37
1 Doc. Vilija Gudonienė 2012 kovas Internacionalizavimo integravimas į Universitetų komunikaciją

Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

1

Doc. Vilija Gudonienė

2012 kovas

Internacionalizavimo integravimas į

Universitetų komunikaciją

Page 2: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

2

Pagrindinės temos

Pagrindiniai aukštojo mokslo viešinimo būdai ir priemonės užsienio tikslinėms grupėms

Viešinimo strategijų užsienio auditorijoms integravimas į aukštojo mokslo viešąją komunikaciją

Aukštojo mokslo tarptautinės kultūros adaptavimas atsižvelgiant į kultūrų skirtumus

Page 3: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Knight and deWit

Internacionalizavimas – tarptautinių aspektų integravimas į mokymo institucijos mokymo, studijų, tyrimų ir paslaugų procesus

3

Page 4: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities

Philip G. Altbach and Jane Knight

Journal of Studies in International Education

Globalizacijai nėra alternatyvos, o internacionalizavimui didelis variantų pasirinkimas. (291p.)

Kontekstas - Laisvosios prekybos susitarimai

Programų pateikimas užsieniui (pvz. nuotolinės)

Studentų mobilumas

Profesorių, mokslininkų paslaugos užsienyje

4

Page 5: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS

ILGALAIKĖ STRATEGIJA IKI 2020 METŲ (5 psl.)

Tarptautiškumas plėtojamas per:

dvišalį ir daugiašalį mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą,

akademinį studentų ir dėstytojų mobilumą,

tarptautinius studijų plėtros projektus,

tarptautinio matmens plėtojimą mokymo ir mokymosi turinyje, formose, metoduose, aukštojo mokslo teikimo būduose ir bendruose moksliniuose tyrimuose.

5

Page 6: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Motyvacija ir šaltiniai

Finansinis

Poreikis ir prieinamumas

Tradicinis bendradarbiavimas

Europinis internacionalizavimas

Besivystančių šalių internacionalizavimas

Individų internacionalizavimas

6

Page 7: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Kokybės užtikrinimas ir pripažinimas

Reguliavimas ir registravimas

Kokybės užtikrinimas ir kontrolė

Akreditavimas

Akademinių ir profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Reguliavimo politika

7

Page 8: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Problemos dirbant tarptautinėje aplinkoje

Reikalavimai stojantiesiems

Egzaminavimas ir vertinimo procedūros

Dėtytojų krūviai

Mokymo formos,

Programų adaptavimas

Dėstymo kokybės užtikrinimas

Akademinė, socialinė, kultūrinė pagalba studentams

Specialybės pavadinimais, diplomo tilpas...

Intelektinė nuosavybė

Partnerių pasirinkimas

Atsakomybių pasiskirstymas

Rizikos valdymas

Vidinio ir išorinio pripažinimo procesai

8

Page 9: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Toward a Strategy for Internationalisation:

Lessons and Practice From Four Universities

John Taylor

Internacionalizavimo ciklas apima:

Suvokimą

Įsipareigojimą

Planavimą,

Diegimą (ir komunikaciją)

Peržiūrą

Sustiprinimą, koregavimą.

Integravimas į visas veiklas

9

Page 10: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Motyvacija???

Nuo motyvų priklauso mokymo institucijos internacionalizavimo strategija ir jos komunikacija (priemonės, kanalai, pranešimai)

Kokie yra Jūsų institucijos pagrindiniai motyvai ?

10

Page 11: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Strateginiai tikslai

Mokymas ir studijos

Moksliniai tyrimai

Darbuotojai

Universiteto vadyba

Pasiekimų vertinimas

Kurie yra jūsų institucijos strateginiai tikslai?

