INVENTAR - bolnave de febra aftoasa etc. Anul 1899 Situatii referitoare la invoielile agricole dintre

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INVENTAR - bolnave de febra aftoasa etc. Anul 1899 Situatii referitoare la invoielile agricole...

 • 913

  ARHIVELE NAŢIONALE

  SERVICIUL JUDEŢEAN DOLJ

  PRIMĂRIA COMUNEI BOURENI

  INVENTAR 1895-1950

  201 u.a.

  Fond nr. 219

 • PRIMARIA COMUNEI BOURENI

  Nr.

  de

  inv

  Numarul

  vechi al

  unitatii

  arhivistice

  Cuprinsul uităţii arhivistice

  Datele

  extreme

  Nr.

  filelor

  Observatii

  1 2 3 4 5 6

  2

  PREFAŢĂ

  Comuna rurală, instituţie cu personalitate juridică, înfiinţată prin legea de organizare

  administrativă din martie 1864, îşi exercită competenţa prin statutul de funcţionare şi în limita

  teritoriului stabilit. O astfel de instituţie cu puteri executive în teritoriu a fost şi comuna

  Boureni. Aceasta a funcţionat ca unitate administrativ-teritorială de sine statătoare sub

  denumirea de“Comuna Boureni” în perioadele 1864-1865, 1887-1950.

  A făcut parte din plasele: Balta (1864-1865, 1887-1908), Băileşti(1908-1930, 1941-

  1950), Bârca(1930-1941). A fost compusă din satul: Boureni (1864, 1887, 1896, 1908, 1912,

  1926, 1943).

  În anul 1892 suprafaţa comunei era de 1950 ha, din care 1900 ha arabile, 50 ha islaz,

  40 ha vii. Conform recensământului din anul 1912 în comună existau: o cooperativă de

  consum, o obşte de arendare, o moară cu benzină, 14 bâlciuri anuale, trei cârciumi, o primărie

  comunală, un post telefonic, un post de jandarmi, halta Boureni, magazii de grâne etc.

  În anul 1892 în comună erau 1149 locuitori (558 bărbaţi şi 591 femei), 170 case, 30

  bordeie, 248 contribuabili; în anul 1912 în comună erau: 1458 locuitori, (724 bărbaţ şi 734

  femei), 267 clădiri locuite, 11 nelocuite, 276 gospodării; în anul 1930 erau 1671 locuitori (813

  bărbaţi şi 858 femei).

  În anul 1892 în sat era o şcoală (înfiinţată în anul 1886; în anul şcolar 1892-1893, a fost

  frecventată de 43 elevi) şi o biserică (cu hramul Sf. Nicolae, zidită în anul 1885 de către

  locuitori); în 1912 erau: o primărie, un post telefonic, un post de jandarmi, o şcoală şi o

  biserică.

  În depozitele S.J.A.N. Dolj există o cantitate de 2,60 m.l. şi 201 unităţi arhivistice,

  documente care au fost prelucrate din punct de vedere arhivistic. Cea mai însemnată pondere a

  genurilor de documente din cadrul fondului o au: ordinele, adresele, procesele verbale ,

  situaţiile statistice, tabelele nominale, decizii, circulare şi informări înaintate de forurile

  superioare primăriei referitoare la: întocmirea bugetului comunei, realizarea unor situaţii

  statistice cu numărul de copii din comună, luarea unor măsuri pentru a preîntâmpina

  declanşarea unor epidemii la animale, suprafeţele însămânţate de locuitori, producţiile obţinute

  în urma recoltării,desfăşurarea acţiunilor de gospodărire şi înfrumuseţare a comunei etc.

  Ca instituţie a administraţiei locale s-a ocupat de rezolvarea problemelor de ordin

  administrativ, social şi cultural ale locuitorilor.

  21 februarie 2011 Întocmit,

  Consilier asistent,

  Mihai Alexandru-Ionuţ

 • PRIMARIA COMUNEI BOURENI

  Nr.

  de

  inv

  Numarul

  vechi al

  unitatii

  arhivistice

  Cuprinsul uităţii arhivistice

  Datele

  extreme

  Nr.

  filelor

  Observatii

  1 2 3 4 5 6

  3

  1

  1

  2

  3

  4

  5

  Anul 1895

  Ordine ale Subprefecturii Bailesti

  inaintate primarului privind situatia

  militara a tinerilor din comuna,

  recensamantul tinerilor etc.

  Anul 1896

  Ordine si adrese primite de Primaria

  comunei Boureni de la Plasa Bailesti

  si institutiile judecatoresti Dolj

  privind primirea unor citatii pentru

  deschiderea de actiuni judecatoresti.

