of 61 /61
Instrukcja Obsługi Rejestratora Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H€¦ · Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną

Embed Size (px)

Text of Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H€¦ · Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego...

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Instrukcja Obsugi

  Rejestratora Sieciowego H.264

  XR1601HV-IVSXR0801HV-IVSXR0401HV-IVS

  Graficzny Interfejs Uytkownika z Pen Obsug

  za Pomoc Myszki

  Prosz zapozna si z instrukcj przed rozpoczciem uytkowania produktu

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  WANE, DOTYCZY BEZPIECZESTWA

  UWAGA

  RYZYKO PORAENIA PRDEM

  UWAGA: Aby zredukowa zagroenie poaru albo poraenia elektrycznego nie wystawiaj urzdzenia na dziaanie

  deszczu lub wilgoci. Podczaj to urzdzenie tylko do rda zasilania wskazanego na etykiecie

  Firma nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody wynikajce z niewaciwego uytkowania,

  nawet jeli uytkownik zosta poinformowany o moliwoci wystpienia takich szkd.

  Byskawica z symbolem strzaki, wewntrz trjkta rwnobocznego ma na celu zwrcenie uwagi uytkownika na obecno nie izolowanego \"niebezpiecznego napicia\" w obudowie produktu, ktre mog by na tyle istotne, stanowi ryzyko poraenia prdem.

  Symbol uwagi powiadamia uytkownika o wanych elementach instrukcji o sposobie instalacji lub uytkowaniu. Nie uwzgldnienie ich moe uszkodzi system

  Wszystkie bezoowiowe produkty oferowane przez firm s zgodne z wymogami prawa europejskiego w sprawie ograniczenia stosowania niektrych niebezpiecznych substancji (RoHS), co oznacza, nasze procesy produkcji i produkty s cile \"lead-free\", bez substancji niebezpiecznych wymienionych w dyrektywy

  Znak przekrelonego kosza na mieci oznacza, e tego produktu nie mona wyrzuca razem z innymi domowymi mieciami. Zamiast tego trzeba odda zuyty sprzt do wyznaczonego punktu, zajmujcego si recyklingiem zuytego sprztu elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczcych miejsc przyjmujcych zuyty sprzt elektroniczny skontaktuj si z miejscowym zakadem zajmujcym si wywozem mieci lub ze sklepem, w ktrym zakupie produkt.

  Produkt spenia wymagania dotyczce zgodnoci elektro-magnetyczne

  Zrzeczenie praw

  The information in this manual was current when released. We reserve the right to revise or remove any content in this

  manual at any time. We do not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or

  usefulness of this manual. For the actual display & operation, please refer to your DVR in hand. The content of this

  manual is subject to change without notice.

  The product & company names mentioned herein may be the registered trademarks or tradenames of their respective

  owners.

  Grounding

  This is a Safety Class 1 Product (provided with a protective earthing ground incorporated in the power cord). The mains

  plug shall only be inserted in a socket outlet provided with a protective earth contact. Any interruption of the protective

  conductor inside or outside of the instrument is likely to make the instrument dangerous. Intentional interruption is

  prohibited.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Water & Moisture

  Do not expose this product to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed

  on the product.

  MPEG4 Licensing

  THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL

  AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4

  VISUAL STANDARD (MPEG-4 VIDEO) AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A

  CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A

  VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE

  IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL

  INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE

  HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

  GPL Licensing

  This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which are subject to the GNU General Public License (GPL) or the GNU Lesser Public License (LGPL).

  The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the

  copyright of the corresponding author.

  Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request.

  We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new

  commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP

  site, and please download them from the following site or you can refer to your

  distributor:

  ftp://ftp.dvrtw.com.tw/GPL/AV074/

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  1. Przed rozpoczciem uytkowania

  1.1 Zawarto opakowania

  Modele 16 / 8 kanaowe Jednostka DVR - rejestrator rubki HDD Pilot zdalnego sterowania Instrukcja obsugi pilota Kabel - przeduacz zdalnego sterowania Pyta CD z Instrukcj Zasilacz i kabel zasilajcy Mysz USB 25 Pinowy wtyk DSUB

  Model 4kanaowy Jednostka DVR - rejestrator rubki HDD Pilot zdalnego sterowania Instrukcja obsugi pilota Pyta CD z Instrukcj Zasilacz i kabel zasilajcy

  1.2 Panel Przedni

  Opis Diod LED Trwa nagrywanie i/lub odtwarzanie z Dysku Twardego.Aktywny AlarmWczony harmonogram nagrywania.Stan odtwarzania nagraDioda zasilania rejestratora.

  () / () / () / () w Trybie menu lub PTZ nacinij przycisk / / / gra / d / lewo / prawo.W trybie odtwarzania::Nacinij przycisk aby wstrzyma odtwarzanie.Nacinij przycisk aby zatrzyma odtwarzanie.Nacinij przycisk aby przeskoczy, przewin do przodu.Nacinij przycisk aby przeskoczy, przewin do tyu

  MENUNacinij przycisk aby wywoa menu konfiguracyjne rejestratora.

  ENTERNacinij przycisk ENTER aby zatwierdzi zmiany.

  LIST (Wywietlanie listy zdarze)Lista zdarze. Pozwala szybko odnale potrzebne zdarzenie, mona filtrowa w/g zdarze alarmowych, detekcji ruchu, zdarze systemowych i w/g czasu, lub wywietla pen list. Aby szybko wyszuka zdarzenie w/g czasu naley nacisn przycisk QUICK SEARCH. wybra potrzebny zdarzenie i potwierdzi przyciskiem ENTER aby rozpocz odtwarzanie.

  PLAY

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Nacinij przycisk aby przej do odtwarzania.

  SLOWNacinicie przycisku Slow spowoduje spowolnienie odtwarzania do 1/4 prdkoci. Ponowne wcinicie spowoduje spowolnienie do 1/8

  ZOOMPowiksza obraz z wybranej kamery.

  SEQUruchamia automatyczn sekwencje kamer, ktre bd zmieniay si w ptli jedna po drugiej a do ponownego wcinicia przycisku SEQ.

  Zmienia podgld na 4-ro kamerowy typu QUAD.

  CH1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4Wybr kamery do wywietlania.

  SEARCHWyszukiwanie. Przycisk pozwala wywietli menu wyszukiwania zdarze. Ustawiamy potrzebny zakres czasu do wyszukiwania i wybieramy przycisk START aby rozpocz odtwarzanie.

  AUDIO (SLOW + ZOOM)Nacinij przycisk SLOW + ZOOM w celu wybrania odsuchu kanaw audio od 1~4.

  Odsuch kanau audio na ywo 1~4 (ikona wieci si na biao)

  Odtwarzanie cieki audio z kanau1~4 (ikona wieci si na to)

  Brak wybranego kanau audio

  P.T.Z. ( + SEQ) (tylko dla wybranych modeli rejestratora)

  Nacinij przyciski + SEQ w tym samym czasie w celu wywoania trybu

  sterowania kamerami obrotowymi PTZ.

  USB portRejestrator posiada 2 porty USB na panelu przednim, jeden do podczenia myszki, i drugi do podczenia pamici flash podczanej do archiwizacji.

  W dodatku 2: na stronie 52, moemy znale list referencyjn pamici pen drive

  (tylko dla wybranych modeli rejestratora)

  Nacinij przycisk w celu wysunicia lub zamknicia nagrywarki DVD.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  1.3 Panel Tylni Rejestratora

  75 / HI-IMPEDANCE

  W przypadku uywania wyj przelotowych "Loop" ustaw przecznik na HI-IMPEDANCE. Jeli nie uywasz ustaw na 75.

  VIDEO IN (1 ~ 16 / 1 ~ 8 / 1 ~ 4): Wejcia wideo - podcz kamery do do wej wideo.VIDEO LOOP (1 ~ 16 / 1 ~ 8): Wyjcia przelotowe kamer. (Tylko dla wybranych modeli)

  Objanienie: Rejestrator automatycznie wykrywa system wideo podczonych kamer, podcz kamer przed wczeniem rejestratora, automatycznie zostanie ustawiony system PAL.

  AUDIO IN (1 ~ 4)Wejcia audio. Do podczenia mikrofonw wbudowanych w kamery, lub dodatkowych moduw fonii.

  AUDIO OUTWyjcie audio. Podczenie gonika mono.

  MONITORPodczenie monitora CRT.

  Note: W przypadku gdy podczone s jednoczenie dwa monitory do wyjcia Monitor i VGA nacinij przycisk "" na panelu przednim rejestratora podczas uruchomieniu w celu celu zainicjalizowania wyjcia MONITOR. Szczegy w rozdziale 4.5 na stronie 22.

  CALL (Tylko wybrane modele)Podczenie monitora SPOT do automatycznej sekwencji.

  VGABezporednie podczenie monitora LCD.

  Note: W przypadku gdy podczone s jednoczenie dwa monitory do wyjcia Monitor i VGA nacinij przycisk "" na panelu przednim rejestratora podczas uruchomieniu w celu celu zainicjalizowania wyjcia VGA. Szczegy w rozdziale 4.5 na stronie 22.

  IR (Tylko wybrane modele)Podcz przeduacz zdalnego sterowania pilotem IR.

  EXTERNAL I/OPort do podczenia zewntrznych urzdze takich jak kamery obrotowe, czujki alarmowe itp.).Szczegowa rozpiska znajduje si w dodatku 6 : KONFIGURACJA ZCZA na

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  stronie 57.

  LANWejcie sieciowe RJ-45 do podczenie rejestratora do sieci LAN / Internet.

  DC 19VWejcie zasilania prdu staego.

  Power Switch

  Przecznik zasilania.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  2. Podczenie i Konfiguracja

  Przed wczeniem rejestratora upewnij si e e zainstalowano twardy dyski podczone s kamery i pozostae urzdzenia.

  2.1 SATA HDD Instalacja twardego dysku

  Dysk twardy SATA HDD musi by zainstalowany i podczony przed uruchomieniem rejestratora.

