Instrukcja Opel Meriva I

Embed Size (px)

Citation preview

 • OPEL Meriva

  Uytkowanie, bezpieczestwo,

  obsuga okresowa

  TYLKO EURO DIESEL EN 590!*

  Silnik wysokoprny samochodu zosta skonstruowany zgodnie z najnowszymi osigniciami techniki motoryzacyjnej i reprezentuje najbardziej zaawansowane rozwizania technologiczne i techniczne, a przy tym jest przyjazny rodowisku i ekonomiczny.

  Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoci technicznej naley stosowa wycznie wysokogatunkowe paliwo speniajce wymagania normy europejskiejDIN EN 590 EURO DIESEL. Informacje na ten temat znajduj si w rozdziale Jazda i prowadzenie, w czci Paliwo, tankowanie.

  Stosowanie innego paliwa moe pogorszy sprawno samochodu oraz spowodowa utrat gwarancji!

  *Do silnikw wysokoprnych

 • Dane samochoduAby zapewni sobie atwy dostp do najwaniejszych danych samochodu, naley je wpisa w tym miejscu. Informacje te mona znale w rozdziaach Serwisowanie samochodu i Dane techniczne, a take na tabliczce identyfikacyjnej samochodu.

  Paliwo

  Oznaczenie

  Olej silnikowy

  Klasa

  Lepko

  Cinienie w oponach

  Rozmiar opon Przd Ty

  Opony letnie

  Opony zimowe

  Masy

  Dopuszczalna masa cakowita pojazdu

  Masa wasna pojazdu wg dyrektyw UE

  = adowno

 • WprowadzenieW zakupionym przez Pastwa samochodzie w inteligentny sposb poczono najnowsze osignicia techniki motoryzacyjnej, imponujce wyposaenie z zakresu bezpieczestwa, minimaln szkodliwo dla rodowiska naturalnego i wysok ekonomiczno.

  Bezpieczestwo i bezawaryjne funkcjonowanie samochodu w duej mierze zale od kierowcy. W instrukcji obsugi znajduj si wszystkie niezbdne informacje na temat eksploatacji samochodu.

  Rwnie pasaerowie powinni by wiadomi zagroe zwizanych z nieprawidow eksploatacj.

  Kierowca musi zawsze przestrzega przepisw prawa obowizujcych w kraju, w ktrym podruje. Przepisy te mog odbiega od informacji zawartych w niniejszej Instrukcji obsugi.

  Sowo warsztat uywane w niniejszej publikacji oznacza centrum Opel Partner.

  Wszystkie centra Opel Partner oferuj najwyszy poziom usug po konkurencyjnych cenach. Dowiadczony i przeszkolony przez Opla personel pracuje zgodnie ze specjalnymi instrukcjami serwisowymi.

  Instrukcj obsugi, instrukcj dotyczc systemu audio-nawigacyjnego oraz Ksieczk serwisow i gwarancyjn naley przechowywa w schowku w desce rozdzielczej.

  Korzystanie z Instrukcji obsugi z Rozdzia W skrcie zawiera przegld

  najwaniejszych funkcji samochodu. z Spisy treci znajdujce si na pocztku instrukcji

  obsugi oraz poszczeglnych rozdziaw uatwi odszukanie potrzebnych informacji.

  z Indeks pozwala na odszukanie wybranych hase.

  z te strzaki na rysunkach pokazuj opisywane elementy oraz sposb wykonania okrelonych czynnoci.

  z Czarne strzaki na rysunkach wskazuj nastpstwo wykonanej czynnoci lub kolejny krok.

  z Niniejsza Instrukcja obsugi dotyczy wersji z kierownic po lewej stronie. Wskazwki i procedury dotyczce wersji z kierownicpo prawej stronie s takie same.

  z W Instrukcji obsugi wykorzystano fabryczne kody (oznaczenia) silnikw. Odpowiadajce im oznaczenia handlowe mona znale w rozdziale Dane techniczne.

  z Dane w opisach dotyczce kierunku, np. w lewo lub w prawo bd do przodu lub do tyu, zawsze odnosz si do kierunku jazdy.

  Symbole6 Cig dalszy na nastpnej stronie. Symbol 3 oznacza wyposaenie, ktre jest dostpne tylko w wybranych wersjach samochodu (w zalenoci od wybranego wariantu danego modelu, typu silnika, kraju, w ktrym dokonano zakupu, wybranego wyposaenia opcjonalnego i stosowania oryginalnych czci zamiennych i akcesoriw Opla).Odwoania do innych stron instrukcji s oznaczone symbolem 3 (3 = patrz strona).

  9 Niebezpieczestwo, 9 Ostrzeenie, Przestroga

  yczymy szerokiej drogi!

  General Motors Poland Sp. z o.o.

  9 Niebezpieczestwo

  Akapity poprzedzone sowem 9 Niebezpieczestwo zawieraj informacje o zagroeniach wicych si z ryzykiem mierci. Nieprzestrzeganie przedstawionych w nich zalece stwarza ryzyko utraty ycia.

  9 Ostrzeenie

  Akapity poprzedzone sowem 9 Ostrzeenie zawieraj informacje o zagroeniach wicych si z ryzykiem wypadku lub odniesienia obrae ciaa. Nieprzestrzeganie przedstawionych w nich zalece stwarza ryzyko doznania obrae ciaa.

  Przestroga

  Akapity poprzedzone sowem Przestroga zawieraj informacje o ryzyku uszkodzenia samochodu. Nieprzestrzeganie przedstawionych w nich zalece stwarza ryzyko uszkodzenia pojazdu.

 • Spis treci W skrcie ....................................................... 2Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne

  okno dachowe ......................................... 24Fotele, wntrze samochodu ........................ 42Wskaniki i przyrzdy, elementy

  sterujce ................................................... 80Owietlenie ................................................. 100System audio-nawigacyjny ...................... 109Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ... 112Jazda i prowadzenie ................................. 127Postpowanie w sytuacjach awaryjnych

  i pielgnacja samochodu ...................... 163Serwisowanie samochodu ........................ 197Dane techniczne ....................................... 216Indeks .......................................................... 232

 • 2 W skrcie

  W skrcie

  Odblokowywanie zamkw: nacisn przycisk q Otworzy drzwi, cignc za klamk. W celu otwarcia klapy tylnej pocign za przycisk znajdujcy si we wgbieniu klamki, a potem unie klap.

  Zamki drzwi 3 24, kluczyk 3 24, nadajnik zdalnego sterowania 3 26, centralny zamek 3 28, zabezpieczenie przed kradzie 3 3 29, klapa tylna 3 30, autoalarm 3 3 32.

  Przesuwanie fotela przedniego do przodu/do tyu: pocign za uchwyt, przesun fotel i zwolni uchwyt Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43.

 • 3W skrcie

  Ustawianie kta nachylenia opar foteli przednich: obrci pokrto Podczas regulacji nie wywiera nacisku na oparcie fotela.

  Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43.

  Regulacja wysokoci siedziska fotela przedniego 3: pocign dwigni Pocign za dwigni i odciy fotel, aby go unie. Usi na fotelu, aby go opuci.

  Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43.

  Regulacja wysokoci zagwkw foteli przednich oraz skrajnych foteli tylnych: zwolni zagwek, przechylajc go do przodu; przytrzyma zagwek, wyregulowa jego wysoko i zablokowa go Zagwki 3 44, zagwek rodkowego fotela tylnego 3 45, optymalna wysoko zagwka 3 45, wyjmowanie zagwka 3 46.

 • 4 W skrcie

  Wysun pas bezpieczestwa i zatrzasn klamr w zamkuPas nie moe by poskrcany i musi cile przylega do ciaa. Oparcia foteli nie mog by zanadto odchylone do tyu (maksymalny kt ich odchylenia wynosi ok. 25).

  W celu odpicia pasa nacisn czerwony przycisk na zamku pasa.

  Trzypunktowe pasy bezpieczestwa 3 57, poduszki powietrzne 3 3 65, pozycjafotela 3 43.

  Rczne przyciemnianie lusterka wewntrznego Obrcenie dwigni 3 w dolnej czci obudowy lusterka zmniejsza intensywno odbi wietlnych.

  Lusterko wewntrzne 3 36, automatycznie przyciemniane (elektrochromatyczne) lusterko wewntrzne 3 3 37.

  W celu ustawienia zewntrznych lusterek w odpowiednich pooeniach naley uy gaek. Lusterko 3 34, asferyczne lusterka zewntrzne 3 3 35, skadane lusterka zewntrzne 3 35.

 • 5W skrcie

  Regulacja elektryczna lusterek zewntrznych 3 Wybra dane lusterko zewntrzne przecznikiem wyboru i przeprowadzi regulacj, korzystajc z przecznika czteropozycyjnego.

  Lusterko 3 34, asferyczne lusterka zewntrzne 3 3 35, skadane lusterka zewntrzne 3 35, ogrzewane lusterka zewntrzne 3 3 11, 3 39.

  Regulacja pooenia kierownicy 3: obrci dwigni w d, ustawi dan wysoko, obrci dwigni w gr i zablokowa j Nie przeprowadza regulacji kierownicy, jeli samochd nie zosta unieruchomionyi nie wyczono blokady kierownicy.

  Poduszki powietrzne 3 65, blokada kierownicy 3 13.

 • 6 W skrcie

 • 7W skrcie

  1 wiata pozycyjne, wiatamijania .............................................3 100Owietlenie wntrza ........................3 106Podwietlenie wskanikw .............3 106Tylne wiato przeciwmgielne ........3 102Przednie wiata przeciwmgielne 3.............................3 101Poziomowanie reflektorw 3 ..........3 102

  2 Boczne kratki NAWIEWU powietrza .........................................3 113

  3 Sygna dwikowy .............................3 10

  4 Kierunkowskazy, byskaniewiata mijania i drogowe................... 3 9Wyczanie wiate zewntrznych z opnieniem 3 ..............................3 105Automatyczna kontrola prdkoci 3.......................................3 146

  5 Przyciski sterujce na kierownicy 3................................3 109

  6 Wskaniki i przyrzdy ...................... 3 80

  7 Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby,Zmywacze reflektorw 3 i spryskiwacz szyby tylnej 3 ......................................3 10, 3 98

  8 rodkowe kratki nawiewu powietrza .........................................3 113

  9 wiata awaryjne ................... 3 10, 3 102Dioda kontrolna zabezpieczenia przed kradzie (autoalarmu) 3 ............... 3 32Podgrzewanie foteli 3 ..................... 3 44

  10 Centralny wywietlacz informacyjny pokazujcy godzin, dat,temperatur zewntrznoraz informacje dotyczce systemu audio-nawigacyjnego 3 .................. 3 88

  11 System audio-nawigacyjny 3 ....... 3 109

  12 Poduszka powietrzna pasaera 3 ....................................... 3 65

  13 Schowek w desce rozdzielczej ........ 3 78

  14 Ogrzewanie, wentylacja,klimatyzacja .................................... 3 112

  15 Klimatyzacja 3 ............................... 3 112 Ogrzewanie szyby tylnej .........3 11, 3 39

  Tryb recyrkulacji powietrza 3........ 3 117

  16 Popielniczka ..................................... 3 77Gniazdko elektryczne i zapalniczka .................................... 3 76

  17 Peda przyspieszenia .......... 3 133, 3 135

  18 Peda hamulca .................... 3 133, 3 149

  19 Wycznik zaponu i blokada kierownicy .......................................... 3 13

  20 Dwignia regulacji pooenia kierownicy 3 ........................................ 3 5

  21 Peda sprzga 3 ............................ 3 133

  22 Dwignia zwalniajca zamek pokrywy silnika ............................... 3 163

  23 Skrzynka bezpiecznikw ................ 3 180

 • 8 W skrcie

  Lampki kontrolne

  X Pas bezpieczestwa 3 3 80.

  B System adaptacyjnego owietlenia drogi (AFL) 3, usterka, 3 80, 3 104.

  > Przednie wiata przeciwmgielne 3 3 81, 3 101.

  A

  Ukad elektroniczny silnika, immobilizer, przekadnia Easytronic 3 usterka 3 81, 3 25, 3 141.

  Z Ukad emisji spalin 3,3 81, 3 141.

  v Poduszki powietrzne 3, napinacze pasw bezpieczestwa 3 59, 3 70.

  I Cinienie oleju silnikowego 3 82.

  O Kierunkowskazy 3 9, 3 82.

  C wiata drogowe 3 9, 3 82.

  !

  Wstpne podgrzewanie paliwa 3, filtr czstek staych w silniku wysokoprnym 3, 3 84.

  j Przekadnia Easytronic 3, uruchamianie silnika 3,3 128.

  T Przekadnia Easytronic 3, program zimowy, 3 130.

  m Automatyczna kontrola prdkoci (tempomat) 3 3 146.

  r Tylne wiato przeciwmgielne 3 83, 3 102.

  p Alternator 3 83.

  R Ukad hamulcowy, ukad sprzga 3 3 83.

  u Ukad ABS 3 3 150.

  S Poziom oleju silnikowego 3 3 83.

  EPS

  Elektryczne wspomaganie ukadu kierowniczego 3 3 84.

  v Elektroniczny ukad stabilizacji toru jazdy (ESPPlus) 3, 3 144.

  Y Poziom paliwa 3 84, 3 138.

  y System rozpoznawania obcienia fotela 3 3 70, 3 71.

 • 9W skrcie

  wiata zewntrzne Obrcenie

  Nacinicie

  Owietlenie 3 100, generowanie ostrzeenia dotyczcego reflektorw 3 15.

  Byskanie wiatami drogowymi, wiata mijania i wiata drogowe

  wiata drogowe, byskanie wiatami drogowymi 3 101.

  Kierunkowskazy

  Kierunkowskazy 3 101.

  7 = Wy.

  8 = wiata pozycyjne

  9 = wiata mijania lub drogowe

  > = przednie wiata przeciwmgielne 3

  r = tylne wiato przeciwmgielne

  Sygna wietlny = przycign dwigni do kierownicy

  wiata drogowe = przesun dwigni do przodu

  wiata mijania = ponownie przesun dwigni do przodu

  Prawy = Dwignia do gry

  Lewy = Dwignia w d

 • 10 W skrcie

  wiata awaryjneDo ich obsugi suy przycisk .

  wiata awaryjne 3 102.

  Sygna dwikowy: nacisn przycisk j Poduszki powietrzne 3 3 65, przyciski sterujce na kierownicy 3 3 109.

  Wycieraczki przedniej szyby

  Wycieraczki szyby przedniej 3 98 ustawianie pracy przerywanej z regulacj czstotliwoci 3 3 98, wicej informacji3 196, 3 213.

  & = praca szybka

  % = praca powolna

  $ = praca przerywana

  = Wyczone

 • 11W skrcie

  Spryskiwacze szyb i zmywacze reflektorw 3: przycign dwigni do kierownicy Wycieraczki wykonaj kilka cyklw pracy.

  Zmywacze reflektorw 3 dziaaj przy wczonych wiatach.

  Spryskiwacze szyb i zmywacze reflektorw 3 3 99, wicej informacji 3 196, 3 213.

  Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej

  Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 3 99, pira wycieraczek 3 213, pielgnacja samochodu 3 196.

  Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek zewntrznych 3Do jego obsugi suy przycisk .

  Ukady ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 3 112, ogrzewanie szybytylnej 3 39.

  Wczanie wycieraczki = przesun dwigni

  do przodu

  Wyczanie wycieraczki = przycign dwigni

  do kierownicy

  spryskiwanie szyby = przesun dwigni

  do przodu i przytrzyma

 • 12 W skrcie

  Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb Obrci pokrta regulacji temperatury i nawiewu powietrza; dla uzyskania przepywu powietrza nacisn przycisk V, w celu wczenia chodzenia 3: nacisn przycisk n, klimatyzacja sterowana elektronicznie 3: nacisn przycisk V.

  Ukady ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 3 112, ukad klimatyzacji 3 3 117, ukad klimatyzacji sterowanej elektronicznie 3 3 120.

  Ustawienie klimatyzacji sterowanej elektronicznie w tryb pracy automatycznej 3 Nacisn przycisk AUTO, ustawi dan temperatur za pomoc pokrta i otworzy kratki nawiewu powietrza.

  Ukady ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 3 3 120.

  Manualna skrzynia biegw Wybieranie biegu wstecznego: zatrzyma samochd, wcisn peda sprzga i odczeka 3 sekundy, a nastpnie unie piercie blokujcy znajdujcy si na dwigni zmiany biegw i wybra bieg wsteczny.

  Jeli biegu nie mona wczy, ustawi dwigni w pooeniu neutralnym, zwolni i ponownie wcisn peda sprzga, a nastpnie ponownie wybra bieg.

  Manualna skrzynia biegw 3 12.

 • 13W skrcie

  Manualno-automatyczna skrzynia biegw 3

  Aby przestawi dwigni z pooenia N w pooenie R, wcisn przycisk na dwigni.

  Uruchamia silnik tylko gdy dwignia znajduje si w pooeniu N i wcinity jest peda hamulca.

  Manualno-automatyczna skrzyniabiegw 3 3 127.

  Przed wyruszeniem w drogz Sprawdzi cinienie powietrza w oponach

  i stan opon 3 153, 3 226.

  z Sprawdzi poziom oleju silnikowego i innych pynw 3 207 do 3 214.

  z Sprawdzi, czy okna, lusterka i wiata zewntrzne dziaaj prawidowo, nie s zabrudzone, zanieone lub oblodzone oraz czy tablice rejestracyjne s czyste i czytelne.

  z Sprawdzi, czy fotele, pasy bezpieczestwa i lusterka s prawidowo wyregulowane. 3 42, 3 57, 3 34.

  z Rozpdzi samochd do niewielkiej prdkoci i sprawdzi poprawno dziaania hamulcw (zwaszcza gdy s one mokre).

  Blokada kierownicy oraz zaponObrci kluczyk w pooenie 1. Obrci czciowo koo kierownicy w celu zwolnienia jego blokady.

  N = bieg jaowy/pooenie pocztkowe

  o = pooenie do jazdy

  + = wyszy bieg

  - = niszy bieg

  A/M = zmiana trybu automatycznego na manualny lub odwrotnie

  R = Bieg wsteczny (z zablokowaniem dwigni zmiany biegw)

  0 = zapon wyczony1 = kierownica odblokowana, zapon

  wyczony2 = Zapon wczony; wersja z silnikiem

  wysokoprnym: wstpne podgrzewanie paliwa

  3 = uruchamianie silnika

 • 14 W skrcie

  Uruchamianie silnika Wcisn peda sprzga i hamulca, a nastpnie ustawi dwigni zmiany biegw manualno-automatycznej skrzyni biegw 3 w pooeniu N. Nie wciska pedau przyspieszenia. W przypadku samochodu z silnikiem wysokoprnym obrci kluczyk w pooenie 2, aby wczy podgrzewanie wstpne silnika i poczeka, a zganie lampka kontrolna !. Nastpnie przestawi kluczyk w pooenie 3, poczeka, a uruchomi si silnik i zwolni kluczyk.

  Przed ponownym uruchomieniem silnika lub jego wyczeniem, naley ustawi kluczyk ponownie w pozycji 0.

  Aby wczy zapon, wystarczy ustawi kluczyk w pooeniu 2.

  Zwalnianie hamulca postojowego: unie nieco dwigni, nacisn przycisk zwalniania i cakowicie opuci dwigni Hamulec postojowy 3 151.

  Parkowanie samochodu z Przy zaciganiu hamulca postojowego

  nigdy nie naley wciska przycisku zwalniajcego. W przypadku parkowania na wzniesieniu zacign hamulec postojowy z maksymaln si. Aby zmniejszy siy dziaajce na hamulec, naley jednoczenie wcisn peda hamulca.

  z Wyczy silnik i zapon. Obrci kluczyk zaponu w pooenie 0 i wycign. Obrci koo kierownicy a do zablokowania (zabezpieczenie przed kradzie).

  Jeli po wyczeniu zaponu nie zosta zacignity hamulec postojowy, w samochodzie z manualno-automatyczn skrzyni biegw 3 miga przez kilka sekund lampka kontrolna R.

  z Po zaparkowaniu na paskim terenie lub pochyoci, z przodem zwrconym w gr, przed wyczeniem zaponu wczy pierwszy bieg. Naley take skrci koa przednie w kierunku przeciwnym do krawnika.

  Po zaparkowaniu na zjedzie przed wyczeniem zaponu wczy wsteczny bieg. Koa przednie naley skrci w kierunku krawnika.

  z Zablokowa drzwi pojazdu, naciskajc przycisk p nadajnika zdalnego sterowania.

  W celu uaktywnienia zabezpieczenia przed kradzie 3 i autoalarmu 3 nacisn dwukrotnie przycisk p.

 • 15W skrcie

  Wskazwki dotyczce parkowania z Nie parkowa samochodu

  na nawierzchniach, na ktrych znajduj si materiay atwopalne, poniewa ze wzgldu na wysok temperatur ukadu wydechowego moe doj do samozaponu.

  z Podnie szyby oraz zamkn okno dachowe przednie 3 i tylne 3.

  z Wentylatory chodnicy mog pracowa nawet po wyczeniu silnika 3 207.

  z Po jedzie z wysokimi prdkociami obrotowymi lub z duym obcieniem silnika naley przed wyczeniem silnika przez pewien czas jecha bez jego nadmiernego obciania lub przez ok. 30 sekund pozostawi go na biegu jaowym. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia turbosprarki 3.

  Nadajnik zdalnego sterowania 3 26, centralny zamek 3 28, autoalarm 3 3 32, tymczasowe wyczanie samochodu z eksploatacji 3 215.

  Praktyczne rozwizania

 • 16 W skrcie

  System aranacji foteli tylnych FlexSpaceW drugim rzdzie siedze mog znajdowa si trzy fotele lub, po zoeniu fotela rodkowego, dwa fotele z maksymaln iloci miejsca dla pasaerw. Z kolei po obnieniu foteli skrajnych uzyskuje si pask powierzchni zaadunkow.

  Przesuwanie skrajnych foteli tylnych do przodu lub do tyu z Pocign za uchwyt pod fotelem.

  z Przesun fotel.

  z Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela w wybranym pooeniu.

  Przed cofniciem fotela naley si upewni, e jego oparcie nie jest odchylone maksymalnie do tyu, poniewa moe to doprowadzi do uszkodzenia fotela.

  Regulacja nachylenia i skadanie opar skrajnych foteli tylnychz Pocign dwigni po zewntrznej stronie

  fotela.

  z Ustawi oparcie fotela w danym pooeniu.

  z Zwolni uchwyt w celu zablokowania oparcia w wybranym pooeniu (towarzyszy temu charakterystyczny dwik).

 • 17W skrcie

  Oparcie mona zablokowa w jednym z kilku pooe. Mona je take cakowicie zoy, co pozwala uzyska pask powierzchni zaadunkow.

  Skadanie tylnego fotela rodkowegoz Umieci pas bezpieczestwa fotela

  rodkowego w schowku sufitowym.

  z Wsun zamki pasw bezpieczestwa w zagbienia w siedziskach foteli.

  z Wsun zagwek fotela rodkowego cakowicie w d.

  z Pocign za uchwyt znajdujcy si w tylnej czci oparcia fotela rodkowego. Nastpnie pocign oparcie do przodu a do zatrzanicia.

  Ustawienie numer 1: trzy fotele tylne z Ustawi oparcie w pooeniu rodkowym.

  z Pocign za uchwyt znajdujcy si pod fotelem. Przesun fotel cakowicie do przodu, potem w bok w kierunku drzwi, a nastpnie ponownie do przodu w celu ustawienia go w danym pooeniu.

  z Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela w wybranym pooeniu.

  z Rozoy fotel rodkowy.

  9 Ostrzeenie

  Aby unikn obrae, w trakcie regulacji naley mocno przytrzymywa oparcie, szczeglnie przy jego skadaniu.

 • 18 W skrcie

  Ustawienie numer 2: dwa fotele tylne z maksymaln iloci miejsca dla pasaerw z Zoy rodkowy fotel tylny.

  z Ustawi oparcie w pooeniu rodkowym.

  z Pocign za uchwyt znajdujcy si pod fotelem. Przesun fotel cakowicie do tyu, potem w kierunku rodka samochodu, a nastpnie gbiej do tyu w celu ustawienia go w danym pooeniu.

  z Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela w wybranym pooeniu.

  Skadanie opar skrajnych foteli tylnych z Wycign pas bezpieczestwa

  z prowadnicy w oparciu fotela.

  z Zoy oparcia skrajnych tylnych foteli.

  z Aby uzyska poziom powierzchni bagaow, pocign za uchwyt z tyu oparcia fotela i docisn oparcie do dou a do zatrzanicia.

  Poduszki powietrzne System poduszek powietrznych skada si z kilku wewntrznych ukadw.

  Czoowe poduszki powietrzne Czoowe poduszki powietrzne, napeniane w przypadku silnego zderzenia czoowego, zapewniaj bezpieczn amortyzacj dla kierowcy i pasaera podrujcego na fotelu przednim. Podczas zderzenia kierowca i pasaer przemieszczaj si do przodu w sposb ograniczony, dziki czemu ryzyko odniesienia obrae grnej czci ciaa jest znacznie mniejsze.

 • 19W skrcie

  Boczne poduszki powietrzne 3 Boczne poduszki powietrzne uaktywniaj si w przypadku uderze w bok samochodu, zapewniajc bezpieczn amortyzacj dla kierowcy lub pasaera z przodu, w okolicach drzwi. Dziki temu ryzyko odniesienia obrae grnej czci ciaa i miednicy jest znacznie mniejsze.

  Poduszki kurtynowe 3 Poduszki kurtynowe, napeniane w przypadku uderzenia w bok pojazdu, zapewniaj bezpieczn amortyzacj, pochaniajc si uderzenia gowy pasaera lub kierowcy podczas wypadku. Dziki temu ryzyko odniesienia obrae gowy w przypadku uderzenia przez inny pojazd w bok samochodu jest znacznie mniejsze.

  Poduszki powietrzne 3 3 65.

  Aktywne zagwki 3 foteli przednich W przypadku uderzenia w ty samochodu aktywne zagwki automatycznie przechylaj si lekko w przd. Dziki temu powstaje lepsze podparcie dla gowy i maleje ryzyko uszkodzenia krgw szyjnych.

  Aktywne zagwki mona rozpozna po napisie ACTIVE.

  Zagwki 3 44.

 • 20 W skrcie

  System Travel Assistant 3 W skad systemu Travel Assistant wchodz: z podokietnik,

  z tacka,

  z uchwyty na napoje.

  Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant jest montowany na zoonym tylnym fotelu rodkowym.

  Demonta podokietnika wielofunkcyjnego Travel Assistant z Nacisn przycisk w dolnej czci

  podokietnika Travel Assistant.

  z Unie podokietnik i wyj go z zagbie montaowych w zoonym fotelu.

  z Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant ma z tyu uchwyt uatwiajcy przenoszenie.

  Obsuga menu na wywietlaczu informacyjnym 3 Pozycje menu (funkcje) mona wybiera, korzystajc z ekranw menu, przecznika czteropozycyjnego, pokrta wielofunkcyjnego systemu audio-nawigacyjnego 3, a take z przyciskw 3 na kole kierownicy. Odpowiednie opcje menu s pokazywane na wywietlaczu.

  Wybr pozycji menu za pomoc przecznika czteropozycyjnego: nacisn grn, doln, lew lub praw cz przecznika czteropozycyjnego.

 • 21W skrcie

  Wybr pozycji menu za pomoc pokrta wielofunkcyjnego 3: obrci i nacisn pokrto wielofunkcyjne.

  W celu zamknicia menu obrci przycisk wielofunkcyjny w lewo lub w prawo do pozycji Return (Powrt) lub Main (Ekran gwny) i j wybra.

  Wybieranie pozycji menu za pomoc przyciskw na kole kierownicy 3 Wybiera opcje menu, uywajc przyciskw.

  Wywietlacz informacyjny 3 88.

  Komputer pokadowy 3 Wskazania i pomiary:z zasig,

  z chwilowe zuycia paliwa,

  z przejechana odlego,

  z rednia prdko jazdy,

  z cakowite zuycie paliwa,

  z rednie zuycie paliwa,

  z stoper.

  komputer pokadowy 3 95.

  Board Computer 19,5 19:36

  BC 1 All values

  BC 2257.0 km

  Timer 40 km/h

  31.0 Ltr.

  7.0 Ltr./100km

  1

  8

 • 22 W skrcie

  Przyciski sterujce na kierownicy 3 Do obsugi funkcji systemu audio-nawigacyjnego i wywietlacza informacyjnego mona wykorzysta przyciski znajdujce si na kierownicy.

  Przyciski sterujce na kierownicy 3 3 109, system audio-nawigacyjny 3 109.

  Tylny system audio 3 System Twin Audio umoliwia pasaerom zajmujcym fotele tylne wybr pomidzy rdem dwiku odtwarzanym przez system audio-nawigacyjny a innym rdem dwiku.

  Tylny system audio 3 3 110.

  Ultradwikowe czujniki parkowania 3 Po wybraniu biegu wstecznego pilot parkowania wcza si automatycznie.

  Gdy ty samochodu zbliy si do przeszkody, rozlegnie si przerywany sygna ostrzegawczy.

  Ultradwikowe czujniki parkowania 3 3 148.

 • 23W skrcie

  System adaptacyjnego owietlenia drogi (AFL) 3 System ten zapewnia lepsze owietlenie uku drogi, a ponadto dowietla pokonywane zakrty.

  Owietlenie uku drogiStrumie wiata z reflektorw dostosowuje si do pooenia kierownicy i prdkoci jazdy(od ok. 10 km/h).

  Reflektor wieci pod ktem maksymalnie 15 w prawo lub w lewo od kierunku jazdy.

  wiato bocznePrzy niektrych ustawieniach kierownicy(po skrcie o ok. 90) albo kierunkowskazw, a take przy pewnych prdkociach (do ok. 40 km/h) zapala si dodatkowa lampa.

  Lampa owietla drog pod ktem 90 na lewo lub prawo od samochodu, na odlego ok. 30 metrw.

  Funkcja cofania

  Po wczeniu wiate, wybraniu biegu wstecznego i wczeniu kierunkowskazu zapala si dodatkowa lampa (owietlenie zakrtu) po odpowiedniej stronie samochodu. Po wyczeniu kierunkowskazu lampata wieci jeszcze przez 15 sekund.

  System adaptacyjnego owietlenia drogi 3 3 104.

  Filtr czstek staych w silniku wysokoprnym 3Filtr ten usuwa szkodliwe czstki stae ze spalin. Wyposaony jest w funkcj automatycznego czyszczenia, ktra uaktywnia si samoczynnie podczas jazdy. Czyszczenie odbywa si przez spalenie czstek sadzy w wysokiej temperaturze. Procedura ta jest przeprowadzana automatycznie w okrelonych warunkach jezdnych i trwa maksymalnie 25 minut. W trakcie czyszczenia filtra moe wzrosn zuycie paliwa. Ponadto z ukadu wydechowego moe si wydobywa nietypowy zapach i dym.

  W niektrych sytuacjach, np. podczas pokonywania krtkich odcinkw, samoistne oczyszczenie filtra nie jest moliwe.

  Jeli wymagane jest oczyszczenie filtra, a funkcja automatycznego czyszczenia nie zadziaaa, bdzie miga lampka kontrolna !.

  Wicej informacji 3 142.

 • 24 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Kluczyki, drzwi, szyby,

  uchylne okno dachowe

  Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest zapisany w Karcie pojazdu 3.

  Kluczyk stanowi element ukadu elektronicznej blokady rozruchu (immobilizera).

  Zamki 3 196.

  Skadany kluczyk 3 Nacisn przycisk, aby wysun kluczyk. Nacisn przycisk, aby wsun kluczyk a do zablokowania (charakterystyczne kliknicie).

  Karta pojazdu Karta pojazdu zawiera informacje zwizane z bezpieczestwem samochodu i dlatego powinna by przechowywana w bezpiecznym miejscu.

  Przy oddawaniu samochodu do warsztatu naley dostarczy take Kart pojazdu.

  Kluczyki zapasowe................................... 24 Skadany kluczyk 3 .................................. 24 Karta pojazdu .......................................... 24 Elektroniczna blokada rozruchu

  (immobilizer) .......................................... 25 Nadajnik zdalnego sterowania............... 26 Centralny zamek ...................................... 28 Usterka nadajnika zdalnego

  sterowania ............................................. 30 Awaria centralnego zamka .................... 30 Klapa tylna ............................................... 30 Zabezpieczenie przed kradzie

  (autoalarm) 3........................................ 32 Blokada zabezpieczajca ....................... 34 Lusterka zewntrzne................................ 34 Lusterko wewntrzne ............................... 36 Rczne otwieranie i zamykanie szyb...... 37 Elektryczne opuszczanie i podnoszenie

  szyb 3..................................................... 37 Okno dachowe przednie i tylne 3 .......... 40

 • 25Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) Ukad immobilizera sprawdza, czy do uruchomienia silnika jest uywany odpowiedni kluczyk. Silnik mona uruchomi, gdy znajdujcy si w kluczyku transponder zostanie rozpoznany.

  Blokada zostaje automatycznie uaktywniona po wyjciu kluczyka z wycznika zaponu.

  Lampka kontrolna elektronicznej blokady rozruchu A Lampka kontrolna A zapala si po wczeniu zaponu i po chwili ganie.

  Miganie lampki kontrolnej przy wczonym zaponie oznacza usterk w ukadzie immobilizera. Silnika nie mona wwczas uruchomi. Wyczy zapon i powtrzy procedur rozruchu.

  Jeli lampka kontrolna A nadal miga, naley sprbowa rozruchu przy uyciu kluczyka zapasowego i zwrci si do warsztatu.

  Zawiecenie si lampki kontrolnej A po uruchomieniu silnika sygnalizuje usterk w ukadach elektronicznych silnika lub skrzyni biegw 3 3 81, 3 131, 3 141 albo obecno wody w filtrze paliwa silnika wysokoprnego 3 3 210.

  Uwaga Uruchomienie elektronicznej blokady rozruchu nie powoduje zablokowania drzwi. Dlategopo opuszczeniu samochodu naley bezwzgldnie zablokowa zamki i uaktywni autoalarm 3 3 32.

 • 26 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Nadajnik zdalnego sterowania W zalenoci od zamontowanego wyposaenia samochody s dostarczane z rnymi nadajnikami zdalnego sterowania (przedstawionymi na tej stronie).

  Nadajnik zdalnego sterowania znajduje si w kluczyku.

  Umoliwia on obsug:z Centralnego zamka, z Mechanicznego zabezpieczenia przed

  kradzie 3, z Autoalarmu 3.

  W samochodach z elektrycznie opuszczanymi i podnoszonymi szybami bocznymi 3 za pomoc nadajnika mona otwiera i zamyka okna.

  Zasig nadajnika wynosi ok. 5 metrw. Na zasig mog mie wpyw czynniki zewntrzne. Nadajnik naley kierowa w stron pojazdu. O odebraniu sygnau z nadajnika informuje miganie wiate awaryjnych.

  Z nadajnikiem naley obchodzi si ostronie, chroni go przed wilgoci i wysok temperatur oraz nie uywa bez potrzeby.

 • 27Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Usterka Jeli uruchomienie zamka centralnego za pomoc nadajnika zdalnego sterowania nie jest moliwe, moe to by spowodowane nastpujcymi przyczynami:

  z Zosta przekroczony zasig nadajnika.

  z Rozadowaa si bateria w nadajniku. Wymieni bateri na now.

  z Kilkakrotnie uyto nadajnika poza zasigiem samochodu, wskutek czego nadajnik nie moe zosta rozpoznany (wymagana jest ponowna synchronizacja).

  z Przecienie centralnego zamka w wyniku wielokrotnego uywania nadajnika w krtkich odstpach czasu. Zasilanie zostaje wwczas na krtko odcite.

  z Zakcenia spowodowane silniejszymi falami radiowymi pochodzcymi z innych rde.

  Odblokowywanie zamkw drzwi 3 30.

  Wymiana baterii w nadajniku zdalnego sterowania Bateri naley wymieni od razu, gdy zasig nadajnika si zmniejszy.

  Zuytego akumulatora / baterii nie naley wyrzuca wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenieich do odpowiedniego punktu zbirki.

  Skadany kluczyk, patrz rys. 15330 T na poprzedniej stronie.

  Rozoy kluczyk 3 24. Otworzy nadajnik zdalnego sterowania. Wymieni bateri, zwracajc uwag na jej biegunowo (uy baterii typu CR 20 32). Zamkn nadajnik zdalnego sterowania i przeprowadzi jego synchronizacj.

  Kluczyk z nieskadan opatk, patrz rys. 15331 T na poprzedniej stronie.

  Wymian baterii zleci warsztatowi.

  Synchronizowanie nadajnika zdalnego sterowania Po wymianie baterii odblokowa drzwi za pomoc kluczyka w zamku. W celu rozpoczcia synchronizacji nadajnika zdalnego sterowania naley umieci kluczyk w wyczniku zaponu.

 • 28 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Centralny zamek Suy do blokowania i odblokowywania zamkw drzwi, klapy tylnej oraz klapki wlewu paliwa.

  Odblokowywanie Nacisn przycisk q nadajnika zdalnego sterowania

  lub (po zajciu miejsca w samochodzie)

  zwolni przycisk blokady w drzwiach kierowcy.

  W celu otwarcia drzwi pocign za klamk. Aby otworzy klap tyln, naley pocign za dwigni znajdujc si pod klamk.

  Gdy mechaniczne zabezpieczenie przed kradzie 3 jest aktywne, drzwi nie mona odblokowa poprzez wycignicie przycisku blokady.

  W niektrych wersjach rynkowych samochodu 3: jednokrotne nacinicie powoduje odblokowanie drzwi po stronie kierowcy, a dwukrotne nacinicie powoduje odblokowanie caego pojazdu.

  Wczanie blokady Zamkn drzwi, baganik i klapk wlewu paliwa.

  Nacisn przycisk p nadajnika zdalnego sterowania

  lub po zajciu miejsca w samochodzie

  wcisn przycisk blokady w drzwiach kierowcy (drzwi musz by zamknite).

 • 29Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzie 3

  Wszystkie drzwi musz by zamknite.

  Jeli podczas wykonywania tej operacjiby wczony zapon, w celu zablokowania zamkw naley otworzy i zamkn drzwi kierowcy.

  Wszystkie drzwi zostan zabezpieczone przed otwarciem.

  Po zablokowaniu zamkw w cigu 10 sekund ponownie nacisn przycisk p nadajnika zdalnego sterowania.

  Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzie jest wyczane po odblokowaniu zamkw pojazdu.

  Uwagi z Gdy otwarte s drzwi kierowcy, nie jest

  moliwe wcinicie w nich przycisku blokady. Zapobiega to niezamierzonemu zablokowaniu drzwi.

  z Jeeli drzwi kierowcy nie zostan prawidowo zamknite, centralny zamek zostaje odblokowany natychmiast po zablokowaniu.

  z Jeli po krtkim czasie od odblokowania zamkw nadajnikiem zdalnego sterowania nie zostan otwarte adne drzwi, wszystkie zamki zostan automatycznie zablokowane ponownie.

  z Aby zablokowa drzwi od wewntrz (np. w celu uniemoliwienia dostpu intruzom), naley wcisn przycisk blokady w drzwiach kierowcy.

  z W razie wypadku drogowego zablokowane drzwi odblokowuj si automatycznie (w celu zapewnienia dostpu osobom udzielajcym pomocy), pod warunkiem e zapon nie zostanie wyczony.

  Usterka w ukadzie Jeli centralny zamek nie dziaa, przyczyny mog by nastpujce:

  z Przecienie centralnego zamka w wyniku wielokrotnego uywania nadajnika w krtkich odstpach czasu. Zasilanie zostaje wwczas na krtko odcite.

  z Przepalony bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikw 3 180.

  W celu usunicia przyczyny usterki skontaktowa si z warsztatem.

  Otwieranie drzwi kierowcy kluczykiem.

  9 Ostrzeenie

  Nie uaktywnia blokady, gdy w samochodzie znajduj si pasaerowie! Otwarcie drzwi od wewntrz nie bdzie moliwe.

 • 30 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Usterka nadajnika zdalnego sterowaniaOdblokowywanie Obrci kluczyk w zamku drzwi kierowcy w lewo, po czym ustawi go ponownie w pooeniu pionowym i wyj. Spowoduje to odblokowanie wszystkich zamkw. Wczy zapon w celu zdezaktywowania autoalarmu 3.

  Blokowanie Po zamkniciu drzwi kierowcy obrci kluczyk w ich zamku w prawo, po czym ustawi go ponownie w pooeniu pionowym i wyj. Spowoduje to zablokowanie wszystkich zamkw.

  Awaria centralnego zamka Odblokowywanie Obrci kluczyk w zamku drzwi kierowcy w lewo, po czym ustawi go ponownie w pooeniu pionowym i wyj. Drzwi kierowcy zostan odblokowane. Pozostae drzwi mona odblokowa przez pocignicie w gr przyciskw blokady (o ile nie wczono wczeniej zabezpieczenia przed kradzie 3). Wczy zapon w celu zdezaktywowania autoalarmu 3.

  Blokowanie Po otwarciu drzwi kierowcy wcisn przyciski blokady w pozostaych drzwiach. Zamkn drzwi po stronie kierowcy. Obrci kluczyk w zamku drzwi kierowcy w prawo, po czym ustawi go ponownie w pooeniu pionowym i wyj. Klapki wlewu paliwa nie mona zablokowa.

  Klapa tylna Odblokowywanie Wcisn przycisk q na nadajniku zdalnego sterowania, aby odblokowa klap tyln i drzwi.

 • 31Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Otwieranie Aby otworzy klap tyln, naley pocign za dwigni znajdujc si pod klamk.

  Po zamontowaniu okrelonego wyposaenia dodatkowego nie jest moliwe pozostawienie klapy tylnej w pozycji otwarcia.

  Zamykanie Zamkn przedzia bagaowy za pomoc uchwytu na wewntrznej stronie klapy tylnej.

  Podczas zamykania klapy tylnej nie naley naciska przycisku znajdujcego si pod listw wykoczeniow, poniewa spowoduje to ponowne odblokowanie zamka.

  Blokowanie Nacisn przycisk p nadajnika zdalnego sterowania.

  9 Ostrzeenie

  Nie naley jedzi z otwart lub uchylon klap tyln, np. przy przewoeniu dugich przedmiotw, gdy wwczas trujce gazy spalinowe mog przedostawa si do wntrza samochodu.

 • 32 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Zabezpieczenie przed kradzie (autoalarm) 3 System monitoruje

  z drzwi, baganik, pokryw komory silnika;

  z wntrze samochodu;

  z pochylenie samochodu, np. przy prbie jego podniesienia;

  z ukad zaponowy.

  Uaktywnianie Wszystkie drzwi, szyby, przednie okno dachowe 3, tylne okno dachowe 3 i pokrywa komory silnika musz by zamknite. Ponownie nacisn przycisk p nadajnika zdalnego sterowania w czasie 10 sekund od zablokowania zamkw.

  Jeli przy wykonywaniu tej operacji zaponjest wczony, w celu wczenia autoalarmu naley otworzy i zamkn drzwi kierowcy.

  Uaktywnianie autoalarmu bez funkcji monitorowania wntrza i pooenia samochodu w paszczynie poziomej (np. w przypadku pozostawienia zwierzcia w samochodzie)

  1. Zamkn klap tyln i pokryw komory silnika.

  2. Nacisn przycisk w przedniej czci zespou lampek owietlenia wntrza (przy wyczonym zaponie); dioda kontrolna w przycisku wczania wiate awaryjnych bdzie miga przez czas maksymalnie 10 sekund.

  3. Zamkn drzwi.

  4. Wczy autoalarm. Dioda kontrolna zacznie wieci. Po upywie okoo 10 sekund oba zabezpieczenia zostan uaktywnione. Dioda LED bdzie miga do chwili zdezaktywowania autoalarmu.

  9 Ostrzeenie

  Nie uaktywnia blokady, gdy w samochodzie znajduj si pasaerowie! Otwarcie drzwi od wewntrz nie bdzie moliwe.

 • 33Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Dioda kontrolna (LED) W cigu pierwszych 10 sekund od uaktywnienia autoalarmu:

  Po 10 sekundach od uaktywnienia autoalarmu:

  W razie wystpienia problemu skontaktowa si z warsztatem w celu uzyskania pomocy.

  Dezaktywowanie Nacisn przycisk q nadajnika zdalnego sterowania

  lub

  wczy zapon.

  W razie usterki nadajnika zdalnego sterowania odblokowa zamki samochodu kluczykiem 3 30.

  Jeli po otwarciu drzwi kierowcy wczy si alarm, naley go zdezaktywowa, wczajc zapon.

  z Dioda LED zapala si = Test, opnione

  wczanie

  z Dioda LED miga szybko = Drzwi boczne, klapa

  tylna lub pokrywa komory silnika s otwarte albo wystpia usterka ukadu

  z Dioda LED miga powoli = ukad wczony

  z Dioda LED wieci przez ok. 1 sekund = wyczanie ukadu

 • 34 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Uwagi z Zmiany wewntrz pojazdu, takie jak

  stosowanie pokrowcw na siedzenia, mog wpyn negatywnie na dziaanie funkcji monitorowania wntrza kabiny.

  z Funkcj monitorowania wntrza naley wyczy, jeli wntrze jest ogrzewanepo wyczeniu silnika.

  Sygnalizacja alarmu Po uaktywnieniu alarmu wcza si sygnalizacja dwikowa (syrena) i wizualna (migajce wiata awaryjne). Liczba sygnaw alarmowych i czas ich generowania s okrelone przepisami prawa.

  Sygnalizacj alarmu mona wyczy poprzez nacinicie przycisku nadajnika zdalnego sterowania lub wczenie zaponu. Jednoczenie nastpuje dezaktywacja autoalarmu.

  Blokada zabezpieczajca

  Za pomoc kluczyka obrci pokrto w zamku tylnych drzwi z pooenia pionowego: drzwi nie dadz si wwczas otworzy od wewntrz.

  Lusterka zewntrzne Moliwa jest regulacja rczna za pomoc manipulatorw w drzwiach przednich lub elektryczna 3 za pomoc przecznikw w konsoli drzwi kierowcy.

  Regulacja rczna lusterek zewntrznych W celu ustawienia zewntrznych lusterek w odpowiednich pooeniach naley uy gaek.

  9 Ostrzeenie

  Blokad naley uruchamia zawsze gdy na tylnych fotelach przewoone s dzieci.

 • 35Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Regulacja elektryczna lusterek zewntrznych 3 Wybra dane lusterko zewntrzne przecznikiem wyboru i przeprowadzi regulacj, korzystajc z przecznika czteropozycyjnego.

  Asferyczne lusterka zewntrzne 3 Zastosowanie asferycznego szka lusterka powoduje zmniejszenie martwej strefy. Wskutek krzywizny lusterka odbijane przedmioty wydaj si mniejsze, co utrudnia prawidowe oszacowanie ich odlegoci od pojazdu.

  Skadanie lusterek zewntrznych Rcznie: Kade z lusterek zewntrznych mona zoy, delikatnie naciskajc zewntrzn krawd jego obudowy.

  Elektrycznie 3: nacisn przycisk; oba lusterka zostan zoone.

  W celu rozoenia lusterek ponownie nacisn przycisk.

  W przypadku regulacji rcznej zoy rcznie oba lusterka, a nastpnie nacisn przycisk.

  Po dokonaniu regulacji za pomoc ukadu sterowanego elektrycznie kolejna operacja moe zosta wykonana dopiero po upywie6 sekund.

  Aby zapewni bezpieczestwo pieszym, w przypadku uderzenia lusterka zewntrzne skadaj si w swoich uchwytach. Lekkie nacinicie obudowy lusterka powoduje jego powrt do pooenia pierwotnego.

 • 36 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Podgrzewane lusterka zewntrzne 3 Do wczania i wyczania ukadu ogrzewania suy przycisk .

  W samochodach wyposaonych w klimatyzacj sterowan elektronicznie, na wywietlaczu klimatyzacji pojawia si wskazanie .

  Ukad dziaa tylko przy pracujcym silniku. Wycza si automatycznie po kilku minutach.

  Lusterko wewntrzneUstawi lusterko, obracajc jego obudow.

  Rcznie przyciemniane lusterko wewntrzne W celu zmniejszenia intensywnoci wiata odbijajcego si w lusterku podczas jazdy noc obrci dwigni znajdujc si w dolnej czci lusterka.

 • 37Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Automatycznie przyciemniane lusterko wewntrzne 3 Podczas jazdy noc intensywno odbicia wiate pojazdu jadcego z tyu jest automatycznie zmniejszana.

  Przyciemnienie lusterka nie nastpi, gdy:

  z zapon jest wyczony,

  z wczony jest bieg wsteczny lub ustawiono dwigni zmiany biegw w pooenie R,

  z wczone jest owietlenie wntrza.

  Rczne otwieranie i zamykanie szyb Szyby mona otwiera i zamyka za pomoc korbek podnonikw.

  Elektryczne opuszczanie i podnoszenie szyb 3

  Gotowo do uyciaDziaa, gdy kluczyk w wyczniku zaponu jest ustawiony w pooeniu 1.

  Podwietlenie przecznika sygnalizuje gotowo do pracy.

  Gotowo do pracy koczy si w momencie otwarcia drzwi kierowcy.

  9 Ostrzeenie

  Przy zamykaniu szyb naley zachowa ostrono. Istnieje niebezpieczestwo odniesienia obrae ciaa, zwaszcza u dzieci.

  Gdy na tylnych fotelach znajduj si dzieci, naley wczy blokad 3 elektrycznego otwierania szyb.

  Podczas podnoszenia szyb uwanie je obserwowa, zwracajc uwag, abynic nie zostao przykleszczone przez zamykajce si szyby czy okno dachowe.

 • 38 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Obsuga W celu stopniowego opuszczenia lub podniesienia szyby krtko nacisn odpowiedni przycisk. Dusze przycinicie powoduje automatyczne opuszczenie lub podniesienie szyby. Aby zatrzyma ruch szyby, ponownie krtko nacisn przycisk.

  Mechanizm zabezpieczajcy Jeeli podczas automatycznego zamykania szyba napotka opr w grnej poowie okna, natychmiast zatrzyma si i ponownie opuci.

  W przypadku trudnoci w podnoszeniu szyby (np. z powodu oblodzenia) naley naciska odpowiedni przycisk a do cakowitego podniesienia.

  Blokada zabezpieczajca szyb w drzwiach tylnych 3 Przycisk w podokietniku drzwi kierowcy midzy przecznikami wychylnymi.

  z W lewo (zapala si czerwona lampka kontrolna): tylnymi szybami nie mona sterowa za pomoc przyciskw na drzwiach tylnych.

  z W prawo (zapala si zielona lampka kontrolna): tylnymi szybami mona sterowa za pomoc przyciskw na drzwiach tylnych.

  Zamykanie szyb 3 z zewntrz W samochodach z elektrycznie opuszczanymi i podnoszonymi szybami bocznymi szyby mona zamkn z zewntrz: nacisn przycisk p nadajnika zdalnego sterowania i przytrzyma go do momentu cakowitego zamknicia wszystkich szyb.

 • 39Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Ogrzewanie szyby tylnej 3 Do wczania i wyczania ukadu ogrzewania suy przycisk .

  W samochodach wyposaonych w klimatyzacj sterowan elektronicznie, na wywietlaczu klimatyzacji pojawia si wskazanie .

  Ukad dziaa tylko przy pracujcym silniku. Wycza si automatycznie po kilku minutach.

  W niektrych wersjach silnika ogrzewanie tylnej szyby wcza si automatycznie podczas czyszczenia filtra czstek staych 3.

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 3 112.

  Przecienie ukadu W przypadku wielokrotnego naciskania przyciskw opuszczania/podnoszenia szyb w krtkich odstpach czasu nastpuje chwilowe odcicie zasilania.

  Usterka Jeli szyb nie mona opuszcza ani podnosi automatycznie, naley uaktywni ukad elektrycznego sterowania szybami w nastpujcy sposb:

  1. Zamkn drzwi.

  2. Wczy zapon.

  3. Cakowicie zamkn szyb i przytrzyma przycisk jeszcze przez co najmniej 5 sekund.

  4. Cakowicie otworzy szyb i przytrzyma przycisk jeszcze przez co najmniej 1 sekund.

  5. Czynno powtrzy osobno dla kadej szyby.

 • 40 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Okno dachowe przednie i tylne 3

  Przednie okno dachowe (przesuwno-uchylne) Do jego obsugi suy lewy przecznik (l i \) znajdujcy si midzy osonami przeciwsonecznymi. Przecznik dziaa, gdy wczony jest zapon.

  OtwieranieNacisn przycisk l. Okno dachowe bdzie otwierane. W celu zatrzymania ruchu okna dachowego ponownie nacisn przycisk.

  Zamykanie Nacisn i przytrzyma cz \ przecznika a do zamknicia okna dachowego.

  Uchylanie Gdy okno dachowe jest zamknite, nacisn i przytrzyma cz \ przecznika, a okno zostanie uchylone.

  Opuszczanie Nacisn i przytrzyma cz l przecznika a do zamknicia okna dachowego.

  Tylne okno dachowe (uchylne) Do jego obsugi suy prawy przecznik (\ iw) znajdujcy si midzy osonami przeciwsonecznymi. Przecznik dziaa,gdy wczony jest zapon.

  Uchylanie Nacisn i przytrzyma cz \ przecznika a do uchylenia okna dachowego.

  Opuszczanie Nacisn i przytrzyma cz w przecznika a do opuszczenia okna dachowego.

  9 Ostrzeenie

  Przy zamykaniu przedniego 3 i tylnego 3 uchylnego okna dachowego naley zachowa ostrono. Istnieje niebezpieczestwo odniesienia obrae, zwaszcza u dzieci.

  Podczas zamykania okna dachowego naley uwanie je obserwowa, zwracajc uwag, aby nic nie zostao przykleszczone.

 • 41Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

  Roleta dachowa Zmniejsza ilo promieni sonecznych dostajcych si do wntrza, gdy dach przesuwny jest zamknity lub podniesiony.

  Otworzy lub zamkn rolet dachow wedug potrzeb.

  Roleta odsuwa si przy otwieraniu okna dachowego.

  Uwaga z Gdy okno dachowe jest od zewntrz mokre,

  naley uchyli je do gry, umoliwiajc spynicie wody, a nastpnie otworzy.

  z Przy korzystaniu z baganika dachowego sprawdzi jego odlego od okna dachowego, aby unikn uszkodzenia okna.

  Usterka Ukad napdu elektrycznego jest chroniony bezpiecznikiem znajdujcym si w skrzynce bezpiecznikw 3 179. Do czasu usunicia usterki okno dachowe mona otwiera i zamyka w nastpujcy sposb:

  Odsun do tyu oson napdu elektrycznego.

  Za pomoc rubokrta 3 wepchn waek napdowy i obraca, a okno dachowe lub uchylne okno dachowe zostanie zamknite.

 • 42 Fotele, wntrze samochodu

  Fotele, wntrze

  samochodu

  Fotele przednie

  Regulacja wzduna fotelaPocign uchwyt z przodu fotela, przesun fotel i zwolni uchwyt.

  Regulowanie oparciaObrci boczne pokrto, nie opierajc si o oparcie.

  Fotele przednie......................................... 42 Zagwki ................................................... 44 Podokietnik 3........................................... 46 System Travel Assistant 3 ....................... 46 Tylne fotele ............................................... 49 Elastyczny ukad foteli tylnych

  (FlexSpace) ............................................ 50 Powikszanie przestrzeni bagaowej..... 51 Osona przestrzeni bagaowej 3............ 53 Siatka zabezpieczajca 3....................... 54 Zaczepy stabilizacyjne ............................ 55 Wieszaki na torby 3................................. 55 Uwagi dotyczce zaadunku samochodu 56 Trjstopniowy system zapewniajcy

  bezpieczestwo bierne ......................... 57 Trzypunktowe pasy bezpieczestwa...... 57 Napinacze pasw bezpieczestwa ........ 58 Korzystanie z pasw bezpieczestwa.... 60 Zaczepy montaowe 3 do mocowania

  fotelikw dziecicych ISOFIX................ 62 Foteliki dziecice 3 .................................. 63 Poduszki powietrzne ................................ 65 Zapalniczka 3.......................................... 76 Gniazdka elektryczne 3........................... 76 Popielniczki ............................................... 77 Schowki ..................................................... 78 Skadane stoliki 3..................................... 79 Schowek na monety 3 ............................. 79 Osony przeciwsoneczne......................... 79

  9 Ostrzeenie

  Nie regulowa foteli podczas jazdy. Mog si one przesun w niekontrolowany sposb.

 • 43Fotele, wntrze samochodu

  Regulacja wysokoci siedziska fotela 3 Pocign przedni, boczn dwigni i odciy fotel, aby go unie. Usi na fotelu, aby go opuci.

  Regulacja podparcia odcinka ldwiowego 3 Obrci pokrto z boku oparcia fotela,nie opierajc si o oparcie.

  Pozycja fotela

  z Usi w fotelu w taki sposb, aby plecy byy podparte na caej swojej dugoci. Przesun fotel kierowcy do przodu lub do tyu tak, aby przy wciskaniu pedaw nogi byo lekko ugite w kolanach. Fotel pasaera naley odsun moliwie najdalej do tyu.

  9 Ostrzeenie

  Przed wyruszeniem w drog naley odpowiednio wyregulowa fotele.

 • 44 Fotele, wntrze samochodu

  z Zaj tak pozycj w fotelu, aby barki byy jak najsilniej docinite do oparcia. Ustawi oparcie fotela w taki sposb, aby po umieszczeniu rk na kierownicy ramiona byy lekko ugite w okciach. Podczas obracania koa kierownicy barki powinny styka si z oparciem fotela. Oparcia nie naley odchyla zanadto do tyu. Zalecany maksymalny kt nachylenia oparcia wynosi ok. 25.

  z Ustawi koo kierownicy w optymalnym pooeniu 3 5.

  z Wyregulowa wysoko siedziska fotela 3 w taki sposb, aby zapewni sobie jak najwiksze pole widzenia i aby mc swobodnie ogarn wzrokiem wszystkie wskaniki i lampki kontrolne. Odlego pomidzy gow a podsufitk powinna wynosi co najmniej 15 cm. Uda powinny swobodnie spoczywa na siedzisku (nie mog by w nie wcinite).

  z Wyregulowa zagwki.

  z Ustawi odpowiedni wysoko zamocowania pasa bezpieczestwa 3 60.

  z Wyregulowa podparcie odcinka ldwiowego 3 tak, aby krgosup by wygity w naturalny sposb.

  Ogrzewanie przednich foteli 3 Dwa przyciski pomidzy rodkowymi kratkami nawiewu su do wczania podgrzewania lewego i prawego fotela.

  Aby wczy ogrzewanie przy wczonym zaponie, nacisn przycisk .

  Zagwki Regulacja zagwkw foteli przednich oraz skrajnych foteli tylnych 3 Odchyli zagwek w przd, przytrzyma w tej pozycji i wyregulowa wysoko.

  Skadanie zagwkw foteli tylnych lub cakowite opuszczanie i wyciganie zagwka przedniego fotela pasaera patrz nastpna strona.

  Wysoko zagwka naley dostosowa do wzrostu osoby siedzcej w danym fotelu (po zajciu fotela).

 • 45Fotele, wntrze samochodu

  Regulacja zagwka rodkowego fotela tylnego Podnie zagwek do gry, nacisn obie blokady spryste i opuci zagwek do odpowiedniej wysokoci.

  Gdy rodkowy fotel tylny nie jest zajmowany, w celu poprawy widocznoci lub powikszenia przestrzeni bagaowej zagwek mona maksymalnie opuci.

  Skadanie rodkowego fotela tylnego 3 52.

  Jeeli fotel zostanie zajty, pocign zagwek w gr.

  Optymalna wysoko zagwka

  rodek zagwka powinien znajdowa si na wysokoci oczu kierowcy. Jeeli takie ustawienie nie jest moliwe, np. z powodu duego wzrostu kierowcy, zagwek naley ustawi w najwyszym pooeniu. Osoby niskie powinny ustawi zagwek w najniszej pozycji.

  Aktywne zagwki 3 foteli przednich Przy uderzeniu w ty samochodu aktywne zagwki automatycznie przechylaj si lekko w przd. Dziki temu powstaje lepsze podparcie dla gowy i zmniejsza si ryzyko urazw krgw szyjnych.

  Aktywne zagwki mona rozpozna po napisie ACTIVE.

  9 Ostrzeenie

  Przed wyruszeniem w drog naley odpowiednio wyregulowa zagwki.

 • 46 Fotele, wntrze samochodu

  Wyjmowanie Nacisn i zwolni dwa zaczepy. Wycign i zdj zagwek.

  Przed zoeniem opar foteli tylnych 3 3 51 wsun zagwki tylne do oporu.

  Uwaga Do zagwka niezajtego przedniego fotela pasaera mona mocowa tylko zatwierdzone przedmioty lub elementy.

  Podokietnik 3 Podokietnik fotela kierowcy Popchn uniesiony podokietnik do tyu, pokonujc opr, a nastpnie rozoy.

  Podokietnik mona ustawi w rnych pozycjach.

  Gdy podokietnik nie jest potrzebny, mona go unie i schowa pomidzy oparciami.

  Podokietnik 3 midzy fotelami tylnymi Zobacz cz Podokietnik w podrozdziale dotyczcym systemu Travel Assistant 3 47.

  System Travel Assistant 3 W skad systemu Travel Assistant wchodz: z podokietnik,

  z szuflada,

  z uchwyty na napoje.

  Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant jest montowany na zoonym tylnym fotelu rodkowym 3 52.

 • 47Fotele, wntrze samochodu

  Monta podokietnika wielofunkcyjnego Travel Assistant Zoy rodkowy fotel tylny 3 52.

  Umieci tyln cz podokietnika Travel Assistant w tylnych zagbieniach zoonego fotela rodkowego.

  Opuci przedni cz podokietnika a do wyranego zatrzanicia w przednich zagbieniach zoonego fotela.

  Podokietnik Podokietnik mona przesuwa, dopasowujc jego pooenie w stosunku do skrajnych foteli tylnych.

  9 Ostrzeenie

  W przypadku nieprawidowego zablokowania, przy gwatownym hamowaniu podokietnik Travel Assistant moe zosta wyrzucony do przodu ze znaczn si, powodujc obraenia ciaa.

 • 48 Fotele, wntrze samochodu

  Szuflada Pod podokietnikiem znajduje si szuflada. Aby j otworzy, naley nacisn grny przycisk.

  Uchwyt na napoje Aby otworzy cz z uchwytami na napoje, naley nacisn j z przodu.

  Demonta podokietnika wielofunkcyjnego Travel Assistant Nacisn przycisk w dolnej czci podokietnika Travel Assistant.

 • 49Fotele, wntrze samochodu

  Unie podokietnik i wyj go z zagbie montaowych w zoonym fotelu.

  Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant ma z tyu uchwyt uatwiajcy przenoszenie.

  W przypadku podnoszenia fotela rodkowego nie jest konieczny demonta podokietnika Travel Assistant; wystarczy przesun podokietnik do przodu. Naley uwaa na przedmioty znajdujce si wewntrz podokietnika Travel Assistant.

  Tylne fotele Przesuwanie skrajnych foteli tylnych do przodu lub do tyuSkrajne fotele tylne mona przesuwa do przodu i do tyu niezalenie.

  Pocign za uchwyt znajdujcy si pod fotelem, przesun fotel, puci uchwyt; fotel zatrzanie si w wybranej pozycji.

  Przed cofniciem fotela naley si upewni, e jego oparcie nie jest odchylone maksymalnie do tyu, poniewa moe to doprowadzi do uszkodzenia fotela.

  Regulacja kta nachylenia opar skrajnych foteli tylnychChwyci oparcie, pocign za dwigni znajdujc si po zewntrznej stronie fotela i ustawi oparcie pod odpowiednim ktem. Uwaga: podczas regulacji fotel musi by pusty. Puci uchwyt w celu zablokowania oparcia w wybranej pozycji.

  Dostpne s trzy pooenia oparcia.

 • 50 Fotele, wntrze samochodu

  Aby powikszy baganik i uzyska pask przestrze zaadunkow, mona zoy oparcia skrajnych foteli tylnych. Jednak gdy z tyu samochodu siedz pasaerowie, oparcia foteli powinny by wyprostowane. Powikszanie przestrzeni bagaowej 3 51.

  Elastyczny ukad foteli tylnych (FlexSpace)W tylnym rzdzie modelu Meriva znajduj si trzy fotele. Fotel rodkowy mona zoy,co zapewnia znacznie wiksz ilo miejsca na dwch pozostaych siedzeniach. Dostpne s dwa ustawienia foteli: trzy fotele tylne (ustawienie numer 1) i dwa fotele tylne z maksymaln iloci miejsca dla pasaerw (ustawienie numer 2).

  Przestrze bagaow mona powikszy tylko w przypadku wybrania ustawienia numer 1 3 51.

  W celu powikszenia baganika mona zoy oparcia skrajnych foteli tylnych 3 52.

  Ustawienie numer 1: trzy fotele tylne Ustawi oparcie fotela skrajnego w pooeniu rodkowym za pomoc dwigni znajdujcej si po zewntrznej stronie fotela 3 49.

  Pocign za uchwyt pod siedzeniem. Przesun fotel cakowicie do przodu, potem w bok w kierunku drzwi, a nastpnie ponownie do przodu w celu ustawienia go w danym pooeniu.

  Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela w wybranym pooeniu.

  Rozoy fotel rodkowy 3 52.

  9 Ostrzeenie

  Aby unikn obrae, w trakcie regulacji naley mocno przytrzymywa oparcie, szczeglnie przy jego skadaniu.

 • 51Fotele, wntrze samochodu

  Ustawienie numer 2: dwa fotele tylne Zoy fotel rodkowy, cignc za uchwyt z tyu jego oparcia. Zoy oparcie w przd a do jego zablokowania w nowym pooeniu 3 52.

  Ustawi oparcie fotela skrajnego w pooeniu rodkowym za pomoc dwigni znajdujcej si po zewntrznej stronie fotela 3 49.

  Pocign za uchwyt pod siedzeniem. Przesun fotel cakowicie do tyu, potem w kierunku rodka samochodu, a nastpnie gbiej do tyu w celu ustawienia go w danym pooeniu.

  Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela w wybranym pooeniu.

  Powikszanie przestrzeni bagaowej Przestrze bagaow mona powikszy na nastpujce sposoby: z zoy oparcia skrajnych foteli tylnych,

  z zoy fotel rodkowy,

  z zoy skrajne fotele tylne,

  z zoy oparcie przedniego fotela pasaera 3

  (patrz instrukcje poniej).

  Fotele tylne musz zosta ustawione w konfiguracji numer 1, tj. trzy fotele tylne 3 50.

  Skadanie opar skrajnych foteli tylnychW razie potrzeby wymontowa oson przestrzeni bagaowej 3 3 53.

  Cakowicie opuci zagwki foteli 3 3, 3 44. Wyj pas bezpieczestwa z prowadnicy w oparciu.

  Zdj wciskane tuleje 3 przeznaczone do zamontowania fotelika dziecicego systemu ISO-FIX patrz doczona instrukcja montau fotelika dziecicego ISO-FIX.

 • 52 Fotele, wntrze samochodu

  Chwyci oparcie, pocign za dwigni znajdujc si po zewntrznej stronie fotela i zoy oparcie na siedzisko. Nastpnie zwolni dwigni i zablokowa oparcie w nowym pooeniu.

  Aby rozoy oparcie, pocign za dwigni znajdujc si po zewntrznej stronie fotela i unie oparcie. Nastpnie zwolni dwigni i zablokowa oparcie w nowym pooeniu.

  Umieci pas bezpieczestwa w prowadnicy w oparciu fotela.

  Zoy rodkowy fotel. Umieci pas bezpieczestwa fotela rodkowego w schowku sufitowym 3 61.

  Wsun zamki pasw bezpieczestwa w zagbienia w siedziskach foteli.

  Opuci cakowicie zagwek fotela rodkowego 3 45.

  Pocign za uchwyt z tyu oparcia fotela rodkowego patrz ilustracja. Pocign oparcie do przodu, zoy je na siedzisko i zablokowa w nowym pooeniu. Fotel zostanie opuszczony na minimaln wysoko.

  Rozkadanie rodkowego fotela tylnegoPocign za uchwyt z tyu oparcia fotela rodkowego, unie oparcie i zablokowa je w pooeniu wyprostowanym. Uwaga: fotele skrajne musz zosta przesunite na bok patrz ustawienie numer 1,tj.: trzy fotele tylne 3 50.

  Skadanie skrajnych foteli tylnych Przesun przedni fotel pasaera do przodu i cakowicie opuci bd wyj zagwki skrajnych foteli tylnych 3 45.

  Zoy oparcia foteli skrajnych na ich siedziska.

  Aby uzyska poziom powierzchni bagaow, pocign za uchwyt z tyu oparcia fotela i docisn oparcie do doua do zatrzanicia.

  9 Ostrzeenie

  Aby unikn obrae, w trakcie regulacji naley uwanie przytrzymywa oparcie, szczeglnie przy skadaniu.

  9 Ostrzeenie

  Przewoony adunek nie moe utrudnia korzystania z dwigni hamulca postojowego ani dwigni zmiany biegw 3 56.

 • 53Fotele, wntrze samochodu

  Rozkadanie skrajnych foteli tylnychPocign za uchwyt z tyu oparcia i podnie oparcie a do zatrzanicia.

  Pocign za dwigni po zewntrznej stronie skrajnego fotela tylnego i podnie oparcie fotela. Zwolni dwigni w celu zablokowania oparcia w wybranym pooeniu.

  Umieci pas bezpieczestwa w prowadnicy w oparciu fotela.

  Oparcie mona rozoy nawet gdy dany fotel zosta opuszczony na minimaln wysoko. Gdy z tyu samochodu siedz pasaerowie, oparcia foteli powinny by wyprostowane.

  Skadanie oparcia przedniego fotela pasaera 3 Cakowicie wsun lub wyj zagwek 3 3, 3 44.

  Odsun przedni fotel pasaera do tyu.

  Pocign dwigni zwalniajc i zoy oparcie.

  Rozkadanie oparcia przedniego fotela pasaera 3 Odblokowa dwigni zwalniajc, wyprostowa oparcie i zablokowa je w tym pooeniu (rozlegnie si charakterystyczny odgos).

  Osona przestrzeni bagaowej 3 Nie ka na oson cikich ani ostro zakoczonych przedmiotw.

  Zwijanie Podnie tyln cz osony i pochyla do przodu poszczeglne segmenty.

  RozwijaniePochyli w d grn cz osony i umieci w zatrzaskach.

 • 54 Fotele, wntrze samochodu

  Demonta Zwin oson, pocign j do tyu, aby odczy, po czym wyj od gry.

  Monta Umieci przedni cz osony w zaczepach i rozoy tyln cz.

  Siatka zabezpieczajca 3 Siatk zabezpieczajc mona zamontowa za przednimi fotelami. Oparcia foteli tylnych musz uprzednio zosta zoone.

  Za siatk zabezpieczajc nie mog znajdowa si pasaerowie.

  Monta Siatka zabezpieczajca znajduje si pod pyt podogow baganika patrz prawa kolumna.

  Zoy oparcia wszystkich foteli tylnych patrz cz Powikszanie przestrzeni bagaowej 3 51.

  W podsufitce znajduj si dwa otwory montaowe. Zdj zalepki. Zaczepi grny drek siatki w otworach montaowych najpierw po jednej, a potem po drugiej stronie. Nastpnie zablokowa drek, przesuwajc go do przodu.

  Zaczepi pasy siatki w szczelinach na zewntrznych czciach wspornikw przednich foteli, a nastpnie napry je.

  Przed zamontowaniem siatki po raz pierwszy konieczne jest odsonicie wspomnianych szczelin. W tym celu naley za pomoc tpo zakoczonego przedmiotu wcisn do rodka odpowiednio oznaczony element.

  Demonta Odchyli do gry regulatory dugoci pasw i odczepi pasy u dou. Wyj grny drek siatki z otworw montaowych i zaoy zalepki.

 • 55Fotele, wntrze samochodu

  Przechowywanie siatki zabezpieczajcej Po zdjciu siatki zwin j i zabezpieczy tamami zapinanymi na rzepy.

  Siatk naley przechowywa pod pyt podogow baganika. W celu uzyskania dostpu do schowka na t siatk wymontowa oson przestrzeni bagaowej 3 3 53, a nastpnie unie pyt podogow baganika za pomoc uchwytu i przesun pyt do przodu 3 169. Siatk naley umieci w zagbieniu w przedniej czci schowka w pododze baganika.

  Zaczepy stabilizacyjne Zaczepy stabilizacyjne s przeznaczone do zabezpieczania przedmiotw przed przesuwaniem si B, przy uyciu pasw mocujcych 3 lub siatki adunkowej 3.

  Wieszaki na torby 3 Na oparciach foteli tylnych znajduj si dwa wieszaki, na ktrych mona powiesi torby z zakupami. Maksymalne obcienie: 10 kg na kady wieszak.

 • 56 Fotele, wntrze samochodu

  Uwagi dotyczce zaadunku samochodu z Cikie przedmioty powinny by ukadane

  w przestrzeni bagaowej moliwie najdalej z przodu, przy oparciach foteli tylnych lub, w przypadku ich zoenia, przy oparciach foteli przednich. Jeeli przedmioty s ukadane pitrowo, najcisze powinny by umieszczone na spodzie.

  z Cikie przedmioty naley zabezpieczy pasami mocujcymi 3 przytwierdzonymi do zaczepw stabilizacyjnych 3 55.

  z Jeli zoone zostay oparcia foteli tylnych, przed zaadowaniem samochodu naley zamocowa siatk zabezpieczajc 3 54.

  z Naley rozwin oson przestrzeni bagaowej 3 3 53.

  z Jeli przy przewoeniu adunkw w przestrzeni bagaowej oparcia foteli nie s zoone, musz zosta zablokowane w pozycji wyprostowanej 3 53.

  z Baga nie moe wystawa ponad grn krawd opar.

  z Trjkt ostrzegawczy 3 oraz apteczka pierwszej pomocy (poduszka) 3 musz zawsze znajdowa si w dostpnym miejscu.

  z Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na osonie przestrzeni bagaowej 3 ani na desce rozdzielczej.

  z Nie naley umieszcza adnych przedmiotw w obszarze napeniania si poduszek powietrznych, poniewa w razie wypadku mogyby one spowodowa obraenia ciaa.

  z Przewoone przedmioty nie mog utrudnia posugiwania si pedaami, hamulcem postojowym i dwigni zmiany biegw, ani ogranicza swobody ruchu kierowcy. Nie umieszcza we wntrzu lunych obiektw.

  z Nie naley jedzi z otwart lub uchylon klap tyln, np. przy przewoeniu dugich przedmiotw, gdy wwczas trujce gazy spalinowe mog przedostawa si do wntrza samochodu.

  z adowno jest rnic pomidzy dopuszczaln mas cakowit (patrz tabliczka identyfikacyjna 3 216) a mas wasn pojazdu gotowego do drogi.

  z W celu obliczenia masy wasnej naley wpisa dane samochodu w odpowiednim miejscu na stronie 3 224.

  z Zgodnie z wymogami UE masa wasna obejmuje szacunkow mas kierowcy (68 kg), bagau (7 kg) i wszystkich pynw (zbiornik paliwa napeniony w 90%).

  z Wyposaenie dodatkowe i opcjonalne zwiksza mas wasn pojazdu.

  z Masy i obcienia 3 224.

  z Przewoenie bagau na dachu zwiksza wraliwo samochodu na boczne podmuchy wiatru i pogarsza jego waciwoci jezdne na skutek podwyszenia rodka cikoci. adunki naley rozoy rwnomiernie i zabezpieczy pasami. Dostosowa cinienie w ogumieniu do warunkw obcienia. Nie przekracza prdkoci 120 km/h. Czsto sprawdza i w razie potrzeby napina pasy mocujce. Przestrzega obowizujcych w danym kraju przepisw w tym zakresie.

  z Dopuszczalne obcienie dachu wynosi 100 kg. Na obcienie dachu skada si czna masa baganika i adunku.

 • 57Fotele, wntrze samochodu

  Trjstopniowy system zapewniajcy bezpieczestwo bierne Skada si z nastpujcych elementw:

  z trzypunktowe pasy bezpieczestwa,

  z napinacze pasw bezpieczestwa dla foteli przednich,

  z poduszki powietrzne dla kierowcy i pasaera podrujcego na fotelu przednim 3 oraz dla pasaerw siedzcych w skrajnych fotelach tylnych 3.

  W zalenoci od siy uderzenia kolejno uaktywniaj si poszczeglne zabezpieczenia:

  z Automatyczna blokada pasw bezpieczestwa uniemoliwia ich wysunicie, zapewniajc utrzymanie pasaerw w fotelach.

  z Pasy fotela przedniego s cigane przez przez zamki pasw. Oznacza to, e pasy bezpieczestwa dobrze przylegaj do ciaa, a osoby siedzce w fotelu dostatecznie wczenie reaguj na zwalnianie samochodu, co powoduje obnienie obcienia ciaa.

  z Dodatkowo, przy powanych zderzeniach osoby znajdujce si w samochodzie s chronione przez poduszki powietrzne.

  Zapozna si z instrukcj doczon do fotelika dziecicego!

  Trzypunktowe pasy bezpieczestwa Samochd jest wyposaony w pasy bezpieczestwa z automatycznym mechanizmem zwijajcym, co zapewnia cise przyleganie pasa do ciaa.

  Informacje o prawidowym wyregulowaniu fotela 3 43.

  Pasy bezpieczestwa s blokowane podczas dziaania duych si zwizanych z przyspieszaniem i hamowaniem samochodu. Dziki temu pasy pewnie przytrzymuj kierowc i pasaerw w fotelu.

  9 Ostrzeenie

  Poduszki powietrzne stanowi jedynie uzupenienie systemu trzypunktowych pasw bezpieczestwa oraz ich napinaczy. Z tego wzgldu podczas jazdy naley zawsze zapina pasy. Nieprzestrzeganie podanych zalece stwarza ryzyko odniesienia obrae ciaa lub nawet utraty ycia. Naley odpowiednio poinstruowa pasaerw.

 • 58 Fotele, wntrze samochodu

  Lampka kontrolna pasa bezpieczestwa X 3 80.

  Kady pas bezpieczestwa przeznaczony jest dla jednej osoby. Pasy bezpieczestwa s nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniej 12 lat oraz osb o wzrocie poniej 150 cm.

  Dzieci w wieku do 12 lat powinny by przewoone w fotelikach dziecicych Opla 3 63.

  Ograniczniki siy napicia pasw bezpieczestwa W razie kolizji nacisk pasw bezpieczestwa foteli przednich na ciao jest zmniejszany dziki kontrolowanemu rozwiniciu pasw w odpowiednim momencie.

  Sprawdzanie pasw bezpieczestwa Od czasu do czasu sprawdza dziaanie i ewentualne uszkodzenia podzespow wszystkich pasw bezpieczestwa. Uszkodzone elementy pasw bezpieczestwa naley wymieni. Wymieni w autoryzowanej stacji obsugi pasy bezpieczestwa oraz napinacze pasw uruchomione w wypadku.

  Uwaa, aby nie uszkodzi lub nie przykleszczy tamy pasa bezpieczestwa przedmiotami o ostrych krawdziach.

  Napinacze pasw bezpieczestwa W razie zderzenia czoowego, a take w przypadku uderzeniu w ty samochodu z okrelon si zamki pasw bezpieczestwa przy przednich fotelach przemieszczaj si w d, napinajc w ten sposb pasy.

  Zadziaanie napinaczy pasw bezpieczestwa sygnalizowane jest zawieceniem si lampki kontrolnej v patrz nastpna kolumna.

  Uaktywnione napinacze naley wymieni w warsztacie. Napinacze pasw bezpieczestwa mog zosta uyte tylko raz.

  9 Ostrzeenie

  Pasy bezpieczestwa naley zapina przed kad jazd.

  Osoby bez zapitych pasw bezpieczestwa w razie wypadku naraaj na cikie obraenia nie tylko siebie, lecz rwnie innych pasaerw oraz kierowc.

 • 59Fotele, wntrze samochodu

  Lampka kontrolna napinaczy pasw bezpieczestwa v Dziaanie napinaczy pasw bezpieczestwa oraz poduszek powietrznych jest monitorowane elektronicznie i sygnalizowane za pomoc lampki kontrolnej v. Po wczeniu zaponu lampka zapala si na ok. 4 sekundy. Jeli lampka nie zapala si, nie ganie po upywie 4 sekund lub zapala si w czasie jazdy, wystpia usterka w ukadzie napinaczy pasw lub poduszek powietrznych 3 70. W razie wypadku ukady te mog nie zadziaa.

  Uaktywnienie napinaczy pasw bezpieczestwa jest sygnalizowane wieceniem si lampki kontrolnej v.

  Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umoliwia szybkie usuwanie usterek.

  Wane

  z W pobliu napinaczy pasw bezpieczestwa nie wolno montowa ani umieszcza jakichkolwiek akcesoriw czy przedmiotw. Zabronione jest take dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji napinaczy, poniewa wie si to z ryzykiem uniewanienia homologacji typu pojazdu.

  z Elektroniczne moduy sterujce elementami napinaczy pasw bezpieczestwa i poduszek powietrznych znajduj si wewntrz konsoli rodkowej. Aby unikn zakce w dziaaniu tych ukadw, w pobliu konsoli nie wolno umieszcza adnych urzdze wytwarzajcych pole magnetyczne.

  z W przypadku korzystania z foteli tylnych uwaa, aby elementy pasw bezpieczestwa foteli przednich nie zostay uszkodzone przez buty lub inne przedmioty. Nie pozwala, aby brud dosta si do zwijaczy pasw.

  z Demonta foteli powinien by przeprowadzany w warsztacie.

  z Napinacze dziaaj tylko jeden raz, co jest sygnalizowane wieceniem lampki kontrolnej v. Napinacze, ktre zadziaay, wymieni w warsztacie.

  z Przy zomowaniu pojazdu naley przestrzega odpowiednich przepisw bezpieczestwa. Z tego powodu pojazd naley przekaza firmie utylizacyjnej.

  9 Ostrzeenie

  Przyczyn usterki naley niezwocznie usun w warsztacie.

  9 Ostrzeenie

  Nieprawidowe obchodzenie si z pasami bezpieczestwa (np. usuwanie lub zaczepianie pasw albo ich zaczepw) moe spowodowa zadziaanie napinaczy, co moe by przyczyn uszkodzenia ciaa.

 • 60 Fotele, wntrze samochodu

  Korzystanie z pasw bezpieczestwa Zapinanie Pas nie moe by poskrcany i musi cile przylega do ciaa. Oparcia foteli nie powinny by zanadto odchylone do tyu (maksymalny kt ich odchylenia wynosi ok. 25).

  Wysoko zamocowania pasa naley wyregulowa tak, aby pas spoczywa na barku. Nie moe on spoczywa na szyi ani na ramieniu.

  Wycign pas z mechanizmu zwijajcego, przeoy go w poprzek ciaa (uwaajc, aby si nie poskrca) i wsun klamr pasa w zamek przy fotelu. Podczas jazdy naley regularnie napina cz biodrow pasa, cignc za jego odcinek barkowy.

  Zarwno zbyt lune, jak i zbyt grube ubrania uniemoliwiaj cise przyleganie pasa bezpieczestwa do ciaa. Pod pasem bezpieczestwa nie powinny znajdowa si jakiekolwiek przedmioty, np. torebka czy telefon komrkowy.

  9 Ostrzeenie

  Cz biodrowa pasa powinna cile przylega do miednicy, nie wywierajc nacisku na brzuch dotyczy to zwaszcza kobiet ciarnych.

  9 Ostrzeenie

  Pas nie moe uciska twardych ani kruchych przedmiotw znajdujcych si w kieszeniach ubrania.

 • 61Fotele, wntrze samochodu

  Regulacja wysokoci Regulacja wysokoci grnych punktw zamocowania pasw bezpieczestwa przednich foteli:

  1. Nieznacznie wycign pas.

  2. Nacisn przycisk na suwaku regulacyjnym.

  3. Ustawi odpowiedni wysoko.

  4. Po zwolnieniu suwak regulacyjny powinien zatrzasn si z charakterystycznym odgosem.

  Nie regulowa wysokoci zamocowania pasa podczas jazdy.

  Odpinanie pasa W celu odpicia pasa nacisn czerwony przycisk na zamku pasa.

  Trzypunktowy pas bezpieczestwa rodkowego fotela tylnego Wycign obie klamry pasa z uchwytu w dachu.

  Wpi doln klamr pasa w zamek po prawej stronie fotela rodkowego (1). Chwyci grn klamr pasa i przecign pas przez prawy bark i lewe biodro (uwaajc, aby nie skrci pasa) i wpi go w zamek po lewej stronie fotela rodkowego (2).

  Jeli uywany jest fotel rodkowy, oba fotele skrajne naley przesun do tyu, a ich oparcia ustawi w jednej linii z oparciem fotela rodkowego 3 50.

 • 62 Fotele, wntrze samochodu

  Aby odpi pas, nacisn przycisk zamka po lewej stronie (2). Jeli fotel rodkowy ma zosta zoony, nacisn przycisk zamka po prawej stronie (1). Pas zwinie si automatycznie.

  Wsun grn klamr w uchwyt dla klamry dolnej. Zagi pas przy kocu klamry.

  Woy doln klamr w uchwyt w dachu (klamra powinna by skierowana do przodu).

  Zaczepy montaowe 3 do mocowania fotelikw dziecicych ISOFIX Zaczepy ISOFIX do zamocowania fotelikw dziecicych znajduj si pomidzy oparciem a siedziskiem.

  Fotelik dziecicy ISOFIX speniajcy wszystkie wymagania naley zamocowa do odpowiednich zaczepw w samochodzie.

  Postpowa zgodnie z instrukcjami instalacji doczonymi do fotelikw dziecicych ISOFIX.

 • 63Fotele, wntrze samochodu

  Foteliki dziecice 3 Naley cile przestrzega instrukcji i zalece producenta fotelika dziecicego.

  Konieczne jest take bezwarunkowe przestrzeganie przepisw obowizujcych w danym kraju. W niektrych krajach fotelik dziecicy mona zamocowa wycznie w cile okrelonych miejscach.

  Dobr waciwego fotelika Dziecko powinno by jak najduej przewoone w samochodzie tyem do kierunku jazdy. Gdy dziecko jest skierowane tyem do kierunku jazdy i znajduje si pozycji plecej, bardzo sabe krgi szyjne dziecka s naraone na dziaanie mniejszych si w razie wypadku ni wtedy, gdy dziecko siedzi w pozycji wyprostowanej.

  9 Ostrzeenie

  Fotelikw dziecicych nie wolno wozi na kolanach. Stwarza to zagroenie dla ycia dziecka.

  Dozwolone warianty mocowania fotelikw dziecicych1)

  1) Ze wzgldw bezpieczestwa zaleca si mocowanie fotelikw dziecicych na skrajnych fotelach tylnych.

  Kategoria wagowa i wiekowa2)

  2) Zaleca si uywanie fotelika do momentu osignicia przez dziecko grnego limitu wagi.

  Przedni fotel pasaera

  Skrajne fotele tylne

  rodkowy fotel tylny

  Grupa 0: do 10 kg lub do ok. 10 miesica

  Grupa 0+: do 13 kg lub do ok. 2 lat B1, + U, + U, ++

  Grupa I: od 9 do 18 kg lub od ok. 8 miesica do 4 lat B2, + U, + U, ++

  Grupa II: od 15 do 25 kg lub od ok. 3 do 7 lat

  Grupa III: od 22 do 36 kg lub od ok. 6 do 12 lat X U U, ++

 • 64 Fotele, wntrze samochodu

  Uwagi z Dzieci w wieku do 12 lat lub poniej 150 cm

  wzrostu powinny podrowa wycznie w odpowiednich fotelikach dziecicych.

  z Fotelik powinien by dostosowany do masy ciaa dziecka.

  z Fotelik musi by prawidowo zamocowany patrz instrukcje doczone do fotelika.

  z Powierzchnie fotelika dziecicego Opla mona okresowo czyci.

  z Nie zakleja ani obkada fotelikw dodatkowymi materiaami.

  z Dziecko powinno wsiada i wysiada z samochodu po stronie chodnika lub pobocza.

  z Fotelik dziecicy poddany obcieniom podczas wypadku drogowego musi zosta wymieniony na nowy.

  z Nieuywany fotelik naley zamocowa lub wyj z pojazdu.

  B1 = Warunkowo, bez poduszki powietrznej pasaera z przodu lub z czujnikiem obcienia fotela i fotelikiem dziecicym Opla z transponderem.

  Przedni fotel pasaera musi ponadto mie siedzisko o regulowanej wysokoci: ustawi siedzisko w najwyszym pooeniu, odsun fotel maksymalnie do tyu i ustawi punkt zamocowania jego pasa bezpieczestwa w najniszym pooeniu.

  B2 = Warunkowo: w samochodzie bez bocznej poduszki powietrznej przedniego fotela pasaera albo po przesuniciu tego fotela maksymalnie do tyu, albo w samochodzie z systemem rozpoznawania obcienia przedniego fotela pasaera i tylko gdy uywany jest fotelik dziecicy Opla z transponderem.

  Przedni fotel pasaera musi ponadto mie siedzisko o regulowanej wysokoci: ustawi siedzisko w najwyszym pooeniu i odsun fotel maksymalnie do tyu, aby pas bezpieczestwa przebiega przed punktem zamocowania.

  U = Bez ogranicze w poczeniu z trzypunktowym pasem bezpieczestwa.

  + = Fotel w pojedzie dostpny z zamocowaniami ISOFIX. Stosowa wycznie foteliki ISOFIX przeznaczone dla konkretnego modelu samochodu.

  ++ = Tylko przy obu fotelach skrajnych cofnitych i znajdujcych si w jednej linii z fotelem rodkowym.

  X = Brak dopuszczalnych fotelikw dziecicych dla tego zakresu wagowego.

 • 65Fotele, wntrze samochodu

  Poduszki powietrzne Czoowe poduszki powietrzne W samochodzie mog by zamontowane dwie czoowe poduszki powietrzne: jedna w kole kierownicy, a druga w desce rozdzielczej. Miejsca, w ktrych je zamontowano, s oznaczone napisem AIRBAG.

  System czoowych poduszek powietrznych skada si z:z poduszek powietrznych z generatorami

  gazu umieszczonych w kole kierownicy i desce rozdzielczej 3,

  z elektronicznego ukadu sterujcego z czujnikiem zderzenia,

  z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v na desce rozdzielczej,

  z systemu rozpoznawania obcienia fotela 3,

  z lampki kontrolnej fotelika dziecicego Opla y z transponderem 3 umieszczonej w zespole lampek owietlenia wntrza.

  Czoowe poduszki powietrzne s uaktywniane: z w zalenoci od siy zderzenia,

  z w zalenoci od rodzaju kolizji,

  z jeeli kierunek uderzenia mieci si w zakresie przedstawionym na rysunku powyej,

  z niezalenie od bocznych poduszek powietrznych 3 i poduszek kurtynowych 3.

  Aby poduszki zadziaay, musi by wczony zapon.

  Wyjtek: Samochody z fotelem pasaera wyposaonym w system rozpoznawania obcienia 3. System rozpoznawania obcienia fotela dezaktywuje czoow i boczn poduszk powietrzn chronic pasaera podrujcego na fotelu przednim, gdy fotel ten jest pusty lub gdy zamocowano na nim fotelik dziecicy Opla z transponderem 3. System rozpoznawania obcienia fotela 3 70. Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3 3 71.

  Przykady sytuacji, w ktrych dochodzi do uaktywnienia czoowych poduszek powietrznych: z Zderzenie z niepodatn przeszkod:

  uaktywnienie czoowych poduszek powietrznych nastpuje przy maej prdkoci.

  z Zderzenie z podatn przeszkod (np. innym pojazdem): uaktywnienie czoowych poduszek powietrznych nastpuje przy wikszej prdkoci.

 • 66 Fotele, wntrze samochodu

  Po uaktywnieniu poduszki powietrzne w cigu kilku milisekund napeniaj si gazem, zapewniajc bezpieczn amortyzacj dla kierowcy oraz pasaera z przodu. Podczas zderzenia kierowca i pasaer z przodu przemieszczaj si do przodu w sposb ograniczony, dziki czemu ryzyko odniesienia obrae grnej czci ciaa i gowy jest znacznie mniejsze.

  Po uaktywnieniu poduszek powietrznych nie naley si obawia ograniczenia widocznoci przez szyb przedni. W czasie wypadku poduszki napeniaj si tak szybko, e czsto jest to niezauwaalne.

  Czoowe poduszki powietrzne nie uaktywniaj si w przypadku:

  z gdy zapon jest wyczony,

  z lekkich zderze czoowych,

  z dachowania,

  z uderzenia w bok lub ty samochodu.

  Czoowe poduszki powietrzne nie zadziaaj wic w przypadku, kiedy nie zapewniayby osobom siedzcym z przodu maksymalnej ochrony.

  9 Ostrzeenie

  Poduszki zapewniaj optymaln ochron, tylko gdy fotel jest ustawiony w odpowiednim pooeniu 3 43.

  W obszarze, w ktrym rozwijaj si poduszki powietrzne, nie moe by jakichkolwiek przedmiotw.

  Trzypunktowy pas bezpieczestwa musi by zapity i odpowiednio wyregulowany. Czoowe poduszki powietrzne nie zastpuj pasw bezpieczestwa zapewniaj kierowcy i pasaerowi skuteczn ochron, tylko gdy pasy bezpieczestwa s zapite.

 • 67Fotele, wntrze samochodu

  Ponadto, w wersji z systemem rozpoznawania obcienia fotela 3, czoowa poduszka powietrzna pasaera nie zostanie uaktywniona, gdy:

  z przedni fotel pasaera jest pusty,

  z na przednim fotelu pasaera znajduje si prawidowo zamocowany fotelik dziecicy Opla z transponderem 3. System rozpoznawania obcienia fotela 3 70. Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3 3 71.

  Boczne poduszki powietrzne 3 Boczne poduszki powietrzne s montowane w oparciu kadego z foteli przednich. Miejsca, w ktrych je zamontowano, s oznaczone napisem AIRBAG.

  System bocznych poduszek powietrznych skada si z: z bocznych poduszek powietrznych

  w oparciach fotela kierowcy i pasaera wraz z napeniaczami,

  z elektronicznego ukadu sterujcego,

  z czujnikw zderzenia bocznego,

  z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v na desce rozdzielczej,

  z systemu rozpoznawania obcienia fotela 3,

  z lampki kontrolnej fotelika dziecicego Opla y z transponderem 3 umieszczonej w zespole lampek owietlenia wntrza.

  Boczne poduszki powietrzne s uaktywniane:z w zalenoci od siy zderzenia,

  z w zalenoci od rodzaju kolizji,

  z jeli kierunek uderzenia w rodkowy supek drzwi kierowcy lub pasaera z przodu mieci si w zakresie pokazanym na rysunku,

  z niezalenie od czoowych poduszek powietrznych.

  Aby poduszki zadziaay, musi by wczony zapon.

 • 68 Fotele, wntrze samochodu

  Wyjtek: Samochody z fotelem pasaera wyposaonym w system rozpoznawania obcienia 3. System rozpoznawania obcienia fotela dezaktywuje czoow i boczn poduszk powietrzn chronic pasaera podrujcego na fotelu przednim, gdy fotel ten jest pusty lub gdy zamocowano na nim fotelik dziecicy Opla z transponderem 3. System rozpoznawania obcienia fotela 3 70. Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3 3 71.

  Po uaktywnieniu boczne poduszki powietrzne napeniaj si w cigu kilku milisekund, zapewniajc bezpieczn amortyzacj dla kierowcy lub pasaera z przodu w okolicach drzwi. Dziki temu w przypadku uderzenia w bok samochodu znacznie zmniejsza si ryzyko odniesienia obrae grnej czci ciaa i miednicy.

  Boczne poduszki powietrzne nie uaktywniaj si w przypadku: z gdy zapon jest wyczony,

  z zderze czoowych,

  z dachowania,

  z zderze tylnych,

  z zderze bocznych, w ktrych uderzenie nastpuje poza obszarem kabiny samochodu.

  Ponadto, w wersji z systemem rozpoznawania obcienia fotela 3, boczna poduszka powietrzna pasaera nie zostanie uaktywniona, gdy: z przedni fotel pasaera jest pusty,

  z na przednim fotelu pasaera znajduje si prawidowo zamocowany fotelik dziecicy Opla z transponderem 3. System rozpoznawania obcienia fotela 3 70. Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3 3 71.

  9 Ostrzeenie

  W obszarze, w ktrym rozwijaj si poduszki powietrzne, nie moe by jakichkolwiek przedmiotw.

 • 69Fotele, wntrze samochodu

  Kurtyny powietrzne 3 Samochd moe by wyposaony w poduszki kurtynowe zamontowane przy dachu. Miejsca, w ktrych je zamontowano, s oznaczone napisem AIRBAG na supku dachowym.

  System poduszek kurtynowych skada si z: z poduszek powietrznych i napeniaczy

  w bocznych elementach konstrukcji dachu po stronie kierowcy i pasaera,

  z elektronicznego ukadu sterujcego,

  z czujnikw zderzenia bocznego,

  z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v na desce rozdzielczej.

  Poduszki kurtynowe s uaktywniane:z w zalenoci od siy zderzenia,

  z w zalenoci od rodzaju kolizji,

  z jeli kierunek uderzenia w drzwi kierowcy lub pasaera z przodu mieci si w zakresie pokazanym na rysunku,

  z razem z bocznymi poduszkami powietrznymi,

  z niezalenie od ukadu rozpoznawania obcienia fotela,

  z niezalenie od czoowych poduszek powietrznych.

  Aby poduszki zadziaay, musi by wczony zapon.

  Po uaktywnieniu poduszka kurtynowa napenia si w cigu kilku milisekund, zapewniajc bezpieczn amortyzacj gowy pasaera lub kierowcy podczas wypadku. Dziki temu ryzyko odniesienia obrae gowy podczas zderze bocznych jest znacznie mniejsze.

 • 70 Fotele, wntrze samochodu

  Poduszki kurtynowe nie uaktywniaj si w przypadku: z gdy zapon jest wyczony,

  z zderze czoowych,

  z dachowania,

  z zderze tylnych,

  z zderze bocznych, w ktrych uderzenie nastpuje poza obszarem kabiny samochodu. Lampka kontrolna v poduszek powietrznych

  Dziaanie poduszek powietrznych oraz systemu rozpoznawania obcienia fotela 3 jest monitorowane elektronicznie i sygnalizowane za pomoc lampki kontrolnej v. Po wczeniu zaponu lampka zapala si na ok. 4 sekundy. Jeli lampka nie zapali si, nie zganie po 4 sekundach albo zapali si podczas jazdy, doszo do usterki w ukadzie poduszek powietrznych, systemie rozpoznawania obcienia fotela 3 lub w ukadzie napinaczy pasw bezpieczestwa 3 59. W razie wypadku ukady te mog nie zadziaa.

  Uaktywnienie poduszek powietrznych jest sygnalizowane cigym wieceniem si lampki kontrolnej v.

  Zintegrowana funkcja autodiagnostyki umoliwia szybkie usuwanie usterek.

  Rozpoznawanie obcienia fotela 3 System rozpoznawania obcienia przedniego fotela pasaera dezaktywuje czoow i boczn poduszk powietrzn pasaera, gdy fotel jest wolny lub gdy zamocowano na nim fotelik dziecicy Opla z transponderem 3. Kurtynowa poduszka powietrzna 3 pozostaje wczona.

  Lampka kontrolna systemu rozpoznawania obcienia fotela y umieszczona jest w zespole lampek owietlenia wntrza. Zawiecenie si lampki y na ok. 4 sekundy po wczeniu zaponu oznacza, e samochd jest wyposaony w system rozpoznawania obcienia fotela 3 71, rys. 12097 S.

  Jeli w samochodzie zamocowano fotelik dziecicy Opla z transponderem 3, po wczeniu zaponu lampka kontrolna y wieci w sposb cigy, gdy tylko ukad wykryje fotelik dziecicy. Wycznie w takiej sytuacji mona uywa fotelika dziecicego z transponderem 3 zamontowanego na przednim fotelu pasaera.

  9 Ostrzeenie

  W obszarze, w ktrym rozwijaj si poduszki powietrzne, nie moe by jakichkolwiek przedmiotw.

  9 Ostrzeenie

  Przyczyn usterki naley niezwocznie usun w warsztacie.

 • 71Fotele, wntrze samochodu

  O wyposaeniu samochodu w system rozpoznawania obcienia fotela informuje naklejka umieszczona na przednim fotelu pasaera lub z boku deski rozdzielczej.

  Fotelik dziecicy Opla wyposaony w transponder 3 jest wykrywany automatycznie, jeli zosta poprawnie zamocowany na przednim fotelu pasaera. Zamontowanie fotelika dziecicego na przednim fotelu pasaera powoduje dezaktywacj czoowej i bocznej poduszki powietrznej dla tego fotela. Poduszki kurtynowe pozostaj wczone. Naley obserwowa stan lampki kontrolnej y systemu rozpoznawania obcienia fotela 3 3 71.

  Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3 mona rozpozna po naklejce lub plakietce.

  Lampka kontrolna y fotelika dziecicego Opla z transponderem 3 Po zamocowaniu fotelika dziecicego Opla z transponderem 3 i wczeniu zaponu umieszczona w zespole lampek owietlenia wewntrznego lampka kontrolna y wieci si w sposb cigy, informujc o wykryciu fotelika.

  Jeli lampka kontrolna nie wieci podczas jazdy, czoowa i boczna poduszka powietrzna po stronie pasaera nie zostay wyczone i istnieje ryzyko odniesienia obrae ciaa lub nawet mierci dziecka. Przenie fotelik na fotel tylny. Przyczyn usterki naley usun w warsztacie.

  Jeeli fotelik dziecicy jest niewaciwie zamocowany lub ma uszkodzony transponder, lampka kontrolna miga. Sprawdzi zamocowanie fotelika dziecicego. Mocowanie fotelika dziecicego z transponderem 3 patrz instrukcje doczone do fotelika.

  9 Ostrzeenie

  Na przednim fotelu pasaera mona umieszcza jedynie foteliki dziecice Opla z transponderem 3. Stosowanie fotelikw bez transpondera stwarza zagroenie dla ycia dziecka.

 • 72 Fotele, wntrze samochodu

  Jeli pomimo prawidowego zamocowania fotelika z transponderem 3 lampka kontrolna miga, wystpia usterka i znajdujce si w foteliku dziecko jest naraone na obraenia. Przenie fotelik na fotel tylny. Przyczyn usterki naley usun w warsztacie.

  Jeli fotelik dziecicy Opla z transponderem 3 nie zosta zamontowany, lampka kontrolna nie powinna wieci ani miga, gdy w takim wypadku poduszki powietrzne pasaera nie zostan uaktywnione. Przyczyn usterki naley usun w warsztacie.

  Wane

  z Nie naley umieszcza akcesoriw i przedmiotw w obszarze rozwijania si poduszek powietrznych, aby zapobiec ryzyku odniesienia obrae w przypadku zadziaania ukadu.

  z Pomidzy poduszkami powietrznymi a osobami znajdujcymi si wewntrz samochodu nie mog z