of 43 /43
INVESTICIJSKA ANALIZA Pitalice

INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po...

Page 1: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

INVESTICIJSKA

ANALIZA

Pitalice

Page 2: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

Bok,

Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti

pomoći u učenju!

Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo,

već samo sažeti prikazi obvezne literature koji služe za ponavljanje

gradiva.

P.S. Pomozite svojim kolegama ocjenjivanjem predmeta prema kategorijama,

ocjenjivanjem skripti i korisnim savjetima u komentarima.

Također, kako bismo što prije napravili dobru bazu skripti za ponavljanje,

pošaljite nam na mail svaku skriptu koju niste vidjeli na stranici

([email protected]).

Želimo ti puno sreće s učenjem!

Page 3: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

PITALICE:

1. Averzija prema riziku: a) označava odnos prosječnog investitora prema riziku

b) povezana je s premijama rizika

c) izvedena je iz teorije rastuće korisnosti (nema veze s rizikom) d) a i b

e) b i c f) a, b i c

2. Standardna devijacija portfolija koja sadrži dvije investicije je linearna funkcija vrijednosti portfolija:

a) ako je koeficijent korelacije -1 ili 1

b) ako je koeficijent korelacije 0 c) za bilo koji koeficijent korelacije

d) niti jedan od navedenih odgovora

3. U CAPM modelu optimalan portfolio za nekog investitora se postiže kao:

a) tangenta krivulje indiferencije na efikasnu granicu skupa mogućih portfolija (to je DOMINATNI, a

ne OPTIMALNI portfolio)

b) tagenta krivulje indifirencije na pravac tržišta kapitala

c) tagenta krivulje indifirencije na pravac tržišta vrijednosnog papira (beta(Km-Kf)) (nigdje na slajdu se ne povezuje krivulja indiferencije s SML-om)

d) tagenta krivulje indifirencije na skup portfolija s maksimalnim varijancama (to je portfolio s maksimalnim rizikom - definitivno nije optimalan)

4. Tehnička analiza:

a) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti dionice (istina, ali se temelji i na jos vise toga)

b) je brža i jednostavnija od fundamentalne analize (ne mora nuzno znaciti)

c) je usmjerena na pravi izbor vremena kupnje tj prodaje vrijednosnih papira d) vjeruje da se povijest ponavlja (takoder ne mora nuzno znaciti)

5. Opcija otkupljivosti na zahtjev vlasnika:

a) predstavlja za vlasnika call opciju (to je opoziv)

b) se koristi kada na tržištu kapitala poraste razina kamatinh stopa c) ograničava rast cijene obveznice (opoziv)

d) obveznice s tom opcijom se iskupljuju po cijeni višoj od nominalne vrijednosti (ne mora znaciti)

6. Cijena kapitala:

a) funkcija je međuovisnosti rizika i nagrade b) jednaka je zbroju realne nerizične kamatne stope i premije rizika

c) neovisi o dospijeću financijskog instrumenta

d) a i b (nisam siguran) e) b ic

f) a i c

7. Izraz beta (Km-Kf) iz CAMP modela:

a) predstavlja rizik ukupnog tržišta

b) određuje nagib pravca tržišta vrijednosnog papira ZA OVO NISAM SIGURNA; NEGDJE SAM NAŠLA I TO ZAOKRUŽENO

Page 4: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

c) predstavlja averziju prema riziku postojećeg investitora na tržištu kapitala (nije POSTOJECI vec

je PROSJECNI)

d) a i b e) b ic

f) niti jedan od navedenih odgovora

8. Model supernormalnog rasta:

a) varijanta Gordonovog modela (makar kaze da vrijedi kad je stopa rasta veca od diskontne, ali da je obrnuto onda ne bi bio supernormalni rast?)

b) model sadašnje vrijednosti dividendi

c) model s najmanje dvije stope rasta d) a i b

e) b ic

f) a, b i c

9. Ukupni rizik dionica izražava se: a) kovarijancom

b) standardnom devijacijom

c) beta koeficijentom

d) korelacijom

10. Tipični financijski specijalsiti za industriju vrijednosnih papira nisu a) banke

b)brokerske kuće

c)dealerski šalteri

d) investicijski bankari

11. S povećanjem stupnja diversifikacije portfolia investicija u financijsku imovinu

a) rizik portfolio se smanjuje sve manjim intenzitetom

b) može se u potpunosti izbjeći sistematski rizik porftolia

c)povećava se očekivani prinos portfolia d) smanjuje se rizik, a povećava očekivani prinos portfolia

12. Tekući novčani dohodak od investicija nije/nisu:

a) dividende

b) kamate

c) tatijeme d) utršci od prodaje

13. Opcija otkupljivosti na zahtjev vlasnika: a) predstavlja za vlasnika call opciju

b)se koristi kada na tržištu kapitala poraste razina kamatnih stopa

c) ograničava rast cijene obveznice d) obveznice s tom opcijom se iskupljuju po cijeni višoj od nominalne vrijednosti

14. Između obveznice, kraće trajanje će imati obveznica koja ima

a)nižu nominalnu kamatnu stopu

b) kraće dospijeće

c) kuponska obveznica u odnosu na anuitetsku obveznicu d) niti jedan odgovor nije točan

Page 5: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

15. Zaokružite netočnu tvrdnju: Preferencijalne dionice:

a) su rizičnije od običnih dionica

b) u pravilu nemaju pravo glasa c) sredstvo formiranja vlasničke glavnice poduzeća

d) u pravilu nose fiksne dividende

16. Za procjenu vrijednosti običnih dionica njihova nominalna vrijednost:

a) je polazni element procjene

b)je očekivani novčani tok od prodaje dionice c) nema nikakvo značenje

d) je donja granica procijenjene vrijednosti

17. Obveznice koje ne nose opciju konverzije u odnosu na obveznice s tom opcijom:

a) nose višu nominalnu kamatnu stopu

b) nose nižu nominalnu kamatnu stopu

c) nose jednaku nominalnu kamatnu stopu

d) mogu nositi i višu i nižu nominalnu kamatnu stopu

18. Averzija prema riziku

a) izvedena je iz teorije rastuće korisnosti

b) označava odnos prosječnog investitora prema riziku c) povezana je s premijama rizika

d) a i b

e) b i c

f) a, b i c

19. Arbitražeri su: a) medvjedi

b)bikovi

c)složbenici burze d) a i b

e) a,b i c f) ništa nije točno

20. Fundamentalana analiza:

a) vjeruje da se povijest ponavlja b) je brža i jednostavnija od tehničke naalize

c) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti vrijednosnog papira d) a i b

e) a i c

f) ništa točno

21. Pravac tržišta kapitala

a) siječe horizontalnu os u nerizičnoj kamatnoj stopi

b) je nova efikasna granica investicija c) tangira efikasnu granicu u tržišnom portfoliu

d) a i c

e) b i c

f) a, b i c

Page 6: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

22. Od navedenih tvrdnji točne su:

a) obveznica se može emitirati bez nominalne vrijednosti

b) obveznice bez kupona emitraju se prema kuponskim uz dulje dospijeće c) kuponske obveznice predstavljaju najčešći tip obveznica na razvijenim tržištima kapitala

d) a i c

e) b i c f) a,b i c

23. Kombinacijom ulaganja u dvije kuponske obveznice istog trajanja i različitog prinosa mogu očekivati

a) dulje trajanje portfolia

b) kraće trajanje portfolia

c) manju osjetljivost portfelja na promjenu kam. stopa

d) a i b e) b i c

f) ništa točno

24.Uz ostale nepromijenjene uvjete nakon dana kada dionice ostaju bez dividendi njihova će cijena a) porasti

b) pasti c) ovisi o odnosu ponude i potražnje

d) a i b

e) b i c f) a, b i c

25. Zaokružite točne tvrdnje a) opcija konverzije ima složeniji model vrednovanja od varanta

b) opcija konverzije briše razliku između dionica i obveznica

c) opcija konverzije može se odvojiti od obveznice

d) a i b

e) a i c f) a , b , c

26. Zakruži točnu tvrdnju:

a) Modificirano trajanje predstavlja prosječno ponderirano vrijeme do dospijeća obveznice b) Cox-Ingersoll-Rossovo trajanje predstavlja paralelne pomake krivulje prinosa

c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja paralelne pomake krivulje prinosa

d) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po tržišnoj kamatnoj stopi.

27. unaprijednice:

a)nemaju razvijeno sekundarno tržite

b)dominiraju u ukupnoj masi sastavljenih terminskih ugovora

c)su standardizirani terminski ugovori o kupoprodaji s odgođenom isporukom

d)nisu obligacija za njihove držatelje

28. tehnička analiza:

a)vjeruje da se povijest ponavlja

b)vjeruje da se cijena dionica sporo prilagođava novim informacijama

c)se temelji na promatranju promjena u vrijednosti dionice

Page 7: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

Page 8: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

29. trezorski zapisi uobičajeno su:

a)kamatonosni vrijednosni papiri

b)anuitetski vp c)diskontni vp

d)bez dospijeća

30. Izvršenje call opcije znači da : a) Da je držatelj opcije kupio vezanu imovin po cijeni nižoj od tržišne

b) da će sastavljač opcije uvjek pretrpiti gubitak

c) da se nisu ispunila medvjeđa očekivanja sastavljača opcije d)točni su odgovori a i b

e) točni su odgovori b i c

f) točni su odgovori a i c

31. Prema kojoj teoriji krivulja/e prinosa ima normalni oblik?

a) teoriji očekivanja

b) Teoriji preferencijalne likvidnosti

c) Teoriji pristranih očekivanja d) točno a i b

e) točno a i c f ) točno a, b ,c

32. Ako se obveznica prodaje uz diskont tada : a) je tekući prinos manji od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća viši od nominalne

kamatne stope

b) je tekući prinos viši od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća niži od nominalne kamatne stope

c) su tekući prinos i nominalna nerizična kamatna stopa niži od prinosa do dospijeća

d) su tekući prinos i nominalna nerizična kamatna stopa veći od prinosa do dospijeća

c točno

33. Tehnička analiza: a) smatra da se povijest ponavlja

b) vjeruje da swe cijene dionica sporo prilagođavaju novim informacijama

c) temelji se na promatranju promjena u vrijednosti dionica

d) a i b

e) a i c f) b i c

34. Standardna devijacija portfolija koja sadrži dvije investicije je linearna funkcija vrijednosti portfolija:

a) ako je koeficijent korelacije -1 ili 1

b) ako je koeficijent korelacije 0 c) za bilo koji koeficijent korelacije

d) niti jedan od navedenih odgovora

35. Odnos cijena i zarada (P/E):

a) najčešći je kapitalizacijski koeficijent za vrednovanje dionica

b) daje iste rezultate kao i Gordonov model ako se zadržane zarade reinvestiraju c) ne može se primijeniti za vrednovanje preferencijalnih dionica