  Note: Zaleca si usunicie wszystkich danych z dysku twardego oraz ustawienie poprawnej daty i czasu, szczegy w rozdziale 5.6.4Formatowanie dysku na stronie 31.

  Instalacja w rejestratorach 16 i 8 kanaowych

  Krok 1: wykr rubki z obudowy rejestratora, a nastpnie j zdejmij.

  Krok 2: Na zdjciu obok widzimy dwa uchwyty na dyski twarde.

  2-1 Instalacja na pierwszym uchwycie"Odkr uchwyt, wykrcajc rubki, a nastpnie wyjmij go. Umie w nim HDD i przykr go do uchwytu uywajc dostarczonych z rejestratorem rubek. Producent zaleca monta dysku elektronik "do gry", podcz do dysku twardego kable zasilania i danych. Przykr uchwyt montaowy wraz z dyskiem z powrotem do rejestratora.

  2-2 Instalacja na drugim uchwycie

  Podcz wtyki zasilania i danych do dysku twardego. Podczas podczania zasilania upewnij si e kable zasilajcy dysku przeplata si z kablem zasilajcym napdu DVD. Zapobiegnie to przenikaniu zakce pochodzcych z wentylatorka

  Umie dysk w uchwycie nr 2, elektronik do gry i przykr go rubkami.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Nota: Instalacja nagrywarki DVD, szukaj w: dodatku 7: na stronie 61.

  Krok 3: Zamknij pokryw i przykr wszystkie rubki odkrcone podczas kroku 1.

  Model 4 kanaowy

  Krok 1: Odkr wszystkie rubki z obudowy rejestratora i cignij pokryw rejestratora. W obudowie znajduj si uchwyt zoony z dwch podstawek na dysk twardy .

  Krok 2: Podcz do dysku twardego kable zasilania i danych

  Krok 3: W dysk twardy do podstawki.

  Producent zaleca monta dysku elektronik "do gry" i upewnij si e miejsce pomidzy rejestratorem na dyskiem twardym jest jak na rysunku poniej.Upewnij si, e druga strona dysku twardego przylega do obudowy rejestratora, ma to szczeglne znaczenie dla poprawnego odprowadzania ciepa.

  Krok 4: Przykr dysk twardy do uchwytw uywajc rubek dostarczonych z rejestratorem

  Krok 5: Za pokryw rejestratora i skr obudow uywajc rubek odkrconych w kroku 1.

  2.2 Podczenie kamer

  Przed wczeniem rejestratora naley podczy kamery i zasilacz. Podcz wizj z kamer do gniazd BNC i uruchom ich zasilanie, kamery.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Nota: Szczegy podczania znajduj si w rozdziale 1.3 na stronie 6.

  2.2.1 Normal Camera Connection

  Nota: Szczegowe informacje dotyczce podczenia kamer znajdziecie pastwo po dokadnym zapoznaniu si z niniejsz instrukcj.

  1) Podczenie do wej wideo rejestratora

  Podcz wyjcie wideo kamery z gniazdo wideo rejestratora za pomoc kabla koncentrycznego zakoczonego obustronnie wtykami BNC.

  2) Podczenie do wej wideo rejestratora (opcja)

  Podcz wyjcie audio kamery do wejcia audio rejestratora za pomoc kabla koncentrycznego lub RCA zakoczonego wtykiem BNC.

  2.2.2 Podczenie kamer obrotowych PTZ (tylko wybrane modele rejestratorw)

  Informacje dotyczce konfiguracji kamer PTZ w menu ustawie znajdziesz w rozdziale: 5.5 na stronie 28.

  Kabel z kocwk RJ45 + RS485-A: Kabel czerwony

  - RS485-B: Kabel Zielony

  Kabel nie jest dostarczany w zestawie z rejestratorem

  Krok 1: Dobierz dugo kabla zalenie od potrzeb.

  Rne kable mog posiada inne odcienie kolorw y, w zwizku z tym podczenie moe si rni. Jeli nie mona sterowa rejestratorem po podczeniu kabla, prosz sprbowa inna kombinacj y.

  Krok 2: Odizoluj jeden koniec powoki izolacyjnej kabla RJ11.

  Odizoluj jeden koniec powoki izolacyjnej kabla RJ11 aby znale przewody RS485-A i RS485-B , nastpnie odizoluj znalezione yy.

  Krok 3: Pocz przewody RS485-A i RS485-B doprowadzone z kamery obrotowej

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  razem z przewodami kabla RJ11.

  Doprowadzone przewody z kamery obrotowej (zalecana skrtka UTP kat5e) pocz z odizolowanymi yami z kabla RJ11.

  Krok 4: Podcz drugi koniec kabla RJ11 do rejestratora.

  Przylutuj yy RS485-A (czerwona) i RS485-B (zielona) kabla RJ11 do odpowiednich pinw znajdujcych si w zczy D-Sub.

  Opis pinw znajduje si w dodatku 6 : KONFIGURACJA ZCZA na stronie 57.

  STEP 5: Konfiguracja kamery obrotowej PTZ w menu rejestratora.

  Id do zaawansowana konfiguracja ADVANCE CONFIG i wybierz zakadk zdalne REMOTE w celu ustawienia kamery obrotowej PTZ.a) Dla pola urzdzenie - DEVICE - wybierz tryb PTZ.b) Wpisz ID kamery obrotowej, czyli jej ustalony w niej nr w magistrali RS485.c) Wybierz protok - zgodny z takim jaki ustawiony ma kamera.d) Wybierz prdko dla magistrali, rwnie zgodnie z tym co ustawione jest w

  kamerze.

  ADVANCE CONFIG

  CANERA CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 DETECTION DEVICE PTZALERT ID 000NETWORK PROTOCOL NORMALSNTP RATE 2400DISPLAYRECORDREMOTE

  EXIT

  2.3 Wczenie rejestratora.

  Zaleca si uywanie zasilacza dostarczonego z rejestratorem. Po podczeniu rejestratora i wczeniu zasilania przyciskiem, zawieci si dioda zasilania.

  Nota: Przed uruchomieniem rejestratora upewnij si e kamery s podczone i uruchomione, aby rejestrator mg poprawnie rozpozna system wideo w ktrym ma pracowa.

  Nota: Aby zapewni bezawaryjn sta i prawidow prac rejestratora, zaleca si stosowanie UPS

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  2.4 Ustawienie daty i czasu

  Po podczeniu rejestratora naley ustawi dat i czas.

  Nota: Prosimy nie nie zmienia daty i czasu po wczeniu nagrywania. Nagrania mog by w skutek zmian czasu nieprawidowo posortowane a co za tym idzie trudne do odnalezienia. Zaleca si sformatowa dysk twardy po dokonanej zmianie czasu.

  Nota: W przypadku gdy w trakcie uytkowania pojawi si problemy z dokadnoci czasu, moe to oznacza e bateria systemowa jest zuyta i naley j wymieni. W dodatku 5: na stronie 56 znajduje si procedura wymiany baterii.

  Kliknij prawym przyciskiem myszki w celu uruchomienia menu rejestratora i wprowad haso. Hasem fabrycznym s: 0000. Status zostanie zmieniony z (key lock) na (administrator). Nastpnie kliknij prawym przyciskiem myszy aby uruchomi menu ustawie. Przejd do szybkiej konfiguracji i wybierz ustawienia czasu QUICK START TIME SETUP.

  QUICK START

  GENERAL DATE 2009 / NOV / 17TIME SETUP TIME 15 : 35 : 53

  EXIT

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  2.5 Format dysku twardego

  Zaleca si wyczyszczenie dysku twardego ze wszystkich danych w przypadku pierwszego uruchomienia rejestratora.

  Kliknij prawym przyciskiem myszki, aby wywietli menu ustawie, wybierz, system, informacje systemowe, formatowanie dysku SYSTEM SYSTEM INFO CLEAR HDD. Rejestrator zostanie zresetowany po formatowaniu.

  SYSTEM

  TOOLS BAUD RATE 2400SYSTEM INFO HOST ID 000USB BACKUP R.E.T.R 5DVD BACKUP AUTO KEY LOCK NEVER

  CLEAR HDD HDD-0RESET DEFAULT SUBMITREMOTE CONTROL ID 000SERIAL TYPE RS485VIDEO FORMAT NTSCVERSION 1025-1011-1011-1012

  EXIT

  2.6 Ustawienie Hasa

  Kliknij prawym przyciskiem myszki, aby wywietli menu ustawie, wybierz system, , narzdzia, w celu zmiany hase systemowych. SYSTEM TOOLS

  Istniej dwa poziomy uytkownikw ADMIN i OPERATOR. Szczegy znajduj si w dodatku 4.4 na stronie 22.

  SYSTEM

  TOOLS LANGUAGE ENGLISHSYSTEM INFO ADMIN PASSWORD SETUPUSB BACKUP OPERATOR PASSWORD SETUPDVD BACKUP UPGRADE SUBMIT

  EXIT

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  3. GUI DISPLAY WITH USB MOUSE CONTROL

  3.1 Podczenie myszki USB

  Podcz myszk USB do portu znajdujcego si na panelu przednim rejestratora i sprawd czy pojawia si ikona ( ) oznaczajca poprawne poczenie.

  Poruszaj myszk w celu wprowadzenia poprawnego hasa. (fabryczne 0000). Status bdzie zmieniony z (key lock) na (administrator), pojawi si pasek menu po lewej stronie ekranu.

  Password Input Quick Menu: Close

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  3.2 Pasek menu

  Najed myszk na pasek menu, pojawi si na nim 5 ikon oznaczajcych funkcje opisane poniej:

  Pasek Menu: OtwieranieKliknij aby wywoa panel kanaw, mona bdzie wywoa dowolny potrzebny kana. Dokadne informacje w rozdziale 3.2.1 na stronie 16.

  Kliknij aby wywoa panel odtwarzania. Kliknij ikon aby uruchomi odtwarzanie odstatiego nagrania lub kliknij ikon aby uruchomi wyszukiwanie Szczegy w

  rozdziale 4.3 na stronie 20.