11

Page 12: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Projekto „Lietuvos aukštojo mokslo

tarptautiškumo plėtra“ priemonės

Rengiama Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo logotipo "Study in Lithuania" stiliaus knyga;

Rengiama interneto svetainės "Study in Lithuania" kūrybinė idėja;

Parengtas suvenyrų paketas skirtas skatinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo prekės ženklo "Study in Lithuania" žinomumą;

Rengiamas informacinis leidinys skirtas užsienio studentams pristatantis Lietuvos aukštojo moslo tarptatutiškumą;

Rengiama atvirukų skirtų skatinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo prekės ženklo "Study in Lithuania" žinomumą koncepcija;

Kuriamas projekto viešinimo veiklos tinklas;

Du ŠMPF atstovai dalyvavo Azerbaidžiane parodoje „a2". Vizito metu įvyko susitikimas su Lietuvos ambasadoriumi bei komercijos atašė.

Atliktas nacionalinis Lietuvos aukštųjų mokyklų tyrimas skirtas išsiaiškinti esamą MSI tarptautiškumą įgyvendinimą;

Parengtas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo stipendijų, remiamų ES struktūrinių fondų, administravimo modelis.

12

Page 13: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Pagrindinės institucijos

http://www.asie.org

http://www.eaie.org/home.html

http://www.aieaworld.org/

http://www.eua.be

http://www.highereducationpromotion.eu/web Čia pateikta metodinė medžiaga kaip komunikuoti “The GPP has been devised to build on the success of the Erasmus Mundus programme by assisting higher education institutions in Europe to generate an effective flow of information and publicity about the opportunities they offer to students from outside the EU. It is designed to give both guidance and instruction on how to communicate. It includes tools for hands-on use and advice on communications and marketing best practice.”

http://old.vgtu.lt/upload/urd/guide_for_incoming_studentssmpf.pdf Čia Lietuvos lankstinukas

http://www.highereducationpromotion.eu/web/images/docs/promoting_andmarketing_ofhe.pdf

13

Page 14: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Internacionalizavimo dimensijos Jūsų mokykloje???

(“Programa minimum”)

1. Užsienio studentai – bakaluro studijos

2. Užsienio studentai – magistro studijos

3. Studentų mainų programos

4. Dėstytojų (darbuotojų) mainų programos

5. Darbuotojų įsitraukimas į tarptautinį kontekstą

6. Į tarptautiškumą nukreiptos studijų programos

7. Dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose

8. Parama užsienio studentams

9. Tarptautiniai instituciniai ryšiai

14

Page 15: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Pagrindinės komunikavimo kryptys

Šalies aukštojo mokslo pristatymas tarptautinėms auditorijoms(Study in Lithuania grafinio stilaus vadovas, Lietuvos lankstinukas: http://old.vgtu.lt/upload/urd/guide_for_incoming_studentssmpf.pdf )

Atskirų institucijų:

Dalyvavimas tarptautinėje veikloje (asociacijos, konferencijos, leidiniai, mugės,)

Komunikacija nukreipta į užsienio tikslines auditorijas (studentai, dėstytojai, užsienio universitetų vadovybė, partneriai, mokslinių tyrimų institucijos)

Komunikacija nukreipta į vidines auditorijas

Integravimas į visą institucijos komunikaciją

15

Page 16: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

16

Page 17: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Viešinimo strategijų užsienio auditorijoms integravimas į

aukštojo mokslo viešąją komunikaciją

Tapatybės kūrimo ir palaikymo valdymas

Reputacijos valdymas ir komunikacija

Bendrų Lietuvos AM viešinimo priemonių integravimas į savo organizacijos tarptautinę komunikaciją

17

Page 18: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Nuo taktinės link strateginės orientacijos

4/1

9/2

01

2

Vilija Gudoniene 18

Page 19: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Keturi pagrindiniai strateginiai tikslai Clark L. Caywood

“Politinė komunikacija” su tikslu įtikinti, įgyti vidaus ir tarptautinį pritarimą ir pripažinimą

Informavimo paslaugos

Institucijos įvaizdis ir reputacija

Grįžtamasis ryšys

4/1

9/2

01

2

Vilija Gudoniene 19

Page 20: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Integravimą skatinantys veiksniai Aplinkos

