Instrukcja Obslugi PL - Opel Meriva 2010.5

Embed Size (px)

Text of Instrukcja Obslugi PL - Opel Meriva 2010.5

Spis treci

Wprowadzenie ............................... 2 W skrcie ....................................... 6 Kluczyki, drzwi i szyby ................. 20 Fotele, elementy bezpieczestwa ........................... 37 Schowki ....................................... 61 Wskaniki i przyrzdy .................. 82 Owietlenie ................................ 117 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ............................. 127 Prowadzenie i uytkowanie ....... 136 Pielgnacja samochodu ............. 158 Serwisowanie samochodu ......... 202 Dane techniczne ........................ 206 Informacje dla klienta ................. 215 Indeks ........................................ 218

Przegldanie

2

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Przegldanie

Wprowadzenie

3

Dane samochoduNa poprzedniej stronie naley wprowadzi dane samochodu, dziki czemu bd atwo dostpne. Informacje te mona znale w rozdziaach Serwisowanie samochodu i Dane techniczne, a take na tabliczce identyfikacyjnej samochodu.

WprowadzenieNiniejszy samochd stanowi inteligentnie zaprojektowane poczenie zaawansowanych technologii i bezpieczestwa, ponadto jest przyjazny rodowisku naturalnemu i ekonomiczny w uyciu. Ta instrukcja obsugi zapewnia uytkownikowi wszystkie informacje, jakie s potrzebne, by prowadzi samochd bezpiecznie i wydajnie. Rwnie pasaerowie powinni by wiadomi zagroe zwizanych z nieprawidow eksploatacj. Kierowca musi zawsze postpowa zgodnie z przepisami prawa kraju, w ktrym obecnie si znajduje.

Przepisy te mog odbiega od informacji zawartych w tej instrukcji obsugi. Sowo warsztat uywane w niniejszej publikacji oznacza centrum serwisowe Opel Partner. Wszystkie centra serwisowe Opel Partner oferuj najwyszy poziom usug po konkurencyjnych cenach. Dowiadczony i przeszkolony przez Opla personel pracuje zgodnie ze specjalnymi instrukcjami serwisowymi. Dokumentacja dostarczona wraz z samochodem powinna zawsze by przechowywana w jego wntrzu, tak aby bya atwo dostpna.

Korzystanie z instrukcji obsugi W niniejszej instrukcji uwzgldniono wszystkie opcje oraz elementy wyposaenia dostpne dla tego modelu. Niektre opisy, wczajc w to ilustracje ekranw oraz funkcje menu, mog nie odnosi si do uywanego pojazdu ze wzgldu na wystpowanie

rnych wariantw, wersji dostpnych w wybranych krajach, wyposaenia specjalnego oraz akcesoriw. Rozdzia W skrcie zawiera przegld najwaniejszych funkcji samochodu. Spis treci znajdujcy si na pocztku podrcznika oraz w kadym rozdziale uatwia zlokalizowanie szukanych informacji. Indeks umoliwia odnalezienie wszystkich wystpie szukanej informacji w caej instrukcji obsugi. Niniejsza Instrukcja obsugi dotyczy wersji z kierownic po lewej stronie. Wskazwki i procedury dotyczce wersji z kierownic po prawej stronie s bardzo podobne. W Instrukcji obsugi wykorzystano fabryczne oznaczenia silnikw. Odpowiadajce im oznaczenia handlowe mona znale w rozdziale Dane techniczne.

Przegldanie

4

Wprowadzenie9 OstrzeenieTekst oznaczony jako 9 Ostrzeenie zawiera informacje o zagroeniu wypadkiem lub obraeniami ciaa. Zlekcewaenie podanych informacji moe doprowadzi do odniesienia obrae.

Informacje dotyczce kierunku, np. w lewo lub w prawo bd do przodu lub do tyu, zawsze podawane s wzgldem kierunku jazdy. Wywietlane ekrany mog by niedostpne w jzyku polskim. Wywietlane komunikaty i napisy wystpujce na etykietach we wntrzu pojazdu pisane s czcionk pogrubion.

Oznaczenia Niebezpieczestwo, Ostrzeenie, Przestroga9 NiebezpieczestwoAkapity oznaczone sowem 9 Niebezpieczestwo zawieraj informacje o zagroeniach wicych si z ryzykiem mierci. Zlekcewaenie podanych informacji moe doprowadzi do mierci.

PrzestrogaTekst oznaczony sowami Przestroga zawiera informacje o moliwoci uszkodzenia samochodu. Zlekcewaenie podanych informacji moe doprowadzi do uszkodzenia samochodu.

SymboleOdwoania do innych stron instrukcji s oznaczone symbolem 3. Symbol 3 naley czyta jako patrz strona. yczymy szerokiej drogi! Adam Opel GmbHPrzegldanie

Wprowadzenie

5

Przegldanie

6

W skrcie

W skrcieInformacje dotyczce pierwszej jazdy

Odblokowanie zamkw samochodu

Regulacja foteliRegulacja pozycji fotela

Aby odblokowa drzwi i klap baganika, nacisn przycisk c. Otworzy drzwi, cignc za klamk. Aby otworzy klap tyln, nacisn przecznik dotykowy pod listw ozdobn. Nadajnik zdalnego sterowania 3 21, centralny zamek 3 22, przestrze bagaowa 3 27.

Pocign za uchwyt, przesun fotel, zwolni uchwyt. Pozycja fotela 3 38, regulacja fotela 3 39.

9 NiebezpieczestwoAby moliwe byo bezpieczne napenienie poduszki powietrznej, siedzc w fotelu, nie zblia si do kierownicy na odlego mniejsz ni 25 cm.Przegldanie

W skrcieRegulacja oparcia fotela Regulacja wysokoci siedziska fotela Regulacja nachylenia fotela

7

Pocign dwigni, ustawi nachylenie i zwolni dwigni. Mechanizm fotela powinien si zatrzasn w wybranym pooeniu. Pozycja fotela 3 38, regulacja fotela 3 39.

Ustawi siedzisko na odpowiedniej wysokoci, przemieszczajc kilkakrotnie dwigni w gr lub w d. W gr: = podnoszenie siedziska W d: = opuszczanie siedziska Pozycja fotela 3 38, regulacja fotela 3 39.

Ustawi siedzisko na odpowiedniej wysokoci, przemieszczajc kilkakrotnie dwigni w gr lub w d. W gr: = podnoszenie przodu siedziska W d: = opuszczanie przodu siedziska Pozycja fotela 3 38, regulacja fotela 3 39.

Przegldanie

8

W skrcie

Regulacja wysokoci zagwkw

Pasy bezpieczestwa

Regulacja lusterekLusterko wewntrzne

Nacisn przycisk zwalniajcy, ustawi wysoko zagwka i zablokowa. Aby wyregulowa zagwek w poziomie, pocign go do przodu i zablokowa w jednej z trzech pozycji. Aby ponownie przesun go do tyu, pocign cakowicie do przodu, a nastpnie zwolni. Zagwki 3 37.

Wycign pas bezpieczestwa i zatrzasn klamr w zamku. Pas nie moe by poskrcany i musi cile przylega do ciaa. Oparcia foteli nie powinny by zbyt odchylone do tyu (maksymalny kt odchylenia wynosi okoo 25). W celu odpicia pasa nacisn czerwony przycisk na zamku pasa. Pozycja fotela 3 38, pasy bezpieczestwa 3 46, poduszki powietrzne 3 50.

W celu zmniejszenia intensywnoci wiata odbijajcego si w lusterku zmieni pooenie dwigni znajdujcej si w dolnej czci lusterka. Lusterko wewntrzne 3 31, wewntrzne lusterko elektrochromatyczne 3 32.

Przegldanie

W skrcieLusterka zewntrzne

9

Regulacja pooenia kierownicy

Wybra dane lusterko zewntrzne i przeprowadzi jego regulacj. Wypuke lusterka zewntrzne 3 30, elektryczna regulacja 3 30, skadanie lusterek zewntrznych 3 31, podgrzewane lusterka zewntrzne 3 31.

Odblokowa dwigni, wyregulowa pooenie kierownicy, a nastpnie zablokowa dwigni i upewni si, e kierownica jest prawidowo unieruchomiona. Nie dokonywa regulacji kierownicy, jeli samochd nie zosta unieruchomiony i nie wyczono blokady kierownicy. Poduszki powietrzne 3 50, pooenia kluczyka w wyczniku zaponu 3 137.Przegldanie

10

W skrcie

Przegldanie

W skrcie

11

Widok oglny deski rozdzielczej1 Przecznik wiate ............. 117 Poziomowanie reflektorw . 119 Przednie wiata przeciwmgielne .................. 122 Tylne wiata przeciwmgielne .................. 122 Podwietlenie wskanikw . 123 Boczne kratki nawiewu powietrza ............................ 133 Sygnalizacja skrtu i zmiany pasa ruchu, sygna wietlny, wiata mijania i drogowe ............... 121 Owietlenie asekuracyjne . . 125 wiata pozycyjne .............. 122 Wywietlacz informacyjny kierowcy ............................. 101 Automatyczna kontrola prdkoci ............................ 149 Wskaniki i przyrzdy .......... 89 Sygna dwikowy ................ 83 Poduszka powietrzna po stronie kierowcy ................... 51

7 8 9

10 11 12 13 14

2 3

4 5 6

15

Wywietlacz informacyjny kierowcy ............................. 101 Elementy sterujce na kole kierownicy ..................... 82 Wycieraczka i spryskiwacze przedniej szyby, wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby .... 84 rodkowe kratki nawiewu powietrza ............................ 133 System Infotainment ............ 10 Czujnik ukadu sterowania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji ....................... 129 Wywietlacz informacyjny . . 104 Centralny zamek .................. 22 wiata awaryjne ................ 121 Lampka kontrolna informujca o wyczeniu poduszek powietrznych ........ 95 Ukad kontroli trakcji ........... 147 Ukad stabilizacji toru jazdy ................................... 148 Ukad wykrywania spadku cinienia w oponach ........... 183 Ultradwikowy ukad uatwiajcy parkowanie ...... 151

16 Poduszka powietrzna pasaera .............................. 51 17 Schowek w desce rozdzielczej .......................... 61 18 Ukad sterowania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji ....................... 127 19 Dwignia zmiany biegw, manualna skrzynia biegw . 144 Automatyczna skrzynia biegw ................................ 140 20 Hamulec postojowy sterowany elektrycznie ....... 146 21 Peda przyspieszenia ......... 136 22 Wycznik zaponu z blokad kierownicy .......... 137 23 Peda hamulca ................... 145 24 Peda sprzga ................... 136 25 Regulacja pooenia kierownicy ............................ 82 26 Schowek .............................. 61 Skrzynka bezpiecznikw .... 178 27 Dwignia otwierania pokrywy silnika ................... 160

Przegldanie

12

W skrcieNacinicie przecznika wiate > = przednie wiata przeciwmgielne r = tylne wiato przeciwmgielne Owietlenie 3 117.

wiata zewntrzne

Sygna wietlny, wiata drogowe i mijania

Przecznik obrotowy wiate Auto = Automatyczne sterowanie wiatami: Reflektory s wczane i wyczane automatycznie. m = wczenie lub wyczenie automatycznego ukadu owietlenia = wyczone 7 8 = wiata pozycyjne = reflektory 9

sygna wietlny wiata drogowe wiata mijania

= pocign dwigni = popchn dwigni = popchn lub pocign dwigni

Automatyczne sterowanie wiatami 3 118, wiata drogowe 3 118, sygna wietlny 3 118.

Przegldanie

W skrcieSygnalizacja skrtu i zmiany pasa ruchu wiata awaryjne

13

Sygna dwikowy

dwignia w gr dwignia w d

= prawe kierunkowskazy = lewe kierunkowskazy

Do ich obsugi suy przycisk . wiata awaryjne 3 121.

Nacisn przycisk j.

Sygnalizacja skrtu i zmiany pasa ruchu 3 121, wiata pozycyjne 3 122.

Przegldanie

14

W skrcieWycieraczka przedniej szyby 3 84, wymiana pira wycieraczki 3 165.

Wycieraczki i spryskiwaczeWycieraczki przedniej szyby

Spryskiwacz przedniej szyby

2 = praca szybka 1 = praca powolna P = praca przerywana lub praca automatyczna sterowana czujnikiem deszczu = wyczone Aby przetrze szyb przedni tylko raz w sytuacji, gdy wycieraczki s wyczone, wystarczy popchn ich dwigni w d.

Pocign dwigni. Spryskiwacze przedniej szyby 3 84, pyn do spryskiwaczy 3 163.

Przegldanie

W skrcieWycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

15

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacjaOgrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie lusterek zewntrznych

W celu wczenia wycieraczki tylnej szyby nacisn przecznik: grna cz = krtszy czas przecznika trwania cyklu dolna cz = duszy czas przecznika trwania cyklu pooenie = wyczona rodkowe

Popchn dwigni. Szyba tylna zostanie spryskana pynem, a wycieraczka wykona kilka cyklw pracy. Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby 3 86. Ogrzewanie mona wczy, naciskajc przycisk . Ogrzewanie tylnej szyby 3 34.

Przegldanie

16

W skrcie

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb

Skrzynia biegwManualna skrzynia biegw

Automatyczna skrzynia biegw

Nacisn przycisk V. Ustawi pokrto regulacji temperatury w pooeniu najwyszej temperatury. Wczy chodzenie n. Wczy ogrzewanie tylnej szyby . Ukad sterowania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 3 127.

