Click here to load reader

Intel Pentium D (1)

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Intel Pentium D (1). Založen na mikroarchitektuře NetBurst Vyráběn s frekvencemi 2, 66 GHz – 3, 6 0 GHz Systémová sběrnice pracuje s taktem „800 MHz“ ( vyjma procesoru s frekvencí 2,66 GHz, u něhož je frekvence systémové sběrnice „533 MHz“) Má integrovánu technologii D ual C ore : - PowerPoint PPT Presentation

Text of Intel Pentium D (1)

 • **Intel Pentium D (1)Zaloen na mikroarchitektue NetBurstVyrbn s frekvencemi 2,66 GHz 3,60 GHzSystmov sbrnice pracuje s taktem 800 MHz (vyjma procesoru s frekvenc 2,66 GHz, u nho je frekvence systmov sbrnice 533 MHz)M integrovnu technologii Dual Core:dv provdc jdra (pracujc na stejn frekvenci) s nezvislm rozhranm k systmov sbrnicidovoluje efektivnj zpracovn paralelnch vpo-tovch vlken ne Hyperthreading Technolgy

 • **Intel Pentium D (2)Je vybaven 2 x 16 kB L1 cache pro dataKad jdro m integrovnu execution trace cache (pro 12 k dekdovanch micro-ops)Obsahuje technologii Intel 64 Architecture (EM64T) a vtina variant i technologii EISTVyrbn s technologi: 90 nm: 2 x 1 MB L2 cache (ATC)65 nm: 2 x 2 MB L2 cache (ATC)Obsahuje instrukn sady SSE2 i SSE3Nkter varianty obsahuj i technologii Intel Virtualization Technology (VT)

 • **Intel Pentium D (3)Intel Virtualization Technology:dovoluje jednomu procesoru fungovat jako nkolik paraleln pracujcch procesorumouje provozovat zrove nkolik operanch systm na jednom potaikad operan systm me mt sputny dal programy, kter jsou pod nm provozovnyjednotliv operan systmy pak pracuj na virtul-nm procesoru (virtual CPU), resp. virtulnm stroji (virtual machine)poznmka: vyuv stejnou mylenku jako virtuln reim u procesoru 80386

 • **Intel Pentium D (4)multitasking: hyperthreading:ProcesorOperan systmApl. 1Apl. 2Apl. nvirtualizace:OS 1Apl.1Apl. nProcesor 1Operan systmApl. 1Apl. 2Apl. nProcesor 2Virt. procesor 1Virt. procesor 2Virt. procesor 3OS 2OS 3Apl.1Apl. nApl.1Apl. n

 • **Intel Pentium D (5)virtualizace + dual core:OS 1Apl.1Apl. nVP 1AOS 2OS 3Apl.1Apl. nApl.1Apl. nVP 1BVP 2AVP 2BVP 3AVP 3BPoznmka: Procesor Intel Pentium D: neobsahuje Hyperthreading Technology (nahrazena techno-logi Dual Core)je dodvn v pouzdrech FC-LGA pro Socket LGA775

 • **Intel Pentium Extreme Edition (1)Zaloen na mikroarchitektue NetBurstVyrbn s frekvencemi 3,20 GHz 3,73 GHz Systmov sbrnice pracuje s taktem: 800 MHz procesor s frekvenc 3,20 GHz1066 MHz procesory s frekvenc vy ne 3,20 GHzPouv:2 x 16 kB L1 cache pro data2 x 1 MB L2 (ATC) procesor s taktem 3,20 GHz2 x 2 MB L2 (ATC) vy ne 3,20 GHz

 • **Intel Pentium Extreme Edition (2)Obsahuje technologie:Intel 64 Architecture (EM64T)Hyperthreading TechnologyDual CoreIntel Virtualization Technology (vyjma 3,20 GHz)Procesory s frekvenc vy ne 3,20 GHz jsou vyrbny s technologi 65 nm (3,20 GHz 90 nm)Nen vybaven technologi EISTM integrovno rozen instrukn sady SSE2 i SSE3Vyrbn v pouzde FC-LGA pro Socket LGA775

 • **Intel Core 2 Duo (1)Vyuv mikroarchitekturu Core, jej z-kladn rysy jsou:Wide Dynamic Execution: technika dovolujc, aby kad jdro bhem jednoho taktu mohlo dokonit a tyi instrukceobsahuje techniky, kter maj za kol snit poet mikrooperac, je jsou potebn pro vykonn danch instrukc: Macro-Fusion:dovoluje slouit vce instrukc do instrukce jednnap. po sob nsledujc instrukce CMP a JNE slou do instrukce CMPJNE, kterou provede bhem jednoho taktuMicro-Fusion:podobn technika jako Macro-Fusionumouje slouit dv mikrooperace do jedn

