32
Agenda electrică Moeller 02/05 7-1 7 Întreruptoare automate Pagina Prezentare generală 7-2 Prezentare generală, declanșatoare de deschidere 7-3 Declanșatoare de tensiune minimă 7-4 Diagrame ale contactelor auxiliare 7-5 Scheme electrice interne 7-7 Declanșarea de la distanţă prin declanșatoare voltmetrice 7-9 Utilizarea declanșatorului de tensiune minimă 7-11 Deconectarea declanșatorului de tensiune minimă 7-12 Semnalizarea poziţiei de comutare 7-13 Întreruptoare automate cu temporizare de scurtă durată – scheme electrice interne 7-14 Întreruptoare automate pentru reţele buclate 7-15 Acţionarea de la distanţă cu motor 7-16 Întreruptoare automate pentru transformatoare 7-17 Întreruptoare automate cu declanșare la curent de defect 7-18 Întreruptoare automate tip IZM 7-22

Intrerupatoare Automate

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automate

7

Pagina

Prezentare generală 7-2

Prezentare generală, declanșatoare de deschidere 7-3

Declanșatoare de tensiune minimă 7-4

Diagrame ale contactelor auxiliare 7-5

Scheme electrice interne 7-7

Declanșarea de la distanţă prin declanșatoarevoltmetrice 7-9

Utilizarea declanșatorului de tensiune minimă 7-11

Deconectarea declanșatorului detensiune minimă 7-12

Semnalizarea poziţiei de comutare 7-13

Întreruptoare automate cu temporizare descurtă durată – scheme electrice interne 7-14

Întreruptoare automate pentru reţele buclate 7-15

Acţionarea de la distanţă cu motor 7-16

Întreruptoare automate pentrutransformatoare 7-17

Întreruptoare automate cu declanșare lacurent de defect 7-18

Întreruptoare automate tip IZM 7-22

7-1

Page 2: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Întreruptoare automatePrezentare generală

Întreruptoare automate gama NZM

Aceste întreruptoare protejează echipamentele electrice împotriva suprasarcinilor și în caz de scurtcircuit. Domeniul curenţilor nominali se află în gama de la 20 până la 1600 A.În funcţie de varianta constructivă ele prezintă funcţii de protecţie suplimentare cum ar fi pro-tecţia la curenţi de defect, împotriva defectelor de punere la pământ sau posibilitatea managemen-tului consumului de energie prin recunoasterea vârfurilor de sarcină și deconectarea selectivă a sarcinilor.Întreruptoarele automate tip NZM se remarcă prin construcţia lor compactă și prin proprietăţile de limitare a curentului.La aceleași gabarite cu întreruptoarele automate, se pot livra întreruptoare – separatoare, fără unităţi de declanșare, însă care pot fi echipate suplimentar cu declanșatoare de deschidere sau declanșatoare de tensiune minimă, funcţie de

varianta constructivă.Întreruptoarele automate și întreruptoarele – separatoare NZM sunt executate și verificate conform prescripţiilor standardului IEC/EN 60947.Acestea posedă proprietăţi de separare. În com-binaţie cu dispozitive de zăvorâre pot fi utilizate ca întreruptoare principale conform IEC/EN 60204/VDE0113 Partea 1.Declanșatoarele electronice ale gabaritelor NZM 2, NZM 3 și NZM 4 prezintă posibilităţi de comunicare în reţea.Starea curentă a întreruptorului poate fi vizuali-zată local prin intermediul unei interfeţe de prelu-crare a datelor (DMI = Data Management Inter-face), respectiv poate fi transmisă sub formă de semnale de ieșire. Întreruptoarele automate pot fi conectate la o reţea de comunicaţii, de exemplu PROFIBUS-DP.

NZM1 NZM2 NZM3 NZM4

7-2

Page 3: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automatePrezentare generală, declanșatoare de deschidere

7

Întreruptoare automate gama IZM Aceste întreruptoare protejează echipamentele în domeniul curenţilor nominali de la 630 până la 6300 A. Ele posedă declanșatoare electronice digitale care pot fi oferite în patru versiuni diferite.Unităţile de declanșare prezintă multiple funcţii de protecţie și de semnalizare, pornind de la protectia la scurtcircuit și la suprasarcină și până la managementul consumului de energie și comunicaţia cu transmitere de date la distanţă.

