INSTRUKCJA OBSUGI I GWARANCJA Systemu obs‚ugi Logic CAN LC 5 wyd.1.pdf  INSTRUKCJA OBSUGI Systemu

  • View
    218

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA OBSUGI I GWARANCJA Systemu obs‚ugi Logic CAN LC 5 wyd.1.pdf  INSTRUKCJA OBSUGI...

INSTRUKCJA OBSUGII GWARANCJA

Systemu Alarmowego

INSTRUKCJA OBSUGII GWARANCJA

Systemu Alarmowego

1

* Zaley od wyposaenia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;

Alarm obsugiwany jest za pomoc fabrycznego pilota samochodu. Gdy auto nie posiada takiego pilota, lub posiada tylko jeden alarm mona obsugiwa przeznaczonym do tego celu dodatkowym pilotem typu SILVER. Podczas czuwania alarmu otwarcie ktrychkolwiek drzwi, maski, baganika lub prba wczenia zaponu spowoduje wczenie sygnau dwikowego i wiate awaryjnych. Sygnay alarmowe automatycznie wycz si po 30 sekundach, a system wrci do stanu czuwania. Alarm moe by wyposaony w dodatkowy wbudowany modu GPS/GSM* do monitorowania stanu/pooenia samochodu (wicej informacji w dalszej czci instrukcji).

INFORMACJE WSTPNE

Dzikujemy za okazane nam zaufanie i wybr auto alarmu LOGIC do ochrony Waszego auta. Jest to kompleksowy system zabezpieczajcy pojazd przed kradzie. Skonstruowano go w oparciu o najnowoczeniejsze wiatowe technologie cyfrowe. Dziki wieloletniemu dowiadczeniu oraz cigemu udoskonalaniu naszych urzdze oferujemy Pastwu niezawodny, atwy w obsudze, inteligentny system alarmowy. Co wicej, klient moe osobicie wpyn na konfiguracj funkcji opatrzonych dopiskiem opcja. Wszelkich zmian ustawie funkcji sugerowanych przez uytkownika, szybko i nieinwazyjnie* dokonuje serwisant, za pomoc zdalnego programatora radiowego (jeeli wyposaenie samochodu na to pozwala). Ponisza instrukcja umoliwi zapoznanie si ze wszystkimi funkcjami naszego alarmu i uatwi Pastwu korzystanie z nich w najdogodniejszy dla Was sposb.

WITAMY W WIECIE NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII ZABEZPIECZE POJAZDW

INSTRUKCJA OBSUGISystemu Alarmowego

2

Gdy auto nie posiada pilota fabrycznego, lub posiada tylko jeden, alarm mona obsugiwa przeznaczonym do

tego celu dodatkowym pilotem typu SILVER W pilocie typu SILVER zastosowano jedn 12V bateri A27, ktr mona wymieni samemu lub u kadego

autoryzowanego dealera. Jeli bateria w pilocie jest na wyczerpaniu, podczas uzbrajania systemu bdzie sycha

3-sekundowy sygna syreny.

Pilot dodatkowy 'SILVER'

dioda LED i przycisk

autoryzacji

pilot Silver

Funkcja blokady silnika uniemoliwia uruchomienie pojazdu zawsze, gdy alarm jest aktywny. Zablokowany jest wwczas jeden z obwodw elektrycznych wybrany podczas instalacji (pompa paliwa, zapon lub rozrusznik).

Zastosowany w naszym systemie indywidualny kod waciciela PIN umoliwia uruchomienie samochodu oraz

awaryjne wyczanie alarmu tylko osobom upowanionym.

Dioda LED peni jednoczenie funkcje sygnalizatora wietlnego oraz przycisku autoryzacji do wprowadzania kodu PIN. Takie rozwizanie pozwala na umieszczenie przycisku w dowolnym, atwo dostpnym miejscu, co zwiksza komfort obsugi.

3

* Zaley od wyposaenia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;

ODIS jest to dodatkowy pilot do bezobsugowego rozbrajania funkcji Immobilizera. Wysya on sygna radiowy co ok. 12sek., ktry jest odbierany przez central alarmu. Jeeli Immobilizer jest aktywny to w momencie podchodzenia do samochodu alarm odbiera sygna z identyfikatora i nastpuje automatyczne rozbrojenie funkcji - mona uruchomi silnik bez potrzeby wprowadzania kodu PIN. Wymian baterii zaleca si co 6-9 miesicy. Zastosowano jedn 3V bateri typu CR 2032, ktr mona wymieni samemu lub u kadego autoryzowanego dealera.