Bieg wsteczny: po zatrzymaniu pojazdu nacisn peda sprzga, nacisn przycisk zwalniajcy znajdujcy si na dwigni zmiany biegw i wczy bieg. Jeli biegu nie mona wczy, ustawi dwigni w pooeniu neutralnym, zwolni i ponownie wcisn peda sprzga, a nastpnie ponownie wybra bieg. Manualna skrzynia biegw 3 144.

P R N D

= = = =

pooenie postojowe bieg wsteczny pooenie neutralne pooenie jazdy

Tryb manualny: przesun dwigni zmiany biegw z pooenia D w lewo. < = wyszy bieg ] = niszy bieg Dwigni mona przestawi z pooenia P tylko przy wczonym zaponie i wcinitym pedale hamulca. W celu przestawienia

Przegldanie

W skrciedwigni zmiany biegw w pooenie P lub R nacisn przycisk zwalniajcy. Automatyczna skrzynia biegw 3 140.

17

RuszanieCzynnoci kontrolne przed jazd Sprawdzi cinienie powietrza w oponach i stan opon 3 183, 3 212. Sprawdzi poziom oleju silnikowego i innych pynw 3 161. Sprawdzi, czy wszystkie okna, lusterka i wiata zewntrzne dziaaj prawidowo, nie s zabrudzone, zanieone lub oblodzone oraz czy tablice rejestracyjne s czyste i czytelne. Sprawdzi, czy ustawienie lusterek, foteli i pasw bezpieczestwa jest prawidowe 3 30, 3 38, 3 48. Rozpdzi samochd do niewielkiej prdkoci i sprawdzi poprawno dziaania hamulcw (zwaszcza gdy s one mokre).

Uruchamianie silnika

Obrci kluczyk w pooenie 1 obrci czciowo koo kierownicy w celu zwolnienia jego blokady wcisn peday sprzga i hamulca w przypadku skrzyni automatycznej wybra pooenie P lub N nie wciska pedau przyspieszenia silniki wysokoprne: obrci kluczyk zaponu w pooenie 2 w celu wczenia podgrzewania wstpnego silnika i odczeka do momentu zganicia kontrolki !Przegldanie

18

W skrcie

obrci kluczyk zaponu w pooenie 3 i zwolni Uruchamianie silnika 3 137.

Parkowanie Zawsze zaciga hamulec postojowy. Pocign przecznik m. Wyczy silnik. Obrci kluczyk zaponu w pooenie 0, a nastpnie wyj go. Obrci koo kierownicy a do jego zablokowania. W samochodzie z automatyczn skrzyni biegw kluczyk mona wyj dopiero po ustawieniu dwigni w pooeniu P. Jeli samochd zosta zaparkowany na rwnej, poziomej nawierzchni lub na wzniesieniu w taki sposb, e jest skierowany w gr, przed wyczeniem zaponu wybra pierwszy bieg lub ustawi dwigni zmiany biegw w pooeniu P. Naley take skrci koa przednie w stron przeciwn do krawnika. Jeli samochd zosta zaparkowany na wzniesieniu w taki sposb, e jest skierowany w d, przed wyczeniem zaponu wybra bieg wsteczny lub ustawi

dwigni zmiany biegw w pooeniu P. Koa przednie naley skrci w stron krawnika. Zablokowa zamki samochodu, naciskajc przycisk e nadajnika zdalnego sterowania. Wczy autoalarm 3 29. Nie parkowa samochodu na nawierzchni pokrytej materiaem atwopalnym. Wysoka temperatura ukadu wydechowego moe spowodowa zapon. Zamkn szyby i okno dachowe. Wentylatory chodzce mog pracowa nawet po wyczeniu silnika 3 160. Po jedzie z wysokimi prdkociami obrotowymi lub z duym obcieniem silnika naley przed wyczeniem silnika przez pewien czas jecha bez jego nadmiernego obciania lub przez ok. 30 sekund pozostawi go na biegu jaowym. W przeciwnym razie moe doj do uszkodzenia turbosprarki.Przegldanie

W skrcieKluczyki, zamki 3 20, tymczasowe wyczanie samochodu z eksploatacji 3 158.

19

Przegldanie

20

Kluczyki, drzwi i szyby

Kluczyki, drzwi i szybyKluczyki, zamki ............................ 20 Drzwi ............................................ 27 Zabezpieczanie samochodu ........ 28 Lusterka zewntrzne .................... 30 Lusterka wewntrzne ................... 31 Szyby ........................................... 32 Dach ............................................ 35

Kluczyki, zamkiKluczykiKluczyki zapasoweNumer kluczyka jest podany na Karcie pojazdu lub na oddzielnym identyfikatorze. Poniewa kluczyk stanowi cz ukadu immobilizera, przy zamawianiu zamiennika naley poda numer kluczyka oryginalnego. Zamki 3 198.

Nacisn przycisk, aby wysun kluczyk. W celu zoenia kluczyka, najpierw nacisn przycisk.

Karta pojazduKarta pojazdu zawiera informacje dotyczce zabezpiecze samochodu i dlatego powinna by przechowywana w bezpiecznym miejscu. Przy oddawaniu samochodu do warsztatu naley udostpni take Kart pojazdu, poniewa zawarte na niej dane s wymagane do szeregu czynnoci.

Kluczyk skadany

Przegldanie

Kluczyki, drzwi i szyby

21

Nadajnik zdalnego sterowania

Z nadajnikiem naley obchodzi si ostronie, chroni go przed wilgoci i wysok temperatur oraz nie uywa bez potrzeby.

Usterka

wystpiy zakcenia spowodowane silniejszymi falami radiowymi pochodzcymi z innych rde. Odblokowanie zamkw 3 22. Ustawienia kilku opcji mona zmieni za pomoc wywietlacza informacyjnego w menu Ustawienia. Personalizacja ustawie 3 112.

Umoliwia obsug: centralnego zamka zabezpieczenia przed kradzie autoalarmu szyb sterowanych elektrycznie Zasig nadajnika zdalnego sterowania wynosi okoo 5 metrw. Zasig moe zosta ograniczony przez czynniki zewntrzne. Zadziaanie jest potwierdzane migniciem wiate awaryjnych.

Jeli uruchomienie centralnego zamka za pomoc nadajnika zdalnego sterowania nie jest moliwe, moe to by spowodowane nastpujcymi przyczynami: zosta przekroczony zasig nadajnika, rozadowaa si bateria w nadajniku, nadajnika czsto i wielokrotnie uywano poza zasigiem odbioru (wymagana bdzie ponowna synchronizacja), doszo do przecienia centralnego zamka w wyniku jego wielokrotnego wczania i wyczania w krtkich odstpach czasu (zasilanie zostaje wwczas na krtko odczone),

Ustawienia podstawowe

Wymiana baterii nadajnika zdalnego sterowania

Bateri naley wymieni na now od razu, jak tylko zacznie male zasig nadajnika.

Zuytych baterii i akumulatora nie naley wyrzuca wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie tych odpadw do odpowiedniego punktu zbirki.Przegldanie

22

Kluczyki, drzwi i szybySynchronizowanie nadajnikawywietlacza, opcji Indywidualne ustawienia pilotem ustawie osobistych na wywietlaczu informacyjnym. Naley zastosowa to ustawienie dla kadego kluczyka. Personalizacja ustawie 3 112.

Kluczyk skadany

Po wymianie baterii odblokowa drzwi, przekrcajc kluczyk w zamku drzwi kierowcy. Zsynchronizowanie nadajnika zdalnego sterowania nastpuje po wczeniu zaponu.

Ustawienia zapisywaneZawsze po wyjciu kluczyka z wycznika zaponu automatycznie zapamitywane s nastpujce ustawienia dla kluczyka: Owietlenie System Infotainment (tylko modele CD 400 / CDC 400) centralnego zamka Ustawienia wpywajce na komfort Kolejne woenie kluczyka z zapisanymi ustawieniami do wycznika zaponu i przekrcenie go do pooenia 3 spowoduje automatyczne przywrcenie tych ustawie 3 137. Warunkiem jest uaktywnienie opcji Personalizacja przez kier. lub, w zalenoci od rodzaju

Centralny zamekSuy do odblokowywania i zablokowywania zamkw drzwi, przestrzeni bagaowej oraz klapki wlewu paliwa. Pocignicie za wewntrzn klamk drzwi powoduje odblokowanie danych drzwi. Kolejne pocignicie powoduje ich otwarcie. Uwaga W razie wypadku, ktry spowodowa wystrzelenie poduszek powietrznych lub uaktywnienie napinaczy pasw, zamki pojazdu s automatycznie odblokowywane.

Rozoy kluczyk i otworzy obudow. Wymieni bateri, zwracajc uwag na uoenie biegunw (uy baterii typu CR 2032). Zamkn obudow i przeprowadzi synchronizacj. Kluczyk jednoczciowy Wymian baterii zleci warsztatowi.

Przegldanie

Kluczyki, drzwi i szybyUwaga Jeli po odblokowaniu zamkw za pomoc nadajnika zdalnego sterowania adne drzwi nie zostay otwarte, zostan one automatycznie zablokowane po krtkim czasie. LUB nacisn jeden raz przycisk c w celu odblokowania wszystkich drzwi, klapy baganika i klapki wlewu paliwa. Ustawienie mona zmieni za pomoc wywietlacza informacyjnego w menu Ustawienia. Personalizacja ustawie 3 112. Ustawienie opcji mona przypisywa do kluczyka, ktry jest aktualnie uywany. Ustawienia zapisywane 3 22. Zamki drzwi s automatycznie ponownie blokowane, jeli w cigu 2 minut od odblokowania nie zostan otwarte adne drzwi lub klapa tylna.

23

Odblokowanie zamkw

Nacisn przycisk e. Jeli drzwi kierowcy nie zostan prawidowo zamknite, centralny zamek nie zadziaa.

Blokowanie zamkwNacisn przycisk c. Dostpne s dwa ustawienia: W celu odblokowania tylko drzwi kierowcy i klapki wlewu paliwa nacisn przycisk c jeden raz. W celu odblokowania wszystkich drzwi i klapy baganika nacisn przycisk c dwukrotnie.

Zamkn drzwi, przestrze bagaow i klapk wlewu paliwa.

Przegldanie

24

Kluczyki, drzwi i szybyUsterka w ukadzie zdalnego sterowaniaOdblokowanie zamkw

Odblokowywanie i otwieranie klapy tylnej

W celu odblokowania zamkw wszystkich drzwi nacisn przycisk c przy wyczonym zaponie. Klapa tylna moe zosta odblokowana i otwarta za pomoc przecznika dotykowego pod listw ozdobn.

Nacinicie przycisku centralnego zamka: drzwi zostaj zablokowane lub odblokowane. Gdy drzwi s zablokowane, dioda w przycisku wieci si. Dioda w przycisku wieci si przez okoo 2 minuty po zablokowaniu za pomoc nadajnika zdalnego sterowania.

Przycisk centralnego zamka

Su do blokowania i odblokowywania zamkw wszystkich drzwi, klapy baganika oraz klapki wlewu paliwa z wntrza kabiny.

Rcznie odblokowa drzwi kierowcy, przekrcajc kluczyk w zamku. Aby odblokowa zamki pozostaych drzwi, klapy baganika i klapki wlewu paliwa, wczy zapon i nacisn przycisk centralnego zamka. Zabezpieczenie przed kradzie dezaktywuje si w momencie wczenia zaponu 3 29.

Przegldanie

Kluczyki, drzwi i szybyBlokowanie zamkw Zamkn drzwi kierowcy, otworzy drzwi pasaera, nacisn przycisk centralnego zamka. Zamki samochodu zostan zablokowane. Nastpnie zamkn drzwi pasaera. Blokowanie zamkw

25

Automatyczne blokowanie zamkwAutomatyczne blokowanie zamkw po rozpoczciu jazdyZamki s automatycznie blokowane po przekroczeniu prdkoci 4 km/h. Nie ma wwczas moliwoci otwarcia drzwi od zewntrz. Dodatkowo, gdy prdko jazdy przekracza 4 km/h, tylnych drzwi nie mona otworzy od wewntrz.

Usterka centralnego zamkaOdblokowanie zamkw Rcznie odblokowa drzwi kierowcy, przekrcajc kluczyk w zamku. Pozostae drzwi mona otworzy poprzez dwukrotne pocignicie wewntrznej klamki. Klapa baganika i klapka wlewu paliwa pozostaj zablokowane. W celu wyczenia zabezpieczenia przed kradzie naley wczy zapon 3 29.

Wsun kluczyk w otwr nad zamkiem po wewntrznej stronie drzwi i docisn go w celu zablokowania zamkw (rozlegnie si charakterystyczny dwik). Nastpnie zamkn drzwi. T procedur naley powtrzy w odniesieniu do wszystkich drzwi. Drzwi kierowcy mona rwnie zablokowa, korzystajc z kluczyka. Klapki wlewu paliwa i klapy tylnej nie mona zablokowa.

Moliwo otwarcia drzwi od wewntrz jest sygnalizowana wieceniem si zielonych diod.Przegldanie

26

Kluczyki, drzwi i szybyNiezwocznie si zatrzyma i uaktywni blokad dziecic obu tylnych drzwi. Jeli blokada dziecica jest ju aktywna, najpierw j zdezaktywowa, a nastpnie ponownie uaktywni. Zaraz po uaktywnieniu blokad dziecicych zielone diody gasn i cichnie dwikowy sygna ostrzegawczy. Pocign wewntrzne klamki tylnych drzwi, aby sprawdzi, czy drzwi s zabezpieczone przed otwarciem od wewntrz. Naley zwrci si do warsztatu.