Page 9: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

d) a i b

e) b i c

f) a, b, c

36. Izvršenje call opcije znači da :

a) Da je držatelj opcije kupio vezanu imovin po cijeni nižoj od tržišne

b) da će sastavljač opcije uvjek pretrpiti gubitak c) da se nisu ispunila medvjeđa očekivanja sastavljača opcije

d)točni su odgovori a i b

e) točni su odgovori b i c f) točni su odgovori a i c

37. Prema kojoj teoriji krivulja/e prinosa ima normalni oblik?

a) teoriji očekivanja

b) Teoriji preferencijalne likvidnosti

c) Teoriji pristranih očekivanja

d) točno a i b

e) točno a i c f ) točno a, b ,c

38. Ako se obveznica prodaje uz diskont tada :

a) je tekući prinos manji od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća viši od nominalne

kamatne stope b) je tekući prinos viši od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća niži od nominalne

kamatne stope

c) su tekući prinos i nominalna nerizična kamatna stopa niži od prinosa do dospijeća d) su tekući prinos i nominalna nerizična kamatna stopa veći od prinosa do dospijeća

39. arbitražeri su :

a)investitori,

b)medvjedi, c)špekulanti,

d)regulatori tržišta

40. Izvršenje call opcije znači da : a) Da je držatelj opcije kupio vezanu imovin po cijeni nižoj od tržišne

b) da će sastavljač opcije uvjek pretrpiti gubitak

c) da se nisu ispunila medvjeđa očekivanja sastavljača opcije d)točni su odgovori a i b

e) točni su odgovori b i c f) točni su odgovori a i c

41. Inverzno kretanje cijene i zahtjevanog prinosa vrijedi:

a) Za dionice i obveznice

b) Samo za dionice c) Samo za obveznice

d) Samoza kuponske obveznice

Page 10: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

42.Koja od navedenih teorija ne objašnjava vremensku str. Kamatnih stopa :

a) korisnosti

b) očekivanja c) t.seg.tržišta

d) t.preferencije likvidnosti

43. Za procijenu vrijednosti običnih dionica njihova nominalna vrijednost:

a) je polazni element njihove procjene b) je očekivani novčani tok od prodaje dionice

c) nema nikakvo značenje

d) je donja granica procijenjene vrijednosti

44. Zaokružite točnu tvrdnju:Fudamentalna analiza :

a) vjeruje da se povijest ponavlja

b) je brža i jednostavnija od tehničke analize

c) je usmjerene na pravi izbor vremena kupnje tj. prodaje vrijednosnih papira

d) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti dionice

45. U užem smislu tržište kapitala predstavljeno je:

a) tržištem preko šaltera b) dogovornim tržištem kredita

c) tržištem vrijednosnih papira

d) burzom

46. Zaokruži točnu tvrdnju:

a) Modificirano trajanje predstavlja prosječno ponderirano vrijeme do dospijeća obveznice b) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi

c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa

d) Fisher-Weilovo trajanje ne pretpostavlja paralelne pomake krivulje prinosa

47. Ročnice su standardizirani terminski ugovori : a) koji nemaju razvijeno sekundarno tržište

b) koji su slabo zastupljeni u ukupnoj masi sastavljenih terminskih ugovora

c) koji nemaju osigurano likvidnost trgovanja

d) o kupoprodaji s odgođenom isporukom

48. Odnos cijene i zarada obrnuto je proporcionalan

a) prinosu od dividendi

b) prinosu od zarada

c) tekućem prinosu

d) prinosu do dospijeća

49. Koji od navedenih prinosa nije karakterističan za obične dionice : a) prinos za razdoblje držanja

b) zahtjevani prinos iz CAMP-a

c) prinos do dospijeća (samo obveznice) d) zahtjevani prinos iz modela sadašnje vrijednosti dividendi

Page 11: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

50. Gordonov model može se primijeniti:

a) na sve obveznice

b) na sve dionice c) na dionice koje isplaćuju dividende

d) na preferencijalne dionice

51. Karakteristični reg.pravac vrijdnosnog papira

a) je varijanta višeindeksnih modela b) ima koeficijent smjera u visini beta koeficijenta

c) ima koeficijent smjera u visini alfa koef.

d) Točni a i b e) Točni a i c

f) Niti jedan od odg

52. Prinos do dospijeća :

a) utvrđena kao interna stopa profitabilnosti ulaganja u obveznicu b) mjera ukupnog prinosa na obveznice ZA OVO NISAM SIGURNA

c) mjera parcijalnog prinosa na obveznice

d) točni su a i b

e) a i c

f) b i c

53. Uz ostale nepromijenjene uvjete :

a) što je trž.kam.stopa viša, trajanje je kraće b) što je kuponska kam.stopa viša,trajanje je dulje

c) što je dospijeće obveznice dulje, trajanje je kraće

d) točni su a i b

e) a i c

f) b i c

54. Arbitražeri su

a) medvjedi b) službenici burzi

c) članovi regulatora tržišta

d) točni a i b e) a, b i c

f) niti jedan od navedenih odg

55. U osnovi portfolio strategije je :

a) smanjenje fluktuacije prinosa na investicije b) redukcija rizika

c) povećanje prinosa

d) a i b e) b i c

f) a, b i c

56. Averzija prema riziku :

a) označava odnos prosječnog investitora prema riziku

b) povezana je s premijama rizika c) izvedena je iz teorije rastuće korisnosti

Page 12: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

d) točni a i b

e) b i c

f) a, b i c

57. Zaokružite točne odgovore:

a) opcije konverzije ne može se odvojiti od obveznice b) varant ima složeniji model vrednovanja od opcije konverzije

c) opcija konverzije briše razliku između dionica i obveznica d) točni a i b

e) a i c

f) a,b i c

58. Zaokružite točnu tvrdnju

a) call opcija je kratkoročan instrument, a varant dugoročan instrument b) call opcija ima učinak razvodnjavanja kapitala, a varant nema

c) varant daje pravo kupnje dionice po izvršnoj cijeni na određeni dan d) a i c

e) b i c

f) a, b i c

59. Zaokružite točne tvrdnje :

a) izvedenicu su fin.instrumenti koji predstavljaju obvezu izvršenja za kupca i za prodavatelja izvoza b) vrijednost izvedenice je izvedena iz vrijednosti imovine za koju se izvedenica sastavlja

c) praktički ne postoji imovina ili akcija za koju se ne može sastaviti nekakva izvedenica d) a i c

e) b i c

f) a b i c

60. Izvršenje cal opcije znači da :

a) je držatelj opcije kupio vezanu imovinu po cijeni nižoj od tržišne b) će sastavljač opcije uvijek pretrpit gubitak

c) se nisu ispunila medvjeđa očekivanja sastavljača opcije d) a i b

e) a i c

f) b i c

61. Uz ostale nepromijenjene uvjete :

a) što je trž.kam.stopa viša, trajanje je kraće

b) što je kuponska kam.stopa viša,trajanje je dulje

c) što je dospijeće obveznice dulje, trajanje je kraće

d) točni su a i b

e) a i c

f) b i c

62. Karakteristični regresijski pravac vrijednosnog papira:

a) je varijanta višeindeksnih modela b) ima koeficijent smjera u visini beta koeficijenta

c) ima koeficijent smjera u visini alfa koeficijenta

d) a i b

Page 13: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

e) a i c

f) niti jedan od navedenih odgovora

63. kombinacijom ulaganja u dvije obveznice bez kupona istog trajanja i različitog prinosa moguće je

ostvariti

1)dulje trajanje portfolia

2)kraće trajanje portfolia 3)manju osjetljivost portfelja na promjenu ks

4)a+b

5)b+c 6) ništa

64. Inverzno kretanje cijene i zahtjevanog prinosa vrijedi:

a) Za dionice i obveznice b) Samo za dionice

c) Samo za obveznice ( nađeno u nekoj skripti-samo za obveznice i preferencijalne dionice) d) Samoza kuponske obveznice

65. Zaokružite točnu tvrdnju:Fudamentalna analiza : a) vjeruje da se povijest ponavlja

b) je brža i jednostavnija od tehničke analize-neki tvrde ovo

c) je usmjerene na pravi izbor vremena kupnje tj. prodaje vrijednosnih papira - a neki ovo

d) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti dionice - većinom tu na forumu

