INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU rad...  internacionalni univerzitet travnik u travniku saobra†ajni fakultet travnik zavr ni rad kvaliteta obuke vozaˆa i

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU rad...  internacionalni univerzitet travnik u...

 • INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

  U TRAVNIKU SAOBRAAJNI FAKULTET

  TRAVNIK

  ZAVRNI RAD

  KVALITETA OBUKE VOZAA I NJEN UTICAJ NA

  BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAAJA

  Mentor: Kandidat:

  Doc.dr Danislav Drakovi Nura Kulovi

  Travnik, 2014. godine

 • ZAVRNI RAD NURA KULOVI

  KVALITETA OBUKE VOZAA I NJEN UTICAJ NA BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRADAJA 2

  SADRAJ 1. U V O D ............................................................................................................................................... 4

  2. FAZE SAOBRAAJNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ......................................................... 5

  2.1. Saobraajno obrazovanje prije obuke za vozae u autokolama .................................................. 5

  2.2. Saobraajno obrazovanje u autokolama ...................................................................................... 6

  2.3. Saobraajno obrazovanja nakon obuke u autokolama ................................................................ 6

  3. ANALIZA POSTOJEEG STANJA SISTEMA OBUKE VOZAA ................................................ 8

  3.1. Osposobljavanje iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraaja na putevima ......................... 8

  3.2. Osposobljavanje iz upravljanja motornim vozilom ...................................................................... 9

  4. AUTOKOLA U SISTEMU BEZBJEDNOSTI SAOBRAAJA ..................................................... 10

  4.1. Upravljanje sistemom obuke vozaa .......................................................................................... 11

  4.2. Oblikovanje sadraja obuke i formiranje vozakih znanja, vjetina i navika ............................. 12

  4.3. Psiholoke osobine ovjeka znaajne za bezbjednost saobraaja ............................................... 15

  4.4. Uticaj obuke kanidata za vozae u autokolama na promjenu stavova i shvatanja mladih

  vozaa .................................................................................................................................................... 19

  5. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAAJA U BOSNI I HERCEGOVINI ............................. 29

  5.1. Uzroci saobraajnih nezgoda prema policijskim izvjetajima.................................................... 29

  5.2. Uzroci saobraajnih nezgoda u Bosni i Hercegovini prema strunim analizama ....................... 32

  5.3. Postojee stanje bezbjednosti u drumskom saobraaju s elementima drutvene intervencije u

  BiH .................................................................................................................................................... 33

  5.3.1. Stanje putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini i perspektive razvoja s

  elementima analize obima drumskog saobraaja ............................................................................... 34

  5.3.2. Analiza pravne legislative u oblasti drumskog saobraaja u Bosni i Hercegovini i

  poreenje sa evropskom legislativom ................................................................................................ 34

  5.3.3. Nove tendencije u bezbjednosti drumskog saobraaja u svijetu ........................................ 37

  5.3.4. Analiza programa edukacije u predkolskom, kolskom i srednjem obrazovanju iz

  oblasti bezbjednosti u drumskom saobraaju ..................................................................................... 38

  5.3.5. Analiza vrsta i karakteristika povreivanja osoba u saobraajnim nezgodama i mjere

  zatite ............................................................................................................................................ 40

  5.3.6. Stanje tehnike ispravnosti motornih vozila u Bosni i Hercegovini i mjere nadzora i

  kontrole bezbjednosti motornih vozila ............................................................................................... 41

 • ZAVRNI RAD NURA KULOVI

  KVALITETA OBUKE VOZAA I NJEN UTICAJ NA BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRADAJA 3

  5.3.7. Tehniki pregledi vozila i propisi o tehnikim pregledima vozila u BiH ........................... 44

  5.3.8. Bezbjednost saobraaja u Bosni i Hercegovini u poreenju sa zemljama EU ................... 45

  5.3.9. Relativni pokazatelji bezbjednosti drumskog saobraaja u Bosni i Hercegovini ............... 47

  6. USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA OBUKU ............................................................................... 49

  6.1. Uslovi za obuku vozaa .............................................................................................................. 49