Chwyci za wewntrzn klamk tylnych drzwi w celu uaktywnienia czujnika zblieniowego i pocign za klamk. Jeli prdko jazdy jest nisza ni 4 km/h, otwarcie drzwi od zewntrz jest moliwe po: otwarciu dowolnych drzwi od wewntrz naciniciu przycisku centralnego zamka c

9 OstrzeenieBlokad tylnych drzwi naley uruchamia zawsze, gdy na fotelach tylnych s przewoone dzieci. Korzystajc z kluczyka lub odpowiedniego rubokrta, obrci przecznik blokady w tylnych drzwiach w pooenie poziome. Po wczeniu blokady otwarcie drzwi od wewntrz nie bdzie moliwe. Aby wyczy blokad, obrci przecznik blokady w pooenie pionowe.

PrzestrogaAutomatyczne blokowanie jest aktywne wycznie przy wczonym zaponie. Usterka automatycznego ukadu blokowania W razie usterki ukadu na zestawie wskanikw wieci si lampka ^ i aktywny jest dwikowy sygna ostrzegawczy, co informuje, e istnieje moliwo otwarcia tylnych drzwi. Naley poinformowa pasaerw, aby nie chwytali za klamki.

Blokada tylnych drzwi

Przegldanie

Kluczyki, drzwi i szyby

27

DrzwiTylne drzwi9 OstrzeenieJeli pasaerowie wchodz lub wychodz z samochodu jednoczenie przez przednie i tylne drzwi, powici im uwag i w razie potrzeby pomc. Korzysta tylko z dostpnych uchwytw. Tylne drzwi s wyposaone w automatyczn blokad zamkw 3 25.

BaganikKlapa tylnaOtwieranie

Zamykanie

Po odblokowaniu zamka nacisn przecznik dotykowy pod listw ozdobn klapy tylnej i otworzy klap. Centralny zamek 3 22.

Uy jednej z wewntrznych klamek. Nie naciska przecznika dotykowego pod listw ozdobn podczas zamykania tylnej klapy, poniewa spowoduje to jej ponowne odblokowanie. Centralny zamek 3 22.

Przegldanie

28

Kluczyki, drzwi i szybyUwaga Zamocowanie cikiego wyposaenia dodatkowego na klapie tylnej moe spowodowa, e nie bdzie ona moga utrzyma si w pooeniu otwartym.

Oglne wskazwki dotyczce obsugi klapy tylnej9 OstrzeenieNie wolno jedzi z otwart lub uchylon klap tyln, np. przy przewoeniu duych przedmiotw, gdy wwczas trujce, niewidoczne i bezwonne gazy spalinowe mog przedostawa si do wntrza samochodu. Moe to by przyczyn utraty wiadomoci lub nawet mierci.

Zabezpieczanie samochoduZabezpieczenie przed kradzie9 OstrzeenieNie uaktywnia blokady, gdy w samochodzie znajduj si pasaerowie! Otwarcie drzwi od wewntrz nie bdzie moliwe. Uaktywnienie ukadu powoduje zablokowanie wszystkich drzwi w taki sposb, e nie ma moliwoci ich otwarcia zarwno od zewntrz, jak i od wewntrz. Ukad moe by uaktywniony, tylko gdy zamknite s wszystkie drzwi. Jeli podczas wykonywania tej operacji zapon jest wczony, w celu zablokowania zamkw naley otworzy i zamkn drzwi kierowcy. Odblokowanie zamkw samochodu powoduje zdezaktywowanie mechanicznego zabezpieczeniaPrzegldanie

PrzestrogaAby unikn uszkodze, przed otwarciem klapy tylnej naley upewni si, czy w jej zasigu nie znajduj si adne przeszkody, np. drzwi garaowe. Zawsze sprawdza, czy przestrze za i ponad klap tyln jest wolna.

Kluczyki, drzwi i szybyprzed kradzie. Zamkw nie mona jednak odblokowa za pomoc przycisku centralnego zamka. Monitoruje: drzwi, klap tyln, pokryw silnika, zapon Odblokowanie zamkw samochodu wycza oba zabezpieczenia jednoczenie.

29

Uaktywnianie

Dioda sygnalizujca stan autoalarmu

Sygnalizacja stanu w cigu pierwszych 10 sekund od uaktywnienia autoalarmu: dioda = test, opnienie wieci wczenia dioda = nieprawidowo szybko zamknite drzwi, klapa miga tylna lub pokrywa komory silnika albo usterka ukadu Sygnalizacja stanu po penym uaktywnieniu autoalarmu: dioda miga = ukad jest aktywny powoli W przypadku awarii skorzysta z pomocy warsztatu.

Dwukrotnie w cigu 10 sekund nacisn przycisk e nadajnika zdalnego sterowania.

Sygnalizacja alarmu

AutoalarmAutoalarm stanowi cz ukadu zabezpieczenia przed kradzie i funkcjonuje w poczeniu z nim.

W przycisku centralnego zamka znajduje si dioda informujca o stanie autoalarmu.

W przypadku wyzwolenia alarmu jednoczenie wcza si sygna alarmowy i migaj wiata awaryjne. Liczba sygnaw alarmowych i czas ich generowania s okrelone przepisami prawa.

Przegldanie

30

Kluczyki, drzwi i szybyUwaga Wczenie immobilizera nie powoduje zablokowania drzwi. Dlatego po opuszczeniu samochodu naley bezwzgldnie zablokowa zamki i uaktywni autoalarm 3 22, 3 29. Lampka kontrolna d 3 100.

Sygna alarmu mona wyczy, naciskajc dowolny przycisk nadajnika zdalnego sterowania lub wczajc zapon. Autoalarm mona wyczy tylko poprzez nacinicie przycisku c lub wczenie zaponu.

Lusterka zewntrzneWypuky ksztat lusterekWypuke lusterka zewntrzne ograniczaj zjawisko tzw. martwych stref. Takie uksztatowanie lusterka powoduje, e odbite w nim obiekty wydaj si mniejsze, co niekorzystnie wpywa na moliwo oceny odlegoci.

ImmobilizerUkad immobilizera jest zintegrowany z wycznikiem zaponu i sprawdza, czy do uruchomienia silnika jest uywany odpowiedni kluczyk. Elektroniczna blokada rozruchu (immobilizer) jest uaktywniana automatycznie po wyjciu kluczyka z wycznika zaponu. Miganie lampki kontrolnej d przy wczonym zaponie oznacza usterk w ukadzie immobilizera. Silnika nie mona wwczas uruchomi. Wyczy zapon i powtrzy procedur rozruchu. Jeli lampka kontrolna nadal miga, naley sprbowa rozruchu przy uyciu kluczyka zapasowego i zwrci si do warsztatu.

Elektryczna regulacja

Przegldanie

Kluczyki, drzwi i szybyWybra dane lusterko zewntrzne, obracajc element sterujcy w lewo (L) lub w prawo (R). Aby wyregulowa ustawienie lusterka, przechyla element sterujcy. W pooeniu 0 adne lusterko nie jest wybrane. pchnicie obudowy lusterka powoduje jego powrt do pooenia pierwotnego.

31

Lusterka wewntrzneRczne przyciemnianie

Podgrzewanie

Skadanie

Ze wzgldu na bezpieczestwo pieszych, w przypadku uderzenia lusterka zewntrzne skadaj si w swoich uchwytach. Lekkie

Do jego wczania suy przycisk . Podgrzewanie dziaa tylko przy pracujcym silniku i wycza si automatycznie po krtkim czasie.

W celu zmniejszenia intensywnoci wiata odbijajcego si w lusterku zmieni pooenie dwigni znajdujcej si w dolnej czci lusterka.

Przegldanie

32

Kluczyki, drzwi i szyby

Automatycznie przyciemniane

SzybySzyby sterowane rcznieSzyby w drzwiach samochodu mona opuszcza i podnosi przy uyciu korbki.

Szyby sterowane elektrycznie9 OstrzeeniePrzy zamykaniu szyb naley zachowa ostrono. Istnieje niebezpieczestwo odniesienia obrae ciaa, zwaszcza u dzieci. Gdy na tylnych fotelach znajduj si dzieci, naley wczy blokad elektrycznego otwierania szyb. Podczas zamykania szyb uwanie je obserwowa, zwracajc uwag, aby nic nie zostao przez nie przykleszczone.

Szyby sterowane elektrycznie mona obsugiwa: przy wczonym zaponie, w cigu 10 minut od wyczenia zaponu, w cigu 5 minut od otwarcia drzwi. Po wyczeniu zaponu moliwo sterowania szybami jest blokowana zaraz po zablokowaniu zamkw drzwi przy uyciu nadajnika zdalnego sterowania.

Podczas jazdy noc intensywno odbicia wiate pojazdu jadcego z tyu jest automatycznie zmniejszana.

Aby zmieni pooenie szyby uy odpowiedniego przecznika, wciskajc go w celu otwarcia lub pocigajc w celu zamknicia.Przegldanie

Kluczyki, drzwi i szybyLekkie wciskanie lub pociganie do pierwszego punktu oporu: szyba przesuwa si w gr lub w d tak dugo, jak dugo uywany jest przecznik. Mocniejsze wcinicie lub pocignicie do drugiego punktu oporu, a nastpnie zwolnienie przecznika: szyba przesuwa si w gr lub w d automatycznie z wczon funkcj bezpieczestwa. W celu zatrzymania przesuwania szyby ponownie uy przecznika w tym samym kierunku.

33

Ominicie zabezpieczenia

W razie trudnoci z zamkniciem szyby wskutek mrozu lub podobnych okolicznoci, pocign i przytrzyma przecznik. Nastpi przesunicie szyby w gr z wyczon funkcj bezpieczestwa. W celu zatrzymania mechanizmu okna zwolni i ponownie pocign przecznik.

W celu dezaktywacji szyb w drzwiach tylnych nacisn przecznik z dioda kontrolna zacznie wieci. Aby aktywowa funkcjonowanie szyb, ponownie nacisn przecznik z.

Otwieranie i zamykanie szyb z zewntrz

Szyby mona obsugiwa zdalnie, z zewntrz samochodu.

Blokada szyb w drzwiach tylnych

Funkcja bezpieczestwa

Jeli podczas automatycznego zamykania szyba napotka opr w grnej poowie okna, natychmiast zatrzyma si i ponownie opuci.

W celu otwarcia szyb nacisn i przytrzyma przycisk c. W celu zamknicia szyb nacisn i przytrzyma przycisk e.

Przegldanie

34

Kluczyki, drzwi i szyby3. Pocign i przytrzyma w tym pooeniu przecznik a szyba zostanie zamknita i min 2 dodatkowe sekundy od zamknicia. 4. Czynno powtrzy osobno dla kadej szyby. W niektrych wersjach silnikowych ogrzewanie szyby tylnej wcza si automatycznie podczas czyszczenia filtra czstek staych.

Aby zatrzyma przesuwanie szyb, zwolni przycisk.

Przecienie ukadu

W przypadku wielokrotnego naciskania przecznikw opuszczania/podnoszenia szyb w krtkich odstpach czasu, nastpuje chwilowe zablokowanie pracy elektrycznego ukadu sterowania szybami.

Osony przeciwsoneczneOsony przeciwsoneczne mona odchyla do dou i na bok, aby zapewni kierowcy i pasaerowi podrujcemu z przodu ochron przed olepieniem. Jeli osony przeciwsoneczne posiadaj wbudowane lusterka, podczas jazdy naley zamkn osony tych lusterek. Z tyu osony przeciwsonecznej znajduje si uchwyt na mae dokumenty.

Ogrzewanie tylnej szyby

Inicjalizacja elektrycznego ukadu sterowania szybami

Jeli szyb nie mona zamyka automatycznie (np. po odczeniu akumulatora), na wywietlaczu informacyjnym kierowcy pojawia si komunikat lub kod ostrzegawczy. Komunikaty pokazywane na wywietlaczu 3 106. W nastpujcy sposb uaktywni elektryczny ukadu sterowania szybami: 1. Zamkn drzwi. 2. Wczy zapon.

Do jego wczania suy przycisk . Podgrzewanie dziaa tylko przy pracujcym silniku i wycza si automatycznie po krtkim czasie.

Przegldanie

Kluczyki, drzwi i szyby

35

DachSzyberdachDo okna dachowego nie naley przytwierdza jakichkolwiek naklejek. Nie przykrywa samochodu pokrowcem brezentowym.

Roleta przeciwsonecznaRoleta przeciwsoneczna jest obsugiwana elektrycznie.

Lekkie nacinicie przycisku G lub H do pierwszego punktu oporu: Roleta przeciwsoneczna jest otwierana lub zamykana tak dugo, jak dugo uywany jest przecznik. Mocniejsze nacinicie przycisku G lub H do drugiego punktu oporu, a nastpnie zwolnienie przycisku: roleta przeciwsoneczna jest otwierana lub zamykana automatycznie. W celu zatrzymania mechanizmu okna ponownie uy przecznika.

Inicjalizacja rolety przeciwsonecznej

Funkcja bezpieczestwa

Gdy mechanizm rolety przeciwsonecznej napotka opr podczas automatycznego zamykania, natychmiast przerywa zamykanie i ponownie otwiera rolet.