66. Prinos do dospijeća :

a) utvrđena kao interna stopa profitabilnosti ulaganja u obveznicu

b) mjera ukupnog prinosa na obveznice NISAM SIGURNA c) mjera parcijalnog prinosa na obveznice

d) točni su a i b -

e) a i c f) b i c

67. Arbitražeri su

a) medvjedi

b) službenici burzi c) članovi regulatora tržišta

d) točni a i b

e) a, b i c f) niti jedan od navedenih odg-OVO

68. Averzija prema riziku :

a) označava odnos prosječnog investitora prema riziku

b) povezana je s premijama rizika c) izvedena je iz teorije rastuće korisnosti

d) točni a i b

e) b i c f) a, b i c

Page 14: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

69. Zaokružite točnu tvrdnju

a) call opcija je kratkoročan instrument, a varant dugoročan instrument-

b) call opcija ima učinak razvodnjavanja kapitala, a varant nema c) varant daje pravo kupnje dionice po izvršnoj cijeni na određeni dan –

d) a i c -

e) b i c f) a, b i c

70. Zaokružite točne tvrdnje : a) izvedenicu su fin.instrumenti koji predstavljaju obvezu izvršenja za kupca i za prodavatelja izvoza

b) vrijednost izvedenice je izvedena iz vrijednosti imovine za koju se izvedenica sastavlja

c) praktički ne postoji imovina ili akcija za koju se ne može sastaviti nekakva izvedenica

d) a i c

e) b i c f) a b i c

71. Zaokružite točnu tvrdnju:Fudamentalna analiza :

a) vjeruje da se povijest ponavlja b) je brža i jednostavnija od tehničke analize

c) je usmjerene na pravi izbor vremena kupnje tj. prodaje vrijednosnih papira

d) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti dionice

72. U trenutku emisije obveznice se prodaju uz premiju ako je njena nom kam stopa veća od prinosa

do dospjeća. to vrijedi za:

a) kuponsku o

b) ob bez kupona

c) anuitetsku

-- kombinacija

--nista od navedenog

73. Ulaganjem u 2 obv bez kupona istog trajanja a) dulje trajanje portfolia

b) krace trajanje portfolia

c) manja osjetlivost portf na promjenu kam stope

d) ništa navedeno

74. Investicijska analiza može se označiti kao:

a) interna financijska analiza; b) eksterna financijska analiza; c) korporacijska financijska analiza; d) tehnička financijska analiza.

75. Tržište na kojem investitori međusobno trguju velikim blokovima dionica naziva se:

a) primarno; b) sekundarno; c) tercijarno; d) kvartalno.

76. Na kvartalnom financijskom tržištu međusobno trguju:

a) brokeri; b) brokeri i njihovi komitenti; c) špekulanti i arbitražeri; d) investitori međusobno.

Page 15: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

77. Zakon jedne cijene rezultat je: a) djelovanja arbitraže; b) zakonske regulative; c) segmentacije tržišta; d) vremenske strukture kamatnih stopa.

78. Položaj karakterističnog regresijskog pravca vrijednosnog papira ovisi o: a) α i β koeficijentu; b) α koeficijentu i rezidualu; c) β koeficijentu i rezidualu; d) rezidualu i tržišnom indeksu.

79. Mjeru specifičnog rizika tvrtke u pravcu tržišta vrijednosnih papira (SML) predstavlja a) nerizična kamatna stopa; b) β koeficijent; c) rezidual; d) SML ne mjeri specifični rizik.

80. Mjeru specifičnog rizika tvrtke u karakterističnom regresijskom pravcu dionice predstavlja:

a) α koeficijent; b) β koeficijent; c) rezidual; d) tržišni indeks.

81. Vrijednosni papir koji ima negativnu β je:

a) manje rizičan od papira s istom pozitivnom β; b) rizičniji od papira s istom pozitivnom β; (?) c) nemoguć na razvijenom tržištu; d) s očekivanim prinosom koji teži negativnom (npr. osiguranje vozila).

82. Uz pretpostavku neograničene kratke prodaje (zaduživanje i ponovno ulaganje) set portfolija s minimalnim varijancama bit će:

a) isti kao i bez takve pretpostavke; b) širi prema onome bez takve pretpostavke; c) uži prema onome bez takve pretpostavke; d) pomaknut prema sjeverozapadu u odnosu na onaj bez takve pretpostavke.

83. Matrica kovarijanci može se primjenom jednoindeksnog modela svesti na linearne odnose ako je:

a) suma α koeficijenata vrijednosnih papira jednaka 0; b) suma β koeficijenata veća od 1; c) koeficijent korelacije među rezidualima jednak 0; d) kovarijanca među rezidualima općenito negativna.

84. Višeindeksni modeli: a) razbijaju sistematski rizik na više komponenti; b) koriste više tržišnih indeksa dionica; c) razbijaju specifičan rizik na više komponenti; d) zamjenjuju α koeficijent s nerizičnom kamatnom stopom.

85. Višeindeksni modeli razmatraju: a) različite čimbenike reziduala; b) različite čimbenike sistematskog rizika; c) različite čimbenike specifičnog rizika; d) različite α koeficijente vrijednosnih papira.

Page 16: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

86. Koji od navedenih indeksa nije razvijen za mjerenje performansi portfolija: a) Jensenov indeks; b) Treynorov indeks; c) Markowitzev indeks; d) Sharpeov indeks.

87. Arbitražna teorija procjenjivanja (APT): a) isključiva je prema CAPM-u; b) polazi od istih pretpostavki kao CAPM; c) koristi regresijski model kao CAPM; d) manje je realistična od CAPM-a.

88. Koja tvrdnja nije točna: a) tijekom vremena trajanje (duration) obveznica se smanjuje uz

pretpostavku da su ostali uvjeti isti; b) trajanje kamatonosnih obveznica uvijek je manje od njihova vremena do dospijeća; c) s porastom stope prinosa na obveznice raste i njihovo trajanje; d) trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa obveznice.

89. Osjetljivost cijena obveznica na promjene kamatnih stopa: e) veća je što je vrijeme do dospijeća dulje; f) manja je što je vrijeme do dospijeća dulje; (npr. što je rejting veći!) g) ne ovisi o vremenu do dospijeća; h) ima karakterističan «u» oblik s povećanjem vremena do dospijeća.

90. Koja sintagma ne opisuje vremensku strukturu kamatnih stopa: a) teorija očekivanja; b) teorija preferencije likvidnosti; c) teorija vremena do dospijeća; d) teorija segmentacije tržišta.

91. Koja od navedenih prednosti ulaganja u investicijske fondove nije točna: a) bolja diverzifikacija; b) niži rizik i viši prinos; MISLIM DA JE OVO ALI NISAM SIGURNA c) niži transakcijski troškovi; d) manja likvidnost.

92. Dugom pozicijom konvencionalno se označava:

a) kupnja put opcije; b) kupnja dionice; c) prodaja call opcije; d) prodaja dionice.

93. Koja od navedenih opcija koje nose obveznice zamagljuje podjelu vrijednosnih papira na obveznice i dionice:

a) opozivost; b) konvertibilnost; c) pridruženi varanti; d) otkupljivost.

94. Opcija konverzije: a) ne može se pridružiti preferencijalnim dionicama; b) može se odvojiti od obveznice uz koju je pridružena; c) zamagljuje podjelu na dionice i obveznice; d) smanjuje vrijednost obveznica.

95. Koji instrument ne predstavlja financijsku izvedenicu s razvijenim sekundarnim tržištem: i) ročnica (futures); j) opcija; k) varant;

Page 17: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

l) zamjena (swap).

96. Temeljnu zamjenu (swap) predstavlja: a) zamjena plaćanja kamata; b) zamjena dionica; c) zamjena potraživanja za vlasnički udjel u poduzećima; d) zamjena plaćanja dividendi.

97. Ročnice (futures) i unaprijednice (forwards) bitno se razlikuju glede: m) imovine na koju se izdaju; n) isporuke; o) dospijeća; p) standardiziranosti.

98. Ročnice (futures) i opcije bitno se razlikuju glede: a) imovine na koju se izdaju; b) isporuke; (ročnica se mora izvršiti, a opcija ne mora!) c) dospijeća; d) standardiziranosti.

99. Koji instrument ne predstavlja financijsku izvedenicu: a) ročnica (futures); b) opcija; c) junk bond; d) zamjena (swap).

100. Dugu poziciju ne zauzima

a) kupac dionice b) kupac call opcije na dionice c) prodavač put opcije na dionice d) prodavač dionice

101. Koja sintagma ne opisuje vremensku strukturu kamatnih stopa

a) teorija očekivanja b) teorija segmentacije tržišta c) teorija vremena do dospijeća d) teorija preferencije likvidnosti

102. Osjetljivost cijena kuponskih obveznica na promjene kamatnih stopa

a) veća je što je rejting slabiji b) manja je što je vrijeme do dospijeća duže c) manja dok su vremenski tokovi grupirani bliže dospijeću d) veća što su kuponske kamatne stope više

104. Koji instrument NE predstavlja financijsku izvedenicu s razvijenim sekundarnim tržištem

(MOŽDA SAM OVO KRIVO PREPISALA, PO MENI A, B I C IMAJU RAZVIJENO SEKUNDARNO

TRŽIŠTE)

a) futures b) opcija c) varant d) swap

105. Prema CAPM dionica s negativnim beta faktorom ima

a) manji rizik od dionice s pozitivnim beta faktorom b) veći rizik od dionice s pozitivnim beta faktorom c) veće očekivane promjene cijena od dionica s istom pozitivnom betom d) tendenciju ostvarivanja negativnog prinosa

Page 18: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

106. APT a) barata s više čimbenika rizika b) polazi od krutih pretpostavki savršenog tržišta c) ne uključuje nerizičnu kamatnu stopu d) manje je realistična od CAPM

107. Opcija konverzije

a) ne može se pridružiti preferencijalnim dionicama b) ne može se odvojiti od obveznica c) zamagljuje podjelu na dionice i obveznice d) smanjuje vrijednost obveznice

108. Uz pretpostavku neograničene kratke prodaje set portfolia s minimalnom varijancom bit će

a) isti kao i bez takve pretpostavke b) širi prema onome bez pretpostavke c) uži prema onom bez pretpostavke d) pomaknut prema sjeveroistoku u odnosu na onog bez pretpostavke

109. Višeindeksni modeli a) razbijaju sistemski rizik na više komponenta b) koriste više tržišnih indeksa dionica c) razbijaju specifični rizik na više komponenta d) zamjenjuju α s nerizičnom kamatnom stopom

