page 126: investigarea fraudelor intracomunitare

7.2.3 Încadrarea juridică

Prin prisma materialului probator administrat în cauză au fost reținute:

InculpataP.M.R., Infracțiunile de:evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.9 alin.(1)

lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen.;evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen. și evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.9 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen.fiecare cu aplicarea dispozițiilor art.77 alin.(1) lit.a) și toate cu aplicarea dispozițiilor art. 38 C.pen., constând în aceea că:

- în perioada 31.12.2012-13.09.2013, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale și împotriva aceluiași subiect pasiv (bugetul de stat), în calitate de administrator de fapt al SC A.B.E.SRL e efectuat achiziții intracomunitare de bunuri electronice pe care le-a revândut pe piața internă prin intermediul siteurilor www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro (deținute de SC E.S.I.SRL și găzduite pe domeniile internet proprietatea SC T.G.T.SRL), operațiuni în cuantum de 2.816.586 lei care au generat venituri și TVA colectată în cuantum de 675.980,64 lei și pe care acesta a omis să le evidențieze în documentele contabile sau în alte documente justificative sustrăgându-se de la plata sumei de 675.980,64 lei

- în perioada 01.01.2013-30.04.2014, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale și împotriva aceluiași subiect pasiv (bugetul de stat), în calitate de administrator al SC S.F.B.SRL, a înregistrat operațiuni nereale de bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă, controlate de acesta, respectiv de la SC V.C.I. SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 5.040.408,23 lei din care TVA dedusă 1.209.697,98 lei, de la SC N.T.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 8.118.060,09 lei din care TVA dedusă 1.948.334,42 lei, de la SC A.B.E.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 7.311.193,18 lei, cu TVA dedusă în cuantum de 1.754.686 lei, operațiunile fiind create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum de 4.912.718,76 lei colectat de

Page 127: investigarea fraudelor intracomunitare

către SC S.F.B.SRL ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă, beneficiarilor finali, prin intermediul intermediul siteurilor www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro (deținute de SC E.S.I.SRL și găzduite pe domeniile internet proprietatea SC T.G.T.SRL) sustrăgându-se astfel de la plata sumei totale 4.912.718,76 lei reprezentând TVA dedusă și

- în perioada 01.01.2014-30.04.2014, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale și împotriva aceluiași subiect pasiv (bugetul de stat), în calitate de administrator de fapt al SC E.S.I.SRL, a înregistrat operațiuni nereale de achiziții bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă, controlate de acesta, respectiv de la SC V.C.I. SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 5.137.329,84 lei din care TVA dedusă 1.232.959,16 lei și de la SC N.T.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 180.148,04 lei din care TVA dedusă 43.235,53 lei, operațiunile fiind create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum de 1.276.194,69 lei colectat de către SC E.S.I.SRL ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă, beneficiarilor finali, prin intermediul siteurilor www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro (deținute de SC E.S.I.SRL și găzduite pe domeniile internet proprietatea SC T.G.T.SRL) scopul activității infracționale fiind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, scop care în concret a fost atins prin sustragerea de la plata sumei totale de 2.126.991,15 lei, compusă din TVA dedusă în cuatum de 1.276.194,69 lei și impozit pe profit în valoare de 850.796,46 lei și a înființat SC E.S.I.SRl și a folosit-o pentru a cumpăra site-urile www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro pentru a oferi spre vânzare bunurile provenite din frauda comisă de SC S.F.B.SRL și Sc A.B.E.SRL.

Infracțiunile de:complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen., complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap la art.9 alin.(1) lit. b) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen., și complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen.,fiecare cu aplicarea dispozițiilor art.77 alin.(1) lit. a) și toate cu aplicarea dispozițiilor art.38 C.pen., în sarcina:

Page 128: investigarea fraudelor intracomunitare

- inculpatei N.E., constând în aceea că, în perioada 2012-2014, cunoscând caracterul ilicit penal al faptelor, prin constituirea, alături de inculpatul P.M.R., a SC S.F.B.SRL, societate utilizată în activitatea infracțională, prin constituirea SC T.G.T.SRL societate înființată doar în scopul achiziționării domeniilor de internet folosite pentru magazinele online unde erau tranzacționate bunurile ce fac obiectul fraudei fiscal, prin menționarea numărului său de telefon ca număr de contact pentru societatea de tip fantomă SC A.B.E.SRL, prin efectuarea de operațiuni bancare din contul SC S.F.B.SRL și prin contactarea persoanelor care se ocupă de evidența contabilă și a funcționarilor din cadrul ONRC și soluționarea problemelor legate de situațiile contabile și dizolvarea SC S.F.B.SRL, i-a oferit ajutor material inculpatului POPESCU RĂZVAN MIHAI la săvârșirea infracțiunilor prin intermediul SC A.B.E.SRL, SC S.F.B.Expertise SRL, SC E.S.I.SRL, SC T.G.T.SRL, SC V.C.I. SRL și SC N.T.SRL

- inculpatului P.N.L., constând în aceea că, în perioada 2012-2014, cunoscând caracterul ilicit penal al faptelor, prin preluarea comenzilor telefonice sau online de pe siteurile www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro, prin menținerea legăturii cu societățile de curierat rapid în vederea primirii coletelor de la furnizorii intracomunitari ai SC A.B.E.SRL, SC N.T.SRL și SC V.C.I. SRL și livrarea comenzilor către clienții SC S.F.B.SRL și SC E.S.I.SRL, prin ținerea evidenței zilnice a stocului de telefoane, prin încasarea sumelor de bani de la inculpații M.L.C. și I.V. în vederea predării lor către inculpatul P.M.R. și prin efectuarea plăților online către furnizorii de telefoane, la indicațiile inculpatului P.M.R. i-a oferit ajutor material inculpatului P.M.R. la săvârșirea infracțiunilor prin intermediul SC A.B.E.SRL, SC S.F.B.Expertise SRL, SC E.S.I.SRL, SC T.G.T.SRL, SC V.C.I. SRL și SC N.T.SRL.

- inculpatului M.L.C., constând în aceea că, în perioada 2012-2014, cunoscând caracterul ilicit penal al faptelor, prin preluarea comenzilor telefonice sau online de pe siteurile www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro, prin primirea coletelor de la furnizorii intra-comunitari ai SC A.B.E.SRL, SC N.T.SRL și SC V.C.I. SRL și livrarea comenzilor către clienții SC S.F.B.SRL și SC E.S.I.SRL pe raza municipiului București, prin încasarea banilor de la clienții de pe raza municipiului București și predarea

Page 129: investigarea fraudelor intracomunitare

acestor sume de bani inculpatului P.N. i-a oferit ajutor material inculpatului P.M.R. la săvârșirea infracțiunilor prin intermediul SC A.B.E.SRL, SC S.F.B.Expertise SRL, SC E.S.I.SRL, SC T.G.T.SRL, SC V.C.I. SRL și SC N.T.SRL.

- inculpatului I.V., constând în aceea că, în perioada 2012-2014, cunoscând caracterul ilicit penal al faptelor, prin preluarea comenzilor telefonice sau online de pe siteurile www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro, prin acceptarea calității formale de asociat al SC E.S.I.SRL deși cunoștea că de această societate se va ocupa în fapt inculpatul P.M.R., prin primirea coletelor de la furnizorii intra-comunitari ai SC A.B.E.SRL, SC N.T.SRL și SC V.C.I. SRL și livrarea comenzilor către clienții SC S.F.B.SRL și SC E.S.I.SRL pe raza Municipiului București, prin încasarea banilor de la clienții de pe raza municipiului București și predarea acestor sume de bani inculpatului P.N.L. și prin efectuarea de operațiuni bancare și de operațiuni privind circuitul produselor la indicațiile inculpatului P.M.R. i-a oferit ajutor material inculpatului P.M.R. la săvârșirea infracțiunilor prin intermediul SC A.B.E.SRL, SC S.F.B.Expertise SRL, SC E.S.I.SRL, SC T.G.T.SRL, SC V.C.I. SRL și SC N.T.SRL.

- inculpatei I.G., constând în aceea că, în perioada 2012-2014, cunoscând caracterul ilicit penal al faptelor, prin acceptarea calității formale de asociat al SC E.S.I.SRL deși cunoștea că de această societate se va ocupa în fapt inculpatul P.M.R., pregătirea coletelor cu telefoane mobile pentru livrarea către client și prin predarea documentelor și sumelor de bani către inculpatul P.M.R. sau N.E. i-a oferit ajutor material inculpatului P.M.R. la săvârșirea infracțiunilor prin intermediul SC A.B.E.SRL, SC S.F.B.Expertise SRL, SC E.S.I.SRL, SC T.G.T.SRL, SC V.C.I. SRL și SC N.T.SRL.

Infracțiunea de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen. și cu aplicarea dispozițiilor art.77 alin.(1) lit.a) din C.pen., în sarcina inculpatei SC S.F.B.SRL, constând în aceea că, în perioada 01.01.2013-30.04.2014, a fost utilizată în frauda fiscală de tip carusel și a înregistrat operațiuni nereale de achiziții bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă, respectiv de la SC V.C.I. SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 5.040.408,23 lei din care TVA

Page 130: investigarea fraudelor intracomunitare

dedusă 1.209.697,98 lei, de la SC N.T.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 8.118.060,09 lei din care TVA dedusă 1.948.334,42 lei, de la SC A.B.E.SRL a înregistrat achiziții de bunuri și servicii în cuantum de 7.311.193,18 lei, cu TVA deductibilă în cuantum de 1.754.686 lei, operațiunile fiind create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum de 4.912.718,76 lei colectat de către SC S.F.B.SRL ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă.

Infracțiunile de evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen., complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen. și complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen., fiecare cu aplicarea dispozițiilor art.77 alin.(1) lit.a) din C.pen. și toate cu aplicarea dispozițiilor art.38 C.pen., în sarcina inculpatei SC E.S.I.SRL, constând în aceea că, în perioada 2013-2014, prin înființarea acesteia în scopul de a furniza magazinele online www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro prin care erau vândute telefoanele mobile provenite din activitatea ilicită a SC S.F.B.SRL și SC A.B.E.SRL și în perioada 01.01.2014-30.04.2014, a fost utilizată în comiterea fraudei carusel și a înregistrat operațiuni nereale de achiziții bunuri și servicii de la societăți comerciale cu comportament tip fantomă, respectiv de la SC V.C.I. SRL și de la SC N.T.SRL, operațiunile fiind create în mod artificial pentru a deduce TVA în cuantum de 1.276.194,69 lei colectat de către SC E.S.I.SRL ca urmare a revânzării bunurilor electronice pe piața internă.

Infracțiunile de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen., complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen. și complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen., fiecare cu aplicarea dispozițiilor art.77 alin.(1) lit.a)

Page 131: investigarea fraudelor intracomunitare

C.pen. și toate cu aplicarea dispozițiilor art.38 C.pen., în sarcina inculpatei SC T.G.T.SRL, constând în aceea că, în perioada 2013-2014 a fost utilizată de inculpatul Popescu Răzvan Mihai în frauda fiscală de tip carusel, prin înființarea acesteia cu unicul scop de a achiziționa domeniile de internet pe care erau găzduite magazinele online www.gsmtell-online.ro și www.online-tel.ro prin care erau vândute telefoanele mobile provenite din activitatea ilicită pentru SC S.F.B.SRL, SC A.B.E.SRL, SC E.S.I.SRL.

Infracțiunile de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen. și evaziune fiscală, faptă prev. și ped. de art.9 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen., fiecare cu aplicarea dispozițiilor art.77 alin.(1) lit.a) din C.pen. și ambele cu aplicarea dispozițiilor art.38 C. pen., în sarcina:

- inculpatei SC A.B.E.SRL, constând în aceea că,în perioada 2012-2014 a fost folosită pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de electronice mici iar ulterior acestor operațiuni comerciale, în perioada 31.12.2012-13.09.2013 a efectuat operațiuni în cuantum de 2.816.586 lei care au generat venituri și TVA colectată în cuantum de 675.980,64 lei și pe care acesta a omis să le evidențieze în documentele contabile sau în alte documente justificative în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, sustrăgându-se efectiv de la plata sumei de 675.980,64 lei reprezentând TVA colectată iar în perioada 01.01.2013-30.04.2014, a fost utilizată cu singurul scop de a funcționa ca societate fantomă care colectează TVA pe plan intern de la SC S.F.B., societatea de tip “fantomă” nedeclarând operațiunile și neplătind TVA colectată

- inculpatei SC N.T.SRL, constând în aceea că, în perioada 2013-aprilie 2014 pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de electronice mici iar ulterior, în perioada 01.01.2013-30.04.2014, a fost utilizată cu singurul scop de a funcționa ca societate fantomă care colectează TVA pe plan intern pentru SC S.F.B.SRL și SC E.S.I.SRL, societatea de tip “fantomă” nedeclarând operațiunile și neplătind TVA colectată;

- inculpatei SC V.C.I. SRL, constând în aceea că, în perioada 2013-2014 pentru efectuarea de achiziții intracomunitare de electronice iar ulterior

Page 132: investigarea fraudelor intracomunitare

acestor operațiuni comerciale, în perioada 01.01.2013-30.04.2014, a fost utilizată cu singurul scop de a funcționa ca societate fantomă care colectează TVA pe plan intern pentru SC S.F.B.SRL și SC E.S.I.SRL, societatea de tip “fantomă” nedeclarând operațiunile și neplătind TVA colectată

7.2.4 Latura civilă

Prin comiterea infracțiunilor a fost cauzat un prejudiciu total în cuantum de 6.864.894,09 lei reprezentând TVA sustrasă de la plată prin intermediul SC A.B.E.SRl, SC E.S.I.SRL și SC S.F.B.SRL.

Prin adresa nr.2936640 din data de 28.11.2014 ANAF- Direcția Generală Juridică s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 6.914.512 lei

7.2.5 Măsurile preventive

În cauză au fost dispuse următoarele măsuri preventive: - reținerea, pe o perioadă de 24 ore, față de inculpații P.M.R., N.E.,

I.V., I.G., P.N.L. și M.L.C: - arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, dispusă prin încheierea

din data de 19.06.2014 a Tribunalului București, față de inculpații P.M.R., N.E., I.V., I.G., P.N.L. și M.L.C.

7.2.6 Măsuri asiguratorii: Prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București

nr.1030/P/2014 din data de 16.06.2014 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător :

- asupra tuturor bunurilor mobile și imobile (construcții, terenuri, autoturisme, sume aflate în conturi bancare etc.) aparținând inculpaților P.M.R.,, N.E., P.N.L., M.L.C., I.V. și I.G. și a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terți acestora, până la concurența sumei de 6.204.356,22 lei;

Page 133: investigarea fraudelor intracomunitare

- asupra tuturor bunurilor mobile și imobile (construcții, terenuri, autoturisme, sume aflate în conturi bancare etc.) aparținând inculpatei SC S.F.B.SRL și a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terți acesteia, până la concurența sumei de 4.646.581 lei;

- asupra tuturor bunurilor mobile și imobile (construcții, terenuri, autoturisme, sume aflate în conturi bancare etc.) aparținând inculpatelor SC E.S.I.SRL, SC T.G.T.SRL și a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terți acestora, până la concurența sumei de 6.204.356,22 lei;

- asupra tuturor bunurilor mobile și imobile (construcții, terenuri, autoturisme, sume aflate în conturi bancare etc.) aparținând inculpatelor SC A.B.E.SRL, SC V.C.I. SRL și SC N.T.SRL și a popririi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terți acestora, până la concurența sumei de 5.512.630,22 lei;

7.2.7 Soluții:

Prin rechizitoriul nr.1030/P/2014 din 11.06.2015 s-au dispus: Trimiterea în judecată a inculpaților: P.M.R., P.N.L., N.E., M.L.C.,

I.G., I.V. , SC S.F.B.SRL, SC E.S.I.SRL, SC T.G.T.SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC N.T.SRL și SC V.C.I. SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor arătate la secțiunea “încadrarea juridică”;

Sesizarea Trubunalului București, instanță pe rolului căreia se află cauza în present în stare de judecată.