Jeli rolety przeciwsonecznej nie mona prawidowo obsugiwa (np. po odczeniu akumulatora), naley aktywowa ukad elektroniczny w nastpujcy sposb: Jeli roleta jest zamknita, lekko wcisn przycisk H do pierwszego punktu oporu i przytrzyma przez 10 sekund. Jeli roleta jest otwarta, przytrzyma przycisk H wcinity, a do cakowitego zamknicia rolety. Nastpnie zwolni przycisk na chwil i ponownie lekko go wcisn do pierwszego punktu oporu na 10 sekund.

Tryb gotowoci funkcji

Ponowna kalibracja funkcji bezpieczestwa

Rolet przeciwsoneczn mona obsugiwa, gdy wycznik zaponu znajduje sie w pooeniu 1 3 137.

Jeli po przeprowadzeniu inicjalizacji roleta nie funkcjonuje prawidowo, naley: 1. Cakowicie otworzy rolet, naciskajc przycisk G.

Przegldanie

36

Kluczyki, drzwi i szyby

2. Zwolni przycisk, a nastpnie ponownie lekko wcisn na okoo 30 sekund przycisk G do pierwszego punktu oporu. Nastpnie zamkn rolet poprzez nacinicie i przytrzymanie przycisku H a do cakowitego zamknicia rolety.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwa

37

Fotele, elementy bezpieczestwaZagwki ....................................... 37 Fotele przednie ............................ 38 Fotele tylne .................................. 43 Pasy bezpieczestwa .................. 46 Poduszki powietrzne .................... 50 Foteliki dziecice ......................... 55

ZagwkiPooenie9 OstrzeeniePrzed wyruszeniem w drog naley odpowiednio wyregulowa zagwki.

naley ustawi w najwyszym pooeniu. Osoby niskie powinny ustawi zagwek w najniszej pozycji.

RegulacjaZagwki przednich foteli

Grna krawd zagwka powinna znajdowa si na wysokoci grnej czci gowy. Jeli takie ustawienie nie jest moliwe, np. z powodu duego wzrostu osoby, zagwek

Regulacja wysokoci Nacisn przycisk zwalniajcy, ustawi wysoko zagwka i zablokowa.

Przegldanie

38

Fotele, elementy bezpieczestwaw przd. Dziki temu powstaje lepsze podparcie dla gowy i maleje ryzyko uszkodzenia krgw szyjnych. Uwaga Jeli fotel nie jest uytkowany, mona mocowa na nim wycznie zatwierdzone akcesoria. Zagwki tylnych foteli

Fotele przedniePozycja fotela9 OstrzeeniePrzed wyruszeniem w drog naley odpowiednio wyregulowa fotele.

Regulacja pooenia poziomego Aby wyregulowa zagwek w poziomie, pocign go do przodu i zablokowa w jednej z trzech pozycji. Aby ponownie przesun go do tyu, pocign cakowicie do przodu, a nastpnie zwolni. Aktywne zagwki foteli przednich W przypadku uderzenia w ty samochodu przednia cz aktywnych zagwkw automatycznie przesuwa si lekko Regulacja wysokoci Pocign zagwek w gr lub wcisn oba zaczepy w celu zwolnienia blokady i popchn zagwek w d. Usi w fotelu w taki sposb, aby plecy byy podparte na caej swojej dugoci. Przesun fotel kierowcy do przodu lub do tyu tak, aby przy wciskaniu pedaw nogi byo lekkoPrzegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaugite w kolanach. Przedni fotel pasaera naley odsun moliwie najdalej do tyu. Usi w fotelu w taki sposb, aby plecy byy podparte na caej swojej powierzchni. Ustawi oparcie fotela w taki sposb, aby po umieszczeniu rk na kierownicy ramiona byy lekko ugite w okciach. Podczas obracania koa kierownicy barki powinny styka si z oparciem fotela. Oparcia nie naley odchyla zanadto do tyu. Maksymalny zalecany kt nachylenia oparcia wynosi ok. 25. Ustawi koo kierownicy w optymalnym pooeniu 3 82. Wyregulowa wysoko siedziska fotela w taki sposb, aby zapewni sobie jak najwiksze pole widzenia i aby mc swobodnie ogarn wzrokiem wszystkie wskaniki i lampki kontrolne. Odlego pomidzy gow a podsufitk powinna wynosi co najmniej okoo 15 cm. Uda powinny swobodnie spoczywa na siedzisku (nie mog by w nie wcinite). Wyregulowa zagwki 3 37. Ustawi odpowiedni wysoko zamocowania pasa bezpieczestwa 3 48. Ustawi odcinek siedziska, na ktrym opieraj si uda, w taki sposb, aby pomidzy krawd fotela a miejsce zgicia ng w kolanach mona byo wsun dwa palce. Wyregulowa podparcie odcinka ldwiowego tak, aby krgosup by wygity w naturalny sposb.

39

9 OstrzeenieNigdy nie regulowa foteli podczas jazdy, poniewa mog si one wtedy przesuwa w niekontrolowany sposb.

Regulacja pozycji fotela

Regulacja foteli przednich9 NiebezpieczestwoAby moliwe byo bezpieczne napenienie poduszki powietrznej, siedzc w fotelu, nie zblia si do kierownicy na odlego mniejsz ni 25 cm.

Pocign za uchwyt, przesun fotel, zwolni uchwyt.

Przegldanie

40

Fotele, elementy bezpieczestwaRegulacja wysokoci siedziska fotela Regulacja nachylenia fotela

Regulacja oparcia fotela

Pocign dwigni, ustawi nachylenie i zwolni dwigni. Mechanizm oparcia powinien si zatrzasn w wybranym pooeniu.

Ustawi siedzisko na odpowiedniej wysokoci, przemieszczajc kilkakrotnie dwigni w gr lub w d. W gr: = podnoszenie siedziska W d: = opuszczanie siedziska

Ustawi siedzisko na odpowiedniej wysokoci, przemieszczajc kilkakrotnie dwigni w gr lub w d. W gr: = podnoszenie przodu siedziska W d: = opuszczanie przodu siedziska

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaPodparcie odcinka ldwiowego Regulacja podparcia ud

41

PodokietnikOdczany podokietnik

Wyregulowa ustawienie podparcia odcinka ldwiowego wedug uznania, korzystajc z przecznika czteropozycyjnego. Przesuwanie podparcia w gr i w d: nacisn grn lub doln cz przecznika. Wysuwanie i chowanie podparcia: nacisn lew lub praw cz przecznika.

Pocign dwigni i przesun w odpowiednie pooenie odcinek siedziska, na ktrym opieraj si uda.

Pocign za uchwyt i unie pokryw podokietnika. Podokietnik zawiera schowek.

Przegldanie

42

Fotele, elementy bezpieczestwaPrzesuwanie podokietnika

Instalowanie podokietnika

Wcisn tylny przycisk i umieci tylne koki prowadzce w grnych prowadnicach. Zwolni przycisk.

Obniy przedni cz podokietnika. Zdecydowanym ruchem pocign przedni uchwyt i umieci przednie koki prowadzce w grnych prowadnicach. Puci uchwyt. Przesun podokietnik tak, aby zablokowa si w swoim pooeniu.

Pocign lekko przedni uchwyt i przesun podokietnik w dane pooenie. Puci uchwyt. Przesun podokietnik tak, aby zablokowa si w swoim pooeniu. Jeli w dolnej prowadnicy jest zamocowany uchwyt na napoje, upewni si, e rama uchwytu na napoje znajduje si w pierwotnym pooeniu.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaUwaga Podokietnik moe si odczepi w przypadku zbyt duego obcienia. Swoboda ruchw moe zosta ograniczona. Unie nieznacznie podokietnik i ponownie przyczepi. Schowek w podokietniku 3 64. Uchwyty na napoje 3 61. Wyjmowanie podokietnika Pocign zdecydowanym ruchem przedni uchwyt i unie przedni cz podokietnika. Wcisn tylny przycisk i wyj podokietnik. Podokietnik mona rwnie zainstalowa na zoonym tylnym rodkowym fotelu 3 45.

43

Ogrzewanie

Fotele tylneRegulacja foteli9 OstrzeeniePrzed rozpoczciem jazdy konieczne jest zablokowanie skrajnych siedze w prowadnicach.

9 OstrzeenieWczy zapon i wybra dan moc grzewcz, naciskajc kilkakrotnie przycisk odpowiadajcy danemu fotelowi. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje lampka kontrolna w przycisku. Osoby o wraliwej skrze nie powinny korzysta z najwyszej mocy ogrzewania fotela przez duszy czas. Podgrzewanie foteli dziaa, gdy pracuje silnik. Nigdy nie regulowa foteli podczas jazdy, poniewa mog si one wtedy przesuwa w niekontrolowany sposb.

Przegldanie

44

Fotele, elementy bezpieczestwaSystem aranacji foteli tylnych (FlexSpace)Przesuwanie siedze w pooenie 1.

Tylne skrajne siedzenia mona niezalenie od siebie przesuwa w przd lub w ty. Siedzenia mona przesuwa w kierunku wzdunym i poprzecznym. W kierunku wzdunym siedzenia mona blokowa w pooeniach porednich. Pocign za uchwyt, przesun fotel, zwolni uchwyt, tak aby nastpio zablokowanie siedzenia.

Rzd tylnych siedze mona skonfigurowa w taki sposb, aby dwa fotele zapewniay maksymaln przestrze dla pasaerw w pooeniu 1, lub mona ustawi trzy fotele w pooeniu 2. W pooeniu 1 siedzenie rodkowe jest obnione. Skrajne siedzenia mona przesun w przd w pooenie 3.

Pocign za pas i zoy rodkowy fotel.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaPocign za dwigni i przesun siedzenie w poprzek i w ty w pooenie 1. Siedzenie jest automatycznie prowadzone do wewntrz. Zwolni dwigni i zablokowa siedzenie we waciwym pooeniu. Przesuwanie siedze w pooenie 2.

45

9 OstrzeeniePrzesun podokietnik cakowicie do przodu lub zdemontowa go przed podniesieniem oparcia rodkowego tylnego siedzenia. Podokietnik 3 41.

PodokietnikAdapter podokietnika mona zainstalowa na oparciu tylnego rodkowego fotela. Do adaptera mona przymocowa odczany podokietnik lub uchwyt na napoje.

Instalowanie adaptera

Pocign za pas i zoy rodkowy fotel 3 43.

Pocign za dwigni i przesun siedzenie w poprzek i w przd w pooenie 2. Siedzenie jest automatycznie prowadzone na zewntrz. Zwolni dwigni i zablokowa siedzenie we waciwym pooeniu.

Pocign za pas i rozoy rodkowy fotel. Nikt nie moe siedzie na rodkowym siedzeniu, gdy skrajne siedzenia s przesunite w przd w pooenie 3.

Umieci haczyki adaptera w otworach oparcia i pchn adapter w przd.

Przegldanie

46

Fotele, elementy bezpieczestwaOdblokowa adapter, obracajc w lewo kluczyk zaponu w zamku. Adapter jest odblokowany, gdy jest widoczne czerwone oznaczenie. Pchn adapter w ty, a nastpnie wyj.

Pasy bezpieczestwa

Zablokowa adapter, obracajc w prawo kluczyk zaponu w zamku. Adapter jest prawidowo zablokowany, gdy jest widoczne zielone oznaczenie. Zamocowa na adapterze podokietnik lub uchwyt na napoje. Podokietnik 3 41, uchwyt na napoje 3 61.

Pasy bezpieczestwa blokuj si podczas intensywnego przyspieszania lub hamowania pojazdu, dziki czemu przytrzymuj pasaerw w miejscu. Powoduje to znaczce ograniczenie ryzyka odniesienia obrae.

Demontowanie adaptera

Odczy od adaptera podokietnik lub uchwyt na napoje. Podokietnik 3 41, uchwyt na napoje 3 61.Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwa9 OstrzeeniePasy bezpieczestwa naley zapina przed kad jazd. Osoby bez zapitych pasw bezpieczestwa w razie wypadku naraaj na cikie obraenia nie tylko siebie, lecz rwnie innych pasaerw oraz kierowc. Kady pas bezpieczestwa przeznaczony jest wycznie dla jednej osoby. Nie s odpowiednie dla osb o wzrocie poniej 150 cm. Foteliki dziecice 3 55. Okresowo sprawdza stan i dziaanie wszystkich elementw pasw bezpieczestwa. Uszkodzone elementy pasw bezpieczestwa naley wymieni. Po wypadku naley wymieni w warsztacie pasy bezpieczestwa i napinacze pasw. Uwaga Uwaa, aby nie uszkodzi lub nie przykleszczy tamy pasa bezpieczestwa obuwiem lub przedmiotami o ostrych krawdziach. Ponadto nie wolno dopuci do zanieczyszczenia mechanizmw zwijajcych. Przypomnienie o niezapiciu pasa bezpieczestwa X 3 94.