110. Kalendarski raspon predstavlja

a) horizontalan b) vertikalan c) dijagonalni d) niti jedan

111. Ukupni rizik dionica izražava se:

a) kovarijancom

b) standardnom devijacijom

c) beta koeficijentom

d) korelacijom

112. Tipični financijski specijalsiti za industriju vrijednosnih papira nisu

a) banke

b)brokerske kuće

c)dealerski šalteri

d) investicijski bankari

113. S povećanjem stupnja diversifikacije portfolia investicija u financijsku imovinu

a) rizik portfolio se smanjuje sve manjim intenzitetom

b) može se u potpunosti izbjeći sistematski rizik porftolia

c)povećava se očekivani prinos portfolia

d) smanjuje se rizik, a povećava očekivani prinos portfolia

114. Tekući novčani dohodak od investicija nije/nisu:

a) dividende

b) kamate

c) tatijeme

d) utršci od prodaje

115. Opcija otkupljivosti na zahtjev vlasnika:

a) predstavlja za vlasnika call opciju

b)se koristi kada na tržištu kapitala poraste razina kamatnih stopa

c) ograničava rast cijene obveznice

d) obveznice s tom opcijom se iskupljuju po cijeni višoj od nominalne vrijednosti

Page 19: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

116. Između obveznice, kraće trajanje će imati obveznica koja ima

a)nižu nominalnu kamatnu stopu

b) kraće dospijeće

c) kuponska obveznica u odnosu na anuitetsku obveznicu

d) niti jedan odgovor nije točan

117. Zaokružite netočnu tvrdnju: Preferencijalne dionice:

a) su rizičnije od običnih dionica

b) u pravilu nemaju pravo glasa

c) sredstvo formiranja vlasničke glavnice poduzeća

d) u pravilu nose fiksne dividende

118. Za procjenu vrijednosti običnih dionica njihova nominalna vrijednost:

a) je polazni element procjene

b)je očekivani novčani tok od prodaje dionice

c) nema nikakvo značenje

d) je donja granica procijenjene vrijednosti

119. Obveznice koje ne nose opciju konverzije u odnosu na obveznice s tom opcijom:

a) nose višu nominalnu kamatnu stopu

b) nose nižu nominalnu kamatnu stopu

c) nose jednaku nominalnu kamatnu stopu

d) mogu nositi i višu i nižu nominalnu kamatnu stopu

120. Averzija prema riziku

a) izvedena je iz teorije rastuće korisnosti

b) označava odnos prosječnog investitora prema riziku

c) povezana je s premijama rizika

d) a i b

e) b i c

f) a, b i c

121. Arbitražeri su:

a) medvjedi

b)bikovi

c)složbenici burze

d) a i b

e) a,b i c

f) ništa nije točno

122. Fundamentalana analiza:

a) vjeruje da se povijest ponavlja

b) je brža i jednostavnija od tehničke naalize

c) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti vrijednosnog papira

d) a i b

e) a i c

f) ništa točno

123. Pravac tržišta kapitala

a) siječe horizontalnu os u nerizičnoj kamatnoj stopi

b) je nova efikasna granica investicija

c) tangira efikasnu granicu u tržišnom portfoliu

d) a i c

e) b i c

f) a, b i c

Page 20: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

124. Od navedenih tvrdnji točne su:

a) obveznica se može emitirati bez nominalne vrijednosti

b) obveznice bez kupona emitraju se prema kuponskim uz dulje dospijeće

c) kuponske obveznice predstavljaju najčešći tip obveznica na razvijenim tržištima kapitala

d) a i c

e) b i c

f) a,b i c

125. Kombinacijom ulaganja u dvije kuponske obveznice istog trajanja i različitog prinosa mogu

očekivati

a) dulje trajanje portfolia

b) kraće trajanje portfolia

c) manju osjetljivost portfelja na promjenu kam. stopa

d) a i b

e) b i c

f) ništa točno

126. Uz ostale nepromijenjene uvjete nakon dana kada dionice ostaju bez dividendi njihova će cijena

a) porasti

b) pasti

c) ovisi o odnosu ponude i potražnje

d) a i b

e) b i c

f) a, b i c

127. Zaokružite točne tvrdnje

a) opcija konverzije ima složeniji model vrednovanja od varanta

b) opcija konverzije briše razliku između dionica i obveznica

c) opcija konverzije može se odvojiti od obveznice

d) a i b

e) a i c

f) a , b , c

128. Tehnička analiza: (netočna tvrdnja) a) smatra da se povijest ponavlja b) vjeruje da se cijene dionica sporo prilagođavaju novim informacijama c) temelji se na promatranju promjena u vrijednosti dionica d) a i b e) a i c f) b i c 129. Karakteristični reg.pravac vrijdnosnog papira a) je varijanta višeindeksnih modela b) ima koeficijent smjera u visini beta koeficijenta c) ima koeficijent smjera u visini alfa koef. d) Točni a i b e) Točni a i c f) Niti jedan od odg 130. Dugu poziciju ne zauzima a) kupac dionice b) kupac call opcije na dionice

Page 21: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

c) prodavač put opcije na dionice d) prodavač dionice 131. Višeindeksni modeli a) razbijaju sistemski rizik na više komponenta b) koriste više tržišnih indeksa dionica c) razbijaju specifični rizik na više komponenta d) zamjenjuju α s nerizičnom kamatnom stopom 132. Kalendarski raspon predstavlja a) horizontalan b) vertikalan c) dijagonalni d) niti jedan 133. APT a) barata s više čimbenika rizika b) polazi od krutih pretpostavki savršenog tržišta c) ne uključuje nerizičnu kamatnu stopu d) manje je realistična od CAPM 134. Opcija konverzije a) ne može se pridružiti preferencijalnim dionicama b) ne može se odvojiti od obveznica c) zamagljuje podjelu na dionice i obveznice d) smanjuje vrijednost obveznice 135. Koji instrument NE predstavlja financijsku izvedenicu s razvijenim sekundarnim tržištem (MOŽDA SAM OVO KRIVO PREPISALA, PO MENI A, B I C IMAJU RAZVIJENO SEKUNDARNO TRŽIŠTE) a) futures b) opcija c) varant d) swap 136. U trenutku emisije obveznice se prodaju uz premiju ako je njena nom kam stopa veća od prinosa do dospjeća. to vrijedi za: a) kuponsku b) ob bez kupona c) anuitetsku -- kombinacija --nista od navedenog

Page 22: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

137. Ulaganjem u 2 obv bez kupona istog trajanja a) dulje trajanje portfolia b) krace trajanje portfolia c) manja osjetlivost portf na promjenu kam stope Ništa naved 138. Unaprijednice: a) nemaju razvijeno sekundarno tržite b) dominiraju u ukupnoj masi sastavljenih terminskih ugovora c) su standardizirani terminski ugovori o kupoprodaji s odgođenom isporukom (ovo VRIJEDI ZA ROČNICE) d) nisu obligacija za njihove držatelje 139. Tehnička analiza: a) vjeruje da se povijest ponavlja b) vjeruje da se cijena dionica sporo prilagođava novim informacijama ZA OVO NISAM SIGURNA c) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti dionice d) a i b e) a i c f) b i c 140. Trezorski zapisi uobičajeno su: a) kamatonosni vrijednosni papiri b) anuitetski vp c) diskontni vp d) bez dospijeća 141. Prema kojoj teoriji krivulja/e prinosa ima normalni oblik? a) teoriji očekivanja b) teoriji preferencijalne likvidnosti (po njoj isključivo) c) teoriji pristranih očekivanja d) točno a i b e) točno a i c f ) točno a, b ,c (u principu su sve 3)

142. Ako se obveznica prodaje uz diskont tada : a) je tekući prinos manji od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća viši od nominalne kamatne stope b) je tekući prinos viši od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća niži od nominalne kamatne stope c) su tekući prinos i nominalna nerizična kamatna stopa niži od prinosa do dospijeća d) su tekući prinos i nominalna nerizična kamatna stopa veći od prinosa do dospijeća 143. Za tipičnog investitora nominalna vrijednost obične dionice: a) nije bitna b) od presudne je važnosti

Page 23: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

c) ograničava mu mogućnost prodaje dionica d) predstavlja vrijednost koju je investirao 144. Standardna devijacija portfolija koja sadrži dvije investicije je linearna funkcija vrijednosti portfolija: a) ako je koeficijent korelacije -1 ili 1 b) ako je koeficijent korelacije 0 c) za bilo koji koeficijent korelacije d) niti jedan od navedenih odgovora 145. Odnos cijena i zarada (P/E): a) najčešći je kapitalizacijski koeficijent za vrednovanje dionica b) daje iste rezultate kao i Gordonov model ako se zadržane zarade reinvestiraju c) ne može se primijeniti za vrednovanje preferencijalnih dionica d) a i b e) b i c f) a, b, c 146. Koji od navedenih prinosa nije karakterističan za obične dionice : a) prinos za razdoblje držanja b) zahtjevani prinos iz CAMP-a c) prinos do dospijeća (samo obveznice imaju dospijeće) d) zahtjevani prinos iz modela sadašnje vrijednosti dividendi 147. Gordonov model može se primijeniti: a) na sve obveznice b) na sve dionice c) na dionice koje isplaćuju dividende d) na preferencijalne dionice 148. Prinos do dospijeća : a) utvrđena kao interna stopa profitabilnosti ulaganja u obveznicu b) mjera ukupnog prinosa na obveznice c) mjera parcijalnog prinosa na obveznice (ovo je tocno ako pita za tekuci prinos) d) točni su a i b e) a i c f) b i c 149. Uz ostale nepromijenjene uvjete : a) što je trž.kam.stopa viša, trajanje je kraće b) što je kuponska kam.stopa viša,trajanje je dulje (kraće) c) što je dospijeće obveznice dulje, trajanje je kraće d) točni su a i b e) a i c f) b i c

