of 8 /8
Interkulturalitet u Interkulturalitet u knji knji ževnosti; mogućnosti ževnosti; mogućnosti didaktizacije književnih didaktizacije književnih dela dela Nevena Novaković

Interkulturalitet u književnosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Interkulturno učenje kroz književna dela u nastavi stranih jezika

Text of Interkulturalitet u književnosti

 • Interkulturalitet u knjievnosti; mogunosti didaktizacije knjievnih delaNevena Novakovi

  *

 • Devedesetih godina XX veka poinje da se govori o znaaju knjievnosti u interkulturnom uenju

  Claire KramshWerner DelanoyLothar BredellaMller-HarthmanSchocker-von Ditfurth

  Didaktizacija knjievnih dela kao jedan od ciljeva moe da ima razvijanje interkulturne komunikativne kompetencije kod uenika

 • ini da bolje razumemo drugu kulturu.

  Budi radoznalost i otvorenost ka drugim kulturamaPoziva itaoca da promeni ugao posmatranjaIzaziva itaoca da dovede u pitanje line i/ili kolektivne stereotipe

  itanje strane knjievnosti ...

 • Mogui ciljevi i zadaci u nastavi knjievnostisu u stanju da identifikuju i prepoznaju elemente druge kulture u knjievnom tekstusu u stanju su da identifikuju konflikt/ nerazumevanje/dihotomiju izmeu razliitih kulturarazumeju karaktere u knjievom tekstuizraavaju svoja oseanja vezana za karaktere identifikuju nacionalne stereotipe, na kulturi zasnovane predrasude i generalizacijeporede svoja kulturom odreena miljenja i stavove prema sadrini teksta i njegovim karakterima sa miljenjem i stavovima drugih uenika piu originalne tekstove/delove teksta/naslovekoriste razliite perspektive u pisanju svojih originalnih tekstovadiskutuju o novonastalim tekstovima/delovima teksta/naslovima uzimajui u obzir kulturne razlike izmeu tekstova

  Ciljevi: Zadaci:Uenici...Uenici...imenuju ove elemente i povezuju ih sa razliitim kulturamaimenuju i objanjavaju konflikt/ nerazumevanje /dihotomiju i njene (kulturom odreene) razlogerazgovaraju o karakterima, njihovim uslovima ivota, situacijama i problemimaizraavaju svoja oseanja vezana za karaktere i razvijaju empatijuimenuju ove stereotipe, predrasude i generalizacijeporede svoja razliita miljenja i stavove prema sadrini teksta i njegovim karakterima traei meu njima kulturom odreene uzrokepiu originalne tekstove/delove teksta/naslove uzimajui knjievni tekst u razmatranjeupotrebljavaju odgovarajue line zamenice i glogale; odgovarajui dijalekat ili sociolekt; odgovarajue situacije, vremensko i geografsko odreenje itd.komentariu razlike (pogotovo kulturom odreene) izmeu svojih i tuih tekstova i razlika u odnosu na polazni tekst

 • Ciganin je ono najsutinskije, najdublje, najaristokratskije iz moje zemlje,najbolji primer svoje vrste, onaj to nosi eravicu, krv i i alfabet univerzalne andaluzijske istine. Federiko Garcija Lorka

 • Potrebno je da:Predava Knjievno delo

  ima razvijenu interkulturnu komunikativnu komptencijupoznaje didaktike tehnike koje kod uenika razvijaju interkulturnu komunikativnu kompetencijuposeduje znanja iz oblasti razvojne i pedagoke psihologije

  budi interesovanje kod uenikabudi emocije kod uenika

  *

 • KRAJ

  *

  *