47

9 OstrzeenieNieprawidowe obchodzenie si z pasami bezpieczestwa (np. demonta lub monta pasw) moe spowodowa wyzwolenie napinaczy. Uaktywnienie napinaczy pasw bezpieczestwa jest sygnalizowane wieceniem si lampki kontrolnej v 3 95. Uaktywnione napinacze naley wymieni w warsztacie. Napinacze pasw bezpieczestwa mog zosta uyte tylko raz. Uwaga W pobliu napinaczy pasw bezpieczestwa nie wolno montowa ani umieszcza jakichkolwiek akcesoriw czy przedmiotw, mogcych zakci prac napinaczy. Zabronione jest take dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji napinaczy, poniewa wie si to z ryzykiem uniewanienia homologacji typu pojazdu.Przegldanie

Ograniczniki siy napicia pasw bezpieczestwa

W razie kolizji nacisk pasw bezpieczestwa foteli przednich na ciao jest zmniejszany dziki kontrolowanemu rozwiniciu pasw w odpowiednim momencie.

Napinacze pasw

W razie zderzenia czoowego lub przy uderzeniu w ty samochodu z okrelon si, pasy bezpieczestwa przednich foteli s napinane.

48

Fotele, elementy bezpieczestwaRegulacja wysokoci

Trzypunktowe pasy bezpieczestwaZapinanie pasa bezpieczestwa

Wysun pas ze zwijacza, poprowadzi go przy ciele w taki sposb, aby nie by skrcony, a nastpnie zatrzasn klamr w zamku. Podczas jazdy naley regularnie napina cz biodrow pasa, cignc za jego odcinek barkowy. Przypomnienie o niezapiciu pasa bezpieczestwa 3 94.

Zarwno zbyt lune, jak i zbyt grube ubrania uniemoliwiaj cise przyleganie pasa bezpieczestwa do ciaa. Pod pasem bezpieczestwa nie powinny znajdowa si jakiekolwiek przedmioty, np. torebka czy telefon komrkowy.

1. Czciowo wycign pas z mechanizmu zwijajcego. 2. Nacisn przycisk. 3. Wyregulowa wysoko pasa i zablokowa.

9 OstrzeeniePas nie moe uciska twardych ani kruchych przedmiotw znajdujcych si w kieszeniach ubrania.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaOdpinanie pasa bezpieczestwa

49

Wysoko zamocowania pasa naley wyregulowa tak, aby pas spoczywa na barku. Nie moe on spoczywa na szyi ani na ramieniu. Nie regulowa wysokoci zamocowania pasa podczas jazdy.

W celu odpicia pasa nacisn czerwony przycisk na zamku pasa.

Pasy bezpieczestwa przy tylnych fotelach

Wycign sprzczki z uchwytu w dachu.

Doln sprzczk zatrzasn w prawym zaczepie (1) przy rodkowym siedzisku. Wyj grn sprzczk z uchwytu, poprowadzi pas przez rami i przy miednicy (nie skrci pasa), a nastpnie zatrzasn sprzczk w lewym zaczepie (2) przy rodkowym siedzisku. W celu odpicia pasa najpierw wcisn przycisk na lewym zaczepie (2) i wyj grn sprzczk. Nastpnie wcisn przycisk na prawym zaczepie (1) i wyj doln sprzczk. Pas bezpieczestwa jest zwijany automatycznie.

Przegldanie

50

Fotele, elementy bezpieczestwaSprzczki woy w uchwyt w dachu w taki sposb, aby dolna sprzczka bya zwrcona w kierunku przodu pojazdu.

Poduszki powietrzneUkad poduszek powietrznych skada si z kilku odrbnych ukadw, w zalenoci od wyposaenia. Poduszki wypeniaj si gazem w cigu kilku milisekund. Bardzo szybko nastpuje te ich oprnienie, wskutek czego w trakcie kolizji trudno zauway moment, w ktrym s wypenione.

Prawidowy sposb zapinania pasa przez kobiety w ciy

Umieci grn sprzczk w uchwycie. Zczone ze sob sprzczki umieci przy pasie.

9 OstrzeeniePrzy niewaciwym postpowaniu moe nastpi nage zadziaanie poduszek powietrznych.

9 OstrzeenieBiodrow cz pasa naley poprowadzi jak najniej na poziomie miednicy, tak aby pas nie uciska na brzuch.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaUwaga Elektroniczne moduy sterujce poduszek powietrznych i napinaczy pasw bezpieczestwa znajduj si wewntrz konsoli rodkowej. Dlatego w pobliu tej konsoli nie wolno umieszcza jakichkolwiek przedmiotw wytwarzajcych pole magnetyczne. Na osonach poduszek powietrznych nie wolno umieszcza jakichkolwiek naklejek ani adnych innych przedmiotw. Kada poduszka powietrzna dziaa tylko raz. Poduszki, ktre zostay napenione, naley niezwocznie wymieni w warsztacie. Ponadto konieczna moe by wymiana kierownicy, deski rozdzielczej, elementw jej poszycia, uszczelek drzwiowych, klamek i foteli. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji ukadw poduszek powietrznych, poniewa wie si to z ryzykiem uniewanienia homologacji typu pojazdu. Uchodzcy z wypenionych poduszek powietrznych gorcy gaz moe powodowa oparzenia. Lampka kontrolna v poduszek powietrznych 3 95.

51

Czoowe poduszki powietrzneW samochodzie mog by zamontowane dwie czoowe poduszki powietrzne: jedna w kole kierownicy, a druga w desce rozdzielczej po stronie pasaera. Miejsca, w ktrych je zamontowano, s oznaczone napisem AIRBAG.

Umieszczono take naklejki ostrzegawcze na obu stronach rolety przeciwsonecznej po stronie przedniego fotela pasaera. Poduszki przednie s uaktywniane w przypadku odpowiednio silnego uderzenia czoowego. Zapon musi by wczony.

Uaktywnione poduszki tumi uderzenie, dziki czemu ryzyko odniesienia obrae grnej czci ciaa i gowy kierowcy i pasaera z przodu jest znacznie mniejsze.

Przegldanie

52

Fotele, elementy bezpieczestwa9 Ostrzeenie

Poduszki zapewniaj optymaln ochron, tylko gdy fotel jest ustawiony w odpowiednim pooeniu 3 38. W obszarze, w ktrym rozwijaj si poduszki powietrzne, nie mog znajdowa si jakiekolwiek przedmioty. Prawidowo poprowadzi i zapi pas bezpieczestwa. Tylko wtedy poduszka powietrzna moe chroni.

Boczne poduszki powietrzne

Boczne poduszki powietrzne s montowane w oparciu kadego z foteli przednich. Miejsca, w ktrych je zamontowano, s oznaczone napisem AIRBAG. Poduszki boczne s uaktywniane w przypadku odpowiednio silnego uderzenia bocznego. Zapon musi by wczony.

Uaktywnione poduszki powietrzne tumi uderzenie, dziki czemu w znacznym stopniu ograniczaj ryzyko odniesienia obrae grnej czci ciaa i miednicy w przypadku uderzenia bocznego.

9 OstrzeenieW obszarze, w ktrym rozwijaj si poduszki powietrzne, nie mog znajdowa si jakiekolwiek przedmioty.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaUwaga Naley uywa wycznie pokrowcw na siedzenia przeznaczonych dla danego modelu samochodu. Pokrowce nie mog przesania moduw poduszek powietrznych.

53

9 OstrzeenieW obszarze, w ktrym rozwijaj si poduszki powietrzne, nie moe by jakichkolwiek przedmiotw. Haczyki w ramie dachu s przeznaczone do wieszania lekkich ubra bez uycia wieszakw na ubrania. Kieszenie przewoonego w ten sposb ubrania musz by puste. Uaktywnione poduszki powietrzne tumi uderzenie, dziki czemu w znacznym stopniu ograniczaj ryzyko odniesienia obrae gowy w przypadku uderzenia bocznego.

Kurtynowe poduszki powietrzneSamochd moe by wyposaony w poduszki kurtynowe zamontowane przy dachu. Miejsca, w ktrych je zamontowano, s oznaczone napisem AIRBAG na supkach dachowych. Poduszki kurtynowe s uaktywniane w przypadku odpowiednio silnego uderzenia bocznego. Zapon musi by wczony.

Wyczanie poduszek powietrznychJeli na przednim fotelu pasaera ma by zamontowany fotelik dziecicy, naley wyczy czoow poduszk powietrzn pasaera. Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne, napinacze pasw bezpieczestwa oraz wszystkie poduszki powietrzne dla fotela kierowcy pozostaj wczone.

Przegldanie

54

Fotele, elementy bezpieczestwaW celu wybrania odpowiedniego pooenia przecznika uy kluczyka zaponu: * = czoowa poduszka powietrzna dla przedniego fotela pasaera jest wyczona i nie zostanie napeniona w razie kolizji. Lampka kontrolna * wieci w sposb cigy. Mona zamocowa fotelik dziecicy zgodnie z tabel Miejsca mocowania fotelikw dziecicych 3 57. Osoba dorosa nie moe wtedy zajmowa miejsca pasaera z przodu. V = czoowa poduszka powietrzna dla przedniego fotela pasaera jest wczona. Nie wolno montowa fotelika dziecicego.

9 NiebezpieczestwoUytkowanie aktywnej poduszki powietrznej pasaera z przodu w poczeniu z fotelikiem dziecicym moe spowodowa uraz miertelny. Osoby dorose podrujce na miejscu pasaera z przodu w przypadku, gdy wyczona jest poduszka powietrzna, mog ulec urazowi miertelnemu.

Poduszk powietrzn pasaera mona wyczy przy pomocy przecznika uruchamianego kluczykiem, znajdujcego si w prawej czci deski rozdzielczej.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaCzoowa poduszka powietrzna przedniego fotela pasaera zostanie napeniona w razie kolizji wycznie wtedy, gdy nie wieci si lampka kontrolna *. wiecenie obu lampek kontrolnych jednoczenie oznacza awari ukadu. Stan systemu nie jest moliwy do okrelenie, w zwizku z czym nie wolno zajmowa miejsca pasaera z przodu. W celu usunicia usterki zwrci si do warsztatu. Jeli adna z lampek kontrolnych nie wieci lub wiec obie, naley natychmiast skontaktowa si z warsztatem. Stan poduszek powietrznych mona zmienia tylko podczas postoju oraz przy wyczonym zaponie. Wybrany stan poduszek powietrznych pozostaje aktywny, a zostanie zmieniony przez uytkownika. Lampka kontrolna informujca o wyczeniu poduszek powietrznych 3 95.

55

Foteliki dzieciceZalecane jest stosowanie fotelikw dziecicych marki Opel, ktre s dopasowane do pojazdu. Korzystajc z fotelikw dziecicych, naley przestrzega poniszych instrukcji uytkowania i instalacji, jak rwnie instrukcji producenta fotelika dziecicego. Konieczne jest take bezwarunkowe przestrzeganie obowizujcych w danym kraju przepisw. W niektrych krajach fotelik dziecicy mona zamocowa wycznie w cile okrelonych miejscach.

9 OstrzeenieJeli na przednim fotelu pasaera ma by zamontowany fotelik dziecicy, naley wyczy system poduszek powietrznych dla tego fotela; w przeciwnym razie uaktywnienie poduszek powietrznych moe spowodowa uraz miertelny u dziecka. Dotyczy to zwaszcza sytuacji przewoenia dziecka w foteliku zamontowanym tyem do kierunku jazdy.

Dobr waciwego fotelika

Tylne siedzenia s najlepszym miejscem do zamocowania fotelika dziecicego. Dziecko w samochodzie powinno by jak najduej przewoone tyem do kierunku jazdy. W razie wypadku powoduje to mniejsze ryzyko obrae krgosupa dziecka, ktry jest znacznie mniej wytrzymay ni u osoby dorosej.

Przegldanie

56

Fotele, elementy bezpieczestwaUwaga Nie zakleja ani obkada fotelikw dodatkowymi materiaami. Fotelik dziecicy poddany obcieniom podczas wypadku drogowego musi zosta wymieniony na nowy.