Page 134: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 8 – FRAUDA INTRACOMUNITARĂ DIN UNGARIA

8.1 Istoricul investigației infracțiunilor fiscale din Ungaria

Competența de investigare a infracțiunilor fiscale a fost transferată de mai multe ori între autoritățile de aplicare a legii din Ungaria după cum urmează:

Până la data de 31 ianuarie 1999, investigarea fraudelor fiscale era decompetența Autorității Vamale din Ungaria și a Gărzii Financiare (HC&FG)

Până la data de 31 ianuarie 1999, organe din cadrul Poliției cuactivități de protejare a economiei au condus procedurile de investigații a fraudelor dacă erau fiscale (doar infracțiunile grave erau preluate de oficiul județean, infracțiunile minore erau investigate de oficiile locale sau în Budapesta în funcție de district)

La 1 februarie 1999, Direcția Penală a Administrației fiscale și decontrol financiar a fost înființată împreună cu organele regionale și locale (un birou de investigație era responsabil pentru Budapesta și pentru județul Pest) – fraudele fiscale privind TVA-ul la import au fost anchetate în continuare de către HC&FG

La 1 ianuarie 2003, competența de investigare fiscală și financiară atrecut de la Poliție (Direcția pentru Investigații financiare a Direcției Penale a Poliției Naționale și organele sale locale, iar în ceea ce privește Județul Pest și Budapesta, era competent un singur oficiu de investigație) – investigarea fraudelor fiscale privind TVA-ul la import a rămas în sarcina HC&FG

La 1 iulie 2004 Biroul Național de Investigație (NIO) a fost înființatîn cadrul Poliției Naționale, afacerile financiare fiind investigate de către Departamentul pentru Investigații Financiare și organele sale regionale (investigarea fraudelor fiscale privind TVA-ul la import a rămas în sarcina HC&FG)

Page 135: investigarea fraudelor intracomunitare

La 1 iulie 2005 NIO este reorganizat drept un serviciu independent,investigațiile financiare erau efectuate la nivel regional. (investigareafraudelor fiscale privind TVA-ul la import a rămas în sarcinaHC&FG)

La 15 septembrie 2006 au loc schimbări în ceea ce privește ariacompetenței: HC&FG i se atribuie competență de investigațieexclusivă

La 1 ianuarie 2011 au loc schimbări în ceea ce privește ariacompetenței: Administrația fiscală și de control financiar șiAutoritatea vamală ungară și Garda Financiară au fuzionat înAdministrația Națională Fiscală și Vamală (NTCA), avândcompetență exclusivă în investigarea diferitelor infracțiuni financiareprecum: fraudă la plata contribuțiilor către sistemul de asigurărisociale, indemnizații sociale și alte asigurări sociale; fraudeleîmpotriva bugetului (evaziune fiscală, fraudă fiscală, contrabandă,frauda privind accizele); omisiunea responsabilităților demonitorizare și supraveghere în legătură cu frauda împotrivabugetului; conspirația pentru săvârșirea încălcărilor prevederilorlegale privitoare la accize; încălcarea prevederilor contabile;faliment fraudulos.

8.2 Legislația ungară

Legea C din 2012 privind Codul Penal Frauda împotriva bugetului Secțiunea 396

1. Orice persoană care:a) Determină o persoană să aibă sau să continue să aibă o

reprezentare falsă sau care șterge date evidente înlegătură cu orice obligație de plată la bugetul de stat saucu orice alte fonduri plătite sau de plătit din buget sauface o declarație falsă cu privire la acestea;

Page 136: investigarea fraudelor intracomunitare

b) Solicită în mod neîntemeiat orice avantaj existent înlegătură cu obligațiile de plată către buget;

sau c) Folosește fonduri plătite sau plătibile de la buget în alte

scopuri în afara celor autorizate; și astfel cauzeazăpierderi financiare la unul sau mai multe bugete, se facevinovat de o infracțiune pentru care legea prevedepedeapsa închisoare de până la doi ani.

2. Pedeapsa va fi închisoarea de până la trei ani pentru oinfracțiune dacă:

a) Frauda împotriva bugetului cauzează o pierderefinanciară majoră; sau

b) Frauda împotriva bugetului definită la alineatul (1) estesăvârșită în asociere infracțională cu complici sau lascară comercială.

3. Pedeapsa va fi închisoarea între 1 și 5 ani dacă:a) Frauda împotriva bugetului cauzează o pierdere

financiară majoră; saub) Frauda împotriva bugetului cauzează o pierdere

financiară majoră și este săvârșită în asociereinfracțională sau la scară comercială.

4. Pedeapsa va fi închisoarea între 2 și 8 ani dacă:a) Frauda împotriva bugetului cauzează o pierdere

financiară gravă; saub) Frauda împotriva bugetului cauzează o pierdere

financiară gravă și este săvârșită în asociere infracționalăsau la scară comercială.

5. Pedeapsa va fi închisoarea între 5 și 10 ani dacă:a) Frauda împotriva bugetului cauzează o pierdere

financiară deosebit de gravă; saub) Frauda împotriva bugetului cauzează o pierdere

financiară deosebit de gravă și este săvârșită în asociereinfracțională sau la scară comercială.

Page 137: investigarea fraudelor intracomunitare

6. Fapta de a fabrica, a obține, a depozita, a vinde sau acomercializa bunuri accizabile fără a îndeplini condițiileprevăzute de Legea privind accizele și de regulamentelespeciale privind comercializarea bunurilor accizabile sau decătre alte legi adoptate în temeiul prezentei Legi, sau fără oautorizație oficială, și prin aceasta se cauzează o pierderefinanciară la bugetul central, este pedepsită în conformitatecu alineatele (1)-(5).

7. Orice persoană care fie nu se conformează sau seconformează necorespunzător obligațiilor de înființare,contabile sau de notificare în legătură cu fondurile plătitesau de plătit de la buget, sau face o declarație falsă cu privirela acestea, sau folosește un document sau un instrument fals,contrafăcut sau falsificat, se face vinovată de o contravențiecare se pedepsește cu închisoare de până la trei ani.

8. Pedeapsa poate fi redusă nelimitat dacă autorul infracțiuniiplătește daunele aferente pierderii financiare cauzate defrauda împotriva bugetului prevăzută la alineatele (1) – (6)înainte de trimiterea în judecată. Prezenta prevedere nu seaplică dacă infracțiunea penală este săvârșită în asociereinfracțională cu complici sau la scară comercială.

9. În scopul prezentei Secțiuni:a) „Buget” se referă la subsistemele bugetului central

– inclusiv bugetele fondurilor asigurărilor sociale șifondurile extrabugetare-, bugetele și/sau fondurile gestionate de către sau în numele organizațiile internaționale și bugetele și/sau fondurile gestionate de către sau în numele Uniunii Europene. În legătură cu infracțiunile săvârșite în legătură cu fondurile plătite sau plătibile de la buget, termenul de „buget” se referă și la – pe lângă sensul de mai sus – bugetele și/sau fondurile gestionate de către sau în numele unui stat străin;

Page 138: investigarea fraudelor intracomunitare

b) „Piedere financiară” se referă la orice pierdere devenit cauzată de nerespectarea obligațiilor de platăcătre buget, precum și solicitarea de fonduri de labuget în mod neîntemeiat sau folosirea fondurilorplătite sau plătibile de la buet în alte scopuri decâtcele autorizate.

Prezenta lege a reunit prevederile privind evaziunea fiscală, frauda fiscală, contrabanda și frauda privind accizele sub o nouă denumire de fraudă împotriva bugetului.

8.3 Tipurile tendințelor de fraudă fiscală și modurile de operare din Ungaria

Autorii infracțiunilor financiare și economice au ajuns să opereze la scară mare, pe de o parte prin încălcarea legii pentru infracțiuni de valoare mică, uneori pentru propria subzistență, pe de altă parte prin comiterea de infracțiuni organizate, internaționale în valoare de miliarde. Infracțiunile economice grave sunt toate săvârșite în mod organizat.

Una din infracțiunile de bază din cadrul infracțiunilor financiare și economice este infracțiunea fiscală sau relativă la obligațiile fiscale. Serviciul nostru de investigație a cunoscut mai multe comportamente de comitere a acestei infracțiuni în ultimii ani. Cea mai comună infracțiune este atunci când autorul înscrie date false în declarația de TVA pentru a-și reduce venitul impozabil de către stat. Declarația falsă poate fi efectuată în două moduri. Unul este atunci când în ciuda activității economice, aceștia nu declară nimic sau completează declarația cu date false. De cele mai multe ori, ne confruntăm cu ambele modalități infracționale. Cel de-al doilea mod este atunci când declară date reale, dar facturile care dovedesc activitatea economică sunt false, ceea ce înseamnă că nu a avut loc nicio activitate reală. Facturarea falsă este foarte întâlnită în cazul fraudelor fiscale.

Page 139: investigarea fraudelor intracomunitare

Fabricile de facturi:Pentru a-și reduce obligațiile fiscale de plată, anumite firme naționale

introduc în contabilitate facturi fictive. Infractorii specializați în aceste operațiuni, folosesc firme false (firme fără nicio activitate economică reală). Administratorii acestor firme sunt de regulă de negăsit de către autorități (oamenii străzii, cetățeni ai altor țări), sau dacă îi găsesc, aceștia nu dețin niciun bun care să poată fi executat. Esența fenomenului este că infractorii emit facturi fictive pentru un anumit procent din valoarea facturii în numele firmelor înființate în numele oamenilor nevoiași, oamenilor străzii sau cetățenilor străini. În acest fel, firmele care plătesc și acceptă aceste facturi pot să-și recupereze TVA-ul și impozitul pe venit în mod ilegal. Activitatea fictivă este de regulă munca la câmp, în educație, consiliere, curățenie, publicitate etc., activități care sunt greu de controlat de autorități.

Fraudă privind TVA intracomunitar:- Fraudă privind TVA în legătură cu activitățile de exportUna dintre principalele probleme cu vânzările intracomunitare nu este

TVA-ul neplătit, ci cererile ilegale de rambursare a TVA. Firma exportatoare – după trecerea frontierei – poate să solicite rambursarea de TVA în funcție dematerialele folosite în produs, servicii plătite anterior.

Cea mai folosită tehnică este atunci când materialele exportate nu părăsesc în realitate niciodată țara dar sunt vândute pe piața internă fără a fi facturate, dar cu aplicarea pentru rambursare de TVA aferentă activității de export. Infractorii din acest caz profită de prevederea conform căreia TVA-ul bunurilor exportate care au fost cumpărate pe piața internă este de 0%, astfel că TVA-ul se poate recupera în procent de 100%.

Înainte ca Ungaria să intre în UE, în cazul activității de export, bunurile nu erau lăsate să părăsească teritoriul Ungariei decât dacă erau controlate de către autoritățile vamale. După aderarea la UE, bunurile părăsesc teritoriul Ungariei fără a fi controlate, contribuabililii trebuie să dovedească activitatea de export după efectuare cu documentele sau metodele alese de aceștia.

Page 140: investigarea fraudelor intracomunitare

Cele mai întâlnite comportamente infracționale:

- Firma exportatoare nu deține niciun bun, dovedește cumpărarea acestora, vinde folosind documente false, documentele vamale sunt de asemenea false. Aceasta depune declarațiile fiscale folosind date false și aplică pentru rambursarea de TVA în baza achizițiilor fictive.

- Firma exportatoare – în funcție de canitatea bunurilor cumpărate – transportă doar pe hârtie o cantitate semnificativ mai mare de bunuri. Pentru diferență, aceasta întocmește documente false..

- În acest caz, firma exportatoare nu deține niciun bun. Acordarea liberului de vamă are loc prin mituirea ofițerului vamal și pe baza unor facturi fiscale, și, după părăsirea țării, de vreme ce vehiculul de transport solicită intrarea în țara următoare fără niciun bun, nu există nici obligația de a plăti taxe vamale.

- fraude privind TVA-ul în legătură cu achizițiile intracomunitare

În anumite cazuri, societatea comercială nu acceptă bunurile importate dintr-un alt stat membru, dar le revinde partenerului său de afaceri care este plătitor de TVA. Pierderea suferită de stat constă pe de o parte în faptul că nu s-a plătit TVA și pe de altă parte în rambursarea ilegală de TVA solicitată.

Dacă firma desfășoară și alte activități iar cererea de rambursare a TVA apare doar ca un element de reducere a obligațiilor de plată, este posibil ca frauda fiscală să nu fie descoperită deloc, având în vedere că autoritatea fiscală verifică de regulă firmele care aplică pentru o rambursare de TVA.

- frauda privind TVA-ul de tip carusel sau organizată

Combinarea celor două tehnici de mai sus este reprezentată de frauda de tip carusel sau cu alte cuvinte frauda privind TVA-ul organizată care a

Page 141: investigarea fraudelor intracomunitare

apărut în Statele Benelux-ului la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80. Un aspect important este acela că firma, înființată pentru motivele de mai sus, cumpără bunuri ușor transportabile dar de mare valoare dintr-un alt stat membru. Vânzătorul asigură un transport intracomunitar lipsit de taxe și cumpărătorul ar trebui să declare TVA-ul pentru bunurile cumpărate. Evident, acest lucru nu se întâmplă, dar bunurile sunt vândute din nou de această dată în cadrul țării care percepe TVA-ul de pe factură. Cumpărătorul – care poate fi o societate comercială cu o activitate economică reală – solicită o rambursarede TVA și frauda, datorită faptului că desfășoară o activitate economică reală, nu va fi descoperită imediat. Până se descoperă infracțiunea, firma, care a vândut ilegal bunurile, dispare.

- importul de bunuri în regim de scutire de TVA (fraudă fiscală folosind procedura vamală 42.00)

Datorită locației geografice, Ungaria este ținta principală a grupurilor infracționale care profită de posibilitățile de fraudare a prevederilor privind importul de bunuri. Așa-numitul principiu al fraudei privind TVA-ul este acela că bunurile declarate la oficiile vamale din Ungaria sunt transportate – doar scriptic – către un alt stat membru, prin urmare la declararea bunurilor, nu se plătește TVA-ul la import. Transportul însă – după punerea în liberă circulație – nu părăsește niciodată teritoriul Ungariei, ci este pus în circulație internă fărăplata TVA.

Bunurile deosebit de populare folosite în genul acesta de fraudă, sunt bunurile provenite din Orientul Îndepărtat (încălțăminte, produse textile) sau zahăr alb.

Condițiile folosirii procedurii vamale 42.00 constau în transportarea bunurilor importate către un alt stat membru după efectuarea procedurii vamale. Astfel, bunurile sunt scutite de taxe la import dacă sunt transportate din interiorul țării către un alt stat membru și acest lucru poate fi dovedit.

Având în vedere că Uniunea Europeană este de asemenea și o uniune vamală, atunci acordarea liberului de vamă bunurilor importate pe teritoriul Comunității poate fi făcut la orice stat membru. Cu toate acestea, trebuie să existe siguranța că independent de locul vămuirii, încasările din TVA la

Page 142: investigarea fraudelor intracomunitare

import ar trebui să se ducă la bugetul statului membru către care importul este destinat în mod real. Reglementarea acestei situații prevede că în statul membru unde se acordă liberul de vamă, importul este scutit de taxe, dar aceste taxe trebuie să fie plătite la statul membru către care este destinat importul în mod real.

Frauda fiscală în legătură cu produsele textile este comisă de regulă de societățile comerciale cu acționariat chinez, care beneficiază desigur de suportul profesional necesar (avocați, contabili, consultanți fiscali, lucrători vamali). Aceste produse textile importate din Orientul Îndepărtat sosesc în porturile Europei de vest în containere. Bunurile sunt de regulă transportate către Slovacia, unde liberul de vamă se acordă folosind procedura vamală 42.00, după care containerele sunt transportate către Budapesta sau împreună cu acte false către sud – sau către țările din Europa de vest. Infractorii folosesc firmele „de paie” maghiare pentru punerea în libera circulație a bunurilor, cu aceste firme acoperind importul lor din Orientul Îndepărtat. Prin introducerea firmelor „fantomă” în lanțul de facturare, infractorii nu-și îndeplinesc obligațiile fiscale de plată și de depunere a declarațiilor fiscale.

Având în vedere că firma „de paie” nu emite nicio factură către infractori, este greu de calculat cantitatea de bunuri vândută în mod real în Ungaria.

Caracteristicile comportamentului mai sus menționat sunt următoarele:

- Infracțiunea este legată de un import dintr-o țară din lumea a treia, în majoritatea cazurilor fiind vorba de produse textile și încălțăminte

- Statul membru unde bunurile sunt puse în liberă circulație diferă de statul membru unde are loc vămuirea bunurilor

- Firmele „de paie” sunt folosite drept primii utilizatori intracomunitari ai bunurilor (nu depun nicio declarație fiscală, nu sunt de găsit la sediul social, nu au angajați, nu există nicio tranzacție în contul bancar al societății)

- TVA-ul care ar trebui să fie plătit pentru importarea bunurilor, nu este plătit statului membru care a fost indicat drept locul de destinație a bunurilor

Page 143: investigarea fraudelor intracomunitare

Exemple de fraudă privind TVA:

- Comportamente infracționale în legătură cu produsele agricole (grâu, carne, zahăr, ulei)

Majoritatea agenților economici slovaci și români cu acționariat maghiar cumpără grâu de la vânzătorii maghiari pentru a-l transporta către un alt stat membru UE.

Aceste transporturi nu au loc niciodată în mod real, grâul este vândut intern. Infractorii acoperă ieșirea bunurilor cu documente de transport fictive.

Modul de săvârșire a activității descrisă mai sus devine din ce în ce mai complicată, având în vedere că dovedirea faptului că grâul nu a părăsit niciodată teritoriul Ungariei nu era foarte dificilă prin examinarea documentelor de transport, susținute prin declarațiile transportatorilor. Pentru a eluda autoritățile, de cele mai multe ori, aceștia chiar scot bunurile. Comportamentul specific sectorului cerealelor apare de asemenea în legătură și cu alte produse. Caracteristicile comune sunt că aceste produse se transportă ușor în cantități mari. Aceste bunuri sunt: ulei, zahăr și carne. În dovedirea infracțiunilor de mai sus, declarațiile transportatorilor joacă un rol important pentru că astfel se poate dovedi dacă bunurile au părăsit teritoriul Ungariei sau nu.