  Wybierz dany kana i kliknij ikon lupy aby wybra tryb zoom. W trybie tym klikamy myszk i i zaznaczamy obszar do powikszenia, uywajc lewego przycisku moemy przesuwa zaznaczony fragment .

  Aby wyj klikamy na ikon .

  Kliknij aby wybra potrzebny kana audio.

  W trybie na ywo tylko kanay pracujce w

  trybie na ywo mog by zaznaczone do

  odsuchu.

  W trybie odtwarzania moemy odtwarza

  kanay oznaczone w ustawieniach w tryb "na

  ywo" i tryb "odtwarzanie"

  kliknij na ikon aby aktywowa tryb sterowania PTZ. Pojawi si panel sterowania PTZ, szczegowo opisany w rozdziale 3.2.2 Panel sterowania PTZ na stronie 17.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  3.2.1 Zmiana kanaw

  Kliknij ikon na pasku menu aby zobaczy panel kanaw.

  1~16 Kanay wideo Kliknij na wybrany numer aby wywoa go na penym ekranieAutomatyczna sekwencja

  Kliknij aby uruchomi automatyczn sekwencj wywietlan w ptli.

  Kiedy funkcja jest uruchomiona, ikona bdzie si wieci w statusie.Wywietlanie w trybie 4-kanaowym

  Nacinij aby wywietli cztery kamery.

  Wywietlanie 9-kanaowe

  Nacinij przycisk aby uruchomi tryb podgldu z 9 kanaw.

  Wywietlanie 16 - kanaowe

  Nacinij przycisk aby uruchomi tryb podgldu z 16 kanaw.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  3.2.2 Panel sterowania PTZ (tylko wybrane modele)

  Nacinij ikon na pasku menu aby wywoa panel sterowania PTZ:

  Menu Kamery Kliknij aby wywoa menu kamery obrotowej.

  Enter Kliknij aby potwierdzi zmiany lub przej w inne podmenu.

  / / / Gra / D / Lewo / Prawo Kliknij aby porusza kamer lub porusza si po menu.

  / Zoom in / out max Kliknij aby przybliy maksymalnie lub oddali

  / Zoom in / out Kliknij aby wywoa przyblieni lub oddalenie

  / Wyostrz bliej / dalej Kliknij aby wyregulowa ostro

  Tryb automatyczny Aktywuje funkcje automatycznej trasy kameryPunkt Presetu Wywouje wczeniej zapamitany punkt presetu kamery

  PTZ

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  3.3 Menu Gwne

  Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu w celu wywoania manu ustawie, ponowne kliknicie powoduje wyjcie.

  Szczegowe informacje w dodatku na stronie 54.

  Menu G owneSzybkie uruchamianie

  Kliknij aby ustawi wywietlanie stanu, ustawienia obrazw, dat i czas.

  Ustawienia daty Ustawienia daty, czasu

  SYSTEM Konfiguracja systemu.

  Lista zdarze Uruchamia list zdarze.

  Zaawansowana konfiguracja

  Ustawienia Kamery, Detekcja, Alarm, Sie, Wywietlanie, Nagrywanie , Zdalne.

  Ustawienia harmonogramu

  Kliknij aby ustawi harmonogram nagrywania.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  4. Podstawowe operacje

  4.1 Tryb podgldu "na ywo"

  Ikona Funkcja Ikona Funkcja Ikona FunkcjaAudio na ywo, kanay (1~4)

  Audio w trybie odtwarzania, kanay (1~4)

  Audio wyczone

  Wczony zoom cyfrowy Wyczony zoom cyfrowy Nagrywanie z harmonogramu

  Sie rozczona Podczenie Internetowe Sie LAN podczonaMysz USB podczona USB flash drive /

  podczonoBrak urzdze podczonych do USB

  Klawisze zablokowane Tryb PTZ aktywny Nadgrywanie HDDAdministrator Operator Sekwencja wczonaDetekcja Nagrywanie Alarm

  4.2 Ikona Nagrywania

  Rczne nagrywanie

  Nagrywanie rczne jest wyzwalane automatycznie po uruchomieniu rejestratora ze sformatowanym dyskiem twardym. Ikona oznaczajca nagrywanie alarmowe ( ).

  Nagrywanie alarmowe

  Gdy nagrywanie z detekcji ruchu lub z czujnikw alarmowych jest wczone wieci si ikona detekcji ( ) lub ikona alarmu ( ) przy kadej detekcji ruchu, lub przy kadym wystpieniu alarmu.

  Nagrywanie w/g Harmonogramu

  Gdy wczony jest harmonogram nagrywania na ekranie wieci si ikona

  Nadgrywanie dysku

  Fabrycznie nadgrywanie jest wczone, informuje nas o tym ikona .

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  4.3 Odtwarzanie

  Kliknij ikon na pasku menu aby wywietli pasek odtwarzania, nastpnie kliknij

  ikon aby rozpocz odtwarzanie ostatnich nagra. Aby wyszuka nagranie kliknij ikon w celu otwarcia menu wyszukiwania.

  Nota: Aby mona byo odtworzy rejestrator musi mie zarejestrowanych minimum 8192 obrazw. Jeli nie rejestrator przerwie odtwarzanie.

  Nota: Podczas odtwarzania widoczna jest informacja o rozmiarze odtwarzanego pliku, np: cif

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  4.3.1 Obsuga odtwarzania

  Szybkie przewijanie do przodu

  Przyspieszenie odtwarzania. Jedno kliknicie przyspiesza odtwarzanie 4X drugie kliknicie 8X trzecie do 16X czwarte do max 32X.

  Szybkie przewijanie wstecz

  Przyspieszenie odtwarzania wstecz. Jedno kliknicie przyspiesza odtwarzanie 4X drugie kliknicie 8X trzecie do 16X czwarte do max 32X.

  / Odtwarzaj / Pauza Kliknij ikon aby odtwarza, kliknij ikon aby

  wywoa pauz - wstrzyma odtwarzanie.

  W trybie pauzy kliknij ikon raz aby przeskoczy o

  jedna klatk do przodu, lub kliknij ikon az aby

  przeskoczy o jedna klatk do tyu.Stop Zatrzymuje odtwarzanie.Spowolnione odtwarzanie

  Kliknij ikon raz aby spowolni odtwarzanie 1/4X kliknij ikon ponownie aby spowolni 1/8X.

  / Poprzednia / Nastpna godzina Kliknij ikon aby przeskoczy do nastpnej godziny.

  Kliknij ikon aby przeskoczy do poprzedniej godziny

  4.3.2 Wyszukiwanie zdarze

  Kliknij ikon aby wywoa list zdarze; zdarzenia mona posegregowa w/g:

  Lista nagra / lista detekcji/ lista alarmw / czasu, lub wywietli pen list ze wszystkimi zdarzeniami.

  Aby szybko wyszuka zdarzenia nacinij ikon , wybierz zakres czasu

  wyszukiwania, i wcinij start aby rozpocz odtwarzanie w/g wyznaczonego zakresu czasowego.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  4.3.3 Odtwarzanie dwiku

  W trybie odtwarzania kliknij ikon w pasku menu aby wczy odtwarzanie dwiku.

  Przykad aby dwik odtwarzany by z kanau 3 nacinij ikon 3 razy

  Audio na ywo, kanay (1~4)Kolor biay

  Audio w trybie odtwarzania, kanay (1~4)Kolor ty

  Audio wyczone

  4.4 Przeczanie uytkownikw

  Poruszaj myszk w celu wprowadzenia poprawnego hasa. (fabryczne 0000). Status bdzie zmieniony z blokady (key lock) na (administrator), pojawi si pasek menu po lewej stronie ekranu.

  W trybie blokady ( ), poruszaj myszk pojawi si menu z klawiatur do wprowadzenia hasa. Do wyboru mamy dwa poziomy uytkownikw: Administrator ( ) i Operator ( ).

  W przypadku gdy wprowadzone zostanie haso administratora, ikona bdzie widoczna w statusie i wszystkie operacje bd dostpne. Fabrycznie haso administratora to 0000.

  Kiedy wprowadzimy haso operatora pojawi si w statusie nastpujca ikona , a dostp do menu ustawie bdzie zablokowany. Parametry konta operator naley ustawi z logujc si z poziomu administratora, a nastpnie w menu systemowym wybra zakadk system / narzdzia.

  Aby przeczy si pomidzy uytkownikami naley klikn na aktualn ikon uytkownika aby wczy tryb blokady rejestratora, nastpnie poruszy mysz w celu wywoania menu logowania. Mona zalogowa si ponownie wprowadzajc haso.

  4.5 Wyjcie monitorowe

  Nie mona jednoczenie prowadzi podgld na monitorze LCD podczonym do wyjcia VGA i monitora analogowego podczonego do wyjcia MONITOR.

  Fabrycznie wyjcia wideo s ustawione w trybie "AUTO" , dziki temu rejestrator automatycznie wykryje podczony do niego monitor. W przypadku gdy do rejestratora podczone s jednoczenie dwa monitory, rejestrator wybierze automatycznie uruchomi monitor VGA ktry ustawiony jest fabrycznie jako gwny.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Aby przeczy rcznie wyjcie wideo naley: Dla wyjcia MONITOR, nacinij przycisk na panelu przednim rejestratora podczas

  uruchamia rejestratora.

  Aby wymusi uruchamianie wyjcia VGA, naley nacisn przycisk na panelu przednim rejestratora podczas uruchamia rejestratora.

  Zmiana zostanie dokonana po sygnale beep rejestratora.

  LUB:

  Gdy rejestrator jest wczony uruchom menu ustawie, wybierz zaawansowane ustawienia / wywietlanie / wyjcie wideo (ADVANCE CONFIG DISPLAY DISPLAY OUTPUT PATH).

  Wybierz VGA dla monitora LCD, lub , COMPOSITE dla monitora analogowego. Rejestrator musi zosta zresetowany aby zmiany odniosy skutek.