Întreruptoarele automate IZM sunt executate și verificate conform prescripţiilor standardului IEC/EN 60947. Acestea posedă proprietăţi de separare. În com-binaţie cu dispozitive de zăvorâre pot fi utilizate ca întreruptoare principale conform IEC/EN 60204/VDE0113 Partea 1.Întreruptoarele din gama IZM se execută și în varianta de întreruptoare – separatoare IN, fără unităţi de declanșare.

Declanșatorul de deschidere A (Q1)

IZM1 IZM2 IZM3

Este un electromagnet care acţionează un mecanism de declanșare în momentul aplicării tensiunii. Dacă nu este parcurs de curent,sistemul se află în stare de repaus. Comanda se realizează printr-un contact normal deschis. Dacă s-a optat pentru declanșatorul de deschidere în varianta pentru regim de scurtă durată, atunci acest regim se asigură prin con-tacte auxiliare corespunzătoare (de obicei NHI/S1 ale întreruptorului automat).Declanșatoarele de deschidere se utilizează pentru declanșarea de la distanţă, atunci când la întreruperea tensiunii nu trebuie să aibă loc deconectarea automată. Declanșarea nu se va produce în situaţia întreruperii unui conductor, a unui contact imperfect sau la tensiune minimă.

L1(L+)

-Q1

-S11

C1

C1C2

Q1

E1 -Q1

0

C2

N(L-, L2)

7-3

Page 4: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Întreruptoare automateDeclanșatoare de tensiune minimă

Declanșatorul de tensiune minimă U (Q1)

Declanșatorul de tensiune minimă cu temporizare la revenire UV (Q1)

Este un electromagnet care acţionează un

mecanism de declanșare în momentul dispariţiei tensiunii. Dacă este parcurs de curent, sistemul se află în stare de repaus. Comanda se face cu un contact normal închis. De obicei declanșatoarele de tensiune minimă sunt dimensionate pentru regim permanent. Acestea reprezintă elemente de

declanșare ideale pentru interblocări foarte sigure (de exemplu OPRIREA DE URGENTA).

Declanșatoarele de tensiune minimă declanșează întreruptorul la dispariţia tensiunii, de exemplu pentru a evita repornirea automată a motoarelor. De asemenea se pretează pentru interblocarea și declanșarea de la distanţă cu un înalt grad de siguranţă, astfel încât în cazul unui defect (de exemplu întreruperea unui conductor în circuitul de comandă) să se producă o declanșare sigură. Dacă declanșatoarele de tensiune minimă nu sunt alimentate, atunci întreruptoarele nu se pot conecta.

Declanșatorul de tensiune minimă cu temporizare la revenire este o combinaţie între o unitate de temporizare (UVU) și un „declanșator special”. Acesta evită declanșarea întreruptorului la dis-pariţii de scurtă durată ale tensiunii. Timpul de întârziere este reglabil între 0,06 și 16 secunde.

N(L-, L2)

L1(L+)

D1

D2-Q1

-Q1

D1D2

E1

Q1 U<

U<

0-S11

L1(L+)

-S110

N(L-, L2)

-Q1

D2D1

D2

D1U<

Q1

-Q1E1

U<

7-4

Page 5: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automateDiagrame ale contactelor auxiliare

7

Contacte auxiliare normale HIN

Contacte auxiliare relative RHI, codificare nouă: Contacte auxiliare de indicare a declanșării HIA

Furnizează ieșiri de comandă și semnalizare pentru procesele care sunt determinate de poziţia contactelor întreruptorului. Se pot utiliza pentru interblocarea în raport cu alte întreruptoare sau pentru comanda de la dis-tanţă.• Contactele auxiliare normale se comportă

la fel ca și contactele principale ale între-ruptorului

• Indică poziţia de comutare• Interblocare• Deconectarea declanșatorului de

deschidere

Servesc pentru comandă și semnalizarea declanșării întreruptoarelor (poziţia declanșat +), fiind necesare de exemplu pentru întreruptoare pentru reţele buclate. Dacă întreruptorul este conectat/deconectat manual sau prin acţionarea cu motor nu se produce nici un impuls.• Indică starea declanșat a întreruptorului• Indică poziţia de comutare, numai dacă

s-a realizat o declanșare la suprasarcină, la scurtcircuit, prin declanșator voltmetric sau de test. Nu se realizează nici un con-tact pasager în caz de conectare/deconec-tare manuală sau deconectare prin acţio- nare cu motor (excepţie: deconectarea manuală de la acţionarea cu motor pentru NZM 2,3,4).

