of 41/41
Internet inteligentnih uređaja Predavanje 14

Internet inteligentnih uređaja...Aleksandra Labus, Živko Bojović, (2017). Internet inteligentnih uređaja, Fakultet organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu. – Doc. dr Miloš

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Internet inteligentnih uređaja...Aleksandra Labus, Živko Bojović, (2017). Internet inteligentnih...

 • Internet inteligentnih uređaja

  Predavanje 14

 • Pametna okruženja – deo 2

  2

 • Pametni gradovi

  3

 • Pametni gradovi

  – Definicije:

  • Grad koji povezuje fizičku, IT i poslovnu infrastrukturu u cilju korišćenja kolektivne

  inteligencije grada.

  • Grad koji ulaže u ljudski i društveni kapital i tradicionalnu i modernu

  komunikacionu infrastrukturu u cilju uticaja na ekonomski rast i kvalitet života, s

  pametnim upravljanjem prirodnim resursima.

  • Grad čija je zajednica spremna da uči, da se prilagođava i uvodi inovacije.

  – Primena širokog spektra IoT aplikacija treba da obezbedi pametnu infrastrukturu u

  oblastima kao što su:

  • saobraćaj, električna energija, snabdevanje vodom, stambena izgradnja i javni servisi.

  4

 • Pametni gradovi

  – Elementi pametnog grada:

  1. Pametna ekonomija,

  2. Pametno stanovništvo,

  3. Pametna uprava,

  4. Pametan saobraćaj,

  5. Pametna okolina i

  6. Pametan život.

  5

 • Pametni gradovi – domeni primene

  – Administracija – transparentan, efikasan i racionalan rad svih službi.

  • Povezivanje putem informacionih tehnologija, objavljivanje informacija na

  internetu, vođenje javne evidencije molbi građana, itd.

  – Pametne zgrade – automatizacija sistema unutar jedne zgrade u jedinstvenu celinu.

  • Međusobna komunikacija delova zgrade i jedne zgrade sa susednim.

  – Javna bezbednost – kamere za nadgledanje objekata

  – Programi participacije – IoT rešenja podstiču deljenje ideja i informacija i učešće

  građana u donošenju odluka.

  6

 • Pametni gradovi – domeni primene

  – Zdravstvo – integracija servisa pametnog zdravstva sa ostalim delovima ekosistema

  radi uvećanja efikasnosti, kvaliteta usluga i načina lečenja.

  – Obrazovanje – gradovi pružaju obrazovne servise i motivišu građane da se uključe u

  obrazovni proces.

  – Saobraćaj – regulacija saobraćaja od strateške važnosti. Interaktivno upravljanje iz

  centralnog sistema za nadzor i regulaciju; analiza i unapređenje saobraćajnih tokova.

  – Energetika – povezivanje različitih energetskih sistema u jedinstvenu mrežu,

  jednostavan pristup sistemu za distribuciju energije.

  – Životna sredina – upravljanje energijom i otpadom i smanjenje emisije štetnih gasova.7

 • Pametni gradovi – višeslojna arhitektura

  1. Sloj za merenje i očitavanje (sensing):

  • Uređaji koji prikupljaju i obrađuju podatke iz okruženja

  2. Mrežni sloj za pristup iot infrastrukturi (network-centric iot):

  • Komunikacioni kanal od senzora do interneta. Ključni izazovi interoperabilnost i koegzistencija.

  3. Cloud orijentisana komponenta iot infrastrukture (cloud-centric iot):

  • Obrada i distribucija podataka; stavlja podatke i servise na raspolaganje korisnicima.

  4. Aplikativni sloj iot infrastrukture (data-centric iot):

  • Aplikacije koje koriste podatke prikupljene na senzorskom sloju, na osnovu kojih upravljaju

  različitim uređajima i objektima u pametnom gradu.

  8

 • 9

 • Pametni gradovi – servisi

  – Pristup podacima o kvalitetu vazduha, rezultatima građevinske inspekcije i sl.

  – Parking aplikacije koje vozačima pokazuju gde je najbliže slobodno mesto, čime se

  štedi vreme, gorivo, novac, smanjuje emisija štetnih gasova i gužve.

  – Aplikacije pomoću kojih korisnici sami mogu da upravljaju gradskom imovinom, kao

  što su kante za smeće, telefonske govornice i sl.

  10

 • Pametni gradovi – servisi

  – Sistemi za odbacivanje tehnološkog otpada, kao što je Pay-As-You-Throw, koji

  podstiče građane da ga u većoj meri šalju na reciklažu, da koriste tehnologije kao što

  je RFID da bi poboljšali razvrstavanje i sl.