Interesų grupių vaidmenys ir poreikiai persidengia

Auditorijos yra labai fragmentuotos

Pranešimų apimtis ir chaosas

Komunikaciniai

Suderintų pranešimų didesnis efektyvumas, sustiprinamas pagrindinis

pranešimas

Kompleksinis komunikacijos priemonių panaudojimas yra pigesnis

komunikiacijos kanalų kontrolės poreikis

Organizaciniai veiksniai

Branda ir veiklos efektyvumas

Padidėjusi atskaitomybė

Strateginės kryptys ir tikslų konsolidavimas

Organizacijos tapatybės ir reputacijos svarbą

4/1

9/2

01

2

Vilija Gudoniene 20

Page 21: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

20

06

21

Apibrėžimai

Korporatyvioji komunikacija yra vadybos priemonė, kurios pagalba visos sąmoningai naudojamos organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos formos yra suderinamos, kad sukurtų palankias sąlygas organizacijos santykiams su grupėmis, nuo kurių priklauso organizacijos veikla (van Riel, 1995)

Strategija

Tapatybė Įvaizdis

Vadybinė

komunikacija Organizacinė

komunikacija

Marketingo

komunikacija

Page 22: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

20

06

22

Strateginė korporatyvioji komunikacija visų pirma

siejasi su korporatyviąja tapatybe

“Korporatyvioji tapatybė yra strategiškai suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija ir elgesys.”

“Korporatyvioji tapatybė yra strategija, kuri padeda gerinti organizacijos ekonominę veiklą ir efektyvumą, koordinuoja vertybes, pasiekimus ir informaciją...”

Tapatybė yra pasakojimas apie tai, kas mes esame kaip organizacija Tapatybė simboliškai išreiškiamas per artefaktus – logo, vardas, šūkis, stilius, pranešimai

Page 23: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Korporatyvusis tapatybės pasakojimas –

AAA modelis

Abilities – pagrindinės kompetencijos, kurios leidžia organizacijai sėkmingai pasiekti jos tikslus

Activities – veiklos

Accomplishment – laimėjimai

Kaip integruoti internacionalizvimą Jūsų institucijoje????

4/1

9/2

01

2

Vilija Gudoniene 23

Page 24: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

24

Identiteto (KI) matavimo metodai

Tapatybių raiškos – pateikta, suvokta, realizuojama,

siekiama

Viso identiteto tyrimo metodai:

Voratinklio

Žvaigždės

Kopečių

Kellerio Mannheimer KI testas

Atskirų KI elementų tyrimo metodai:

Elgesio (organizacijos klimato, ROIT)

Komunikacijos (organizacijos klimato, komunikacijos audito)

Simbolių (infrastruktūros, grafinio dizaino)

Page 25: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Tapatybės matavimai

“Skaitmeninė” tapatybė http://impactmax.wordpress.com/2009/08/05/communications-audit-step-three-your-digital-

identity/

Tirti iš trijų pozicijų – įgalinančių interesų grupių, darbuotojų, žiniasklaidos

1. Google paieška (organizacija, vadovybė)

2. Paieška Facebook, Twitter, LinkedIn, del.icio.us, flickr, and YouTube.

3. Patikrinti tinklapius, kur turėtų būti nuorodos į jūsų organizaciją

Vilija Gudonienė 25

Page 26: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

26

Įvaizdis padeda, kai:

Informacija , kurios pagrindu turėtų būti priimtas sprendimas yra sudėtinga, prieštaringa ar nepilna

Informacijos nepakanka arba jos pernelyg daug

Kai žmonės nėra labai įsitraukę, jiems nėra taip svarbu, kad pradėtų išsamios informacijos paiešką ir jos analizę

Yra aplinkybės, kurios neleidžia gaišti laiko sprendimui priimti

26 Vilija Gudonienė

Page 27: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

27

Įvaizdžio modelis

Ką organizacija daro

Ką organizacija sako

Ką apie ją sako kiti žmonės

27 Vilija Gudonienė

Page 28: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

28

Reputacija=patirtis - lūkesčiai

Tikėjimas, nuomonė kaip veikia institucija

Suformuoja

Lūkesčius Kaip institucija turėtų elgtis tam tikrose situacijose

Tai lyginama su

Patirtimi, ką iš tiesų organizacija padarė

28 Vilija Gudonienė

Page 29: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Užduotys Nustatyti pagrindinius organizacijos siekiamo identiteto elementus panaudojant voratinklio metodą (ar įtraukti internacionalizavimo aspektai?)