0 r Iconectare0 r Ideconectare+ R IdeclanșareQ Contacte închiseq Contacte deschise

L1L2L3

HIN

L1L2L3

HIN

L1L2L3

HIN

I

I

+ I

1

1

1

L1L2L3

HIA

L1L2L3

HIA

L1L2L3

HIA

+

1

I

I

1I

7-5

Page 6: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automateDiagrame ale contactelor auxiliare

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Contacte auxiliare în avans HIV

Servesc la emiterea de comenzi și semnale, care sunt utilizate înaintea închiderii sau deschiderii contactelor principale. Datorită capacităţii acestora de declanșare în avans, faciliteată interblocări cu alte întreruptoare. Suplimentar, se obţine un indicator al stării de comutare.În poziţia declanșat a întreruptorului automat, HIV are aceeași stare ca și în poziţia deconectat. Datorită caracteristicii sale de anclanșare în avans, acesta poate fi utilizat pentru alimentarea cu tensiune a declanșatorului la tensiune minimă (a Secţiunea „Declanșatoare de tensiune minimă”, pagina 7-4).

0 r Iconectare0 r Ideconectare+ R IdeclanșareQ Contacte închiseq Contacte deschise

NZM 1, 2, 3

L1L2L3

HIV

I

I

+1

1

1

I

L1L2L3

HIV

L1L2L3

HIV

NZM 4I

I

+1

1

1

I

L1L2L3

HIV

L1L2L3

HIV

L1L2L3

HIV

7-6

Page 7: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automateScheme electrice interne

7

NZM1

NZM2

Pentru contactele auxiliare se utilizează elemente de contact M22-K10 (K01) din seria RMQ-Titan produsă de firma Moeller. Suplimentar, sunt disponibile două contacte auxiliare cu acţiune în avans (2ND).Echipare maximă:

Date privind echiparea cu contacte auxiliare a se vedea la NZM 1.

1.11L1 L2 L3

T1 T2 T3

1.13

4.11

3.13

3.23

1.14

4.13

4.14

1.12

4.12

3.14

3.24

HIN

-Q1

HIA HIVI> I> I>

NZM

1 2 3 4

HIN, 1ND sau 1NI 1 2 3 3

HIA, 1ND sau 1NI 1 1 1 2

HIV, 2ND 1 1 1 1

L1 L2 L3

T1 T2 T3

1.13

4.11

3.13

3.23

1.14

4.13

4.14

4.12

3.14

3.24

HIN

1.21

1.23

1.24

1.22

-Q1

HIA HIVI> I> I>

1.11

1.12

7-7

Page 8: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automateScheme electrice interne

Agenda electrică Moeller 02/05

7

NZM3

NZM4

Date privind echiparea cu contacte auxiliare a se vedea la NZM 1.

Date privind echiparea cu contacte auxiliare a se vedea la NZM 1.

L1 L2 L3

T1 T2 T3

1.13

4.11

3.13

3.23

1.14

4.13

4.14

4.12

3.14

3.24

HIN

1.31

1.32

1.21

1.22

-Q1

HIA HIVI> I> I>

1.11

1.12

1.33

1.34

1.23

1.24

L1 L2 L3

T1 T2 T3

1.13

4.21

3.13

3.23

1.14

4.13

4.14

4.23

4.24

4.22

4.11

4.12

3.14

3.24

HIN

1.31

1.32

1.21

1.22

-Q1

HIA HIVI> I> I>

1.11

1.12

1.33

1.34

1.23

1.24

7-8

Page 9: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automateDeclanșarea de la distanţă prin declanșatoare voltmetrice

7

Declanșarea de la distanţă prin declanșatoare de minimă tensiune

Declanșare de la distanţă cu declanșatoare de deschidere

N(L-, L2)

L1(L+)

L1(L+)

N(L-, L2)

-S.

-S.

D1D2

D2-Q1 U<

D1

-Q1

N(L-, L2)

L1(L+)

L1(L+)

N(L-, L2)

-S.

-S.

C1C2

1.131.14 -Q1

C1

-Q1HIN

1.13

1.14

C2

-Q1

7-9

Page 10: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automateDeclanșarea de la distanţă prin declanșatoare voltmetrice

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Utilizări ale întreruptoarelor principale cu funcţia de OPRIRE DE URGENŢĂ conform normei IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Partea 1 la mașini de procesare și prelucrare

În poziţia DECONECTAT a întreruptorului princi-pal, toate elementele de comandă și cablurile de control care ies din dulap nu se află sub tensiune. Rămân sub tensiune exclusiv cablurile cu tensi-une de comandă către contactele auxiliare cu acţionare în avans.

