Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  1/26

  Z`^a_[ZW`WU`[Z

  Z`^a_[Z^WbWZ`[Z

  _`W_

  -ff-fffffffffffff

  n

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  2/26

  [email protected]@

  fn

  n

  $9nn

  fnf

  f$9

  fnn,

  fn%,n

  fn

  @f,

  f9

  fn%n

  @nffnn

  f$9

  f$9

  9fnn

  ff9

  f nf%$9

  ,

  ff

  nff

  f

  -f nf%-$-9

  nn-f$9

  @

  f9ff-f

  f9ff

  f-f

  @nf9

  [email protected],ff

  [email protected],f

  @[email protected],

  [email protected],

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  3/26

  [email protected],

  Jn

  Jnf

  fnff

  9ff

  nffnf

  fnf

  9ffnf

  @fn

  fn%

  @fffnf

  ,fnn

  nf

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  4/26

  9f-fJf

  nfn,n f 9 @f,f

  n,ff9fnnfnff

  fn [email protected]

  n n nf n nf n ffn fn nfff nnffn

  ffnnfffffnnJ

  ,fnfnnfnfnnf

  f f # nf ffn nf

  ffn#fnf nfnf

  f

  n%fnffnf

  @ f n n f

  nnfnnfffffff

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  5/26

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  6/26

  $9nn

  fnf$9 [email protected]

  f

  O fnffO -fffnfnnff$9n

  n

  f$9$9nfnn

  O ff n n f f ff ff nf

  O n f f n n n fffn

  O f n nf fn fn f f f f$ff fn %fn

  9

  nfnfn

  f$9

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  7/26

  fnn,

  [email protected]

  ff

  fn%,n

  f n fn f fn $n fn

  fnffnnfn

  fffn ffff ff

  fn ffn nnf n

  fnnffn

  fff fffJfffffnf

  fffffffnfnf

  f f f ff nffnn nf n

  ffnffnfffnfffnnfn

  nffnffn ff

  [email protected]

  ffffff nf

  nf

  n nnf ffn nf fn

  nnfffnffnfnffnf

  f f f f n f n f f

  ffn

  fn

  f n f f f f- f

  f ffff

  n f f f f fnf ffn ff

  nfnfnf

  fff

  @fffnffnfnff

  fnf

  ffnffnffnfnfffff

  nfnnfnfffffnn

  nf nnfnff

  fff

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  8/26

  ffnfffffffffffn

  nffnfnfffnf

  @f,

  @ fn fn ff f f

  nf n @ f nn n n f

  ffnfnnfnn

  nfnfnfffnf f

  ff f @ f nf

  nfffnnfnfnff

  fff $nnf

  f9

  @ n f n f ffn f n nf

  fn f nn f f fffffnffnffnf

  nnff ff nn fnfffn

  [email protected]

  ffnnnffnfnff

  nnfn

  fn%n

  nnfnfnffnnfff n

  [email protected] nff

  fffffn nfffnfnn

  ffnn

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  9/26

  @nffnn

  @fnffnnnffff

  ffff

  f$9,9nf [email protected] nffffn

  n fffffnffffn

  @fn ffffnfnffnfnnfffffff

  f f fn @fffnfffn f fn

  ffn f n f f fn f fn fn n f

  fff

  f$9

  fnffffnfffnfnfn

  n f fn ff fnf n

  fn - f fn f n ffn n f

  fnfnnffnffnnffn

  ffffnnffnffn

  9fnn

  9fnnfnnfffn

  fnf ff f fn fn f f f n

  nfn ffff n [email protected] ffn

  nnf nf nfffn nfff

  ff fnfnnfff

  fffnnfffnn

  ffnfnfn nfnnffnff

  n n ff ff n f f

  [email protected]

  [email protected]

  f nfnf ffff fn

  fff

  9 ffn nf ffffn%

  , f f f fff ffn %9 f

  f

  9 n nf n ff ffn f n %ffn

  nf fffnffffn

  nffffn

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  10/26

  ff9

  n%nffnfnfff

  f nf fn n f f ff

  nfn

  9%9ffffnfffn

  fn fDf9 fnf

  fn f ffnf# nfffn

  fnnfffnnfnn

  f fnn 9f f fnf f ffn

  nffnnfnfnf

  f f9nf fn f f nfn

  nnnfffnfffn9nnff

  fn f fnf f f 9 nf fnnfffn f fn f f n ffn f

  fff

  n fnf nf f n

  $ % $ 9 f -f n $

  %-$-9

  @,ffnnff9fn

  n

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  11/26

  f n f % $

  9fffnffnnff n

  9 f n f

  n

  O nnfnO fffffnfnfnO nfffnn fffO ffnfnfnf

  fnfn

  ,

  nfffffnnnnf

  nn f f nffnn @

  ff f n nf f nf

  [email protected]

  O 9ffnfn

  O $fnnfn

  O f

  O nfnnO ,f n nn nf %f

  nff %ffnn f n%f

  nnffn

  O [email protected] [email protected] nn f fn f n % f

  nff#[email protected]

  ff%fnfff%[email protected]

