Click here to load reader

Invat Sa Citesc! Ulcica Fermecata. Nivelul 0 - cdn4. Sa Citesc! Ulcica Fermecata. Nivelul 0.pdf · PDF filetraia odail, intr.un sat, o ffi,'1j,, :i. . gradina era plina de w . vrabiile

 • View
  414

 • Download
  71

Embed Size (px)

Text of Invat Sa Citesc! Ulcica Fermecata. Nivelul 0 - cdn4. Sa Citesc! Ulcica Fermecata. Nivelul...

 • @gama'

  S*s::t9;

  Kmqra&w w*& &wwsc!

  U{ciCde i*g{{EsCdtdJxlveslc 1;opttlur d crexl lA

  IuvnrAsActre5n in s PASI!

  1. Cite5te cu voce tare cele 50 de cuvinte aliturate.2. Cauti ablibil.duL potrivit pentru fiecare 9i LipeSte-l' in dreptuIcuvAntu[ui.S.Verific5 daci ai invSlat cuvintele noi:5tii cu ce cuvAnt se poateinLocui fiecare imagine-indiciu din poveste?4. Citegte textul scris cu litere mari pe paginil'e din stAnga.5. Acum incearci si cite5ti 5i textut scris cu litere mari 5i mici pepagini[e din dreapta.CAnd nu Stii un cuvAnt,ajutS-te de textul scris culitere mari!

 • TRAIA oDAil, INTR.UN SAT, o ffi

  ,'1J,, :i. .

  GRADINA ERA PLINA DE W . VRABIILE

  5r RANDUNELELE CARE isr TACUSTnA

  EI ERA CEA MAI iNcRIJIil, IAR

  ffi TE'EADrN &,lARSTnAIUCEA pnncA SI MAI TARE

  o zAnrR.

  @ suB sTREASINA ctRlpEAU voroASE

  CAND

  ! r" !.1.'

  {J \l{'t j}i--\ .;ir'

  CAND

 • Triia odatS,intr-un sat, o fati harnic5. Casa ei

  era cea mai ingrijitS, iar gridina era pLini de

  fLori. Vribiite ;i rAndunete[e care i;i ficuseri

  cuib sub strea;ini ciripeau voioase cAnd fata

  cea ha rn ici ie;ea d i n cas5, ia r soa re [e stri lucea

  parci gi mai tare cAnd o zirea.

 • iNsA ERA nrAr DE sAnncA, iNcAr

  IN MULTE ZILE NU AVEA cT sA puNA

  PE m ,LTTMELE FrRrMrruRr LEiveAnlrn cu vnAgnLE, IAR sETEA Sr-o

  PoroLEA cu npA DrN fe

 • insi fata cea harnici era at6t de siracS, inc6t

  in mutte ziLe nu avea ce si puni pe mas5.Ul,timeLe firimituri Le imp5rlea cu vribii[e, iar

  setea ti-o potolea cu ape din fAntAnS.

Search related