-S.

NZM

L1 L2 L3 N

-Q1E1

-Q1 U<

HIV-Q1

D1

D2

L1 L2 L3

HIV-Q1

E1

-Q1 U<

-Q1

NZM

D1

D2

-S.

3.14

3.13

7-10

Page 11: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automateUtilizarea declanșatorului de tensiune minimă

7

Deconectarea declanșatorului de tensiune minimă

Interblocarea la pornire prin declanșatorul de tensiune minimă

Contactul auxiliar cu acţionare în avans HIV (Q1) poate deconecta – după cum se poate vedea mai sus – declanșatorul de tensiune minimă în poziţia DECONECTAT a întreruptorului. Dacă declanșatorul de tensiune minimă trebuie deconectat bipolar, între bornele D2-N trebuie înseriat un alt contact normal deschis al lui Q1. Contactul auxiliar cu acţionare în avans HIV (Q1) conectează declanșatorul de tensiune minimă la tensiune suficient de devreme, astfel încât conectarea întreruptorului să fie posibilă.

Întreruptoarele automate prevăzute cu declanșator de tensiune minimă oferă posibilitatea de deconectare prin manevră pozitivă în combinaţie cu contactele auxiliare de interblocare de pe demaror (S5), de pe motor (de exemplu dispozitiv cu perii, S6) sau contactele altor întreruptoare în acţionări cu mai multe motoare.Întreruptorul automat poate fi conectat numai în poziţia de nul sau „deconectat” a demarorului sau a întreruptorului cu care este interblocat.

L1(L+)

N(L-, L2)

L1(L+)

N(L-, L2)

-Q1

-Q1

HIVD1D2

D1

D2

3.13

3.14

U<3.133.14

-Q1

L1(L+) L1

(L+)

N(L-, L2)

-S5

-Q1 U<

-S6 -Q11.14

D1

D2

1.13

-S6 -S5

N(L-, L2)

D1D2

1.131.14

7-11

Page 12: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Întreruptoare automateDeconectarea declanșatorului de tensiune minimă

Interblocarea reciprocă a mai multor întreruptoare cu declanșatorul de tensiune minimă

Pentru interblocarea a trei sau mai multe întreruptoare se realizează la fiecare întreruptor înserierea contactelor auxiliare normal închise ale celorlalte întreruptoare – utilizând un contactor de comanda pentru multiplicarea contactelor. Dacă unul dintre întreruptoarele interblocate este conectat celelalte nu pot fi conectate.

D1

-Q1

D21.211.22

D1

-Q2

D21.211.22

L1(L+)

N(L-, L2)

-Q2

-Q1D1

D2U<

1.21

1.22-Q1

-Q2D1

D2U<

1.21

1.22

L1(L+)

N(L-, L2)

7-12

Page 13: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automateSemnalizarea poziţiei de comutare

7

Semnalizarea CONECTAT și DECONECTAT cu contacte auxiliare normale HIN (Q1)

Semnalizarea stării de declanșare cu contacte auxiliare HIA (Q1)

P1: conectatP2: deconectat

Contacte de indicare a stării de declanșare pentru întreruptoare în reţele buclate

P1: declanșat

L1(L+)

L1(L+)

N(L-, L+)

N(L-, L+)

-F0

1.13

1.14

X1

-P1 -P2X2

X1

X2

-Q1

L1(L+)

-F0

1.11

1.12

X1

-P1 -P2X2

X1

X2

1.141.22

1.21

-F0

1.21X1 X2

X1 X2-P1

-P2

1.131.14

1.22-Q1

N(L-, L2)

N(L-, L+)

L1(L+)

-P1X1

X2

-P1X1

X2

L1(L+)

N(L-, L2)

-F0

-Q1

-F0

4.134.14

4.13

4.14

-Q1

7-13

Page 14: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Întreruptoare automateÎntreruptoare automate cu temporizare de scurtă durată – scheme interne

Proiectarea reţelei cu temporizare selectivă

Întreruptoarele automate cu temporizare de scurtă durată NZM2(3)(4)/VE permit proiectarea unei reţele selective, cu timpi ajustabili. La curenţi de scurtcircuit foarte mari se realizează o protecţie suplimentară a echipamentelor prin utilizarea declanșatoarelor instantanee cu care aceste întreruptoare sunt echipate.