ODIS* - (opcja)

Immobilizer, rwnie uniemoliwiajcy uruchomienie auta, jest funkcj niezalen od blokady silnika,a dziaanie jego polega na koniecznoci wprowadzenia kodu PIN przed uruchomieniem pojazdu. Immobilizer,w zalenoci od zaprogramowania przez serwis, moe by aktywny lub nie. Gdy jest aktywny, uytkownik moego czasowo blokowa.

IMMOBILIZER* - (opcja)

System moe by wyposaony w nastpujce czujniki: Ultradwikowy - reaguje na ruch wewntrz pojazdu; Tuczenia szyby - reaguje na prb tuczenia szyby. Wstrzsowy - reaguje na drgania samochodu takie jak uderzenie lub potrcenie. Mikrofalowy - reaguje na ruch wewntrz pojazdu. Rekomendowany gwnie do kabrioletw. Przechyu - wykrywa zmiany pooenia lub podniesienia pojazdu (o okoo 2 stopnie) przy prbie zdjcia k, odholowania lub wcignicia na lawet itp.

CZUJNIKI - (opcja)

4

* Sterowanie z oryginalnego nadajnika radiowego innymi funkcjami wg. fabrycznej instrukcji samochodu;** Jeeli drzwi, maska lub baganik s niedomknite wiata mog nie mign i/lub alarm moe si nie uzbroi;*** Zaley od wyposaenia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;

Nacisn przycisk baganik, po otwarciu baganika alarm zostaje wyczony na czas jego otwarcia. Po zamkniciu wszystkie funkcje ochronne zostan przywrcone***.

OTWIERANIE BAGANIKA***

(tylko pilot oryginalny)

Przed wyjciem z samochodu nacisn przycisk serwisowy i trzymajc go wczy i wyczy zapon na 1sek. (piknicie buzerka). Wyj z pojazdu i w cigu 20 sekund uzbroi alarm. Uzbrojenie alarmu z zablokowanymi czujnikami zostanie zasygnalizowane pojedynczym sygnaem dwikowym.

Dziki tej funkcji mona pozostawi w samochodzie psa, kota itp. przy jednoczesnym zabezpieczeniu pojazdu.

UZBROJENIE ALARMUZ POMINICIEM

CZUJNIKWOCHRONY WNTRZA***

Nacisn przycisk otwrz, bysk wiate*** oraz zganicie diody LED potwierdz wyczenie alarmu. Drzwi zostan odryglowane.

ROZBROJENIE ALARMU Odblokowanie drzwi

Nacisn przycisk zamknij, bysk wiate** potwierdzi wczenie alarmu. Dioda LED zacznie rwnomiernie miga. Wszystkie drzwi zostan zaryglowane.

UZBROJENIE ALARMU (Zablokowanie drzwi)

OBSUGA ALARMU*

ALARM

5

* Zaley od wyposaenia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;

Jeeli podczas nieobecnoci waciciela pojazdu nastpio wzbudzenie czujnikw, to przy wyczeniu alarmu pilotem bdzie sycha sygnay syreny. Przyczyna alarmu bdzie sygnalizowana odpowiednio do zdarzenia w nastpujcy sposb: 2 sygnay syreny - otwarcie drzwi, maski lub baganika 3 sygnay syreny - prba wczenia zaponu 4 sygnay syreny - wzbudzenie czujnikw

INFORMACJA O PRBIE WAMANIA

Jeli w cigu kilkudziesiciu sekund* od wyczenia alarmu nie nastpi otwarcie drzwi, alarm ponownie wczy si automatycznie ryglujc drzwi. Funkcja zabezpiecza nas przed przypadkowym wyczeniem alarmu (np. przez niewiadome nacinicie pilota w kieszeni).

