Click here to load reader

Inventarisatie Lichthinder Oudlandpolder

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inventarisatie Lichthinder Oudlandpolder. Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw. Situering Oudlandpolder. Kunstmatige hemelluminantie als percentage van de natuurlijke hemelluminantie zwart = < 11%geel = 100% - 300% blauw = 11% - 33%oranje = 300% - 900% groen = 33% - 100%rood = > 900% - PowerPoint PPT Presentation

Text of Inventarisatie Lichthinder Oudlandpolder

 • Inventarisatie Lichthinder OudlandpolderJohan VandewallePreventie Lichthinder vzw

 • Situering OudlandpolderKunstmatige hemelluminantie als percentage van de natuurlijke hemelluminantie zwart = < 11%geel = 100% - 300% blauw = 11% - 33%oranje = 300% - 900% groen = 33% - 100%rood = > 900%bron: Cinzano & Falchi (2000)

 • Situering OudlandpolderOudlandpolderWeinig verlichte wegen.Een paar kleine dorpskernenNabij de kustNabij de havens van Oostende en ZeebruggeProvincie West Vlaanderen wil hier een beleid naar donker gebied voeren

 • Project en studiegebiedKustlijnBruggeOostendeHaven van Zeebrugge

 • Snelle inventarisatie lichthinderInventarisatie op het terrein van bestaande lichthinderbronnen in het projectgebiedOvertredingen met bestaande regelgevingType wegverlichtingZowel voor als na 0:30 uResultaten verwerken in GIS-omgevingInventarisatie van de lichthinderbronnen in de omgeving van het projectgebied (= studiegebied)Digitale fotografie vanuit 5 puntenQuick scan van de belangrijkste bronnenZowel voor als na 0:30 uBeeldverwerking -> localiseren van de belangrijkste bronnenResultaten verwerken in GIS-omgeving

 • Terreininventarisatie in het projectgebiedUitgevoerd door lokale natuurverenigingen en lokale sterrenkundige verenigingenHandleiding opgemaakt door BBL en Preventie Lichthinder vzw met behulp van standaard inventarisatieformulieren2 opleidingssessies voor vrijwilligers: theoretisch (achtergrond, hoe inventariseren, type bronnen, ) en praktisch (op het terrein: hoe formulieren gebruiken, hoe verschillende bronnen herkennen)Uitgevoerd door Natuurpunt afdeling Jabbeke en JVS Quasar (Oostende)

 • Terreininventarisatie in het projectgebiedOvertredingen bestaande regelgeving.Type lichtbron:punt bronnen: vb. sky-tracer, klemtoonverlichting, reclameverlichting, bedrijfsverlichting, terreinverlichting, lijnbronnen: lokale wegen, verbindingswegen, snelwegen, kanalen, spoorwegen, zeedijk, Vlakvormige bronnen: woongebieden, dorspscentra, sport- en recreatiegebieden, kampeerterreinen, bedrijventerreinen, Hoe genstalleerd (horizontal of onder een hoek)Type of verlichting (NaHP, NaLP, ), afscherming

 • Inventarisatie van de lichthinder in het studiegebiedDetecteren hemelluminantie -> Stap 1Meetpunten vaststellen:Nabij de middelpunten van het 5 x 5 km UTM-rasterGeen grote gebouwen in de onmiddellijke omgeving (vrij zicht)Geen directe verlichting in de onmiddellijke omgevingGPS voor locatiebepaling

 • Fotomeetpunten

 • Inventarisatie studiegebiedBepalen hemelluminantie -> Stap 2digitale beeldverwerking:horizontale foto in alle richtingen, elke 20 (= 18 fotos per beeldpunt)We gebruiken een digitale reflex camera (met RAW formatting) (Canon EOS 300D en EF-S zoom lens 18-55 mm)horizontale foto beeldhoek = 2320