- Comportamente infracționale în legătură cu serivciile de securitate și protecție (așa-numitul leasing de personal)

Pentru evitarea taxelor și obligațiilor de plată a contribuțiilor, anumite firme de protecție și securitate – conform experienței de investigație – declară angajații lor ca și când ar fi angajați de altă societate. Firmele „de paie” includ plata contribuțiilor pentru angajații lor în declarația lor și conținutul TVA-ului aferent facturii către contractorul general, cu toate că plata reală a contribuțiilor nu are loc niciodată. În acest fel, contractorul general care angajează de fapt angajații nu trebuie să plătească pentru aceștia taxe către stat, mai mult taxele companiei scad datorită facturilor primite. Infractorii nu folosesc doar subcontractori ci aceștia contactează și companiile de leasing de

Page 144: investigarea fraudelor intracomunitare

personal. Aceste societăți sunt tot societăți „de paie” fără sediu social înregistrat, nu depun nicio declarație fiscală și după o scurtă perioadă de timp, își încetează activitatea, își schimbă sediul și conducerea. Descoperirea societăților „de paie” de la baza lanțului de facturare are loc aproape de fiecare dată, dar dovedirea că scopul lanțului de facturare este acela de a exonera pe contractorul general de la plata obligațiilor fiscale nu este posibilă fără activitățile operaționale.

- Comportamentele care dăunează bugetului din industria construcțiilor

Industria construcțiilor este de asemenea infectată cu societății care reduc valoarea taxelor pe care ar trebui să le plătească prin emiterea de facturi fictive, oferindu-și prin aceasta un avantaj competitiv neconcurențial. Societatea realizează lucrările de construcție cu ajutorul muncitorilor declarați sau nedeclarați, dar în contabilitate aceasta creează impresia că lucrarea a fost realizată de către subcontractori, reducându-și astfel obligațiile fiscale de plată. Subcontractorul „de paie” nu-și depune declarația fiscală și nu-și îndeplinește obligația fiscală de plată și astfel TVA-ul nu este plătit. Astfel se îngreunează operațiunea de dovedire că deși activitatea economică din factură a avut loc în mod real, dar nu în modul în care a fost declarată. Infractorii încearcă de cele mai multe ori să dovedească rolul subcontractorilor cu contracte, transferuri bancare etc.

- Comportamente în legătură cu vânzarea autovehiculelor folosite achiziționate intracomunitar

În aceste cazuri, vânzătorul de mașini uzate – cu ajutorul legăturilor acestuia – comandă mașina pentru clientul său de la un vânzător intracomunitar. Pentru import, aceștia stabilesc o societate „de paie” care cumpără mașina în statul membru respectiv și vânzătorul mașinii uzate vinde mașina cu transmiterea dreptului de proprietate, doar pe hârtie bineînțeles. Venitul și obligația de plată a TVA apar în sarcina societății „de paie” dar rețeaua este condusă de vânzătorul care vinde mașina.

Page 145: investigarea fraudelor intracomunitare

- „Cimiterele societăților”

În ultimii ani, serviciul de investigare din cadrul Administrației naționale fiscale și vamale a întâlnit de mai multe ori societăți care au adunat datorii importante, iar reprezentarea acestor societăți este asigurată de o pesoană bine cunoscută de NTCA. Caracteristica comună a acestor societăți este aceea că sediul lor este înregistrat în același loc, care funcționează drept un „cimitir al societății”. Această metodă este atât de populară încât NTCA a desfășurat mai multe investigații în cazul a sute de societăți înregistrate în același loc. A deține mai multe societăți nu este desigur contrar legii, dar cineva care folosește fictiv aceste societăți în vederea scutirii foștilor proprietari de la plata taxelor și a altor obligații trebuie să răspundă în fața legii.

Esența fenomenului este acela că proprietarii societăților adună un debit semnificativ și apoi vând acțiunile socității către persoane fizice – de regulă în schimbul unui preț – care nu au nicio intenție de a ține societatea în stare de funcționare. Mai curând, pe lângă persoanele fizice, o societate care nu poate fi găsită la sediul social, apare de asemenea drept cumpărător. Foștii proprietari de regulă nu predau contabilitatea societății, iar eventualele active ale societății zboară către un loc necunoscut. Fostul proprietar de cele mai multe înființează o nouă societate (cu același domeniu de activitate, sediu, acționariat, angajați, instrumente) dovedind astfel că nu a intenționat să-și înceteze acticitatea, vânzarea celeilalte societăți făcându-se doar pentru a scăpa de datorie.

8.4 Care sunt cele mai populare bunuri în cazurile mtic din Ungaria

La data de 1 ianuarie 2012, TVA a crescut de la 25% la 27%. Ungaria are cea mai mare a treia valoare a TVA-ului din lume după Sfânta Lucia și Djibouti. Infractorii nu fac diferența între bunuri. Aceștia folosesc toate bunurile în vederea săvârșirii fraudei privind TVA-ul precum mașinile, alimentele la conservă, scutece, articole din lemn. Cele mai populare bunuri

Page 146: investigarea fraudelor intracomunitare

comerciale sunt: zahărul, laptele, uleiul vegetal, carnea congelată, ouăle, ciocolata, băuturile energizante, cafeaua, cimentul, fierul, aluminiul (material industrial de bază), plastic granulat, ambalaje de nailon, soia, produse electrice, telefoane mobile și tablete, mașini uzate, mâncare pentru animale, uleiul de rapită.

Bunurile nu trebuie să aibă însemne distinctive (precum hardware-urile de calculator, piese IT) și să nu fie reglementate în mod special (precum bunurile accizabile). Sunt preferate bunurile de dimensiuni mici, cu valoare mare și cu o greutate scăzută pentru ca transportul acestora să nu pună probleme.

Cu cât bunurile sunt mai multe și valoarea lor mai mare, cu atât mai mare este profitul obținut. De fapt, încărcăturile în vrac sunt o alegere bună (cerealele precum grâul, porumbul; mierea, zahărul etc.). Cererea mare pentru anumite bunuri poate să-i atragă pe infractori, precum bunurile de consum.

8.5 Analiza de risc și managementul r iscului sau: ce sprijin poate fi oferit de sistemele și soluțiile avansate de management al r iscului?

Folosirea instrumentului de analiză a rețelei Panorama pentru evaluarea lanțurilor de facturare cu riscuri identificate pe baza datelor VIES31 și a datelor TVA intern defalcate32

Ungaria este de regulă o țară țintă în regiune. O țară țintă nu înseamnă neapărat un loc de consum, deși se poate presupune că anumiți frme

31 TVA (taxă pe valoare adăugată) SIstemul de schimb de informații: un sistem care înregistrează datele cheie de identificare a contribuabililor care au un număr de înregistrare comunitar în scopuri de TVA, inclusiv validitatea acestor numere în scopuri de TVA și cifrele de afaceri intracomunitare ale acestor contribuabili declarate în declarațiile lor prescurtate.

32 Un formular de furnizare de informații trebuie să fie depus din 01.01.2013 ca o anexă la declarația de TVA, care conține date cheie ale fiecărei facturi separate inclusive suma TVA în valoare de 2 milioane HUF sau mai mult care trebuie plătită sau dedusă, precum și totalul sumei TVA-ului relative la parteneri, ale căror facturi includ o valoare a TVA consolidate ajungând la 2 milioane HUF sau mai mult pentru acea perioadă de raportare, deși nu de facturi, ci de partnerii de afaceri.

Page 147: investigarea fraudelor intracomunitare

fantomă din Ungaria care nu-și declară achizițiile intracomunitare sunt doar virtual destinatarii livrărilor. De fapt, în anumite cazuri, societățile stabilite de către persoane fizice cehe, poloneze sau slovace au recunoscut că au revândut bunurilor către clienți în aceleași state membre. Rute de transport ilogice precum și lipsa sediilor socaile sau a altor condiții necesare desfășurării operațiunilor comerciale ne fac să tragem concluzia că anumite transporturi nu s-au efectuat niciodată către Ungaria, având singurul rol de a ascunde originea reală a bunurilor, împiedicând astfel activitatea autorităților din statele membre.

Pachetul de soluții ale analizei rețelei Panorama oferă un sprijin eficient personalului NTCA în activitatea de descoperire a procedurilor de transport cu risc de mai sus și, mai precis, procesele de facturare declarate oficial. Sistemul, care este bazat direct pe date stocate în depozite de date, oferă o sinteză excelentă a soluțiilor de management al riscului: prezintă ierarhia relațiilor contribuabililor, indicatorii de risc în legătură cu cele mai importante tipuri de taxe, pe baza regulilor de modelare a extragerii de date și – pe baza datelor VIES, precum și pe baza datelor TVA intern defalcat –sistemul ajută la examinarea mediului direct și indirect și a relațiilor comerciale dintre contribuabilii cu risc, oferind un sprijin eficient pentru detectarea lanțurilor comerciale suspicioase care funcționează în scopul de a eluda taxele.

Listele centrale de selecție, precum și cazurile cu risc descoperite includ de cele mai multe ori contribuabilill care sunt interconectați, au reprezentanți, proprietari sau parteneri de afaceri comuni sau sunt înregristrați la același sediu social. Baza de date conținând informații despre relațiile cu risc (prescurtată drept KoKaIn din Ungaria) este permanent actualizată cu datele privind persoanele care au comis fraude deja cunoscute sau descoperite. Baza de date cuprinde de regulă contribuabilii care prezintă un risc de control, de încetare a activității în condiții suspicioase, de fantomizare, precum și reprezentanții și proprietarii din spatele acestor contribuabili. În același timp, indicatorii KOKAIN sunt prezenți și în cazul relațiilor existente sau al celor noi desfășurate de acești contribuabili, prevestind astfel riscurile fraudei fiscale sau colapsul societăților în cauză. (În aria de desfășurare a rețelei

Page 148: investigarea fraudelor intracomunitare

instrumentului Panorama, relațiile unor ierarhii complicate devin transparente și relațiile suspicioase devin ușor de recunoscut și identificat).

(Harta relațiilor agenților economici care funcționează pe piața uleiurilor de bază este generată cu ajutorul sistemului Panorama și este inclusă în Anexa 3).

Lista centrală de selecție denumită „RIASZT”, care a fost începută în 2008, este compusă în principal din datele privind rambursările de TVA și indicatorii lor cronologici, precum și din comparația acestora cu cifrele de cont curent, pe baza indicatorilor definiți în relație cu trei roluri de risc comuni caracterizați printr-o creștere bruscă a cifrei de afaceri, implicată în modelul lanțului de fraudă (adică brokerii efectivi, firmele tampon de reducere a taxelor și firmele fantomă). Listele rezultate în urma selecției centrale pentru cele trei roluri diferite menționate mai sus sunt trimise unităților de control din regiuni lunar sau trimestrial, în funcție de indicatorii de risc. De la bun început, contribuabilii incluși pe liste au fost caracterizați prin stabilirea unei diferențe de plată absolută și medie, precum și printr-un nivel ridicat de pierdere a controlului, care reprezintă indicatorii care sugerează continuu și relevant nivelul de risc aferent contribuabililor selectați.

Din 2011, o serie de contribuabili care nu-și declarau achizițiile intracomunitare au fost introduși, pe baza unor date VIES la nivelul partenerilor încărcate sistematic în depozitul de date RADAR și mai mult, din 2012, contribuabilii care își declară vânzările intracomunitare către aceeași parteneri intracomunitari cu risc au fost de asemenea incluși în grupuri, precum și pe lista RIASZT. (Câteva din acestea au fost publicate în orice caz, parametrii lor fiind tipici pentru brokerii „tradiționali”). Numai atunci, o serie de contribuabili comunitari au apărut în listă și care au fost identificați ca fiind parteneri făcând parte din acele grupuri. Era tipic pentru acești parteneri ca în anumite perioade, vânzările contribuabililor maghiari către ei, precum și achizițiilor acestora nedeclarate să fie aproape identice, ceea ce a permis din acel moment procedurii RIASZT să identifice sute de lanțuri de tip semi-carusel în mod automat. Cu ajutorul acestei metode de grupare, am reușit să legăm firmele fantomă și brokerii care au fost selectați înainte într-un mod automat, prin intermediul partenerilor comunitari.

Page 149: investigarea fraudelor intracomunitare

Ca urmare a celor de mai sus, o serie de societăți maghiare implicate în tranzacții cu uleiuri de bază au fost de asemenea incluse pe lista RIASZT, având în vedere că au prezentat diferențe VIES semnificative, nu își depuneau declarațiile de impozit, sau când făceau acest lucru, achizițiile intracomunitare importante nu erau declarate corespunzător. Majoritatea societăților „se fantomizau” când se demarau controalele, în timp ce următoarele societăți din lanț continuau achizițiile de la aceeași sursă. Înainte de 2013, nu puteam să obținem informații despre tranzacțiile de revânzare ale acestori cumpărători sau nici existența bunurilor cumpărate prin utilizarea instrumentelor de control fiscal.

Cu toate acestea, folosirea datelor privind TVA-ul defalcat din raportul de sinteză intern care cuprinde fiecare factură introdusă separat în ianuarie 2013 a reprezentat de fapt o piatră de temelie în identificarea rutelor și rețelelor cu risc, de vreme ce datele procesate ofereau o bază pentru dezvoltarea unui sistem automat de identificare a lanțurilor de facturare sau a unor fragmente din lanțuri prezentând goluri suspicioase, precum și lanțurile de facturare de tip carusel complete. Sistemul arată de asemenea tranzacțiile de revânzare ale contribuabililor care nu-și declară achizițiile și ale celor care nu depun declarațiile fiscale privind TVA și nu furnizează datele defalcate dacă următoarea zală din lanțul de facturare este conformă și își declară achizițiile.

Se preconizează că prin dezvăluirea lanțurilor complete, cu ajutorul controalelor coordonate, eficiența taxelor și a zonelor vamale va crește și prin obținerea regulată de informații privind rețelele cu riscul cel mai ridicat reușim să atragem atenția asupra riscurilor economicel și fiscale actuale și în anumite cazuri se poate asigura sprijin în vederea detectării rețelelor infracționale organizate înființate pentru evaziunea fiscală „profesionistă”.

Page 150: investigarea fraudelor intracomunitare

Tabelul 7:

1.)2008-2011 : Marcaje ale rolurilor 2)Din 2011: Formarea unui grup pe baza fraudei carusel datelor VIES (KAKUK)

3.) 2013: Adăugarea cifrelor TVA intern defalcate (TAFA) formării grupului şi formarea lanţului

Generația de contribuabili și grupuri de risc în lista RIASZT

Page 151: investigarea fraudelor intracomunitare

8.6 Recomandări – cooperarea între Agențiile de aplicare a legii și Autoritatea Fiscală

Evitarea cât mai repede posibil a dezavantajelor cauzate deprocedurile administrativ-fiscale și operative

Datele administrativ-fiscale ar putea fi utilizate drept informații noi încadrul procedurii penale – anual aproape 1600 de investigații în curssunt desfășurate datorită fraudelor fiscale suspectate

Verificarea creșterii imediate de avere (standardul de viață nucorespunde veniturilor declarate)

Avantajele procedurilor sincronizate penale și administrativ-fiscale(de ex. evitarea problemelor de eliberare de documente din cazurileadministrativ-fiscale desfășurată în paralel cu procedurile penale;punerea sub sechestru asigurător a documentelor contabile din cadrulunei proceduri penale poate duce la un caz administrativ-fiscal)

Concluziile procedurilor administrativ-fiscale – raport criminalisticoficial

Acces direct la informațiile fiscale și vamale clasificate în cadrulprocedurilor penale deschise – „acces direct terminal”

8.7 Fenomenul MTIC – căutarea bunurilor – recuperarea bunurilor

În lupta împotriva fraudelor MTIC (în cazul fraudei împotriva bugetului, falimentului fraudulos, spălării de bani), pe durata investigației, este obligatoriu să se realizeze un profil financiar care să ajute la căutarea bunurilor și la recuperarea acestora. Pentru acest motiv, a fost creată o fișă cu profilul financiar de mai jos:

Page 152: investigarea fraudelor intracomunitare
Page 153: investigarea fraudelor intracomunitare
Page 154: investigarea fraudelor intracomunitare

Alte bunuri relevante ar putea fi: piese, lucrări, antichități, drepturi de proprietate intelectuală, cai, bijuterii, pietre prețioase, polițe de asigurare, opere de artă vechi, titluri de stat, acțiuni, investiții (aur, argint).

Dacă paguba depășește 30.000 Euro, este obligatoriu să se trimită o cerere către FIU național.

Dacă paguba depășește 16.000 Euro, este obligatoriu să se trimită o cerere către autoritatea fiscală națională pentru a găsi toate conturile bancare aparținând societăților respective și a persoanelor juridice.

Pe baza informațiilor că bunurile relevante aparțin suspectului sau titularului real al dreptului de uzufruct care se află în alt stat membru UE, este obligatoriu să se trimită o cerere către Oficiul Național de Recuperare a Bunurilor.