  – Aplikacije koje policiji omogućuju prikupljanje podataka u realnom vremenu u cilju

  povećanja bezbednosti.

  – Primena aplikacija za usmeravanje saobraćaja koje proračunavaju najbolju rutu s

  ciljem da se ubrza saobraćaj i smanji emisija štetnih gasova.

  11

 • Pametni gradovi – servisi

  12Strawberry Tree Sistemi za merenje buke i zagađenja

 • Pametni gradovi – servisi

  13

  „Crack“ senzoriUltrazvučni senzori nivoa

  otpada u kantama

 • Pametni gradovi – servisi

  – Aplikacije s digitalnim mapama i informacijama za građane i turiste o spomenicima,

  muzejima, restoranima, gužvama u saobraćaju i drugim.

  – Infokiosci sa informacijama za turiste i za pružanje usluga, npr. za:

  • kupovinu karata za gradski prevoz.

  – Bežični pristup internetu u gradskom prevozu i podzemnoj železnici.

  14

 • Pametni gradovi – servisi

  – Aplikacije na društvenim mrežama za efikasno i pravovremeno dostavljanje

  informacija o hitnim i kriznim situacijama.

  – Efikasan sistem osvetljenja u gradovima.

  – Stanice za punjenje mobilnih uređaja korišćenjem solarne energije.

  – Samouslužno iznajmljivanje bicikala u gradu.

  – Internet pristup za sve građane kako bi se podstakao ekonomski razvoj.

  15

 • Pametan saobraćaj

  16

 • Problemi sa saobraćajnom infrastrukturom

  – Saobraćajna zagušenja su u porastu širom sveta kao rezultat povećane motorizacije,

  urbanizacije, rasta populacije i promene u gustini naseljenosti.

  – Zagušenja smanjuju efikasnost saobraćajne infrastrukture i povećavaju vreme

  putovanja, zagađenje, potrošnju goriva, zastoje i broj saobraćajnih nezgoda.

  – Eksploatacijom putne infrastrukture povećava se potreba za njenom rekonstrukcijom i

  redovnim održavanjem.

  – Veliki troškovi izgradnje novih i održavanje, popravke i obnove postojećih puteva.

  17

 • Pametan saobraćaj – rešenje

  – Rešenje su projekti zasnovani na upotrebi računarskih sistema i simulacije različitih

  saobraćajnih slučajeva:

  • odnosno objedinjavanje informatičkih i saobraćajnih infrastruktura.

  – Novu infrastrukturu čine mreže:

  • puteva, pruga, aerodroma, stanica i luka povezanih sistemima zasnovanim na

  internetu.

  – Inteligentni sistemi obezbeđuju:

  • proaktivno održavanje i bržu i kvalitetniju dijagnostiku;

  • poboljšavaju mobilnost i bezbednost učesnika u saobraćaju, skraćuju vreme

  putovanja i smanjuju zagađenje životne sredine.

  18

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Automatizovani sistem za obaveštavanje i upravljanje saobraćajem, sastavljen od

  namenskog hardvera i softvera.

  – Identifikuju trenutno stanje u saobraćaju prikupljanjem podataka od značaja za

  saobraćaj, u realnom vremenu.

  – Omogućuju:

  • automatsko upravljanje saobraćajem,

  • informisanje učesnika o stanju na putevima,

  • podršku u rešavanju hitnih slučajeva,

  • elektronsku naplatu putarine.

  19

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Čine ih:

  1. inteligentna infrastruktura i

  2. inteligentna vozila.

  – U infrastrukturu spadaju:

  a) centralni server (ili severi) sa specijalizovanim softverom;

  b) senzori povezani s centralnim serverom;

  c) saobraćajni znaci promenljivog sadržaja (daljinski kontrolisane semafor table);

  d) video kamere povezane s centralnim serverom putem bežičnog ili žičanog

  prenosa;

  e) žičani i bežični prenos podataka.

  20

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Čine ih:

  1. inteligentna infrastruktura i

  2. inteligentna vozila.

  – Sastavni deo su i:

  a) saobraćajni sistemi (raskrsnice, ulice, koridori, zone i autoputevi);

  b) primene IoT (detekcija incidenata, dinamičko rutiranje saobraćaja, automatska);

  c) optimizacioni modeli i upravljački algoritmi;

  d) sistemi vrednovanja koji uključuju različite modele i procedure vrednovanja.

  21

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Podatke prikupljaju senzori koji:

  • Snimaju tok saobraćaja,

  • beleže prekoračenje brzine,

  • Registruju promene magnetnog polja,

  • Mere težinu i međusobno rastojanje vozila, itd.