NZM2(3)(4)...-VE...Bloc de declanșare VE Temporizare de scurtă durată, reglabilă:0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms

I>

I>

L1 L2 L3

-Q1

7-14

Page 15: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automateÎntreruptoare automate pentru reţele buclate

7

NZM1, NZM2, NZM3, NZM4

Schema de comutare cu condensator și declanșator de deschidere 230 V, 50 Hz.Poziţionarea condensatorului care furnizează energia de declanșare pentru declanșatorul de

deschidere al întreruptorului pentru reţelele buclate poate fi aleasă independent de întreruptor.NZM-XCM se conectează pe partea de sosire!

a releu pentru reţele buclate

b releu pentru reţele buclate cu contacte de putere redusă

18

19

20

2122

23

24

19

18

20L1

N 21

24

23

22

51 (C1)

a

HIN-NZM...

53 (C2)

230 V50/60 Hz

NZM-XCM

b

19USt24 V H

18

20

21

24

23

22

51 (C1)

HIN-NZM...L1

N

53 (C2)230 V50/60 Hz

NZM-XCM

7-15

Page 16: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Întreruptoare automateAcţionarea de la distanţă cu motor

Contact permanent Contact tip impuls Contact tip impuls cu revenire automată în poziţia deconectat după declanșare

NZM2, 3, 4

L1(L+)

N(L-, L2)

0P1

75

70 71

74

72

NZM-XR

I

L1(L+)

N(L-, L2)

P10

I

75

70 71

74

72

NZM-XR

L1(L+)

N(L-, L2)

P10

75

I

70 71

74

72

NZM-XR

HIA

7-16

Page 17: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare automateÎntreruptoare automate pentru transformatoare

7

Defectele din amonte de întreruptorul de joasă tensiune, de exemplu chiar în transformator, sunt sesizate prin dispozitive speciale de protecţie (de exemplu releu Buchholz) și deconectare pe partea de medie tensiune. Contactul auxiliar S7 al între-ruptorului de medie tensiune comandă deconecta-rea întreruptorului tip NZM de pe partea de joasă tensiune pentru a evita o alimentare inversă în reţeaua de înaltă tensiune. În acest fel S7 izolează

transformatorul pe ambele înfășurări faţă de reţea. Această interblocare trebuie prevăzută întotdeuna când există transformatoare ce funcţionează în paralel.Dacă există numai un contact normal deschis dis-ponibil se va utiliza în locul declanșatorului de deschidere un declanșator de tensiune minimă. Astfel se va realiza concomitent și protecţia la căderea tensiunii.

Întreruptor automat cu declanșator de deschidere Q1

Întreruptor automat cu declanșator de tensiune minimă Q1

L1(L+) L1

(L+)

N(L-, L2)

C1C2

Q1

N(L-, L2)

-S7-S7

C1

C2-Q1

L1(L+) L1

(L+)

N(L-, L2)

D1D2

Q1

N(L-, L2)

-S7-S7

D1

D2U<-Q1

7-17

Page 18: Intrerupatoare Automate

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Întreruptoare automatecu declanșare la curent de defect

NZM2-4-XFI, XFI30 NZM74-...N(S)(H)/FIPV, FIP30

Întreruptoarele automate NZM74 cu protecţie la curent diferenţial rezidual tip FI oferă:• protecţie la suprasarcină• protecţie la scurtcircuit• protecţie la curent de defectPe lângă functiile de protecţie acest întreruptor poate realiza funcţia de întreruptor principal având caracteristici de separare. Similar cuîntreruptoarele cu protecţie la curent rezidual diferenţial tip FI, realizate conform VDE 0664, declanșatorul tip FI recunoaște curenţii de defect în curent alternativ respectiv în curent continuu. Declanșatoarele la curent de defect NZM74-... și NZM2-4-FI(30) sunt sensibile la regim de curent pulsatoriu. NZM2-4-FIA(30) este sensibil la toate tipurile de curent. În cazul unui defect, întrerup-torul va întrerupe circuitul avariat. Declanșatoarele cu protecţie la curent rezidual diferenţial tip FI pentru întreruptoarele NZM2-4 și NZM74 sunt executate si verificate conform IEC/EN 60 947/VDE 0660 și VDE 0664 Partea 3.Declanșatoarele cu protecţie la curent diferenţial rezidual nu necesită surse externe de alimentare pentru declanșare. Pentru domeniul de curenţi nominali ai întreruptorului 30–250 A cu tensiunea nominală 200–690 V (NZM2-4), curenţii nominali diferenţiali IDn = 0,1-0,5-1-3 A și timpii deîntârziere tV � 60-150-300-450 ms sunt reglabili în trepte. XFI30, respectiv FIP30 declanșează la un curent nominal de defect de 30 mA.