Înainte de primul interagatoriu al suspectului, ar trebui creat profilul financiar al suspectului și al persoanelor relevante (membrii ai familiei, prieteni, parteneri de afaceri, etc.) care au fost implicați sau au ascuns bunul „la negru” obținut din săvârșirea unei infracțiuni.

Page 155: investigarea fraudelor intracomunitare

8.8 Studiu de caz

Situația de fapt: A.. este locuiește în Debrecen și a înființat o rețea de societăți

formată din aproape 60 de societăți, iar prin folosirea acestor societăți, acesta a cumpărat diferite materiale de prelucrare a metalelor, a adus utilaje și instalații de prelucrare în Ungaria și le-a pus în circulație fără să plătească TVA.

Organizația infracțională a folosit următoarele metode:

1. Bunuri provenind de pe teritoriul Comunității pe alte rute decât celefolosite pentru livrare, sosesc prin intermediul unei rețele de facturarede 8 membri, scopul fiind acela de a face bunurile să pară dreptbunuri interne, apărând astfel dreptul de a solicita rambursarea TVAde către utilizatorul final.

2. Bunurile provenind de pe teritoriul Comunității intră în circulațieintern și prin aceasta se creează posibilitatea unor multiple cereri derambursare a TVA.

Pierderea cauzată de această activitate ilegală este: 3.031.000.000 HUF Rezultatul operației este: bunurile în valoare de aproape 3 miliarde

HUF au fost puse sub sechestru asigurător, 5 schimburi automate private păstrate în custodie.

Rețeaua de facturare: „Firmă fantomă”: au fost întocmite cărți de identitate românești

false, permise de conducere și carduri fiscale maghiare pentru membrii organizației infracționale. Aceste societăți au primit conturi bancare, acces la internet și carduri bancare. Cardurile bancare erau ținute într-un birou separat care aparținea tot organizației. Pe carduri erau indicate denumirea societății și codurile pin. Membrii organizației infracționale retrag numerar de la automatele ATM pe care apoi îl returnează expeditorului reprezentantul societății. Aceste societăți nu pot fi găsite de autoritatea fiscală. Singura

Page 156: investigarea fraudelor intracomunitare

concluzie la care poate ajunge autoritatea fiscală este aceea că documentele sunt incomplete.

Societățile care joacă rolul firmei fantomă sunt modificate într-o perioadă scurtă de timp.

Broker 1: Agenții economici cu o contabilitate existentă. Aceștia au cumpărat doar de la societăți de tip fantomă. Managerii acestora au confirmat existența reală a activităților economice. Declarațiile lor au fost influențate de liderii grupului infracțional. In fiecare caz, aceștia le-au furnizat răspunsurile iar managerii au fost obligați să le învețe și să le transmită autorităților fiscale.

In cazul în care managerii spuneau ceva greșit, se modifica în scris, declarațiile erau scrise în pix albastru ulterior. După ani de investigare la acest nivel, autoritatea fiscală a putut să ajungă la o concluzie. Cu toate acestea, la momentul la care a fost inițiată o procedură de supraveghere fiscală, societatea a dispărut.

Broker 2: Agenții economici cu o contabilitate existentă. Aceștia au cumpărat de la diferite societăți de nivelul Broker 1. La acest nivel, societatea are propriu contabil, care a reprezentat-o în fața autorității fiscale. Autoritatea fiscală nu a putut să tragă o concluzie la acest nivel.

Vânzătorii angro: aceștia se află la vârful rețelei de facturare și sunt agenți economici cu un istoric extraordinar. Activitatea lor ilegală a fost stabilită în baza activităților lor reale.

Acțiunile obținute au fost mutate de mai multe ori pe hârtie, ceea ce a permis vânzarea bunurilor la prețuri mai mici pentru lucrări de construcție mai mari. Scopul lor a fost acela de a micșora obligațiile de plată a TVA-ului aferent activităților lor legale, dar ocazional au încercat să solicite rambursări de TVA ilegale.

In aceste cazuri, ei pun o nou agent economic „curat” în vârful rețelei de facturare și transportul bunurilor a fost efectuat prin cărăuși externi.

Contacte: Fiecare societate a folosit o adresă de email de tipul gmail.hu și

toate documentele în legătură cu menținerea contactului cu ceilalți au fost salvate drept ciorne. Atunci ceilalți care bineînțeles știau parola, au verificat ciorna, și astfel au putut să continue comunicarea.

Page 157: investigarea fraudelor intracomunitare

Fiecare membru al organizației avea un telefon mobil separate. Telefonul și cardul SIM erau schimbate la fiecare o lună și jumătate. Telefoanele erau înregistrate pe numele unor persoane fără adăpost, ajungând la aproape 3000 de abonamente. Aceste telefoane erau închise de regulă după ora 4 PM. Întâlniri personale între principalii organizatori aveau loc – din cauza distanței – doar atunci când își predau numerar unuia altuia. Putem de asemenea să spunem că întâlnirile personale aveau loc foarte rar pentru că infractorii câștigaseră o încredere de sine foarte puternică de-a lungul timpului și duceau o viață foarte confortabilă și indolentă.

Birou: Pentru contabilitatea fără greșeală și pentru activitatea de facturare,

organizația infracțională avea nevoie de un birou pe care l-au închiriat pentru jumătate de an, după care s-au mutat în următorul. Erau foarte atenți în ceea ce privește biroul. Doar patru persoane aveau acces la birou. De fiecare data, primul care ajungea deschidea telefoanele mobile din birou. Adresa biroului era ținută secret chiar și față de familiile lor.

Registre: În biroul organizației, se ținea un registru foarte precis pentru

fiecare agent economic. Principalele register: - Rețeaua de facturare: de unde cumpără și către cine vinde fiecare

societate - Parola de email: adresele de email gmail cu parolele - Termenele de depuneere a declarațiilor: când trebuie făcute și dacă

s-au depus sau nu - Declarațiile administrativ-fiscale: ce tipuri de declarații sunt

autorizați să facă managerii - Cheltuielile: cât de mult se cheltuia cu fiecare societate, câți bani

primea fiecare membru, care din cheltuielile lor erau finanțate Depunerea declarațiilor: Conform informațiilor disponibile, declarațiile fictive depuse, erau

întocmite electronic de către un contabil din Debrecen. Pentru depunerea declarațiilor, era folosit un stick de internet mobil

bulgar. Pe laptopul contabilului au fost găsite o serie de materiale ale diferiților agenți economici.

Page 158: investigarea fraudelor intracomunitare

Modelul de facturare :

AGENȚI ECONOMICI SLOVACI

FIRMĂ FANTOMĂ

SOCIETATE BROKER 1

SOCIETATE BROKER 2

ANGROSIȘTI

Page 159: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 9 - FRAUDELE INTRACOMUNITARE ÎN OLANDA

9.1 FIOD

FIOD, Serviciul de Investigații Penale din cadrul Ministerului de finanțe din Olanda face parte din Administrația fiscală și vamală din Olanda. FIOD luptă împotriva fraudei fiscale, financiar-economice și de bunuri, veghează la integritatea sistemului financiar și combate crima organizată, în special în ceea ce privește partea financiară a acesteia.

Administrația fiscală și vamală olandeză (personal aproximativ 28.000) are trei procese primare, și anume taxele, taxele vamale și indemnizațiile. FIOD este responsabil pentru aplicarea legii penale privind fraudarea acestor trei procese.

FIOD poate fi implicat dacă o persoană eludează taxele sau comite o fraudă în alt mod. Mai mult de 1300 de persoane din personalul FIOD se ocupă de investigația penală a:

• fraudei fiscale (inclusiv frauda privind TVA-ul/de tip carusel,frauda privind accizele sau bunuri străine nedeclarate);

• frauda financiar-economică (utilizarea abuzivă a informațiilorconfidențiale, falimentul fraudulos, fraudă imobiliară, spălarea de bani, frauda din sectorul serviciilor de sănătate, frauda cu banii publici etc.);

• frauda cu bunuri (bunuri și sancțiuni strategice, materii primepentru droguri, proprietate intelectuală etc.)

FIOD este un serviciu centralizat cu aproape 30 de echipe operaționale în toată țara grupate în 15 birouri. În total, sunt aproape 1000 de investigatori din care 75% au o formare profesională superioară sau cu studii universitare urmate de o formare internă pe investigarea infracțiunilor financiare și pe articolele relevante din codurile penale aplicabile (codurile generale și specifice) și secțiunile relevante ale codurilor privind procedurile penale.

Page 160: investigarea fraudelor intracomunitare

Toți anchetatorii au competențe absolute polițienești și sunt sprijiniți de echipele FIOD în domeniul tehnologiei informației criminalistice, arestărilor, supravegherii, interceptării, informațiilor strategice, cooperării internaționale și operațiunilor sub acoperire.

În Olanda, toate anchtele penale sunt desfășurate sub autoritatea unui procuror. În aproape toate anchetele penale desfășurare de FIOD, acești procurori aparțin de un Parchet Național Specializat, „Functioneel Parket”.

9.2 Unitatea Centrală Antifrauda privind TVA (abordarea olandeză împotriva fraudei MTIC)

La nivel național precum și într-un cadru internațional, lupta împotriva fraudei intracomunitare privind TVA-ul este unul dintre punctele esențiale ale FIOD. Cu FIOD care face parte din Administrația fiscală și vamală, încercăm o abordare integrată a aplicării legii în vederea combaterii fraudei la TVA. Acest lucru înseamnă că acționăm cu un ansamblu de măsuri preventive, educative, de comunicare, de supraveghere și de anchetă pentru a combate acest tip de fraudă. Cu un mix echilibrat al acestor ingrediente, încercăm să atingem maximul efect al aplicării legii. Acest lucru înseamnă o cooperare foarte strânsă cu administrațiile fiscale, în primă instanță bineînțeles cu Administrația fiscală și vamală din Olanda, dar și cu administrațiile fiscale străine și agențiile de aplicare a legii care se confruntă cu frauda intracomunitară la TVA.

FIOD joacă un rol important în acest proces având în vedere existența în cadrul acestuia a Unității centrale antifraudă la TVA (CPB).

În cadrul acestei unități, 15 membrii ai personalului lucrează la sarcini diferite

1. Analiza informațiilor provenite din bazele de date naționale și aleUE pentru a detecta cât mai devreme posibil frauda intracomunitară la TVA, instrumente moderne precum Analytics sunt folosite în acest scopt

2. Schimbul de informații cu alte state membre UE3. Coordonarea auditului fiscal

Page 161: investigarea fraudelor intracomunitare

4. Formarea auditorilor fiscali, anchetatorilor, procurorilor,judecătorilor, etc.

5. Sprijinirea anchetelor penale6. Cooperarea internațională la nivel operațional, tactic și strategic

(Eurofisc, EMPACT, echipe de investigații comune, grupuri delucru ale CE)

7. Strategii de comunicare, concentrate pe antreprenori, bănci, notari,consultanți fiscali, expeditori de marfă etc.

8. Sugestii pentru modificarea legislației către Ministerul de finanțeși/sau către Comisia Europeană

Informațiile obținute în cadrul investigațiilor penale (zonele de comitere a infracțiunilor, modus operandi, suspecții implicați) sunt comunicate Administrației fiscale astfel încât această să determine mai bine zonele de risc pentru a-și canaliza resursele limitate de supraveghere cât mai eficient posibil în vederea obținerii unor rezultate de pe urma acestor activități.

O activitate importantă a unității este aceea de coordonare a auditului fiscal. La semnalul CPB, administrația fiscală este obligată să înceapă auditul fiscal în 3 zile și trebuie să raporteze rezultatele către unității. Cu toate aceste activități, avem o imagine mai mult sau mai puțin completă asupra domeniului și suntem mai bine dotați în vederea realizării alegerilor necesare pe care situații să ne concentrăm.

9.3 Consultații tr ipartite

FIOD primește zilnic raportări privind frauda de la Administrația fiscală și vamală, de la Autoritatea vamală, societăți, persoane fizice, asociații comerciale, poliție, Unitatea de Informații Financiare (FIU), bănci, etc. Pentru a cerceta toate aceste semnale, este nevoie de o capacitate enormă de lucru a anchetatorilor și a procurorilor.

În Olanda, nu toate infracțiunile cu fraudă fiscală trebuie să fie urmată de o anchetă penală. În codul nostru civil, este inclus principiul oportunității.

Page 162: investigarea fraudelor intracomunitare

Administrația fiscală, FIOD și Parchetul decid împreună în consultare tripartită dacă o infracțiune anume ar trebui anchetată și mai apoi judecată sau trebuie să fie tratată în alt mod (de ex. o amendă administrativă). În acest fel, capacitatea de anchetare penală limitată este folosită cât mai eficient posibil.

Criteriile pentru alegerile care trebuie făcute sunt stabilite de lege, de îndrumările AAFD (anexa xx). Documentele de evaluare preliminară sunt ulterior cântărite pe baza diferitelor criterii pe durata așa-numitelor Consultații tripartite, adică consultațiile între trei părți: FIOD, Parchetul și un reprezentant al Administrației fiscale. Când se ajunge la concluzia de începere a urmărire penală, luăm în considerare și consecințele financiare și sociale ale acestei urmăriri.

Alte cazuri sunt abordate în mod administrativ de către Administrația fiscală prin intermediul unei evaluări, a unei amenzi sau a unei alte măsuri pentru a lărgi efectele luptei împotriva fraudei cât mai mult posibil.

FIOD cooperează strâns în permanență cu procurorul pe durata anchetei penale. La sfârșit, procurorul stabilește care cazuri vor fi trimise în judecată.

Page 163: investigarea fraudelor intracomunitare

9.4 Infracțiunile și pedepsele maxime

În Olanda, există un Cod penal general și o Lege generală fiscală. În ambele conduri, infracțiunile pentru acest tip de fraudă sunt definite.

În cazul în care infracțiunea este comisă de o societate, poate fi impusă următoarea categorie. În majoritatea cazurilor, cea de-a șasea categorie va corespunde. Valoarea maximă a categoriei 6 este de 810.000€.

Page 164: investigarea fraudelor intracomunitare

9.5 Măsuri specifice care pot fi luate în Olanda

9.5.1 Scrisori de avertizare

Din Ianuarie 2001, Administrația fiscală din Olanda trimite scrisori de avertizari în anumite cazuri.

Mai ales atunci când există o îndoială rezonabilă că societatea este implicată într-o rețea de tip carusel, în care cel puțin o societate nu și-a îndeplinit obligațiile privind TVA-ul și există o pierdere fiscală pentru Olanda, administrația fiscală poate trimite o scrisoare de avertizare (vezi anexa 2).

În această scrisoare, antreprenorul este avertizat că bunurile pe care le primește de la furnizorul X fac parte cel mai probabil dintr-un lanț de tip carusel.

În legătură cu Kittel și Italmoda, jurisprudența europeană, o societate care știe sau ar trebui să știe că este implicată într-un lanț de tip carusel, poate să i refuze deducerea TVA-ului care a fost facturat către societate. Prin această scrisoare, avertizăm societatea că s-ar putea afla în acest caz.

Un avantaj suplimentar este acela că atunci când societatea face obiectul unei anchete (administrativă sau penală) la un stadiu ulterior, nu se poate nega că persoanele responsabile nu au fost conștiente de infracțiunea pe care au comis-o.

9.5.2 Confiscarea bunurilor obținute prin săvârșirea infracțiunii

De câțiva ani, se obișnuiește în toate anchetele penale ale FIOD să se confiște bunurile suspecților. Un proiect specific a fost inițiat în privința acestui aspect. Specialiștii din toate birourile sunt disponibili să asiste anchetatorii (care sunt toți formați în confiscarea bunurilor). Nu luăm bunurile doar prin confiscare sau punere sub sechestru asigurător, dar și prin alte modalități, spre exemplu printr-o evaluare suplimentară efectuată de Administrația fiscală sau oferim posibilitatea lichidatorului din cadrul unei proceduri de insolvență să pună sechestru asigurător pe bunuri.

Page 165: investigarea fraudelor intracomunitare

Obiectul acestei proceduri nu constă doar în bani, dar și în orice lucru evaluabil în bani, punerea sub sechestru asigurător a bitcoin-urilor, cardurilor de debit, mașinilor scumpe, operelor de artă, proprietăților, etc.

9.5.3 Cooperarea cu Unitatea de Informații Financiare (FIU)

Anchetatorii FIOD sunt subordonați Unității de informații financiare din Olanda. Misiunea lor este de a detecta Rapoarte de tranzacții suspicioase (STR) care au legătură cu frauda MTIC și transferarea lor către FIOD / CPB în scopul de a fi anchetate penal.

9.5.4 Amenda administrativă aplicată de Administrația Fiscală

Când este detectat un caz de fraudă MTIC, acesta este raportat către FIOD (așa cum s-a explicat la punctul 9.4). După Consultarea tripartită (FIOD, procuror și Administrația fiscală) se decide dacă respectivul caz va fi anchetat de FIOD (și în consecință urmărit penal de procuror) sau dacă Administrația fiscală va lua măsuri. Administrația fiscală are puterea, conform Legii generale fiscale, să adauge la decizia de impunere și o amendă administrativă. Această amendă poate fi un procent din decizia de impunere suplimentară. Amenda este calculată în funcție de gradul de implicare în cazul de fraudă, și anume vinovăție, neglijență gravă, intenție sau fraudă. În funcție de aceste situații, amenda este de 25%, 50% sau de 100%. În cadrul Administrației fiscale, există ofițeri specializați pentru a se ocupa de aceste probleme.