Page 24: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

150. Arbitražer: (inače regulatori tržišta) a) medvjedi b) službenici burzi c) članovi regulatora tržišta d) točni a i b e) a, b i c f) niti jedan od navedenih odg (oni su u principu i medvjedi i bikovi i regulatori trzista pa je mozda ovo ipak tocno) 151. U osnovi portfolio strategije je : a) smanjenje fluktuacije prinosa na investicije b) redukcija rizika c) povećanje prinosa d) a i b e) b i c f) a, b i c 152. . Averzija prema riziku : a) označava odnos prosječnog investitora prema riziku b) povezana je s premijama rizika c) izvedena je iz teorije rastuće korisnosti d) točni a i b (konzervativni investitori imaju vecu averziju pa traze vece premije rizika da kompenziraju smanjenu korisnost prinosa investicije) e) b i c f) a, b i c 153. Zaokružite točne odgovore: a) opcije konverzije ne može se odvojiti od obveznice b) varant ima složeniji model vrednovanja od opcije konverzije c) opcija konverzije briše razliku između dionica i obveznica d) točni a i b e) a i c f) a,b i c 154. Zaokružite točnu tvrdnju a) call opcija je kratkoročan instrument, a varant dugoročan instrument b) call opcija ima učinak razvodnjavanja kapitala, a varant nema c) varant daje pravo kupnje dionice po izvršnoj cijeni na određeni dan (da bi bilo točno treba pisat kroz određeno razdoblje) d) a i c e) b i c f) a, b i c 155. Zaokružite točne tvrdnje : a) izvedenicu su fin.instrumenti koji predstavljaju obvezu izvršenja za kupca i za prodavatelja izvoza b) vrijednost izvedenice je izvedena iz vrijednosti imovine za koju se izvedenica sastavlja

Page 25: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

c) praktički ne postoji imovina ili akcija za koju se ne može sastaviti nekakva izvedenica d) a i c e) b i c f) a b i c 156. Izvršenje call opcije znači da : a) je držatelj opcije kupio vezanu imovinu po cijeni nižoj od tržišne b) će sastavljač opcije uvijek pretrpit gubitak c) se nisu ispunila medvjeđa očekivanja sastavljača opcije d) a i b … 157. Kombinacijom ulaganja u dvije obveznice bez kupona istog trajanja i različitog prinosa moguće je ostvariti a) dulje trajanje portfolia b) kraće trajanje portfolia c) manju osjetljivost portfelja na promjenu ks d) a+b e) b+c f) ništa 158. Za procijenu vrijednosti običnih dionica njihova nominalna vrijednost: a) je polazni element njihove procjene b) je očekivani novčani tok od prodaje dionice c) nema nikakvo značenje d) je donja granica procijenjene vrijednosti 159. U užem smislu tržište kapitala predstavljeno je: a) tržištem preko šaltera b) dogovornim tržištem kredita c) tržištem vrijednosnih papira (dijeli se na bankovno tržište i tržište vrijednosnicama) d) burzom 160. Zaokružite točnu tvrdnju:Fudamentalna analiza : a) vjeruje da se povijest ponavlja b) je brža i jednostavnija od tehničke analize c) je usmjerene na pravi izbor vremena kupnje tj. prodaje vrijednosnih papira d) se temelji na promatranju promjena u vrijednosti dionice 161. Inverzno kretanje cijene i zahtjevanog prinosa vrijedi: a)za dionice i obveznice b) samo za dionice c) samo za obveznice (ako pita za prinos do dospjeća onda je ovo odg) d) samo za kuponske obveznice 162. Koja od navedenih teorija ne objašnjava vremensku str. Kamatnih stopa : a) korisnosti b) očekivanja

Page 26: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

c) t.seg.tržišta d) t.preferencije likvidnosti 163. Zaokruži točnu tvrdnju: a) modificirano trajanje predstavlja prosječno ponderirano vrijeme do dospijeća obveznice b) konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo trajanje ne pretpostavlja paralelne pomake krivulje prinosa 164. Ročnice su standardizirani terminski ugovori : a) koji nemaju razvijeno sekundarno tržište b) koji su slabo zastupljeni u ukupnoj masi sastavljenih terminskih ugovora c) koji nemaju osigurano likvidnost trgovanja d) o kupoprodaji s odgođenom isporukom 165. Odnos cijena i zarada obrnuto je proporcionalan: a) prinosu od dividendi b) prinosu od zarada c) tekucem prinosu d) prinosu do dospijeća 166. Bilanca je :

a. Temeljni financijski izvještaj

b.prikaz stanja imovine, obveza i glavnice poduzeća kroz određeno vrijeme

c. prikaz financijskih performansi poduzeća

d. stanje prihoda i rashoda na dan sastavljanja

167. Izvještaj j o dobiti – račun dobiti i gubitka je:

a. izvedeni financijski izvještaj

b. prikaz naplaćenih prihoda i rashoda određenog vremena

c. slika financijskog stanja poduzeća na određeni dan

d. temeljni financijski izvještaj

168. U uvjetima „stvarnog svijeta“ cilj poslovanja poduzeća je :

a. maksimalizacija vrijednosti profita

b. maksimalizacija vrijednosti poduzeća

c. maksimalizacija bogatstva dioničara

d. maksimalizacija utroška vrijednosnih papira poduzeća

169. Ukupni rizik investicija se:

a. sastoji od diverzificirajućeg i specifičnog

b. sastoji od sistematskog i nediverzificirajućeg

c. sastoji se od sistematskog i tržišnog rizika

d, mjeri se varijancom

170. Ukupni rizik investicije se:

a. sastoji od sistematskog i specifičnog rizika

b. sastoji od sistematskog i nediverzificirajućeg rizika

c. od diverzificirajućeg i tržišnog rizika

d. mjeri β koeficijentom

171. Ukupni rizik investicije se:

a. mjeri varijancom

b. sastoji od sistematskog i nediverzificirajućeg rizika

Page 27: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

c. sastoji od sistemskog i tržišnog rizika

d. sastoji od diverzificirajućeg i specifičnog rizika

172. Između investicija jednakih očekivanih vrijednosti bolja je investicija s :

a. većom standardnom devijacijom

b. većom kovarijancom

c. negativnim koeficijentom korelacije

d. manjom varijancom

173. Matrica kovarijanci je simetrična s obzirom na dijagonalu na kojoj se nalaze

a. kovarijanci

b. varijance

c. koeficijente korelacije

d. Standardne devijacije

174. Čisti novčani tok čine:

a. Zarade nakon kamata, prije poreza + amortizacija

b. ZPKP+ A

c. Zarade nakon kamata i poreza ali prije amortizacije+ uštede na porezima od amortizacije

d. ZPP+ porezne uštede od kamata

175. Čisti novčani tok nakon poreza

a. ne uključuje kamate

b. uključuje kamate

c. uključuje samo porezni zaklon od kamata

d. uključuje i kamate i dividende

176. Novčani tok projekta nakon poreza:

a. prognozira se temeljem očekivane prodaje

b. uključuje kamate

c. aproksimira se veličinom zarada nakon kamata i poreza i amortizacije

d. točni su odgovori a i c

e. točni su odgovori b i c

f. točni su odgovori a, b i c

177. Amortizacija nije :

a. trošak u računovodstvenom smislu

b. ne novčani trošak

c. činitelj poreznog zaklona

d. oporezivi dio ČNT poduzeća

178. Razlika između stvarnog prinosa i prinosa procijenjenog karakterističnim regresijskim pravcem:

a. α koeficijent

b. β koeficijent

c. tržišni indeks

d. rezidual

179. Koji od navedenih elemenata ne mora nositi obveznica kao tipični kreditni financijski instrument:

a. nominalnu vrijednost

b. dospijeće

c. kuponsku kamatnu stopu

d. sistem amortizacije

180. Kuponske obveznice emitiraju se prema obveznicama bez kupona :

a. isto dospijeće

b. kraće dospijeće

c. dulje dospijeće

d. dospijeće koje je po pravilu dulje od 20 g.

Page 28: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

Page 29: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

181. Obveznice bez kupona emitiraju se prema kuponskim obveznicama uz :

a. isto dospijeće

b. kraće dospijeće

c. dulje dospijeće

d. dospijeće koje je po pravilu dulje od 20 g.

182. Preferencijalne dionice:

a. u pravilu nose fiksne dividende

b. nadređene su obveznicama

c. u pravilu nemaju pravo glasa

d. hibridni instrument financiranja

183. Preferencijalne dionice:

a. u pravilu nose fiksne dividende

b. rizičnije su od običnih dionica

c. u pravilu nemaju pravo glasa

d. sredstvo formiranja vlasničke glavnice poduzeća

184. Zaokružite NETOČNE tvrdnje: Preferencijalne dionice

a. u pravilu nose fiksne dividende

b. rizičnije su od običnih dionica

c. u pravilu nemaju pravo glasa

d. sredstvo formiranja vlasničke glavnice

185. Zaokružite NETOČNE tvrdnje: Preferencijalne dionice

a. u pravilu nose fiksne dividende

b. nadređene su obveznicama

c. u pravilu nemaju pravo glasa

d. hibridni instrument financiranja

186. Za procjenu vrijednosti običnih dionica njihova nominalna vrijednost

a. je polazni element procjene

b. je očekivani novčani tok od prodaje dionica

c. nema nikakvo značenje

d.je donja granica procijenjene vrijednosti

187. Odnos cijene i zarade obrnuto je proporcionalan

a. Prinosu od dividendi

b. Prinosu od zarada

c. Tekućem prinosu

d. Prinosu do dospijeća

188. Odnos cijene i zarade:

a. najčešći je kapitalizacijski koeficijent za vrednovanje dionica

b. daje iste rezultate kao i gordonov model ako je profitabilnost reinvestiranja zarada jednaka