  6.2. Obuka vozaa ............................................................................................................................. 50

  6.2.1. Znanje, vjetina i navika u obuci upravljanja motornim vozilom ...................................... 50

  6.2.2. Instruktor ............................................................................................................................ 50

  6.2.3. Kandidat ............................................................................................................................. 50

  6.2.4. Vozilo ................................................................................................................................. 51

  6.2.5. Poligon ................................................................................................................................ 51

  6.2.6. Vozaki ispit ....................................................................................................................... 51

  6.2.7. Prvo sticanje vozake dozvole ............................................................................................ 52

  7. NOVE KAZNENE MJERE U CILJU SMANJENJA PONAVLJANJA PREKRAJA .................... 53

  7.1. Sistem kaznenih bodova ............................................................................................................. 53

  7.2. Posebna rjeenja za probnu vozaku dozvolu ............................................................................ 55

  7.3. Obrazovni seminar ..................................................................................................................... 56

  7.4. Informacije o broju kaznenih bodova ......................................................................................... 56

  7.5. Obrazovni seminari .................................................................................................................... 56

  7.5.1. Obrazovni seminar za alkohol i droge ................................................................................ 57

  7.5.2. Obrazovni seminar za poetnike......................................................................................... 57

  7.5.3. Saobraajno psiholoko savjetovanje .............................................................................. 57

  8. ZAKLJUAK .................................................................................................................................... 60

  9. Literatura: ........................................................................................................................................... 62

 • ZAVRNI RAD NURA KULOVI

  KVALITETA OBUKE VOZAA I NJEN UTICAJ NA BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRADAJA 4

  1. U V O D

  Bezbjednost u saobraaju je sloen problem. On ukljuuje ponaanje vozaa, osobine vozila,

  osobine puta i uslove vonje. Bezbjednosti se moe pristupiti sa gledita vozila i

  projektovanja puteva, navika u vonji, regulisanja saobraaja i primjene zakona.

  Posmatrajui lanac faktora bezbjednosti saobraaja ovjek-vozilo-put-okolina, uoavaju se

  posljednja tri faktora, vozilo-put-okolina, koja u u posljednjih nekoliko decenija, primjenom

  savremenih tehnikih dostignua, dostigla vii nivo bezbjednosti, koji e u budunosti, samo

  uz velika ulaganja, da se unapreuje i bitnije utie na smanjenje negativnih posljedica

  saobraaja. Zato kaemo da, na dananjem nivou, najvei potencijal uticaja na bezbjednost

  saobraaja lei u faktoru ovjek. Mada faktor ovjek obuhvata iru populaciju, vozai imaju

  najvee mogunosti uticaja na bezbjednost saobraaja.

  Treba prihvatiti injenicu da je naa zemlja siromana i da nee moi u skorijoj budunosti

  znaajnije ulagati u putnu mreu, okruenje i vozilo. Zbog toga treba promovisati ideju da u

  ovjeku-vozau i dalje postoji najvei potencijal za unapreenje bezbjednosti saobraaja.

  U dananje vrijeme sve vei broj ljudi se odluuje da bude aktivan uesnik u saobraaju,

  odnosno da upravlja motornim vozilom. To vie nije luksuz, ni privilegija povlaenih, to

  postaje svakodnevna potreba i sastavni dio ivota. Upravljanje motornim vozilom izgubilo je

  karakter neobine, nesvakidnje aktivnosti. Samim tim to postaje svakodnevna aktivnost sve

  veeg broja ljudi, raste i potreba za odgovarajuom strunom pripremom za obavljanje te

  aktivnosti, naroito ako se ima u vidu kompleksnost te aktivnosti i razni rizici koje ona nosi sa

  sobom. Samim inom dobijanja vozake dozvole ovjek prihvata veliki rizik i preuzima na

  sebe ogromnu odgovornost. Zbog toga treba veliku panju posvetiti kvalitetu obuke i

  vaspitanja svih uesnika u saobraaju a posebno vozaa. Treba naglasiti, da je neophodno ali

  nije dovoljno ovje