Dzieci do lat 12 o wzrocie poniej 150 cm mog podrowa wycznie w foteliku przeznaczonym dla dzieci. Mona stosowa wycznie foteliki dziecice zgodne z przepisami ECE 44-03 lub ECE 44-04. Poniewa dzieci o wzronie nieprzekraczajcym 150 cm rzadko kiedy mog by zapite pasem bezpieczestwa w prawidowy sposb, zaleca si, aby przewozi takie dziecko w odpowiednim foteliku, nawet jeli wiek dziecka ju do tego nie zobowizuje. Sprawdzi czy mocowany fotelik dziecicy jest zgodny z typem samochodu. Sprawdzi czy miejsce zamocowania w samochodzie jest waciwe. Dziecko powinno wsiada i wysiada z samochodu wycznie po stronie chodnika lub pobocza. Jeli fotelik nie jest uywany, naley umocowa go pasem bezpieczestwa lub wyj z samochodu.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwa

57

Miejsca mocowania fotelikw dziecicychDozwolone warianty mocowania fotelikw dziecicychPrzedni fotel pasaera poduszki powietrzne poduszki powietrzne Jeden ze skrajnych foteli Kategoria wagowa i wiekowa wczone wyczone tylnych rodkowy fotel tylny Grupa 0: do 10 kg lub do okoo 10 miesicy Grupa 0+: do 13 kg lub do okoo 2 lat Grupa I: od 9 do 18 kg lub od ok. 8 miesicy do 4 lat Grupa II: od 15 do 25 kg lub od ok. 3 do 7 lat Grupa III: od 22 do 36 kg lub od ok. 6 do 12 lat1

X X X X X

U1 U1 U1 X X

U 2, 4 U 2, 4 U 2, 4 U4 U4

U3 U3 U3 U3 U3

= Tylko w przypadku wyczenia poduszek powietrznych dla przedniego fotela pasaera. Jeli fotelik dziecicy jest zabezpieczony za pomoc trzypunktowego pasa bezpieczestwa, ustawi maksymaln wysoko siedziska fotela i zapewni by pas bezpieczestwa przebiega od grnego punktu zamocowania ku przodowi pojazdu. 2 = Fotel wyposaony w zaczepy systemw ISOFIX i Top-Tether. 3 = Tylko w przypadku, gdy skrajne siedzenia s wyrwnane z siedzeniem rodkowym (pooenie 2, 3 43). 4 = Tylko w przypadku, gdy skrajne siedzenia s w pooeniu 1 lub 2, 3 43. U = Bez ogranicze w poczeniu z trzypunktowym pasem bezpieczestwa. X = Brak dopuszczalnych fotelikw dziecicych dla tego zakresu wagowego i wiekowego.Przegldanie

58

Fotele, elementy bezpieczestwa

Dozwolone warianty mocowania fotelikw dziecicych ISOFIXKategoria wagowa Grupa 0: do 10 kg Grupa 0+: do 13 kg Jeden ze skrajnych foteli Rozmiar Mocowanie Przedni fotel pasaera tylnych ISO/R1 ISO/R1 ISO/R2 ISO/R3 ISO/R2 ISO/R3 ISO/F2 ISO/F2X ISO/F3 X X X X X X X X X IL IL IL IL IL IL IL, IUF IL, IUF IL, IUF rodkowy fotel tylny X X X X X X X X X E E D C Grupa I: od 9 do 18 kg D C B B1 A IL

= Dopuszczalne w przypadku okrelonych fotelikw dziecicych ISOFIX z kategorii dla okrelonego pojazdu (specific-vehicle), ograniczone stosowanie (restricted) lub puniwersalne (semi-universal). Fotelik dziecicy ISOFIX musi by zatwierdzony do stosowania w danym typie samochodu. IUF = Dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelikw dziecicych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy, zatwierdzonych do stosowania w danej kategorii wagowej. X = Brak zatwierdzonych fotelikw dziecicych ISOFIX dla tej kategorii wagowej.

Przegldanie

Fotele, elementy bezpieczestwaRozmiar i typ fotelika ISOFIXA - ISO/F3

59

= Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg. B - ISO/F2 = Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg. B1 - ISO/F2X = Fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg. C - ISO/R3 = Fotelik skierowany tyem do kierunku jazdy, przeznaczony dla duych dzieci o wadze do 13 kg. D - ISO/R2 = Fotelik skierowany tyem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze do 13 kg. E - ISO/R1 = Fotelik skierowany tyem do kierunku jazdy, przeznaczony dla maych dzieci o wadze do 13 kg.

Przegldanie

60

Fotele, elementy bezpieczestwa

Foteliki dziecice ISOFIX

Ucha mocujce Top-TetherUcha mocujce Top-Tether s oznaczone symbolem :.

Fotelik dziecicy ISOFIX dopuszczony do uycia w tym modelu samochodu naley zamocowa do odpowiednich zaczepw ISOFIX w samochodzie. Miejsca mocowania fotelikw dziecicych ISOFIX przeznaczonych do okrelonego pojazdu s oznaczone w tabeli symbolem IL. Zaczepy systemu ISOFIX s oznaczone etykietami znajdujcymi si na oparciach.

Poza mocowaniem ISOFIX zaczepi pas mocujcy Top-Tether o ucha mocujce Top-Tether. Pas grny fotelika musi zosta poprowadzony midzy dwoma prtami prowadzcymi zagwka. Miejsca mocowania uniwersalnych fotelikw dziecicych ISOFIX s oznaczone w tabeli symbolem IUF.

Przegldanie

Schowki

61

SchowkiSchowki ....................................... 61 Przestrze bagaowa .................. 73 Baganik dachowy ....................... 79 Informacje dotyczce przewoenia bagau .................... 80

SchowkiSchowek w desce rozdzielczej

Uchwyty na napoje

Uchwyty na napoje znajduj si w konsoli rodkowej. Schowek w desce rozdzielczej jest wyposaony w zaczep dugopisu oraz miejsce na monety. Wewntrz schowka w desce rozdzielczej znajduje si miejsce na instrukcj obsugi. Pocign za zaczep w celu otwarcia schowka. Podczas jazdy schowek musi by zamknity.

Odczany uchwyt na napoje

Uchwyt na napoje moe by zamocowany do grnych lub dolnych prowadnic w przedniej konsoli.

Przegldanie

62

SchowkiInstalowanie uchwytu na napoje Przesuwanie uchwytu na napoje

Przed uyciem rozoy ram. Uwaga Jeli w dolnej prowadnicy zamontowany jest uchwyt na napoje, a w grnej prowadnicy zamontowany jest odczany podokietnik, przed przesuniciem ktrejkolwiek z czci upewni si, e rama znajduje si w pooeniu wyjciowym. W przeciwnym przypadku moe doj do uszkodzenia podokietnika i uchwytu na napoje w momencie przesunicia jednego elementu wzgldem drugiego. Podokietnik 3 41. Wcisn przedni i tylny przycisk i umieci koki prowadzce w grnych lub dolnych prowadnicach. Przedni przycisk naley wcisn silnie. Zwolni przyciski i przesun uchwyt na napoje tak, aby zablokowa si w swoim pooeniu. Wcisn lekko przedni przycisk i przesun uchwyt na napoje w dane pooenie. Zwolni przycisk i przesun uchwyt na napoje tak, aby zablokowa si w swoim pooeniu. Wyjmowanie uchwytu na napoje Wcisn przedni i tylny przycisk, a nastpnie wyj uchwyt na napoje. Przedni przycisk naley wcisn silnie. Uchwyt na napoje mona rwnie zainstalowa na zoonym tylnym rodkowym fotelu 3 45.Przegldanie

Schowki

63

Przedni schowek

Schowek na okulary

Schowek pod fotelem

Schowek znajduje si obok kierownicy.

Odchyli w d w celu otwarcia. Nie uywa do przechowywania cikich przedmiotw.

Pocign za dwigni w celu odblokowania i wycign szufladk. Maksymalne obcienie: 3 kg. Aby zamkn, wsun szufladk a do zablokowania.

Przegldanie

64

Schowki

Schowek w podokietnikuSchowek w odczanym podokietniku

Tylny system transportowy

Jako wyposaenie dodatkowe dostpna jest wielofunkcyjna skrzynka. Przewoenie jakichkolwiek innych przedmiotw jest niedopuszczalne. Na rowerach nie wolno umieszcza adnych przedmiotw, ktre mog si obluzowa podczas transportu.

Wysuwanie

Otworzy klap tyln.

9 OstrzeenieTylny system transportowy (Flex-Fix) umoliwia zamontowanie rowerw na wyciganym uchwycie, wbudowanym w podog pojazdu. Dopuszczalne obcienie tylnego systemu transportowego wynosi 40 kg. Dopuszczalne obcienie dla jednego roweru wynosi 20 kg. Gdy system nie jest uywany, naley go wsun i schowa w pododze pojazdu. Nikt nie moe przebywa w obszarze rozkadania systemu tylnego wspornika niebezpieczestwo obrae.

Pocign za uchwyt i unie pokryw podokietnika. Podokietnik zawiera schowek. Podokietnik mona rwnie zainstalowa na zoonym tylnym rodkowym fotelu 3 45.

Przegldanie

SchowkiWycign tylny system transportowy do koca, a do jego zatrzanicia. Upewni si, e nie ma moliwoci ponownego schowania tylnego systemu transportowego bez pocigania dwigni zwalniajcej.

65

Monta tylnych wiate

9 OstrzeenieDo tylnego wspornika mona mocowa wycznie dozwolone przedmioty, pod warunkiem, e system zosta prawidowo zablokowany. Jeli tylnego wspornika nie mona prawidowo zablokowa, nie mona zamocowywa do niego adnych przedmiotw i naley przesun wspornik w pooenie wyjciowe. Naley skorzysta z pomocy warsztatu.

Pocign w gr dwigni zwalniajc. System zostaje odblokowany i szybko wysuwa si ze zderzaka.

Wyj z otworu najpierw tylne (1), a nastpnie przednie (2) wiato tylne.

Przegldanie

66

SchowkiZablokowanie tylnego systemu transportowego

Cakowicie otworzy oprawk arwki z tyu lampy.

Nacisn dwigni mocujc i wcisn oprawk arwki do oporu w uchwyt. Wykona t procedur dla obu lamp.

Sprawdzi, czy przewody i lampy zostay prawidowo umiejscowione i zamocowane.

Obrci do oporu najpierw praw (1), a nastpnie lew (2) dwigni mocujc. W przeciwnym razie nie jest zagwarantowane bezpieczestwo uytkowania. Uwaga Zamkn klap tyln!

Przegldanie

SchowkiRozkadanie uchwytu tablicy rejestracyjnej Rozkadanie uchwytw na korby pedaw

67

Wyj zamocowania z uchwytw na korby pedaw. Rozoy uchwyt tablicy rejestracyjnej i unieruchomi tablic rejestracyjn. Rozoy jeden lub oba uchwyty na korby pedaw w gr, a do zablokowania ukonego wspornika.

Przegldanie

68

SchowkiPrzygotowanie roweru do zamocowania

Przygotowanie tylnego systemu transportowego do przewoenia roweru

Nacisn dwigni zwalniajc na uchwycie paska i wyj go. Nacisn dwigni zwalniajc i wysun uchwyty na koa. Obrci lewy peda (niepoczony z koem acuchowym) tak, aby ustawi go pionowo w d. Peda na lewej korbie musi by ustawiony poziomo. Przednie koo roweru z przodu musi znajdowa si po lewej stronie. Przednie koo roweru z tyu musi znajdowa si po prawej stronie.

Przegldanie

SchowkiMocowanie roweru do tylnego systemu transportowego

69

Umieci rower na uchwycie. Korb pedau naley umieci w otworze uchwytu w sposb pokazany na rysunku.

PrzestrogaUpewni si, e peda nie styka si z powierzchni tylnego wspornika. W przeciwnym razie dolny wspornik moe zosta uszkodzony podczas transportu. W przypadku roweru z zakrzywionymi korbami pedaw naley cakowicie dokrci uchwyt korby (poz. 1).

Za pomoc obrotowej dwigni na uchwycie korby pedau wstpnie dostosowa element do wymiaru poprzecznego korby pedau. W przypadku roweru z prostymi korbami pedaw naley cakowicie odkrci uchwyt korby (poz. 5).

Wsun zamocowanie korby pedau od gry w zewntrzn prowadnic uchwytu na korb i przesun w d co najmniej poniej nacicia.Przegldanie

70

SchowkiUstawi uchwyty k tak, aby rower by usytuowany mniej wicej poziomo. Odlego midzy pedaami a klap tyln powinna wynosi co najmniej 5 cm. Oba koa roweru musz znajdowa si w uchwytach. Aby zapobiec uszkodzeniom, osona oyska pedau na rowerze ani korba pedau nie mog dotyka uchwytu korby pedau. Ustawi rower w pozycji wyprostowanej za pomoc dwigni obrotowej w uchwycie korby pedau. Jeli rowery zawadzaj o siebie, ich wzajemne pooenie mona ustawi poprzez regulacj uchwytw na koa oraz za pomoc dwigni obrotowej w uchwycie korby pedau. Naley sprawdzi, czy midzy rowerami a nadwoziem pojazdu jest wystarczajca odlego.

Przytwierdzi korb pedau, przykrcajc rub na zamocowaniu.

Wyrwna rower z samochodem w kierunku wzdunym: Lekko poluzowa zamocowanie pedau.

Dokrci do oporu rub zamocowania pedau.

Przegldanie

SchowkiPrzymocowa oba koa roweru do uchwytw za pomoc paskw mocujcych. Sprawdzi, czy rower jest dobrze zamocowany. Dla kadego roweru naley zanotowa ustawienia uchwytw k oraz dwigni obrotowej na uchwycie korby pedau. Waciwe przygotowanie systemu uatwi ponowne zamocowanie roweru. Przytrzyma rower, poluzowa rub zamocowania pedau, po czym unie i wyj zamocowanie.

71

Chowanie tylnego systemu transportowego

Zdejmowanie roweru z tylnego systemu transportowego

Zamocowa uchwyt paska i pocign maksymalnie w d.

Wcisn zamocowania do uchwytw na korby pedaw.

Rozpi paski na obu koach roweru.Przegldanie

72

SchowkiWcisn dwigni blokujc i wycign oba wsporniki lamp z wgbie.

Nacisn dwigni zwalniajc i wsun uchwyty na koa do oporu.

Zwolni dwigni blokujc na ukonym wsporniku i zoy oba uchwyty na korby pedaw.

Obrci najpierw lew (1), a nastpnie praw (2) dwigni mocujc, tak aby mona je byo zablokowa.

9 OstrzeenieIstnieje niebezpieczestwo przytrzanicia. Zdj tablic rejestracyjn i zoy je uchwyt.

Zoy oprawki arwek z tyu lamp. Umieci w otworach najpierw przednie (1), a nastpnie tylne (2) wiato tylne i docisn je do oporu. Wcisn przewody cakowicie w prowadnice, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Przegldanie

Schowki

73

Przestrze bagaowaSkadanie opar tylnych foteliTylne oparcie jest podzielone na trzy czci. Wszystkie czci mona skada i obnia niezalenie od siebie w celu zwikszenia przestrzeni bagaowej.