zahtijevanom prinosu

c. može se primijeniti za vrednovanje preferencijalnih dionica

d. a i b

e. b i c

f. a,b,c,

189. Odnos cijene i zarade:

a. najčešći je kapitalizacijski koeficijent za vrednovanje

b. može se primijeniti za vrednovanje preferencijalnih dionica

c. ne može se primijeniti za poduzeće koje ne isplaćuje dividende

d. a i b

e. a i c

f. a,b,c,

Page 30: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

190. Nominalna vrijednost dionica

a.je vrijednost po kojoj je poduzeće obavilo njihovu prvu javnu emisiju

b.je vrijednost po kojoj je poduzeće registriralo emisiju

c.nije ključna za vrednovanje običnih dionica

d. a i b

e. b i c

f. a,b i c

191. Ako se obveznica prodaje uz diskont tada:

a. su tekući prinos i nominalna kamatna stopa veći od prinosa do dospijeća

b. je tekući prinos manji od nominalne kamatne stope , a prinos do dospijeća viši od

nominalne kamatne stope

c. su tekući prinos i nominalna kamatna stopa niži od prinosa do dospijeća

d. je tekući prinos viši od nominalne kam.stope, a prinos do dospijeća niži od nominalne

kam.stope

192. Ako se obveznica prodaje uz premiju tada:

a. su tekući prinos i nominalna kamatna stopa veći od prinosa do dospijeća

b. su tekući prinos i nominalna kamatna stopa niži od prinosa do dospijeća

c. tekući prinos je manji od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća veći od nominalne

kamatne stope

d. . tekući prinos je veći od nominalne kamatne stope, a prinos do dospijeća manji od nominalne

kamatne stope

193. U trenutku emisije obveznice se prodaju uz premiju ako je njezina nominalna kamatna stopa veće

od prinosa do dospijeća, to vrijedi za

a. za kuponsku obveznicu

b. za anuitetsku

c. bez kupona

d. a i b

e. a i c

f. niti jedan od navedenih odgovora

194. Teorem prema kojem se tijekom cijelog vremena do dospijeća obveznica prodaje uz premiju ako

joj je nominalna kamatna stopa niža od prinosa do dospijeća vrijedi

a.za kuponsku obveznicu

b.za obveznicu bez kupona

c.za anuitetsku

d. a i b

e.a i c

f. niti jedan od navedenih odgovora

195. Teorem prema kojem se tijekom cijelog vremena do dospijeća obveznica prodaje uz premiju ako

joj je nominalna kamatna stopa viša od prinosa do dospijeća vrijedi

a.za kuponsku obveznicu

b.za obveznicu bez kupona

c.za anuitetsku

d. a i b

e.a i c

f. niti jedan od navedenih odgovora

196. Prema Gordonovom modelu(konstantan rast dividendi) trošak kapitala od običnih dionica

najosjetljiviji je :

a. na procjenu očekivane stope rasta dividendi

b. na procjenu očekivanih dividendi

c. na veličinu nominalne vrijednosti dionice

d. na stopu tržišne kapitalizacije

197. Trošak kapitala od pravih preferencijalnih dionica predstavlja

Page 31: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

a. prinos do dospijeća

b. ukupan prinos

c. tekući prinos

d. prinos od preferencijalnih dividendi

198. Trošak kapitala prije i nakon poreza razlikuje se:

a. kod svih komponenti kapitala

b. kod dugova i preferencijalnih dionica

c. kod svih komponenti kapitala s fiksnim naknadama

d. kod kapitala prikupljenog emisijom kuponskih obveznica

199. Trošak agenata je:

a. trošak agencijskih usluga

b. izgubljena vrijednost zbog djelovanja agenata

c. menagerske plaće

d. transakcijski trošak

200. Zaokruži točnu tvrdnju:

a. Izraz β(km-kf) iz CAPM modela predstavlaj rizik ukupnog tržišta kapitala

b. Izraz β(km-kf) iz CAPM modela određuje nagib pravca ukupnog tržišta kapitala ZA OVO

NISAM SIGURNA

c.određuje nagib pravca tržišta vrijednosnog papira

d.niti jedan od navedenih odgovora

201. Vijek efektuiranja s financijskog stajališta

a. isti je kao i ekonomski vijek

b. razlikuje se od ekonomskog vijeka

c.dulji je od ekonomskog vijeka za vrijeme neiskorištavanja rezidualne vrijednosti