Page 166: investigarea fraudelor intracomunitare

9.6 Cazuri

În acest capitol, sunt prezentate două anchete penale olandeze privind frauda intracomunitară.

Cazul 1 Acest caz privește frauda intracomunitară privind TVA cu mașini

uzate scumpe. Aceste mașini au fost cumpărate din Germania de către un grup de crimă organizată (OCG), prin intermediul unei firme fantomă olandeze și transferate către Olanda. În Olanda, aceste mașini erau vândute către societăți de mașini cunoscute.

Prima diagramă arată frauda înainte să fie descoperită de Unitatea centrală olandeză pentru combaterea fraudei privind TVA. (CPB).

Cea de-a doua diagramă arată frauda descoperită de FIOD.

Prima schemă Prima schemă arată că OCG a păstrat un contact digital cu societățile

de mașini germane. Pentru a face aest lucru, acesta s-a prezentat drept o firmă fantomă olandeză. După efectuarea achiziționării digitale, facturile germane, fără TVA, au fost trimise digital către firma fantomă, adică OCG. După aceea, mașinile au fost ridicate din Germania cu documente false în numele firmei fantomă olandeze și s-a plătit în numerar. Mașinile au fost transferate direct către firma tampon olandeză din Olanda și vândute cu emiterea de facturi în numele firmei tampon, cu perceperea de TVA, către societățile de mașini din Olanda. Pentru a ascunde această fraudă, OCG a întocmit facturi de achiziționare false în numele firmei fantomă, cu TVA și reducere de preț, și a înregistrat aceste facturi false în gestiunea firmei tampon. Firma fantomă olandeză nu și-a respectat obligațiile privind TVA-ul.

După ce administrația fiscală a început să pună întrebări firmei fantomă și firmei tampon despre comerțul cu mașini, OCG a scăpat rapid de cele două entități.

Page 167: investigarea fraudelor intracomunitare

Cea de-a doua schemă După o lună, frauda a fost reactivată. Cea de-a doua diagramă arată

că OCG a organizat o fraudă mult mai complexă și mai dificil de detectat. Încă o dată, OCG păstrează contactul digital cu societățile de mașini din Germaniadar acum se prezintă drept o firmă fantomă belgiană.

În urma unei achiziții digitale efectuată de OCG, societățile de mașini germane au trimis prin fax facturile germane, fără TVA, către firma fantomă belgiană care a trimis prin fax aceste documente către OCG din Olanda. Aceste mașini erau ridicate din Germania cu documente false pe numele firmei fantomă din Belgia și plătite în numerar. Aceste mașini erau direct transferate către una dintre cele două firme tampon olandeze și vândute cu facturi în numele acestei firme tampon, cu percepere de TVA, către societățile de mașini din Olanda. Pentru a ascunde frauda, OCG a întocmit facturi false în numele uneia dintre cele 5 firme fantomă, cu TVA și reducere de preț, și a

Page 168: investigarea fraudelor intracomunitare

înregistrat aceste facturi false în gestiunea firmei tampon. Cele 5 firme fantomă olandeze nu și-au respectat obligațiile privind TVA.

Cazul 2

Acest caz privește frauda MTIC cu telefoane mobile. În acest caz, Parchetul olandez a urmărit penal o societate olandeză

care a fost implicată într-o fraudă internațională cu TVA de tip carusel, cu toate că nu s-a cauzat nicio pierdere fiscală pentru Olanda, ci în principal în Regatul Unit.

Societatea intermediară olandeză a vândut telefoane mobile la o firmă fantomă la distanță (denumită și societate de blocaj. Firma fantomă la distanță nu și-a îndeplinit obligația privind TVA, nu a depus declarațiile de TVA și nici declarația recapitulativă astfel încât documentele justificative din lanțul de tranzacții se oprește aici) din Cipru. Firma fantomă la distanță a vândut telefoanele mobile către o firmă fantomă engleză care le-a vândut unei firme

Page 169: investigarea fraudelor intracomunitare

tampon. Telefoanele sunt vândute prin intermediul mai multor firme tampon către o societate de brokeraj.

Societatea de borkeraj cumpără bunurile de pe piața locală cu TVA și le vinde către alte state membre UE, fără TVA (livrare intracomunitară). Pentru că această societate a cumpărat bunurile cu TVA și le-a vândut fără TVA, declarația de TVA va arăta o rambursare plătită de HRMC (autoritățile fiscale din Marea Britanie).

Firma fantomă engleză nu a depus declarația de TVA și nu a plătit TVA către HRMC. Firma fantomă la distanță nu a depus declarația de TVA și declarația recapitulativă și blochează schimbul de informații.

Schema fraudei: Frauda MTIC cu telefoane mobile

Conturi bancare Toate societățile implicate au avut un cont bancare la aceeași bancă

offshore. Această bancă a facilitat plățile internaționale în câteva minute, în cazul în care ambele părți aveau un cont bancare la această bancă offshore.

Anchetarea conturilor bancare ale tuturor societăților implicate arată că toate plățile efectuate între societățile implicate erau făcute într-un timp foarte scurt.

Page 170: investigarea fraudelor intracomunitare

Schema de mai jos arată plățile privind tranzacția din 4 aprilie 2009:

Prima plată de 1.567.500 GBP, a fost efectuată de o societate olandeză către o societate germană pe 4 aprilie 2006 la ora 15:03. Societatea germană a plătit 1.566,000 GBP către Brokerul din Marea Britanie la ora 15:09. Și așa mai departe.

Ultima plată în valoare de 1.775.100 GBP a fost efecutată de societatea cipriotă în aceeași zi la ora 19:39. Societatea olandeză a câștigat într-un interval de timp de 4,5 ore 207.600 GBP. În această tranzacție, TVA-ul furat este în valoare de 267.225 GBP (pierdere fiscală în Regatul Unit).

Page 171: investigarea fraudelor intracomunitare

Profitul lanțului de tranzacții Din lanțul de tranzacții de mai sus privind tranzacția de pe 4 aprilie

2009, profiturile societăților implicate sunt menționate în tabelul de mai jos.

Tabelul de mai sus arată că: TVA-ul furat este de 267.225 GBP; Societatea UK1 (firma fantomă) a pierdut 265.462,50 GBP cu această

tranzacție. În cazul fraudei cu TVA de tip carusel, această pierderedenumită vânzare în pierdere. Firma fantomă vinde bunurile pentruun preț mai mic decât valoarea de cumpărare. Profitul reprezintăTVA furat.

Societățile tampon (UK2, UK3,UK4 și UK5) au câștigat (=profit)1.500 GBP și 3.000 GBP;

Firma conductă olandeză (NL1) a câștigat 207.600 GBP;

Page 172: investigarea fraudelor intracomunitare

Firma fantomă la distanță cipriotă (CY1) a câștigat 17.362,50; Firma conductă germană a câștigat 1.500 GBP.

Câteva detalii:Firma conductă olandeză a operat pentru 15 luni cu o cifră de afaceri

care depășea 1,5 miliarde GBP. Aceasta este o altă caracteristică a fraudei MTIC. (firma fantomă implicată are o cifră de afaceri mare într-o perioadă scurtă de timp).

Pierderea fiscală totală a Marii Britanii a fost de aproximativ 250 milioane GBP.

Firma conductă olandeză a întocmit mai mult de 1000 de facturi de vânzare, peste 600 din aceste facturi au fost adresate aceleiași firme fantomă la distanță din Cipru.

ANEXA 1

Orientări pentru raportarea și soluționarea infracțiunilor fiscale, infracțiunilor vamale și a infracțiunilor privind prestațiile sociale (Orientările AAFD)

Richtlijnen aanmelding en afhandeling fiscale delicten, douane-en toeslagendelicten (Richtlijnen AAFD)

Acest amendament intră în vigoare pe 1 iulie 2011. Ca urmare a introducerii a ordinului de pedeapsă din data de 1 iulie

2011, Orientările pentru raportare, soluționare și urmărire penală privind infracțiunile fiscale și infracțiunile din domeiul vamal și al prestațiilor au fost modificate. Amendamentul se referă doar la consecințele introducerii penalității fiscale: un ordin de pedeapsă emis de Administrația fiscală a statului (infracțiuni fiscale) în baza Secțiunii 76, alin. 1 din Legea fiscală generală sau de inspectorul vamal (infracțiuni vamale) în baza Secțiuni 10:15 din Legea vamală generală. Printre altele, și denumirea acestor Orientări s-a schimbat în „Orientări pentru raportarea și soluționarea infracțiunilor fiscale, infracțiunilor vamale și a infracțiunilor cu beneficii”.

Page 173: investigarea fraudelor intracomunitare

Din considerente practice, textul amendat al Orientărilor este reprodus mai jos.

1. Introducere1.1. Context și principii Orientările pentru raportarea și soluționarea infracțiunilor fiscale,

infracțiunilor vamale și a infracțiunilor privind prestațiile suplimentare descriu mai jos modalitatea în care departamentul fiscal selectează rapoartele unor posibile infracțiuni care pot face obiectul unei anchete penale pentru următoarele domenii juridice: taxe, prestații și prevederi vamale și în ce mod aceste rapoarte sunt soluționate ulterior în consultare cu Parchetul în vederea soluționării pe calea judecății.

Aplicarea legii penale Toate eforturile de aplicare trebuie să respecte legislația și

regulamentele și să încurajeze un comportament conform. În acest scop, sunt disponibile câteva instrumente de aplicare, inclusiv legea penală. Utilizarea legii administrative sau a legii penale este stabilită în funcție de care instrument este cel mai eficient și mai efectiv.

Spre exemplu, legea penală va fi folosită să ia măsuri corective în cazurile care presupun încălcări flagrante ale ordinii juridice, având ca rezultat dăunarea gravă a intereselor cetățenilor. Legea penală face parte din întregul lanț de aplicare. Cu toate acestea, legea penală servește unui scop mai larg. Plus valoarea legii penale este de asemenea efectul de stabilire a unui standard și de confirmare a acestuia și efectul preventiv pe care îl exercită. Prin aplicarea legii penale ca parte integrantă din aplicarea legii, aceasta poate fi folosită pentru a acționa proactiv ca un lanț complet și pentru a produce efecte sociale la scară largă.

În conformitate cu această tendință, legea penală va fi folosită din ce în ce mai mult pentru a sprijini și a interacționa cu celelalte organisme în vederea aplicării legii și încurajării conformității.

Orientările AAFD au fost scrise pentru a concentra utilizarea legii penale asupra cazurilor care au un efect social (spre exemplu, cazurile în care ordinea juridică a fost grav încălcată). Prin urmare, aceste Orientări înseamnă că acele cazuri de fraudă vamală și/sau de beneficii cu un efect social mai mic

Page 174: investigarea fraudelor intracomunitare

sau inexistent vor fi soluționate administrativ mai des pe viitor. În funcție de valoarea pierderii fiscale, aceste Orientări indică dacă – în principiu – va fi aleasă o soluție administrativă sau o soluție obținută în urma unui proces penal. În funcție de aspectele descrise în capitolul 5, întâlnirea tripartită (TPO) decide care soluțiue este cea mai potrivită pentru fiecare caz în parte.

Excepțiile de la aceste Orientări pot fi făcute dacă legea penală este aplicată în sprijinul autorităților administrative. Spre exemplu, acțiuni speciale întreprinse de departamentul fiscal, care vizează anumite grupuri de contribuabili și acțiunile specifice în legătură cu anumite infracțiuni, spre exemplu infracțiunile de omisiune. Pentru aceste tipuri de acțiuni, departamentul fiscal încheie o convenție cu Parchetul în prealabil pentru ca eforturile de aplicare a legii să fie coordonate.

1.2. Departamentul fiscal Departamentul fiscal este însărcinat cu aplicarea legislației fiscale,

privitoare la prestații și legislația vamală. Departamentul fiscal îndeplinește aceste îndatoriri legale în modul cel mai efectiv și eficient posibil. Prin intermediul acțiunilor lui, acesta urmărește să păstreze securitatea juridică și egalitatea în fața legii. Acesta funcționează din punctul de vedere al conformării: departamentul fiscal are ca obiectiv ca părțile în cauză (contribuabili, părțile îndreptățite la prestații, agenții de reținere și persoanele responsabile de ținerea registrelor) să respecte voluntar obligațiile lor legale. Dacă apare situația în care părțile în cauză nu-și respectă obligațiile, departamentul fiscal încurajează conformarea prin intermediul acțiunilor corective și, dacă este cazul, prin intermediul conformării aplicate pe calea penală.

Departamentul fiscal/Autoritatea vamală În cazul infracțiunilor vamale, posibilitatea de a impune amenzi

administrative de obicei nu există. Prin urmare, pentru infracțiunile vamale există deseori doar opțiunea

între un ordin de pedeapsă și trimiterea cazului în fața instanței de judecată. Pentru aceste infracțiuni vamale, există Orientări specifice în legătură cu ordinul de pedeapsă. Acestea pot fi găsite în Handboek Douane elaborat de Ministerul de finanțe.

Page 175: investigarea fraudelor intracomunitare

Orientările AAFD descriu care dintre infracțiunile vamale fiscale pot face obiectul unei urmăriri penale. Procedura infracțiunilor ne-vamale, așa numitele infracțiuni VGEM (infracțiuni în domeniul siguranței, sănătății, economiei și mediului) este reglementată de Handboek VGEM.

1.3. Procedura de la raportare la urmărire Procedura AAFD constă în trei etape. Aceste etape sunt:

Etapa face Obiectul orientărilor în 1 raportare capitolul 2 2 adunarea pentru selecție capitolul 3 3 adunarea tripartită capitolul 4

Orientările referitoare la raportare (capitolul 2) au fost elaborate de directorul general al departamentului fiscal al Ministerului de finanțe în consultare cu Consiliul Procurorilor Generali din cadrul Parchetului. Orientările pentru emiterea unui ordin de pedeapsă (capitolul 4.2) au reieșit din consultările comune între Consiliu și directorul general.

Orientările privind urmărirea penală (capitolul 4.3) au fost elaborare de Consiliul procurorilor generali în consultare cu directorul general.

2. Raportare (etapa 1)Orientările privind raportarea indică în care cazuri ofițerii fiscali

trebuie să raporteze suspiciunile despre o infracțiune penală către coordonatorul privind penalitățile fiscale/frauda fiscală (ofițerul de legătură).

Criteriile de raportare Raportarea are loc dacă un anumit prag valoric este depășit.

Pentru taxe și prestații, aceasta este valoarea care – ca rezultat al infracțiunilor comise pe durata perioadei de anchetare care a determinat această raportare – a fost sau ar fi fost percepută mai puțin sau care a fost sau ar fi fost atribuită într-un cuantum prea mare dacă declarația fiscală sau cererea părții interesată ar fi fost luată în considerare (denumită în continuare „pierdere financiară”). Pierderea financiară trebuie să fie de cel puțin 10,000€ pentru contribuabilii persoane fizice sau pentru persoanele cu dreptul la prestații suplimentare, sau de 15,000 € pentru

Page 176: investigarea fraudelor intracomunitare

persoanele juridice. Această pierdere financiară minimă reprezintă pragul valoric. Pragul valoric trebuie să fie depășit pentru fiecare domeniu juridic (taxe, prestații, vama)

Coordonatorul privind penalitățile fiscale/fraudei judecă dacă a existat intenție pentru cel puțin pragul valoric. Coordonatorul privind penalitățile fiscale/fraudei depune aceste cazuri raportate la întâlnirea de selecție și indică ce aspecte (vezi capitolul 5) sunt importante.

În cazul prevederilor vamale, un ordin de pedeapsă cu un maxim de 100% din taxa percepută mai puțin este emis dacă pragul valoric este depășit ca rezultat al intenției.

Dacă nu a existat intenție sau dacă pierderea financiară cu intenței nu depășește pragul valoric, cazul este înapoiat la unitatea organizațională în cauză pentru a fi soluționat pe cale administrativă.

Infracțiunile de omisiune Infracțiunile de omisiune sunt de asemenea raportate pe baza

criteriilor menționate de mai sus (pierderea financiară cu intenție se ridică la cel puțin 10,000 pentru persoanele fizice și la cel puțin 15,000€ pentru pesoanele juridice).

Cu toate acestea, în practică se poate întâmpla ca pierderea financiară cauzată de o infracțiune de omisiune nu poate să fie cuantificată sau determinată sau nu poate fi cuantificată sau determinată în mod corect, și prin urmare nu poate să se stabilească dacă depășește pragul valoric.

Infracțiunile de omisiune se pot clasifica în două categorii: infracțiuni pentru care se aplică o amendă administrativă și infracțiuni de omisiune pentru care nu se poate aplica nicio amendă administrativă.

O infracțiune de omisiune este raportată pentru urmărire penală dacă în perioada anterioară (prestații: pentru anul precedent), pentru aceeași prestație sau taxă, a presupus și o încălcare a aceleiași prevederi legale și dacă această încălcare a fost pedepsită cu o amendă pentru comiterea unei infracțiuni.