PrzestrogaNie skada opar foteli skrajnych, gdy s ustawione w pooeniu wewntrznym. Moe nastpi uszkodzenie siedze. Jeli jest to konieczne, wyj oson przestrzeni bagaowej 3 75. Docisn w d zagwki, naciskajc obie blokady.

9 OstrzeenieOtworzy klap tyln. Docisn dwigni zwalniajc w gr i wsun system w zderzak, a do zablokowania. Dwignia zwalniajca musi powrci w pooenie wyjciowe. Nie przechowywa przedmiotw pod lub za siedzeniami. Przedmioty takie mog uszkodzi prowadnice i uniemoliwi prawidowe zablokowanie siedze. Cakowicie pask podog mona utworzy poprzez zoenie opar tylnych siedze.

9 OstrzeenieJeli systemu nie mona poprawnie zablokowa, skorzysta z pomocy warsztatu.

Wyj pas bezpieczestwa z zaczepu na oparciu.

Przegldanie

74

Schowki9 OstrzeenieSamochd mona prowadzi wycznie wtedy, gdy oparcia s prawidowo zablokowane. W przeciwnym razie wystpuje niebezpieczestwo obrae ciaa lub uszkodzenia adunku lub pojazdu w momencie gwatownego hamowania lub kolizji.

Pocign za pasek z przodu oparcia i zoy oparcie na siedzisko. Siedzenie jest obniane automatycznie. Oparcia mona zoy rwnie z przestrzeni bagaowej.

Pocign za pasek z tyu oparcia i zoy oparcie. W celu rozoenia pocign za pasek i podnie oparcia do pozycji wyprostowanej, a nastpi zatrzanicie blokady pooenia.

Tylny schowekW lewej czci przestrzeni bagaowej znajduje si schowek.

Przegldanie

SchowkiObrci blokad w lewo i opuci pokryw. Oson mona przechowywa za tylnymi siedzeniami

75

Osona przestrzeni bagaowejNa osonie nie naley umieszcza adnych przedmiotw.

Zakadanie osony

Zamocowa oson w bocznych prowadnicach i ustawi poziomo. Podczepi zawiesia do klapy tylnej.

Zdejmowanie osonyUnie tyln cz osony i wyj j z bocznych prowadnic.

Tylna osona podogowa

Przechowywanie osony

Odczepi zawiesia od klapy tylnej.

Tyln oson podogow mona unie. Wycign haczyk na lewej ciance baganika w celu zaczepienia osony w pionowym pooeniu.

Przegldanie

76

SchowkiGdy podoga jest zamocowana w grnym pooeniu, przestrze pomidzy podog a oson wnki koa zapasowego mona wykorzysta jako schowek. W tym pooeniu, gdy oparcia tylnych siedze s zoone w przd, utworzona zostaje przestrze bagaowa o niemal paskiej pododze. Masa adunku umieszczonego na pododze dzielcej baganik nie moe przekracza 100 kg. W modelach wyposaonych w zestaw do naprawy opon, wnk na koo zapasowe mona wykorzysta jako dodatkowy schowek.

Podoga dzielca baganik

Podog dzielc baganik mona woy w przestrze bagaow w dwch pooeniach: bezporednio pod oson wnki koa zapasowego lub oson podogi, w grnych otworach w przestrzeni bagaowej. W celu wyjcia podogi dzielcej baganik, unie j za pomoc dwigni i wycign w ty. W celu woenia podogi dzielcej baganik, wsun j w odpowiedni prowadnic, a nastpnie opuci.

Zaczepy stabilizacyjne

Zaczepy stabilizacyjne s przeznaczone do zabezpieczania przedmiotw przed przesuwaniem si, np. przy uyciu pasw mocujcych lub siatki adunkowej.

Siatka zabezpieczajcaZa przednimi fotelami mona zainstalowa siatk zabezpieczajc. Za siatk zabezpieczajc nie mog znajdowa si pasaerowie.

Przegldanie

SchowkiMocowanie Przechowywanie

77

W dachu znajduj si dwa otwory montaowe. Zawiesi poprzeczk siatki z jednej strony, a nastpnie pchn do przodu i zablokowa. Wyduy poprzeczk, zawiesi j z drugiej strony, a nastpnie pchn do przodu i zablokowa.

Zaczepi haczyki pasw napinajcych siatki o zaczepy w pododze za przednimi fotelami. Napry siatk, cignc za luny koniec pasa. Zawiesi i dokrci po obu stronach.

Uoy paski napinajce rwno na siatce w sposb przedstawiony na rysunku.

Zdejmowanie

Odchyli do gry regulator dugoci i odczepi paski napinajce siatki po obu stronach. Odczy grn poprzeczk z jednej strony, odczy z drugiej strony, a nastpnie wyj z otworw.

Przegldanie

78

SchowkiZoy, naciskajc z pokonaniem wyczuwalnego oporu. Nie stawia adnych cikich przedmiotw.

Trjkt ostrzegawczy

Trzymajc za poprzeczk grn, zoy siatk mniej wicej na p. Umieci poprzeczk grn na paskach napinajcych obok poprzeczki dolnej. Zaczepy poprzeczki grnej musz by skierowane w stron przeciwn do poprzeczki dolnej.

Okrci siatk ciasno tam zapinan na rzepy przy regulatorach dugoci. Regulatory dugoci i poprzeczki musz by umieszczone pasko przy sobie. Siatk zabezpieczajc naley przechowywa w wolnej przestrzeni pod podog dzielc baganik. Tylna osona podogowa 3 75

Skadane stolikiStoliki s zamocowane na oparciach przednich foteli. Otworzy, cignc do gry a do zablokowania.

Trjkt ostrzegawczy chowa w schowku w tylnej czci przestrzeni bagaowej.

Przegldanie

Schowki

79

Apteczka pierwszej pomocy

Baganik dachowyZe wzgldw bezpieczestwa oraz w celu zapobiegania uszkodzeniom dachu, zaleca si stosowanie baganikw dachowych przeznaczonych specjalnie do tego modelu samochodu. Przestrzega instrukcji montaowych producenta i zdejmowa baganik dachowy, gdy nie jest uywany. W zalenoci od wersji pojazdu pod fotelem kierowcy moe znajdowa si pojemnik. Pocign za uchwyt i opuci pokryw. Maksymalne obcienie: 1,5 kg.

Apteczk pierwszej pomocy i kamizelk odblaskow przechowywa pod fotelem kierowcy, mocujc je paskami.

Odczepi osony wszystkich punktw montaowych.

Przegldanie

80

Schowki Nie wolno umieszcza adnych przedmiotw na osonie przestrzeni bagaowej ani na desce rozdzielczej; nie wolno zakrywa czujnika znajdujcego si w grnej czci deski rozdzielczej. Przewoony adunek nie moe utrudnia posugiwania si pedaami, hamulcem postojowym i dwigni zmiany biegw ani ogranicza swobody ruchu kierowcy. W kabinie samochodu nie wolno przewozi jakichkolwiek niezabezpieczonych (nieprzytwierdzonych) przedmiotw. Nie wolno jedzi z otwart klap tyln.

Informacje dotyczce przewoenia bagau

Cikie przedmioty przewoone w przestrzeni bagaowej naley umieszcza przy oparciach foteli. Upewni si, e oparcia s prawidowo zablokowane. Jeli przedmioty takie s ukadane pitrowo, najcisze powinny zosta umieszczone na spodzie. Przedmioty naley zabezpieczy pasami mocujcymi przytwierdzonymi do zaczepw stabilizacyjnych 3 76.

Haczyk na lewej ciance baganika suy do zawieszania toreb z zakupami. Wycign haczyk. Maksymalne obcienie: 3 kg. Drobne przedmioty naley zabezpiecza przed przemieszczaniem si w przestrzeni bagaowej. Podczas przewoenia przedmiotw w przestrzeni bagaowej, oparcia tylnych foteli nie mog by pochylone do przodu. Baga nie moe wystawa ponad grn krawd opar.

Przegldanie

Schowki9 OstrzeenieNaley zawsze upewnia si, e adunek w pojedzie jest bezpiecznie umocowany. W przeciwnym wypadku przedmioty mog przemieszcza si wewntrz pojazdu, powodujc obraenia ciaa lub uszkodzenie adunku, bd samochodu. adowno jest rnic pomidzy dopuszczaln mas cakowit (patrz tabliczka identyfikacyjna 3 207) a mas wasn pojazdu gotowego do drogi (wg przepisw UE). W celu obliczenia adownoci naley wpisa dane samochodu w tabel mas na pocztku podrcznika. Zgodnie z wymogami UE masa wasna obejmuje szacunkow mas kierowcy (68 kg), bagau (7 kg) i wszystkich pynw (zbiornik paliwa napeniony w 90%). Wyposaenie dodatkowe i opcjonalne zwiksza mas wasn pojazdu. Przewoenie bagau na dachu zwiksza wraliwo samochodu na boczne podmuchy wiatru i pogarsza jego waciwoci jezdne na skutek podwyszenia rodka cikoci. adunki naley rozoy rwnomiernie i zabezpieczy pasami. Dostosowa cinienie w ogumieniu i prdko jazdy do warunkw obcienia. Okresowo sprawdza i napina pasy zabezpieczajce. Dopuszczalne obcienie dachu wynosi 60 kg. Skada si na nie masa baganika dachowego oraz masa przewoonego adunku.

81

Przegldanie

82

Wskaniki i przyrzdy

Wskaniki i przyrzdyElementy sterujce ...................... 82 Kontrolki ostrzegawcze, zegary i wskaniki .................................... 89 Wywietlacze informacyjne ........ 101 Komunikaty pokazywane na wywietlaczu .............................. 106 Komputer pokadowy ................. 110 Personalizacja ustawie ............ 112

Elementy sterujceRegulacja pooenia kierownicy

Elementy sterujce na kole kierownicy

Odblokowa dwigni, wyregulowa pooenie kierownicy, a nastpnie zablokowa dwigni i upewni si, e kierownica jest prawidowo unieruchomiona. Nie dokonywa regulacji kierownicy, jeli samochd nie zosta unieruchomiony i nie wyczono blokady kierownicy.

Za pomoc elementw sterujcych znajdujcych si na kierownicy mona obsugiwa system Infotainment, ukad automatycznej kontroli prdkoci i podczony telefon komrkowy. Wicej informacji znajduje si w instrukcji obsugi systemu Infotainment. Automatyczna kontrola prdkoci 3 149.

Przegldanie

Wskaniki i przyrzdy

83

Podgrzewane koo kierownicy

Sygna dwikowy

Do wczania podgrzewania suy przycisk *. Wczenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Zalecane miejsca chwytu kierownicy s podgrzewane szybciej i do wyszej temperatury ni pozostae obszary.

Nacisn przycisk j.

Przegldanie

84

Wskaniki i przyrzdyPrzed wjazdem do myjni wycieraczki naley wyczy. Regulowany czas trwania cyklu pracy wycieraczek Aby dostosowa czas trwania cyklu pracy wycieraczek, obrci pokrto regulacyjne: krtszy = obrci pokrto czas regulacyjne w gr trwania cyklu duszy = obrci pokrto czas regulacyjne w d trwania cyklu

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szybyWycieraczka przedniej szyby

2 1 P

= = = =

praca szybka praca powolna praca przerywana wyczona

Dwignia wycieraczek w pooeniu P.

Aby przetrze szyb przedni tylko raz w sytuacji, gdy wycieraczki s wyczone, wystarczy popchn ich dwigni w d. Wycieraczek nie wolno wcza, gdy szyby s oblodzone.Przegldanie

Wskaniki i przyrzdyAutomatyczna praca wycieraczek sterowana czujnikiem deszczu Regulacja czuoci czujnika deszczu

85

P = automatyczna praca wycieraczek sterowana czujnikiem deszczu Czujnik deszczu rejestruje ilo wody na przedniej szybie samochodu, a nastpnie odpowiednio reguluje czstotliwo pracy wycieraczek.

Aby dostosowa czuo ukadu, obrci pokrto regulacyjne: nisza = obrci pokrto czuo regulacyjne w d wysza = obrci pokrto czuo regulacyjne w gr

Czujnik naley utrzymywa w czystoci i nie dopuszcza do oblodzenia.

Przegldanie

86

Wskaniki i przyrzdy

Spryskiwacz przedniej szyby

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

Pocign dwigni. Szyba przednia zostanie spryskana pynem, a wycieraczka wykona kilka cyklw pracy.

W celu wczenia wycieraczki tylnej szyby nacisn przecznik: grna cz = krtszy czas przecznika trwania cyklu dolna cz = duszy czas przecznika trwania cyklu pooenie = wyczona rodkowe

Popchn dwigni. Szyba tylna zostanie spryskana pynem, a wycieraczka wykona kilka cyklw pracy. Wycieraczek nie wolno wcza, gdy szyby s oblodzone. Przed wjazdem do myjni wycieraczki naley wyczy. Wycieraczka tylnej szyby zostaje uaktywniona automatycznie po wczeniu biegu wstecznego, gdy wycieraczka przedniej szyby jest wczona.

Przegldanie

Wskaniki i przyrzdyFunkcj t mona aktywowa lub dezaktywowa za pomoc wywietlacza informacyjnego w menu Ustawienia. Personalizacja ustawie 3 112. ostrzeenie o oblodzonej jezdni. Symbol 4 wieci, a temperatura osignie co najmniej 5C.