a Buton de test

0 + I

N L1 L2 L3

Q1

NZM

74-..

.FI

P

n tI v

I� I� I� I�

7-18

Page 19: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automatecu declanșare la curent de defect

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Relee de protecţie la curent de defect PFR cu transformator de trecere

Domeniul de utilizare a combinaţiilor releu/trans-formator se întinde în funcţie de prescripţiile de protecţie, de la protecţia persoanelor la protecţia împotriva incendiilor si până la protecţia generală a instalaţiei pentru reţele monofazate până la tetrapolare.Sunt disponibile trei tipuri diferite de relee și șapte tipuri de transformatoare. Acestea acoperă curenţi de utilizare de la 1 până la 1800 A. Cele trei tipuri de relee sunt:• Curent nominal de defect 30 mA, setat fix• Curent nominal de defect 300 mA, setat fix• Curent nominal de defect de la 30 mA până la

5 A și timpi de temporizare de la 20 ms până la 5 s setabili în trepte

După depășirea curentului de defect prestabilit, releul de protecţie la curent de defect emite un semnal sub forma unui contact comutator. Sem-nalul de la contact poate fi prelucrat ca semnali-zare în cadrul automatelor programabile, sau poate cauza prin declanșatorul de deschidere sau de tensiune minimă declanșarea unui întreruptor automat/separator. Transformatorul poate fi amplasat fără alocarea unui spaţiu special în locul de cablare.

230 V AC g 20 % 50/60 Hz3 V A

50/60 Hz 250 V AC 6 A

LOAD

N

NO C NC

L

L1 L2 L3 N

1S2

1S1

5 6 7 8

1 2 3 4

> 3 m – 50 m

7-19

Page 20: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automatecu declanșare la curent de defect

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Declanșarea întreruptoarelor automate cu declanșator de deschidere, resetare externă a releului prin buton (contact normal închis)

5 6 7 8

1 2 3 4

L1

1S1

6 A

1S2

L2 L3N

PFR-W

LOAD

NZM.-XA... C2

C1

-S.

7-20

Page 21: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automatecu declanșare la curent de defect

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Declanșarea întreruptoarelor automate cu declanșator la tensiune minimă, resetare externă a releului prin buton (contact normal închis)

5 6 7 8

1 2 3 4

L1

1S1

6 A

1S2

L2 L3N

PFR-W

LOAD

NZM.-XU... D2

D1

-S.

U <

7-21

Page 22: Intrerupatoare Automate

7-22

Întreru

7

Întreruoarele pentru circuitele auxiliare

rne

Schema de amplasare a bornelor la conect

Interne Borne Exte

Agenda electrică Moeller 02/05

ptoare automate

ptoare automate tip IZM

L/L+UsN/L-

de ex.1)

punte, dacă nu există transformator cu nul L1L2L3N24 V c.c. externAlimentare cu tensiune

rezistenţă de capat,dacă nu există modul pe magistrala

IZM-XCOM-DP

L/L+ Us

1) transformator cupunct neutrusau transformator de sumator 1200 A/1 A

DPW

riteFree

FreeClose

Open

OU

TXA,

XEIN

Enable– +

– +– +

Conectoarele auxiliare X8, X7, X6, X5 sunt identice constructiv

X8: conector opţional pentru circuite auxiliare(conexiunile X8:1 până la resetare de la distanţă XFRla IZM...-U... și IZM...-D...) transformator tip G S2

transformator tip G S1 a Declansator suprasarcina IZM-XW(C) transformator tip N S2

electronic IZM-XW(C) transformator tip N S1stea transformator de tensiune extern L3 transformator de tensiune extern L2 transformator de tensiune extern L1 transformator de tensiune extern

0 V c.c.24 V c.c.

+ magistrala internă - magistrala internă

X7: conector opţional pentru circuite auxiliareindisponibil la funcţie de comunicare Contacte pentru indicarea stării deIZMXCOM-DP. Semnalarea stăriiÎn poziţia Stare incarcareX7 se găsește Dispozitiv „electric CONECTAT” XEEModulul de comunicatie.