  ADVANCE CONFIG

  CAMERA DE-INTERLACE (For Selected Models Only) OFFDETECTION FULL SCREEN DURATION 03ALERT QUAD SCREEN DURATION (For Selected Models Only) 03NETWORK DISPLAY COVERT ONSNTP HDD DISPLAY MODE HDD SIZEDISPLAY DISPLAY OUTPUT PATH AUTORECORD ALPHA BLENDING 200REMOTE

  EXIT

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  5. NAJCZCIEJ UYWANE FUNKCJE

  5.1 Szybkie wyszukiwanie

  Nacinij przycisk wyszukiwanie SEARCH na panelu przednim rejestratora aby otworzy menu szybkiego przeszukiwania:

  QUICK SEARCH

  DATE 2009/NOV/20TIME 15:17:57HARD DISK ALL HDDSEARCH START

  Data / Czas - DATE / TIME

  Wybierz dat i czas aby wywietli zdarzenia ktre poszukujesz .

  Dysk Twardy - HARD DISK

  Wybierz dysk twardy zawierajcy dane ktre chcesz wyszuka, lub wybierz opcj wszystkie dyski - ALL HDD.

  Wyszukiwanie - SEARCH

  Nacinij START aby rozpocz wyszukiwanie i odtwarzanie.

  5.2 Nagrywanie5.2.1 Szybka konfiguracja parametrw nagrywania

  Nacinij prawy przycisk myszki aby wywietli menu ustawie, nastpnie wybierz szybki start / gwne - QUICK START GENERAL.

  QUICK START

  GENERAL CHANNEL TITLE ONTIME SETUP EVENT STATUS ON

  DATE DISPLAY ONIMAGE SIZE CIFQUALITY SUPER BESTIMAGE PER SECOND 120

  EXIT

  1) Rozdzielczo nagrywania - IMAGE SIZE

  Wybierz rozdzielczo nagrywania: FRAME, FIELD or CIF.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  2) Jako - QUALITY

  Wybierz jako z jak chcesz nagrywa : SUPER BEST, BEST, HIGH & NORMAL.

  3) Klatki na sekund - IMAGE PER SECOND

  Zaznacz ilo klatek na sekund.

  5.2.2 Szczegowe ustawienia nagrywania.

  Wywietl menu systemowe klikajc prawym przyciskiem myszki a nastpnie wybierz Zaawansowan konfiguracj / Nagrywanie - ADVANCE CONFIG RECORD.

  ADVANCE CONFIG

  CAMERA MANUAL RECORD ENABLE ONDETECTION EVENT RECORD ENABLE ONALERT TIMER RECORD ENABLE ONNETWORK EVENT RECORD IPS 120SNTP TIMER RECORD IPS 120DISPLAY PRE-ALARM RECORD (For Selected Models Only) ONRECORD OVERWRITE ONREMOTE EVENT RECORD ALL CHANNEL OFF

  KEEP DATA LIMIT (DAYS) OFF

  EXIT

  1) Rczne nagrywanie wczone - MANUAL RECORD ENABLE

  Wybierz czy rczne nagrywanie ma by wczone czy wyczone.

  2) Nagrywanie alarmowe wczone

  Wybierz czy nagrywanie alarmowe ma by wczone czy wyczone.

  3) Nagrywanie z harmonogramu wczone

  Wybierz czy nagrywanie z harmonogramu ma by wczone czy wyczone.

  4) Liczba klatek dla nagrywania alarmowego

  Wybierz liczb klatek dla Nagrywania Alarmowego (Nagrywanie wyzwalane przez detekcj ruchu, lub wejcia alarmowe).

  5) Liczba klatek dla nagrywania z harmonogramu

  Wybierz liczb klatek dla Nagrywania z Harmonogramu (Nagrywanie uruchamiane jest przez harmonogram ).

  6) Nagrywanie PRE-ALARMOWE (tylko wybrane modele)

  Wybierz czy pre-alarm ma by uywany czy nie.W przypadku gdy pre-alarm jest wczony, rejestrator bdzie buforowa 8MB danych przed zdarzeniem.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  7) Nadgrywanie

  Wybierz ON - wcz aby uruchomi nagrywanie w trybie ptli. Po zapenieniu dysku rejestrator zacznie usuwa najstarsze zdarzenia i bdzie zastpowa je nowymi.

  8) Nagrywanie Alarmowe - wszystkie kanay

  Wybierz "wszystkie kanay" aby aktywowa nagrywanie alarmowe dla wszystkich kanaw.

  9) Maksymalny okres nagra KEEP DATA LIMIT (DAYS)

  Okrelamy maksymaln ilo dni (od 01 do 31) ktra ma by dostpna na dyskach. Wszystkie dane powyej okrelonej przez nas iloci bd usuwane.

  5.3 Ustawienia harmonogramu

  Kliknij prawym przyciskiem myszki aby wywoa menu ustawie, a nastpnie kliknij "Ustawienia Harmonogramu".5.3.1 Harmonogram Nagrywania Alarmowego

  Kliknij zakadk "Nagrywanie" i aktywuj kalendarz nagrywania alarmowego przez wczenie go w pozycje w. - ON i zaznacz w nim dni i godzinn.

  SCHEDULE SETTING

  RECORD RECORD TIMER ONDETECTION 0 2 4 6 8 10 12 14 16

  SUNMONTUEWEDTHUFRISAT

  EXIT

  0 ~ 24 godziny. Kada kratka po 30 minutNiedziela ~ Sobota.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  5.3.2 Harmonogram Detekcji

  Kliknij zakadk "Detekcja" i aktywuj kalendarz nagrywania z detekcji ruchu przez wczenie go w pozycje w. - ON i zaznacz w nim dni i godzin.

  SCHEDULE SETTING

  RECORD DETECTION TIMER ONDETECTION 0 2 4 6 8 10 12 14 16

  SUNMONTUEWEDTHUFRISAT

  EXIT

  X 0 ~ 24 godziny. Kada kratka po 20 minutY Niedziela ~ Sobota.

  5.4 Konfiguracja detekcji ruchu

  Wywietl menu systemowe klikajc prawym przyciskiem myszki a nastpnie wybierz Zaawansowan konfiguracj / Detekcja - ADVANCE CONFIG DETECTION.

  ADVANCE CONFIG

  CANERA CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 DETECTION LS 07ALERT SS 03NETWORK TS 02SNTP DET OFFDISPLAY ALARM OFFRECORD AREA EDITREMOTE

  EXIT

  1) Czuo detekcji - LS (Level of Sensitivity)

  LS im mniejsza warto tym wiksza czuo detekcji. Najwiksza czuo dla wartoci 00, najmniejsza czuo dla wartoci 15. Detekcja LS dziaa na zasadzie porwnania 2 obrazw.

  2) SS (Spatial Sensitivity - Czuo przestrzenna)

  SS im mniejsza warto tym wiksza czuo detekcji. Najwiksza czuo dla wartoci 00, najmniejsza czuo dla wartoci 15. Detekcja dziaa na zasadzie "siatki detekcji"

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  3) TS (Time of Sensitivity - cigo rychu)

  TS im mniejsza warto tym wiksza czuo detekcji. Najwiksza czuo dla wartoci 00, najmniejsza czuo dla wartoci 15. W tym przypadku detekcja sprawdza dugo naruszenia strefy, czyli wyzwalana bdzie zalenie od tego czy dany obiekt bdzie si porusza przez duszy czas w okrelonych miejscach.

  4) DET

  Wczenie detekcji ruchu dla wybranego kanau W / Wy. (ON/OFF).

  5) ALARM

  Ustawienie stanu zadziaania N.C./ N.O dla wej alarmowych. Fabrycznie wejcie alarmowe jest wyczone.

  6) Strefa - AREA

  Kliknij edytuj EDIT w celu ustawienia maski detekcji. Siatka 16 12 kratek dla kadej kamery. Bloki pozostawione przeroczyste stanowi daj moliwo wykrywania ruchu, bloki zamarkowane maskuj obszar detekcji i nie bd brane pod uwag w procesie analizy obrazu.

  5.5 Ustawienia kamery PTZ (tylko wybrane modele)

  Wywietl menu systemowe klikajc prawym przyciskiem myszki a nastpnie wybierz Zaawansowan konfiguracj / Zdalne ADVANCE CONFIG REMOTE.

  ADVANCE CONFIG

  CANERA CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 DETECTION DEVICE PTZALERT ID 00NETWORK PROTOCOL NORMALSNTP RATE 2400DISPLAYRECORDREMOTE

  EXIT

  1) Urzdzenie - DEVICE

  Jeli chcemy konfigurowa kamer obrotow wybieramy PTZ.

  2) ID

  Ustawiamy nr ID dla kamery obrotowej w magistrali RS-485 (0 ~ 255) - dokadnie taki jaki ma ustawiony kamera.

  3) PROTOK

  Wybierz protok zgodny z instalowan kamer obrotow NORMAL, P-D (PELCO-

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  D) or P-P (PELCO-P).

  4) Prdko - RATE

  Wybierz prdko sterowania, tak sam jak w kamerze obrotowej PTZ (2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 57600 / 115200).

  5.6 Ustawienia Systemowe

  5.6.1 Ustawienia Hase

  Wywietl menu systemowe klikajc prawym przyciskiem myszki a nastpnie wybierz System / Narzdzia - SYSTEM TOOLS.

  SYSTEM

  TOOLS LANGUAGE ENGLISHSYSTEM INFO ADMIN PASSWORD SETUPUSB BACKUP OPERATOR PASSWORD SETUPDVD BACKUP UPGRADE SUBMIT

  EXIT

  1) Haso ADMINISTRATORA

  Kliknij Ustawienia - SETUP aby zmieni haso administratora. Haso fabryczne to: 0000.

  2) Haso OPERATORA

  Kliknij Ustawienia - SETUP aby zmieni haso Operatora.

  5.6.2 Aktualizacja Oprogramowania

  Nota: Po aktualizacji oprogramowania moe zaistnie konieczno sformatowania dysku twardego jeli istnieje stare oprogramowanie bardzo rni si od instalowanego.

  Wywietl menu systemowe klikajc prawym przyciskiem myszki a nastpnie wybierz System / Narzdzia / Aktualizacja - SYSTEM TOOLS UPGRADE.