87

ZegarData i godzina s pokazywane na wywietlaczu informacyjnym.

Ustawianie daty i godziny

Temperatura zewntrzna

Nacisn przycisk CONFIG. Zostaje wywietlone menu Ustawienia. Wybra opcj Data i godzina.

Dodatkowo na grnym wywietlaczu informacyjnym kierowcy pojawia si komunikat ostrzegawczy. Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast, a jej wzrost z pewnym opnieniem. W razie spadku temperatury zewntrznej do 3C, na grnym wywietlaczu informacyjnym kierowcy pojawia si symbol 4 lub na centralnym wywietlaczu pojawia si

9 OstrzeenieJezdnia moe by oblodzona nawet wwczas, gdy wywietlacz pokazuje temperatur kilku stopni powyej 0 C. Moliwe do wybrania opcje ustawie: Ustaw godzin: Zmiana godziny na wywietlaczu. Ustaw dat: Zmiana daty na wywietlaczu.

Przegldanie

88

Wskaniki i przyrzdy

Ustaw format godziny: Przeczanie zegara midzy trybem 12 godzin i 24 godz.. Ustaw format daty: Przeczanie daty midzy formatem MM/DD/ RRRR i DD.MM.RRRR. Wywietl godzin: Wczanie/ wyczanie wskazania godziny na wywietlaczu. Synchronizacja zegara RDS: Wikszo nadajnikw VHF emituje sygna zawierajcy kody systemu RDS umoliwiajce automatyczne skorygowanie czasu wskazywanego przez zegar. Synchronizacja czasu przez system RDS moe potrwa kilka minut. Niektre nadajniki nie nadaj poprawnego sygnau czasowego. W takiej sytuacji zaleca si wyczy funkcj automatycznej synchronizacji zegara. Personalizacja ustawie 3 112.

Gniazdka zasilania

Gniazdko zasilania 12 V znajduje si w przedniej konsoli.

Drugie gniazdko zasilania 12 V znajduje si w tylnej konsoli. Maksymalny dopuszczalny pobr energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 W. Przy wyczonym zaponie gniazdka s pozbawione zasilania. Dodatkowo gniazdka s wyczane w przypadku niskiego napicia akumulatora. Podczane urzdzenia musz by zgodne z wymaganiami normy DIN VDE 40 839 dotyczcej zgodnoci elektromagnetycznej. Do gniazdka nie naley podcza adnych rde zasilania, np. adowarek czy akumulatorw. Zastosowanie nieodpowiednich wtykw moe spowodowa uszkodzenie gniazdka.

Przegldanie

Wskaniki i przyrzdy

89

Kontrolki ostrzegawcze, zegary i wskanikiPrdkociomierz

Licznik przebiegu cakowitego

W celu wyzerowania nacisn i przytrzyma przycisk zerowania przez kilka sekund przy wczonym zaponie.

Obrotomierz

W dolnym wierszu jest wywietlany cakowity przebieg samochodu. Wskazuje prdko jazdy samochodu.

Licznik przebiegu dziennegoW grnym wierszu jest wywietlana liczba kilometrw przejechanych od czasu ostatniego wyzerowania licznika.

Wywietla prdko obrotow silnika. Silnik powinien na kadym biegu pracowa z jak najnisz prdkoci obrotow.

Przegldanie

90

Wskaniki i przyrzdyPrzestrogaZapalenie si lampki kontrolnej i oznacza niski poziom paliwa w zbiorniku. Niezwocznie zatankowa. Nie wolno dopuszcza do cakowitego oprnienia zbiornika paliwa! Poniewa w zbiorniku zawsze znajduje si pewna ilo paliwa, przy tankowaniu mona wla jego mniejsz ilo, ni przewiduje to pojemno cakowita zbiornika. Pokazuje temperatur pynu chodzcego silnika. lewa cz = temperatura robocza skali silnika nie zostaa jeszcze osignita rodkowa = normalna cz skali temperatura pracy silnika prawa = temperatura jest zbyt cz skali wysoka

Strzaka obrotomierza nie powinna nigdy znajdowa si w czerwonej strefie oznaczajcej zbyt wysok prdko obrotow. Istnieje wwczas niebezpieczestwo uszkodzenia silnika.

Wskanik poziomu paliwa

PrzestrogaW przypadku zbyt wysokiej temperatury pynu chodzcego zatrzyma samochd i wyczy silnik. Niebezpieczestwo uszkodzenia silnika. Sprawdzi poziom pynu chodzcego.

Wskanik temperatury pynu chodzcego silnika

Wywietlacz serwisowyPokazuje poziom paliwa w zbiorniku. Ukad wskazujcy zuycie oleju silnikowego informuje kierowc, gdy wymagana jest wymiana oleju i filtra. W zalenoci od warunkw eksploatacyjnych czstotliwo

Przegldanie

Wskaniki i przyrzdypojawiania si informacji o wymaganej wymianie oleju i filtra moe si zmienia. W celu wywietlenia wskanika zuycia oleju silnikowego:

91

Na grnym wywietlaczu wskanik zuycia oleju jest wywietlany w czci Menu informacji o pojedzie. Na rodkowym wywietlaczu wskanik zuycia oleju jest wywietlany przy kontrolce I. Zapon musi by wczony, a silnik nie moe pracowa. Wyboru menu i funkcji dokonuje si za pomoc przyciskw na dwigni kierunkowskazw.

Nacisn przycisk MENU, aby wybra pozycj Menu informacji o pojedzie. Obracajc pokrto, wybra pozycj Pozostaa ywotno oleju. Aby zapewni prawidowe funkcjonowanie tego ukadu, naley go wyzerowa przy kadej wymianie oleju. Naley skorzysta z pomocy warsztatu.

Aby wyzerowa wskanik, jednoczenie wcisn peda hamulca i nacisn przycisk SET/CLR. Zapon musi by wczony, a silnik nie moe pracowa. Gdy ukad obliczy, e nastpio cakowite przepracowanie oleju silnikowego, na wywietlaczu informacyjnym kierowcy pojawi si komunikat Wymie olej silnikowy lub stosowny kod ostrzeenia. Naley wtedy zleci warsztatowi wymian oleju silnikowego i filtra w cigu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km (w zalenoci od tego, co nastpi wczeniej). Wywietlacz informacyjny kierowcy 3 101. Informacje dotyczce czynnoci serwisowych 3 202.

Lampki kontrolneNie wszystkie z opisanych w dalszej czci tego rozdziau lampek kontrolnych wystpuj w zakupionym samochodzie. Opis dotyczy wszystkich wersji deski rozdzielczej.Przegldanie

92

Wskaniki i przyrzdy

W zalenoci od wersji wyposaenia pooenie lampek kontrolnych moe by inne. W momencie wczania zaponu na chwil zapala si wikszo lampek kontrolnych w ramach testu. Kolory lampek kontrolnych oznaczaj: Czerwony = niebezpieczestwo, wane przypomnienie ty = ostrzeenie, uwaga, usterka Zielony = potwierdzenie wczenia Niebieski = potwierdzenie wczenia Biay = potwierdzenie wczenia

Przegldanie

Wskaniki i przyrzdyLampki kontrolne na desce rozdzielczej

93

Przegldanie

94

Wskaniki i przyrzdySzybkie miganie: usterka kierunkowskazu lub zwizanego z nim bezpiecznika, usterka kierunkowskazu w przyczepie. Wymiana arwki 3 166, bezpieczniki 3 175. Kierunkowskazy 3 121. Lampka miga Lampka wieci po wczeniu silnika i jego pracy przez maksymalnie 100 sekund i ganie po zapiciu pasa bezpieczestwa. Zapinanie pasa bezpieczestwa 3 48.

Lampki kontrolne na konsoli rodkowej

Lampka kontrolna pasa bezpieczestwaPrzypomnienie o niezapiciu pasw bezpieczestwa przy przednich fotelach

Stan pasw bezpieczestwa przy tylnych fotelach

Lampka > lub X miga lub wieci na wywietlaczu informacyjnym kierowcy. Lampka wieci Lampka wieci przez minimum 35 sekund po wczeniu zaponu i ganie po zapiciu pasa bezpieczestwa. Lampka miga Po rozpoczciu jazdy, gdy pas bezpieczestwa nie jest zapity. Zapinanie pasa bezpieczestwa 3 48.

KierunkowskazLampka O wieci lub miga w kolorze zielonym.

Kontrolka X pasa bezpieczestwa wieci lub miga w kolorze czerwonym. Lampka wieci Lampka wieci, gdy wczony jest zapon i ganie po zapiciu pasa bezpieczestwa.

wieci si przez chwil Lampka miga

Wczone s wiata pozycyjne. Wczone s kierunkowskazy albo wiata awaryjne.

Przegldanie

Wskaniki i przyrzdy

95

Poduszki powietrzne i napinacze pasw bezpieczestwaLampka v wieci w kolorze czerwonym. Po wczeniu zaponu lampka zapala si na ok. 4 sekundy. Jeli lampka w ogle si nie zawieci, nie zganie po 4 sekundach bd nagle zawieci si podczas jazdy, doszo do usterki w ukadzie poduszek powietrznych. Naley skorzysta z pomocy warsztatu. W razie wypadku ukady te mog nie zadziaa. Zadziaanie napinaczy pasw bezpieczestwa lub poduszek powietrznych jest sygnalizowane wieceniem si lampki kontrolnej v.

Wyczanie poduszek powietrznychLampka V wieci w kolorze tym. Czoowa poduszka powietrzna dla przedniego fotela pasaera jest wczona. Lampka * wieci w kolorze tym. Czoowa poduszka powietrzna dla przedniego fotela pasaera jest wyczona 3 53.

Ukad adowania akumulatoraLampka p wieci w kolorze czerwonym. Lampka zapala si po wczeniu zaponu i ganie krtko po uruchomieniu silnika.

Lampka wieci przy wczonym silnikuZatrzyma samochd i wyczy silnik. Akumulator nie jest adowany. Mogo nastpi przerwanie chodzenia silnika. Modu serwomechanizmu hamulca moe nie funkcjonowa wydajnie. Naley skorzysta z pomocy warsztatu.

9 NiebezpieczestwoUytkowanie aktywnej poduszki powietrznej pasaera z przodu w poczeniu z fotelikiem dziecicym moe spowodowa uraz miertelny. Osoby dorose podrujce na miejscu pasaera z przodu w przypadku, gdy wyczona jest poduszka powietrzna, mog ulec urazowi miertelnemu.

9 OstrzeeniePrzyczyn usterki naley niezwocznie usun w warsztacie. Napinacze pasw bezpieczestwa, poduszki powietrzne 3 46, 3 50.

Lampka kontrolna silnikaLampka Z wieci lub miga w kolorze tym. Lampka zapala si po wczeniu zaponu i ganie krtko po uruchomieniu silnika.

Przegldanie

96

Wskaniki i przyrzdyKomunikaty pokazywane na wywietlaczu 3 106. Lampka wieci Wymagane jest wcinicie pedau hamulca w celu zwolnienia hamulca postojowego sterowanego elektrycznie 3 146. Lampka miga W celu uruchomienia silnika wymagane jest wcinicie pedau 3 137.

Lampka wieci przy wczonym silniku

Wystpia usterka w ukadzie kontroli emisji spalin. Moe nastpi przekroczenie dopuszczalnych norm emisji spalin. Naley niezwocznie skorzysta z pomocy warsztatu.

Ukad hamulcowy i sprzgowyPoziom pynu hamulcowego i sprzgowegoLampka & wieci w kolorze czerwonym. Wystpuje zbyt niski poziom pynu hamulcowego lub sprzgowego 3 163.

Lampka miga przy wczonym silniku

Wystpia usterka groca uszkodzeniem katalizatora. Do czasu zganicia lampki naley unika silnego wciskania pedau przyspieszenia. Naley niezwocznie skorzysta z pomocy warsztatu.

Hamulec postojowy sterowany elektrycznieLampka m wieci lub miga w kolorze czerwonym.

9 OstrzeenieZatrzyma samochd i pod adnym pozorem nie kontynuowa jazdy. Naley zwrci si do warsztatu.

Wskanik wymaganego przeglduLampka g wieci w kolorze tym. Ponadto wywietlany jest komunikat lub kod ostrzegawczy. Samochd wymaga serwisowania. Naley skorzysta z pomocy warsztatu.

Lampka wieci

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wczony 3 146.

Wcisn peda

Lampka - wieci lub miga w kolorze tym.

Przegldanie

Wskaniki i przyrzdyLampka miga Lampka miga

97

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie nie jest w peni wczony lub jest zwolniony. Naley podj prb usunicia bdu ukadu: wczy zapon, wcisn peda hamulca, wyczy, a nastpnie wczy hamulec postojowy sterowany elektrycznie. Jeli lampka m nadal miga, nie mona kontynuowa jazdy skorzysta z pomocy warsztatu.

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest w trybie serwisowym. W celu wyzerowania bdu zatrzyma samochd, wczy i wyczy hamulec postojowy sterowany elektrycznie.

Zmiana biegu na wyszyLampka [ wieci w kolorze zielonym. Zalecane jest wczenie wyszego biegu w celu obnienia zuycia paliwa.

9 OstrzeeniePrzyczyn usterki naley niezwocznie usun w warsztacie.

Wspomaganie ukadu kierowniczego o regulowanej sileLampka c wieci w kolorze tym. Uster