Contact semnalizare primuldeclansator voltmetric XHIS

Contact semnalizare al doileadeclanșator voltmetric XHIS

X814

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

X714

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

XU1

23

45

66

89

ExternalInternal

a

Page 23: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automate

Întreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/057-23

L/L+UsN/L-

N/L-UsL/L+

Oprire de Urgenta sau punte

L/L+UsN/L-

L/L+UsN/L-

7

X6: conector standard pentru circuite auxiliare

Primul declanșator de deschidere

Contact auxiliar standard XHI: S1 „ND”

Contact auxiliar standard XHI: S1 „NI”

Electromagnet de închidere XE/A

Contact auxiliar „pregătit de conectare” XHIB

Contact auxiliar standard XHI: S2 „ND”

Contact auxiliar standard XHI: S2 „NI”

X5: conector opţională pentru circuite auxiliareNumai XUV „declanșare instantanee”

Al doilea declanșator voltmetric XA1, XU, XUV

Contact auxiliar normal XHI11/XHI22/XHI31: S3 „ND”, XHI40: S7

Contact auxiliar normal XHI11/XHI22/XHI31: S3 „NI”, XHI40: S7

Contact auxiliar normal XHI22: S4 „ND”, XHI31/XHI40: S8 „ND”

Contact auxiliar normal XHI22: S4 „NI”, XHI31/XH40: S8 „ND”Acţionare cu motor

Contact opţional pentru oprirea motoruluia negru-alb, b maro

X614

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

X514

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ma b

Page 24: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automateÎntreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Cont

acte

aux

iliar

e

Wir

e no

.

Opt

iona

l aux

iliar

y sw

itch

esSt

anda

rd a

uxili

ary

swit

ches

Term

inal

s

Inte

rnal

Wir

e no

.

Term

inal

s

Num

ăr c

ondu

ctor

XHI1

1(22

)(31)

: S3,

XH

I22:

S4

sau

XHI4

0: S

7, X

HI4

0: S

8Co

ntac

te a

uxili

are

opţi

onal

eXH

I: S1

, XH

I: S2

Cont

acte

aux

iliar

e st

anda

rd

Born

e

Sche

inte

rnă

Num

ăr c

ondu

ctor

Born

e

7-24

Page 25: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automateÎntreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Cont

acte

de

sem

naliz

are

Term

inal

s

Sign

al 1

st v

olta

ge r

elea

seen

ergi

zed

Sign

al 2

nd v

olta

ge r

elea

seXA

1, X

U o

r XU

V en

ergi

zed

XHIB

XHIF

XHIS

XAXH

IS1

XA1

XU

XUV

XHIA

Wir

e no

.

Term

inal

s

Wir

e no

.

Inte

rnal

color

XHIF

color

XHIB

“Rea

dy t

ocl

ose”

sign

al

“Spr

ing

char

ged”

sign

al

Bell

swit

chal

arm

XHIA

XHIS

XHIS

1

Born

e

cont

act

de s

emna

lizar

epr

imul

dec

lanș

ator

de t

ensi

une

ener

giza

t

cont

act

de s

emna

lizar

e al

doi

lea

decl

anșa

tor

de t

ensi

une

ener

giza

tXA

1, X

U o

r XU

V

Num

ăr c

ondu

ctor

Born

e

Num

ăr c

ondu

ctor

Sche

inte

rnă

cont

act d

ese

mna

lizar

e"p

regă

tit d

eco

nect

are"

cont

act d

ese

mna

lizar

est

are

reso

rtar

mat

cont

act

dese

mna

lizar

e a

stăr

iide

clan

șat

de-energized

energized

Reset

Trip

de-energized

energized

7-25

Page 26: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automate

Întreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/05

7-26

7

Declanșatoare voltmetrice/interblocare electrică la conectare

*) OPRIRE DE URGENŢĂ sau punte

hunt release orrvoltage release orrvoltage release with delay

XA1 XU XUV

al doilea declanșator de deschidereclanșator de tensiune minimă saueclanșator de tensiune minimă cu temporizare

1 st shunt release

Option: 2nd sundeunde

XHIS XA XHIS1

Wire no.