În celelalte cazuri în care există o infracțiune de omisiune cu o pierdere financairă care nu poate fi cuantificată sau determinată sau nu poate fi cuantificată sau determinată în mod corect, urmărirea penală este de asemenea

Page 177: investigarea fraudelor intracomunitare

un punct de pelcare dacă este clar că departamentul fiscal a întreprins destule acțiuni pentru a determina partea în cauză să se conformeze cu prevederile legale și această acțiune a departamentului fiscal nu a dus la conformare. Departamentul fiscale trebuie să fi dat părții în cauză ocazia – în scris – să se conformeze cu prevederea încălcată cu acordarea unui termen de grație. Dacă partea în cauză nu se conformează pe deplin cu prevederea legală înăuntrul perioadei stabilite este posibil – dacă legea penală se aplică pentru aspectele menționate în capitolul 5 – să se opteze pentru urmărirea penală.

3. Adunarea pentru selecție (etapa 2)Adunarea pentru selecție (la care participă FIOD, ofițerul de legătură

pentru legea procedurală, coordonatorul pentru penalitățile fiscale/fraudă/ofițerul de legătură vamal și coordonatorii pentru penalitățile fiscale/fraudă din regiune) verifică dacă un caz a fost raportat corect pe baza regulilor de raportare (capitolul 2) (denumit în continuare „caz de raportat”).

Pentru cazurile de raportat, întâlnirea pentru selecție decide dacă respectivul caz poate face obiectul unei anchete, în funcție de gradul de demonstrabilitate al cazurilui (acestea sunt cazurile care pot face obiectul urmăririi penale). Adunarea pentru selecție analizează de asemenea și care aspecte (capitolul 5) se aplică.

Adunarea pentru selecție califică acele cazuri care se pot face obiectul urmăririi penale încadrându-se în categoria I sau II.

Categoria I În aceste cazuri, pierderea financiară cu intenție se ridică cel puțin la

pragul valoric și nu depășește 125,000 €. Categoria II În aceste cazuri, pierderea financiară cu intenție se ridică la 125,000 €

sau mai mult. Cazurile din categoria I se retrimit la departamentul fiscal pentru

soluționarea pe cale administrativă dacă niciunul dintre aspectele (capitolul 5) nu se aplică. Dacă un caz din categoria I implică cel puțin unul din aceste aspecte, adunarea pentru selecție poate să supună cazul întâlnirii tripartite. Adunarea de selectare informează adunarea tripartită despre cazurile din categoria I că adunarea de selecția a retrimis cazurile la departamentul fiscal.

Page 178: investigarea fraudelor intracomunitare

Pentru că adunarea pentru selecție raportează aceste cazuri cu titlu informativ, aceste cazuri rămân vizibile adunării tripartite și, dacă e cazul, (pentru cazurile noi, comparabile) se fac ajustări.

Cazurile din categoria II trec prin adunarea tripartită și pot face – în principiu – obiectul urmăririi penale.

Dacă adunarea pentru selecție decide că nu există niciun caz (care poate) face obiectul raportării, cazul este trimis înapoi departamentului fiscal unde este soluționat pe cale administrativă.

4. Adunarea tripartită (etapa 3)4.1. Proces și organizare Adunarea tripartită (formată dintr-un procuror, ofițer de legătură

pentru legea de procedură, coordonatorul pentru penalitățile fiscale/fraude/ofițerul de legătură vamal și FIOD) verifică dacă un caz îndeplinește Orientările pentru soluționarea pe calea proceului penal (ordin de pedeapsă sau urmărire penală). Dacă se dovedește că respectivul caz nu îndeplinește aceste Orientări, cazul este retrimis departamentului fiscal pentru soluționarea pe cale administrativă. Dacă însă cazul satisface Orientările, se pornește ancheta penală.

La luarea acestei decizii, un rol foarte important îl au aspectele menționate la capitolul 5, în afara aspectului privind capacitatea.

În cazul unor situații flagrante care îndeplinesc criteriile stabilite prin aceste Orientări, coordonatorul pentru penalitățile fiscale/fraude/ofițerul de legătură contactează imediat FIOD și Parchetul pentru a discuta cazul cât mai repede posibil.

4.2. Orientări pentru emiterea unui ordin de pedeapsă Administrația fiscală a statului sau inspectorul pentru infracțiunile la

Legea vamală generală poate emite un ordin de pedeapsă bazat pe rezultatele anchetei penale, dacă ordinul de penalitate este metoda de soluționare (penală) dorită.

Nedepunerea cu intenție a declarațiilor fiscale pentru stabilirea taxelor (infracțiuni de omisiune), cu o pierdere fiscală care nu poate fi calculată (în întregime), se califică în principiu pentru un ordin de pedeapsă dacă nici în perioada fiscală precedentă declarațiile fiscale nu au fost depuse

Page 179: investigarea fraudelor intracomunitare

intenționat și dacă acest lucru a fost sancționat printr-o amendă pentru o infracțiune.

Alte cazuri de infracțiuni de omisiune ale căror pierderi fiscale cauzate nu pot fi calculate (în întregime) se califică în principiu pentru un ordin de pedeapsă dacă aceste cazuri prezintă unul sau mai multe din aspectele descrise la capitolul 5.

Pentru infracțiunile vamale, există Orientări speciale pentru emiterea unui ordin de specialitate (vezi capitolul 1.2)

4.3. Orientările pentru urmărirea penală Luând în considerare Legea generală fiscală, Legea generală privind

schemele dependente de venit și Legea privind colectarea taxelor către stat din 1990, Orientările de urmărire penale se referă doar la infracțiunile comise cu intenție.

Se aplică următoarele criterii privind infracțiunile fiscale, privind prestațiile și infracțiunile vamale:

Categoria I În aceste cazuri, pierderea financiară cu intenție se ridică cel puțin la

pragul valoric și nu depășește 125,000€. Se aplică cel puțin unul din celalalte aspecte (capitolul 5).

Categoria II În aceste cazuri, pierderea financiară cu intenție se ridică la 125,000 €

sau mai mult.

Adunarea tripartită poate decide să trimită cazurile din categoria I pe care adunarea pentru selecție le-a transmis adunării tripartite (vezi capitolul 3) către departamentul fiscal pentru soluționarea pe cale administrativă. Spre exemplu, dacă adunarea tripartită este de părere că este de esența unei aplicări echilibrate a justiției soluționarea pe cale administrativă. În principiu, cazurile din categoria II sunt trimise în judecată. În cazuri excepționale, se poate devia de la acest principiu.

Page 180: investigarea fraudelor intracomunitare

5. Pierderea financiară și alte aspecte Pierderea financiară și alte aspecte Această listă include dimensiunea pierderii financiară și alte aspecte

pe baza cărora se decide dacă respectivul caz trebuie pus sub urmărire penală. Nu se pot face remarci generale despre greutatea reciprocă ce trebuie acordată fiecărui aspect în parte. În plus, pot să existe diferențe mutuale în atribuirea unui anume aspect unuia dintre cazuri. Există o diferență între „rolul exemplar” al ministrului spre exemplu și al unui funcționar public. „Concurența” cu o fraudă de 100,000 € trebuie să fie cântărită și judecată diferit de „concurența” în legătură cu prezența unei facturi false în registrele contabile ale societății.

Pierdere financiară Cazurile pot fi raportate adunării tripartite dacă pierderea financiară

este de cel puțin 10,000 € (persoane fizice) sau de 15,000€ (persoane juridice). Pierderea financiară se referă la suma care – ca rezultat al

infracțiunilor comise în perioada sau pe parcursul perioadei de anchetare care a dus la determinarea pierderii – a fost probabil sau ar fi fost percepută mai puțin dacă inspectorul fiscal ar fi urmat declarația fiscală depusă de partea în cauză sau suma prestațiilor care a fost sau ar fi fost atribuită într-un cuantum prea mare dacă Belastingdienst/Toeslagen ar fi urmat cererea părții în cauză.

Conceptul de pierdere financiară este în conformitate cu – și are aceeași substanță ca – „scopul cerinței” din Secțiunea 69 din Legea generală fiscală. Spre exemplu: dacă s-a aprobat o rambursare prea mare pe baza unor informații incorecte (din declarația fiscală), această rambursare mare este luată în considerare la calcularea pierderii financiare.

Pragul valoric trebuie să fie depășit pentru fiecare domeniu juridic. Dacă spre exemplu, pierderea financiară se ridică la 6,000 € pentru taxe și la 5,000 € pentru beneficii, nu se va raporta un caz care implică o persoană fizică. Dacă o rambursare prea mare este acordată pe baza unor informații incorecte (din declarația fiscală), această rambursare mare este luată în considerare la determinarea pierderii (fiscale). Pentru completitudine, trebuie notat că pentru determinarea pierderii fiscale, pierderea declarată care se susține a fi fost suferită în cursul anului financiar în cauză, este de asemenea luată în calcul. De asemenea, se include și suma taxei care a fost acordată ilegal sau a fost mai

Page 181: investigarea fraudelor intracomunitare

mare datorită reducerii, scutirii, rambursării sau a creditului fiscal prevăzut de lege. De asemenea, se include și suma taxei care ar fi fost percepută mai puțin de la terțe părți ca rezultat al infracțiunii fiscale, vamale sau privind prestațiile.

Alte aspecte 1. Statutul rolului suspect/exemplarAcesta se referă la situațiile în care suspectul este o persoană bine

cunoscută la nivel regional sau național (cu statut social), o persoană care deține o funcție publică (primar, ministru sau reprezentant politic) sau o persoană cu influență profesională asupra comportamentului terțelor persoane sau asupra integrității financiare a fluxurilor de bani (judecător, avocat, consultant, notar, bancher, broker de acțiuni). Trebuie să există o relaie între acest statut și infracțiunea comisă. Mai mult, trebuie să fie în legătură cu statutul actual la momentul luării deciziei în adunarea tripartită. Dacă există concurență de aspecte privind „statutul de suspect” în calitate de consultant și ”cooperare prin consultant”, doar un singur aspect poate fi luat în considerare.

2. RecidivăRecidiva se referă la faptul că suspectul a fost deja condamnat pentru

o infracțiune fiscală, vamală sau privind prestațiile, sau financiară (nelegată dedepartamentul fiscal), că a primit un ordin de pedeapsă în legătură cu o astfel de infracțiune care a fost executat, sau dacă a primit o amendă pentru o infracțiune în ultimii cinci ani. Aceasta se referă la perioada între rămânerea irevocabilă a penalității și presupusa dată la care s-a comis o nouă infracțiune.

3. Recuperare imposibilăImpunerea unei amenzi administrative nu este o măsură alternativă

pentru aplicarea legii penale dacă această amendă nu poate fi recuperată, în alt mod până la împlinirea prescripției. Astfel, acest aspect trebuie luat în considerare atunci când se decide că într-un anumit caz trebuie începută urmărirea penală. Urmărirea penală trebuie începută în special în cazul în care un suspect a încercat să zădărnicească recuperarea.

Page 182: investigarea fraudelor intracomunitare

4. Combinarea între o infracțiune fiscală și una sau mai multeinfracțiuni non-fiscale

Plecând de la ideea că ordinea juridică este mai des încălcată dacă – pe lângă frauda fiscală sau frauda privind prestațiile – s-ar comite și alte infracțiuni, astfel că la deciderea dacă un caz ar trebui urmărit penal se ia în considerare o combinație între infracțiunile fiscale sau fraudele privind prestațiile, infracțiunile economice și civile. Acest lucru implică o gamă largă de infracțiuni economice și civile pe care legiuitorul le-a sancționat pentru a proteja celelalte interese. Exemple pot fi infracțiunile legate de mită, corupție, faliment fraudulos, deturnare de fonduri, retragerea de sub sechestru asigurător, amenințări împotriva persoanelor/funcționarilor publici, traficul de droguri, dăunarea mediului, neconformarea cu obligația de a avea acte de identitate (lucrul cu străini ilegali), exploatarea și infracțiunile VGEM din domeniul juridic al vămii. Acest lucru include participarea unei grup de crimă organizată.

Nu se aplică și Secțiunea 69 din Legea fiscală generalăși Secțiunea 225 din Codul penal dacă se depun facturi false pentru o declarație fiscală. Se aplică ambele prevederi legale dacă facturile false sunt descoperite în registrele unei societăți pe durata unui audit fiscal.

5. Cooperarea unui consultant, expert extern sau a unui agent vamalde tranzit

Acest aspect este foarte important pentru că implică o situație în care se abuzează de încrederea autorităților. Faptul că departamentul fiscal oferă facilități consultanților și agenților vamali de tranzit este un motiv în plus pentru care acest abuz ar trebui să fie sancționat. Pentru a preveni tragerea concluziei pripite că acest aspect este implicat, departamentul fiscla trebuie să demonstreze pe baza căror indicatori a ajuns la părerea că consultantul, expertul extern sau agentul vamal de tranzit a știut de fraudă și și-a oferit cooperarea. Dacă există concurență între aspectele ”statutul de suspect” în calitate de consultat și ”cooperare din partea unui consultant”, doar unul dintre aceste aspecte se ia în considerare.

6. Aplicarea echilibrată a legiiÎnceperea unei acțiuni penale poate fi recomandată pentru a asigura

aplicarea unei prevederi legale sau conformarea cu o prevedere. Aplicarea echilibrată a legii se referă la aplicarea legii în scopul aplicării sau conformării

Page 183: investigarea fraudelor intracomunitare

prevederilor în vederea protejării unor interese legale mai mari, de bază. Spre exemplu, în cazul în care frauda fiscală, vamală sau privind prestațiile are consecințe sociale, precum un pericol la sănătatea sau siguranța publică sau un atac la integritatea tranzacțiilor financiare. O altă ideea este măsura în care cetățenii nevinovați sau naivi sunt vătămați (scheme piramidale sau exploatarea lucrătorilor). Acest aspecte este de asemenea implicat dacă frauda însemană că suspectul câștigă un avantaj competitiv pe munca unor pesoane care-și respectă obligațiile fiscale, sau dacă frauda are un efect de domino în cadrul sectorului de afaceri. De asemenea, se ia în considerare și importanța deschiderii. În anumite cazuri, infracțiunile comise trebuie să fie trase la răspundere în public.

Aspectul privind „aplicarea echilibrată a legii” poate de asemenea să joace unrol în situațiile în care urmărirea penală ”normală” este considerată o pedeapsă prea grea și ordinul de penalitate emis de administrația fiscală a statului este o sancțiune prea blândă. În asemenea cazuri, trebuie să se ia în considerare ordinul de penalitate emis de Parchet. Deoarce pe viitor este posibil să se adauge un ordin de muncă în folosul comunității ca penalitate la acest ordin de pedeapsă. Acest lucru nu e posibil dacă ordinul de penalitate este emis de Administrația fiscală a statului, cum este de regulă cazul.

7. Nu este posibilă nicio amendă administrativă, alta decât până laîmplinirea prescripției

În majoritatea cazurilor, frauda fiscală și frauda privind prestațiile pot fi sancționate printr-o amendă administrativă. Cu toate acestea, aceasta nu se aplică celor mai multe din cazurile de infracțiuni vamale. În aceste cazuri, decizia de începere a urmăririi penale trebuie să fie luată la un stadiu anterior. Mai există și cazul în care un co-autor nu poate fi sancționat printr-o amendă administrativă, deși impunerea unei penalități acestui autor este de dorit.

8. Stabilirea adevăruluiSe poate întâmpla ca situția de fapt și circumstanțele stabilite pe

durata auditului, care furniează prin ele însele suspiciunea rezonabilă privind vinovăția în cazul unei infracțiuni, să nu ofere totuși suficiente motive pentru soluționarea administrativă. În acest caz, o anchetă penală poate fi desfășurată pentru a cerceta aceste fapte și circumstanțe cu aplicarea puterilor de anchetare, în vederea trimiterii în judecată pentru stabilirea adevărului.

Page 184: investigarea fraudelor intracomunitare

9. HotărâreÎn anumite cazuri din Categoria II se anticipează că o anchetă penală

va dura mult timp încât – în scopul unei administrări echilibrate a justiției – este mai bine să se aplice o amendă administrativă. Mai mult, aplicarea legii prin intermediul unei amenzi administrative reprezintă o metodă potrivită de sancționare dacă suspectul este o entitate juridică care dispune de resurse suficiente de a plăti o astfel de penalitate. Luând în considerare importanța deschiderii urmăririi penale precum și egalitatea în fața legii, o astfel de decizie trebuie să fie întotdeauna bine argumentată.

6. Intrarea în vigoare și dispoziții tranzitoriiPentru cazurile raportate către adunarea pentru selecție înainte de 1

ianuarie 2010, așa cum se prevede în capitolul 2, Orientările, astfel cum au fost stabilite la 12 decembrie 2005, nr. DGB 2005/6956, publicate în Staatscourant 2005, nr. 247, rămân aplicabile.