  Zapisz plik aktualizacji na pamici przenonej USB, a nastpnie w j do portu USB

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  znajdujcego si na panelu przednim rejestratora.

  Kliknij potwierd - SUBMIT aby rozpocz aktualizacj.

  Nota: Pami USB flash drive powinna by przed uyciem sformatowana na FAT32 , lista zgodnych pamici w dodatku 2: strona 52.

  5.6.3 Archiwizacja

  Wywietl menu systemowe klikajc prawym przyciskiem myszki a nastpnie wybierz System / Archiwizacja USB / lub Archiwizacja DVD - SYSTEM USB BACKUP or DVD BACKUP.

  Nota: Archiwizacja DVD dostpna jest tylko z wybranymi modelami.

  W pami USB do portu USB na panelu przednim rejestratora, lub nacinij przycisk w celu otwarcia nagrywarki DVD i w pyt DVD-R lub CD-R.

  Nota: Pami USB flash drive powinna by przed uyciem sformatowana na FAT32 , lista zgodnych pamici w dodatku 2: strona 52.

  SYSTEM

  TOOLS START DATE 2009/NOV/19SYSTEM INFO START TIME 08:30:21USB BACKUP END DATE 2009/NOV/19DVD BACKUP END TIME 17:59:29

  CHANNEL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

  HARD DISK ALL HDDBACKUP SUBMITREQUIRE SIZE: 554MB SUBMIT

  EXIT AVAILABLE SIZE: 3788.0MB

  1) Czas pocztkowy / Dat pocztkow - START DATE / START TIME Wybierz czas i dat pocztku archiwum.

  2) Data kocowa / Czas kocowy END DATE / TIME Wybierz czas i dat koca archiwum.

  3) Kana - CHANNEL Kliknij aby wybra kana(y) do archiwizacji.

  4) Dysk Twardy - HARD DISK Wybierz dysk twardy z ktrego chcesz dokona archiwizacji, lub wybierz

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Wszystkie - ALL HDD.

  5) Archiwizuj - BACKUP Kliknij wykonaj - SUBMIT aby rozpocz archiwizacj.

  6) Wymagane miejsce -REQUIRE SIZE Kliknicie potwierd - SUBMIT rozpocznie kalkulacj rozmiaru archiwum.

  Odtwarzacz - Backup File Playback

  Podczas procesu archiwizacji do archiwum zostanie doczony odtwarzacz archiwum - PLAYER.EXE.

  Nota: The maximum number of CD-R or DVD-R backup files in the CD or DVD is 41.

  W pami przenon lub pytk CD / DVD do komputera kliknij odtwarzacz PLAYER.EXE w celu instalacji go w komputerze a nastpnie kliknij dwa razy na na plik archiwum aby go odtworzy.

  Nota: Odtwarzacz dziaa na platformach Windows 7, Vista, XP & 2000.

  5.6.4 Formatowanie dysku twardego.

  Wywietl menu systemowe klikajc prawym przyciskiem myszki a nastpnie wybierz System / Informacje systemowe / Sformatuj dysk SYSTEM SYSTEM INFO CLEAR HDD.

  SYSTEM

  TOOLS BAUD RATE 2400SYSTEM INFO HOST ID 000USB BACKUP AUTO KEY LOCK NEVERDVD BACKUP CLEAR HDD HDD-0

  RESET DEFAULT SUBMITREMOTE CONTROL ID 000SERIAL TYPE RS485VIDEO FORMAT NTSCVERSION 1010-1005-1006-1007

  EXIT

  Wybierz twardy dysk ktry chcesz sformatowa i kliknij Tak - YES aby potwierdzi lub Nie NO aby anulowa.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  5.7 Ustawienia Sieciowe

  Bezporednio w rejestratorze mona ustawi tylko Statyczny adres IP. Pozostae tryby mona ustawi logujc si przez sie za pomoc programu Video Viewer. Informacje na ten temat zawiera plik:http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf

  STATIC

  ADVANCE CONFIG

  CANERA NETWORK TYPE STATICDETECTION IP 192.168.001.010ALERT GATEWAY 192.168.001.254NETWORK NETMASK 255.255.255.000SNTP PRIMARY DNS 168.095.001.001DISPLAY SECONDARY DNS 139.175.055.244RECORD PORT 0080REMOTE SAVE NETWORK SETTING APPLY

  EXIT

  1) Typ sieci - NETWORK TYPE

  Ustaw typ sieci jako statyczny - STATIC i wpisz wszystkie dane podane przez administratora systemu.

  3) Bramka i adres IP (IP / GATEWAY / NETMASK)

  Wpisz adres IP oraz adres bramki podane przez administratora sieci lub przez dostawc Internetu

  4) Serwer DNS (Podstawowy DNS / Zapasowy DNS)

  Wpisz adresy serwera DNS podane przez administratora sieci lub przez dostawc Internetu.

  5) PORT

  Wpisz nr portu z zakresu 1 do 9999. Fabryczny port to 80. Zaleca si zamian portu na inny, aby rejestrator nie kolidowa z innymi urzdzeniami i programami w sieci, ktre korzystaj z tego portu.

  6) Zachowaj ustawienia sieciowe - SAVE NETWORK SETTING

  Kliknij zapisz - APPLY aby zapisa ustawienia.

  http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  6. PODGLD ZDALNY

  Mona prowadzi podgld z kamer i zarzdza nim zdalnie za porednictwem sieci LAN lub Internet za pomoc aplikacji Video Viewer, przegldarki Internet Explorer, i odtwarzacza Apple QuickTime player.

  6.1 Dedykowane oprogramowanie

  Podstawowe informacje dotyczce oprogramowania Video Viewer. Szczegowe znajduj si w:http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf

  6.1.1 Instalacja i poczenie sieciowe.

  Instalacja oprogramowania

  Krok1:W pytk z oprogramowaniem do napdu DC/DVD komputera, automatycznie uruchomi si program.

  Krok2:Kliknij pobierz najnowsz wersj - Download The Latest Version pod licencj oprogramowania Licensed Software AP aby pobra najnowsz wersj aplikacji(zalecane) Video Viewer z Internetu.

  Krok3:Postpuj krok po kroku zgodnie z instalacj. Po zainstalowaniu na pulpicie pojawi si ikona skrtu do oprogramowania .

  Poczenie sieciowe - Network Connection

  Sie lokalna (LAN)Sie lokalna (LAN)

  Sie LAN musi zosta uyta przy pierwszym poczeniu, mona wtedy dokona konfiguracji ustawie sieciowych w rejestratorze pod ktem wytycznych administratora sieci.

  Pocz komputer PC z rejestratorem za pomoc kabla RJ45 z przeplotem lub za porednictwem switcha.

  Item Fabryczne ustawienia.

  IP address 192.168.1.10Login adminHaso adminPort 80

  Ustaw adres IP komputera PC w klasie 192.168.1.XXX (XXX -1~255, z wykluczeniem wartoci 010).

  http://www.surveillance-download.com/user/CMS.pdf

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Kliknij dwukrotnie ikon na pulpicie komputera i otwrz panel

  sterowania. Fabrycznie panel adresw bdzie widoczny po prawej stronie panelu sterowania.

  Kliknij po kolei ikony i wpisz dane dotyczce loginu, hasa, adresu IP i portu.

  LUB

  Kliknij po kolei ikony aby automatycznie wyszuka

  rejestrator znajdujcy si w tej samej Domenie. Znaleziony adres zostanie wywietlony i moemy go doda klikajc ikon .

  Podwjne kliknicie na dodany do ksiki adres spowoduje zalogowanie do rejestratora.

  Poczenie zdalne przez InternetPoczenie zdalne przez Internet

  Kiedy w rejestratorze zostan poprawnie skonfigurowane wszystkie ustawienia sieciowe, moemy poczy si zdalnie przez Internet.

  a) Kliknij dwukrotnie ikon na pulpicie komputera i otwrz panel

  sterowania. Fabrycznie panel adresw bdzie widoczny po prawej stronie panelu sterowania.

  b) Kliknij po kolei ikony i wpisz dane dotyczce loginu, hasa, adresu IP i portu.

  c) Podwjne kliknicie na dodany do ksiki adres spowoduje zalogowanie do rejestratora.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  6.1.2 Opis Panelu sterowania

  Dostpne s dwa rodzaje paneli sterowania i mog by zmieniane zalenie od przyzwyczaje uytkownika .

  Wersja podstawowa

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Wersja Pena

  Podstawowe przyciski

  Przycisk Funkcja Opis

  Podstawowa Pena

  Ksika adresowa

  Kliknij eby zobaczy zdefiniowane adresy IP w ksice adresowej Mona rwnie dodawa nowe adresy,wyszukiwa i usuwa.

  Konfiguracja Zdalna konfiguracja

  Kliknij aby uruchomi zdaln konfiguracj

  Ustawienia Nagrywania

  Kliknij aby przej do ustawie parametrw nagrywania.

  Podstawowe ustawienia

  Kliknij aby ustawi jzyk oprogramowania. Zmiana odniesie skutek po ponownym uruchomieniu.

  Log Wywietla i filtruje list zdarze, -nagrania, alarmy, detekcja..

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Przycisk Funkcja Opis

  Podstawowa Pena

  / / Nagrywanie / Nagrywanie

  Stop

  Kliknij aby wyczy / wyczy nagrywanie

  Zdjcie Kliknij aby uzyska zdjcie biecego podgldu Zdjcie zostanie zachowane w ciece okrelonej w ustawieniach nagrywania Record Setting.

  Informacje Kliknij aby wywietli szczegy poczenia sieciowego

  Zarzdzanie rejestratorem

  Kliknij aby wywoa panel zdalnego zarzdzania rejestratorem

  6.1.3. Gwne operacje

  NagrywanieAby nagrywa zdalnie w tym samym czasie na komputerze PC i rejestratorze moemy

  ustawi. harmonogram nagrywania klikajc nastpujce ikony lub

  otworzy si zakadka z parametrami nagrywania.