  O @ fffnfnnff n

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  12/26

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  13/26

  nff

  nff fn nnn

  nff nn n

  f-fn

  nffnfnff

  O Df @9fD9 nn n f nn @9fD9

  O 9 nf n n nf f ffn ff

  f fnf nff f fnfff

  f fn ff f n nffn

  f%9

  fnfff

  O nffnnfO ffffffffn

  [email protected]

  ffnn

  O DnO fffn9#O fnnf

  fnnff fnnf

  nnffff

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  14/26

  f

  fffffffn

  nfnffn

  O fnff#fO fnnfO fnnfnO fnfnfnO nfffO nfO fnnffO fnO nfffnfO 9nnnffO nffnffO 9ffO 9f$

  n n nf fn ff nf

  nf#f

  fffnfffff f

  ffff fffnff f

  ffnfnf f f

  ffnf f f f nf n f

  f

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  15/26

  -fnf%-$

  -9

  -f [email protected]

  [email protected]

  ffffnfnnf

  [email protected]

  n - $ -9 f f f f f f

  f-ffnffnff

  -f n%- ff

  f ffn ff nf nn f

  ffffffnffn

  ffffnfn

  O Dffnn Jffnnf ffn fnf

  ffnnf

  O f $f n @ ffn [email protected] f$nf ffnnf

  nf

  - f f fn nf f n

  fnf

  -$-9fnffffn

  n f f fn f f

  nn f f f nf f fn n f

  [email protected]

  fnnfnnfI9-nffn

  nI9-

  nfnfffff

  n

  O 9fnfn%ffnO nn%fffnO f%fnO fnfffn

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  16/26

  nn-f$9

  @ffnfn n-f

  @fffnn-nfnff

  n nff f - nf #

  f

  ff-$-9fnfffn,

  ffffnf,n9ffnnffnff

  f

  - fn fnn fnfnnffff

  nf nfn ff nnf

  fnfnnfnnff

  nn-

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  17/26

  @

  f9ff-f

  f9ff

  @fffffffnff nf

  nfff ffnfnffnnnn

  nnffffffffnf

  f f f nn nf nf n

  fffnfn

  O [email protected]@fnfnfffnf f- n f ,9ff f

  fffnffnnffn

  O f ff fn f f f n fnfnffffnff

  O 9n If f f nf n fn nf nf

  O @f 9 f fff f [email protected]

  O -,fnffffnnnffnffff

  fnfffff

  n fff [email protected]

  ffnnfnfJffffnfnf

  fnnfnffffnn%nf

  ffffff fnffff

  ffffnf

  f-f

  f f n f n f n

  nnf nnfnfnfnnf

  ff f fn f nf f n nfn ff

  nnff

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  18/26

  nffff

  O --fnf f nffnnffnn

  n - n nf f n f

  fn

  O nfn [email protected] ff

  nfn9fn-I9- fffnnf

  ff-fffn

  O fn nf n ,f f f n f nf f fn nnfffnf,

  nfffn nfnf

  f n f f f fnf

  nfn

  O fffnfffnfnffnf ffnnf f

  O Dn ffn @ ffn n f ff

  O 9-nfffff-nfnfnn

  4 nfnffffff4 @nnffnfnfff4 fnf4 @ ffff f fff

  fnfnnffn

  O - f @- n nfn ffn ff

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  19/26

  @[email protected]$9 n$9nff n

  @nffnfff

  [email protected],[email protected]@, ffnnf f

  nfnf fnff[email protected]

  nf f nf f n n nf f

  nnfnfnfnf

  ff fnnnfnnff

  fffff

  [email protected],f

  [email protected],nff

  O fnffnnO fffffffO n$nf

  [email protected],fnfffnf

  O JnnfffnO Iff%I9-nfnnfnfnn

  [email protected],fff fnfnfJ-fnnf ff

  n f ff f f nf

  Df fnf f fnf n f

  [email protected], fffff

  [email protected], f nf f f n f nf f

  ffffI9-nf

  [email protected],ff

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  20/26

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  21/26

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  22/26

  Jnnf n%Jf

  fnnfnnfJnf

  ffn

  fn f nf @f ff fnf

  ffffffff

  n

  Jnf

  O 9 nff f f f ffn f nnfJ-fffn @fnnf

  nffffnffffnfnfffff9nnf

  f f f n f

  f

  O fnff,%,, f f n ffn f f

  ff f n f f f ,f

  J-ffnffnff

  fffff

  O ff n 9 ff ff fn f f f ff9nnfff

  ffnnfffn

  O nfnfn fffnfnf f ff

  nf f n f f

  f nf nffnnf

  nfffnfnfnf nf

  Jf n,[email protected]

  nnf-n--J

  Jfn,nfIf,O

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  23/26

 • 8/8/2019 Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems

  24/26

  @fn

  fn%

  ffnfffnfnfffnf

  fnnfnnfn%@[email protected]

  ffn f nf ffn f f f n f f

  @nffffnnfnn

  O nffn nfnnffnffnffnn nffnffnffn

  nffnnfffn nnf-

  n

  O ,fn fn ffn n f f fn f nf n nf nn f n f

  ffffnnfnnfnff fnnfnf

  fnnfffnf,[email protected]@

  ,9n

  fnffff nfn ffn

  ff f nf n f f f fnff fn

  ffn @ ffn f fff nn nf

  fDn;nn

  @fffnf

  [email protected]

  fffnnffnfnfff

  f f ffn f nf f f fn f

  ffnfnfffffnf

  f nn f @f f f f

  [email protected]

  [email protected] ffnn @f nf

  [email protected] nnfff

  nf f n fJnfnff fn ffn @ff

  [email protected]

  [email protected]@9D9-ffnnn

  ,fnn

  fnf ffffnnfnf

  [email protected]$nf

  nfffnfnnfn

 • 8/8/2019 Intrus