d. nema nikakve dodirne točke s ekonomskim vijekom

202. U osnovi vijeka efektuiranja projekta je :

a. maksimalizacija sadašnje vrijednosti čistog novčanog toka

b. maksimalizacija čiste sadašnje vrijednosti

c. mogućnost ostvarivanja pozitivnih čistih novčanih tokova

d. izbjegavanje nekonvencionalnih novčanih tokova

203. Koji odgovor najbolje opisuje inkrementalni novčani tok projekta:

a. novčani tok nakon poreza korigiran za nataložene troškove

b. novčani tok nakon poreza korigiran za oportunitetne troškove

c. povećanje novčanih troškova nakon poreza uz prihvaćanje projekta

d. novčani tok nakon poreza investicijskog projekta

204. Trošak novoemitirane glavnice:

a. niži je od troškova zadržanih zarada

b. niži je od troškova amortizacije

c. promatra se prije i poslije poreza

d. viši je od troška postojeće glavnice

205. Kratkoročno financiranje je prema dugoročnom :

a. najčešće skuplje

b. manje fleksibilno

c. sigurnije

d. nije ništa od navedenog

Page 32: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

206. Dugoročno financiranje je prema kratkoročnom:

a. najčešće jeftinije

b. manje sigurno sa stajališta poduzeća

c. fleksibilnije

d. nije ništa od navedenog

207. Prema tradicionalistima optimalna struktura kapitala:

a. ne postoji

b. postiže se uz 100% zaduženost

c. postiže se uz najniži trošak kapitala

postiže se uz minimalnu zaduženost poduzeća

208. Prinos za razdoblje držanja:

a. ne reagira na razdoblje držanja

b. mjera ukupnog prinosa

c. mjera prinosa za utržive investicije

d. a i b

e. b i c

f. a, b,c

209. Prinos za razdoblje držanja:

a. uvijek je viši od prinosa od tekućeg dohotka

b. ne reagira na kapitalne gubitke

c. mjera prinosa za sve utržive investicije

d. a,b

e. a c

f. a,b,c

210. Prinos za razdoblje držanja:

a. ne može biti manji od 0

b. uvijek je različit od prinosa od tekućeg dohotka

c. mjera ukupnog prinosa

d. a,b

e. a c

f. a,b,c

211. Prinos za razdoblje držanja:

a. može biti manji od 0

b. uvijek je različit od prinosa od tekućeg dohotka

c. mjera ukupnog prinosa

d. a,b

e. a,c

f. a,b,c

212. Od navedenih, eksterni pristup/i financijama poduzeća je/su:

a. javni pristup

b. investicijski pristup

c. juristički pristup

d. a i b

e. a i c

f. a,b,c, PO MENI JE OVO TOČAN ODGOVOR. ALI SAM U NEKIM RJEŠENJIMA NAŠLA DA JE

TOČNO POD d) . JEDINO AKO JE CAKA U TOME KAKO JE NAPISANO. ZNAČI, NAPISANO JE „

INVESTICIJSKI PRISTUP“, A U KNJIZI PIŠE „INVESTITORSKI PRISTUP“

213. Od navedenih, eksterni pristup/i financijama poduzeća je/su:

a. društveni pristup

b. pravni pristup

c.investicijski pristup

Page 33: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

d. a i b

e. a i c

f. a,b,c, ISTA STVAR KO I KOD PITANJA PRIJE

214. Od navedenih, eksterni pristup/i financijama poduzeća nije/ nisu:

a. društveni pristup

b. pravni pristup

c.investicijski pristup ISTA DILEMA

e. a i c

f. a,b,c,

215. Od navedenih, eksterni pristup/i financijama poduzeća nije/ nisu:

a. investicijski pristup

b. javni pristup

c. društveni pristup

d. a i b

e. b i c

f. niti jedan od navedenih odgovora ISTA DILEMA

216. Prihodi :

a. povećavaju imovinu poduzeća

b. vremenski su nedvojbeno definirani

c. po pravilu nastaju kad i novčani primici

d. a i b

e. b i c

f. a,b,c

217. Prihodi

a.povećavaju imovinu poduzeća

b.vremenski su nedvojbeno definirani

c.po pravilu nastaju prije novčanih primitaka

d. a i c

e. b i c

f. a, b i c

218. Rashodi

a.vremenski su nedvojbeno definirani

b.predstavljaju obračunsku kategoriju

c.po pravili nastaju kad i novčani izdaci

d. a i b

e. b i c

f. niti jedan od navedenih odgovora

219. Javno dioničko društvo:

a. mora imati dionice uvrštene na burzi ili drugom javnom uređenom tržištu

b. mora imati veliki broj vlasnika

c. ne mora imati dionice uvrštene na burzi ili drugom javnom uređenom tržištu

d. a i b

e. b i c

f. b i c

220. Javno dioničko društvo:

a. mora imati dionice uvrštene na burzi ili drugom javnom uređenom tržištu

b. ne mora imati veliki broj vlasnika

c. ne mora imati dionice uvrštene na burzi ili drugom javnom uređenom tržištu

d. a i b

e. b i c

f. b i c

Page 34: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

221. Rizik od promjene kamatnih stopa sastoji se od:

a. rizika cijene i rizika dospijeća

b. rizika cijene i kreditnog rizika

c. rizika cijene i rizika reinvestiranja

d. a i b

e. b i c

f. niti jedan od navedenih nije točan

222. Rizik promjene kamatne stope sastoji se od:

a. rizika cijene i rizika inflacije

b. rizika cijene i rizika reinvestiranja

c. rizika cijene i kreditnog rizika

d. a i b

e. b i c

f. niti jedan od navedenih odgovora

223. Rizik promjene kamatne stope sastoji se od:

a. rizika cijene i rizika inflacije

b. rizika cijene i kreditnog rizika

c. rizika cijene i rizika do dospijeća

d. a i b

e. b i c

f. niti jedan od navedenih odgovora

224. Prema kojoj teoriji/ teorijama krivulja prinosa ima normalan oblik:

a. teoriji preferencije likvidnosti

b. teoriji očekivanja

c. teoriji pristranih očekivanja

d. a i b

e. a i c

f. b i c

225. Prema kojoj teoriji/ama krivulja prinosa može popuniti bilo koji oblik?

a. teoriji očekivanja

b. teoriji pristranih očekivanja

c. teoriji prefer. likvidnosti

d. a, b

e. a, c

f. a,b,c

226. Projekt s nultom čistom sadašnjom vrijednošću je onaj koji:

a. donosi minimalni zahtijevani prinos za investitore poduzeća

b. samo pokriva investicijske troškove

c. neće povećati bogatstvo dioničara

d. a i b

e. a i c

f. a,b, c

227. Razdoblje povrata je

a.temeljna metoda financijskog odlučivanja

b. najjednostavnija metoda financijskog odlučivanja

c.najmanje korištena metoda financijskog odlučivanja

d.varijanta čiste sadašnje vrijednosti

228. Zaokružite točne tvrdnje :

a. velika poduzeća, po pravilu su organizirana ko dionička društva

b. mogu postojati d.d. s manje od 20 vlasnika

c. malo poduzeće može se organizirati kao dionička društva

Page 35: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

d. a, b

e. b,c

f. a,b,c

229. Zaokružite točnu tvrdnju

a.velika poduzeće po pravilu su organizirana kao dioničko društvo

b. mogu postojati dionička društva s manje od 12 vlasnika

c. mala poduzeće mogu se organizirati kao dioničko društvo

d. točni su odgovori a i b

e. točni su odgovori b i c

f. točni su odgovori a,b,c

230. Krivulja indiferencije povezuje investicije :

a. jednake korisnosti za investitora

b. jednakog odnosa prinosa i rizika

c. jednakih očekivanih prinosa uz različitu rizičnost

d. a,b

e. a,c

f. a,b,c

231. Krivulja indiferencije povezuje investicije :

a. jednake korisnosti za investitora

b. jednakih premija rizika

c. jednakih očekivanih prinosa uz različitu rizičnost

d. a,b

e. a,c

f. a,b,c

232. Prinos do dospijeća je:

a. mjera parcijalnog prinosa na obveznice

b. mjera ukupnog prinosa na obveznice ZA OVO NISAM SIGURNA

c. utvrđen kao interna stopa profitabilnosti ulaganja u obveznicu

d. a,b

e. b,c

f. niti jedan od navedenih odgovora

233. Koje se međuovisnosti cijene i prinosa kuponske obveznice ne mogu primijeniti na obveznicu bez

kupona:

a. veća osjetljivost cijene što je vrijeme do dospijeća dulje

b. približavanje nominali s približavanjem dospijeća

c. rast cijene s približavanjem dospijeća

d. točni su odgovori a i b

e. točni su odgovori a i c

f. niti jedan od navedenih odgovora

234. Nataloženi troškovi:

a. dio su relevantnog novčanog toka

b. nisu inkrementalni novčani tokovi

c. zakonski su zabranjeni

d. točni odgovori a i b

e. točni odgovori b i c

f. točni odgovori a, b i c

235. Koji od kriterija financijskog odlučivanja u računskom postupku ne koristi trošak kapitala

a. interna stopa profitabilnosti

b. čista sadašnja vrijednost

c. razdoblje povrata

d. toči su odgovori a i c

Page 36: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

e. točni su odgovori a i b

f. točni su odgovori b i c

236. Prosječni ponderirani trošak kapitala je:

a. diskontna stopa koju treba koristiti u procesu budžetiranja kapitala

b. prosječni prinos koji od poduzeća zahtijevaju investitori gledan prije poreza

c. profitabilnost koja povećava postojeću cijenu dionica poduzeća

d. toči su odgovori a i c

e. točni su odgovori a i b

f. točni su odgovori b i c

237. Prosječni ponderirani trošak kapitala je:

a. prosječni prinos koji od poduzeća zahtijevaju investitori gledan nakon poreza

b.profitabilnost uz koju se ne mijenja cijena dionice poduzeća

c. diskontna stopa koju treba koristiti u procesu budžetiranja kapitala

d. toči su odgovori a i b

e. točni su odgovori a i c

f. točni su odgovori a, b i c

238. Prosječni ponderirani trošak kapitala je:

a. minimalno prihvatljiv prinos na investicije poduzeća

b. profitabilnost koja zadržava cijenu dionica poduzeća

c.prosječni prinos koji od poduzeća zahtijevaju investitori gledan prije poreza

d. a i b

e. a i c

f. a,b,c

239. Iskazani veći trošak amortizacije

a.povećat će novčani tok

b.smanjit će novčani tok

c.neće se odraziti na veličinu novčanog toka

d.smanjit će profit i novčani tok poduzeća

240. Iskazani veći trošak amortizacije

a.smanjit će dobit i novčani tok poduzeća

b.povećat će dobit, a smanjit će novčani tok

c.povećat će dobit i novčani tok

d.smanjit će dobit, povećati novčani tok

241. Opći model sadašnje vrijednosti dividendi ZA OVO PITANJE NISAM SIGURNA

a.identičan modelu s infinitnim vremenom držanja

b.primjenjiv za procjenu vrijednosti dionice koja ne isplaćuje dividende

c.varijanta ekonomske vrijednosti dionice

d. a i b

e.b i c

f. a,b i c

242. Opći model sadašnje vrijednosti dividendi ZA OVO PITANJE NISAM SIGURNA

a.identičan modelu s infinitnim vremenom držanja

b.varijanta gordonovog modela

c.varijanta ekonomske vrijednosti dionice

d. a i c

e.b i c

f. a,b i c

Page 37: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

243. Opći model sadašnje vrijednosti dividendi je ZA OVO PITANJE NISAM SIGURNA

a. primjenjiv za procjenu vrijednosti dionice koje sad ne isplaćuju dividende

b. varijanta ekonomske vrijednosti dionice

c. varijanta Gordonovog modela

d. a i b

e. b i c

f. a, b, c

244. Oportunitetni troškovi :

a. vezani su na korištenje postojeće imovine u projektu

b. relevantni su novčani tokovi

c. uključuju se u novčane tokove projekta nakon poreza

d. a i c

e. b i c

f. a, b,c

245. Oportunitetni troškovi :

a. vezani su na korištenje postojeće imovine u projektu

b. nisu relevantni su novčani tokovi

c. uključuju se u novčane tokove projekta nakon poreza

d. a i c

e. b i c

f. a, b,c

246. Kod donošenja odluke o individualnoj efikasnosti projekta:

a. sve metode fin.odlučivanja rezultiraju istim izborom

b. istim izborom rezultiraju sve metode koje se zasnivaju na diskontiranom novčanom toku

c. indeks profitabilnosti može donijeti drugačiju odluku o efikasnosti od interne stope profit.

d. a i b

e. a i c

f. a,b i c

247. Kod donošenja odluke o individualnoj efikasnosti projekta:

a. sve metode fin.odlučivanja rezultiraju istim izborom

b. istim izborom rezultiraju sve metode koje se zasnivaju na diskontiranom novčanom toku

c.razdoblje povrata može donijeti drugačiju odluku o efikasnosti od interne stope profit.

d. a i b

e. a i c

f. b i c

248. Kod donošenja odluke o individualnoj efikasnosti/neefikasnosti projekta:

a. sve metode fin.odlučivanja rezultiraju istim izborom

b. istim izborom rezultiraju sve metode koje se zasnivaju na diskontiranom novčanom toku

c. razdoblje povrata može donijeti drugačiju odluku o efikasnosti/neefikasnosti od indeksa

profitabilnosti

e. a i b

f. b i c

249. Defenzivnu strategiju financiranja neto obrtnog kapitala karakterizira :

a. načelo profitabilnosti

b. stvaranja rezervi

c. višak dugoročnih financiranja nad dugoročnim potrebama

d. a i b

e. a i c

f. b i c

Page 38: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

250. Defenzivnu strategiju financiranja neto obrtnog kapitala karakterizira :

a. načelo profitabilnosti

b. stvaranja rezervi

c. višak dugoročnih potreba nad dugoročnim financiranjem

d. a i b

e. a i c

f. b i c

251. Intenzivnije zaduživanje je moguće kod

a. profitabilnih tvrtki

b.tvrtki sa značajnom neopipljivom imovinom

c.tvrtki sa stabilnim profitima

d. a i b

e. a i c

f. a, b i c

252. Intenzivnije zaduživanje je moguće kod

a. profitabilnih tvrtki

b.tvrtki sa značajnom opipljivom imovinom

c.tvrtki sa stabilnim profitima

d. a i b

e. a i c

f. a, b i c

253. Koja od navedenih tvrdnji odgovara tzv. zlatnim pravilima financiranja

a. dugoročne potrebe moraju se financirati dugoročno

b. dugoročne potrebe mogu se financirati dugoročno

c. dugoročne potrebe mogu se financirati i kratkoročno

d. kratkoročne potrebe moraju se financirati kratkoročno

254. Komercijalni zapisi u pravilu

a. emitiraju ih velika prestižna dionička društva

b. su visokog stupnja likvidnosti

c. su male nominalne vrijednosti

d. imaju razvijeno sekundarno tržište

255. Komercijalni zapisi u pravilu

a. su visokog stupnja likvidnosti

b. su male nominalne vrijednosti

c. imaju razvijeno sekundarno tržište

d. ništa od navedenog

256. Prednosti emisije komercijalnih zapisa je/ su:

a. izbjegavanje posrednika i kamatne marže

b. mogućnost jeftinijeg kratkoročnog kreditiranja

c. visok stupanj likvidnosti

d. točni su odgovori a i b

e. točni su odgovori b i c

f. točni su odgovori a, b i c

257. Zaokružite točnu tvrdnju:

a)Call opcija je kratkoročan instrument a varant dugor.instrument

b) Call opc.ima učinak razvodnjavanja kapitala a varant nema

c) Varant daje pravo kupnje dionice po izvršnoj cijeni na određeni dan

d)a i c

e)b i c

f) a,b i c

Page 39: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

258. Standardna devijacija portfolia koji sadrzi dvije investicije je linearna funkcija vrijednosnog

učešća

a) Ako je njihov koeficijent korelacije jednak 1 ili -1

b) Ako je njihov koeficijent korelacije jednak 0

c)Za bilo koji koef.korelac

d) Točni su odgovori a i b

e) Točnis u odgovori a,b i c

f) Niti jedan od navedenih odgovora.