 • Digitale beeldverwerking

 • Digitale beeldverwerking

 • Digitale beeldverwerking

 • Digitale beeldverwerking

 • Digitale beeldverwerking

 • Inventarisatie studiegebiedBepalen hemelluminantie -> Stap 3beeldanalyse met het programma raw2lum van Jan HollanVormt een 48 x 32 rasterbeeld met per cel de gemiddelde luminantieElke cel komt overeen met een horizontale beeldhoek van 29Samenvoeging van alle 18 rasterbeelden -> voor elk meetpunt een 360 bereik (in 741 segementen)

 • Beeldanalyse met raw2lum

 • Inventarisatie studiegebiedBepalen hemelluminantie -> Stap 4GIS-verwerking:Resultaten in database: we gebruiken enkel de horizontale rijen 12 en 13We nemen het gemiddelde van de luminantie per groep van 4 cellen naast elkaar en 2 cellen boven elkaar -> voor elk meetpunt hebben we dan voor 185 hoeksegmenten een gemiddelde luminantieimporteren in GIS-omgeving (ARC-view) en cirkelvormige gebied maken rondom de beeldpunten (straal van 9 km); elk cirkelsegment bevat de luminantie van de 185 hoeksegmentenmerge data van deze 5 beeldpunten (gemiddelde nemen van de luminantie van overlappende cirkelsegmenten)Kaart aanmaken met de gemiddelde luminantie per cel -> indicatie belangrijkste bronnen

 • Kaart hemelluminantie

 • Quick scan lichthinderbronnenBelangrijkste lichtbronnen in het studiegebiedUitgevoerd door lokale natuur- en sterrenkundige verenigingenType lichtbronnen:puntbron: e.g. sky-tracer, monument verlichting, reclameverlichting lijnbronnen: lokale wegen, verbindingswegen, snelwegen, kanalen, spoorwegen, zeedijk,Vlakvormige bronnen: woongebieden, stad- en dorpscentra, sport- en recreatiegebieden, kampeerterreinen, bedrijventerreinen,

 • Kaart lichthinderbronnen

 • Belangrijkste bronnenIn het projectgebiedKerktorensGewestwegenIn het studiegebiedHavens van Zeebrugge en OostendeBedrijventerreinenKampeerterreinenSnel- en gewestwegenVuurtoren OostendeParking AZ Sint-Jan (Brugge)Jan Breydelstadion (Brugge)Kerktorens

 • Beperkingen en knelpuntenMethode digitale fotografie niet overal toepasbaar:enkel op middelgrote schaal (dus niet op schaal van 1 wijk)enkel in open gebieden (dus niet in stads- en dorpscentra of bedrijventerreinen met veel bebouwing)enkel in gebieden met relatief weinig hoogteverschillenBij voorkeur fotomeetpunten nemen binnen en buiten het studiegebiednauwkeurigheid neemt dan toe aan de rand van het studiegebiedteveel fotomeetpunten zorgt dan weer voor softwarematige beperkingenLichthinder kan alleen s avonds en s nachts genventariseerd wordenonbetaalbaar om het door studiebureaus of professionals te laten uitvoerenmoeilijker om voldoende gemotiveerd vrijwilligers te recruterenin het zomerhalfjaar bijna niet mogelijk omdat de nachten te kort zijnLichthinder vergt technische voorkennisopleiding vrijwilligers is noodzakelijk -> handleiding kan als basis dienenbij voorkeur werken met lokale vrijwilligers -> verbreed draagvlak voor nadien uit te voeren beleid, zij hebben een goede terreinkennis en de onkostenvergoedingen (voornamelijk verplaatsingskosten) zijn kleinerWerken met vrijwilligers is niet makkelijkduidelijke afspraken nodig tussen opdrachtgever en vrijwilligersorganisaties over taken, deadlinesook duidelijke afspraken nodig tussen opdrachthoudende vereniging en individuele vrijwilligers

Search related