 • **Intel Core 2 Duo (2)Smart Memory Access: zdokonalen mnoina algoritm pro pedvdn, kter data budou zapoteb a maj bt tud zavedena z ope-ran pamti do pamti cachevyuv technologii memory disambiguation, kter detekuje zvislosti mezi po sob nsledujcmi instrukcemi pro ukldn (ten) dat do (z) operan pamti a dovoluje u tchto operac aplikovat techniku out-of-order executionrovn umouje skrt pamov latence (okamiky, kdy k pamti nelze pistoupit)

 • **Intel Core 2 Duo (3) Procesor bez memory Procesor s memory disambiguation disambiguationLoad 4XStore 3WLoad 2YStore 1YData WData YData ZData X1234PamInstrukceLoad 4XStore 3WLoad 2YStore 1YData WData YData ZData X2341PamInstrukceLoad 4 me dostat sv data jako prvnLoad 4 mus ekat, dokud se neprovede pedel operace Store

 • **Intel Core 2 Duo (4)Advanced Smart Cache: zahrnuje sdlenou L2 cache, dovolujc dynamicky alokovat kapacitu pro kad jdroumouje jednomu jdru vyut celou vyrovnvac pam, kdy druh jdro prv nepracujedovoluje takt penet data pmo mezi L1 cache pammi obou jaderAdvanced Digital Media Boost:zdvojnsobuje relnou rychlost zpracovn instrukc vyuvanch pedevm v multimedilnch a grafic-kch aplikacchzven vkonu je dosaeno pomoc 128bitovho zpracovn instrukc SSE, SSE2 a SSE3 (dve byly tyto instrukce zpracovvny po 64 bitech)

 • **Intel Core 2 Duo (5)Vyrbn s frekvencemi 1,80 GHz 3,33 GHzM integrovno:2 x 32 kB L1 cache pro data2 x 32 kB L1 cache pro instrukceVyrbn s technologi:65 nm: 2 MB nebo 4 MB L2 sdlen cache realizovan jako Advanced Smart Cachesystmov sbrnice pracuje s frekvenc 800 MHz, 1066 MHz nebo 1333 MHz45 nm:3 MB nebo 6 MB L2 sdlen cache (Advanced Smart Cache)systmov sbrnice pracuje s frekvenc 1066 MHz nebo 1333 MHz

 • **Intel Core 2 Duo (6)Obsahuje technologie:Intel 64 Architecture (EM64T)Dual CoreEISTNkter varianty maj i Intel Virtualization Technology Poskytuje Advanced Dynamic ExecutionPin nov rozen instrukn sady SSSE3 Supplemental SSE3, tj.16 (32) novch instrukc

 • **Intel Core 2 Duo (7)Procesory vyrbn s technologi 45 nm jet navc obsahuj rozen SSE4.1 (Streaming SIMD Extensions 4.1) 47 novch instrukcM integrovan DTS Digital Thermal Sensor:teplotn senzor umoujc mit teplotu na kadm jdru a v zvislosti na zjitnch hodnotch pizp-sobovat rychlost oten vtrku chladieVyrbn v pouzde FC-LGA pro Socket LGA775Je ekvivalentem cca 167 291 mil. tranzistor, kter jsou integrovny na ploe 82 143 mm2Procesory Intel Core 2 Duo nejsou vybaveny HT

 • **Intel Core 2 Quad (1)Vyrbn s frekvencemi 2,26 GHz 3,0 GHzSystmov sbrnice pracuje s frekvenc 1066 MHz nebo 1333 MHzVychz z mikroarchitektury Core:Wide Dynamic ExecutionSmart Memory AccessAdvanced Smart CacheAdvanced Digital Media BoostObsahuje technologie:Quad Core:tyi provdc jdra (pracujc na stejn frekvenci) s nezvislm rozhranm k systmov sbrnici

 • **Intel Core 2 Quad (2)Intel 64 Architecture (EM64T)EISTVtina variant obsahuje i Intel Virtualization TechnologyPoskytuje Advanced Dynamic ExecutionVybaven rozenm SSSE3M integrovan DTS Digital Thermal SensorJe vybaven: 4 x 32 kB L1 cache pro data4 x 32 kB L1 cache pro instrukce

 • **Intel Core 2 Quad (3)L2 cache pam m kapacitu:2 x 4 MB: procesory s technologi 65 nm2 x 2 MB, 2 x 3 MB nebo 2 x 6 MB: u procesor s technologi 45 nmProcesory s technologi 45 nm obsahuj tak rozen SSE4.1