REARMING*

Dioda LED peni jednoczenie dwie funkcje: sygnalizatora wietlnego oraz przycisku autoryzacjiza pomoc ktrego wprowadzamy PIN. Poszczeglne sygnay wietlne diody LED naley interpretowa w nastpujcy sposb: nie wieci - alarm wyczony

miga wolno - alarm wczony miga szybko - zablokowane czujniki przy otwartym baganiku* wieci cigle - blokada immobilizera* (wieci tylko przy wczonym zaponie) miga po dwa razy - aktywny immobilizer*

FUNKCJE DIODY LED

6

* Tylko alarm wyposaony w modu GPS/GSM

1. Nacisn i przytrzyma przycisk autoryzacji;2. Nadal trzymajc przycisk uzbroi i rozbroi alarm;3. Puci przycisk autoryzacji;4. Mignicia diody LED sygnalizowa bd przyczyn ostatniego alarmu :

- 2 mignicia diody otwarcie drzwi LP; - 3 mignicia diody otwarcie drzwi PP; - 4 mignicia diody otwarcie drzwi LT; - 5 migni diody otwarcie drzwi PT; - 6 migni diody otwarcie baganika; - 7 migni diody otwarcie maski; - 8 migni diody wzbudzenie zewntrznego czujnika dodatkowego; - 9 migni diody wzbudzenie wewntrznego czujnika ruchu; - 10 migni diody wzbudzenie wejcia dodatkowego (maska/baganik); - 11 migni diody wczenie zaponu; - 14 migni diody celowe zakcenie dziaania systemu GSM* - 15 migni diody celowe zakcenie dziaania systemu GPS*

ODCZYTANIE Z PAMICI SYSTEMU PRZYCZYNY OSTATNIEGO ALARMU

7

* Zaley od wyposaenia samochodu i/lub konfiguracji alarmu;

W celu wprowadzenia cyfry naley nacisn przycisk autoryzacji tyle razy, ile wynosi zaprogramowana cyfra. Nastpnie poczeka na pojedynczy sygna brzczyka i jedno mignicie diody LED. Sygnay te informuj, e moemy rozpocz wprowadzanie nastpnej cyfry kodu PIN w czasie nie duszym ni 1,5 sek.

WPROWADZANIE LICZBY KODU PIN

PIN wybrany przez uytkownika, umoliwia awaryjne wyczenie alarmu i obsug immobilizera jedynie osobom upowanionym. Moe skada si z jednej, dwch, trzech lub czterech cyfr z zakresu od 1 do 9 kada np: Przykady PIN-w cztero-cyfrowych (2,6,4,5) (8,1,4,2) (9,3,5,7) Przykady PIN-w trzy-cyfrowych (3,7,2) (5,9,1) (8,6,1) Przykady PIN-w dwu-cyfrowych (2,4) (7,3) (9,1) Przykady PIN-w jedno-cyfrowych (2 ) (9) (4) itp.

UWAGA! Fabryczny kod PIN jest zawsze jedno-cyfrowy rwny "2". Dlatego bezwzgldnie naley wprowadzi nowy wybrany przez uytkownika. Czynno t wykonuje autoryzowany serwis.

PIN - INDYWIDUALNY KOD WACICIELA

Gdy drzwi, maska, baganik s niedomknite, to w chwili wczania alarmu bdzie sycha trzy piknicia syreny, natomiast gdy uszkodzony jest ktry z czujnikw piknicia syreny bdzie sycha 3 sek. po uzbrojeniu. W takiej sytuacji alarm automatycznie pominie uszkodzony obwd, zapobiegajc faszywym alarmom.

W niektrych modelach samochodw alarm nie uzbroi si przy otwartych drzwiach lub baganiku.

UWAGA! Jeeli ktry z czujnikw spowoduje piciokrotne wywoanie alarmu w cigu jednego cyklu uzbrojenia, system automatycznie go zablokuje.

INTELIGENTNA AUTODIAGNOZA SYSTEMU*

8

Awaryjne wyczenie alarmu pozwala pomin wszystkie funkcje ochronne w sytuacji, gdy system nie reaguje na pilota (np. z powodu wyczerpanej baterii).

1. Wej do samochodu, otwierajc drzwi kluczem (wczy si alarm);2. Wczy stacyjk w pozycj zapon;3. Wprowadzi kod PIN za pomoc przycisku autoryzacji (Patrz wprowadzanie kodu PIN). Alarm zostanie

wyczony i bdzie mona uruchomi silnik.

Aby wrci do normalnego trybu pracy autoalarmu wystarczy uy sprawnego pilota.

AWARYJNE WYCZENIE