  Moemy ustawi nastpujce parametry:

  Typ nagrywaniaNad grywanie dysku

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Czas nagrywania dla pre i po alarmuHarmonogramcieka dysku/katalogu

  Jeli klikniemy ikon lub w gwnym oknie panelu kontrolnego, wymusimy

  nagrywanie rczne a nagrania zostan zapisane w okrelonym przez nas katalogu.

  W przypadku detekcji ruchu lub nagrywania alarmowego nagrywanie rwnie bdzie moliwe i bdzie zapisywane w okrelonym przez nas katalogu. na dysku.

  Odtwarzanie

  Aby odtworzy nagrania kliknij lub , i wybierz typ nagra do wyszukania

  filtrujc w/g potrzeb

  Aby odtworzy potrzebne zdarzenie wybierz wiersz ze zdarzeniem i kliknij przycisk Play - odtwarzaj

  Archiwizajc sieciowa

  Kliknij , lub kliknij aby przej do menu archiwizacji , and you can

  Mona zaznaczy potrzebny zakres czasu w zalenoci od potrzeb aby rozpoczc archiwizacj zdaln

  Pliki archiwizowane bd dla konkretnego wybranego adresu IP rejestratora.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Funkcja OpisNumer Dysku twardego HDD Number / Kana. Numer dysku twardego i kanau wideo

  Pobierz w/g czasu Okrelenie pocztku i koca archiwum do backupu Start Time i End Time

  Pobierz w/g zdarze Wybr logu zdarze z listy

  Mona filtrowa zdarzenia w/g nagra trybu rcznego

  / alarmowego./ detekcji / wszystkie / Manual / Alarm

  / Motion.

  Aby wywietli list z poza zakresu kliknij na

  Poprzedni stron Prev. Page lub nastpn stron

  Next Page.

  Aby odwiey kliknij odwie - Reload.

  cieka do katalogu Okrela ciek w ktrej zapiszemy archiwizowane pliki.

  Simultaneous Playback

  Jednoczesne odtwarzanie

  Aby wywietli jednoczenie obraz podczas archiwizacji zaznaczamy jednoczesny podgld Simultaneous Playback.

  Download / Cancel

  Pobierz / Anuluj

  Kliknij przycisk pobierz Download aby rozpocz lyb Anuluj - Cancel aby zakoczy proces archiwizacji.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  6.1.4. E-Mapa

  Oprogramowanie Video Viewer jest rwnie wyposaone w Centraln Aplikacje Zarzdzajc - Central Management System (CMS) oprogramowanie ktre pozwala zarzdza i prowadzi podgld z 16-tu rejestratorw jednoczenie.

  Nota: Zanim uyjesz tej funkcji upewnij si e Video Viewer jest poczony do wszystkich rejestratorw z ksiki (do 16).

  E-Mapa jest dostpna tylko wtedy gdy panel zarzdzajcy jest uruchomiony w penej wersji.

  Jak doda Grup E-mapyKrok1: W wersji podstawowej kliknij ikon taby zmieni tryb prazy panelu na

  Peny i kliknij ikon w celu otwarcia E-Mapy

  Krok2: Kliknij prawym przyciskiem myszki aby wywietli skrcone menu po lewej stronie ekranu, wybierz typ e-mapy ktr chcesz utworzy. S trzy rodzaj do wyboru: .Google E-MAP, Pojedyncza - Single E-MAP i plan budynku - Building E-MAP.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  1. Stwrz nazw dla Twojej Google E-map group.

  2. Wpisz obiektu lub kliknij wyszukaj, lub dodaj obiekt metod przenie - upu

  3. Kliknij i przenie adres IP i umie go w wymaganym poziomie

  4. Zatwierd zmiany

  1. Stwrz nazw dla pojedynczej E-map group.

  2. Kliknij wyszukaj aby znale plik mapy w formacie *.BMP *.JPEG

  3. Kliknij i przenie adres IP i umie go w wymaganym poziomie

  4. Zatwierd zmiany

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  1. Stwrz nazw dla budynku E-map group.

  2. Wpisz pen ilo kondygnacji w budynku.

  3 Wybierz jedn z kondygnacji budynku

  4 Nazwij kondygnacj

  5. Kliknij wyszukaj aby znale plik mapy w formacie *.BMP *.JPEG odpowiednie dla tej kondygnacji

  6. Wpisz adres IP lub kliknij wyszukaj, lub dodaj obiekt metod przenie - upu

  7. Wprowad pozostae kondygnacje postpujc zgodnie z pkt 3- 6

  8.. Zatwierd zmiany

  4. Zatwierd zmiany

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Krok3: Kiedy stworzona jest grupa E-Map mona zobaczy drzewo w lewej grnej czci panelu. i pokazane s wszystkie urzdzenia podpite pod t grup.

  Ikona Opis

  Ikona oznaczajca podczon kamer . Gdy j wybierzemy zawieci si na czerwono.

  Podczony rejestrator Gdy go wybierzemy zawieci si na czerwono.

  Ikona dla wszystkich zdarze systemowych zwizanych z detekcj i alarmami Podwjne kliknicie na ikon spowoduje wywietlenie podgldu na ywo z wyzwolonego alarmu

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Edycja i usuwanie istniejcej E-mapy Dla Google E-Map Group

  Kliknij prawym ikonem na grup aby wywietli list i wybierz Edytuj - Edit E-MAP lub usu Remove E-MAP zalenie od potrzeb.

  Analogicznie postpujemy w przypadku edycji i osuwania pozostaych e-map ( Single E-MAP lub Building E-MAP)

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  6.2 Przegldarka Internet Explorer

  Podgld przez sie moe by prowadzony w przegldarce IE.

  Krok 1: Wprowad adres IP rejestratora w pasek adresu przegldarki IE w ten sposb: http://60.121.46.236 i wcinij Enter. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy uytkownika i hasaJeli port wideo w rejestratorze jest inny ni 80 (np 2500) po adresie naley go umieci za adresem jak na przykadzie: http://60.121.46.23:2500

  Krok 2: Wprowad nazw uytkownika i haso takiego jak do aplikacji Viewer i nacinij OK. Jeli operacja zostaa wykonana prawidowo pokae si podgld jak poniej.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Nr. Funckcja Opis1 Gwny Kliknij ikon aby przej do strony gwnej rejestratora2 Odtwarzanie

  Kliknij ikon aby przej do odtwarzania 3 Konfiguracja

  Kliknij ikon aby przej do konfiguracji rejestratora.4 PTZ

  Kliknij ikon w celu aktywacji sterowanie kamerami obrotowymi5 Wybr kanaw Kliknij ikon oznaczon nr kanau ktry chcesz wybra.6 Tryb wywietlania

  : Podgld z 4 kanaw

  : Kliknij aby aktywowa automatyczn sekwencj.

  ZaznaczenieKliknij ikon lub aby przej do nastpnej / poprzedniej kamery lub

  zmieni ustawienia.Zdjcie

  Kliknij ikon aby wykona zdjcie aktualnego podgldu, plik zostanie

  zapisany w zdefiniowanym katalogu, ciek mona skonfigurowa klikajc j

  ikon General.

  7 Transmisja WWW H.264 / QuickTimeW programie QuickTime mona wprowadzi adres IP rejestratora, nastpnie

  nazw uytkownika i haso w celu uzyskania podgldu.8 Zmiana jakoci BEST / HIGH / NORMAL / BASIC

  Wybierz jako Najlepsza /.Wysoka / Normalna / Prosta9 Zmiana

  Rozdzielczoci4 CIF / CIFKliknij aby zmieni rozdzielczo (4CIF: 704*480 / CIF: 352*240)

  10 Wybr kanau audio

  Wybierz kana audio aby prowadzi odsuch. Aby wyciszy kliknij ponownie

  ikon.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  6.2.1 Odtwarzanie

  / Poprzednia / Nastpna godzina

  Kliknij aby przeskoczy do odtwarzania nastpnej lub poprzedniej godziny

  Szybkie przewijanie w przd

  Kliknij ikon aby przyspieszy odtwarzanie do 4X kade nastpne kliknicie spowoduje zwikszenie przyspieszenie, maksymalnie mona przyspieszy do 32X.

  Szybkie przewijanie wstecz

  Kliknij ikon aby przyspieszy odtwarzanie do 4X kade nastpne kliknicie spowoduje zwikszenie przyspieszenie, maksymalnie mona przyspieszy do 32X.

  Odtwarzaj Kliknij aby odtworzy wybrany plik wideo

  Pauza Kliknij aby wstrzyma odtwarzanie.

  Stop Kliknij aby zatrzyma odtwarzanie

  Poklatkowe W trybie "pauzy" klikajc ogldamy obrazy klatka po klatce.

  Audio Kliknij aby wyciszy dwik.

  Zdjcie Kliknij ikon aby wykona zdjcie aktualnego podgldu, plik zostanie

  zapisany w zdefiniowanym katalogu, ciek mona skonfigurowa klikajc j

  ikon General.