 • **Intel Core 2 Extreme (1)Vyrbny s frekvencemi 2,66 GHz 3,20 GHzSystmov sbrnice pracuje s frekvenc:1600 MHz: u procesoru s frekvenc 3,2 GHz1333 MHz: u procesoru s frekvenc 3 GHz1066 MHz: u proc. s frekvenc ni ne 3 GHzDodvn ve variantch s technologi:Dual Core: 2 x 32 kB L1 cache pro data2 x 32 kB L1 pro instrukce4 MB L2 cache

 • **Intel Core 2 Extreme (2)Quad Core: 4 x 32 kB L1 cache pro data4 x 32 kB L1 cache pro instrukce2 x 4 MB (65 nm) nebo 2 x 6 MB L2 cache (45 nm)Vechny varianty disponuj technologi:Intel 64 Architecture (EM64T)Intel Virtualization Technology EISTJe vybaven DTS a rozenm SSSE3Procesory s technologi 45 nm obsahuj tak rozen SSE4.1

 • **Intel Pentium Dual Core (1)Vyrbn s frekvencemi 1,60 GHz 3,33 GHzSystmov sbrnice pracuje s frekvenc 800 MHz nebo 1066 MHzZaloen na mikroarchitektue CoreObsahuje technologie:Dual CoreIntel 64 Architecture (EM64T)EISTNkter varianty obsahuj i Intel Virtualiza-tion Technology

 • **Intel Pentium Dual Core (2)Vybaven: 2 x 32 kB L1 cache pamti pro data2 x 32 kB L1 cache pamti pro instrukceM integrovnu L2 cache pam (Advanced Smart Cache) o kapacit:1 MB: procesory s frekvenc 1,60 GHz 2,40 GHzvyrbny s technologi 65 nm2 MB: procesory s frekvenc nad 2,50 GHzvyrbn s technologi 45 nm

 • **Intel Pentium Dual Core (3)Obsahuje DTS a rozen instrukn sady SSSE3Vyuv:Wide Dynamic ExecutionSmart Memory AccessAdvanced Digital Media BoostAdvanced Smart CachePoskytuje Advanced Dynamic ExecutionDodvn v zapouzden FC-LGA pro patici LGA775

 • **Intel Core i5 (1)Vyrbn ve variantch:i5-6xx (i5-600 series):frekvence: 3,20 GHz 3,60 GHzobsahuje:2 jdra (Dual Core) + HyperThreading TechnologyL1 cache pam o kapacit: 2 x 32 kB pro instrukce (kad jdro m 32 kB)2 x 32 kB pro data (kad jdro m 32 kB)L2 cache pam: kapacita 2 x 256 kB (kad jdro m 256 kB)sdlen pro data i instrukceL3 cache pam:kapacita 4 MBsdlen pro data i instrukcesdlen mezi vemi jdry (Advanced Smart Cache)technologie: 32 nmekvivalent 382 mil. transistorplocha ipu: 81 mm2

 • **Intel Core i5 (2)i5-7xx (i5-700 series):frekvence: 2,40 GHz 2,80 GHzobsahuje:4 jdra (Quad Core) bez HyperThreading TechnologyL1 cache pam o kapacit: 4 x 32 kB pro instrukce (kad jdro m 32 kB)4 x 32 kB pro data (kad jdro m 32 kB)L2 cache pam: kapacita 4 x 256 kB (kad jdro m 256 kB)sdlen pro data i instrukceL3 cache pam:kapacita 8 MBsdlen pro data i instrukcesdlen mezi vemi jdry (Advanced Smart Cache)technologie: 45 nmekvivalent 774 mil. transistorplocha ipu: 296 mm2

 • **Intel Core i5 (3)Podporuje technologie:Intel Virtualization TechnologyEnhanced Intel Speed Step TechnologyIntel 64 Architecture (EM64T)Intel Turbo Boost TechnologyIntel Turbo Boost Technology:dovoluje doasn zvit pracovn frekvenci jednoho nebo vce jader procesoru tak, aby nedolo k pe-kroen maximln povolen spoteby elektrick energie a teploty procesorujedno jdro procesoru, kter m frekvenci 2,66 GHz me pracovat s maximln frekvenc a 3,2 GHz

 • **Intel Core i5 (4)vhodn nap. v okamiku, kdy procesor je zaten aplikacemi, kter nejsou optimalizovny pro vce- jdrov procesory a st procesoru nen vytena Na svm ipu m integrovan: adi operan pamti: umouje implementaci efektivnjch algoritm pro pedvbr instrukc a datdovoluje rychlej ten (zpis) z (do) operan pamtipodporuje pamti DDR3-1066 a DDR3-1333data jsou penena po 64 bitechmaximln penosov rychlost je: 10,6 GB/s (pi konfiguraci s

Search related