  Procese verbale de impaciuire ale

  Judecatoriei Boureni privind

  conditiile de impacare dintre anumiti

  locuitori.

  Situatii ale Subprefecturii Bailesti

  inaintate primarului cu privire la

  bugetul comunei.

  Tabele, situatii ale Directiei Statistice

  Generale privind numarul locuitorilor

  din comuna.

  Adrese ale Protoeriei si Parohiei

  Boureni inaintate primarului privind

  aprobarea bugetului Epitropiei,

  inaintarea in trepte ierarhice a unor

  preoti etc. Liste cu copiii din comuna

  care au implinit varsta de a merge la

  1895

  1896

  1896-

  1901

  1896

  1896

  1896

 • PRIMARIA COMUNEI BOURENI

  Nr.

  de

  inv

  Numarul

  vechi al

  unitatii

  arhivistice

  Cuprinsul uităţii arhivistice

  Datele

  extreme

  Nr.

  filelor

  Observatii

  1 2 3 4 5 6

  4

  1

  1

  1

  2

  3

  scoala.

  Anul 1897

  Adrese ale Subprefecturii Balta

  inaintate primarului privind furtul

  animalelor, izolarea animalelor

  bolnave de febra aftoasa etc.

  Anul 1899

  Situatii referitoare la invoielile

  agricole dintre propietari si tarani.

  Statistici agricole privind suprafetele

  insamantate, productia la recoltele de

  grau, secara, orz, ovaz.

  Anul 1901

  Adrese ale Subprefecturii Balta

  inaintate primarului privind

  contabilitatea comunala, situatia

  veniturilor si cheltuielilor. Adrese ale

  Prefecturii Dolj privind raspunsul la

  cererile prin care solicita credite.

  Adrese ale Subprefecturii Balta

  inaintate primarului privind strainii

  din comuna. Tabele cu strainii din

  comuna.

  Situatie cu copiii din comuna Boureni

  care au implinit varsta de a merge la

  scoala. Adrese ale Prefecturii Dolj

  inaintate primarului privind

  1897

  1899

  1901

  1901

  1901

 • PRIMARIA COMUNEI BOURENI

  Nr.

  de

  inv

  Numarul

  vechi al

  unitatii

  arhivistice

  Cuprinsul uităţii arhivistice

  Datele

  extreme

  Nr.

  filelor

  Observatii

  1 2 3 4 5 6

  5

  4

  1

  2

  3

  1

  incoronarea regelui, construirea

  scolilor, tinuta elevilor la scoala etc.

  Adrese ale Subprefecturii Balta

  inaintate primarului privind

  rechizitiile din regulamentul de

  mobilizare si armata etc.

  Anul 1902

  Situatii privind cazurile penale

  savarsite de catre anumiti locuitori

  din comuna, amenzi.

  Adrese ale Prefecturii Dolj inaintate

  primarului privind agricultura,

  mosiile, debitorii statului etc. Tabele

  cu semanaturile facute in anul 1902.

  Cereri ale locuitorilor adresate

  primarului prin care solicita

  aprobarea unor imprumuturi cu

  amanet.

  Adrese ale Prefecturii Dolj si ale

  Subprefecturii Balta inaintate

  primarului referitoare la legea si

  regulamentul sanitar-veterinar, bolile

  contagioase si vanzarea animalelor.

  Anul 1906

  Adrese ale Prefecturii Dolj inaintate

  primarului privind statistica

  1901

  1902

  1902

  1902

  1906

 • PRIMARIA COMUNEI BOURENI

  Nr.

  de

  inv

  Numarul

  vechi al

  unitatii

  arhivistice

  Cuprinsul uităţii arhivistice

  Datele

  extreme

  Nr.

  filelor

  Observatii

  1 2 3 4 5 6

  6

  2

  1

  1

  1

  2

  3

  populatiei la nivelul comunei.

  Adrese ale Prefecturii Dolj inaintate

  Primariei Boureni privind recrutarea

  tinerilor si rechizitionarea animalelor.

  Tabele cu animalele rechizitionate.

  Anul 1923

  Tabele si situatii cu invalizii,

  vaduvele si cei care sunt scutiti de

  serviciul militar din comuna.

  Anul 1924

  Ordine ale Administratiei Bailesti

  inaintate primarului privind lucrarile

  efectuate la scoli si alte situatii cu

  caracter administrativ.

  Anul 1925

  Publicatii, procese verbale, adrese

  privind constructia noului local de

  primarie.

  Adrese ale Regiunii Agricole Bailesti

  inaintate primarului privind

  problemele agricole din comuna:

  controlul asupra islazurilor comunale,

  procurarea semintelor de cereale,

  cresterea viermilor de mata