Terminals

Internalco

lor

Terminals

Wire no.

Opţional XA1 -XA-primul declanșator de deschidere

XU deXUV d

Număr conductor

Borne

Schemă internă

Borne

Număr conductor

Page 27: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automateÎntreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Elec

trom

agne

t de

înch

ider

e/el

ectr

ic P

ORN

IT

Term

inal

s

Wir

e no

.

Term

inal

s

Inte

rnal

Elec

tric

al "

ON

"Cl

osin

g re

leas

e

XEE

XE

Wir

e no

.

34

Born

e

Num

ăr c

ondu

ctor

Born

e

Sche

ma

inte

rnă

XEE

"ele

ctri

c O

N"

XE elec

trom

agne

t de

înch

ider

e

Num

ăr c

ondu

ctor

7-27

Page 28: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automateÎntreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/05

7

Acţ

iona

re c

u m

otor

, ele

ctro

mag

net

de re

seta

re d

e la

dis

tanţ

ă

colorcolor

Mot

or o

pera

tor

Char

ging

mot

orop

tion

al: m

otor

cut

-off

sw

itch

XM

S

XMS

Wir

e no

.

Term

inal

s

Inte

rnal

Wir

e no

.

Term

inal

s

XFR

rem

ote

rese

t co

ilS

13 c

ut-o

ff s

wit

ch fo

rre

mot

e re

set

coll

XFR

XM Acţ

iona

re c

u m

otor

XM Acţ

iona

re c

u m

otor

, cu

cont

act

opţi

onal

XM

S de

opr

ire a

mot

orul

ui

Num

ăr c

ondu

ctor

Born

e

Sche

inte

rnă

Num

ăr c

ondu

ctor

Born

e

XFR

Elec

trom

agne

t de

rese

tare

de la

dis

tanţ

ăS1

3 Co

ntac

t de

dec

onec

tare

a re

setă

rii d

e la

dis

tanţ

ă

7-28

Page 29: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automate

Întreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/057-29

Circuite de protecţie pentru declanșatorul de suprasarcină cu „Breaker Status Sensor” și modul de măsură

er Status Sensor Internal system bus

1)

+-

module

Magistrala internăa sistemului

ul BSS

7

Trip magnet forovercurrentrelease

Overcurrentrelease

Internal

Terminals

Inte

rnal

sys

tem

bus

XZM...

BreakMetering module

Metering module

Voltage transformer

BSS

-+

G sensor N sensorTransformator cu nul Transformator tip G

Electromagnet dedeclanșare lasuprasarcină

Declanșator electronicla suprasarcină

Schemăinternă

Borne

Mag

istr

ala

inte

rnă

a si

stem

ului

Modul de măsură

Modul de măsură

Transformator de tensiune

Mod

Page 30: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automate

Întreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/05

7-30

7

Circuit de protecţie pentru declanșatorul de suprasarcină numai cu modul de măsură

Internal system bus

1)

+-

Magistrala internăa sistemului

Internal

Terminals

Inte

rnal

sys

tem

bus

XZM...

Trip magnet forovercurrentrelease

Overcurrentrelease

Metering module

Metering module

Voltage transformer

-+

G sensor N sensorModul de măsură

Transformator cu nul Transformator tip G

Schemăinternă

Borne

Mag

istr

ala

inte

rnă

a si

stem

ului

Electromagnet dedeclanșare lasuprasarcină

Declanșator electronicla suprasarcină

Modul de măsură

Transformator de tensiune

Page 31: Intrerupatoare Automate

Întreruptoare automate

Întreruptoare automate tip IZM

Agenda electrică Moeller 02/057-31

Circuite de protecţie pentru declanșatorul de suprasarcină numai cu „Breaker Status sensor”

module

Internal system bus

1)

+-

r Status Sensor

ul BSS

Magistrala internăa sistemului

r Status Sensor

7

InternalXZM...

Terminals

Trip magnet forovercurrentrelease

Overcurrentrelease

BSS

Breake

-+

Inte

rnal

sys

tem

bus

G sensor N sensor

Schemainternă

Borne

Electromagnet dedeclanșare lasuprasarcină

Declanșator electronicla suprasarcină

Mod

Breake

Mag

istr

ala

inte

rnă

a si

stem

ului

Transformator cu nul Transformator tip G

Page 32: Intrerupatoare Automate

NotiţeAgenda electrică Moeller 02/05

7

7-32