Nustatyti, ar organizacija tinkamai komunikuoja savo identitetą, ar kuriamas korporatyvusis pasakojimas (taikant AAAmodelį) (ar įtraukti internacionalizavimo aspektai?)

Pateikti savo pasakojimą

Nustatyti ar tinkamai valdoma organizacijos reputacija (pasinaudojant http://www.reputationinstitute.com/ pateikiamu testu)

29

Page 30: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Aukštojo mokslo tarptautinės kultūros adaptavimas atsižvelgiant į kultūrų

skirtumus

INTERNATIONALISATION OF BUSINESS EDUCATION: A COMPARISON OF EASTERN AND WESTERN UNIVERSITIES

(GRAHAM ELKIN, ANDREW TEMPLER, RADHA R. SHARMA, JIANQIAO LIAO)

Teaching Abroad: Lessons learned about inter-cultural understanding for teachers in higher education Peter Bodycott & Allan Walker Available online

Cross Cultural Learning Behaviour in Higher Education: Perceptions versus Practice

Author: Dr. Prem Ramburuth

30

Page 31: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

20

06

International public relations

Tarpkultūrinės komunikacijos

barjerai

Etnocentrizmas

Mes vertiname pagal savo standartus

Stereotipai

Tai uždaros kategorijos nepaliekančios vietos individualiems skirtumams

Klaidingi priskyrimai

Kai susiduriame su elgesiu neatitinkančiu mūsų lūkesčių, stengiamės suteikti prasmę, paaiškinti priežastis

Page 32: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

2006 International public relations

Tarpkultūrinės komunikacijos

nesusipratimai

Percepcija – pasirinktinė, išmokta, kultūros nulemta, pastovi

Interpretacija – kategorijos ir stereotipai, nesąmoninga, kultūrinės savivokos stoka, projektuojamas panašumas

Klaidingas vertinimas – savo kultūra laikoma norma

Page 33: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

4/1

9/2

01

2

Tarptautiniai ryšiai su visuomene

V.Gudonienė

Kultūrų dimensijos Edward Hall – sodraus ir blankaus konteksto, skirtingas laiko suvokimas... http://changingminds.org/explanations/culture/hall_culture.htm

Florence Kluckhohn ir Fred Strodtbeck (verybinės orientacijos)– žmogaus prigimtis, žmogaus–gamtos santykis, laiko suvokimas, socialiniai santykiai http://www.leadershipeducators.org/Archives/2001/Gallagher.pdf

Geert Hofstede – individualizmas-kolektyvizmas, neapibrėžtumo vengimas, galios distancija, moteriškumas - vyriškumas

Fons Trompenaar – ryšiai tarp žmonių, požiūris į laiką, santykis su aplinka http://changingminds.org/explanations/culture/trompenaars_culture.htm

John Mole – vadovavimas, organizavimas

33

Page 34: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

20

06

International public relations

Hofstede kultūrų dimensijos

Galios distancija

Individualizmas - kolektyvizmas

Vyriškumas - moteriškumas

Neapibrėžtumo vengimas

Page 35: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

20

06

International public relations

Hofstede organizacijų kultūrų

dimensijos

Orientuotos į rezultatus ar į procesus

Orientuotos į darbuotojus ar į darbą

“Parapijinės” arba profesionalios

Atviros ar uždaros sistemos

Menkos - griežtos kontrolės

Normatyvinės - pragmatinės

Page 36: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

Pavojai

Bendrojo pobūdžio - Stereotipai apie Rytų Europą

Dėstytojų adaptacija

Studentų adaptacija

Institucijos adaptacija

36

Page 37: Internacionalizavimo integravimas į I dalis_V.Gudoniene.pdf · Marketingo . 20 06 22 ... suplanuota ir praktiškai taikoma vidinė ir išorinė organizacijos savęs prezentacija

4/1

9/2

01

2

Tarptautiniai ryšiai su visuomene

V.Gudonienė

37