259. Cijena kapitala je

a)funkcija međuovisnosti rizika i nagrade

b) jednaka zbroju realne nerizične kam stope i premije rizika

c) ne ovisi o dospijeću fin instrumenta

d) a i b

e) b i c

f) a i c

260. prinos za razdoblje držanja

a) uvijek je viši od prinosa od tekućeg dohotka

b) ne reagira na kapitalne gubitke

c) mjera prnosa na sve utržice investicije

d) a i b

e) a i c

f) a, b i c

261. Preferencijalne dionice:

a)U pravilu nose fiksne dividende

b)Podređene su obveznicama

c)U pravilu nemaju prava glasa

d)a i b

e) b i c

f) a,b i c

262. U trenutku emisije obveznice se prodaju uz premiju ako je njena nom.kam.stopa veća od prinosa

do dospijeća. To vrijedi za:

a) Kuponsku obveznicu

b) Obv.bez kupona

c) Anuitetsku

d) a i b

e) a i c

f) ništa od navedenog

263. Ako se obveznice prodaju uz premiju tada:

a) Je tekuci prinos viši od nominalne kamatne stope a prinos do dospijeća niži od nom.kam stope

b) Su tekući prinos i nom.kam stop veći od prinosa do dospijeća

c) je tekući prinos manji od nom. kam stope a prinos do dospijeća viši od nom.kam stope

d) su tekući prinos i nom.kam stopa niži od prinosa do dospijeća

264. Tekući prinos na obveznicubez kupona je :

a)parcijalna mjera prinosa (kuponska obveznica)

b) kupuna mjera prinosa

c)komplementaran prinosu do dospijeća

d)a,b

e)b,c

f) ništa

Page 40: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

265. Pravac trž.kap.

a)siječe horizonatlnu os u nerizičnoj kam st.

b)je nova efikasna granica inv.

c)tangira efikasnu granicu u trž.portfoliu

d) a i b

e) b i c

F) ništa

266. Od navednih tvrdnji TOČNE su:

a)obv.se može emitirati bez N

b)obv.nez kupona emitiraju se prema kup.uz duže dospijeće

c)kup.obv.predtsavljaju najčešći tip obv.na razvijenim trž.

d) ai c

e) b i c

f) a b i c

267. Slaba efikansost trž.podrazumijeva da je/su neefikasna/e

a) fund.analiza

b)teh.analiza

c)analiza obujma trgovine

D) a ib

E) b i c

F) a,b i c

268. Kad cijene dionica rastu, dionice postaju

a) sve manj rizične

b) s manjim profitnim izgledima

c) sve bolja prilika za kupnju

d) a i b

e) b i c

f) a,b i c

269. Arbitražeri su:

a) medvjedi

b)bikovi

c)složbenici burze

d) a i b

e) a,b i c

f) ništa nije točno

270. Tipični fin.specijalisti z aind.VP nisu:

a)banke

b) brokerske kuće

c)dealerski šalteri

d)investicijski bankari

271.nediverzif.rizik je isto što i :

a) rizik ____

b) sistemski rizik

c) specifični rizik

d) tržini rizik

273. Ročnice su:

a) standardizirane

b) slabo zastupljene u uk.masi sast.term.ugovora

c) nemaju osiguranu likvidnost trgovanja

d) nemaju razvieno sek.tržište

Page 41: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

274. Opcija konverzije:

a) se može odvojiti od obv./pref.dionice

b) ima složenije vrednovanje od varanta

c) omogćuje kupnju dionice po unaprijed određenoj cijeni

d) a i b

e) a i c

f) a, b i c

275.Zaokružite točne tvrdnje:

a) opcija konverzije ima složeniji model vrednovanja od varanta

b) opcija konv.briše razliku između dioniva i obv.

c) opcije konv.može odvojiti od obv.

d) a i i b ic

e) a i b

f) a i c

276. Mjeru spec.rizika tvrtke u pravcu tržišta vrij.papira(SML) predstavlja:

a) Nerizična kamatna stopa

b) Beta koeficijent

c) Rezidual NISAM SIGURNA

d)SML ne mjeri spec.rizik

277. V.p. koji ima negativnu betu je:

a)Manje rizičan od papira s istom poz.betom

b) Rizičniji od papira s istom poz.betom

c) Nemoguć na razvijenom tržištu

d) S očekiv.prinosom koji teži 0

278. Prema CAPM dionica s neg.beta faktorom ima:

a)Manji rizik od dionice s pozit.beta faktorom

b) Veći rizik od dionice s poz.bet.faktorom

c) Veće očekivane promjene cijena od dionica s istom poz.betom

d)Tendenciju ostvariv.neg.prinosa

279.Zaokružite točne tvrdnje:

a)Izvedenice su fin.instrum.koji predstav.obvezu izvršenja za kupca i za prodavatelja izvoza

b) Vrijednost izved.je izvedena iz vrijedn.imovine za koju se izved.sastavlja

c)Praktički ne postoji imov.ili akcija za koju se ne može sastaviti nekakva izvedenica

d) a i c

e) b i c

f) A, b i c

280. Koja tvrdnja nije točna:

a)Tijekom vrem.trajanja obveza se smanjujuje uz pretpostav.da su ostali uvjeti isti

b) Trajanje kamatonosnih obveznica je uvijek manje od njihova vrem.do dospijeća

c) S porastom stope prinosa na obveznice raste i njihovo trajanje

d) Trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa obveznice t

281. Opcija otkupljivosti na zahtjev vlasnika

a) Predstavlja za vlasnika call opciju

b) se koristi kada na tržištu kapitala poraste razina kam.stopa

c)ogranicava rast cijene obveznica

d) Obveznice s tom opcijom se iskupljuju po cijeni visoj od nominalne cijene

282. Izraz B(km-kf) iz CAPM modela:

a) Predstavlja rizik uk.trzista kapitala

b) Određuje nagib pravca trzista vrijednog papira NISAM SIGURNA

c) Predstavlja averziju prema riziku prosj.investitora na trz.kapit

Page 42: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

d) a i b

e)b i c

f) Niti jedan odgovor

283. Dugu poziciju ne zauzima:

a)Kupac dionice

b)kupac call opcije na dionicu

c) Prodavač put opcije na dionicu

d) Prodavač dionice

284. Prinos za razdob. držanja:

a) Ne može biti negativan

b) Je uvijek veći od prinosa od dividendi

c) Je veći od promjene cijena

d) Ništa od navedenog

285. Vrijedn.papir koji ima neg.betu je:

a)Manje rizi.od papira sa istom poz.betom

b)rizicniji od papira sa istom poz.betom

c)nemoguc na razvij.trzistu

d) s ocekiv prinosom tezi negativnom

286. U osnovi portfolio strategije je:

a) Smanjenje fluktuacije prinosa na investicije

b) Redukcija rizika

c) Povećanje prinosa

d) A i b

e) b i c

f) a, b i c

287. Osjetljivost cijena kup.obvez. na promjene kam.stopa:

a) Veća je što je rejting slabiji

b) Manje je što je vrijeme do dospijeća duže

c) Manja je dok su vrem tokovi grupirani bliže dospijeću

d) Veća što su kup.kam.stope više

288. Prema CAPM dionica s neg. beta faktorom ima:

a) Manji rizik od dionice s poz.beta fakt

b) Veći rizik od dionice s poz beta faktor

c) Veće očekivane promj.cijene od dionica s istom poz.betom

d) Tendenciju ostvariv.neg prinosa

289. Koja sintagma ne opisuje vrem.strukturu kam.stopa:

a)teorija očekivanja

b) Teorija segm.tržišta

c)Teorija vrem.do dospijeća

d) teorf.prefer.likvidnosti

290. Zaokružite točnu tvrdnju:

a)Modif.trajanje predstav.prosj.ponderirano vrijeme do dospijeća obveznice

b) Cox-Ingersoll-Ross trajanje pretpostavlj.paralelne pomake kriv.prinosa

c)Macaulyevo trajanje pretpostav.paralelne pomake krivulja prinosa

d) Konveksnost je prva derivacija funkc cijene obveznica po trž.kam.stopi

291. Prema kojoj teoriji krivlja prinosa ima normalni oblik?

a)Teoriji očekivanja

b)Teoriji preferencijalne likvidnosti

c) Teoriji pristranih očekivanja

Page 43: INVESTICIJSKA ANALIZA Pitaliceb) Konveksnost je prva derivacija funkcije cijene obveznice po trž.kam.stopi c) Macauleyevo trajanje pretpostavlja ravnu krivulju prinosa d) Fisher-Weilovo

www.referada.hr

d) Točno a i b

e) Točno a i c

f) Točno a,b i c

292. Izvršenje call opcije znači da:

a) je držatelj opcije kupio vezanu imovinu po cijeni višoj od tržišne

b) će sastavljač opcije uvijek pretrpiti gubitak

c) se nisu ispunila medvjeđa očekivanja sastavljanja opcije

d) ab

e) ac

f) bc

293. Zaokružite točne tvrdnje:

a) izvedenicu su fin.instrumenti koji predstavljaju obvezu izvršenja za kupca i za prodavatelja izvoza

b) vrijednost izvedenice je izvedena iz vrijednosti imovine za koju se izvedenica sastavlja

c) praktički ne postoji imovina ili akcija za koju se ne može sastaviti nekakva izvedenica

d) a i c

e) b i c

f) a b i c