  – Informacije se od senzora do centralnog servera najčešće prenose bežično:

  • rezervisani opsezi radio-frekvencija na kojima je zabranjeno emitovanje drugih sadržaja.

  – Prikupljeni podaci se dinamički obrađuju na serverima da bi se moglo predvideti

  kakvo je stanje u saobraćaju.

  – Informacije se prosleđuju vozačima i osoblju u operativnim centrima.22

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Arhitektura ITS-ova:

  • Tehnički aspekti;

  • Pravna pitanja i

  • Poslovna pitanja.

  – Arhitektura može biti na:

  • Nacionalnom,

  • Regionalnom,

  • Gradskom ili drugom nivou.

  – Za puno iskorišćenje potrebni:

  • Koordinacija i

  • Usaglašavanje s međunarodnom transportnom mrežom. 23

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Primene:

  • Automatsko praćenje saobraćaja:

  – Vremenske prilike;

  – Stanje na kolovozima;

  – Obaveštavanje vozača kroz:

  » Uređaje u vozilu ili

  » Znakove iznad puta.

  – Kompatibilnost i interoperabilnost sa informacionim sistemima drugih zemalja radi:

  • Realizacije međunarodnih putovanja:

  – Putarina,

  – Interni propisi i sl.24

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Primene:

  1. Automatska rampa koja reguliše prilaz autoputevima.

  2. Kontrola brzine na autoputevima da bi se uravnotežio protok vozila.

  3. Sistemi za otkrivanje nesreća koji automatski šalju poruke:

  • centrima za kontrolu saobraćaja i

  • neposredno upozoravaju vozača.

  25

 • Inteligentni transportni sistemi (ITS)

  – Primene:

  1. Sistemi za inteligentno prilagođavanje brzine kojima se ograničenja menjaju zavisno

  od stanja na putu ili vremenskih prilika.

  2. Automatska naplata putarine bez zadržavanja na naplatnim rampama.

  3. Automatsko pozivanje pomoći u slučaju nesreće, instalirano u vozilu.

  26

 • ITS primena

  – Upravljanje drumskim prevozom u izuzetnim uslovima (prolazak kamiona sa

  opasnom robom, nadziranje na mostovima i u tunelima, itd.).

  – Automatsko otkrivanje saobraćajnih prekršaja:

  • Prebrza vožnja,

  • Nepoštovanje signalizacije.

  27

  – Dinamičko informisanje putnika u vezi s

  javnim prevozom:

  • Vreme polaska ili dolaska u neku stanicu,

  • Kašnjenje, alternativna rešenja u slučaju kvara,

  • Obaveštenja za invalide, cene i načini naplate i dr.

 • Pametan parking

  – Cilj da se prevaziđu:

  • Dugo traženje slobodnog mesta,

  • Stvaranje gužve u saobraćaju,

  • Parkiranje na nedozvoljenim mestima i slično.

  – Smanjuje mogućnost kršenja saobraćajnih propisa i stvaranja gužve u saobraćaju.

  28

 • Pametan parking

  – Mogućnosti:

  • Strateška kontrola puta:

  – Praćenje i kontrola zagušenja puteva,

  – Sprečavanje nelegalnog parkiranja i dr.

  • Upravljanje slobodnim prostorom u određenoj zoni:

  – Prognoza slobodnih parking mesta,

  – Rezervacija parking mesta,

  – Praćenje podataka:

  » O objektu,

  » O pristiglim vozilima,

  » O vozilima koja su napustila objekat.29

 • Pametan parking

  – Mogućnosti:

  • Smernice za parkiranje:

  – Broj i lokacija objekata za parking,

  – Dostupnost parkinga,

  – Korišćenje panela za prikazivanje različitih poruka i dr.

  • Operativna kontrola objekata:

  – Kontrola uplata automatski izdatih karata,

  – Identifikacija vozila i korisnika.

  30

 • Pametna vozila

  31

 • Pametna vozila

  – Usavršavanjem elektronskih delova i njihovom integracijom u jedinstveni pametni

  računarski sistem omogućuje se:

  • udobno,

  • efikasno i

  • bezbedno upravljanje vozilom.

  – Prvi koraci u razvoju:

  • elektronsko ubrizgavanje goriva,

  • kontrola raspodele snage za svaki točak,

  • računarska dijagnostika,

  • napredni air-bag sistemi,

  • satelitska navigacija.

  32

 • Pametna vozila

  – Aktuelni trendovi:

  • Komandni računar sa touchscreen interfejsom,

  • Hibridni (potpuno kontrolisan motor) gde računar:

  – Nadgleda,

  – Određuje i

  – Prilagođava snagu motora.

