INTERAKCJA CZOWIEK - .Zapylenie powietrza zwiazkami chemicznymi pochodzqcymi z silnie rozdrobnionych

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INTERAKCJA CZOWIEK - .Zapylenie powietrza zwiazkami chemicznymi pochodzqcymi z silnie rozdrobnionych

INTERAKCJA CZOWIEK -RODOWISKO

ROLNICTWO

Jezioro Aralskie

PRZEMYS

TRANSPORT

EFEKT CIEPLARNIANY

Podaj przykady zmian powstaych pod wpywem

osadnictwa

w hydrosferze

w rzebie terenu

w atmosferze

Podaj przykady zmian powstaych pod wpywem

rolnictwa

w pedosferze

w biosferze

w atmosferze

w hydrosferze

Podaj przykady zmian powstaych pod wpywem

grnictwa gbinowego

w hydrosferze

w rzebie terenu

w litosferze