Prezentul regulament va fi publicat în Staatscourant. Haga, 24 iunie 2011 Consiliul Procurorilor Generali M.C.W.M. van Nimwegen Directorul general al departamentului fiscal din cadrul Ministerului

de finanțe P.W.A. Veld

ANEXA 2

Formatul scrisorilor de avertizare

Domnule sau Doamnă, Vă informăm prin prezenta că ancheta noastră a arătat că ați cumpărat

bunuri de la (numele furnizorului). Având în vedere aceste circumstanțe, există o puternică suspiciune că aceste bunuri sunt comercializate în cadrul unui lanț în care cel puțin o parte nu își îndeplinește obligațiile privind TVA-ul și se comite astfel o fraudă intracomunitară privind TVA-ul de tip carusel.

Page 185: investigarea fraudelor intracomunitare

Vă solicităm să ne puneți la dispoziție lista tuturor furnizorilor și cumpărătorilor cu care ați încheiat tranzacții pe durata celor 6 luni. Pe viitor, vă solicităm de asemenea să raportați toți furnizorii și cumpărătorii înainte de prima tranzacție cu aceștia către (numele auditorului fiscal).

În temeiul secțiunilor 47 și 53 din Legea fiscală generală(denumită în continuare AWR) sunteți obligați să furnizați inspectorului fiscal datele și informațiile în legătură cu terțele părți (la cererea acestuia). Modalitatea în care veți face acest lucru poate să fie stabilită de inspectorul fiscal (secțiunea 49 din AWR)

Poate nu este necesar, dar vă informăm că neconformarea cu aceste obligații se pedepsește conform secțiunilor 68 și 69 din AWR.

Puteți să verificați la departamentul fiscal dacă societatea cu care doriți să încheiați o tranzacție este înregistrată ca persoană juridică. Dacă este vorba de o societate străiniă, puteți să consultați site-ul EU33 pentru a vedea dacă societatea în cazuă are un număr valabil de identificare în scopuri de TVA. Puteți de asemenea să consultați departamentul fiscal cu privire la măsurile de precauție pe care trebuie să le luați atunci când vă alegeți partenerii de afaceri.

În calitate de persoană juridică, trebuie să acordați o atenție deosebită în alegerea furnizorilor și clienților pentru a putea preveni implicarea dvs. în spre ex. o fraudă privind TVA-ul. Curtea de Justiție de la Luxembourg și alte autorități judiciare au stabilite în mai multe rânduri că comercianții trebuie să facă tot ce este rezonabil posibil pentru a preveni implicarea lor într-un lanț în care se comit fraude la TVA. Dacă nu sunteți destul de atent, riscați ca dreptul dvs. de a deduce impozitul pentru achiziții să fie revocat.

Faptul că sunteți prudent poate reieși din (printre altele) următoarele acțiuni:

Modul în care intrați în contact cu furnizorii sau cumpărătorii dvs.; Ați stabilit că persoanele de contact cu autorizate să reprezinte

societățile; Puteți să intrați în contact cu aceste societăți și persoanele lor de

contact prin utilizarea canalelor obișnuite, precum vizita la sediul

33 ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Page 186: investigarea fraudelor intracomunitare

social, a unui număr de telefon (fix) sau a unei adrese de email (ușor de recunoscut);

Știți unde se află bunurile la momentul furnizării și puteți să dispuneți(fizic) aceste bunuri;

Verificați personal bunurile sau aveți un terț care verifică livrările; Bunurile sunt asigurate pe durata transportului; Dacă bunurile prezintă defecte, puteți să formulați o plângere către

furnizor.Enumerarea de mai sus nu este exhaustivă, puteți să vă demonstrați

precauția și în alte modalități. Dacă aveți bănuieli că ați fost implicat într-o fraudă intracomunitară

privind TVA-ul împotriva voinței dumneavoastră, puteți să raportați acest lucru către meldpunt carrouselfraude, așa cum se prevede pe site-ul departamentului fiscal34. Puteți de asemenea să contactați ofițerul menționat mai jos în această scrisoare.

S-a stabilit că există anumite bunuri care sunt deseori tranzacționate în cadrul lanțurilor în care se comit fraude la TVA de tip carusel. Anchetele desfășurate de administrația fiscală olandeză au arătat că florile sunt de asemenea de regulă folosite pentru a comite fraude la TVA intracomunitare.

Persoanele juridice care comercializează bunuri trebuie să fie extra avertizați cu privire la fraudele intracomunitare privind TVA.

Un lanț comercial care implică fraudă intracomunitară privind TVA are deseori una sau mai multe dintre caracteristicile de mai jos:

Privește comerțul cu bunuri de risc; Comerțul transfrontalier are loc în cadrul lanțului; În cadrul lanțului activează multe societăți; Bunurile sunt comercializate în volume mari, au o valoare mare și

sunt oferite uneori sub prețul de piață obișnuit; acesta poartă numeleși de comerț paralel;

Furnizorii și cumpărătorii din cadrul lanțului se schimbă frecvent,deseori implicând noi societăți sau societăți reînființate sau societățicu noi directori/acționari;

34www.belastingdienst.nl

Page 187: investigarea fraudelor intracomunitare

Alții stabilesc de la cine poți/ar trebui să cumperi sau către cinepoți/ar trebui să furnizezi bunurile. Aceste ”alte persoane” pot să fiefurnizorul sau cumpărătorul tău, sau un intermediar.

Cu stimă,Belastingdienst/…………….

ANEXA 3

Infracțiuni relevante privind frauda MTIC

Secțiunea 69 din Legea fiscală generală 1. Orice faptă săvârșită cu intenție de a nu depune o declarație fiscală,

prevăzută de legea fiscală, sau de a nu depune această declarație fiscală în termenul prevăzut de lege sau comite una dintre faptele descrise la Secțiunea 68, primul alineat, literele a, b, d, e, f sau g, dacă acestea duc la perceperea unei taxe mai mici, se pedepsește fie cu închisoarea de până la 4 ani sau cu o amendă din categoria 4, sau, dacă aceasta este prea mare, cu o amendă egală cu suma taxei percepută mai puțin.

2. orice faptă săvârșită cu intenție de a depune o declarație fiscală incorectăsau incompletă, prevăzută de legea fiscală, sau comite fapta descrisă însecțiunea 68, primul alineat, litera c, dacă aceasta duce la perceperea uneitaxe mai mici, se pedepsește cu închisoarea de până la șase ani sau cu oamendă din categoria 5 sau, dacă este prea mare, cu o amendă egală cusuma taxei percepută mai puțin, cu condiția ca în măsura în careinformațiile incorecte sau incomplete din declarația fiscală se referă lavenitul impozabil prevăzut la Secțiunea 5.1 din Legea privind impozitul pevenit din 2011, amenda nu trebuie să depășească de trei ori valoarea taxeipercepută mai puțin.

3. Dreptul de a porni acțiunea penală în temeiul prezentei Secțiuni înceteazădacă infractorul depune o declarație corectă sau completă sau furnizeazăinformațiile corecte și complete, datele sau mențiunile, înainte de a ști saude a bănui în mod rezonabil că unul sau mai mulți oficiali prevăzuți la

Page 188: investigarea fraudelor intracomunitare

Secțiunea 80, primul alineat, este sau sunt la curent sau sunt în curs de aflare a informațiilor incomplete sau incorecte.

4. Dacă fapta pentru care suspectul este urmărit penal, este inclusă în una dinprevederile primului și celui de-al doilea alineat, precum și în prevederile Secțiunii 225, al doilea alineat din Codul penal, urmărirea penală în baza Secțiunii 225 susmenționată, al doilea alineat, este eliminată.

5. Secțiunea 68, al treilea alineat, se aplică mutatis mutandis.6. Dacă persoana vinovată comite una din infracțiunile descrise la primul și al

doilea alineat, în exercitarea profesiei sale, acesteia poate să-i fie luatdreptul de a mai practica aceasăt profesie.

Secțiunea 69a din Legea fiscală generală 1. Orice faptă săvârșită cu intenție de a nu plăti, de a plăti parțial sau de a nu

plăti în termenul prevăzut de lege, impozitul care trebuie plătit pe baza unei autoestimări, se pedepsește fie cu închisoarea de până la 6 ani sau cu o amendă din categoria 5, sau cu o amendă care nu depășește valoarea impozitului plătit mai puțin, oricare dintre cele două sume este mai mare.

2. Secțiunea 69, alineatul 6, se aplică mutatis mutandis.3. Orice faptă de a solicita colectorului de taxe o amânare a plății impozitului

sau de a informa colectorul de taxe imediat în scris, după ce s-a constatimposibilitatea de a plăti impozitul, nu se pedepsește.

Secțiunea 140 din Codul penal 1. Participarea într-o organizație al cărei scop este de a comite fapte penale se

pedepsește cu închisoarea de până la 6 ani, sau cu amendă din categoria 5. 2. Participarea la continuarea activităților unei organizații care a fost interzisă

printr-o decizie judiciară definitivă sau care a fost interzisă prin lege, sau cu privire la care a fost emisă o declarație definitivă prevăzută în Secțiunea 122, primul alineat, din Cartea 10 a Codului civil, se pedepsește cu închisoare de până la 1 an sau cu amendă din a treia categorie.

3. Pedepsele cu închisoarea primite de fondatorii, liderii sau directorii uneiastfel de organizații pot fi mărite cu o treime.

Page 189: investigarea fraudelor intracomunitare

4. Participarea, așa cum se prevede în primul alineat, se referă și la furnizareade sume de bani sau alte materiale către – și strângerea de fonduri sau recrutarea de personae pentru – organizația indicată mai sus.

Secțiunea 140a din Codul penal 1. Participarea într-o organizație al cărei scop este de a comite infracțiuni de

terorism se pedepsește cu închisoarea de până la 15 ani sau cu amendă din a cincea categorie.

2. Fondatorii, liderii și directorii sunt pasibili de închisoare pe viață sau de opedeapsă cu închisoarea de până la 30 de ani, sau o amendă din categoria a cincea.

3. Secțiunea 140, alineatul 4 se aplică mutatis mutandis.

Secțiunea 225 din Codul penal 1. Orice faptă de a contraface sau de a falsifica un document care este folosit

drept document justificativ pentru orice faptă, în vederea utilizării lui sau înlesnirea altora să-l utilizeze ca și când ar fi real sau nefalsificat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de falsificare și se pedepsește cu închisoarea de până la 6 ani sau cu amendă din a cincea categorie.

2. Aceeași pedeapsă se aplică și pentru orice faptă de a folosi în mod deliberatun document fals sau falsificat ca și cum ar fi autentic sau nefalsificat sau care fapta de a furniza în mod intenționat sau de a deține un astfel de document, deși persoana în cauză știe sau ar trebui să bănuiască faptul că acel document este destinat unei astfel de utilizări.

3. Dacă o faptă penală, așa cum e prevăzută la primul și al doilea alineat, estecomisă cu intenția de a pregăti sau facilita o infracțiune de terorism, pedeapsa cu închisoarea aplicată în cazul infracțiunii va crește cu o treime.

Secțiunea 420bis din Codul penal 1. Orice faptă de a:

a) ascunde sau disimula natura reală, originea, locul în care a fost găsit,dispunerea sau relocarea unui obiect, sau de a ascunde sau a disimulacine este persoana care este proprietarul obiectului sau care îl posedă,

Page 190: investigarea fraudelor intracomunitare

deși persoana în cauză știe că obiectul provine – direct sau indirect – dintr-o faptă penală;

b) obține, poseda, transfera sau vinde un obiect sau de a folosi unobiect, deși persoana în cauză știe că obiectul provine – direct sau indirect – dintr-o faptă penală;

Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani și se pedepsește cu închisoarea de până la șase ani sau cu amendă din categoria a șasea.

2. Obiectele pot fi orice elemente de proprietate sau orice drepturi deproprietate.

Secțiunea 420ter din Codul penal 1. Orice persoană care de obicei comite infracțiunea de spălare de

bani, este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de până la 8 ani sau cu amendă din categoria a cincea.

2. Aceeași pedeapsă se aplică și pentru orice faptă de spălare de baniîn exercitarea profesiei sau pe durata funcționării societății.

Page 191: investigarea fraudelor intracomunitare

CAPITOLUL 10 - COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

10.1 Ministerul Public - Echipele Comunede Anchetă (JIT)

La 29 mai 2000, Consiliul de Miniştri al UE a adoptat Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală („Convenția MLA 2000”). Obiectivul acestei convenții este de a încuraja și de a moderniza cooperarea între autoritățile judiciare și de aplicare a legii din cadrul Uniunii Europene, precum şi din Norvegia și Islanda, prin completarea dispozițiilor din instrumentele juridice existente și prin facilitarea aplicării acestora.

În urma progreselor lente înregistrate cu privire la ratificarea Convenției MLA 2000, Consiliul a adoptat la 13 iunie 2002 Decizia-cadru privind echipele comune de anchetă.

Conceptul de JIT s-a născut din convingerea că metodele existente de cooperare internațională în domeniul polițienesc și judiciar nu erau, în sine, suficiente pentru a face față cazurilor grave de criminalitate organizată transfrontalieră. S-a considerat că o echipă formată din anchetatori și autorități judiciare din două sau mai multe state, acționând împreună și pe baza unei autorități juridice și a unei securități juridice clare cu privire la drepturile, îndatoririle și obligațiile participanților, ar îmbunătăți combaterea criminalității organizate.

Cadrul juridic pentru constituirea JIT este prevăzut la articolul 13 din Convenția MLA 2000, precum și în decizia-cadru. De fapt, decizia-cadru reia aproape literal articolele 13, 15 și 16 din Convenția MLA 2000. Decizia-cadru a fost pusă în aplicare de statele membre în moduri diferite. În timp ce unele țări au adoptat legi speciale privind JIT sau au inserat dispoziții privind JIT în codurile lor de procedură penală respective, altele au menționat doar aplicabilitatea directă a Convenției MLA 2000 în ordinea lor juridică.

Ce reprezintă JIT? JIT este o echipă de anchetă constituită pe baza unui acord între două

sau mai multe state membre și/sau alte părți, cu un obiectiv precis și pentru o durată limitată.

Page 192: investigarea fraudelor intracomunitare

Avantajele generale ale unei JIT în comparație cu formele tradiționale de aplicare a dreptului internațional și de cooperare judiciară, precum anchetele „în oglindă” sau „în paralel” și comisiile rogatorii, sunt rezumate succint în chenarul de mai jos. Există de asemenea numeroase avantaje specifice ale activității în cadrul unei JIT legate de situația caracteristică a cazurilor individuale.

Avantajele recurgerii la o JIT: Capacitatea de a împărtăși informații direct între membrii JIT fără să

fie nevoie de solicitări oficiale Capacitatea de a solicita măsuri de cercetare direct între membrii,

fără să mai fie nevoie de comisii rogatorii. Aceasta se aplică și solicitărilor de măsuri coercitive

Posibilitatea pentru membri de a fi prezenți în cadrul perchizițiilor la domiciliu, interogatoriilor etc. în toate jurisdicțiile acoperite, ajutând la depășirea barierelor lingvistice din cadrul interogatoriilor etc.

Capacitatea de a coordona eforturile în mod spontan și de a avea schimburi informale de cunoștințe specializate

Capacitatea de a crea și de a promova încrederea reciprocă între specialiștii din diferitele jurisdicții și medii de lucru

O JIT oferă cea mai bună platformă pentru determinarea celor mai bune strategii de anchetă și urmărire

Capacitatea Europol și Eurojust de a se implica prin oferirea de sprijin și asistență directă

Capacitatea de a solicita finanțarea disponibilă din partea UE, Eurojust sau Europol

Participarea la o JIT crește gradul de informare a conducerii și îmbunătățește efectuarea anchetelor internaționale

Cerințe pentru JIT Articolul 13 alineatul (1) din Convenția MLA 2000 și articolul 1 din

Decizia-cadru din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă abordează conceptul de JIT nu atât din perspectiva gravității unei infracțiuni, cât din perspectiva dimensiunii internaționale și transfrontaliere a infracțiunii.

Articolul 13 alineatul (1) din Convenția MLA3 prevede că JIT pot fi constituite în special în cazurile în care:

Page 193: investigarea fraudelor intracomunitare

în cadrul anchetării unor fapte penale într-un stat membru, este necesar să fie efectuate cercetări dificile și care implică mobilizarea unor mijloace importante care privesc și alte state membre;

mai multe state membre desfășoară anchetarea unor fapte penale, în care natura cazului face necesară o acțiune coordonată și concertată în respectivele statele membre.

În general, JIT sunt luate în considerare atunci când se anchetează unele forme mai grave de criminalitate. Cu toate acestea, atunci când se are în vedere constituirea unei JIT, ar trebui examinate legislația națională și orientările operaționale pentru a se determina dacă crearea unei JIT respectă un prag al gravității sau alte criterii care trebuie îndeplinite.

JIT se pot dovedi însă utile și în anchetarea unor cauze transfrontaliere de o amploare mai redusă. Acest lucru se datorează faptului că JIT poate facilita cooperarea într-un caz specific și poate, de asemenea, pregăti terenul pentru viitoare JIT prin consolidarea încrederii reciproce și prin acumularea de experiență în cooperarea transfrontalieră.

Cererile de constituire a unei JIT pot proveni adesea de la un stat membru, dar ar putea fi formulate adesea și de Europol și Eurojust. În unele state membre, această solicitare inițială trebuie să îmbrace forma unei comisii rogatorii.