  • Sistemi za asistenciju pri vožnji:

  – Pomoć pri parkiranju,

  – Promena brzine.33

 • Pametna vozila

  – Rešenja zasnovana na govornim tehnologijama – Automatic Speech Recognition,

  Text to speech:

  • koja omogućuju upravljanje funkcionalnostima vozila, vršenje poziva, slanje

  poruka glasom.

  – Pametna vozila opremljena su velikim brojem senzora koji:

  • preko naprednih informacionih tehnologija (LTE, GPS) su povezani sa

  aplikacionim serverima na cloud-u,

  • nude putnicima bezbednu i udobnu vožnju i zabavu.

  – Mreža senzora sastavljena je od velikog broja inteligentnih uređaja sposobnih da

  detektuju, obrade i prenesu računarskom sistemu veliki broj različitih informacija.

  34

 • Pametna vozila

  – Informacije koje se prenose računarskom sistemu mogu biti:

  • lokalnog karaktera – rad pojedinih delova mašine;

  • eksternog karaktera – stanje kolovoza, klimatske prilike, odstojanje od susednog

  vozila, detekcija saobraćajnih znaka i promena brzine itd.

  – Vrste senzora u vozilima:

  • biosenzori, hemijski,

  • akustički, optički senzori,

  • neuronski,

  • radari,

  • magnetski senzori,

  • infracrveni,

  • akcelerometri. 35

 • Pametna vozila

  – Vozilo može samostalno da komunicira:

  • sa drugim vozilima

  (V2V, vehicle-to-vehicle), ili

  • sa infrastrukturom

  (I2V i V2I, infrastructure-to-vehicle u

  oba smera).

  – Na ovaj način vozilo može da uspostavi

  hitne pozive u određenoj situaciji,

  sakupljajući što je moguće više

  podataka iz okolnih mreža.

  – V2R i R2V (vehicle-to-road i obrnuto)36

 • Pametna vozila – napredni servisi

  – Upravljanje vozilom pomoću ekrana, touchpada ili glasovnim naredbama; primeri:

  • Audi MMI touch

  • BMW iDrive

  • Mercedes COMAND

  37

 • Pametna vozila – napredni servisi

  – Head-Up displej na vetrobranskom staklu omogućuje:

  • bezbedniju vožnju:

  – vozač ne “skida” pogled sa puta (ne gleda u centralni ekran ili mobilni aparat).

  • reprodukciju slike sa računara ili mobilnog aparata sa informacijama o:

  – brzini, klimi, radu motora

  – dolaznom pozivu, mejlu, SMS-u

  – navigacionim detaljima i dr.

  – Mogu se nabaviti samostalni „hud“ uređaji koji imaju:

  • sopstveni ekran ili

  • projektuju sliku na staklo.

  38

 • Pametna vozila – napredni servisi

  – Message centar – vozaču i putnicima prosleđuje informacije vezane za brojne

  sadržaje na odredištu:

  • lokacije restorana,

  • položaj tržnih centara,

  • slobodna parking mesta u zatvorenim i otvorenim parking prostorima u gradu

  • navigaciju do objekata od interesa za vozača i putnike.

  • opterećenje na saobraćajnicama,

  • stanje na raskrsnicama,

  • incidente na putevima,

  • vremenske prilike duž puta (temperatura, brzina vetra i dr.),

  • stanje kolovoza (vlažnost, oštećenost i dr).

  39

 • Pametna vozila – napredni servisi

  – Računar povezan sa motorom i internetom:

  • Kontinualno prati i izveštava o stanju goriva

  • Poseduje informacije i prati udaljenost od okolnih stanica za punjenje gorivom

  sugeriše odluke vozaču.

  – Parking assistant pruža pomoć pri parkiranju:

  • U vidu informacija o zagušenjima na putevima,

  • Incidentima u saobraćaju i

  • Lokacijama dostupnim za parking.

  – Inteligentni sonar:

  • Panoramski pogled na ekranu multimedijalnog sistema omogućava da se vozilo

  posmatra iz ptičje perspektive i da se „vidi kroz predmete“. 40

 • Literatura

  – Cirani, S., Ferrari, G., Picone, M., & Veltri, L. (2018). Internet of Things: Architectures,

  Protocols and Standards. John Wiley & Sons.

  – Božidar Radenković, Marijana Despotović-Zrakić, Zorica Bogdanović, Dušan Barać,

  Aleksandra Labus, Živko Bojović, (2017). Internet inteligentnih uređaja, Fakultet

  organizacionih nauka. Univerzitet u Beogradu.

  – Doc. dr Miloš Milutinović, (2017). Internet inteligentnih uređaja, Visoka škola

  akademskih studija „Dositej“, Beograd.

  41