  Pobierz Kliknij aby zapisa odtwarzany fragment na lokalnym dysku.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  DODATEK1 SPECYFIKACJA

  Dla modeli 16 / 8 kanaowych

  16 8System Wideo NTSC / PAL (automatyczne wykrywanie)Format kompresji H.264Wejcia wideo(composite 1 Vp-p 75 BNC)

  16 kanaw 8 kanaw

  Wyjcia przelotowe(composite 1 Vp-p 75 BNC)

  16 kanaw 8 kanaw

  Wyjcie wideo (BNC)

  Gwny Monitor Pene zarzdzanie obraze,Monitor Pomocniczy Automatyczna sekwencja

  Wyjcie wideo (VGA) Wyjcie VGA dla monitora LCDWejcia / wyjcia Audio 4 wejcia, 2 wyjcia (Mono)Maksymalna liczba klatek D1 704480 pixels 120 IPS /

  704576 pixels 100 IPS 704480 pixels 60 IPS /

  704576 pixels 50 IPS

  2CIF 704x240 pixels 240 IPS / 704288 pixels 200 IPS

  704x240 pixels 120 IPS / 704288 pixels 100 IPS

  CIF 352240 pixels 480 IPS / 352288 pixels 400 IPS

  352240 pixels 240 IPS / 352288 pixels 200 IPS

  Ustawienia jakoci nagrywania SUPER BEST / BEST / HIGH /NORMALObsuga dyskw twardych 2 SATA HDD (1 HDD do 2TB)Szybkie wyszukiwanie W/G Czasu / Detekcji / Alarmu SATA WbudowaneWyjcie VGA WbudowaneTRyby nagrywania Rczny / Harmonogram / Detekcja / Alarm / ZdalneJednoczesno operacji, Multiplex Podgld / Nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / sieMysz USB TAKStrefa detekcji Siatka 16 12 dla kadej kameryCzuo detekcji 3 rodzaje czuoci, 16 poziomw na rodzajNagrywanie Prealarmowe TAKArchiwizacja NAgrywarka DVD (Opcja) / USB 2.0 / SieFormat kompresji w sie H.264Wejcie siecowe 10/100 Base-T. Oprogramowanie zdalne Wsppraca z oprogramowaniem licencjonowanym Video Viewer /

  Internet Explorer, Mozilla Firefox & Google Chrome / QuickTime player(do 10 uytkownikw jednoczenie)

  *Operating System: Windows 7 / Vista / XP / 2000Protokoy sieciowe TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNSPena niezaleno operacji zdalnych TAKPowiadomienie i zdarzeniach Na FTP / E-MailZdalne sterowanie z pilota TAK Telefony komrkowe TAK ( iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android)

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Zblienie cyfrowe 2 X

  Obsuga kamer obrotowych PTZ TAKAlarm I/O 16 wej, 1 wyjcie 8 iwej , 1 wyjcieKey Lock (zabezpieczenie hasem) TAKLokalni uytkownicy Administrator & OperatorDetekcja utraty sygnau TAKNazwa kamery Do 6 literRegulacja obrazu Barwa / Saturacja / Kontrast / JasnoFormat daty RR/MM/DD, DD/MM/RR & MM/DD/RRFunkcja zmiany czasu TAKZasilanie (10%) DC 19VPobr mocy (10%) < 64 WTemperatura pracy 10C ~ 40C Wymiary (mm)** 432(W) 90(H) 326(D)Restart Automatyczny restart po utracie zasilaniaOpcjonalne akcesoria Klawiatura systemowa

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Model 4 kanaowy.

  Model 1 Model 2System Wideo NTSC / PAL (automatyczne wykrywanie)Format kompresji H.264Wejcia wideo(composite 1 Vp-p 75 BNC)

  4 kanay

  Wyjcie wideo (BNC) Pene zarzdzanie obrazem,

  Audio Wejcia 4 1

  (Mono) Wyjcia 1

  Maksymalna liczba klatek D1 704480 pixels 30 IPS / 704576 25 IPS

  2CIF 704240 pixels 60 IPS / 704288 pixels 50 IPS

  CIF 352240 pixels 120 IPS / 352288 pixels 100 IPS

  Ustawienia jakoci nagrywania SUPER BEST / BEST / HIGH /NORMAL

  Obsuga dyskw twardych 1 SATA HDD (do 2TB)

  Szybkie wyszukiwanie W/G Czasu / Detekcji / Alarmu SATA WbudowaneWyjcie VGA WbudowaneTryby nagrywania Rczny / Harmonogram / Detekcja / Alarm / ZdalneJednoczesno operacji, Multiplex Podgld / Nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / sieMysz USB TAKStrefa detekcji Siatka 16 12 dla kadej kameryCzuo detekcji 3 rodzaje czuoci, 16 poziomw na rodzajNagrywanie Prealarmowe TAK NIE

  Archiwizacja USB 2.0 / SieFormat kompresji w sie H.264Wejcie sieciowe 10/100 Base-T. Oprogramowanie zdalne Wsppraca z oprogramowaniem licencjonowanym Video Viewer /

  Internet Explorer, Mozilla Firefox & Google Chrome / QuickTime player(do 10 uytkownikw jednoczenie)

  Systemy: Windows 7 / Vista / XP / 2000

  Protokoy sieciowe TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNSPena niezaleno operacji zdalnych TAKPowiadomienie o zdarzeniach Na FTP / E-MailZdalne sterowanie z pilota TAK Telefony komrkowe TAK ( iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android)Zblienie cyfrowe 2 X

  Obsuga kamer obrotowych PTZ TAK Nie

  Alarm I/O 4 wejcia , 1 wyjcie 4 wejcia, 0 wyj

  Key Lock (zabezpieczenie hasem) YES

  Lokalni uytkownicy Administrator & Operator

  Detekcja utraty sygnau TAK

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  Model 1 Model 2Nazwa kamery Do 6 literRegulacja obrazu Barwa / Saturacja / Kontrast / JasnoFormat daty RR/MM/DD, DD/MM/RR & MM/DD/RRFunkcja zmiany czasu TAKZasilanie (10%) DC 19VPobr mocy (10%) < 42 W

  Temperatura pracy 10 ~ 40 (50~104)

  Wymiary (mm)** 343(W) 59(H) 223(D)

  Restart Automatyczny restart po utracie zasilaniaOpcjonalne akcesoria Klawiatura systemowa NIE

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  DODATEK 2: OBSUGIWANE NONIKI TYPU USB

  Uaktualnij oprogramowanie rejestratora do najnowszej wersji celem obsugi nonikw USB z poniszej listy. Jeli Twj nonik nie jest obsugiwany pojawi si napis USB ERROR na monitorze.

  Uwaga: Przy uyciu komputera PC sformatuj nonik USB w formacie FAT32.

  Uwaga: Maksymalna ilo danych archiwizowanych jednorazowo to 2 GB. eby zarchiwizowa wicej danych wybierz dat i czas i ponw archiwizacj.

  PRODUCENT MODEL POJEMNO

  Transcend JFV35 4G

  JFV30 8G

  Kingston DataTraveler 1G

  PQI U172P 4G

  Apacer AH320 2GB

  AH320A 8GB

  AH220 1GB

  AH320 4GB

  A-data RB-18 1GB

  Sandisk Cruzer Micro 2G

  Cruzer Micro 4G

  Cruzer4-pk 2G

  Netac U208 1G

  MSI F200 4G

  SONY Micro Vault Tiny 2G 2G

  Micro Vault Tiny 4G 4G

  Micro Vault Tiny 1G

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  DODATEK 3: LISTA KOMPATYBILNYCH DYSKW HDD

  Prosz zaktualizowa firmware rejestratora do najnowszej wersji , celem jego wsppracy z dyskami wymienionymi w poniszej tabeli.

  PRODUCENT MODEL POJEMNO PRDKO

  Seagate ST3320613AS 320GB 7200 rpm

  ST33500320AS 500GB 7200 rpm

  ST3750330AS 750GB 7200 rpm

  ST31000340AS 1000GB 7200 rpm

  WD WD3200AAKS 320GB 7200 rpm

  WD5000AACS 500GB 7200 rpm

  WD6400AAKS 640GB 7200 rpm

  WD7500AAKS 750GB 7200 rpm

  WD10EADS 1TB 7200 rpm

  WD15EADS 1.5TB 7200 rpm

  WD20EADS 2TB 7200 rpm

  Maxtor STM3500320AS 500GB 7200 rpm

  STM3750330AS 750GB 7200 rpm

  HITACHI HDT725032VLA360 320GB 7200 rpm

  HDS721010KLA330 1000GB 7200 rpm

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  DODATEK 4 : STRUKTURA MENU REJESTRATORA

  SZYBKI START USTAWIENIA GWNE NAZWA KANAUUSTAWIENIA ZDARZEWYWIETLANIE DATY I CZASUROZDZIELCZO OBRAZUJAKOKLATKI / SEK.

  WPROWADZENIE CZASU I DATY

  DATA

  CZASUSTAWIENIA CZASU INFORMACJA O CZASIE FORMAT WYWIETLANIA C ZASU I DATY

  FORMATZMIANA CZASU ZACHOWANIE ZMIANY CZASU

  SYSTEM NARZDZIA JZYKHASO ADMINISTRATORAHASO UYTKOWNIKAAKTUALIZACJA

  SYSTEM INFO TRANSFERHOST IDAUTOMATYCZNA BLOKADA KLAWIATURYFORMATOWANIE DYSKUPRZYWRCENIE USTAWIE FABRYCZNYCHID PILOTASERIAL TYPEWIDEO FORMATWERSJA

  ARCHIWIZACJA USBARCHIWIZACJA DVD (TYLKO WYBRANE MODELE)

  EVENT INFORMATION SZYBKIE WYSZUKIWANIEWYSZUKIWANIE ZDARZEHDD INFOREJESTR ZDARZE

  USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

  KAMERY JASNO

  KONTRASTNASYCENIEBARWACOV.RECNAZWA KANAU

  DETEKCJA LSSSTSDETALARMOBSZAR

  ALARMY ZEWNTRZNY BUZERIWEWNTRZNY BUZERSYSTEMOWY BUZERUTRATA OBRAZU BUZERRUCH BUZERALARM BUZERHDD BUZERCZAS TRWANIA ALARMU (SEK.)PENY DYSK HDD

  SIESNTP GMT

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  NTP SERVERSYNC PERIOD

  SEKWENCJE WYWIETLANIA DE-INTERLACE (TYLKO WYBRANE MODELE)PENY EKRANQUAD (TYLKO WYBRANE MODELE)

  USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

  WYWIETLANIE DISPLAY COVERT

  WYWIETLANIE INFO. O DYSKUDISPLAY OUTPUT PATHALPHA BLENDING

  NAGRYWANIE RCZNYWEDUG ZDARZEWG. TERMINARZAPRDKO NAGRYWANIA ZDARZEPRDKO NAGRYWANIA WGTERMINARZANAGRYWANIE PRZED ALARMEMNADPISYWANIEWSZYSTKIE KANAY PRZY ZDARZENIUZACHOWANIE NAGRA (W DNIACH)

  TRYB ZDALNY(TYLKO WYBRANE MODELE)

  USTAWIENIA TERMINARZA NAGRYWANIE

  DETEKCJA

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  DODATEK 5: WYMIANA BATERII REJESTRATORA

  W celu zabezpieczenia rejestratora przed utrat ustawie systemowych w tym czasu i daty,wyposaono go w baterie podtrzymujc typu CR2032. Zapewnia ona stabilno wprowadzonych przez uytkownika zmian na wypadek awarii sieci 230VAC.