Se recomandă ca anchetatorii, procurorii, magistrații și/sau judecătorii din statele membre care au în vedere constituirea unei JIT, împreună cu delegații din partea Eurojust și Europol, să se întâlnească pentru a discuta chestiunea cât mai curând posibil înainte de a face propunerea oficială și de a încheia acordul. Având în vedere că unele țări au introdus norme interne de punere în aplicare care prevăd, de exemplu, notificarea ministerelor competente în etapa pregătitoare, implicarea din vreme a tuturor persoanelor competente este fundamentală pentru a nu periclita sau întârzia întregul proces.

Page 194: investigarea fraudelor intracomunitare

10.2 Inspectoratul Generalal Poliției Române - CCPI

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (C.C.P.I.) Fiind organizată ca direcţie în subordinea Inspectoratului General al

Poliţiei Române, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (C.C.P.I.) constituie autoritatea naţională centrală în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale fiind specializată în schimbul de informaţii operative în domeniul combaterii criminalităţii la nivel internaţional şi potrivit legii, asigură schimbul de informaţii operative în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, precum şi gestionarea fluxului informaţional de interes operativ aferent cooperării internaţionale derulată de structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

C.C.P.I. reuneşte următoarele canalele de cooperare poliţienească internaţională: INTERPOL, EUROPOL, Sistemul Informatic Schengen/SIRENE, legătura operaţională cu Centrul SELEC, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, atât români acreditaţi în străinătate, cât şi străini acreditaţi în România.

Atribuții a) primirea şi transmiterea cererilor de asistenta, care privesc:

- organizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii operative desfăşurat între autorităţile competente romane şi structurile similare din străinătate, precum şi cu organisme ori instituţii internaţionale;

- realizarea cooperării la nivel operaţional în domeniul poliţienesc pe segmentul schimbului de date şi informaţii, cu respectarea regulilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal, precum şi a legislaţiei în domeniu;

- informarea autorităţilor competente romane şi străine cu privire la infracţiunile de terorism şi a faptelor conexe acestora, traficul de droguri, falsificarea de moneda şi alte titluri de valoare române sau străine, furturile de obiecte de artă şi autovehicule, activitatea infractorilor străini sau

Page 195: investigarea fraudelor intracomunitare

români urmăriţi internaţional, conţinutul unor documente de identitate străine în vederea prevenirii intrării/ieşirii ilegale a unor persoane, precum şi despre orice alte fapte prevăzute de legea penală pentru luarea măsurilor operative ce se impun în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii cu caracter transfrontalier;

- alte forme de cooperare şi asistenta poliţienească şi judiciară ce derivă din tratate la care România este parte sau din instrumente juridice comunitare ori potrivit legislaţiei interne;

b) alte forme de cooperare şi asistenţă poliţienească şi judiciară cederivă din tratate la care România este parte sau din instrumente juridice comunitare ori potrivit legislaţiei interne;

c) dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva criminalităţiişi coordonarea activităţii ataşaţilor de afaceri interne şi a ofiţerilor de legătură români acreditaţi în străinătate, în domeniul schimbului de date şi informaţii operative;

d) coordonarea schimbului de date şi informaţii între autorităţilecompetente române şi străine, în scopul desfăşurării unor acţiuni comune care necesită realizarea de operaţiuni pe teritoriul mai multor state;

e) sprijinirea activităţii ofiţerilor de legătura români la Centrul SELEC;f) asigurarea schimbului de experienţă cu structurile similare din

străinătate.

10.3 Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată prevede instrumente foarte importante de acțiune împotriva fraudelor de acest gen.

Astfel, este prevăzută funcționarea VIES (sistemul de schimb de informații privind TVA) prin care se asigură schimbul automat de informații

Page 196: investigarea fraudelor intracomunitare

privind livrările intracomunitare, denumirea entităților economice care le derulează, obiectul de activitate și date privind validitatea codului de TVA al acestora.

De asemenea, acest regulament prevede și alte instrumente foarte importante de cooperare și obținere a informațiilor necesare, printre care:

a) solicitarea de informații; la cererea unei autorități solicitante,autoritatea solicitată comunică orice informații care ar putea ajuta laefectuarea unei determinări corecte a TVA, la controlul aplicăriicorecte a TVA, mai ales în cazul tranzacțiilor intracomunitare, și lacombaterea fraudei în domeniul TVA;

b) schimbul de informații fără cerere prealabilă (schimbul spontan);Autoritatea competentă a fiecărui stat membru transmite autoritățiicompetente a oricărui alt stat membru în cauză, fără cerereprealabilă, informațiile menționate, în următoarele cazuri:

atunci când se consideră că impozitarea are loc în statulmembru de destinație, iar informațiile furnizate de statulmembru de origine sunt necesare pentru eficacitateasistemului de control al statului membru de destinație;

atunci când un stat membru are motive să creadă că s-acomis sau că este posibil să se fi comis o încălcare alegislației referitoare la TVA în celălalt stat membru;

atunci când există un risc de pierderi fiscale în celălalt statmembru.

c) controale simultane; statele membre pot conveni să efectuezecontroale simultane de fiecare dată când consideră că astfel decontroale sunt mai eficace decât controalele realizate de un singurstat membru;

d) EUROFISC; în scopul de a promova și de a facilita cooperareamultilaterală în privința combaterii fraudei în domeniul TVA,prezentul capitol instituie o rețea (descentralizată și fărăpersonalitate juridică) de schimburi rapide de informații specificeîntre statele membre, în cadrul căreia:

instituie un mecanism multilateral de avertizare timpuriepentru combaterea fraudei în domeniul TVA;

Page 197: investigarea fraudelor intracomunitare

coordonează schimbul rapid și multilateral de informațiipunctuale în domeniile de lucru ale Eurofisc;

coordonează activitatea funcționarilor de legătură aiEurofisc din statele membre participante în vedereaacționării în momentul primirii avertizărilor.

Pe lângă legislația națională și europeană care guvernează acest domeniu, o importanță deosebită au deciziile Curții Europene de Justiție, prin care sunt asigurate noi interpretări ale prevederilor legislației fiscale europene. Această importanță rezidă în faptul că se asigură astfel actualizarea interpretărilor legislației fiscale și congruența acesteia cu cele mai recente cazuri și situații întâlnite în practică, spre deosebire de procesul de modernizare legislativă care poate fi mult mai dificil de realizat.

10.4 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Amploarea pe care a cunoscut-o economia subterană, al cărei unic scop este acela al maximizării veniturilor ce nu pot fi controlate de stat, indiferent de mijloacele şi metodele folosite pentru aceasta, a determinat analizarea acestui fenomen pe plan internaţional, ţările din întreaga lume, elaborând un sistem unitar de norme pentru prevenirea folosirii sistemelor financiare în scopul spălării banilor.

Una din cele mai eficiente metode de capturare a infractorilor este urmărirea fondurilor dobândite pe căi ilegale. Din acest motiv, cât şi pentru eliminarea surselor de finanţare a organizaţiilor criminale şi teroriste, România a elaborat o legislaţie care urmăreşte combaterea spălării banilor.

Cea mai eficienta soluţie în problema spălării banilor pe plan internaţional este în primul rând cooperarea internaţionala şi crearea de sisteme de control şi reglementari unitare în cadrul fiecărei ţări.

În acest sens, este deosebit de importantă participarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, ca unitate de informaţii financiare la activităţile specifice organizate în scopul cooperării internaţionale,

Page 198: investigarea fraudelor intracomunitare

care au ca obiectiv prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Principiul perspectivei internationale Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor se află

într-o poziție favorabilă pentru menținerea unei perspective internaționale în legătură cu fenomenul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului. Fenomenul globalizării se manifestă nu doar în economia vizibilă, ci într-un ritm mai alert, în legătură cu know-how-ul infracțional. Menținerea unei perspective internaționale asupra fenomenului criminalității economico-financiare în general şi a spălării banilor şi finanțării terorismului, în special, constituie o condiție obligatorie pentru identificarea şi abordarea corespunzătoare a riscurilor generate de acest tip de fenomene la adresa securității naționale şi a integrității, stabilității şi reputației sistemului financiar românesc.

Cooperarea internaţională – schimbul de informaţii financiare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului:

Pe plan internaţional, România este apreciată pentru semnarea şi ratificarea convenţiilor aplicabile acestui domeniu şi pentru cadrul extins de cooperare şi de acordare a asistenţei judiciare mutuale.

OFICIUL deține mecanisme funcționale în realizarea schimbului de informații cu Unitățile de Informații Financiare din străinătate, informațiile fiind furnizate într-o manieră rapidă, constructivă și eficientă, fapt confirmat și de alte FIU-uri partenere.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 656/2002, republicată cu modificările ulterioare, şi în vederea desfăşurării cu operativitate a analizelor financiare efectuate în cadrul Oficiului şi obţinerii informaţiilor în timp real, instituţia activează şi pe plan internaţional, în calitate de Unitate de Informaţii Financiare, realizând schimbul de informaţii, pe bază de reciprocitate sau din proprie iniţiativa, cu instituţiile cu funcţii asemănătoare din străinătate, prin reţeaua securizată globală a Grupului Egmont şi reţeaua europeană FIU.NET.

Page 199: investigarea fraudelor intracomunitare

Principiile internaţionale care stau la baza schimbului de informatii intre unitatile de informatii financiare pot fi sintetizate astfel:

FIU-urile trebuie să facă schimb de informaţii cu alte FIU-uri,indiferent de statutul acestora, daca sunt de tip administrativ,aplicarea legii, judiciar sau alt tip.

FIU-urile trebuie să dispună de prevederi legale adecvate pentruasigurarea cooperării cu privire la spălarea banilor, infracţiunilepredicat asociate şi finanţarea terorismului.

FIU-urile trebuie să facă schimb de informaţii liber, spontan şi lacerere, pe bază de reciprocitate. FIU-urile trebuie să se asigure ca potasigura rapid, constructiv şi efectiv cooperarea la nivel internaţionalîn scopul combaterii spălării banilor, infracţiunilor predicat asociateşi a finanţării terorismului. FIU-urile trebuie să poată asiguracooperarea spontan şi la cerere şi trebuie să dispună de baza legalăpentru asigurarea acestui tip de cooperare.

În plus faţă de informaţiile pe care entităţile le raporteaza FIU-ului(în baza funcţiei de primire), FIU-ul trebuie să fie în măsură să poateobţine şi utiliza informaţii suplimentare de la entităţile raportoarecare sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiei de analiză, în modcorespunzător.

Pentru îndeplinirea funcţiei de analiză, FIU-ul trebuie să aibă accespe cât posibil la informaţii de natură financiară, administrativă şi detip aplicarea legii. Acestea trebuie să includă informaţii din sursedeschise sau publice, precum şi informaţii relevante colectate saudeţinute de către sau în numele altor autorităţi şi atunci când estecazul, informaţii de natură comercială.

FIU-ul trebuie să fie în măsură să poată disemina la cerere sauspontan, informaţii şi rezultate ale analizelor sale către autorităţilecompetente relevante.

FIU-urile trebuie sa utilizeze cele mai eficiente metode de cooperare.Daca este nevoie de acorduri bilateral sau multilateral, cum ar fiMemorandum-urile de intelegere, acestea trebuie sa fie semnate sinegociate in timp util cu cat mai multe FIU-uri straine in contextual

Page 200: investigarea fraudelor intracomunitare

cooperarii internationale pentru combaterea spalarii banilor, infractiunilor predicat asociate şi a finantarii terorismului.

FIU-urile trebuie sa poata efectua cautari in numele altor FIU-uri sisa faca schimb de informatii cu acestea in legatura cu toate informatiile pe care le-ar putea obtine urmare cautarilor la nivel national.

Schimbul de informaţii financiare- principală formă de cooperare internaţională

Înţelegând că eficienţa cooperarării internaţionale între Unităţile de Informaţii Financiare trebuie să se bazeze pe o fundaţie de încredere reciprocă, Oficiul realizează schimbul de informaţii cu partenerii săi străini din întrega lume, în principal cu FIU-urile Statelor Membre UE, folosind atât canalul de comunicare al Grupului Egmont, cât şi platforma pusă la dispoziţie de Uniunea Europeană şi Proiectul FIU.NET.

Cererile de informaţii transmise de Oficiul către alte FIU-uri vizează obţinerea unor informaţii suplimentare care să vină în sprijinul soluţionării analizelor financiare şi care să completeze circuitul financiar al fondurilor supuse procesului de spălare a banilor, în vederea creşterii calităţii informaţiilor transmise de Oficiu către P.I.C.C.J., sub forma sesizărilor sau a răspunsurilor la solicitarea unităţilor de parchet competente.

Cererile sunt transmise în baza existenţei unor suspiciuni asupra acţiunilor desfăşurate de persoane fizice şi juridice, şi în care se indică provenienţa unor fonduri intrate sau ieşite pe/de pe teritoriul ţării noastre care ar putea avea la bază comiterea unor infracţiuni.

De asemenea, primirea de cereri de informaţii de la alte unităţi de informaţii financiare reliefează necesitatea cooperării la nivel internaţional între FIU-uri, în general, şi în special, utilitatea informaţiilor furnizate de FIU România în folosirea informaţiilor în cadrul analizelor altor instituţii cu atribuţii similare Oficiului.

Schimbul de informaţii financiare prin Reţeaua FIU.NET Reţeaua computerizată FIU.NET a fost creată cu sprijinul Comisiei

Europene în scopul realizării schimbului de informaţii securizat între FIU-urile din Statele Membre ale Uniunii Europene, având ca obiective

Page 201: investigarea fraudelor intracomunitare

principale lupta împotriva criminalităţii organizate şi stoparea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului. FIU.NET reprezintă un canal de comunicare securizat folosit pentru schimbul de informaţii între FIU-urile din U.E.

Această reţea a fost realizată în baza Acordului de Subvenţie finanţat în anul 2003 de către Comisia Europeană şi acordat Ministerului Justiţiei din Olanda, în cadrul Proiectului PHARE Regional 2003-2005.

Unitatea de Informaţii Financiare din România - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a devenit membru al Reţelei FIU.NET în anul 2004, urmare implementării Proiectului PHARE Regional 2003-2005, derulat de Biroul FIU.NET din cadrul Ministerului Justiţiei din Olanda.

FIU.NET este un instrument important în cooperarea internaţională care permite realizarea schimbului de informaţii la nivelul U.E., indiferent de tipul FIU-urilor – poliţienesc, administrativ, judiciar, hibrid.

FIU.NET permite FIU-urilor să analizeze în comun informaţiile şi să constituie cazuri la nivel UE în timp real, în timp ce datele rămân în Statele Membre UE.

Reţeaua FIU.NET are disponibilă aplicaţia Ma3tch care este dedicată Analizei Anonime Autonome. Ma3tch reprezintă o tehnologie IT avansată care permite FIU-urilor conectate să potrivească datele lor cu cele ale altor FIU-uri, într-un mod anonim.

Cu aplicaţia Ma3tch în funcţiune, FIU-ul poate detecta subiecţii de care sunt interesaţi, în alte ţări, chiar dacă nu au nicio informaţie cu privire la faptul că subiectul a încercat să-şi ascundă veniturile produse din infracţiuni în acele ţări, dorindu-se astfel ca toate FIU-urile din Uniunea Europeană să poată funcţiona ca un singur FIU, iar reţeaua FIU.NET să funcţioneze ca o entitate virtuală pentru a detecta informaţiile ascunse. Prin urmare, aşa cum infractorii se deplasează în interiorul UE datorită dreptului la liberă circulaţie, FIU-urile din Uniunea Europeană pot detecta activităţile lor financiare în spaţiul comunitar.

Page 202: investigarea fraudelor intracomunitare

Schimbul de informaţii financiare prin Reţeaua Securizată Egmont – la nivel mondial

Grupul Egmont, organizaţia internaţională a Unităţilor de Informaţii Financiare, creată în anul 1995, asigură cadrul de eficientizare a cooperării în domeniul schimbului de informaţii, de instruire, schimbului de experienţă şi de know-how pe problematica prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor este membru al Grupului Egmont încă din luna mai 2000. Implicarea permanentă a Oficiului la activităţile Grupului Egmont a fost şi rămâne unul dintre obiectivele principale pe plan internaţional.

Reţeaua Securizată Egmontpermite membrilor săi să comunice între ei, printr-un e-mail securizat, să solicite şi să primească informaţii, precum şi să posteze şi să acceseze informaţii privind tipologii, instrumente analitice şi evoluţii tehnologice în domeniu.

De asemenea, Oficiul participă la o serie de iniţiative şi proiecte în domeniu derulate la nivel european, în cadrul Comitetului de Experţi în Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL, Consiliul Europei sau la nivelul Platformei Unităţilor de informaţii Financiare din Uniunea Europeană, urmărindconsolidarea cooperării la nivel european în domeniul combaterii spălării banilor şi al finanţării terorismului, aceste activităţi detaliind informaţiile disponibile, modalităţile de realizare a schimbului de informaţii, căile de comunicaţie folosite, precum şi cele mai bune practici în domeniu.

În plan internaţional, Oficiul a încheiat 55 de acorduri de schimb de informații cu unităţi similare, pentru a permite schimbul de intelligence financiar în domeniul combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului.