3
Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet SPISKOVI KANDIDATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA Broj: 02-6557/2 29. jun 2017. god. Strana1 od 3 PRELIMINARNA (JEDINSTVENA) RANG LISTA KANDIDATA ŠKOLSKA 2017/2018. INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE STOMATOLOGIJE R. Br Br. P Prezime Ime oca Ime Uspeh iz srednje škole Hemija Biologija Ukupno test Ukupan broj poena 1 55 Denić Miroslav Aleksandar 40,00 25 25 50 90,00 2 6 Marković Žarko Vanja 40,00 23 27 50 90,00 3 19 Šunjevarić Miloš Uroš 37,06 26 25 51 88,06 4 77 Mlanov Staniša Nikola 40,00 25 22 47 87,00 5 27 Bokić Nebojša Milica 38,40 21 26 47 85,40 6 23 Ristić Zoran Đorđe 38,38 20 26 46 84,38 7 22 Anđelković Boban Nikola 37,54 24 22 46 83,54 8 71 Stamenković Dejan Katarina 39,86 20 23 43 82,86 9 57 Veličković Srđan Marija 40,00 19 23 42 82,00 10 81 Jocić Saša Sanja 40,00 19 22 41 81,00 11 32 Miljković Novica Tomislav 36,68 26 18 44 80,68 12 36 Đerlek Mirsad Amar 40,00 17 23 40 80,00 13 30 Milošević Ozren Miloš 36,26 20 23 43 79,26 14 67 Dervišević Aleksandar Pavle 36,24 23 20 43 79,24 15 58 Radisavljević Zoran Vladan 32,44 23 23 46 78,44 16 70 Filipović Dragan Katarina 38,90 22 17 39 77,90 17 48 Milenković Dragan Katarina 40,00 20 17 37 77,00 18 93 Kostić Saša Katarina 38,74 24 14 38 76,74 19 24 Đorđević Slavoljub Danica 38,58 22 16 38 76,58 20 21 Ivanović Goran Anastasija 40,00 10 26 36 76,00 21 78 Kurtović Ivan Marta 36,96 17 22 39 75,96 22 56 Jocić Novica Anđela 35,54 22 18 40 75,54 23 46 Milošević Miroslav Nikola 38,18 20 17 37 75,18 24 10 Kosić Goran Maja 38,84 19 16 35 73,84 25 49 Vukojević Darko Marko 36,40 20 17 37 73,40 26 79 Đurić Dragoslav Nina 40,00 15 18 33 73,00 27 76 Dimov Goran Katarina 36,86 16 20 36 72,86 28 40 Mihajlović Miodrag Jovana 37,58 23 12 35 72,58 29 110 Todorović Zoran Nina 39,42 15 18 33 72,42 30 42 Tojagić Miroslav Aleksa 37,26 25 10 35 72,26 31 104 Urošević Nebojša Katarina 35,22 16 21 37 72,22 32 88 Petković Saša Kristina 38,62 21 12 33 71,62 33 54 Jovanović Ljubiša Ivan 36,26 18 17 35 71,26 34 86 Milinčić Dejan Jovana 35,14 19 17 36 71,14 35 25 Stevanović Dejan Milica 40,00 16 15 31 71,00 36 1 Veljić Dragan Ksenija 39,74 14 17 31 70,74 37 63 Stančić Zoran Emilija 38,60 16 16 32 70,60 38 43 Tasić Jovica Isidora 38,08 19 13 32 70,08 39 3 Jocić Milan Nevena 38,92 18 13 31 69,92 40 16 Aleksić Slađan Anđela 38,58 16 15 31 69,58 41 50 Radojković Slobodan Aleksandar 37,94 12 19 31 68,94 42 60 Hristov Jelena Bratislava 35,22 18 15 33 68,22 43 98 Mihajlović Vesna Dušan 37,22 12 19 31 68,22 44 59 Grozdanović Saša Anđela 35,48 14 18 32 67,48 45 91 Lukić Jovica Kristina 33,26 20 14 34 67,26 46 96 Pešić Ilija Marko 34,82 13 19 32 66,82 47 2 Nikolić Dejan Marko 32,76 13 21 34 66,76 48 9 Miletić Miloš Tamara 31,56 21 14 35 66,56

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE STOMATOLOGIJEfakulteti.edukacija.rs/wp-content/uploads/2015/07/preliminarna-rang... · Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet SPISKOVI KANDIDATA ZA

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

SPISKOVI KANDIDATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Broj: 02-6557/2 29. jun 2017. god.

Strana1 od 3

PRELIMINARNA (JEDINSTVENA)

RANG LISTA KANDIDATA

ŠKOLSKA 2017/2018.

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE STOMATOLOGIJE

R. Br Br. P Prezime Ime oca Ime Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena

1 55 Denić Miroslav Aleksandar 40,00 25 25 50 90,00

2 6 Marković Žarko Vanja 40,00 23 27 50 90,00

3 19 Šunjevarić Miloš Uroš 37,06 26 25 51 88,06

4 77 Mlanov Staniša Nikola 40,00 25 22 47 87,00

5 27 Bokić Nebojša Milica 38,40 21 26 47 85,40

6 23 Ristić Zoran Đorđe 38,38 20 26 46 84,38

7 22 Anđelković Boban Nikola 37,54 24 22 46 83,54

8 71 Stamenković Dejan Katarina 39,86 20 23 43 82,86

9 57 Veličković Srđan Marija 40,00 19 23 42 82,00

10 81 Jocić Saša Sanja 40,00 19 22 41 81,00

11 32 Miljković Novica Tomislav 36,68 26 18 44 80,68

12 36 Đerlek Mirsad Amar 40,00 17 23 40 80,00

13 30 Milošević Ozren Miloš 36,26 20 23 43 79,26

14 67 Dervišević Aleksandar Pavle 36,24 23 20 43 79,24

15 58 Radisavljević Zoran Vladan 32,44 23 23 46 78,44

16 70 Filipović Dragan Katarina 38,90 22 17 39 77,90

17 48 Milenković Dragan Katarina 40,00 20 17 37 77,00

18 93 Kostić Saša Katarina 38,74 24 14 38 76,74

19 24 Đorđević Slavoljub Danica 38,58 22 16 38 76,58

20 21 Ivanović Goran Anastasija 40,00 10 26 36 76,00

21 78 Kurtović Ivan Marta 36,96 17 22 39 75,96

22 56 Jocić Novica Anđela 35,54 22 18 40 75,54

23 46 Milošević Miroslav Nikola 38,18 20 17 37 75,18

24 10 Kosić Goran Maja 38,84 19 16 35 73,84

25 49 Vukojević Darko Marko 36,40 20 17 37 73,40

26 79 Đurić Dragoslav Nina 40,00 15 18 33 73,00

27 76 Dimov Goran Katarina 36,86 16 20 36 72,86

28 40 Mihajlović Miodrag Jovana 37,58 23 12 35 72,58

29 110 Todorović Zoran Nina 39,42 15 18 33 72,42

30 42 Tojagić Miroslav Aleksa 37,26 25 10 35 72,26

31 104 Urošević Nebojša Katarina 35,22 16 21 37 72,22

32 88 Petković Saša Kristina 38,62 21 12 33 71,62

33 54 Jovanović Ljubiša Ivan 36,26 18 17 35 71,26

34 86 Milinčić Dejan Jovana 35,14 19 17 36 71,14

35 25 Stevanović Dejan Milica 40,00 16 15 31 71,00

36 1 Veljić Dragan Ksenija 39,74 14 17 31 70,74

37 63 Stančić Zoran Emilija 38,60 16 16 32 70,60

38 43 Tasić Jovica Isidora 38,08 19 13 32 70,08

39 3 Jocić Milan Nevena 38,92 18 13 31 69,92

40 16 Aleksić Slađan Anđela 38,58 16 15 31 69,58

41 50 Radojković Slobodan Aleksandar 37,94 12 19 31 68,94

42 60 Hristov Jelena Bratislava 35,22 18 15 33 68,22

43 98 Mihajlović Vesna Dušan 37,22 12 19 31 68,22

44 59 Grozdanović Saša Anđela 35,48 14 18 32 67,48

45 91 Lukić Jovica Kristina 33,26 20 14 34 67,26

46 96 Pešić Ilija Marko 34,82 13 19 32 66,82

47 2 Nikolić Dejan Marko 32,76 13 21 34 66,76

48 9 Miletić Miloš Tamara 31,56 21 14 35 66,56

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

SPISKOVI KANDIDATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Broj: 02-6557/2 29. jun 2017. god.