  Jednake z upywem czasu stan baterii moe by niewystarczajcy do podtrzymania ustawie. Z tego powodu naley j okresowo wymienia zgodnie z ponisz instrukcj:

  Jak wymieni bateri CR2032

  UWAGA: Ogniwo litowe CR2032,jest nieadowalne. Naley je wymienia na ten sam model, pod grob uszkodzenia rejestratora.

  Krok 1: Zatrzymaj nagrywanie

  Krok 2: Wycz systemowo rejestrator i odcz zasilanie

  Krok 3: Zdejmij obudow rejestratora i odszukaj baterii na pycie.

  Krok 4: Wcinij zaczep celem zwolnienia baterii jak pokazuje rysunek.

  Krok 5: W now baterie w gniazdo.

  Krok 6: Za ponownie obudow rejestratora i podcz zasilanie

  Krok 7: Ustaw ponownie dat i czas i wznw nagrywanie. Szczegy znajdziesz w rozdziale 2.4 strona 12, i 5.2 strona 24.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  DODATEK 6 : KONFIGURACJA ZCZA

  MODEL 16 KANAOWY

  * PRZYKADOWE PODACZENIE.

  SYGNALIZATOR: KIEDY REJESTRATOR WCHODZI W TRYB ALARMOWY BDZ DETEKCJI RUCHU, NASTPUJE PODANIE MASY I SYGNALIZATOR ROZPOCZYNA PRAC .

  KONTAKTRON: OTWARCIE OBWODU CZUJNIKA WCZA ALARM I REJESTRATOR ROZPOCZYNA NAGRYWANIE.

  PIN FUNKCJA OPIS

  1 GND MASA 0V

  2~9 WEJCIA ALARMOWE PODCZ WEJCIA (PIN 2 -- 9) WZGLDEM GND (PIN 1) .TRYB PRACY NORMALNIE OTWARTY. KIEDY ZAMKNIEMY OBWD ( PODAMY MAS) REJESTRATOR ROZPOCZNIE NAGRYWANIE ALARMOWE I URUCHOMI ALARM

  PIN Alarm POWIZANIE Z KANAEMPIN 2 1 CH1PIN 3 3 CH3PIN 4 5 CH5PIN 5 7 CH7PIN 6 9 CH9PIN 7 11 CH11PIN 8 13 CH13PIN 9 15 CH15

  *

  10~11 PIN OFF NIEOBSUGIWANE12 RS485-A13 DODATKOWE

  WYJCIE PRZEKANIKOWE

  STYKI PRZEKANIKA W TRYBIE NORMALNIE OTWARTYM.W SYTUACJI ALARMU , PRZEKANIK ZWIERA OBWDUWAGA: MAKSYMALNE WARTOCI :24VDC 1A.

  14 PIN OFF NIEOBSUGIWANE

  15~22 WEJCIA ALARMOWE PODCZ WEJCIA (PIN 15 22) WZGLDEM GND (PIN 1) .TRYB PRACY NORMALNIE OTWARTY. KIEDY ZAMKNIEMY OBWD ( PODAMY MAS) REJESTRATOR ROZPOCZNIE NAGRYWANIE ALARMOWE I URUCHOMI ALARM

  PIN Alarm POWIZANIE Z KANAEMPIN 15 2 CH2PIN 16 4 CH4PIN 17 6 CH6PIN 18 8 CH8PIN 19 10 CH10PIN 20 12 CH12

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  PIN 21 14 CH14PIN 22 16 CH16

  *

  23~23 PIN OFF NIEOBSUGIWANE24 RS485-B25 DODATKOWE

  WYJCIE PRZEKANIKOWE

  STYKI PRZEKANIKA W TRYBIE NORMALNIE OTWARTYM.W SYTUACJI ALARMU , PRZEKANIK ZWIERA OBWDUWAGA: MAKSYMALNE WARTOCI :24VDC 1A.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  MODEL 8 KANAOWY

  * Przykadowe podczenie

  SYGNALIZATOR: KIEDY REJESTRATOR WCHODZI W TRYB ALARMOWY BDZ DETEKCJI RUCHU, NASTPUJE PODANIE MASY I SYGNALIZATOR ROZPOCZYNA PRAC .

  KONTAKTRON: OTWARCIE OBWODU CZUJNIKA WCZA ALARM I REJESTRATOR ROZPOCZYNA NAGRYWANIE.

  PIN FUNKCJA OPIS1 GND MASA 0V

  2~5 WEJCIA ALARMOWE 1) PODCZ WEJCIA (PIN 2 5) WZGLDEM GND (PIN 1) .TRYB PRACY NORMALNIE OTWARTY. KIEDY ZAMKNIEMY OBWD ( PODAMY MAS) REJESTRATOR ROZPOCZNIE NAGRYWANIE ALARMOWE I URUCHOMI ALARM

  PIN Alarm POWIZANIE Z KANAEMPIN 2 1 CH1PIN 3 3 CH3PIN 4 5 CH5PIN 5 7 CH7

  *

  6 ~ 11 PIN OFF NIEOBSUGIWANE

  12 RS485-A

  13 DODATKOWE WYJCIE PRZEKANIKOWE

  STYKI PRZEKANIKA W TRYBIE NORMALNIE OTWARTYM.W SYTUACJI ALARMU , PRZEKANIK ZWIERA OBWDUWAGA: MAKSYMALNE WARTOCI :24VDC 1A.

  14 PIN OFF NIEOBSUGIWANE

  15~18 WEJCIA ALARMOWE PODCZ WEJCIA (PIN 15 18) WZGLDEM GND (PIN 1) .TRYB PRACY NORMALNIE OTWARTY. KIEDY ZAMKNIEMY OBWD ( PODAMY MAS) REJESTRATOR ROZPOCZNIE NAGRYWANIE ALARMOWE I URUCHOMI ALARM

  PIN Alarm Corresponding video channelPIN 15 2 CH2PIN 16 4 CH4PIN 17 6 CH6PIN 18 8 CH8

  *

  19~23 PIN OFF NIEOBSUGIWANE

  24 RS485-B

  25 DODATKOWE WYJCIE PRZEKANIKOWE

  STYKI PRZEKANIKA W TRYBIE NORMALNIE OTWARTYM.W SYTUACJI ALARMU , PRZEKANIK ZWIERA OBWDUWAGA: MAKSYMALNE WARTOCI :24VDC 1A.

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  MODEL 4 KANAOWY

  * Przykadowe podczenie.

  SYGNALIZATOR: KIEDY REJESTRATOR WCHODZI W TRYB ALARMOWY BDZ DETEKCJI RUCHU, NASTPUJE PODANIE MASY I SYGNALIZATOR ROZPOCZYNA PRAC .

  KONTAKTRON: OTWARCIE OBWODU CZUJNIKA WCZA ALARM I REJESTRATOR ROZPOCZYNA NAGRYWANIE.

  PIN FUNCTION DESCRIPTION

  1~4 WEJCIA ALARMOWE 2) PODCZ WEJCIA (PIN 1 4) WZGLDEM GND (PIN 5) .TRYB PRACY NORMALNIE OTWARTY. KIEDY ZAMKNIEMY OBWD ( PODAMY MAS) REJESTRATOR ROZPOCZNIE NAGRYWANIE ALARMOWE I URUCHOMI ALARM

  PIN Alarm POWIZANIE Z KANAEMPIN 1 1 CH1PIN 2 2 CH2PIN 3 3 CH3PIN 4 4 CH4

  *

  5 GND MASA OV

  6 DODATKOWE WYJCIE PRZEKANIKOWESTYKI PRZEKANIKA W TRYBIE NORMALNIE OTWARTYM.W SYTUACJI ALARMU , PRZEKANIK ZWIERA OBWDUWAGA: MAKSYMALNE WARTOCI :24VDC 1A.

  7 DODATKOWE WYJCIE PRZEKANIKOWESTYKI PRZEKANIKA W TRYBIE NORMALNIE OTWARTYM.W SYTUACJI ALARMU , PRZEKANIK ZWIERA OBWDUWAGA: MAKSYMALNE WARTOCI :24VDC 1A.

  8 RS485-A TYLKO WYBRANE MODELE

  9 RS485-B TYLKO WYBRANE MODELE

  10~11 GND MASA OV

 • Instrukcja Obsugi Rejestratora

  DODATEK 7: INSTALACJA NAPDU DVD

  Niektre modele rejestratora pozwalaj na samodzielny monta napdu DVD. Dowiedz si u sprzedawcy czy Twj rejestrator obsuguje DVD.

  Obsugiwane modele napdw wymieniono w tabelce poniej

  Typ Marka ModelSATA Liteon iHAS120

  SONY AD-7240S

  Uwaga: Zanim rozpoczniesz instalacj napdu upewnij si e rejestrator jest wyczony z zasilania a posiadany napd zgodny z wymaganiami.

  Krok 1: Zdejmij pokryw rejestratora i znajd uchwyt napdu

  Krok 2: Zamontuj napd do uchwytu przy uyciu dwch rub z kadej strony

  Krok 3: Podcz przewd zasilania i komunikacji.

  *Przewody nie s na wyposaeniu

  Krok 4: Podcz przewody do pyty gwnej rejestratora.

  Uwaga: Upewnij si e podczye zasilanie napdu DVD do czarnego gniazda w rejestratorze. Zasilacz rejestratora obsuguje tylko jeden dysk HDD i jeden napd DVD. Gniazda nie mog by zamieniane

  Krok 5: Za obudow i uruchom rejestrator.