Strana2 od 3

R. Br Br. P Prezime Ime oca Ime Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena

49 99 Dimitrijević Goran Milica 28,98 20 17 37 65,98

50 103 Krstić Staniša Marija 39,18 16 14 30 69,18

51 26 Aleksić Stojanče Stefan 38,92 16 14 30 68,92

52 62 Pantelić Dragan Iva 38,92 15 15 30 68,92

53 7 Stanković Zoran Milica 39,86 15 14 29 68,86

54 109 Ilić Velibor Kristina 40,00 8 20 28 68,00

55 64 Paunović Dragan Damjan 39,46 16 12 28 67,46

56 75 Tasić Negovan Aleksandra 38,34 18 11 29 67,34

57 35 Vasić Dejan Nataša 35,96 15 15 30 65,96

58 15 Jasnić Ljubiša Nina 35,72 19 11 30 65,72

59 45 Arsić Zoran Katarina 37,32 14 14 28 65,32

60 37 Jovanović Dejan Miloje 37,42 13 14 27 64,42

61 39 Aleksić Dejan Anđelija 39,16 11 14 25 64,16

62 38 Nikolić Aleksandra Anđela 33,66 9 21 30 63,66

63 95 Bogdanović Blagoj Jelena 33,64 17 13 30 63,64

64 33 Tanasković Slađan Magdalena 36,54 8 19 27 63,54

65 80 Đorđević Mića Sanja 39,52 10 14 24 63,52

66 28 Knežević Ivan Jana 36,48 16 11 27 63,48

67 14 Urošević Božidar Maja 36,22 14 13 27 63,22

68 47 Nikolić Boban Tamara 40,00 8 14 22 62,00

69 20 Pejčić Srđan Katarina 37,48 15 9 24 61,48

70 18 Velinović Slađan Ognjen 40,00 10 11 21 61,00

71 8 Petrović Slađan Ana 40,00 13 8 21 61,00

72 34 Vulić Aleksandar Đorđe 35,58 7 18 25 60,58

73 108 Stošić Nebojša Irina 36,46 15 9 24 60,46

74 68 Vučković Ivica Hristina 37,24 13 10 23 60,24

75 89 Miličević Goran Tanja 38,60 12 9 21 59,60

76 69 Đorđević Grujica Miljana 33,38 10 16 26 59,38

77 102 Drndarević Goran Natalija 36,32 11 12 23 59,32

78 94 Milanović Divna Aleksandar 38,18 10 11 21 59,18

79 4 Žikić Dejan Magdalena 37,56 10 11 21 58,56

80 17 Rašić Zoran Anđela 38,14 11 9 20 58,14

81 52 Cvjetković Dražen Stefan 40,00 11 7 18 58,00

82 5 Ristić Bratislav Jovana 31,88 18 8 26 57,88

83 11 Milojević Vladislav Aleksandra 37,70 6 14 20 57,70

84 41 Stoiljković Miodrag Stefan 35,36 13 9 22 57,36

85 66 Miladinović Milan Emil 31,44 15 10 25 56,44

86 53 Đorđević Ljubivoje Ivana 40,00 13 3 16 56,00

87 84 Tomović Dejan Nikola 33,60 9 13 22 55,60

88 106 Dragomirović Nebojša Milan 32,36 10 13 23 55,36

89 12 Golubović Živorad Aleksandar 34,36 7 14 21 55,36

90 29 Jakovljević Dragan Filip 35,28 7 13 20 55,28

91 65 Petrović Ljubiša Kristina 39,24 10 6 16 55,24

92 111 Nikolić Dragiša Branka 38,84 8 8 16 54,84

93 90 Stojanović Saša Aleksandar 35,46 10 9 19 54,46

94 101 Đorđević Srđan Anđela 38,14 7 9 16 54,14

95 92 Stojković Srđan Andrijana 30,98 10 13 23 53,98

96 85 Ćupurdija Dušan Aleksandra 32,96 7 13 20 52,96

97 105 Radenković Aca Aleksandar 25,76 17 10 27 52,76

98 72 Mitić Rružica Mihajlo 32,90 6 13 19 51,90

99 73 Sofronijević Slavoljub Željko 33,88 10 8 18 51,88

100 13 Stevanović Zoran Jelena 35,82 8 8 16 51,82

101 97 Gajić Berislav Nikola 34,30 10 7 17 51,30

102 83 Mijailović Dragan Tamara 29,26 11 11 22 51,26

103 51 Petković Aleksandar Momčilo 37,22 6 7 13 50,22

104 107 Milenković Svetomir Kosta 28,72 9 11 20 48,72

105 87 Hođić Nusret Emina 33,50 8 7 15 48,50

106 74 Petković Nenad Predrag 22,94 9 14 23 45,94

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet

SPISKOVI KANDIDATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Broj: 02-6557/2 29. jun 2017. god.

Strana3 od 3

R. Br Br. P Prezime Ime oca Ime Uspeh iz srednje

škole Hemija Biologija

Ukupno test

Ukupan broj

poena

107 100 Jović Goran Miljana 26,54 10 8 18 44,54

108 31 Stanković Saša Nikola 28,98 8 7 15 43,98

109 82 Cvetanović Stanislava Ilija 26,70 9 7 16 42,70

110 61 Mihajlović Goran Toplica 37,50 0 0 0 37,50

111 44 Zajat Asad Lara 37,18 0 0 0 37,18

Kandidati sa 31 i više poena položili su prijemni ispit. Prvih 49 kandidata sa preliminarne rang liste ostvaruju pravo na finansiranje iz budžeta. Učesnik Konkursa koji smatra da ispit nije obavljen regularno ili da redosled kandidata na JEDINSTVENOJ RANG LISTI nije utvrđen na način predviđen Konkursom, MOŽE PODNETI PRIGOVOR KOMISIJI ZA SPROVOĐENJE PRIJEMNOG ISPITA. Prigovor se podnosi u pisanoj formi pisarnici Fakulteta 30.06.2017. god, u vremenu od 09,00 do 20,00 časova. Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od donošenja rešenja Komisije za sprovođenje prijemnog ispita. Uvid u testove, po osnovu prigovora, biće omogućen kandidatima 01.07.2017. god. u 10,00 časova za studijski program integrisanih akademskih studija stomatologije u amfiteatru A0 u aneksu fakulteta.

Predsednik Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

Prof. dr Rade Čukuranović